Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation
We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2005
Email předsedkyně Ostravské astrologické společnosti - Jany Muroňové:
Vážení přátelé astrologické společnosti. Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Dnes jsme se sešli na v tomto roce poslední schůzce a bylo nás 22. O předvánoční atmosféru se stromečkem, svíčkami, milými dárky se postarala paní Božena Laštovičková, čímž nám všem zpříjemnila naše setkání. Po organizačních záležitostech se ujal vedení pan Jarda Popelka a představil nám pojetí, jaké učí na svých astroteologických přednáškách. Netradiční pojetí mužských a ženských znamení představil v živlech, zvláště živlu ohně, ve třech kvalitách. Cílem bylo ukázat přitažlivost mužsko - ženskou, otec - matka, milenec - milenka.
Bylo přislíbeno, že celá přednáška bude přepsána do počítačové podoby a zveřejněna. Jarda zveřejňuje průběžně své přednášky na svých webstránkách, kde je možné se s nimi seznámit. Nálada na společnosti byla tak silná, že jsme ještě dlouho do odpoledne diskutovali v přilehlé restauraci.
Na leden připravuje Honza Kaleta pokračování Vodnářské astrologie . Milí přátelé, přeji všem krásné, klidné a spokojené vánoce, mír v duši a splnění přání. Příští rok 2006 ať je pro vás bohatý, plodný, plný lásky. Zasloužíme si to.
Radost, tiché štěstí a Boží vedení všem přeje Jana


Schůzka Astroklubu Bratislava - prosinec 2005
Účastníčky pražského Astro - dňa z 19.11.informovali o jednotlivých referátoch z Astro - dňa. Postrehy z Prahy boli doplnené o postrehy ďalších bratislavských astrológov a astrologičiek. Na bratislavský astro - deň chystáme prekvapenie, dúfajme, že sa vydarí.
Bližší informace na www.astrovlasta.sk


Dne 3.12.2005 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 26. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Přednašející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval úhlu 60 stupňů ve směru hodinových ručiček. Bylo řečeno, že tento úhel symbolizuje proces myšlení. Ing. Popelka vysvětlil podstatu mysli a význam procesu myšlení. Bylo řečeno, že myšlení znamená tvořit, a že myšlením si člověk může vytvořit cokoliv. Co si člověk myslí, se neuskuteční někdy časem, ale začne existovat okamžitě na duševní a duchovní úrovni. Aby však proces myšlení přinesl i hmotné výsledky, je třeba k němu připojit touhu a víru, proto bylo vysvětleno, co touha a víra znamená. Byly vysvětleny významy 60 stupňových vztahů všech 12 znamení zvěrokruhu. Na závěr semináře byla vysvětlena podstata idejí a jejích význam v procesu myšlení.


Dne 19. - 20. listopadu se uskutečnilo 5. setkání kursu Vodnářské astrologie v Žilině. Na programu byla funkce a dynamika transformačních planet v horoskopu, techniky výkladu podle V.A., praktická ukázka výkladu horoskopu zrozence prožívajícího krizi při přechodu z nižší úrovně na vyšší a další zajímavosti.


Schůzka ostravských astrologů - listopad 2005
Email předsedkyně Ostravské astrologické společnosti - Jany Muroňové:
Vážení přátelé.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské HoryDnes byl zvláštní a krásný den. Plný přátelství, pohody a pochopení. Sešli jsme se v Ostravě na našem tradičním místě v Mar. Horách na astrologické společnosti. Všichni usměvaví, rádi, že se vidíme a můžeme si opět popovídat. Ukázali jsme si nové knihy, zvláště tu, kterou přeložila Jarka Gričová a všichni si ji hned půjdou koupit. Potom Iva Kulihová se Zlatou Kačírkovou se chopily vedení a představily nám dvojici, která se schází a rozchází a hledá, co z toho je lepší. Nejde to ani tak ani jinak. Jejich příběh nás zaujal. Proklepali jsme to ze všech stran a našli řešení v pochopení a pokoře. Kouzelné slovíčko, které vládne všem vztahům. Ani se nám nechtělo končit, ale představa oběda v přilehlé restauraci byla vábivá. I tam jsme neobvykle dlouho seděli a srdečně si povídali. Takže takový zvláštně pěkný den. Bylo nás 27 a příště se sejdeme 10. prosince ve stejnou dobu na stejném místě. Chceme se seznámit s tím, co bude v Praze u Baudyšů 19.11. a potom zase něco zajímavého trochu rozkuchat. Přiďte se zase všichni potěšit. Zdraví Jana

Paní Jana Muroňová, Jan Kaleta, Ivana Kulihová a Zlata Kačírková Paní Ivana Kulihová a Zlata Kačírková Učebna Domu Techniky Pohled na účastníky schůzky ostravských astrologů Paní Ivana Kulihová a Zlata Kačírková Účastníci schůzky ostravských astrologů Účastníce schůzky ostravských astrologů Účastníce schůzky ostravských astrologůFotografoval Jirka SovadinaDne 5.11.2005 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 25. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Na úvod Ing. Popelka oznámil, že dokončil rukopis knihy s názvem " Největším tajemstvím je milenecká láska". A proto celý tento seminář věnoval tomuto tématu. Ing. Popelka konstatoval, že milenecká láska je největším tajemstvím života, a že skoro nikdo nezná v čem tato láska spočívá. Bylo řečeno, že láska je všudypřítomná a věčná, a proto každý člověk ji může zažívat kdekoli a kdykoli, i kdyby právě neměl tělesného partnera. Bylo vysvětleno, co je to člověk a z jakých složek se skádá lidská bytost. Byly vysvětleny pojmy Já jsem, individualita, tělo, mysl, emotivita a jejich funkce v prožívání lásky. Bylo vysvětleno, kdo je stvořitel vesmíru. Bylo řečeno, že ve stvořiteli vesmíru probíhají dva procesy, a sice proces mužství a proces ženství. Tyto dva tvůrčí procesy ve stvořiteli vytvářejí ve stvoření čtyři stavy bytí a ty v konečném důsledku vytvářejí stav mužský a stav ženský včetně tělesného pohlaví. V každém člověku jsou obsaženy oba stavy bytí. Účelem lidského života je tyto dva stavy bytí zharmonizovat a vyrovnat. Muž musí aktivovat svou ženskou složku, žena musí aktivovat svou mužskou složku. Na závěr semináře Ing. Popelka vysvětlil techniky, jak se tato harmonizace provádí, a současně jak se může člověk neústale udržovat ve stavu milenecké zamilovanosti.


Schůzka Astroklubu Bratislava - říjen 2005
Email astroložky paní PhDr. Kataríny Čemické CSc.:
Milý pán Tichý,
včera t.j. 27.X.2005 sme mali astro - klub, v prvej časti PhDr Vlasta Vrbová rozoberala horoskop dámy, ktorá nemôže otehotnieť. V druhej časti pán Kastl rozoberal horoskopy prítomných dám, ktoré si priniesli na priesvitke Radixy. Bolo to zaujímavé, avšak pán Kastl ako pravý Blíženec zrejme skorigoval svoje postrehy z horoskopov a nepovedal nám úplnú pravdu. Asi bolo chybou, že sa tam navzájom poznáme, poznáme aj svoje horoskopy, takže utajenie adresáta asi nebolo možné. Takže bol k nám taktný. Niektoré postrehy boli skvelé, nejdem komentovať, ale asi ani Vlaste, ani mne výklad Lilith nestačil. Tak trochu nám to zovšeobecnil, že Lilit okolo MC s opozíciou na planéty okolo Ic je vertikálne postavená. Tie horizontálne postavené Lilit lepšie rozviedol. Vlaste povedal, že sa Lilit prejavuje v jej práci (či sublimuje?), mne, že som (bývalá) kňažka (L. v IX. dome, polosextily na Merkúra a Neptúna, vlastne v polčase, a trigón Pluta (na 4 stupne).
No skrátka, počkám si ešte na tú prednášku na astro - dni v Prahe. Snáď budem múdrejšia.


Schůzka ostravských astrologů - říjen 2005
Email předsedkyně Ostravské astrologické společnosti - Jany Muroňové:
Vážení přátelé astrologické společnosti.
Dnes jsme se opět sešli v Ostravě Mar. Horách na našem pravidelném setkávání v počtu 20 účastníků. Program byl velmi živý, Honza Kaleta uvedl tři horoskopy zajímavých lidí - umělce, podnikatele a organizačního pracovníka. Jana Muroňová představila příběh rodiny, která prožila autohavárii a po té narození dcery, které zcela změnilo jejich život. Hledání příčin a nástin řešení životních osudů se stalo kolektivním dílem. Děkuji všem přítomným za účast a upřímný zájem, děkuji všem, kteří svým vhledem přispěli a pomohli. Děkuji za technické zajištění, bez kterého už bychom se asi neobešli.
Bylo rovněž zveřejněno pozvání od pana Baudyše z Prahy na Den s českou astrologií, který se bude konat 19.11.v místnostech strojní fakulty ČVUT.
Naše příští společnost se sejde 12.11. na obvyklém místě. Paní Kulihová a Kačírková propojí astrologii s numerologií v ukázkách partnerských vztahů. Srdečně zveme všechny zájemce. Jana


Dne 1.10.2005 proběhl v Domě techniky 24. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
Na úvod Ing. Popelka ve stručnosti zopakoval duchovní podstatu živlů ohně a vzduchu. Bylo řečeno, že oheň představuje tvůrčího ducha neboli Krista a vzduch představuje mysl neboli duši. Následně byla vysvětlena podstata šesticipé hvězdy a proč má stát Izrael tuto hvězdu jako svůj státní znak. Potom byl vysvětlen duchovní význam úhlu 60 stupňů, tzv, sextil, a to jak ve směru hodinových ručiček tak proti směru hodinových ručiček. Poslední část semináře byla věnována výkladu proč jednotlivá znamení zvěrokruhu mají určité znamení od sebe 60 stupňů proti směru hodinových ručiček a byl podrobně vysvětlen význam těchto vztahů.
Další seminář proběhne 5.11.2005.


Email předsedkyně Ostravské astrologické společnosti - Jany Muroňové:
Vážení přátelé, dnes 10.09.2005 jsme se sešli opět po prázdninách na astrologické společnosti v Domě techniky v Mar. Horách. Přišlo 24 zájemců. Naším vzácným hostem byl pan Adolf Inneman z Prahy, který povídal na téma astrogenetika. Objasňoval Velké kosmické cykly a jejich vliv na světové události, na vývoj lidstva. Postupně se přibližoval až námi již dobře cítěným a vnímaným cyklům měsíčním. Objasnil měsíční fáze a jejich vliv na matku a početí, také jak se může žena, znalá své fáze, chránit před nežádoucím početím. Všechna svá tvrzení bohatě dokumentoval názornými tabulemi, doplnil obrazy středověkých zasvěcenců a jejich citacemi. Přednáška byla opět velmi zajímavá a vzbudila velký zájem. S autorovými názory je možné se seznámit v článcích, které publikoval v časopise Dotek. Vliv měsíčních fází na matku a početí pak je podrobně rozpracován v prosincovém čísle 2004.
Příští setkání ostravských astrologů bude 08.10. a bude zaměřeno na praktické rozbory zajímavých osobností. Očekává se aktivní spolupráce všech přítomných. Děkuji Vladimíru Velčovskému za obstarání data přístroje na dnešní přednášku a zároveň ho prosím o stejnou službu na říjnové setkání. Děkuji všem přítomným za příjemnou atmosféru. Jana


Dne 9. 9. 2005 v 17,00 hod. se uskutečnila 6. konstelace Vodnářských astrologů v Havířově v restauraci Nelli.
Program setkání: aktuální tranzitní situace v horoskopech účastníků, zajímavé nativity z praxe, rozdíly mezi tradičními pohledy a výkladem podle V. A., Slunce na descendentu v nativitě, Uran v horoskopu a jeho vliv v domech a další témata. Setkání proběhlo v komorní sestavě ovšem v přátelské, zaujaté a pracovní atmosféře a bylo ukončeno po 23. hodině.


Dne 3.9.2005 proběhl v Domě techniky 23. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
Přednášející Ing. Popelka na úvod semináře zopakoval podstatu trojjedinosti. Bylo vysvětleno, co je to láska, moudrost, vůle a jaký je mezi nimi vztah. V této souvislosti bylo vysvětleno, kdo byl Lucifer a proč se transformoval na Satana. Byl vysvětlen rozdíl mezi Luciferem a Ježíšem Kristem, a jejich vztah k planetě Země. Dále byla zopakována podstata čtyřjjedinosti. Bylo vysvětleno, co představuje tvůrčí duch, proces extarnalizace, mysl, emoce a jaký je mezi nimi vztah. V další části semináře se Ing. Popelka věnoval 1. kapitole z první Mojžíšovy knihy - Genesis, čili stvoření světa v 6. dnech.
Bylo konstatováno, že výklad podle doslovného textu je naprosto zavadějící. A to platí pro celý Starý zákon. Bez znalosti duchovní symboliky nemůže tuto kapitolu nikdo pochopit. Stvoření světa v 6. dnech, tak, jak to popisuje Mojžíš, přesně odpovídá posloupnosti znamení ve zvěrokruhu, počínaje znamením Lva a konče opět znamením Lva. První den stvoření světa začíná znamením Lva, pokračuje znamením Panny, dále znamením Váhy, Štíra a končí Střelcem. Druhý den stvoření světa se celý zabývá znamením Kozoroha. Třetí den stvoření světa popisuje znamení Vodnáře a Ryb. Čtvrtý den stvoření světa odpovídá polaritě znamení Berana a Vah. Pátý den stvoření světa popisuje konečný vývoj všech vzdušných a vodních znamení. Šestý den stvoření popisuje konečný vývoj všech zemských znamení a vznik nové kvality ve znamení Lva. Sedmý den stvoření, kdy Bůh odpočinul od veškeré tvorby symbolizuje Sfinga v Egyptě.
Na závěr Ing. Popelka vysvětlil duchovní význam úhlu 60 stupňů a to jak ve směru proti hodinovým ručičkám, tak ve směru hodinových ručiček. Bylo konstatováno, že úhel 60 stupňů hraje velkou roli v partnerských vztazích.
Další seminář se uskuteční 1.10.2005.


Dne 2.7.2005 proběhl v Domě techniky 22. seminář astro-theo-logie.
Ing. Popelka věnoval skoro celý seminář vysvětlování duchovní techniky, pomocí které může člověk vyvolat přítomnost Boha ve svém nitru. Bylo vysvětleno, kde se nachází duchovní srdce člověka a jak toto duchovní srdce zaktivovat. Byl podrobně popsán rozhodující krok, kterým se v zaktivovaném duchovním srdci vyvolává přítomnost Boží bytosti. Na závěr semináře byl popsán skutečný duchovní význam deseti přikázání Božích. Bylo konstatováno, že desatero nelze chápat v jejich doslovném znění. Každé přikázání je určitý duchovní obraz. Desatero není v žádném případě nějaký morální kodex, jak se domnívají lidé. Desatero je přesný a komplexní návod, který Bůh sdělil skrze Mojžíše, jak může každý člověk v sobě vyvolat přítomnost Boha. Ing. Popelka tento návod podrobně vysvětlil.
Příští seminář se uskuteční 3.9.2005.


Schůzka ostravských astrologů - červen 2005
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové:
V sobotu 11.06.2005 jsme se sešli naposledy před prázdninami na astrologické společnosti. Přítomných bylo 27 a přednášel Honza Kaleta .
Zaměřil se na praktický výklad horoskopu zrození podle Vodnářské astrologie. Vodnářská astrologie vnímá život jako cestu duše, na které potřebuje v tomto životě něco uskutečnit, nasbírat potřebné zkušenosti. Uranský životní cyklus je 84 let a je rozdělen do 12 sedmiletých období. Každé sedmileté období ve vývoji člověka odpovídá svým obsahem astrologickému domu. Dá se proto touto metodou určit, kterou vývojovou fází jedinec zrovna prochází a jaké problémy řeší. Samozřejmě v souladu s radixem. Dále se zaměřil na obsazení kvadrantů, co sdělují planety tam umístěné, jaký vývoj se dá předpokládat. Podrobně vysvětlil hodnoty ascendentu podle znamení a závěr přednášky patřil rozboru minulosti a karmy v horoskopu. Naši minulost nám ukazují lunární prvky, mezi které řadí především Lunu, Lilit, oba měsíční uzly, Saturna, Quaoar a Selenu. Postupně odkrýval vhled do minulosti také z hlediska postavení Slunce a domů, ale na podrobnější rozbory už nebylo dostatek času. Proto jsme se dohodli na příštím pokračování zase na podzim.
Naše příští setkání bude 10. 09. 2005 opět v Domě techniky v Mar. Horách v 9 hodin a očekáváme hosta z Prahy, pana Adolfa Innemana, který bude hovořit na téma astrogenetika. Věřím, že toto téma vás přiláká v hojném počtu.
Do té doby ale přeji všem krásné léto, hodně sluníčka a teplíčka, upevnění zdraví v přírodě a bohaté zážitky, o které jak věřím se po prázdninách společně podělíme. Srdečně zdraví Jana

Přednášející Jan Kaleta  a přededkyně paní Jana Muroňová
fotografoval Ing. Velčovský


Dne 4.6.2005 proběhl 21. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka na úvod semináře doplnil duchovní význam přechodu znamení Raka do znamení Lva. V této souvislosti byl vysvětlen duchovní vývoj lidstva na planetě Zemi a mimořadné postavení pozemského lidstva v celém vesmíru. V návaznosti na tuto problematiku byl podrobně vysvětlen příběh o marnotratném synu z Nového zákona ( Lukáš, kap. 15, verš 11 až 32). Dále byl vysvětlen rozdíl mezi pohybem ve zvěrokruhu ve směru proti hodinovým ručičkám a ve směru hodinových ručiček. Bylo konstatováno, že jeden směr má ženskou povahu a inklinuji k němu ženy, druhý směr má mužskou povahu a inklinuji k němu muži. Byly vysvětleny významy přechodů mezi jednotlivými znameními ve směru hodinových ručiček. Byl vysvětlen rozdíl mezi úhlem 30 stupňů a úhlem 330 stupňů. Příští seminář se uskuteční 2.7.2005.


Ve dnech 14. - 15. 5. 2005 se uskutečnil v pořadí již druhý víkend Základů Vodnářské astrologie. Přednášel Ján Kaleta , člen ostravské Astrologické společnosti. V přátelské atmosféře a dobré náladě jsme měli možnost vniknout do následujících témat: esoterický a exoterický význam věků, aspekty ve V.A., harmonické řady aspektů, Merkur a Venuše a jejich dynamika v horoskopu, souřadnicové systémy v astrologii, pásmový a letní čas, zvěrokruhy a precesní cyklus, 12 archetypů vědomí a 12 znamení zodiaku, sedm paprsků jako základ pro dvanáct archetypů, čtyři úrovně prožívání v horoskopu, inkarnační řád života, obsazení jednotlivých částí horoskopu a další témata. Další setkání se uskuteční v červnu 2005.


Schůzka ostravských astrologů - květen 2005
Paní Jarmila Gričová ohlásila půlhodinové zpoždění a tak tuto volnou chvilku využila astroložka paní Božena Laštovičková a povykládala o Diamantové vodě, která čistí a detoxikuje lidský organizmus.
Astroložka paní Jarmila Gričová se s námi podělila o své zkušenosti s tématem partnerských vztahů v horoskopu. Návštěvníci se nejen poučili, ale i pobavili, neboť paní Gričová nešetřila humorem. Nakonec promluvila ostravská astroložka paní Libuše Pernová o využití pyramidální energie k harmonizaci organismu.
Na schůzku přišlo několik vzácných hostů jako na příklad paní Vanda Milošová a Ing. Břetislav Švidrnoch.
Účast 30 lidí, příští schůzka je v Domě techniky 11-06-2005.

přednášející paní Božena Laštovičková přednášející paní Jarmila Gričová přednášející paní Libuše Pernová účastníci schůzky, vpravo Ing. Švidrnoch

Pak se většina účastníků schůzky ostravských astrologů přesunula do blízké restaurace U Toniho, kde pokračovala druhá polovina neméně zajímavé schůzky. Tady se k nám připojil i Ing. Popelka.

účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho účastníci schůzky v restauraci U Toniho

Email předsedkyně paní Jany Muroňové:
Vážení přátelé.
V sobotu 14.05. se konala v Domě techniky astrologická společnost, které se zúčastnilo 29 příznivců astrologie. Paní Jarmila Gričová hovořila o partnerských vztazích, co lze očekávat při určitých planetárních konstelacích. Přednáška zaujala odborností, nezištným předáním zkušeností, vtipem a výbornými řečnickými schopnostmi, kterými Jarka vládne. Dostali jsme příslib, že přednáška bude autorkou zveřejněna na našich stránkách, což zcela jistě obohatí i naše výkladové možnosti. Můžeme se těšit. Ve druhé části paní Libuše Pernová hovořila o léčivých a harmonizačních účincích pyramidy, kterou provozovala ve své dřívější praxi. Nyní má sice momentálně ztížené prostorové podmínky, ale přesto už pracuje na novém projektu, jak znovu uvést pyramidu do provozu. Schůzka proběhla ve velmi přátelském ovzduší, ke kterému přispělo i krásné májové počasí. V červnu se můžeme těšit na Honzu Kaletu, který učinil opět nový posun ve Vodnářské astrologii, se kterou nás seznámí. Srdečně zdravím a přeji krásné slunné dny.
Jana Muroňová

Dne 7.5.2005 proběhl v Domě techniky 20. seminář astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Celý seminář byl věnován na téma
Znamení Raka jako mysterium lidské osobnosti. Byl vysvětlen rozdíl mezi lidskou individualitou a lidskou osobnosti. Bylo rovněž vysvětleno proč se znamení Raka nachází za znamením Blíženců a před znamením Lva. V této souvislosti uvedl Ing. Popelka, že stupeň intelektu ma vliv na emoční bytí člověka a úroveň emočního bytí má vliv na stupeň prožívání radosti v životě. Byla vysvětlena podstata emocí a jejich vznik. Emoce je myšlenka, která obsahuje větší duchovní sílu než běžná myšlenka. Byla vysvětlena podstata převtělování. Duchovní vývoj lidské duše probíhá prostřednictvím zdokonalování emočního těla člověka. Byl vysvětlen rozdíl mezi znamením zvěrokruhu a astrologickým domem. Na závěr byla vysvětlena duchovní podstata 3. kapitola z 1. Mojžíšovy knihy. Bylo ukázano, že v této kapitole je popsán celý duchovní vývoj lidstva.
Následující seminář se bude konat 4.6.2005.


Dne 29. 4. 2005 se v Těrlicku uskutečnila IV. konstelace vodnářských astrologů pod vedením Jána Kalety . Na pořadu byla opět zajímavá témata z několika horoskopů. Tématem dne byly vlivy Lilith v nativitě. Bohatá diskuse proběhla kolem ukázkového horoskopu těžké anorexie s kvadraturou Pluta na hrotu 6. d. na Lilith v domě druhém a řídící opozicí 6. – 12. dům.
Další témata: indicie prognózy smrti v horoskopu, únorová konjunkce retrográdního Saturna s Lilith v Raku a její dopad na životní situace, tranzitní kvadratura Neptuna na nativní pozici a její vliv na vývoj vědomí člověka, horoskop smrti papeže Jana Pavla II., velký kříž v horoskopu se Saturnem v jedné rohové pozici, a další témata.
Setkání proběhlo v přátelské a neformální atmosféře a bylo ukončeno po 22:00 hodině.


Dne 17. 4. 2003 se v rámci esoterického festivalu v Karviné uskutečnila přednáška "Astrologie pro nové tisíciletí". Přednášel Ján Kaleta , člen Astrologické společnosti v Ostravě.
Přednáška proběhla od 10,00 do 12,00 hod v Malém sále kulturního domu, zúčastnilo se jí asi 30 posluchačů.
Témata: Vznik a vývoj astrologie, precese a teorie o střídání věků, stručný přehled hlavních astrologických směrů v ČR, představy o nové dynamické astrologii, Astrologie Vodnářského věku, hlavní cíle a metody práce V. A., struktura lidské bytosti, čtyři úrovně prožívání ve V. A., reinterpretace archetypální symboliky, preference energetického pohledu na archetypální struktury, nově definované pojmy a rezonanční pravidla ve V.A., hledání nového kauzálního řádu a další témata.
Během přednášky se rozproudila živá diskuse, v níž byla nastíněná témata rozebrána hlouběji. Přítomní byli také seznámeni s knihou přednášejícího "Úvod do Astrologie Vodnářského věku", kterou vydalo nakladatelství Poznání v roce 2004. Diskuse o nových možnostech astrologie pokračovala i po ukončení přednášky v provizorní čajovně v předsálí Malého sálu.
Příští přednáška bude 4. 5. 2005 18:00 hod - čajovna Šambala v Ostravě, na téma: Astrologie pro nové tisíciletí


Schůzka ostravských astrologů - duben 2005
Email předsedkyně paní Jany Muroňové:
   Dnes, 09.04. v Domě techniky jsme se opět sešli v počtu čtyřiceti přítomných na naší dubnové astrospolečnosti. Hostem a přednášejícím byl Jirka Nitsche, který se podělil o své celoživotní výzkumy z čínské kosmologie.
   Úvod patřil seznámení se s Posvátným čínským kalendářem, založeném na solilunárním systému. Objasnil, proč podle čínského kalendáře nový rok začíná ve Vodnáři a jeho počátky se mění. Kalendář je ovládán složitými náboženskými předpisy a fascinuje svojí přesností v určování času, která se udržela až do dnešních dní.
   Následovalo seznámení s akupunkturním léčebným systémem, kde je třeba počítat s neustále proudícími 22 energiemi - 10 nebeských kmenů a 12 pozemských větví, ve čtyřech časových pilířích, což jsou rok, měsíc, den a dvouhodinová hlídka. Záznam této přednášky máme povoleno zveřejnit, takže jakmile bude přepsán z kazety, objeví se na našich internetových stránkách.
   Důležité mi ještě připadá, že je na lidském těle 60 antických bodů, jejichž známost je starší, než akupunktura. Jedná se o 60 otevřených bodů, kterými v určitém čase protéká kosmická energie a jejich aktivace v té době přináší nejvyšší léčebný efekt. Na každé meridiánové dráze je jich pět. Společnost Condata Olomouc vyvinula počítačový program Aku - time, který umí tyto body spočítat. Zadáním základních dat program vytiskne kalendář na měsíc dopředu v který den a hodinu je příslušný bod otevřený. Je li v tuto dobu aktivován jehlou nebo semeny, může se dostavit výrazný léčebný efekt. Mám s tím osobní zkušenost.
   Zajímavým zakončením velmi inspirující přednášky byly ukázky starých čínských map oblohy, obrázek kompasu lo pan, ukázky z egyptské Dendery a podvodní megalitické stavby nedaleko japonských břehů, které dokládají přítomnost starých civilizací. Děkujeme Jirkovi za to, že se s námi podělil a tím nás obohatil.
   Paní Libuška Pernová mezi nás přivedla milého hosta, známou astropsycholožku Mgr. Jarmilu Voženílkovou z Kutné Hory( viz Encyklopedie astrologů )- naši rodačku, která se přistěhovala do Ostravy zpět a rozšíří tak řady naší ostravské astrologické společnosti.
   Před závěrem našeho setkání Honza Kaleta připojil informace, které přijal v souvislosti s úmrtím a pohřbem papeže Jana Pavla II. Rozvinula se bohatá diskuse.
   Příští schůzka bude 14. května a naše pozvání přijala pražská astroložka paní Jarka Gričová, téma - partnerské vztahy. Ve druhé části paní Libuše Pernová bude hovořit o léčebných účincích pyramid a jaké má s nimi osobní zkušenosti. Budeme velmi rádi, když přijmete opět naše pozvání k účasti v naší společnosti.
   Děkuji všem za láskyplnou aktivitu, která přispěla k vytvoření přátelské a plodné atmosféry. Děkuji Vladimíru Velčovskému za obstarání dataprojektoru, který velice zkvalitňuje obsahy přednášek.
  
Přeji všem krásné a kvalitní prožití jarního času. Jana


Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Jiří Nitsche a účastníci schůzky Jiří Nitsche a účastníci schůzky
Dne 2.4.2005 proběhl v Domě techniky 19. seminář astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Tento seminář byl zaměřen na duchovní podstatu znamení Blíženců. Ing. Popelka vysvětlil proč znamení Blíženců se nachází ve zvěrokruhu právě za znamením Býka. Bylo vysvětleno, co znamená intelekt. Byl popsán proces, při kterém vzniká mysl. Bylo řečeno, že mysl je více vzdálená od Boha než je hmota. Podrobně byl vysvětlen proces, kdy Adam a jeho žena jedli ze stromu poznání dobrého a zlého. Ing Popelka vysvětlil, co znamená Adam, žena, had a proč muselo dojít k vyhnání ze zahrady Eden. Velice důležitým bodem zmíněného procesu je okamžik, kdy žena dostává jméno Eva. Bylo konstatováno, že na cestě k Bohu má větší vliv láska než moudrost. Na závěr bylo vysvětleno, co znamená vzdálenost, čas, rychlost a velikost.
Příští seminář proběhne 7.5.2005 a bude věnován duchovní podstatě znamení Raka.


05.04.2005 at 18:09:15 Pozvánka na schůzku astrologů
Vážení přátelé.
Přijměte prosím pozvání astrologické společnosti na 9. dubna do Domu techniky, kde bude naším hostem pan Jirka Nitsche z Olomouce. Od 9 do 13 hodin bude mít přednášku z čínské kosmologie na téma Čtyři pilíře energií času a jejich využití v akupunktuře. Téma kromě astrologů by mohlo také zaujmout ty, kteří se zajímají o čínskou medicínu, su jok a jiné alternativy. Všichni jsou srdečně zváni. Na květen přislíbila účast paní Jarka Gričová a bude hovořit o partnerských vztazích a paní Libuše Pernová o práci s pyramidou. Přeji všem krásné jarní dny.
Jana Muroňová21.03.2005 at 10:53:33 Přednáškové aktivity astrologa Jána Kalety
17. 4. 2005 v 10:00 hod - esoterický festival v Karviné, přednáška na téma: Astrologie pro nové tisíciletí
4. 5. 2005 18:00 hod - čajovna Šambala v Ostravě, přednáška na téma: Astrologie pro nové tisíciletí
11. 5. 2005 17:00 hod - kulturní dům v Karviné, přednáška na téma: - "Vztahy podle Vodnářské astrologie"
14. 5. 2005 - 15. 5. 2005 ubytovna REMY, Žilina - II. setkání probíhajícího kursu "Základy Vodnářské astrologie"
18. 6. 2005 - 19. 6. 2005, Žilina - III. setkání probíhajícího kursu "Základy Vodnářské astrologie"


13.03.2005 at 10:14:42 Schůzka ostravských astrologů - březen 2005
Březnovou schůzku ostravských astrologů zahájila její předsedkyně paní Jana Muroňová. Podrobně informovala jak bylo na Dni s českou astrologií v Praze. Následovala přednáška pana Alexe Waldemara na téma biorezonance v praxi o účincích přístroje Harmonizér Zonostabil a souvisejícími kartami s magnetickým páskem (podobná bankovní platební kartě). Biorezonanční programy odstraňují škodlivé účinky geopatogenních, tvarových a psychosomatických zón. Doplňují energii, regenerují buňky, udělají energetickou odblokaci, sníží únavu, harmozují čakry, podporují relaxaci i učení v hladině alfa. Průměrná cena jedné z těchto zázračných karet je asi 2000,- Kč.
Po přestávce vystoupila s přednáškou astroložka paní Libuše Pernová alias Večernice a hned zaujala publikum svým bezprostředním projevem. Pochválila ostravské astrology, že Ostrava se pomalu stává hlavním městem české astrologie (termín vymyslel K.T.) Tento mystický a tajemný kraj má svoji tradici. Vždyť už před válkou zdejší početné spiristické spolky z prostředků svých členů nakupovaly, nebo stavěly domy pro svoji činnost. Večernice pokračovala o způsobu jak vykládá horoskop. Název predikční techniky v horoskopu. Používá stařičký DOSovský astrologický program AstroMart. Má nastavené černé pozadí, kolečko Zvěrokruhu je modré, planety mají různou barvu. Aspekty má rozlišené barevně: trigon žlutě, sextil má barvu naděje - zelenou, kvadratury jsou fialové a opozice červené. Po zadání dat na ni vyskočí barevné kolečko a soustředěně nechá na sebe působit jako barevnou mandalu. Tím se ji lépe podaří vniknout do podstaty horoskopu.
Přítomno bylo 26 účastníků.

Email paní Muroňové:
Vážení přátelé.
Dnes dopoledne, 12.03.naše astrologická společnost prožila přednášku, o které snad nejde psát. Racionální pohled, slova, všechno a nic, tak o tom asi byla první část našeho setkání s panem Alexem Waldemarem, biotronikem. Chaotický nástup brzy vystřídalo teplo, otevírání se léčení bioenergií, seznamování s energoholografickými biorezonančními přístroji, kartami, nálepkami, které jsme si mohli vyzkoušet. Pan Waldemar předváděl také přístroj na úpravu pí vody. Slova plynula a lidé v místnosti jihli, usmívali se, ranní ospalost vystřídal zájem. Pan Alex předvedl že umí a pokud máte zájem o jeho zajímavé výzkumy, biorezonanční programy, pak kontakt na něj je Exe technology s.r.o., T.G.Masaryka 650, 738 01 Frýdek Místek. tel:+420 777 157 050.
Ve druhé části Libuše Pernová představila predikční techniky. Není mnoho řečníků, kteří z tak fádního tématu umí udělat přitažlivé, napínavé, dobře se poslouchající šou. Paní Pernová hlavní část své přednášky věnovala prognostickým metodám v astrologii běžně používaných.
Vyvětlila princip fungování Solární horoskopů, Lunárního horoskopu, Progresivního horoskopu- technik primárních a sekundárních direkcí, a také tranzitů jak na horoskop narození, tak význam tranzitů u solárního a lunárního horoskopu.
Připojil se do diskuse i astrolog pan Jan Kaleta , který zajímavě osobním pohledem doplnil prognostickou metodu progresivních technik probírajících direkcí.
Paní Pernová pak zaujala netradiční metodou provázání numerologie s postavením stupnů Světel a následného výpočtu ztv. Věku duchovní dospělosti každého individuálně - dle pozice životného čísla- vůči pohybu z progresivního ascendentu( buď pohyb cca v 1. rok -jeden stupeň, nebo 1 den - jeden rok), s poukazem na zaokrouhlení, neb zaokrohlení je stará a dávno využívaná tzv. Ptolemaiovská metoda. Pro přesný výpočet se pak používá tzv. Naibodův klíč.
Přednáška všechny velice zaujala a paní Pernová sklidila od od přítomných velký potlesk. Bylo to velmi příjemné dopoledne. Děkuji oběma přednášejícím za zájem, který dokázali svým výkonem vzbudit a poučení, které si odnášíme.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory 09.04.2005 přivítáme na naší společnosti v Domě techniky pana Jirku Nitscheho, s tématem "Čtyři pilíře energií času a jejich využití v akupunktuře." Pokud znáte ve svém okolí lidi zabývající se čínskou medicínou, léčením na meridiánech, su jokem, nebo masážemi, nabídněte jim účast na této jistě zajímavé a hlavně pro nás tématicky nově zpracované přednášce. Děkuji a zdravím JanaDne 5.3.2005 proběhl v Domě techniky 18. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka celý tento seminář věnoval znamení Býka. Pro lepší pochopení podstaty tohoto znamení zopakoval, jak vzniká Bůh Stvořitel a jaký je jeho záměr. Vysvětlil, kdo jsou to Synové boží, a jaký je jejich vztah k Bohu Stvořiteli a k člověku. Bylo řečeno, že principem znamení Býka je schopnost projevit lásku a tvořivost. Bylo konstatováno, že peníze jsou v dnešní době nejmagičtějším nástrojem v rukou negativních sil. Lidstvo má v dnešní době naprosto zvrácený hodnotový systém. Ing. Popelka během semináře prezentoval novou podobu motlitby "Otčenáš". Další seminář se bude konat 2.4.2005.


Schůzka ostravských astrologů - únor 2005
Únorovou schůzku ostravských astrologů poctil svou návštěvou pražský astrolog Antonín Baudyš junior. Svoji přednášku věnoval rozboru horoskopu expremiéra Miloš Zemana. Pan Baudyš první hodinu ukazoval rektifikaci času narození a z jakého důvodu dává přednost času 20:30 SELČ. Následoval výklad horoskopu. Druhou hodinu předvedl pan Baudyš, jak fungovaly tranzity při čtyřech událostech Miloše Zemana:
zvolen předsedou parlamentu (27-06-1996)
zvolen předsedou vlády (17-07-1998)
vystřídán V. Špidlou (07-04-2001)
neúspěšný kandidát při volbě prezidenta.
Poslední hodinu pan Baudyš ukázkově vyložil horoskop šesti účastníkům přednášky.
Učebna domu techniky byla plná. Celkový počet účastníků ještě dodá předsedkyně paní Jana Muroňová, stejně jako program březnové schůzky. Pan Jiří Sovadina slíbil dodat fotografie z přednášky.

Email paní Muroňové:
Milí přátelé. Včera 13.02.2005 jsme se opět setkali ve velkém počtu 50 přítomných, abychom se potěšili společným krásným vztahem k astrologii. Tentokrát byl naším přednášejícím host z Prahy, pan Antonín Baudyš jr. který věnoval větší část vymezeného času rozboru nativity Miloše Zemana, tranzitům v jeho politické kariéře a rozboru vzájemných vztahů mezi lídry ČSSD. Toto téma zaujalo, zvláště hojná dokumentace astrologických vztahů. V závěru se pan Baudyš věnoval zájemcům z řad přítomných o zajímavé postřehy z jejich nativu, ale pro velký zájem a malé časové rozpětí, nemohl uspokojit všechny zájemce. Proto zanechal svůj kontakt 608 223 223 pro případ, že by se někdo rád s ním dodatečně spojil. Děkujeme jemu i všem přítomným, za příjemně strávený čas. Zvláštní poděkování patří Vladimíru Velčovskému za obstarání dataprojektoru a Ivaně Kulihové za poskytnutí servisu pro Baudyšovu rodinu v době jejího pobytu v Ostravě. Přeji vám všem pěkný zbytek února, který svojí předjarní náladou láká k zimním radovánkám a tvorbě plánů na další roční období. Naše příští setkání se uskuteční 12.03. opět v Domě techniky v Mar. Horách, kdy první část setkání bude vyplněna přednáškou pana Alexe Waldemara na téma biorezonance v praxi a ve druhé části predikční techniky a práce s nimi ukáže Libuška Pernová. Ještě jednou vám všem děkuji a přeji pěkné prožití času. Jana

přednášející Antonín Baudyš jr. přednášející Antonín Baudyš jr. přednášející Antonín Baudyš jr. a paní Kramerová přednášející Antonín Baudyš jr. a ing. Popelka přednášející Antonín Baudyš jr. přednášející Antonín Baudyš jr. přednášející Antonín Baudyš jr. účastnice schůzky ostravských astrologů.Fotografoval Jiří SovadinaDne 5.2.2005 proběhl v Domě techniky 17. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka celý tento seminář věnoval vysvětlení podstaty, která se ukrývá pod názvem Bůh.
Řekl, že Bůh má tři složky. 1. složkou je JÁ JSEM - Bůh Otec. 2. složkou je Tvůrčí duch - Kristus. 3. složkou je božská individualita - Duch svatý. Stejně tak je trojjedinný i Tvůrčí duch. Byla vysvětlena podstata lečení duchovní silou. Bylo vysvětleno, co má společného Ježíš Kristus s ostatními lidmi a v čem se od nich liší.
Příští seminář se uskuteční 5.3.2005.


Dne 15.1.2005 proběhl 16. seminář astro-theo-logie. Ing. Popelka celý tento seminář věnoval významu znamení Berana.
Bylo vysvětleno, jak vzniká a co to je individualita v člověku. Byly vysvětleny pojmy Bůh - Otec, Bůh - Syn, Boží syn a Syn člověka. Byl vysvětlen rozdíl mezi individualitou, osobnosti a egem. Bylo vysvětleno, co znamená a jak probíhá v člověku opravdový křest.
Bylo vysvětleno, který člověk je duchovně mrtvý neno duchovně živý. Bylo řečeno, že devadesát procent lidí nemá zatím individualitu a teprve čekají až individualita vstoupí do jejich duše. Byly vysvětleny některé verše ze Starého a Nového zákona v souvislosti se vstupem individuality do lidské duše. Bylo vysvětleno, ze kterých části se skladá Pravé neboli Vyšší JÁ v člověku.
Na závěr bylo vysvětleno, co zamenají z duchovního hlediska pojmy sebevědomí, sebeprosazení, odvaha, vůdcovství. Příští seminář se uskuteční 5.2.2005 v Domě techniky.


Schůzka ostravských astrologů - leden 2005
Vážení přátelé.
Děkuji všem za účast na společnosti a myslím, že se vydařila. Přítomných bylo 34, což je v novém roce číslo pěkné a vysoké. Ivanka Slámová měla velmi zajímavé povídání o propojení bachových esencí s horoskopem. Esence působí v auře a ovlivňují psychiku. Užíváním esencí se postupně harmonizuje chování a projev člověka a tím se i uzdravuje. Každé astrologické znamení má svoji květinovou esenci, se kterou optimálně komunikuje. Přednáška byla velmi zajímavá a kdo dosud nepoznal působení esencí, měl možnost navázat kontakt a tuto příjemnou a účinnou terapii zařadit do svého ozdravného programu.

    Táňa Běhalová předvedla nový přístroj, Oberon - metapatie, což je skutečně už léčba poslední generace. Pokud jednou vstoupí do našich příbytků, asi opravdu už nebudeme umírat a zůstaneme zdraví. Rozuměla jsem zcela laicky tomu tak, že počítač snímá a vyhodnocuje všechno, co se děje v těle, ukazuje energetické dráhy na obrazovce a zapisuje hodnoty. Při zpětném chodu tyto hodnoty jsou upravovány a harmonizovány. Funkce jednotlivých orgánů jsou přístrojem energeticky optimalizovány. Přístroj toho umí hodně a zkušenosti s ním jsou zatím ty nejlepší. Dokáže z nás prostě během krátkého času udělat mladé, zdravé, bezchybně fungující. Zhmotněný zázrak.

    Astroložka paní Pernová upozornila na aktuální konstelaci sobotní oblohy. V poslední části našeho setkání jsme rozebírali horoskop zrození muže, 40 let, který hledá smysl života, nedokáže se zatím v ničem prosadit.

    Myslím, že dobré rady byly sděleny a další už bude spíš individuální. Tento způsob komunikace byl nám umožněn hlavně tím, že Honza Kaleta přinesl počítač a Vladimír Velčovský dataprojektor. Za což jim děkuji. Děkuji také všem přednášejícím, že se postarali o pěkné a zajímavé dopoledne.

    Naše příští setkání bude opět 12.02.2005 v 9 hodin v Domě techniky v Mariánských Horách a účast přislíbil jako náš host pan Antonín Baudyš jr., který bude rozebírat horoskop významné osobnosti ( asi Miloše Zemana ) a ve druhé části setkání rozebírat prakticky konkrétní problémy. Pokud se bude chtít někdo svěřit, využijte prosím této možnosti. Děkuji. Jana Muroňová


přednášející paní Ivanka Slámová přednášející paní Ivanka Slámová přednášející paní Ivanka Slámová účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky
předvádění diagnostického přístroje Oberon paní Běhalová předvádí diagnostický přístroje Oberon účastnice schůzky přednášející paní předsedkyně Jana Muroňová přednášející paní Libuše PernováFotografoval Jirka Sovadina


Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?

 

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.