Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky na Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation
We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Prosinec 2004
Dne 18.12.2004 proběhl v Domě techniky 15. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka pokračoval ve vysvětlování významu znamení Vodnáře. Bylo zdůvodněno proč se jeho vládce planeta Uran dává do souvislosti s náhlými událostmi a genialitou. Bylo vysvětleno jak spolu souvisí proces přemyšlení a hmotné okolnosti lidského života. V další části semináře byl vysvětlen význam znamení Ryb. Bylo konstatováno, že hlavním významem znamení Ryb je víra. Vládce znamení Ryb planeta Neptun ukazuje na to, jaké pravdy zastával člověk ve svých minulých životech. Byl vysvětlen duchovní význam přímého a zpětného pohybu ve zvěrokruhu.
Další seminář se uskuteční v Domě techniky 15.1.2005.


Účast na dnešní prosincové schůzce ostravské astrologické společnosti byla téměř rekordní. 36 lidí od počátku a v průběhu dopoledne přicházeli další. Atmosféra byla velmi srdečná a podnětná. Začátek patřil Evě Rychterové, která nás seznámila s účinkem květových esencí a jejich vlivem na zharmonizování organismu. Ukázala na horoskopu zrození jakým způsobem lze vybírat potřebné esence. Pracuje s natálním horoskopem a potom s ročním. Zájemcům pak vytestovala jejich potřebné esence.
Po přestávce se ujal slova Honza Kaleta (autor knihy Vodnářská astrologie) a velmi přesvědčivě objasnil partnerské vztahy z pohledu vodnářské astrologie. Vysvětlil vývojové roviny - vztahovou, hodnotovou, ideovou, růstu, tvoření a duchovní z pohledu čtyř úrovní prožívání. Jak se projevují efektivní vztahy, jak neefektivní, podle jakých zásad hledat vhodného partnera, jak poznat, že je pravý. Téma vzbudilo velký zájem a diskuse byla bohatá.
Příští schůzka bude 08-01-2005 a na leden připravujeme pokračování Vodnářské astrologie, Ivanka Slámová pohovoří o svých zkušenostech s použitím bachových esencí ve své praxi, léčitelka A.Běhalová předvede svůj nový přístroj, ve druhé části bychom rádi společně rozebrali konkrétní osobní problémy zájemců o hledání odpovědi touto formou. Chtěli bych proto vyzvat případné zájemce během schůzky o zveřejnění svého data a problému.
Email předsedkyně paní Muroňové:
Na lednové schůzce paní Ivana Slámová bude pokračovat, podělí se o své zkušenosti s praktickým propojením horoskopu s bachovými esencemi. Táňa Běhalová předvede ukázku harmonizace organismu přístrojem oberon - metapatie a potom bychom kolektivně hledali řešení životních potíží z horoskopu. Vyzvala jsem, pokud by někomu tento typ výkladu vyhovoval, ať zveřejní je-li muž či žena, své datum, čas a místo zrození. Rozbor je možné si nechat nahrát na mag. pásek.


účastníci schůzky v restauraci u Toniho Honza Kaleta a paní v restauraci u Toniho přednášející Ján Kaleta přednášející Ján Kaleta účastníci schůzky ostravských astrologů Ing. Chromík a Karel Tichý v restauraci u Tonihoautor fotografií Jiří SovadinaV sobotu 4.12.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 14. seminář astro-theo-logie.
Přednášející Ing. Popelka na něm pokračoval ve výkladu na téma Duchovní vývoj va světle zvěrokruhu. V úvodu byl dokončen výklad znamení Štíra. Bylo konstatováno, že Štír představuje proces, který způsobil, že Adam s Evou byli vyhnáni z ráje. Na druhou stranu, pokud je tento proces zvládnut, dosahuje člověk intenzivnějšího spojení se svým stvořitelem. Následně bylo vysvětleno proč za znamením Štíra může nasledovat pouze znamení Střelec. Střelec představuje proces idealizace. V této souvislosti bylo vysvětleno proč je jeden Bůh avšak mnoho duchovních směrů. S tím souvisí výrok z Bible, kdy jeden Bůh promlouvá v množném čísle - I řekl Bůh učiňme člověka k obrazu a podobenství svému. Dále bylo vysvětleno proč za Střelcem následuje znamení Kozoroh. Kozoroh představuje princip, kterým se uskutečňuje vnější bytí. V této souvislosti bylo vysvětleno, co znamená výrok z Bible - Prach jsi a v prach se navrátiš. Prach představuje existenční rovinu, která je až za fyzickou realitou.
Dále bylo vysvětleno proč za znamením Kozoroh následuje Vodnář. Bylo konstatováno, že Vodnář symbolizuje proces, při kterém je mysl nucena k přemýšlení. V této souvislosti byla vysvětlena podstata přátelství a současně kdo je nejlepším přítelem člověka.
Další seminář se uskuteční 18.12.2004 opět v Domě techniky.Na listopadové schůzce ostravských astrologů 13-11-2004 jsme přivítali astrologa a pracovníka firmy Condata pana Jiřího Nitsche. Ostravští astrologové byli seznámeni s výpočetnými možnostmi programu Johannes.
Pan Nitsche začal od úplného začátku v roce 1986, když podle těžce získaných knih se pokoušeli vytvořit jednoduchý program pro výpočet horoskopu. Pokračoval ve výkladu nastavení Johannes v.2.1 Professional a často odbočoval ve výkladu k např. systémům astrologických domů, typům Zodiaku, jak vypočíst direkce apod. Taky se zmínil o tom, že astrologové by se měli podrobit jednoduchém kurzu astronomie, protože jsou často slyšet různé příšernosti.
Pan Nitsche v závěrečné půlhodině povyprávěl o čínské astrologii.
Přítomno bylo 24 účastníků. Publikum bylo tentokrát mezinárodní, neboť byla přítomna slovenská astroložka paní Sladká zo Žiliny. Byla tak laskava a sdělila mi svoji emailovou adresu, takže je zařazena do adresáře ostravských astrologů a bude dostávat přepsané texty přednášek.
Na prosincové schůzce 11-12-2004 bude v první části hovořit Eva Rychterová o souvislostech radixu s bachovými esencemi, jaké osobní zkušenosti nasbírala. Ve druhé části Honza Kaleta o partnerských vztazích.


pan Nitsche a paní předsekyně Muroňová pan Nitsche a paní Kramerová přednášející pan Jiří Nitsche přednášející pan Jiří Nitsche účastníci na levé straně učebny účastníci na pravé straně učebny pan Jiří Nitsche při výkladu


autor fotografií Jiří SovadinaV sobotu 6.11.2004 proběhl v Domě techniky 13. seminář astro-theo-logie. Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval Duchovnímu vývoji ve světle zvěrokruhu. V úvodu bylo vysvětleno, proč je znamení Lva počátečním znamením zvěrokruhu. Dále bylo vysvětleno, proč za znamením Lva nemůže být nic jiného než znamení Panny. Byl popsan duchovní význam Panny. Bylo vysvětleno, proč za znamením Panny nemůže být nic jiného než znamení Váhy. V této souvislosti byla vysvětlena podstata duše a manželství. Na závěr bylo vysvětleno, proč za znamením Váhy nemůže být nic jiného než znamení Štíra. Bylo vysvětlen duchovní princip touhy, sexu a jakým způsobem dochází ke smrti duše, případně k jejímu zesilování.
Přítomno bylo 16 osob. Další seminář se bude konat 4.12.2004.

neznámá účastnice Jarda Popelka Jarda Popelka
autor fotografií Jirka Sovadina


Říjnovou schůzku ostravských astrologů zahájila předsedkyně paní Jana Muroňová přednáškou s názvem Lilith - temná žena v našem nitru. Po přestávce navázala paní Pernová příklady jak, účinkuje Černá Luna v horoskopu zrození.
Přítomno bylo 23 lidí.
Listopadová schůzka ostravských astrologů 13-11-2004 přivítá astrologa a pracovníka firmy Condata pana Jiřího Nitsche. Ostravské astrology uvede do programu Johannes. Na prosincové schůzce bude paní Richterová přednášet o vztahu astrologie a Bachových esencí.

Doplnění paní Muroňové:
Libuška Pernová rozebírala dva horoskopy s výrazným tematem Lilit. První se týkal data sňatku, kde byla Lilit ve významné pozici - šance na dobré uspořádání part. vztahu, který byl zrušen vstupem třetí osoby. Původní partnerka se vyrovnávala se ztrátou manžela a přítelkyně. Druhý horoskop ukazoval na vztah matka - syn, závislost, přicházející z minulosti. Bohužel jsem si nezapsala časové údaje, takže to nemohu doložit. Snad je Libuška dodá. Potom se Honza Kaleta podělil o své zkušenosti z práce s Lilit. Vnímá tranzity Lilit jako setkání s velmi silnými, emocionálními bloky, které se projevují u každého jinak a také rozdílně v různých životních obdobích. Záleži na zralosti a právě řešeném tématu. Nakonec Jarda Popelka objasnil srozumitelně a názorně působení Lilit a Seleny ve vztahu k oběžné dráze Měsíce okolo Země. Myslím, že na dnešní astrologické společnosti bylo téma Lilit vyčerpáno velmi důkladně.


Dne 2.10.2004 proběhl v Domě techniky 12. seminář kurzu astro-theo-logie.
Lektor těchto seminářů Ing. Popelka se v první části věnoval působení ducha na hmotu, působení hmoty na mysl, myšlenek na emoce a působení emocí na ducha. Bylo vysvětleno co je to mysl a jak vznikají myšlenky. Ve druhé části tohoto semináře se Ing. Popelka věnoval duchovní kvalitě, která se v astrologii nazývá Lev. Lvem všechno začíná i končí. V této souvislosti byl rozebrán princip dítěte. Jak Bůh - otec, tak i člověk musí nechat v sobě zrodit stejné dítě. Dále byl vysvětlen princip srdce.
Kristus není v srdci člověka, ale Kristova láska je přímo srdcem člověka. Následoval princip slunce. Slunce je v přírodě nejdokonalejší znázornění Boha - syna. Dále byl probírán princip krále. Každý člověk má ve svém nitru krále. Nakonec byl vysvětlen princip orgasmu. Obrazně řečeno je Bůh - syn orgasmem Boha - otce.
Přítomno 12 osob.


Na zářijové schůzce ostravských astrologů jsme přivítali dva vzácné hosty. První a třetí hodinu přednášela MUDr. Milada Smrčková autorka populární knihy Klíč k astrologické mandale. Název přednášky byl Chiron - most mezi vnitřními a vnějšími planetami. Byl jsem maximálně soustředěn, aby mi neuniklo ani slovíčko. Paní Smrčková je skvělá, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí a jen jsem trpce litoval, že nejsem majitelem nahrávky přednášky.
Druhou hodinu vystoupil profesor John Janda přednáškou o historii a kultuře ostrova Portorico. Milý a chytrý host Vladimíra Velčovského se narodil českým rodičům v Německu (1949), mluví obstojně česky a dalšími dvanácti jazyky (Czech, German, English, Spanish, French, Greek, Hebrew, Arabic, Hindi, Russian, Japanese, Chinese, Korean), je počítačový expert. Má svoji webovou stránku na adrese:
http://cesky2.tripod.com
Svaté texty čte v originále - Bibli ve starořečtině, védské texty v sánskrtu, tóru v biblické hebrejštině, korán v arabštině.
Přítomno bylo 27 návštěvníků z toho 24 platících. Příští přednáška bude 9.10.2004. Přednášet bude paní Světla Bílková na téma Rektifikace horoskopu. Přednáška není ještě potvrzena.

Fotografie ze schůzky pořídil Jiří Sovadina (objekt ukázkového HaTa horoskopu).

doktorka Smrčková profesor John Janda profesor John Janda profesor John Janda profesor John Jandaprofesor John Janda profesor John Janda a doktorka Smrčková profesor John Janda a doktorka Smrčková profesor John Janda, doktorka Smrčková a paní Kramerová profesor John Janda, doktorka Smrčková a paní Kramerová

V sobotu 4.9.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 11. seminář kurzu astro-theo-logie.
Přednášející Ing. Popelka se nejprve věnoval principu trojnosti. Vysvětlil součinnost lásky, moudrosti a vůle v procesu tvoření.
V této souvislosti podrobně popsal stav ducha, který se nazývá Bůh otec, stav ducha nazývaný Bůh syn a stav ducha nazývaný Syn člověka. Rovněž bylo vysvětleno jaké jsou mezi těmito třemi stavy ducha vazby. V další části bylo hovořeno o čtvernosti. Byla popsana součinnost čtyř živlů v jakémkoliv tvůrčím procesu. Byla zdůrazněna skutečnost, že emoce jsou rozhodující činitel pro duchovní uvědomění člověka. Na závěr Ing. Popelka vysvětlil proč zvěrokruh začíná znamením Lva a proč za Lvem jsou další znamení seřazena určitým způsobem. Rovněž byl vysvětlen duchovní vyznam aspektu sextil.
Přítomno bylo 10 osob. Další seminář se uskuteční 2.10.2004 a bude věnován tématu Pohyb zvěrokruhem jako duchovní cesta.

V sobotu 3.7.2004 proběhl v Domě techniky 10. seminář kurzu astro-theo-logie, který se zabýval posloupnosti 12. znamení ve zvěrokruhu. V úvodu přednášející Ing. Popelka vysvětlil mechanismus, pomocí kterého vzniká úhel 30 stupňů. Tento úhel byl definován jako úhel tvůrčího přechodu. Následně bylo vysvětleno, jak ze tří ohnivých znamení vznikají zbývající znamení zvěrokruhu. V další části tohoto semináře se přednášející věnoval duchovnímu významu posloupnosti znamení ve zvěrokruhu. Proč určité znamení je následováno právě jiným konkrétním znamením. Během výkladu Ing. Popelka konstatoval, že hlavní význam znamení Vodnáře spočívá v tom, že představuje energii, která nutí mysl k přemýšlení. Zvýšená pozornost byla věnována vysvětlení proč vodní znamení jsou následována ve zvěrokruhu ohnivými znameními.
Přiští seminář se uskuteční 4.9.2004 opět v Domě techniky.

Červen 2004

    Červnovou schůzku ostravských astrologů zahájila předsedkyně paní Muroňová a předala slovo přednášejícímu astrologovi panu Petru Trnkovi z Nového Jičína. Název přednášky: Esoterní principy astrologie.
Astrolog Petr Trnka hned na začátku řekl, že se zúčastňuje a sleduje diskuze na astrologických forech a zůstává mu rozum stát, jak se někteří astrologové plácají ve spoustě omylů a pověr. Tak, jak před léty vyšla úspěšná kniha 100 omylů v astronomii, tak by měl někdo napsat a vydat 100 omylů v astrologii.
Současná astrologie směřuje do dvou extrémů:
1) zpseudozvědečtit astrologii na fyzikálních principech (slapové síly, erupce na Slunci...)
2) duchovní principy převažují a astrologie je jenom jako přívěšek.
Nasledovala část přednášky Kvalita času. Po přestávce přednáška pokračovala statí Časové zákony planet a jejich číselné vztahy. Astrolog Petr Trnka ukázal, jak všechna čísla kolem planet jsou synchronní a jak do číselných vztahů vůbec nezapadají asteroidy, chirony, transneptuny, Černé Luny, Sedny a Quaoary....
Přítomno 22 lidí. Příští schůzka bude 11.září 2004 a účast přislíbila MUDr. Milada Smrčková, autorka úspěšné knihy Klíč k astrologické mandale.


V sobotu 5.6.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 9. seminář kurzu astro-theo-logie.
Celý tento seminář byl věnován čtyřem podobám moudrosti a vůle. Přednášející Ing. Popelka vysvětlil v čem spočívá duchovní moudrost a vůle, vnější moudrost a vůle, duševní moudrost a vůle a nakonec emoční moudrost a vůle.
Přiští seminář, který se uskuteční 3.7.2004, bude věnován posloupnosti 12 znamení ve zvěrokruhu.

Květen 2004

    Květnovou schůzku ostravských astrologů zahájila přivítáním předsedkyně paní Muroňová a předala slovo Ing. Popelkovi. Jarda Popelka rozebral horoskop okamžiku vstupu ČR do EU dne 01.května 2004 v 00:00:01 SELČ. Zdůraznil, že horoskop nám ukazuje, jak máme žít v EU a ne, co nám EU přinese. Také připomenul že jeho interpretace tohoto mundánního horoskopu nemusí být totožná s výkladem jiného astrologa – od různých astrologů musí být výklad různý.
    Pokračoval Ing. Chromík o systému čínské medicíny na příkladu úmrtí známého moderátora Miloslava Šimka, o tom, co představuje proces odumírání buněk.
    Paní Muroňová po přestávce navázala na čínskou medicínu zmínkou o knize Cesta bílého jeřába, pokračovala výkladem mikrosystému Sujok a upozornila na prodej programu firmy Condata.
    Po přestávce vystoupila astroložka paní Macurová o výchovných problémech se svým sedmnáctiletým synem a jak se příčiny odhalí v japonské astrologii a jak v tomto systému fungují rodinné vztahy. Astrolog pan Kaleta pokračoval porovnáváním horoskopu paní Macurové s horoskopem jejího syna. Na to se rozvinula živá debata všech přítomných, kde hledat z hlediska astrologie příčiny problému a hlavně jaké je, dle astrologie, řešení.
    Závěr schůzky patřil Ing. Velčovskému a jeho informacím o současné astrologii v sousedním Polsku. V počítačové prezentaci nás seznámil s pěti nejznámějšími polskými astrology, jejich osobními daty, horoskopy a vydanými knihami. Viděli jsme ukázky polských esoterických časopisů, jaké mívají rubriky a obsah a jaká je jejich cena.
    Přítomno bylo 31 astrologů a příznivců astrologie.
    Příští schůzka bude 12.června 2004 a přednášku přislíbil astrolog Petr Trnka z Nového Jičína. Téma: Esoterní principy astrologie.


V sobotu 1.5.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 8. seminář kurzu astro-theo-logie.
Na tomto semináři se přednášející Ing. Popelka věnoval Rytmu a struktuře ve zvěrokruhu.
V úvodu bylo definováno co je to láska, co je to moudrost a co vůle. Bylo konstatováno, že i když tato tři slova jsou v lidské řeči hojně použivána, skoro žádný člověk neví, co tato slova znamenají. Jedním z rytmu, který zní zvěrokruhem, je ten, kdy znamení jsou řazena v posloupnosti láska - moudrost - vůle atd. Bylo vysvětleno proč.
Druhý rytmus ve zvěrokruhu je ten, kdy znamení jsou řazena v posloupnosti duch - vnějšek - duše - vnitřek atd. Znovu bylo vysvětleno proč. V této souvislosti byl vysvětlen význam úhlů 120 a 90 stupňů. Bylo řečeno, že úhel 120 je úhlem tvořivosti a úhel 90 je úhlem přechodu. Co se týká struktury zvěrokruhu, bylo řečeno, že existuji tři čtveřice a čtyři trojice. V této souvislosti bylo nejprve vysvětleno, jak zvěrokruhem probíhá tvůrčí energie a následně jak zvěrokruhem postupuje láska, moudrost a vůle.
Semináře se zúčastnilo 14 osob. Další seminář proběhne v sobotu 5.6.2004 a bude věnován posloupnosti 12 znamení ve zvěrokruhu.


Duben 2004

    Dubnová schůzka ostravských astrologů se nesla v duchu návštěvy pražského astrologa pana Pavla Turnovského. Pochválil ostravskou společnost astrologů, že je jediná stabilní společnost, která se dlouhá léta pravidelně schází. Řekl, že ví, že máme svoji koncepci, kterou by nechtěl nabourat. To, co nás spojuje je kolečko horoskopu a musíme si vážit toho, co nás rozděluje.
Pan Turnovský pokračoval vlastní přednáškou Cyklické pojetí astrologie.
Po přestávce jeden účastník schůzky (pan Jiří - správce počítačové sítě) nabídl svá osobní data. Pan Turnovský předvedl vzorový rozbor způsob hodnocení horoskopu.
Rozpoutala se debata, co znamená Saturn na Ascendentu v opozici k Luně na hrotu 7.domu.
Zájemci si mohli zakoupit několik titulů a hned na místě vznikla autogramiáda.
Přítomno 45 účastníků.
Příští schůzka bude 08-05-2004.
Ing. Velčovský podá informaci o astrologických novinkách v polském tisku. Astrolog pan Kaleta přednese další díl vodnářské astrologie. Pokusíme se přemluvit Ing. Popelku, aby přednesl rozbor mundánního horoskopu vstupu ČR do EU ke dni 01-05-2004.Dne 3.4.2004 se uskutečnil v Domě techniky v Mariánských horách 7. seminář kurzu astro-theo-logie.
Přednášející Ing. Popelka se v tomto semináři věnoval sedmi úrovním vědomí a to:
1. nerost
2. rostlina
3. zvíře
4. zvířecí člověk
5. člověk
6. božský člověk
7. bůh
Bylo vysvětleno, co je charakteristické pro jednotlivé úrovně vědomí. Přičemž bylo konstatováno, že ve 4. úrovni vědomí se nachází cca 75% dnešního lidstva v 5. úrovni cca 25%, v 6. úrovni ani ne 1% a v 7. úrovni pouze několik jedinců z celého lidstva.
V další části semináře byl vysvětlen proces duchovního vývoje člověka.
Bylo přítomno 16 osob. Další seminář se uskuteční 1.5.2004 a bude věnován tématu: Struktura a rytmus ve zvěrokruhu.


Březen 2004
Březnovou schůzku ostravských astrologů začala předsedkyně Jana Muroňová krátkým přivítáním pokračovala rozborem horoskopu dívenky (05-03-1995, Ostrava, 14:50), u které se už v devíti letech projevily jasnovidné schopnosti. Po přestávce pokračoval pan Kaleta přednáškou s názvem Hlediska vodnářské astrologie.
Poslední hodinu přednesla paní Muroňová přednáškou pod názvem Astro-zdraví. Upozornila také na diskuzi na webu www.joachimova.cz
Přítomno bylo 36 příznivců astrologie. Příští schůzka bude 10-04-2004 a přednášet bude slovutný pražský astrolog Pavel Turnovský. Přednášku si asi přijede poslechnout i astrolog Petr Trnka z Nového Jičína.
Očekává se nával a proto bude objednána větší učebna v Domě techniky.
Připomínám ještě, že ve středu 17-03-2004 astrolog Vladimír Sládeček přednáší o spiritismu ve vile Unitárie, Vrázova 5, Ostrava Vítkovice.

Dne 6.3.2004 se v Domě techniky v Mariánských horách uskutečnil 6. seminář kurzu astro-the-logie.
Tento seminář přednášející Ing. Popelka věnoval odvození 12 božích principů. Nejprve byl vysvětlen rozdíl mezi neprojeveným božstvím a Bohem - stvořitelem. Byl popsán proces, při kterém se neprojevený Bůh přeměňuje v Boha - tvůrce. Dále bylo vysvětleno v čem spočívá trojjedinost Boha - tvůrce a v této souvislosti i význam rovnostranného trojúhelníku. Bylo ukázano, jak v trojjediném tvůrčím duchu se latentně ukrývají 4 potenciály, které se stanou přičinou vzniku 4 živlů. Pomocí geometrických tvarů byl znázorněn vznik stvoření z tvůrčího ducha a tím způsob, jak z rovnostranného trojúhelníka vzniká čtverec.
V této souvislosti byl vysvětelen duchovní význam tvaru čtverce, draka, tvaru pyramid, rovnoramenného kříže, křesťanského kříže. Byl popsán vznik a význam čísel 7 a 12. Na závěr přednášející formuloval 12 božích principů a ukázal jejich souvislost se znameními zvířetníku.
Bylo přítomno 26 osob. Další seminář proběhne 3.4.2004.

Únor 2004
Únorovou schůzku ostravských astrologů a příznivců astrologie zahájila předsedkyně Jana Muroňová krátkým přivítáním. Protože nedorazil první přednášející Ing. Břetislav Švidrnoch pokračovalo se rovnou druhým bodem programu - o solných lampách přednášela astroložka a léčitelka paní Marie Jiskrová. Po přestávce následovala přednáška o Vodnářské astrologii, kterou přednesla pan Jan Kaleta. Bylo to o rámcové struktuře vesmíru, o postulátu, že vesmír je živoucí bytostí. Po další přestávce pokračovala přednáška Vodnářská astrologie o Archetypu vědomí dle Richarda Gardnera a jejich spojitosti se znameními Zodiaku.
Přítomno bylo 35 lidí. Příští schůzka bude 13.března 2004 a program následující: pokusíme se přivábit Ing. Švidrnocha ke slíbené Astrokartografii, dále pokračování Vodnářské astrologie a na závěr bude vykládat předsedkyně Jana Muroňová na téma Astrologie a zdraví.

V sobotu 7.2.2004 proběhl v Domě techniky 5. seminář kurzu astro-theo-logie.
Přednášející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval vysvětlení podstaty živlu země. Bylo řečeno, že živel země představuje proces externalizace. Hned na úvod byl naznačen důvod, který vede Boha k tomu, aby uskutečnil své stvoření. Byl vysvětlen proces, kterým Bůh ze sebe a skrze sebe vytváří další bytosti. Byl popsán rozdíl mezi Bohem a z něho vzešlých bytosti. Ing. Popelka na tomto semináři konstatoval, že živel země nepředstavuje fyzickou úroveň, protože hmota, jak ji známe v tomto vesmíru nebyla Bohem původně zamyšlena. Dále byly vysvětleny funkce vnějšího těla. Část semináře byla věnována problematice posmrtného života. Byly vysvětleny rozdíly mezi životem člověka zde na zemi a po jeho smrti. Semináře se zúčastnilo 25 osob. Další seminář proběhne 6.3.2004 opět v Domě techniky.


Leden 2004
Lednovou schůzku ostravských astrologů začala předsedkyně paní Jana Muroňová krátkým přivítáním a popřáním úspěšného nového roku 2004. První hodinu pan Josef Oršulík přednesl přednášku na téma Astrologie a svobodná lidská vůle. Často citoval z knihy Maxe Heindla Poselství hvězd, kterou kdysi přeložil a dále často citoval kněze Maliarika. Z perliček aspoň jednu: " Astrologie je náboženstvím budoucnosti".
Nebo: "V padesátých letech vědci prohlašovali kybernetiku za kapitalistickou pavědu. O deset později tyto hlavy kupovaly za miliony na Západě počítače s odůvodněním, aby nezaostávali. Nebylo to moudré rozhodnutí - napřed měli zaujmout vyčkávací postoj."
O přestávce připomněl Ing. Chromík, že ráno měl v poště email s informací o nové verzi Nebeského kalendáře. Přečetl, co všechno nová verze umí a informaci, že uživatelé si připlatí za update 300,-.
Po přestávce pokračoval Ing. Popelka rozborem soláru ČR pro rok 2004 a další hodinu rozborem mundánního horoskopu vstupu Slunce do znamení Kozoroha. Přítomo 29 lidí. Příští schůzka ostravských astrologů bude 14-02-2004 s programem:
Astrokartografie 1. část. Přednese Ing. Břetislav Švidrnoch. A pokračovat bude pan Jan Kaleta přednáškou Znamení Zodiaku ve vodnářské astrologii.


V sobotu 3.1.2004 proběhl v Domě techniky v Mariánských horách 4. seminář astro-theo-logie, kterého se zúčastnilo 22 osob.
Celý tento seminář byl zaměřen na téma Vlastnosti a funkce živlu vody. Přednášející Ing. Popelka především vysvětlil vztah mezi myšlením a emotivitou. Dále byl objasněn vliv emocí na osobní identitu člověka. Velká pozornost byla věnována procesu vzniku lidského Ega, jak toto Ego odstranit a tím se navrátit do vědomí Boha v nitru člověka. Rovněž bylo řečeno, že tak jako duše představuje tělo ducha, emoční rovina rovina představuje tělo duše. Jako hlavní funkce živlu vody byly uvedeny: intenzifikace vitality, zpětná vazba na vztah člověka ke svému pravému Já, proces automatizace, archívace minulých zkušeností a proces slučování.
Další seminář se uskuteční 7.2.2004 a bude věnován živlu země.

Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?