Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky na Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation

We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
13.12.2003 at 18:02:52 Informace o schůzce ostravských astrologů.
Prosincovou schůzku ostravských astrologů začala předsedkyně paní Jana Muroňová krátkým přivítáním. Následovala přednáška pana Ing. Fibicha na téma nastavení Pullenova programu Astrolog. Pan Josef Oršulík přednesl filozofickou úvahu zda věčnost je fyzikální časová veličina. O přestávkách si mohli účastníci zakoupit knihy Vladimíra Sládečka za výrobní cenu (sleva 25%) - tituly: Roční horoskop a Láska a manželství v astrologii. Na závěr opět vystoupila předsedkyně paní Jana Muroňová s předběžným plánem schůzek ostravských astrologů v roce 2004: Přítomo přes 20 lidí. Někteří se pak přesunuli do restaurace U Toniho, kde pokračovala neméně zajímavá čast schůzky s panem Švidrnochem.


Email předsedkyně paní Jany Muroňové:
rádi bychom přijali a vstoupili do kontaktu s hosty, kteří už u nás přednášeli. Jedná se o pana Trnku, Miladu Smrčkovou, Josef Chromík může pozvat pana Turnovského a Štefka, Josef Oršulík pana Innemana, pan Domašík léčitele Libicu, který se zabývá piktogramy v obilí a tematikou UFO.
Z vlastních zdrojů můžeme nabídnout tato temata:
 • Josef Oršulík: Astrologie a svobodná lidská vůle - 1 hod.
 • Jana Muroňová: Astrozdraví - 1 hod.
 •               Čínská kosmologie podle Bílého jeřába - 2 hod.
 •               Zamyšlení nad některými aspekty v horoskopu a jejich působení na výchovu dětí v rodině - 1hod.
 • Vladimír Velčovský: Z článků astrologů polských esoterních časopisů - 1 hod.
 • Marie Jiskrová: Solné lampy 1 hod.
 • Břetislav Švidrnoch: Astrokartografie - 2x 1 hod.
 •               Systémy domů
 • Ján Kaleta: Znamení zodiaku ve Vodnářské astrologii
 •               Vývoj hlavních archetypů a jejich postavení v jednotlivých úrovních prožívání
 •               Vývoj lidské bytosti v jednotlivých kvadrantech a domech horoskopu
 •               Revoluce cyklů života a planetárních cyklů ve Vodnářské astrologii
 • Zájem by byl o bližší seznámení se s tradiční astrologií ( počet sňatků, dětí, životní události...), postupy, pravidla..
 • Astro medicína, diagnostika, pravidla, postupy...
 • Stálice a jejich vliv v horoskopu zrození
 • Horární astrologie
 • Mundánní astrologie
 • Vodnářský věk - Kaleta
 • Rok 2004 v ČR, ve světě - Ing. Popelka

Příští schůzka je 13-12-2003 v 9 hodin v Domě techniky. Přednášet bude astrolog pan Ing. Fibich na téma Pullenova programu Astrolog

Dne 6.12.2003 proběhl v Domě techniky 3. seminář kurzu astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka v úvodu dokončil vztahy mezi čtyřmi živly. Bylo vysvětleno uspořádání živlů v pořadí oheň, země, vzduch a voda. Bylo zdůrazněno, že v procesu duchovního probuzení člověka hraje velkou roli živel vzduchu a ještě větší živel vody. V další části semináře byly podrobně rozebírány funkce a vlastnosti nejprve živlu ohně a následně živlu vzduchu. V této souvislosti byla vysvětlena podstata lidského ducha a lidské duše. Byl vysvětlen vztah mezi duchem a duší. Účelem lidského vývoje je sjednocení ducha s duší. Na závěr byl popsán význam symboliky ohně a vzduchu ve snech.
Semináře se zúčastnilo 19 osob. 4. seminář se bude konat 3.1.2004 opět v Domě techniky.

08.11.2003 at 14:33:24 Informace o schůzce ostravských astrologů.
Listopadová schůzka ostravských astrologů se konala dnes v Domě techniky v Ostravě Mariánských Horách. Astrolog pan Kaleta Jan přednášel na téma astrologie Vodnářského věku. V následující volné diskuzi se 19 přítomných dohodlo, že v další etapě vývoje ostravské společnosti astrologu bude kladen důraz na volnou výměnu a respektování odlišných názorů a různých pojetí astrologie.
Příští schůzka je 13-12-2003 v 9 hodin v Domě techniky. Přednášet bude astrolog pan Ing. Fibich na téma Pullenova programu Astrolog

05.11.2003 at 11:18:12 Vážení příznivci astrologie,
dovoluji si vám připomenout, že schůzka ostravských astrologů se koná dne 08-11-2003, od 9 hodin v Domě techniky v Ostravě na Mariánském náměstí. Přednášet bude astrolog pan Kaleta Jan a téma přednášky bude "Astrologie na úsvitu dvacátého prvního století". Schůzka bude v učebně číslo 432 (jako bývala).
Karel Tichý

02.11.2003 at 21:27:18 V sobotu 1. 11. 2003 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 2. seminář kurzu astro-theo-logie.
Přednášejicí Ing. Jaroslav Popelka na začátku objasnil podstatu trojjedinosti. Bylo řečeno, že láska, moudrost a vůle jsou tři aspekty jak Boha, tak i člověka.
Dále byla vysvětlena podstata čtvernosti. Čtyři elementy ( oheň, vzduch, voda, země) jsou symbolem čtyř úrovni ve stvoření a sice duchovní, duševní, emoční a vnějškové. Byly vysvětleny vazby a vztahy mezi těmito 4 elementy. Ing. Popelka popsal správnou a nesprávnou interakci mezi duchem a duši. V této souvislosti byl popsán proces, při kterém došlo k degradaci Lucifera v Satana. Bylo řečeno, že Satan je příčinou vzniku hmoty tak, jak ji známe v tomto fyzickém vesmíru, a že s tímto druhem hmoty Bůh původně ve svém tvůřčím procesu neuvažoval. Na závěr tohoto semináře Ing. Popelka vysvětlil důvod inkarnace nejvyšší duchovní bytosti ve formě Ježíše Krista na planetu Země.
Semináře se zúčastnilo 15 osob.

24.10.2003 at 11:18:19 Přátelské posezení ostravských astrologů
se konalo včera v restauraci U Toniho v Ostravě na Mariánském náměstí. Asi 15 přítomných se dohodlo, že schůzky se budou opět konat v Domě techniky a opět druhou sobotu v měsíci. Pokud nebude mít nikdo referát, či přednášku (což bude asi často), tak proběhne asi dvouhodinová diskuze. Pronájem učebny v Domě techniky stojí 315,- Na příští schůzce 08-11-2003 bude přednášet astrolog pan Kaleta Jan a téma přednášky bude "Astrologie na úsvitu dvacátého prvního století" a na schůzce 13-12-2003 pohovoří o programu Astrolog 5.40 Pullena astrolog pan Ing. Fibich.
Přítomní v restauraci U Toniho pak shlédli na notebooku pana Kalety ostrou verzi ruského astrologického programu ZET. Nadšení neznalo mezí a tak jsem se dozvěděli, jakým způsobem lze zaplatit 135 dolarů. Přítomný Ing. Popelka připomněl, že má i novou verzi programu Riyal for Windows. Tento program je neustále aktualizován novými astronomickými objekty.

21.10.2003 at 12:33:07 Vážení příznivci astrologie,
dovoluji si vám připomenout, že přátelské posezení ostravských astrologů se koná dne 23-10-2003, od 15 hodin v restauraci U Toniho v Ostravě na Mariánském náměstí. Účast přislíbil i Ing. Popelka.
Karel Tichý

10.10.2003 at 18:07:56 Dne 4.10.2003 proběhl v Domě techniky první seminář kurzu astro-theo-logie.
Tento první seminář byl zcela zaměřen na téma Kdo je Bůh? Na úvod přednášející Ing. Popelka přečetl ukázky se zkušenosti prožitku Boha mudrců ve starověké Indii, Egyptě, antickém Římě a ve 20. století. Byly vysvětleny 4 aspekty božství a sice neosobní, osobní, neprojevené a tvůrčí. Byly popsany techniky zaměřené na přímý prožitek božství. Byl vysvětlen vztah mezi neosobním božstvím, osobním božstvím a Ježíšem Kristem. Byl ukázan grafický symbol znazorňující božství ve všech jeho aspektech.
Byla vysvětlena podstata trojjedinosti. Přiští seminář bude 1.11.03 na téma Bůh a jeho stvoření.
Přítomno 22 posluchačů.


25.09.2003 at 17:51:39 Informace o schůzce ostravských astrologů.
Neformální schůzka ostravských astrologů se bude konat 23-10-2003 v 15:00 v restauraci U Toniho na Mariánském náměstí v Ostravě Mariánských Horách. Budou rezervovány dva stoly.
Karel Tichý


17.09.2003 at 23:20:04 Výzva ostravským astrologům.
Prosím ostravské astrology, aby mi poslali své jméno a svou emailovou adresu, abych jim mohl poslat závažný materiál pod názvem Jarda herec.
Děkuji Karel Tichý


Saturna vyrobil Karel Tichý

Září 2003
Zářijovou schůzku ostravských astrologů zahájil jejich předseda ing. Popelka oznámením, že končí s předsednictvím tohoto spolku. Ten Hlavní Manažer nahoře na nebesích mu sdělil, že má skončit s dosavadním pojetím astrologie. Ing. Popelka zažil v srpnu několik duchovních proměn, stavů nového duchovního vědomí a pocítil nutnost začít s novým oborem - Astro-theologií.
Tuto změnu silně ovlivila diskuze na internetu o mystice. Místo, aby účastníci hodnotili obsah přednášky, kterou považuje za výtečnou, začali útočit na jeho osobu a nikdo z ostravských astrologů se ho nezastal.

Doposud se schůzky ostravských astrologů konaly vždy druhou sobotu v měsíci v Domě techniky, v Ostravě Mariánských Horách. Nyní bude vždy první sobotu v měsíci v Domě techniky Kurs astro-theologie. První seminář pod názvem Co je Bůh je 04-10-2003 v 09:00 v Domě techniky.

Ing. Popelka pokračoval rozborem horoskopu zahájení ostravské pobočky Astrologické společnosti. Datum první schůzky, 02-09-1991 v 18:42 v Ostravě, nebyl vybrán náhodou, ale záměrně, aby byl Uran (symbol astrologie) v 10.domě. Nyní tranzitní Saturn je v opozici na Urana horoskopu - vedoucí potřeboval udělat změnu. Jupiter v primárních direkcích dorazil na 09 PA 36, čili do konjunkce se Sluncem společnosti- nový rozmach filozofie společnosti.

Po přestávce se vrátil k nedávné kosmické události - Mars byl nejblíž k Zemi za posledních 60 000 let. Mluvilo se všeobecně o zvýšené nehodovosti a agresivitě, nikdo však neřekl, že je to důležitý okamžik spuštění druhého příchodu Kristova vědomí. Mars vládne Beranovi a Kristus byl ukřižován ve znamení Berana. Nyní je Mars ve znamení Ryb - každá individualita (Mars) se dostane do střetu s událostí, která bude mít celosvětový význam (Ryby).
Ing. Popelka hovořil o projektu BRZO (blaničtí rytíři z Ostravy).

Nikdo ze známých astrologů neřekl, že horoskop Marta nejblíž k Zemi (27-08-2003, 11:51 SELČ) je dynamický polaritou Panny a Ryb (chléb a ryby - oblíbený pokrm Krista). Čtyři opozice, Jupiter a Luna v konjunkci stojí přesně na královské stálici Regulus. Jupiter současně vstupoval do znamení Panny a stalo se tak za novoluní. Mars v konjunkci s Uranem - výbušný horoskop! Uran retrográdní se právě vrací v tomto okamžiku do znamení Vodnáře (představuje nastupující Věk Vodnáře). Neptun - vládce Ryb je ve znamení Vodnáře a Uran vládce Vodnáře je ve znamení Ryb. V horoskopu je konfigurace YOD Neptuna a Plutona se Saturnem na apexu - transcendentní spojení.
Přítomno bylo 32 osob, příští schůzka zatím nebyla domluvena.


Email astroložky paní Muroňové:

Pane Tichý, Chromíku a Velčovský. Oslovuji vás, protože nemám na nikoho jiného adresu. Ale to nevadí. Píšu proto, že jsem dnes zcela náhodou mluvila s Jardou Popelkou, který uvažuje o astrologické specializaci a rád by přenechal své místo vedoucího společnosti někomu jinému.

Protože se nemohu zůčastnit zářijové schůzky, kde se má jednat o dalším osudu naší společnosti, ráda bych vám touto cestou sdělila svůj názor, který v případě nějakého jednání můžete využít, pokud k tomu bude vhodná situace a pokud se chcete zůčastnit dalších jednání. Děkuji vám za to.

Můj názor je takový, že bylo docela příjemné být pasívním účastníkem na sobotních schůzkách a pak si popovídat v kruhu přátel u oběda. Myslím si, že je v Ostravě hodně astrologů a že je příjemné se i nadále setkávat. Lépe řečeno, byla by škoda, naši společnost rozpouštět. Alespoň zatím. Za přiměřený čas bych považovala asi rok, kdy by bylo dobré udržet čas a místo našich schůzek. Pokud by mělo vzniknout nějaké vakuum, jak je mi zatím prezentováno, navrhuji vytvořit jakési překlenovací období, kdy by na sestavení programu pracovalo více lidí. Myslím si, že v našich řadách je dost fundovaných odborníků, kteří by se mohli podělit o temata, se kterými právě pracují. Myslím si, že bychom mohli připravit program na nějaký čas dopředu a udělat naše setkávání zajímavými. Věřím, že je mezi námi i dost organizátorů, kteří jsou schopni vyřídit organizační záležitosti. Také se mi líbí představa, že v rámci společnosti by mohly paralelně probíhat kurzy pro začátečníky, čímž by se naše základna mohla stále rozšiřovat. Vlastně stávající situaci vidím jako obohacení a rozšíření naší činnosti. Doufám, že jsem srozumitelná a pokud bude vůle společnost udržet, ráda k její činnosti také přispěji.

Děkuji vám za to, že jsem se mohla na vás obrátit a sdělit svoji představu.
Jana Muroňová. Přeji krásné dny a hodně štěstí.


Další informace ostravským astrologům jsou v Astrologickém fóru v odpovědi panu Klepkovi.Červen 2003
Červnovou schůzku ostravských astrologů začal její vedoucí Ing. Popelka omlouvou, že právě přichází ze Stodolní a že celou noc nespal. Poptal se, zda jsme byli volit v referendu o přistoupení k Evropské unii. Řekl, že má pocit, že EU nás potřebuje víc, než my je. A hned navázal přednáškou Mystika a EU.
Mystikové hledají univerzalitu života, snaží se pochopit univerzální podstatu světa. Kdo není mystikem, ten nemůže být dobrým astrologem. Jako „zodiakální filozof" nám sdělil že, přistoupení k EU je splynutí s celkem a tomu odpovídá znamení Ryb. Vzal tedy znamení Ryb jako první dům a postupně vysvětloval vztah k druhému domu, což je znamení Berana, vztah k třetímu domu, což je znamení Býka atd.
Přítomno 18 lidí, příští schůzka je 13. září 2003 v 9 hodin v Domě techniky.

Květen 2003
Květnovou schůzku ostravských astrologů začal vedoucí ing. Popelka výkladem o práci, protože se v květnu slaví Svátek práce. Archetyp práce je jedna z nejmystičtějších věcí.
Nejprve výklad horoskopu filozofa Karla Marxe narozeného 05-05-1818 v Trevíru v 01:33 UT - duchovního otce komunismu. Horoskop má pár význačných rysů. Ascendent ve Vodnáři a Saturn v Rybách v konjunkci s Plutonem v 1.domě.
Další významná konstelace je konjunkce Urana s Neptunem ve Střelci v 10.domě.
Hypotetický horoskop Ježíše Krista má také Saturna v Rybách a Urana ve Vodnáři – oběma šlo především o sociální spravedlnost. Jedna ze zajímavostí: Karel Marx v době, kdy vydal své stěžejní dílo Kapitál padlo zatmění na jeho Saturna.
Pak srovnal horoskop Marxe s horoskopem C.G.Junga. Jak tito dva lidé měli hodně společného. Oba Saturna v 1.domě. Marxovi vládl 11.domu, u Junga vládl 12. a 1.domu. Oba měli aktivní znamení Býka – Marx zde má Slunce a Lunu, Jung Lunu, Neptuna a Plutona. Po přestávce pokračoval ing. Popelka meditací o znamení Býka jako archetypu lidské práce, předmětu získávání prostředků k obživě.
Přítomno 24 lidí, příští schůzka je 14.6.2003 v 9 hodin v Domě techniky.

Duben 2003
Dubnovou schůzku ostravských astrologů začal předseda ostravské pobočky informací, že má v horoskopu kvinkunx mezi Neptunem a Sluncem a stejný aspekt mezi Neptunem a Lunou, v posledních dnech pociťuje deprese. Události v Iráku ho zasáhly, k tomu se přidaly události v práci a v baráku, čili totální beznaděj.

Přečetl informaci o zmizelém chlapci, který byl nalezen utonulý po třech týdnech v rybníku. Otec chlapce poděkoval policii, hasičům a všem, kteří se zúčastnili pátrání. Pak informoval o smutné skutečnosti, že se ozvalo se i 50 psychotroniků, z nichž 45 dávali falešnou a proto krutou naději, že chlapec žije.

Pak začal ing. Popelka s přednáškou Znamení Raka jako cesta do nitra.
Milujte hmotu, materialismus, peníze říká ďábel. Hledejte štěstí ve svém nitru si přeje Bůh.
Vezmeme-li znamení Raka jako první dům - pak jednotlivec jde vnitřní cestou.
Vezmeme-li znamení Lva jako druhý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec si má přivlastnit ve svém srdci Boha a tím získá radost ze života, jak vnitřní cestou pracovat tvůrčím způsobem.
Vezmeme-li znamení Panny jako třetí dům - jedinec na cestě do svého nitra má chápat a rozlišovat myšlenky ze svého okolí.
Vezmeme-li znamení Vah jako čtvrtý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec objevuje svoje hlubiny, opravdovým partnerem je vlastní nitro.
Vezmeme-li znamení Štíra jako pátý dům - pak ukazuje, že pouze jedinec kráčející vlastní cestou nalezne svého koníčka ve vnitřním přerodu. Magie je práce s vnitřní energií.
Vezmeme-li znamení Střelce jako šestý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec je schopen rozlišit v čem spočívá smysl jeho života. Jak umí rozlišit úroveň náboženského systému.
Vezmeme-li znamení Kozoroha jako sedmý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec pochopil svoji zodpovědnost ve vztahu k ostatním lidem, jak si uvědomuje realitu svých partnerů. Všeobecně postavení Saturna a Kozoroh ukazuje oblasti které mají pro zrozence důležitost. Jaký máme vztah ke svému nitru, takové máme partnery.
Vezmeme-li znamení Vodnáře jako osmý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec má být nápomocen přátelům k vnitřní proměně.
Vezmeme-li znamení Ryb jako devátý dům - pak, pro hmotu je duch největší cizina. Všichni lidé mají společný smysl života.
Vezmeme-li znamení Berana jako desátý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec při cestě do nitra si uvědomí své pravé JÁ, jak má odvahu odhalit kým je.
Vezmeme-li znamení Býka jako jedenáctý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec chápe, že opravdová hodnota jsou přátelé. Jak se má zúčastňovat takových týmových prací, které přinášejí skutečné hodnoty.
Vezmeme-li znamení Blíženců jako dvanáctý dům - pak ukazuje, jak jednotlivec dokáže komunikovat s universalitou - s kýmkoliv.

Po poslední přestávce přečetl ing. Popelka článek amerického novináře V pozadí je ropa. Článek byl napsán dne 18-12-2001

Ing. Popelka připomněl, že Kurz pro začátečníky začíná 26-04-2003 v Domě techniky.
Přítomno bylo 30 osob. Příští schůzka je 10-05-2003.

Březen 2003
Březnová schůzka ostravských astrologů se zabývala dvěma depresivními případy. Třetí případ byl odlehčující, nicméně se dvěma předešlými souvisel.
Vedoucí ostravské pobočky Astrologické společnosti ČR ing. Popelka se nejdříve věnoval horoskopu upálení studenta Zdeňka Adamce (06-06-2003, 07:30, Václavské náměstí). Studentův dopis na rozloučenou, který zanechal na Internetu jsem brali větu po větě a aplikovali na aspekty v horoskopu upálení. Například už první věta: „Vážení obyvatelé celého světa..." odpovídá postavení Slunce v Rybách a ve 12.domě.

Po přestávce jsme probírali horoskop vražedkyně Olgy Hepnarové.
Protože je neznámý čas narození, ing. Popelku zaujaly první stupně znamení Blíženců. Měsíc v den narození se pohybuje znamením Býka a teprve ke konci dne vstoupí do znamení Blíženců. Vyučila se knihařem (knihy - Blíženci), pracovala jako řidič (dopravní prostředky - Blíženci), poprava (plíce, uškrcení - Blíženci), při masakru byl Pluto na 2° Vah (trigon do Blíženců), při popravě byl Uran na 02° Štíra (kvinkunx do Blíženců). Nakonec ing. Popelka došel k času narození 23:53 SEČ. Ascendent v Beranu a v konjunkci s Jupiterem (... neberte mě jako blázna...). Domy jsou podobně jako v předchozím horoskopu upálení. Chiron poblíž MC jako v předchozím horoskopu upálení. Vládce 7.domu je Neptun a ten je v domě dvanáctém - partnery bere jako své nepřátele.
Otce představují 4.dům a Slunce, Slunce je v tomto domě, v Raku. Vládkyně Luna je v domě druhém (finance - otec byl bankovním úředníkem).
Matku představuje 10.dům v Kozorohu, vládce Saturn je v domě šestém (Saturn ovládá pevné části těla, i zuby, 6.dům představuje péči o zdraví - matka byla zubařka). O.H. píše, že byla obětí školních dětí - Mars ve 3.domě.
Uran ve 4.domě - chce se osvobodit z péče rodiny - útěky. Merkur ve 4.domě - pochází z rodiny pracující inteligence. A tak dále.
Ing. Popelka našel další a další potvrzení správnosti nalezeného času narození. Pokračoval v úvaze, jak by ji tento horoskop pomohl v cestě k řešení životní situace.

Poslední hodinu Ing. Popelka rozebíral horoskop zakladatele logoterapie Viktora Frankla z knihy Přehled teorií osobnosti.
Logoterapie se věnuje hledání smyslu života. Pokud někdo cítí existenční vakuum může skončit sebevraždou.
Schůzky ostravských astrologů se zúčastnilo 30 lidí. Příští schůzka je 12-04-2003

Únor 2003
Na únorové schůzce ostravských astrologů pokračoval vedoucí ostravské pobočky Astrologické společnosti Ing. Popelka v nedokončené přednášce z minula Kozoroh jako archetyp státu. Zodiak je vynikající prostředek k meditaci, zkuste popřemýšlet, co znamená Lev jako 8.dům od Kozoroha. 8.dům jsou společné peníze - banky. Lev je tvořivost. Banky by měly podporovat tvořivost svých občanů. Panna jako 9.dům od Kozoroha představují náboženství, filozofie, hledání smyslu života. Stát by měl pochopit smysl své existence, jinak nemůže fungovat. Nyní stát vede své občany k pozemským, materiálním věcem. Váhy jako 10.dům od Kozoroha představují podobnou kvalitu jako Kozoroh - existence navenek - ve hmotě. Důležité je, jak se stát bude prezentovat. Štír jako 11.dům od Kozoroha představuje spolkovou činnost, které vede k proměně občana. Střelec jako 12.dům od Kozoroha představuje náboženství, ve kterém vidí stát nepřítele. Náboženství není organizace, ale hledání duchovní pravdy.

Pak hovořil Ing. Popelka o havárii raketoplánu Columbia. Tato událost má duchovní význam. Každá fyzická událost je propojena s vnitřním poselstvím - symbolikou. Stoupající raketoplán představuje duchovní hnutí, touhu po poznání. Izolace z palivové nádrže narazila do levého křídla. Symbolika paliva (krev) pro motor (srdce). Křídlo (schopnost vzlétnout) levé (pomocí srdce -lásky - citů). Vysvětlil, co znamená symbolika 7 lidí na palubě, vysvětlil, co znamená symbolika 5 Američanů a dvou cizinců, vysvětlil, co znamená symbolika 5 mužů a dvou žen. Vysvětlil symboliku izraelského kosmonauta - vojenského pilota, který před 20 lety bombardoval jaderné zařízení v Iráku. Tento kosmonaut vezl do vesmíru kresbu chlapce z terezínského koncentráku „Pohled na Zemi z Měsíce". Vysvětlil, jakou má symboliku, že chlapec se narodil 1. února a raketoplán shořel 1. února. Vysvětlil, jakou má symboliku, že špice raketoplánu (ukazováček) spadl vedle obce s divným názvem Palestine. Vysvětlil, jakou má symboliku, že raketoplán se jmenoval Columbie (z latiny holubice míru) a trosky popadaly na uzemí státu Texas - domovský stát prezidenta Bushe. Raketoplán byl ve vesmíru 16 dní a nám nezbývá než sledovat direkce - 16 dní - 16 měsíců - 16 let.

Po přestávce se společnosti Ing. Popelka pustil do rozboru horoskopu USA. Uvedl, že v letech 1926 až 1928 byl Quaoar na 10° Panny a tedy v kvadratuře na Urana USA a došlo ke krachu na New Yorské burze. V roce 1939 byl Quaoar na 23° Panny a tedy v konjunkci s Neptunem USA a to byl začátek 2. světové války. V roce 1945 byl Quaoar na MC horoskopu USA a atomová bomba byla shozena na Hirošimu. Proto i Quaoar prezidenta Bushe je na MC horoskopu USA. Quaoar při havárii raketoplánu Columbia byl na minutu přesně na Ascendentu USA. Quaoar není žádné „kosmické smetí", Quaoar funguje a je dobré s ním pracovat.

Dále se věnoval horoskopu zničení Columbie. 01-02-2003 v 15:00 SEČ bylo definitivně přerušeno spojení. Je zde problém se zeměpisnými souřadnicemi. Nejvíce zbytků spadlo kolem obce Nacogdoches, TX 31N36 94W39. Což představuje kontakt se zemí. Horoskop zajímavý stéliem planet (Quaoar, Mars, Venuše a Pluto) v 10.domě a stéliem planet (Uran, Neptun, Slunce a Měsíc) ve 12.domě.

Po přestávce Ing. Popelka se zmínil o diskusi teorie věků na www.astrolab.cz. Astrolog Petr Trnka a dr. Špůrek jsou asi jediní z celého světa, kteří hlásají, že nastupuje nikoliv věk Vodnáře, ale věk Býka. Směr pohybu od Berana k Býku je evoluce pozemského do duchovna. Zatímco směr od Berana do Ryb je involuce - sestup ducha do hmoty. Duch praví: mé cesty jsou jiné než lidské. Astrologie byla lidstvu předána zasvěcenci. Zasvěcenci říkali: byl věk Ryb, bude věk Vodnáře a jak se máme duchovně ladit. Ten, kdo tvrdí, že jde z věku Beran do věku Býka tohoto člověka zajímá vývoj hmoty. Před 8000 až 6000 lety staří Peršané uctívali podvojné božství (věk Blíženců). Před 6000 až 4000 lety staří Egypťané uctívali posvátného býka. Indové dodnes tvrdí, že kráva je posvátné zvíře. Před 4000 až 2000 lety uctívali Židé beránka. Působilo i protilehlé znamení Vah a u starých Řeků a Římanů kvetlo umění, rozvoj krásy. Před 2000 do dneška byl věk Ryb. Kristus nasytil zástupy 2 rybami a chlebem. Působí i protilehlé znamení Panny - převaha vědy a racionálního rozumu. Ryby to je i dnešní globalizace. Dr. Špůrek prosazuje i palcové dělení znamení po 2,5° Jenže zapomíná, že první palec nese vlastnosti znamení. To znamená, že první palec Ryb je vlastnost Ryb.

Ing. Popelka tvrdí, že v letech 1940 až 2012 je jarní bod na posledním stupni souhvězdí Ryb. V Sabiánských symbolech:
Farmáři a překupníci vystavují velké množství různých produktů na živě zalidněném tržišti. Klíčová poznámka: Proces vzájemné výměny, který na všech rovinách demonstruje zdraví společnosti. Klíčové slovo: Obchod. Výklad: Sklidíš, co jsi zasel. Přehlídka úrody. Každá originální myšlenka dozrála do své konečné podoby a může být nabídnuta celé společnosti.
V letech 2012 až 2084 bude jarní bod na prvním stupni souhvězdí Vodnáře. Dle Sabiánských symbolů: Člověku, který vyšel úspěšně z metamorfózy, se zjevuje Duchovní Bratrstvo, které má své kořeny v minulosti velmi staré kultury a v němž je mnoho individuálních vědomí spojeno v zářivém světle Jednohlasného Vědomí. A to přesně postihuje situaci.

Poslední hodinu vystoupil léčitel Václav Jaroš žijící 22 let v Austrálii. Dostal spoustu otázek. Na příklad na otázku: Zpozoroval jste za ta léta nějaký posun v naší společnosti? Odpověděl: Kdysi byl pořádek, všichni měli práci, kulturáky byly nabité. Nyní je chaos, projekty jsou nedokončené a co ke spokojenosti fungovalo bylo zrušeno.
Přítomno 32 lidí, příští schůzka bude 08-03-2003.

Leden 2003
Lednovou schůzku ostravských astrologů začal její předseda Ing. Jaroslav Popelka přivítání v novém roce a hned následovaly organizační věci. Upozornil, že pro velký úspěch opět letos otvírá kurs astrologie, nebude to žádná nalejvárna, ale vysvětlení principů astrologie. Nejdůležitější poznatky získá astrolog vlastní praxí. Zmínil se o tom, že amatérský astrolog se věnuje astrologii nezištně a s nadšením. Jakmile se stane astrolog profesionálem je nerudným, nesnášenlivým a hlídá si svůj vlastní kšeft. Silně se změní a kvůli penězům přestane být svobodný a nemůže si leccos dovolit.
Ing. Popelka přečetl úryvky z knihy Jakoba Lorbera: Zapomenutá paměť lidstva. Popisuje duchovní stav dnešní doby a proroctví Krista pro dnešní čas.
Pak se zmínil o letošních mundánních konstelacích. Je zde především celoroční opozice Saturna s Plutonem - transformace s problémy. Opozice Neptuna s Jupiterem - náboženství může být příčinou zmatků ve světě. Na naší planetě probíhá duchovní bitva. Dále je zde Uran opozice Jupiter, Jupiter kvadratura Pluto atd.
Po přestávce jsem rozebírali horoskop vstupu Urana do znamení Ryb (10-03-2003, ve 22:25 SEČ). Jaký bude vliv mundánních konstelacích - Mars v Beranu, Jupiter v opozici na Neptuna s Venuší, Luny v konjunkci se Saturnem a v opozici na Plutona a v kvadratuře na Slunce. Jedna jeho věta by se měla tesat do kamene: horoskop je jen dobře míněná rada. Jak ho zrozenec využije - to záleží jen na něm. Po přestávce začal Ing. Popelka svoje oblíbené téma: rozebírat princip Zvěrokruhu bez planet a domů. Protože jsou věci, které mají univerzální platnost a pak na druhém místě jsou záležitosti jednotlivé. Ve Zvěrokruhu například vidíme, jak by měl fungovat stát - Kozoroh. Kozoroh je tedy Téma - 1.dům. Vodnář -2.dům představuje bohatství státu je ve spolupráci lidí. 3.dům Ryby - výchova a vedení společnosti ke vzájemnému propojení a k mystice. Na druhou stranu je to zamlžené informování medii. 4.dům v Raku - každý občan by měl mít svůj domov, kde by mohl vyjádřit svou individualitu. 5.dům Býk - kreativitou společnosti se prakticky projevit. Že jsou občané schopni přiložit ruku k dílu a by fyzická práce pro ně byla zábavou, koníčkem.6.dům v Blížencích - specializace, zdokonalování společnosti procesem vzdělávání, poskytování informací atd. Tolik jednou větou z hodinového rozboru.
Příští schůzka je 8-02-2003 v Domě techniky v Ostravě Mariánských Horách. Přítomno 25 osob.

Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?