Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky na Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation

We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý

Prosinec 2002
Prosincovou schůzku ostravských astrologů zahájil předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti Ing. Jaroslav Popelka filozofující přednáškou o tom, že astrologie má být pomocníkem člověka na duchovní cestě. Má se zabývat věčností a ne prkotinami všedního dne. Zdrojem poučení může být Zvěrokruh a nemusíme ani použít planety. Zvěrokruh nikdo nevymyslel, Zvěrokruh je věčný jako Bůh.
Astrologický partnerský archetyp představuje znamení Vah. Vezmeme-li znamení Vah jako 1.dům, pak druhý dům je znamení Štíra - emočně se vázat k jinému člověku, k partnerovi. Třetí dům od znamení Vah je znamení Střelce - hledání smyslu života v partnerovi. Čtvrtý dům od znamení Vah je znamení Kozoroha - oba dva partneři by měli být zodpovědni ve svém soukromí, uvědomovat si, co se v nich odehrává, zviditelnit svoje emoce. Pátý dům představuje znamení Vodnáře - schopnost spolupráce, souhra v partnerství. Šestý dům od znamení Vah je znamení Ryb - zde mají partneři vědomě pochopit, že životy nás všech spolu souvisí, pochopit smysl oběti. Neexistuje vztah, kde se někdo neobětuje. Sedmý dům od znamení Vah je znamení Berana - i v partnerství musí být individuality samostatné, nezopakovatelné. Neskrývat svoji povahu, projevit odvahu ve vztahu. Osmý dům představuje znamení Býka - nejvášnivější emoce jsou vyvolány konkrétním jednáním partnera. Devátý dům od znamení Vah je znamení Blíženců - smysl partnerství je v možnosti něco se naučit. Desátý dům od znamení Vah je znamení Raka - uvědomovat si své city a dát je najevo. Jedenáctý dům představuje znamení Lva - každý partner má svůj tvůrčí potenciál, každý má vložit srdce do spolupráce. Dvanáctý dům od znamení Vah je znamení Panny - ve vztazích musíme izolovanost jednotlivých myslí spojit. Musíme se vzdát racionální, vypočítavosti mysli. Tolik ve stručnosti obsah dvouhodinové přednášky.
Po přestávce Ing.Popelka rozebral horoskop G. Bushe, vazby jeho horoskopu na horoskop USA a co nastane 28-01-2003 v době silných tranzitů planet v obou horoskopech.
Přítomno 25 osob, příští přednáška 11-01-2003. O týden později 18-01-2003 bude první hodina astrologického kurzu Ing. Popelky opět v Domě techniky v čase od 09:00 do 16:00 v ceně 200 Kč za den.

Listopad 2002
Listopadovou schůzku ostravských astrologů zahájil předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti Ing. Jaroslav Popelka oznámením, že už má od včerejška doma svůj počítač a že jeho emailová adresa je: jaroslav.popelka@quick.cz

Přečetl 1327 otázku diskusního fora webu ČAS, kde nějaká paní žijící dlouhodobě v cizině si nakoupila na dovolené u nás hromadu astrologických knih a pochválila knihu MUDr. Milady Smrčkové Klíč k astrologické mandale a tím bezděky píchla do vosího hnízda okruhu HaTa astrologů.

Ing. Popelka přečetl dále 258 otázku konference webu Astrolab, kde pan Trnka k objevu Quaoaru píše: „Prokristapána, lidi, neblbněte! Jakápak "nová planeta"? ...A ty Quaoarovy efemeridy zrovna tak - čtyři měsíce po objevu takhle vzdáleného a pomalého prcka může být jeho dráha pouze odhadnutá, a to ještě jenom velice zhruba. Nebylo by proto lepší zůstat při zemi?"
Quaoar byl zpětně dohledán na fotografiích hvězdného nebe až do roku 1980 a 22 let postačí k výpočtu dráhy. Pan Trnka projevil neznalost věci.

Pan Turnovský píše v otázce 1304 na svém webu o Quaoaru jako o „kosmickém smetí" . Ing. Popelka k tomu dodal, že za oběžnou dráhou Neptuna, v širokém Kuiperově pásu jsou tisíce těles, některé už byly objeveny a objevy přešly bez povšimnutí. Nic není náhoda. Teprve objev Quaoaru byl široce medializován v televizi, v tisku. Zatímco Pluto obíhá po excentrické dráze, dráha Quaoaru se podobá tvarem drahám planet. Účinek asi souvisí s polaritou Štír - Býk. Paní Smrčková dosadila Quaoar do stovky horoskopů a na závěr vydala prohlášení, že Quaoar má ještě silnější účinek než Pluto.

V říjnu řádil ve Washingtonu záhadný střelec a masový vrah. Veterán války v Perském zálivu se narodil 31-12-1960, ve 12:12 UT, v New Orleans. Ascendent ve Střelci, v 1.domě uzavřené znamení Kozoroha - v průběhu života dojde ke změně (člověk převibruje). Silně obsazený 1.dům, napěťové aspekty Venuše opozice Uran v 8.domě, Slunce opozice Mars v 7.domě, Quaoar kvadratura Saturn atd. Přednášku přepisuje Ing. Fibich, za pár dní dodám na web.
Po přestávce Ing. Popelka pokračoval propojením horoskopu vraha na horoskop USA. Vládce zrození Jupiter je v opozici na Slunce USA, Měsíc je v konjunkci na Mars USA, Quaoar je v konjunkci na Chirona USA ve 4.domě, Quaoar je v opozici na Saturna USA - upozornění na nemoc USA - kariérismus, honba za penězi atd.

Pak se Ing. Popelka vrátil ke Quaoaru. Hvězdáři, kteří ho objevili byli asi taky astrologové, neboť je zaznamenán přesný čas objevu. Stalo se tak dne 04-06-2002 ve 17:48:08 UT v Mt.Palomar. Dle paní Smrčkové je horoskop objevení Quaoaru velmi zajímavý. Podle objevitelů Quaoar má být indiánský bůh, který svým zpěvem a tancem stvořil svět.
Ascendent ve Lvu - tvůrčí energie - v konjunkci se Saturnem - soustředění se do jednoho bodu.
Luna je na stejném stupni s Černou Lunou, v místě, kde je Luna nejdále od Země. Venuše v konjunkci s Jupiterem - dle tradiční astrologie maximální štěstí, maximální radost: „tančící bůh".
Mars na 4° Raka - dle sabiánských symbolů (SASY) - Automobil zachycen vlakem na přejezdu. Klíčová poznámka: Tragické následky, k nimž dojde velmi pravděpodobně, když se vůle individua postaví neopatrně proti síle kolektivní vůle společnosti. Klíčové slovo: Karmické znovuuspořádání. Výklad: Velmi kritické místo - lekce destruktivní zkušeností - řidič možná přežije, ale auto je zničeno.
Saturn v konjunkci s Dračí hlavou (2’ rozdíl). Dračí hlava je karma pro současný život. Saturn je zhmotnění karmy - karmického úkolu v současném životě - zodpovědnost, objektivita.
Quaoar na 10°10’ Střelce v opozici na Slunce. Jestliže Plutovi po objevení bylo přiděleno vládcovství Beranu, Quaoar by měl vládnout Býku. MC na 14°15’ Býka má dle SASY - Starý učitel se zklamal - nezaujal své žáky tradičním věděním. Vládkyně Venuše zklamala, už nestačí a nastupuje nový vládce Quaoar.
Slunce na 13°56’ Blíženců má SASY - Dva muži komunikují telepaticky, překonavše rozdíly prostorové i sociální.
A ostrý protipól:
Saturn na 17°51’ Blíženců má SASY - Dva Číňané konverzují svým rodným jazykem v americkém městě. Pokud se lidé nedomluví a všechny bariéry nebudou odstraněny, pak Quaoar začne působit.
Sám Quaoar má SASY - V levé části archaického kláštera hoří lampa v kontejneru, který má tvar lidského těla. V levé části lidského těla je srdce - lidé by měli rozvíjet své srdeční schopnosti.

Na závěr Ing. Popelka přečetl článek Hospodářských novin ze dne 17-10-2002, rozhovor s bývalým ministrem práce v Clintonově vládě Robertem Reichem.
Přítomno 23 lidí, příští schůzka je 14-12-2002.

Říjen 2002
Říjnová schůzka ostravských astrologů se nesla ve znamení nově objeveného objektu (nikoliv planety!) sluneční soustavy - Quaoaru (čti kwa-o-war). Předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti Ing. Jaroslav Popelka připomněl, že vlastnosti novodobých planet charakterizují dobu svého vzniku. Planeta Neptun rozmach spiritismu a začátky psychoanalýzy, planeta Uran dobu francouzké revoluce, planeta Pluto začátek totalitních mocí a manipulaci veřejného mínění masmédii. Objev objektu Quaoaru vznikl v období globalizace světa.
Účastníci schůzky si mohli zakoupit 10 stránek 30-denních efemerid Quaoaru (tisk souboru riyaldat.txt z astrologického programu Riyal for Windows). Ing. Jaroslav Popelka připomněl v jaké úžasné době žijeme - v pondělí přinesly noviny zprávu o novém objektu a v sobotu už byly k mání efemeridy.
Zkusil napasovat postavení Quaoaru do horoskopu slepé dívenky ze zářijové schůzky, ukázal jaké má Quaoar zajímavé vazby ve svém horoskopu a pak na horoskopu A. Hitlera. Po přestávce zkusil ukázat zajímavé aspekty Quaoaru na horoskop naší republiky (28-10-1918).
V roce 1938, kdy došlo k podepsání mnichovské dohody a následného obsazení ČSR byl Quaoar v kvadratuře na osu Ascendent - Descendent.
V srpnu 1968, kdy došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSR byl Quaoar na 27°31 Vah a tedy na MC a v konjunkci s Venuší republiky.
V listopadu 1989 byl Quaoar na 24°15 Štíra a tedy v kvadratuře na Lunu republiky. Luna představuje lid a lid změnil systém vlády.
V listopadu 1992 byl Quaoar v kvadratuře na Saturna republiky a došlo k rozdělení ČSR.
Po přestávce zkusil zakomponovat Quaoar do horoskopu USA. Quaoar v horoskopu USA je v konjunkci s Lunou a lidé zde jsou nejvíce manipulovaní. V letech 1926 až 1928 byl Quaoar na 10° Panny a tedy v kvadratuře na Urana USA a došlo ke krachu na New Yorské burze. V roce 1939 byl Quaoar na 23° Panny a tedy v konjunkci s Neptunem USA a to byl začátek 2. světové války. Role USA v této válce byla zpočátku nejasná. 11-09-2001 v horoskopu prvního nárazu do věží WTC byl Ascendent v konjunkci se Saturnem USA a Quaoar na 10° Střelce byl v opozici na Urana USA.
Po další přestávce pokračoval Ing. Popelka v ukázkách vlivu Quaoaru v horoskopech Johna Lennona, J.F. Kennedyho, M.Monroue.
Olomoucká astroložka Helena Novotná poslala vzkaz o novém webu olomoucké skupiny astrologů.
Přeplněná učebna Domu techniky signalizovala účast více než 30 lidí. Příští schůzka je 9.listopadu 2002.
Září 2002
Zářijová schůzka ostravských astrologů začala organizačními záležitostmi, o tom proč byla tato schůzka o týden později než bývá obvykle a že další schůzky už budou v pravidelném termínu - to je: 12-10-2002, 09-11-2002, 14-12-2002. Byla přečtena pozvánka na Výroční schůzi Astrologické společnosti pořádané v sobotu 12.10.2002 v budově Národního muzea v Praze. Bylo přečteno několik citátů z diskuzního fora webu ČAS.
Pak začal rozbor horoskopu dívenky narozené 17-07-2002 v 19:35 SELČ. Maminka měla problémy dítě donosit, bylo to rizikové těhotenství. Nakonec se toto vymodlené dítě narodilo slepé, pod víčky nemělo oční bulvy.
Po přestávce následoval rozbor horoskopu matky. Jen pro zajimavost bych uvedl, že dcera má Chirona na Ascendentu a matka má Chirona na MC. Matka má v 5.domě (dům dětí) konjunkci Luny s Neptunem, přičemž Neptun je na stálici Antares (slepota). Pak rozbor kombinačního horoskopu maminka + tatínek. Luna v 1.domě - ve vztahu hraje roli princip mateřství. V 7.domě konjunkce Saturn a Slunce v opozici na Lunu v 1.domě - těžkosti v oblasti dětí. Přičemž Saturn dcery aktivuje tuto opozici. Pluton dcery padl přesně na Ascendent (15ST20) tohoto kombinovaného horoskopu - dcera má transformovat vztah, změnit pohled vztahu na duchovní sféru.
Po další přestávce byl čten článek k útoku na věže WTC dne 11-09-2001 v New Yorku. Vládce 4.domu - Saturn v 9.domě: spojení domova a ciziny. Ascendent ve Vahách - působit činem na veřejnost. Merkur na Ascendentu - čin byl důkladně promyšlen. Slunce ve 12.domě vedoucí špičky pracují ve skrytu. Pluto ve 3. domě - sdělovací prostředky manipulují veřejným míněním. A byly zjištěny zajímavé analogie:

Loupež 150 milionů v Praze					Útok na věže WTC 11-09-2001 v New Yorku
Slunce ve 12. domě							Slunce ve 12. domě
Pluto ve 3. domě							Pluto ve 3. domě
Saturn v 9. domě							Saturn v 9. domě
Uran v 5. domě								Uran v 5. domě
ASC ve Vahách								ASC ve Vahách
Merkur na ASC								Merkur na ASC
Na závěr Ing. Popelka vyhlásil, že podle srpnových povodní v Praze fungují oba horoskopy republiky (1918 i 1993). Tranzitní Neptun byl v přesné opozici na Neptun horoskopu republiky. Na mou námitku, že na Moravě tentokrát povodně nebyly, odpověděl, že Neptun je ve Lvu a ten vládne Čechám. Na mou námitku, že povodně byly i v Německu a Rakousku, popsal přes které země se táhl pás zatmění Slunce v srpnu 1999.
Na úplný závěr Ing. Popelka se zmínil o o astrologickém programu Riyal for Windows, který zavedl nové astrologické symboly pro 21. století - Centaury a že paní Smrčková je doma pilně dosazuje do horoskopu celebrit a událostí.
Učebna byla plná, návštěva více než 30 lidí. Příští schůzka, jak bylo uvedeno nahoře, dne 12-10-2002.

Červenec 2002
Na začátku setkání vystoupil Ing. Jaroslav Popelka, když přečetl mail, který mu zaslal p. Chromík. Pan Chromík ve svém mailu kritizoval způsob, jakým Ing. Popelka vede pobočku astr. společnosti v Ostravě a jeho slabé znalosti v oblasti astrologie. Pan Chromík doslova uvádí, že Ing. Popelka je inkvizitor, který nepřipustí jiný názor, než svůj vlastní. Dále úroveň astrologických schůzek v Ostravě charakterizoval jako fan klub ctitelek Jardy Popelky. Rovněž byl přečten mail Petra Trnky, ve kterém vysvětluje, proč se nezúčastňuje schůzek v Ostravě. V podstatě podpořil názor Josefa Chromíka. Ing. Popelka následně přítomným přečetl svou odpověď na mail Josefa Chromíka.
Po tomto úvodu Ing. Popelka oznámil, že velmi rád přenechá vedení schůzek ostravské pobočky jiné osobě. Všichni přítomní však byli proti.
Po této organizační vložce Ing. Popelka uvedl horoskop pro okamžik, kdy došlo ke srážce dvou letadel poblíž města Kostnice dne 1.7.2002. Na tomto horoskopu ukázal, jak táto smutná událost byla astrologicky zaznamenána.
Dále byl proveden rozbor horoskopu pro okamžik, kdy byla objevena planeta Neptun.
Na schůzce Ing. Popelka rovněž informoval o astrologickém programu Riyal for Windows, který umožňuje výpočet Bílé luny a hlavně výpočet pravé Černé luny. Většina astrologů totiž pracuje se střední Černou lunou. Dalším přínosem tohoto programu je to, že obsahuje sabiánské symboly, které jsou odlišné od těch, které Jones uvedl ve své knize v r. 1953 a rovněž od Rudhyara.
Účast 12 lidí.
Další chůzka bude 14.8.2002.

Červen 2002
Pan Josef Oršulík (překladatel skvělé knihy Maxe Heindela: Poselství hvězd) uvedl přednášejícího pana Inemana. Byla to už třetí přednáška, vždy po dvou letech, s podobným námětem - pohled na astrologii a její uspořádání dle matematiky a číselných řad. Hned z počátku jsme byli vyzváni k odběru časopisu Dotek - breviáře vodnářského věku. Ke konci tříhodinové přednášky už začali někteří hlasitě reptat, když se dozvěděli, že srdeční čakru ovládá Mars (srdce - znamení Lva, vládce Slunce), když se dozvěděli, že věk Ryb začal roku 0 a skončil roku 1996 atd.
Poslední hodinu hovořil ing.Popelka o tom, že jsou dvě verze, který věk právě běží. Obě verze jsou správné. Podle všeobecně platné verze je, že jarní bod (nultý stupeň znamení Berana) je teď v souhvězdí Ryb a blíží se k souhvězdí Vodnáře a vypovídá o duchovním vývoji lidstva. Verze Milana Špůrka, kterou věrně opakuje Petr Trnka je, že tropický Zodiak pevně stojí a siderický jarní bod se pohybuje souhvězdím Berana a blíží se k souhvězdí Býka. Tato verze vypovídá o pozemském (hmotném) vývoji lidstva.
Účastníci schůzky ostravských astrologů si mohli zakoupit novou knihu Vladimíra Sládečka - Mundánní astrologii a další výtisky věhlasné knihy Milady Smrčkové - Klíč k astrologické mandale (populární knihy zejména na Internetu). Přitom jsme se dozvěděli, že paní Smrčková získala originál anglické vydání knihy astrologa Marc Jonese s faksimilemi (fotokopiemi) Jonesových kartiček s tužkou psanými texty symbolů jasnovidky Wheelerové. V knize je Jonesova důležitá věta - Sabiánské symboly jsou majetkem celého lidstva.
Přítomno bylo 32 lidí. Někteří účastníci si prosadili, aby schůzka ostravských astrologů byla i během prázdnin a tak příští schůzka bude 13-07-2002 na obvyklém místě v Domě techniky. Pokusím se získat obsah této schůzky, protože tam nebudu.

Vážený pane Tichý, malou poznámku:
1. "Siderický jarní bod" je nesmysl, nic takového neexistuje. Bod, který podle Milana Špůrka ukazuje plynutí astrologických věků a který Špůrek označuje jako bod alfa, je odvozen od ekliptikální délky hvězdy Regulus po odečtení 120 stupňů a nachází se v souhvězdí Berana poblíž hvězdy Mesarthim.
2. Protože tento bod alfa má fixní polohu v souhvězdí Berana, nemůže se tímto souhvězdím nikam posouvat! Posouvá se tropickým znamením Berana ve směru pohybu Slunce, Měsíce a po většinu času i planet, tedy ve směru Beran - Býk. Do Býka vstoupí v roce 2012.
Petr TrnkaKvěten 2002
Schůzka začala besedou o tom, jaké pozdvižení, bouři a nevoli v okruhu HaTa astrologů vyvolalo vydání knihy Klíč k astrologické mandale Milady Smrčkové.
Ing. Popelka chtěl původně rovněž bouřlivě reagovat, ale nakonec došel k rozhodnutí, že to nemá význam - ať si Pražáci řeší svoje problémy a my si budeme řešit svoje. Pro většinu Pražáků začíná Asie za východním okrajem Prahy.
Byla přečtena kompletně otázka 1071 Fóra otázek a odpovědí ČASu, kde paní Radmila Valtrová píše že: "....sabiánské symboly jsou zde "přeloženy" a předloženy tak zmrzačené, že kam se hrabe husí hlava...atd." s ukázkami:

Býk 7°
Překlad Milady Smrčkové: Samaritánka u starodávné studny.
Fundovaný překlad R.V.: Žena ze Samaří u staré studny.

Panna 19°
Překlad Milady Smrčkové: Plavecký závod.
Fundovaný překlad R.V.: Plavecký závod.

Střelec 8°
Překlad Milady Smrčkové: V hlubině Země se začínají formovat nové elementy.
Fundovaný překlad R.V.: V hlubinách Země se formují nové prvky.

Účastníci schůzky ostravských astrologů nechápavě kroutili hlavou, kde že jsou ty zmrzačené překlady. Nakonec padla shoda, že nejdůležitější jsou původní symboly, kdy astrolog Marc Jones vzal jasnovidku Wheelerovou do parku a na klidném místě ji předkládal kartičky s jednotlivými stupni Zodiaku. Rudhyarova nadstavba je zmatená, nesrozumitelná a zbytečná. Nás zajímá, co ta paní viděla a ne následné interpretace.
Jediné, v čem mají kritici knihy pravdu je, že název knihy nebyl vybrán vhodně. Paní Smrčková dodala, že v tom nebyl žádný záměr.
Nakladatelství SURSUM vydalo ještě například knihy Elmana Bachera: Hlubinná astrologie, nebo Maxe Heindela: Poselství hvězd. Podle okruhu HaTa astrologů jsou to "pokleslé škváry".

Po přestávce byl rozebrán horoskop jednoho astrologa a sledováno zajímavé propojení k horoskopu Rudhyara. Pak znovu horoskop stejného astrologa a zajímavé propojení na horoskop paní Smrčkové.

Poslední hodinu měla přednášku paní Smrčková o významu Chirona v 9.domě radixu a o působení nynější opozice tranzitního Chirona ze třetího domu.
Přítomno asi 26 lidí. Příští schůzka 08-06-2002.dne 12-05-2002 přišel email od paní Vandy Milošové

Vážený pane Tichý,
dovolila bych si připojit poznámku k Sabiánským symbolům. Ani znění, které uvádíte na svých stránkách Vy, není úplně přesné a původní. Původní znění symbolů vydala v angličtině paní Diana E. Roche v knize The Sabian Symbols - A Screen of Prophecy, kde jsou nejen přesně citované texty původních Sabiánských symbolů, ale u každého symbolu jsou nafocené i původní rukou psané texty, tak jak je M.E.Jones zapisoval. A tyto texty jsou často odlišné jak od verze, kterou máte na své stránce vystavenou Vy, tak od verze, která je uvedena v Astrologické mandale od Rudhyara. Někdy značně.
Například ten 8. st. Sag. (8° Střelce) zní: Rocks and things forming therein. ( SKÁLY A VĚCI, KTERÉ SE V NICH FORMUJÍ). Čili ani ,, V hlubině Země se začínají formovat nové elementy ", ani ,, V hlubinách Země se formují nové prvky ".
A to samozřejmě v okamžiku, kdy slovo nabývá symbolického významu, není jedno. ( I když je potřeba mít na paměti, že i tato slova jsou jenom slovním zápisem toho, co viděla jasnovidka.) Pokud by tedy mělo něco fungovat, měly by to být tyto původní texty. Všechno ostatní už je jenom výklad a názor jiného člověka, který může napomoct pochopit smysl symbolu lidem, kteří se řečí symbolů nezabývají, ale může být stejně tak dobře zavádějící.
Zdravím Vás do Ostravy a přeju krásnou neděli.
Vanda Milošová


Duben 2002
Před začátkem dubnové schůzky ostravských astrologů měli přítomní účastníci možnost si prohlédnout a zakoupit novou knihu astroložky MUDr. Milady Smrčkové Klíč k astrologické mandale.
Předseda ostravské pobočky Astrologické společnosti ing.Jaroslav Popelka zahájil svou přednášku o své metodě hledání neznámého času zrození zrozence narozeného 26-10-1955 v Ostravě. K dispozici měl jen toto datum a čtyři závažné životní události a čtyři hodiny práce.
Postup hledání se dá stručně vyjádřit takto:

Poslední hodinu dubnové schůzky promluvila sama paní Smrčková a popisovala okolnosti vzniku knihy Klíč k astrologické mandale.
Učebna ve třetím patře Domu techniky byla plná. Přítomno 29 účastníků. Zatímco jsem pospíchal na odpolední směnu do fabriky, většina účastníků se přesunula do restaurace U Toniho, kde pokračovala druhá, zajimavější část schůzky ostravských astrologů. Příští schůzka bude 11-05-2002.

Březen 2002
Schůzku ostravských astrologů začal ing. Popelka horoskopem maminky (*1963) a její dcerky (*1989), která zemřela v deseti letech na nádor na mozku. Pak pokračoval pojednáním o vlivu Černé Luny na úmrtí. Dívenka měla Černou Lunu přímo na Ascendentu, její vliv je přímo na zrozence. Maminka má Černou Lunu na hrotu 5.domu - záležitosti smrti se dotýkají dítěte.
Po přestávce pokračovala MUDr. Smrčková přednáškou o Chironu. Vycházela z anglicky psané knihy, která nebyla dosud přeložena. Planetka má silně eliptickou a excentrickou dráhu. Doba oběhu 50 let dává každému zrozenci zkušenosti aspoň jednoho oběhu. Díky excentricitě se hlavní aspekty tranzitů časově nahromadí a pak je zase řadu let klid. Chiron řídí a stará se o osu mezi znameními Vodnáře a Kozoroha a na druhé straně mezi Rakem a Lvem. Konjunkce nastává po 50 letech a přináší sebou jakýsi vnitřní neklid. Paní Smrčková pak vybrala několik příkladů, jako když je například Chiron v Raku. Hrůza z ekologického ohrožení - léčení Země. Princip Chirona je stát nohama na zemi a hlavu mít v nebesích.
Pak paní Smrčková přešla na vlivy Černé Luny. V domě, kde je Černá Luna se nemůžeme pořádně realizovat běžným způsobem, protože žádá, abychom postupovali jiným způsobem - na vyšší úrovni. A hned následoval příklad, jak se projevovala Černá Luna v 10.domě u Junga. Další příklad, když má někdo Černou Lunu ve 4. domě - zrozenec devět krát změnil byt, přitom má pochopit, že domov má hledat ve vlastním srdci.
Černá Luna je vlastně nižší Neptun, je to, co nás nejvíc potopí do nejhlubší hloubky - naše bolestné emoce, které si nechceme připustit. Je to ohnisko našich komplexů, neřestí. Nasazuje nám masku, která nám není vlastní a kterou používají herci, výtvarníci ap. Exponovaná Černá Luna je u astrologů.
Po další přestávce ing. Popelka znovu načetl svůj oblíbený horoskop ukřižování Ježíše Krista (*11-04-27, Jeruzalém, 13:10:20 UT), který má velkou vypovídací schopnost o událostech dějin křesťanských zemí. Horoskop ukřižování je dobré vodítko mapovat, kde se lidstvo nachází.
V sekundárních direkcích (jeden den rovná se jeden rok, 2002-27=1975 dní), intifáda palestinců začala v září 2000, když progresivní Jupiter došel na MC horoskopu ukřižování, Pluto došel na IC horoskopu ukřižování.
Při útoku na mrakodrapy v NY progresivní Saturn došel na MC horoskopu ukřižování, Pluto je pořád na IC horoskopu ukřižování. Pluto na IC vypovídá o tom, že lidstvo prodělává vnitřní transformaci.
Progresivní Slunce v sekundárních direkcích v roce 2003 se dostane na Ascendent horoskopu ukřižování a je asi možno očekávat vyvrcholení intifády.
O přestávce jsem se dozvěděli, že astrolog a spisovatel Vladimír Sládeček má rozpracovanou knihy o direkcích a solárním horoskopu.
Přítomno bylo 27 lidí. Příští schůzka je 13-04-2002.

Únor 2002
Únorovou schůzku ostravských astrologů začal ing. Popelka přednáškou o čtyřech živlech v horoskopu a třech kvalitách znamení. Astrologie je založena na těchto sedmi pojmech a a na nich může už i astrolog začátečník začít stavět svůj výklad. V další části paní Paříková nám sdělila své nadšení z knihy Zdeňka Patricka: Silnější než Daniken. Přednáška byla o významu osmičky v letopočtu českých dějin.
Pan Tichý následoval s rozborem horoskopu proradného předsedy bytového družstva. Horoskop použil hned ing. Popelka k aplikaci významů živlů a kvalit znamení.
Ing. Chromík informoval o události Den s českou astrologií v Praze. Pochvalně se zmínil o přednášce polského tradičního astrologa Zawadského a nabídl plénu možnost ho pozvat na přednášku do Ostravy. Paní z Třince přečetla jeho email s požadavky a názory. Mezi názory pana Zawadského jsme se i dozvěděli, že uznává jen tradiční astrologii a že humanistická astrologie je blábol.
Na závěr bouřlivá diskuze na téma Jaký má vlastně smysl astrologie v životě člověka, když každý máme svou svobodnou vůli osud změnit. Početná návštěva přes 30 návštěvníků, takže učebna Domu techniky byla plná.
Příští schůzka bude 09-03-2002.

Leden 2002
Na lednové schůzce ostravských astrologů jsme důkladně probírali horoskop chlapce narozeného 19-10-1991 v 23:08 ve ValMezu. Chlapec je duševně čilý, fyzicky je však neschopný, nehybný pro odumírání svalů.
Jeho duše si zvolila krutý osud pro tento svět.
Ascendent ve Lvu, vládce Slunce ve 4. domě - závislý na své rodině. Život je orientovaný do duševní oblasti.
Slunce ve Váhách - vztahy jsou pro něho důležité.
Slunce je blízko Marta a to celé je v kvadratuře na Saturn - úkolem je překonávat obrovské překážky. Ze 6.domu - v oblasti zdraví. Saturn ve znamení je oblast, kde máte tlačit na pilu a nečekat, až nás život dokope.
Karmu kolektivní přestavuje znamení Ryb a 12.dům. Karmu osobní mapuje Luna a 4.dům.
Slunce ve 4.domě - v minulém životě byl autoritativní vládce, konjunkce s Martem - byl silný individualista.
Slunce kvadratura Saturn - sluneční princip nebyl v minulém životě zvládnut, v 6.domě- skrze zdravotní záležitost.
Dračí ohon v Raku - v minulém životě vydíral citově svoji rodinu, žil v nereálných představách, byl hodně napojen na svůj vnitřní svět.
Dračí hlava v Kozorohu - v tomto životě si má uvědomovat realitu.
Když použijeme jako doplňující prvek Chirona (ač zraněn léčím jiné), pak Chiron je přesně na Ascendentu.
Černá Luna v 6.domě - za úkol vydestilovávat vnitřní obsahy.
Luna vládkyně Raka je v 8.domě a v Rybách. Matka tohoto dítěte prožívá silné utrpení. Ryby jsou oběť, Luna je matka - matka musí přinést obrovskou oběť.
Jupiter a Venuše v 2.domě jejich vládce Merkur je ve Štíru a v kvadratuře se Saturnem - v minulém životě byl bohatý muž a s majetkem nakládal špatně.
Uran v 6.domě - nezvyklá, zvláštní choroba. Chlapec má schopnost spolupráce skrze zdravotní podmínky.
Neptun v 6.domě - odevzdání se - lidé kolem se musí totálně odevzdat.
Chlapec má speciálně vycvičeného psa, který mu zvedá hlavu, otvírá ledničku, přikrývá pokrývkou atd. Záběry spolupráce s tímto zvířetem byly i v televizním pořadu. Pes narozen 27-09-1998 má Urana přesně na descendentu chlapce - partner, který dokáže hodně pomáhat.
Neptun psa je v konjunkci se Saturnem chlapce. Saturn je odpor a Neptun je rozpuštění.
Slunce psa je ve Váhách jako u chlapce ale už se blíží k trigonu se Saturnem chlapce. Venuše psa je též v Panně. Rodina psa dostala v červnu 2000, když Neptun tranzitoval přes descendent chlapce.
Chlapec měl velkou krizi v 09-03-1996 dostal zápal plic a vrtulníkem byl převezen do nemocnice.
Krizi naznačily primární direkce (1 rok se rovná jeden stupeň). Krize nastala ve 4,5 letech chlapce.
Orbis kvadratury Slunce se Saturnem je 4,5 stupně a v roce 1996 byla absolutně přesná.
Konjunkce Urana s Neptunem má orbis 4°, v roce 1996 byla absolutně přesná.
Opozice Luny s Jupiterem má orbis asi 5°. Dobroděj Jupiter v 8.domě držel nad chlapcem ochrannou ruku v záležitostech smrti.
Konjunkce Marta (zápal, zánět) s Merkurem (plíce) má orbis 4° a v roce 1996 byla absolutně přesná.
Tranzit Saturna při převozu vrtulníkem je kvinkunx na Slunce (kvinkunx se vyskytuje v krizových situacích).
Tranzitní Uran v kvadratuře na Marta v 6.domě - úraz, nemoce.
Tranzitní Neptun v kvadratuře na Slunce v 6.domě - úraz, nemoce.
Po přestávce jsme probírali ještě horoskop maminky (27-08-68 07:13 VM).
Silně aktivní 12.dům a 1.dům - velká oběť.
Saturn v 8.domě.
Chlapec má Chirona na Ascendentu, maminka má Chirona na Descendentu.
Přítomno 28 osob. Příští schůzka bude v sobotu 09-02-2002.

Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?