Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky na Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation

We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý

Prosinec 2001
Dnešní schůzka ostravských astrologů začal vedoucí ostravské pobočky ing. Jaroslav Popelka oznámením, že schůzka trvá do 13 hodin a on má desetiminutovou přednášku o Černé Luně. Nakonec se z toho vyvinula čtyřhodinová debata.
Vycházela z poznatku, že eliptická dráha Měsíce kolem Země má, jako každá elipsa, dvě ohniska. Jedno ohnisko tvoří Země (hmota, materialismus) a druhé ohnisko je imaginární bod, který promítnut na ekliptiku tvoří stejně imaginární Černou Lunu (lidská duše nejdál od hmoty).
Z toho odvodil, že Černá Luna se snaží člověka odvést co nejdál hmotě a to několika způsoby, například smrtí. Smrt je definitivní vzdálení pozemské rovině. Stejné osvobození od hmoty představuje Uran (napomáhá úniku).
Černá Luna ukazuje cosi v duši člověka, čemu se brání, aby si uvědomil. Co nechce vstoupit do lidského vědomí (jungovské „stíny"), nějaké obsahy, které jsou v nitru a které se brání přiblížit k zemi (k hmotě). Vztah mezi Lunou (RAK) a Uranem (VODNÁŘ) je vztah jako mezi 1.domem a 8.domem (domem smrti).
Černá Luna zasahuje v případě smrti - odpoutání těla od duše (od pozemské roviny). Z toho vyvodil definici, že smrt nastává, když je silná vazba mezi tranzitní Černou Lunou a Uranem. A hned uvedl řadu příkladů:

J.Popelka naznačil ještě další možnosti výzkumu - Uranický oblouk - dráhu Urana od narození po zkoumanou událost zkusit nasadit na Černou Lunu.
Poslední část schůzky se nesla rozborem aspektu Slunce kvadratura Saturn v horoskopu USA.
O přestávce již zájemci měli možnost zakoupit nové knihy Vladimíra Sládečka: Peníze v horoskopu a Zdraví v horoskopu. Dodavatel: Břetislav Hemerle, 739 32 Vratimov, Na vyhlídce 772/7. Přítomno 30 lidí. Příští schůzka je zase druhou sobotu, to je 12-01-2002.Listopad 2001
Dnešní schůzka ostravských astrologů začal vedoucí ostravské pobočky ing. Jaroslav Popelka návratem k horoskopu útoku na věže WTC z říjnové schůzky. Podtrhl význam skutečnosti, že vládce ascendentu horoskopu útoku padl na vládce 2.domu horoskopu USA. Podtrhl závažnou skutečnost, že Pluto je na hrotu 3.domu a že Saturn - vládce 4.domu v Kozorohu je na hrotu 9.domu.
Další bod programu bylo využití Sabiánských symbolu pro absolutní hodnotu aspektu. Každá planeta tvoří aspekty s ostatními devíti planetami a nemusí to být aspekty zařazené do skupin hlavních nebo vedlejších aspektů. Hned to bylo předvedeno na horoskopu Hitlera. Jeho Slunce má aspekt k Luně 114,1° Sabiánský symbol pro 115° zní:
Na muže se silnou vůlí sestoupila Vyšší moc.
Klíčová poznámka: Odpověď duchovních sil na integraci osobnosti, k níž došlo pozitivními snahami, v nichž byla užita vůle. Klíčové slovo: Znamení neobvyklé síly a vnitřního nadání, "úspěch", pro nějž jsou duchovní předpoklady. Výklad: Člověk, který trénoval svou vůli a představivost a používal je pozitivně v řešení životních problémů, je obdařen vyšší silou a může se stát skutečným vůdcem své kultury.
Pro aspekt 69° mezi jeho Saturnem a Plutonem platí Sabiánský symbol:
Toulec plný šípů.
Klíčová poznámka: Člověkův agresivní přístup k přírodnímu životu jako základ přežití a dobytí. Klíčové slovo: Dobytí. Výklad: Je to symbol člověka dobyvatele. Vítězí nad zevní přírodou, nepřátely, ale také nad svými instinkty a omezující mocí Ega - překážky jsou překonány.
Pro aspekt mezi konjunkcí Marta s Venuší ke Slunci je 15° (mínus 360°)=345° zní Sabiánský symbol:
Důstojník provádí instruktáž svých mužů před předstíraným útokem za hradbou živého plotu.
Klíčová poznámka: Potřeba znovu důkladně projít jakýkoliv komplexní nebezpečný sociální rituál, v němž jsou použity nebo vyvolány síly. Klíčové slovo: Valorizace. Výklad: Je očekáván konflikt, příprava musí být dokonalá. Člověk má se svou karmou (znamení Ryb) - s duchy minulosti - umět bojovat jako válečník schopný strategie. Ve znamení Ryb se narodilo mnoho generálů a admirálů.
Na tuto část reagoval pan Turnovský. Reakce je v sekci Astropraxe - Výklad dle Sabiánských symbolů.
Během přestávky nám byla ukázány obálky nových knih Vladimíra Sládečka: Peníze v horoskopu (vyjde v prosinci 2001) a knihy Zdraví v horoskopu (vyjde v lednu 2002). Dodavatel: Břetislav Hemerle, 739 32 Vratimov, Na vyhlídce 772/7.
Po přestávce byla přednáška o nové knize M.Marchové Horární astrologie. Na závěr schůzky padl ve 12:24 SEČ dotaz: "Je v pozadí útoku v New Yorku bohatý muž žijící v USA?" Ve zbývajícím čase byla hledána pomocí dotazové astrologie odpověď.
Přítomno 25 lidí. Příští schůzka je zase druhou sobotu, to je 08-12-2001.Říjen 2001
Dnešní schůzka ostravských astrologů byla velmi poutavá a jen jsem litoval, že jsem si ji nenahrál na diktafon. Začala zamyšlením nad bin Ládinem, koránem a džihádem. Pak rovnou přistoupil vedoucí ostravské pobočky ing. Jaroslav Popelka k rozboru horoskopu útoku na věže WTC 11-09-2001 12:48 UT. Merkur přesně na Ascendentu ve Vahách (promyšlená akce). Slunce přesně na hrotu 12.domu (použití energie v tajnosti). Venuše přesně na hrotu 11.domu (vztahy podnítí ke spolupráci). Saturn přesně na hrotu 9.domu, Pluto přesně na hrotu 3.domu, Uran přesně na hrotu 5.domu. Šest planet je v přesné konjunkci s hroty domu v systému Placidus!!! V ostatních systémech domů nejsou konjunkce tak přesné. Placidův systém je nejvíce vypovídající.

Tranzitní Pluto na Ascendentu horoskopu USA - úkol: transformovat sebe sama.

Bombardování Afganistánu 07-10-2001: tranzitní Slunce se přesunulo na Ascendent útoku, tranzitní Mars se přesunul na IC útoku, tranzitní Venuše se přesunula na hrot 12.domu útoku.

Po přestávce přistoupil ing. Popelka k rozboru horoskopu ukřižování Krista 11.dubna roku 27 v 13:10:20 UT. Tento horoskop je dobrý k tomu dávat do souvztažnosti události lidstva, v jaké fázi se křesťanství právě nachází.
Slunce 18BE44 se v sekundárních direkcích po 365 letech vrací na své místo a ustává pronásledování křesťanů a křesťanství se stává státním náboženstvím.
Slunce 18BE44 se v sekundárních direkcích po 1465 letech vrací po čtvrté na své místo, Kolumbus objevuje nový světadíl a nastává expanze křesťanství na americký kontinent.
Když Slunce 18BE44 se v po páté na své místo Karel Marx vydává Komunistický manifest, kde hovoří o náboženství jako opiu lidstva.
Když Pluto v sekundárních direkcích dojde na IC horoskopu ukřižování v roce 2000 nastává intifáda na palestinských územích.
Když Saturn v sekundárních direkcích dojde na MC horoskopu ukřižování v roce 2001 dojde k útoku na věže WCT v NY.

Horoskop ukřižování Krista obsahuje konfiguraci T-kříž tvořený opozicí Urana s Neptunem (dle Bachera kosmický úplněk) doplněný kvadraturami ke Slunci. Když dojde planeta v sekundární direkcích k této konfiguraci dojde k její aktivaci. Tak to bylo u Venuše v roce 1940 (začátek 2.světové války, Saturn v roce 1989 (zhroucení komunismu). Ascendent je nyní v sekundární direkcích na Neptunovi aktivuje T-kříž. Uran (přátelství, spolupráce) v napětí s Neptunem (globalizace).

V době bombardování Kábulu (07-10-2001) stál tranzitní Mars na T-kříži a konjunkce Luna se Saturnem taktéž stála na T-kříži.

Sekundární Slunce prochází 30 let jedním znamením v horoskopu ukřižování. V letech 1900 až 1930 prochází Slunce znamením Blíženců (expanze poznání - první letadla, Einsteinova teorie relativity a podobně.).
V letech 1930 až 1960 prochází Slunce znamením Raka (důraz na domov, vlast, rozvoj nacionalismu). V letech 1960 až 1990 prochází Slunce znamením Lva (období radosti - Beatles, hnutí hippies). V letech 1990 až 2020 prochází Slunce znamením Panny (období čištění a analýzy, krystalizace).

Ke konci schůzky se pak přešlo k rozboru rehabilitační pracovnice a úplně na závěr ještě k horoskopu USA - Slunce v sekundárních direkcích je na Luně - nové období, nová etapa.

Po skončení schůzky jsme se přesunuli do blízké restaurace U Toniho. Po obědě začala ještě bouřlivější debata, mimo jiné o tom, že aféra s olověnými potravinářskými doplňky z Astroapatyk poškodila už tak nedobré jméno astrologie. Zazněl názor, že aféra souvisí s projednáváním zákona o lidových léčitelích. Normální zákazník nemá možnosti zkoumat těžké kovy v preparátech, dokonce ho to ani nenapadne. Ne tak u skeptiků z nechvalně známého spolku Sisyfos.
Přítomno 24 lidí, příští schůzka je 10-11-2001.

Září 2001
Předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti ing. Jaroslav Popelka začal první schůzku po prázdninách rozborem trojitého partnerského horoskopu. Jeho známý advokát měl psychické problémy a po léčbě se začal zajímat o jungovskou psychologii. Rozešel se sedmiletou známostí a našel si novou, o moc mladší přítelkyni. V přednášce, mimo jiné byla demonstrována zrozencova opozice Venuše (v Raku) s Lunou (v Kozorohu). Osudové vztahy naznačovala konfigurace T-kvadrát s Lunou první partnerky a konfigurace T-kvadrát s Martem z opačné strany u druhé partnerky. Zrozenec vnímal novou partnerku jako temný aspekt "jeho Animy". Jarda Popelka si říkal, že tomu by v astrologii odpovídala Černá Luna a zkušebně si znova spočítal postavení Černá Luny. K velkému překvapení opravdu partnerčina Černá Luna přesně padla na zrozencovu Venuši.

Po přestávce poznámka k systému astrologických domů.
Pak pokračovala MUDr. Smrčková přednáškou Jak fungují aspekty v abstraktním horoskopu z hlediska domů a živlů.
Na závěr ing. Popelka upozornil, že v Domě techniky pokračuje jeho další kurz psychologické astrologie. Lekce po 400,-
Přítomno asi 19 osob. Příští schůzka druhou sobotu v měsíci, to je 13-10-2001.

Červen 2001
Předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti ing. Jaroslav Popelka měl zpoždění a tak nejprve vystoupila paní Olga Paříková s informací o přednášce v modlitebně církve adventistů. Bylo to o tom, že každý z nás má určité genetické predispozice, které může ovlivnit včelími produkty např. firmy Meda.
Ing. Popelka mezitím dorazil a pokračoval podnikatelským horoskopem firmy zapsané do obchodního rejstříku 11-03-1993. Protože nelze určit hodinu zápisu, bral tedy 12:00 hodin a ještě více postupoval jakože 1.domu analogicky náleží znamení Berana.
Po přestávce pronesl oslavný proslov na program Nebeský kalendář ing. Chromík a na tabuli napsal adresu firmy Wendys. Asi 10 lidí si ji opsalo.
Pak vystoupila jedna účastnice a k podnikatelskému horoskopu měla připomínku, že učí ve škole a má tam jednoho žáka se stejným zrozením jako předešlá firma. Tento žák je prý problémový. Na to se rozvinula diskuze.
Na závěr ing. Popelka upozornil, že 01-09-2001 v 09:00 SELČ v Domě techniky začíná další kurz psychologické astrologie. 6 lekcí po 400,-
Přítomno asi 20 osob. Příští schůzka po prázdninách 08-09-2001.

Květen 2001

Schůzku ostravských astrologů začala astroložka, paní Naďová z Holešova. Informovala nás o pozvánce na Astrovíkend v pražském výstavišti.
Pokračovala horoskopem osoby narozené 16-02-1936 v 14:00 SEČ. Nechtěla uvést zda se jedná o muže nebo ženu, nechtěla sdělit, jaký byl její životní osud. Vyrozuměl jsem, že se jedná o nějaké potíže s potomstvem, o vášnivou lásku a nenávist. Chvíli jsem si připadal, jakobych sledoval detektivku, kde není oběť ani vrah.
Navázala hned na horoskop Marie Antoinetty a ukazovala souvislosti aktivního 5.domu, kvadratury z 5.domu do 8.domu (ohrožené potomstvo), význam Plutona ve 12.domě v opozici na Merkura (potomci). Podtrhla význam 3.dekanu 12.domu jako karmický dluh.
Pokračoval předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti ing. Jaroslav Popelka svým oblíbeným tématem - jungovským chápáním jednotlivých znamení v jednotlivých domech, což dává 144 kombinací. Po dvouhodinové přednášce aplikoval poznatky na horoskop A.Hitlera.
Ve 13 hodin se účatníci schůzky přesunuli do blízké restaurace Toni a já jsem se přesunul na zastávku autobusu číslo 42, abych odjel na odpolední směnu.
Přítomno asi 25 osob. Příští schůzka se mimořádně přesune na třetí sobotu v měsíci, na 16-06-2001.

Duben 2001

Schůzku začala paní Paříková přečtením a rozvedením článku Zoši Kinkorové z Astra o vlivu aspektů Plutona a Saturna na světové hospodářství a politiku.
Mezitím se dostavil předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti ing. Jaroslav Popelka a hovořilo se o organizačních věcech. O semináři pro pokročilé astrology, který pořádá pan Pavel Turnovský v Karviné dne 28-04-2001. O týdenním kurzu astrologie pana Petra Trnky 20-06-2001 na Soláni. O nabídce předsedy Astrologické společnost ing. Zdeňka Bohuslava získat členství ve společnosti a jaké z toho plynou výhody. Na dotaz, zda přijdou na přednášku někteří z pražských astrologů jsme se dozvěděli, že jsou ponejvíce velmi vytíženi a další argument, že Ostrava je pro ně příliš daleko.
Pak následovala přednáška a výklad horoskopu ukřižování Krista, tentokrát s datem 26-03-27.
Po přestávce výklad horoskopu chlapce narozeného 08-05-1991, Ostrava, v 07:20 SELČ, který je těžko zvladatelný a jsou s ním problémy.
Poslední hodinu přednáška o vztazích živlů a kardinálním kříži v horoskopu.
Přítomno 23 lidí. Příští schůzka je 12-05-2001.

Březen 2001

První bod byl organizační. Dozvěděli jsme se, že přednášky paní Kinkorové a Evanové se nepodařilo domluvit pro věk, zdravotní stav a velkou vzdálenost Prahy a Ostravy. Zato byla nezávazně přislíbena účast ing. Richarda Stříbného na naší dubnové schůzce.
V dalším bodě pokračovalo několikaměsíční projungovské nadšení našeho přesedy ing.Jaroslava Popelky. Po přečtení prologu z knihy "100 dopisů C.G.Junga", jsem probrali horoskop tohoto psychologa a astrologa.
Datum narození: 26-07-1875, Kesswil (Švýcarsko), 9E19, 47N36, v 18:46:48 UT. Čas narození údajně od pana Turnovského rektifikovánPopelkovou váhou a posunut asi o 6 minut. Ověřeno na úmrtí, kdy tranzitní Saturn padl přesně na Ascendent.
Z přednášky několik zajímavostí. 3.dům C.G.Junga obsahuje Neptuna, Luny a Plutona, čili tři vládce vodních znamení v Býku. Aby pracoval vědomě s nevědomím a psal o tom (3.dům).
Po přestávce pokračovalo jungovské chápání Zvěrokruhu jako Bible i učebnice psychologie. Kde je vědomí i nevědomí, kde je ve Zvěrokruhu Anima a Animus, kde je subjekt a objekt, kde je Persona.
Pak se ing. Popelka zabýval "vzorcem smrti". J.Lennon měl v horoskopu konjunkci Saturna s Jupiterem a Luna byla vzdálena od Slunce 131°. V okamžiku atentátu byla opět konjunkce Saturna s Jupiterem a Luna v sekundárních direkcích byla opět vzdálena od Slunce 131° tentokrát z druhé strany.
Člověk ve svém životě projde 3-4 kritickými body, kdy leží například po bouračce v bezvědomí na zemi a vždy se rozhoduje, zda definitivně odejde, nebo zda ještě nesplnil svoje životní úkoly a musí zde zůstat.
Ing.Velčovský připoměl právě vydanou knihu Staroegyptská astrologie, kde je uveden výsledek 50letého bádání - jakýsi algorytmus blížící se "vzorci smrti".
Přítomno asi 18 osob, příští schůzka se koná v předvelikonoční sobotu 14-04-2001.V březnu 2001 v Domě techniky v Ostravě Mariánských Horách zahajuje ing.Popelka kurz psychologické astrologie. Bližší informace na jeho mobilu 0603 869814.

Únor 2001

Naše únorová schůzka začala zmínkou jaký mají vliv lunární fáze na zemětřesení. Zemětřesení v Indii nastalo dva dny po lednovém novu. Slunce bylo na minutu přesně v konjunkci s Neptunem. Čtrnáct dní před tím byl úplněk se zatměním Měsíce a hned následovalo zničující zemětřesení v San Salvadoru.
Začali jsem rozcvičkou z psychologie. Ing. Popelka začal přednášku o lidských typech podle Junga - extrovert/introvert.

Po přestávce četla paní Paříková životní příběh vězně Kajínka. Mluvilo se o jeho konfiguraci Drak, což naznačuje duchovní potenciál. Citová odezva ženské populace vznikla z Kajínkovy Luna konjunkce Neptun. Podobnou vazbu měli i další osobnosti:

Po přestávce přečetl Ing. Popelka koncept přednášky Astrologie devadesátých let   A.Baudyše jr. jak byla zveřejněna na webu Č.A.S.. Pan Švidrnoch přidal vlastní vzpomínky na astrologii druhé poloviny dvacátého století, kdy žila většinou v ilegalitě.

Na závěr se plénum rozhodlo pozvat na přednášku paní Kinkorovou a Evanovou. Přítomno 31 lidí. Příští schůzka je 10-03-2001.

Leden 2001
V naší lednové schůzce rozebrali a analyzovali horoskop republiky a vazby na horoskop generálního ředitele ČT J.Hodače, Jany Bobošíkové a M.Šrejbra.
V horoskopu naší republiky z 01-01-1993 00:00 SEČ v sekundárních direkcích pro letošní rok dospěl ASC na 13°28’ PA, tedy na Jupitera horoskopu republiky. Jupiter je vládce 3.domu - sdělovací prostředky (vzpoura v ČT). Progresivní Slunce už přešlo konjunkcí s Uranem republiky a letos je v konjunkci s Neptunem (zmatek, chaos). Progresivní Mars došel do opozice se slavnou konjunkcí Uran a Neptun z roku 1993. Progresivní MC je letos 17°19’ Raka, když Uran republiky je 17°40’ Kozoroha. Čili dělá opozici na Urana a příští rok na Neptuna a je možno očekávat v tomhle státě nějaký chaos. Saturn 24°33’Vodnáře v kvadratuře na Pluto republiky - ovlivňování veřejného mínění, mocenský boj. Pluto je navíc v 2.domě - jde o peníze.

Naše největší astrologická celebrita B.Š. připomněl, že zatmění Měsíce ze dne 09-01-2001 bylo na 19° Kozoroha a aktivovala se vlastně konjunkce Uran Neptun z roku 1993, lidé znova vyšli do ulic a cinkali klíči.

Primární direkce (sluneční oblouk) Pluto je na 2°44’ Střelce a to je hrot 3.domu (transformace masmédií).
Tranzity. Tranzitní Uran v konjunkci se Saturnem republiky - rozbití status quo. Saturn stacionární na 25°13 Býka v opozici na Plutona republiky v 2.domě - jde o finanční záležitosti v ČT.

V případě generálního ředitele ČT J.Hodače je jeho Slunce na Luně republiky - Hodačova individualita bouří emoce lidu. Hodačova Luna je na Martovi republiky, který je v opozici na Uran Neptun, v T-kvadrátu s Jupiterem - vládcem 3.domu. Bouře v masmediích. Hodačův Neptun (planeta chaosu) na Ascendentu republiky. Zkrátka napojení jak hrom.

Venuše ředitelky zpravodajství Jany Bobošíkové je na 7° Vah a to je Ascendent republiky. Saturn Jany Bobošíkové na 17° Vodnáře je v konjunkci se Saturnem republiky - její ctižádost je shodná se ctižádostí republiky - čili „zákony je nutno respektovat".

Zatčený podnikatel a tenista M.Šrejbr má Marta - vládce 2.domu v 10.domě v opozici na Uran a Neptun z roku 1993 v horoskopu republiky. Neptun - nepřehledné finanční toky. Šrejbrovo Slunce na 16°11’ Kozoroha aktivuje opozici Mars s Uranem Neptunem v horoskopu republiky. Šrejbrův Saturn 23° Býka je v opozici s Plutonem v horoskopu republiky - skryté finanční operace.

Po přestávce jsem probírali horoskop ženy od čtyř let pohlavně zneužívané otcem. Na závěr ing.Popelka probral horoskop vězně Kajínka.
Přítomno 26 osob. Příští schůzka bude v sobotu 10-02-2001.
Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?