Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2006
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Schůzku ostravských astrologů začala předsedkyně paní Jana Muroňová. Přednesla zprávu o finanční situaci Společnosti. Nyní máme k dispozici 2140,- na honoráře pro přednášející. Z programu přednášek na rok 2007 bude v lednu přednáška Ing. Popelky, v únoru přednese paní dr. Gričová pokračování lunárních stanic ve Zvěrokruhu a v březnu přijde přenášet do Ostravy A.Baudyš jr. Výhledově se jedná o přednáškách pana V.Sládečka a pana Zawadského z Polska. Paní Muroňová upozornila na své nové webové stránky www.janamuronova.mysteria.cz
Dále vystoupil pan Ján Kaleta. Vyjádřil se k přednášce pana Popelky o vhodnosti Regiomontanova systému domů. Pan Kaleta pokračoval hlavním tématem své přednášky Lilith ve Vodnářské astrologii. Zdůraznil karmické hledisko související s Lilith. Černá Luna je model z minulého života. Uvedl příklad postavení Lilith v horoskopu podnikatele, který třikrát ne vlatní vinou zkrachoval. Další horoskop byl zrozence, který trpěl poruchou krvetvorby, s Černou Lunou v 1.domě a ve znamení Lva.
Po přestávce pokračoval pan Kaleta části s názvem Matematické operace - revoluce životního cyklu. Ukázal, jak se počítá Vertikální profekce Ascendentu promítnutá na ekliptiku. Profekce o velikosti 360 stupňů se rovná 84 let života zrozence. Lidé se v současnosti více a více dožívají 84 let a jsou pod vlivem uranské energie nadcházejícího Věku Vodnáře.
Ve 12 hodin jsem musel z rodinných důvodů odejít a tak nevím, čím schůzka ostravských astrologů skončila.
Přestože jsme měli konkurenci ve Dni české astrologie v Praze, účastníků schůzky ostravských astrologů bylo 23.
Příští schůzka je v Domě techniky dne 13. ledna 2007.

V sobotu 2.12.2006 proběhl v Domě techniky 36. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednašející Ing. Popelka celý seminář pokračoval ve výkladu úhlu 150 stupňů proti směru hodinových ručiček. Byly vysvětleny duchovní významy vztahů mezi dvojicemi znamení zvěrokruhu: Rak - Střelec, Lev - Kozoroh, Panna - Vodnář, Štír - Beran a Vodnář - Rak.V sobotu 4.11.2006 proběhl v Domě techniky 35. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V úvodu semináře se přednášející Ing. Popelka věnoval vztahu mezi lidskou sexualitou a duchovní cestou. Bylo řečeno, že nikdo nemůže objevit své pravé JÁ, pokud vědomě nepřijme plně svou sexualitu a nenaučí se s ní pracovat. V další části se věnoval problematice trojjedinnosti stvořitele a čtyřjedinnosti stvoření. Vysvětlil nutnost jejich vzájemného průniku, a proč tento průnik odhaluje podstatu 150 stupňového úhlu.
Na závěr byla vysvětlena duchovní podstata jednotlivých vztahů mezi znameními zvěrokruhu Beran - Panna, Býk - Váhy a Blíženci - Štír.Schůzka ostravských astrologů - listopad 2006
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V sobotu 11-11-2006 se konala v Domě techniky pravidelná schůzka ostravských astrologů. První dvě hodiny přednášela naše předsedkyně paní Jana Muroňová o dějinách Vítkovic z pohledu astrologie. Začala zakládací listinou města Vítkovic ze dne 15.6.1357, pak pokračovala horoskopem dne 1.1.1396 kdy se titul rychtář stává titulem dědičným. Následovaly horoskopy zakladatele Vítkovických železáren Rudolfa Jana Josefa Reinera, horoskop autora projektu železáren Franz Xavier Riepla, srovnávací horoskop Riepl versus založení železáren a horoskop Salamon Mayer Rottschilda, který roku 1843 koupil železárný a tím nastartoval největší rozmach. Další horoskopy byly tří pánů - zakladatelů vítkovického horního a hutního těžířstva. Závěr přednášky paní Muroňové už se odchýlil od astrologie přehledem úspěchů hutních montáží ve světě. Skončila prognozou podle progresí horoskopu Vítkovic v roce 2012.

Po přestávce informoval Ing. Velčovský v jakém stádiu vývoje je astronumerologický program podle říjnové přednášky pana Ing. Švidrnocha. Pan Švidrnoch pak navázal ukázkou, jak počítat kuchařským výpočtem den v týdnu. Pak se zmínil o výpočtech dalších cyklů - třeba živlový cyklus podle autorky Žurňájevové. Další část přednesu pana Švidrnocha byla zajímavá. Dozvěděli jsme se seznam astrologických fakult vysokých škol v Rusku a zejména na Ukrajině. Dozvěděli jsme se, jak to bylo na astrologické konferenci o Jonášově metodě kontroly početí v listopadu roku 1969 na akademické půdě Vysoké školy zemědělské v Nitře. Vystoupila tam řada doktorů s výsledky, vystoupil tam i jeden zvěrolékař, který informoval konferenci, že Jonášova metoda funguje i u zvířat. Vystoupil tam i MUDr. Jonáš - tenkrát ještě svobodný. Později se oženil a měl se svou ženou 11 dětí, aby svou metodu důkladně prověřil. Vždy, když zapracoval na početí nového potomka si nechal udělat notářský zápis, kdy se dítě narodí a jakého bude pohlaví.
Schůzky se zúčatnilo 16 lidí, příští schůzka je 9.12.2006 opět v Domě techniky.

Klikni na fotku. (fotografoval K.Tichý)
přednášející ing. Velčovský přednášející paní Muroňová přednášející ing. Švidrnoch

Klikni na fotku. (fotografoval ing. Velčovský)
přednášející ing. Švidrnoch přednášející ing. Švidrnoch v restauraci Toni: Karel Tichý, host ze Slovenska Enki Hogh, ing. Švidrnoch, Břetislav Hemerle


Schůzka ostravských astrologů - říjen 2006
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu 14-09-2006 se sešli na pravidelné schůzce ostravští astrologové.
V první polovině vyslechli přednášku o fungování přístroje DENAS, což je přístroj vyrobený v Rusku pro dynamickou elektroneurostimulaci. Přednášela paní Doc. Tamara Galynina CSc. a z ruštiny překládal Dr. Karel Šesták.
Po přestávce vystoupil známý astrolog Ing. Břetislav Švidrnoch z Hranic. Vykládal o astronumerologické metodě výpočtu síly planet v sedmiletých cyklech. Stručný návod, jak jsem ho stačil zaznamenat:
důležitá jsou dvě data. Datum narození a jméno dne v týdnu, kdy se zrozenec narodil.
Příklad: zrozenec se narodil dnes 14.10.2006 a den v týdnu je sobota.
Vynásobíme 1410 krát 2006 = což je 2 828 460. 1410 je čtrnáctého října a letopočet 2006. Výsledek musí mít sedm míst. Je-li šestimístné, pak se na začátek zařadí nula. Vládci dní jsou známí: So Saturn, Ne Slunce, Po Luna, Út Mars, St Merkur, Čt Jupiter, Pá Venuše.
Která planeta je nejsilnější zjistíme v tabulce:

 9                
 8    X    X        
 7    X    X        
 6    X    X    X    
 5    X    X  X  X    
 4    X    X  X  X    
 3    X    X  X  X    
 2  X  X  X  X  X  X    X
 1  X  X  X  X  X  X    X
 0  SA 2006  SL 2007  LU 2008  MA 2009  ME 2010  JU 2011  VE 2012  SA 2013 atd
zkuste si tabulku udělat i pro sebe. Další informace Alexander Trunev - dynamická astrologie.
Přítomno 16 lidí.
Klikni na fotku. (fotografoval K.Tichý)

přednáška o přístroji DENAS přednáška Ing. Švidrnocha

Klikni na fotku. (fotografovala V.Rašnerová)

přednáška o přístroji DENAS přednáška o přístroji DENAS přednáška o přístroji DENAS, Doc. Tamara Galynina CSc. přednáška o přístroji DENAS. Paní Kubalová se nechává diagnostikovat přednáška o přístroji DENAS přednáška o přístroji DENAS přednáška o přístroji DENAS přednáška Ing. Švidrnocha

o přestávce K.Tichý a předsedkyně Muroňová pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni

Email předsedkyně paní Jany Muroňové:
Vážení přátelé astrologické společnosti. V sobotu 14.10. jsme se opět sešli v počtu 15 již tradičně v Domě techniky. Naše pozvání přijali zástupci firmy DENAS, kteří nás seznámili s přístroji a jejich využitím v oblasti celostní medicíny. Přístroje, původně vyvinuté pro potřeby sovětských kosmonautů, se upravené nyní dostávají do obecného užití. Jedná se především o přístroj, který je určen pro domácí léčení. Velmi jednoduchým způsobem je schopen diagnostikovat napětí na drahách meridiánů, snímá a harmonizuje napětí na kůži a přepnutím na program terapie, léčí. Umí odpomoci od bolesti, normalizuje krevní tlak, čistí močopohlavní a ledvinové dráhy, harmonizuje trávicí systém. Zájemci o tuto formu léčení, či zakoupení přístroje, se mohou blíže seznámit na akcích firmy, které se pravidelně konají jednou měsíčně. Kontakt je Karel.sestak@seznam.cz .
Po přestávce jsme využili přítomnosti našeho přítele pana Břetislava Švidrnocha, který nás seznámil s velmi jednoduchou prognostickou metodou sedmiletých cyklů, která je spojením astrologie a numerologie. Velmi vzácným pro nás byl okamžik, kdy nabídl zodpovězení dotazů, případně vysvětlení některých termínů z oblasti astrologie. Přednášejícím i přítomným patří poděkování za srdečnou a pohodovou atmosféru, která se vytvořila. Naše příští setkání bude 11.11. na obvyklém místě. Na vaši účast se těšíme. S pozdravem Jana MuroňováDne 7.10.2006 proběhl v Domě techniky 34. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednášející Ing. Popelka v první části tohoto semináře dokončil výklad o úhlu 150 stupňů ve směru hodinových ručiček. Ve druhé části se zabýval procesem vzniku vesmíru. Bylo řečeno, že na počátku všeho existovalo pouze samotné čisté bytí. V tomto stavu neexistovala žádná dualita, tzn. ani světlo ani tma, ani nekonečnost ani konečnost, ani mužství ani ženství. Potom proběhl proces, při kterém vzniklo sebe si uvědomující bytí a současně bytí, které si není vědomé samo sebe. Teprve v tomto okamžiku vznikla dualita, tzn. světlo a tma, nekonečnost a konečnost, mužství a ženství. V této souvislosti byla vysvětlena podstata spánku a bezvědomí. Byla popsána technika, pomocí které může člověk pomocí procesu usínání si udržet své vědomí a tím v noci vědomě vstupovat do oblastí, které jsou za hmotnou realitou. Takto si člověk může sám na sobě dokázat svou nesmrtelnost. V další fázi sebe si vědomé bytí začalo zintenzivňovat samo sebe a začalo pronikat do středu bytí, které si neuvědomuje samo sebe. Výsledkem tohoto procesu byl vznik supervědomí, které je v astrologii symbolizovano Sluncem. Teprve toto supervědomí je tvůrcem vesmíru. Supervědomí ze sebe vyzařuje hmotu,mysl a emotivitu. V současné době probíhá vývoj hmoty, mysli a emotivity k bodu jejich sebeuvědomělosti. Teprve tehdy bude dokončena přípravná fáze stvoření a nastane vznik skutečného stvoření, pomocí kterého supervědomí bude schopno plně projevit své tvůrčí možností. V této souvislosti bylo řečeno, že duše které se trvale budou snažit se nepodílet na této připravné fázi, budou v určitém okamžiku na věky umístěny do oblasti nebytí a tím na věky zanikne jejich existence.


Schůzka ostravských astrologů - září 2006
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu 09-09-2006 jsme přivítali přednášející doktorku Jarmilu Gričovou s přednáškou na téma Lunární stanice.
Lunární zastávky je takové subtilnější dělení Zvěrokruhu. Dělení je bližší hvězdné astrologii než astrologii planetární. Je dobré sledovat vládce pásma, kde stojí radixová Luna a pak progresivní Luna a jiný důležitý signifikátor. Přednášející jmenovala zdroje, které k této tématice vyšly. Velké množství literatury vyšlo rusky, je proto vhodné oprášit tento jazyk z našich školních let.
Paní Gričová přednášku doplňovala příhodami ze života, takže posluchači se nejen poučili, ale i pobavili.
Přiznám se, že s Lunárními stanicemi nepracuji, ale po této přednášce se tímto směrem zaměřím.
Přítomno bylo asi 29 lidí. Účastníci si mohli zakoupit knihu Vladimíra Sládečka: Prognóza - vrchol astrologie. Tato kniha nebude v knihkupectvích.


V sobotu 2.9.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 33. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednášející Ing. Popelka celý tento seminář věnoval problematice úhlu 150 stupňů ve směru hodinových ručiček. Hned na úvod bylo řečeno, že podstatu tohoto úhlu nelze pochopit bez znalosti duchovní podstaty života. Proto Ing. Popelka vysvětlil procesy, které proběhly v původním božství, než se z něho stal Bůh tvůrce. Dále byly vysvětleny procesy, pomocí kterých Bůh tvůrce tvoří své stvoření. Na základě těchto vysvětlení bylo konstatováno, že hlavní podstatou tohoto úhlu je touha. Specifičnost tohoto úhlu spočívá v tom, že je to úhel složený. Ostatní úhly ve zvěrokruhu představují učitý jednotlivý proces, avšak tento úhel v sobě obsahuje najednou procesy dva. Každé znamení zvěrokruhu touží po určitém jiném konkrétním znamení. Na závěr semináře byla probrána jednotlivá znamení a bylo vysvětleno proč touží po určitém jiném znamení.

Schůzka ostravských astrologů - červen 2006

Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové:

Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé astrologické společnosti.
V sobotu 10.6.2006 jsme prožili poslední předprázdninové setkání. Doba dlouhých teplých dnů poznamenala účast. Přišlo nás 15. Možná ohlášené téma "astrologie dětem" bylo bližší ženským srdcím, protože byly ve výrazné přesile. Paní Jarmila Voženílková se podělila o zkušenosti ze své praxe a společně jsme rozebírali horoskopy malých dětí a jejich rodičů. To, že jsme se nechali strhnout mnohdy pohnutými osudy se projevilo zvláště v tom, že se všichni přítomní aktivně zapojili do diskuse. Ukázalo se, že každý máme jinou techniku, jiný náhled, jiné vidění. Společná práce se ukázala přínosná v tom, že jsme se navzájem velmi obohacovali. Ukončení bylo srdečné, pohodové a volné pokračování bylo již tradičně přeneseno do restauračního zařízení.
Příští setkání plánujeme po letních prázdninách v září, opět druhou sobotu v měsíci. Děkuji především přednášejícím, kteří v průběhu roku nás obohatili tím, že dali kus ze svého, děkuji těm, kteří k dokonalosti přispěli technikou, či svými příspěvky.
Děkuji samozřejmě všem, kteří se pravidelně zúčastňovali schůzek a tím, že přišli, se zasloužili o krásnou, přátelskou atmosféru. Přeji všem příznivcům astrologické společnosti krásné a slunečné léto, odpočinek a načerpání sil.
Jana


Dne 3.6.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 32. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka celý tento seminář věnoval úhlu 120 stupňů ve směru hodinových ručiček. Bylo konstatováno, že tento úhel představuje proces meditace. Nejdříve byl podrobně vysvětlen proces, při kterém se prapůvodní čisté bytí pomocí meditace transformovalo na tvůrčí centrum, které později stvořilo vesmír. V této souvislosti bylo vysvětleno, že aspekt trigon nemůže existovat bez aspektu kvadratury a naopak. Bylo ukázano, jak je tento proces obsažen ve zvěrokruhu. Bylo řečeno, že tentýž proces, který obsolvovalo samotné božství, musí uskutečnit každý člověk, který se chce dostat do kontaktu se svým vyšším já. Rovněž bylo řečeno, že žáden tvůrčí proces se neobejde bez meditace. Na závěr byl vysvětlen význam tohoto úhlu u všech znameních zvěrokruhu.


Dne 20.5.2006 proběhl v Havířově v občanském sdružení Angelis 4. seminář celoroční astrologické školy pro začátečníky. Ing. Popelka v první časti pokračoval ve vysvětlování podstaty zemských znamení. V souvislosti se znamením Býka bylo vysvětleno postavení Venuše v jednotlivých znameních a proč v současné době Venuše kromě Býka vládne ještě znamení Váh. Dále byl vysvětlen význam znamení Panny a vládcovství planety Merkur nad znamením Panny a Blíženců. Ve druhé části semináře byl vysvětlen význam živlu vzduchu. Bylo řečeno, co je to mysl, jak vznikla, a jaké jsou její základní funkce. Mysl ve své podstatě není nic jiného, než vědomí vztahovosti.
Další seminář proběhne 10.6.2006.


Dne 13. května 2006 proběhl v Havířově v občanském sdružení Angelis 3. seminář celoroční školy astrologie pro začátečníky. Na úvod lektor Ing. Popelka zopakoval podstatu živlu ohně a doplnil významy tři ohnivých znamení. Uvedl postavení Slunce, Jupitera a Pluta v několika znameních a vysvětlil jejich významy. V další části se věnoval živlu země. Vysvětlil několik důvodů, proč se musí každá individualita vtělit do hmotného těla. Byl vysvětlen proces, při kterém vzniká hmota. Bylo řečeno, že existuje několik druhů hmoty - duchovní, jemnohmotná a hrubohmotná. Byl vysvětlen základní význam tří zemských znamení. V této souvislosti bylo řečeno, že tradiční astrologie považuje Saturna za velké neštěstí. Skutečnost je však přesně opačná. Saturn představuje velké štěstí, neboť představuje proces, při kterém duchovní Já v člověku zvětšuje svou blaženost. Příští seminář se bude konat 20.5.2006.


Schůzka ostravských astrologů - květen 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové: Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé. V sobotu 13.5.2006 jsme se sešli opět příznivci astrologie na obvyklém místě a čase. Přítomných nás bylo 18. V průběhu dopoledne jsme si poslechli povídání o planetárních konfiguracích - Jana Muroňová, potom jsme se seznámili s technikou jak pracovat s novou knihou "Horoskopické hodiny" uvedenou panem Sládečkem na minulém setkání a také jsme nabízeli zájemcům odborné tiskoviny, které se nám staly přístupnými. Následovalo seznámení společnosti s diskusí na stránkách www.astrolab a společnost přijala prohlášení, které následně zveřejňujeme. Závěr setkání patřil seznámení se s významem asteroidů Ceres, Palas, Juno a Vesta a jejich astrologickému významu - Jana Muroňová. Příští setkání, poslední před prázdninami bude 10.6. opět v Ostravě Mar. Horách. Program dosud není potvrzen, proto bude zveřejněn později.

Setkání zájemců o řešení problémů pomocí astrologie bude ve čtvrtek 25.5. v 17 hod. v Hotelovém domě Vista, přízemí č. 113. Jste srdečně zváni. Všechny vás zdravím a přeji mnoho radosti a úspěchů jak s astrologií, tak i ostatních. Jana

Zpráva k diskuzi na stránkách Astrolabu.cz


Dne 6.5.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 31. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na úvod semináře Ing. Popelka vysvětlil způsob, kterým rytmicky pulsuje tvůrčí centrum vesmíru. Bylo řečeno, že tato pulsace má čtyři fáze. Během tohoto pulsování vznikají jednotlivé ideje a následně jednotlivé individuality. Idea není nic jiného, než láska v akci. Když vznikne v tvůrčím centru určitá individualita, tak neopouští ihned toto centrum, ale postupně v něm dozrává, stejně jako plod v těle matky. Během tohoto dozrávání jsou z tohoto centra vyzařovány hmotné, mentální a emoční energie, které jsou šité na míru pro tuto dozrávající individualitu. Teprvé až individualita dosáhne určitého stupně zralosti, opouští toto centrum a noří se do těchto energií. V druhé části semináře se Ing. Popelka zaměřil na úhel 120 stupňů proti směru hodinových ručiček. Bylo vysvětleno, že s každým znamením zvěrokruhu souvisí jiné přislušné znamení, které představuje jeho tvůrčí potenciál. Bylo objasněno v čem spočívá tvůrčí potenciál všech 12 znamení zvěrokruhu.


Dne 22.4.2006 proběhl v občanském sdružení Angelis 2. seminář celoroční školy astrologie pro začátečníky. Lektor Ing. Popelka celý tento seminář věnoval problematice živlu ohně a ohnivých znamení. Živel oheň představuje tvůrčí centrum, a to jak ve vesmíru, tak v člověku. Byl podrobně popsán proces, při kterém z původně žádným způsobem neprojeveného bytí vzniká toto tvůrčí centrum. Byla vysvětlena struktura tohoto tvůrčího centra. Na příkladu pulsujícího srdce, které vhání krev do celého těla a zpětně ji nasává do sebe, bylo vysvětleno, jak toto tvůrčí centrum pracuje, přičemž vznikají energie, které znázorňují živel země, vzduch a voda. Toto tvůrčí centrum má svůj vlastní střed, který představuje znamení Lva, ze kterého vyvěrá tvůrčí energie. Dále má toto tvůrčí centrum složku, která vytváří ideje, a kterou představuje znamení Střelce. Dále má toto tvůrčí centrum třetí složku, ve které dochází ke vzniku individuality, a kterou představuje znamení Berana. Hlavním úkolem člověka v životě je, aby objevil toto tvůrčí centrům. Byly vysvětleny techniky, pomocí kterých lze toto centrum probudit a navazat s ním spojení.
Další seminář proběhne 13.5.2006.


Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové:

Vážení přátelé. Ve čtvrtek 20. dubna v Hotelovém domě Vista proběhla schůzka přátel praktické astrologie. Přítomných nás bylo osm a chvíli jsme si povídali o významu asteroidu Ceres a potom jsme na žádost hledali možnosti změny zaměstnání pro jednu paní. Nečekaně nás navštívil ostravský astrolog pan Vladimír Sládeček, který nám věnoval svoji novou knihu "Horoskopické hodiny pro každé životní období a jiné časové klíče v astrologii. Nové a klasické metody prognózy" Ukázal nám jak můžeme s knihou pracovat. Dále měl ještě další, dosud nezveřejněné publikace, se kterými nás seznámil. Jeho návštěva byla pro nás velmi příjemná a obohacující. Příští čtvrteční schůzka bude 25. května opět v 17 hod. v Hotelovém domě Vista, přízemí dveře č. 113. Jste srdečně zváni. Přeji všem krásné jarní dny. Jana


Schůzka ostravských astrologů - duben 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové: Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé.
V sobotu 8.4. v Ostravě Mar. Horách se sešla astrologická společnost na dubnové schůzce. Program byl velmi zajímavý, naším hostem byl ostravský astrolog pan Vladimír Sládeček. Také účast byla větší. Sešlo se nás 32 a pan Sládeček hovořil celé dopoledne. Jeho přednáška byla plná informací a protože se mi z ní jen velmi těžko přebíralo co do důležitosti, udělala jsem zkrácený přepis, který s dovolením pana Sládečka vám předkládám.

Setkání zájemců o řešení všedních problémů pomocí astrologie se bude konat 20.4. v 17 hod. v Hotelovém domě Vista. Jste srdečně zváni.

Příští astrologická společnost se sejde 13. května v 9 hod. a na programu bude praktické využití planetárních konfigurací a užití asteroidů v horoskopu zrození. Přednášet bude Jana Muroňová. Doufám, že se všichni v pohodě a dobré náladě sejdeme abychom společně prožili sobotní dopoledne. Těším se. Jana

Paní Jana pořídila stručný přepis přednášky astrologa pana Sládečka. Ostravští astrologové dostali přepis emailem. Astrologové ze zbytku republiky nechť si o přepis napíší na adresu uvedenou vespod stránky.

Poznámka Astrology Pacific:
Na dubnové schůzce ostravských astrologů jsme přivítali spisovatele astrologické literatury pana Vladimíra Sládečka.
Astrolog pan Vladimír Sládeček po přivítání rozdal zájemcům list papíru s natištěným horoskopem Karla Gotta.
Zájemci slyšeli o zajímavém postupu - vytvoření horoskopů planet v radixu. Slunce v běhu Zvěrokruhem se dotkne radixových planet. Pro tento okamžik se staví horoskop.
Dále jsme se dozvěděli, že program Sarastro se kterým pan Sládeček pracuje, stojí 600 euro.
Pan Sládeček neustále odbíhal od astrologie ke svým životním peripetiím. Stěžoval si, že má na jazyku deset myšlenek, ale že asi pochybí času, aby je všechny sdělil. Jedna posluchačka namítla, že by mohl přijít příště zas. Pan Sládeček odmítl, že nemůže přijít častěji - má nedostatek času.
Za minulého režimu byla astrologie tabu a pan Sládeček byl neustále sledován a vyslýchán. Po roce 1989, když byly otevřeny archívy STB se rozjel V.S. do Pardubic prozkoumat svůj spis. Měl 427 stran. Jako perlička tam byl zápis: „U V.Sládečka byla při domovní prohlídce nalezena a zabavena kniha plná protistátních lží a pomluv. Autorem těchto antisocialistických textů je nějaký Nostradamus".
Pan Sládeček se rozpovídal o svých vydaných knihách. Má 100 napsaných knih a vydaných bylo zatím třicet. Nikdy za své knihy nedostal ani korunu. Nechal se vždy ukecat, že knihy se zvýšenou cenou o autorský honorář by se špatně prodávaly. A tak dostával 20 knih jako autorské výtisky. U první knihy, která vyšla čekal balík autorských výtisků. Na poště podepsal příjem a byl velmi překvapen, že úřednice za přepážkou chtěla dva tisíce korun. Když volal do nakladatelství, že takové věci se nedělají, řekli mu, že se s tím nedá nic dělat, že je to už zaúčtované. Tak tedy místo honoráře ještě musel za své knihy platit.
Nedávno zazvonil telefon a volali z bratislavského nakladatelství, aby jim sdělil číslo svého konta, že mu chtějí poslat honorář. Příjemně překvapený pan Sládeček řekl do telefonu: „Bankovního konta? Co to je bankovní konto...?
Dále mimo jiné jsme se dozvěděli, že v indickém horoskopu je 5.dům minulý život a 9.dům život budoucí.
Zmínil se o polském astrologovi (jméno jsem nezachytil), který má 90 let, má všechny zuby a vidí bez brýlí. Jeho strava má jen 300 kalorií - jí kvaky (tuřín).
Pan Sládeček se zmínil o knize Pochodně v Čechách ruské spisovatelky, které popsala husitskou dobu ještě před Jiráskem. Svůj překlad poslal pan Sládeček prezidentu Klausovi. Ten písemně poděkoval a dokonce z knihy citoval při oslavách v Husinci.
Německé firmy pracující na našem území vybírají lidi na post mistra se zdůrazněným znamením Kozoroha a Štíra. Tedy chtějí po adeptech datum, čas a místo narození.
Ve srovnáních horoskopů partnerů jestliže má Saturn jednoho aspekt na Venuší druhého - je to vždy karmická záležitost.
Astrologie je věda, která se nikdy nedá naučit celá.....
Dbejte na to, aby vám život nikdy nezevšedněl.....
Ve všem musíte najít krásu i to odpoutává člověka od hmoty.....
Pan Sládeček analýzoval několik horoskopů - Karla Gotta, horoskop republiky, horoskop Sovětského svazu, horoskop přítomného pana Hemerleho a další.
Přítomní ostravští astrologové pozorně poslouchali a ani nedutali. Na závěr přednášky pan Sládeček sklidil velký potlesk.
****
Tolik ze střípků, které jsem stručně zachytil.
Na některém astrologickém foru se objevilo tvrzení, že Sládeček je „póvl".
Mohu zodpovědně říci, že astrolog pan Vladimír Sládeček je moudrý a dobrý člověk.
Příští schůzka ostravských astrologů je opět v Domě techniky dne 13-05-2006

Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček s předsedkyní paní Muroňovou Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček s paní Jarmilou Voženílkovou účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky

Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček s předsedkyní paní Muroňovou Vladimír Sládeček Vladimír Sládeček

Fotografoval ing. Velčovský (snímky 1 až 8) a K.Tichý (snímky 9 až 13)


Dne 1.4.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 30. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři dokončil výklad problematiky úhlu 90 stupňů. Byly vysvětleny významy vztahu 90 stupňů proti směru hodinových ručiček u všech 12 znamení zvěrokruhu. V této souvislosti Ing. Popelka uvedl, že každý člověk má dva horoskopy. Horoskop zrození, který se týká rozvoji osobnosti v současné inkarnaci. Druhým horoskopem je horoskop početí. Horoskop početí popisuje předcházející inkarnaci. Horoskop početí je karmickým horoskopem. Některé významné události v životě zrozence nelze vypátrat z horoskopu zrození, pouze pomocí direkcí a progresí v horoskopu početí. Existuje metoda, pomocí které lze z horoskopu zrození zjistit okamžik početí. Náznak této metody je obsažen v metodě Hermových váh. Ale pouze náznak. Na závěr Ing. Popelka navázal na předcházející seminář a pokračoval v objasňování významu úhlu 120 stupňů ve směru a proti směru hodinových ručiček.
Schůzka ostravských astrologů - březen 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové: Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
Vážení přátelé.

Dnes 11.03. v Domě techniky v Ostravě Mar. Horách, jsme se tradičně sešli na astrologické společnosti. Přišlo nás 27 a prožili jsme příjemné dopoledne s Jaroslavem Popelkou, který velmi zřetelně vysvětlil důvody, které ho vedly k zamyšlení, který z mnoha systémů domů je správný. Objasnil podstatu působení planet, znamení a astrologických domů, jejich vztah k ekliptice, rovníku a pólu. Bylo zřejmé, že správný je systém Regiomontanův.

Ve druhé části téma Citlivé body v horoskopu objasňovala paní Libuše Pernová - Večernice. Téma je velmi obsáhlé. Z arabských bodů vyzvedla bod štěstí, duchovní, dále postavení Lilit, Měsíce a Měsíčních uzlů. Obě přednášky byly odborně velmi dobře postavené a proto přínosné. Děkujeme přednášejícím.

Příští setkání se uskuteční 08.04. a naším hostem bude pan Vladimír Sládeček. Jako pamětník zavzpomíná na šedesátiletou historii astrologie na Ostravsku, vybere téma z mundánní astrologie, solárních horoskopů a astrologické novinky u našich sousedů v Rakousku a Německu. Jeho návštěva je pro nás velmi vzácnou a věřím, že této příležitosti využijete i vy a přijmete pozvání v co největším počtu.

Astroložka paní Světlana Bílková byla potěšena zájmem některých z vás o její kurzy astromedicíny a je ochotná své kurzy uskutečnit také v Ostravě. Nabízí po dohodě víkendové kurzy a v tuto dobu zjišťuje zájemce. Pokud máte chuť se jejích kurzů zúčastnit, ohlaste se na její adrese SvetlaBilkova@Seznam.cz nebo tel. 224 314 936.

Setkání zájemců o řešení všedních problémů z pohledu astrologie se uskuteční ve čtvrtek 23.03. v Hotelovém domě Vista, přízemí dveře č. 113. v 17 hodin. Zváni jsou začátečníci i pokročilí. Zve Jana Muroňová.

Děkuji všem přítomným za účast, za zájem, za pěkně prožitý den a těším se opět na naše příští setkání. S pozdravem Jana

Ing. Jaroslav Popelka Ing. Jaroslav Popelka

Poznámka Astrology Pacific:
Nikdo z účastníků schůzky astrologů neměl fotoaparát a tak jsem fotil mobilním telefonem. Omlouvám se Jardovi Popelkovi za mírné zkreslení obrázků.

Regiomontanův systém astrologických domů je jediný správný systém.

Dne 11.3.2006 na pravidelném setkání ostravských astrologů v Domě techniky vystoupil Ing. Popelka s přednáškou na téma "Problematika astrologických domů". Ing. Popelka na úvod své přednášky konstatoval, že výpočet horoskopu se skládá ze 3 kroků. V prvním kroce je nutno všechna nebeská tělesa, která chceme používat v horoskopu, dostat na společnou základnu, protože kromě Slunce, Měsíc a ostatní planety se pohybují v rovinách, které jsou mimo rovinu ekliptiky. Toto získání společné základny se děje tak, že vedeme kružnice mezi severním a jižním pólem ekliptiky, které procházejí jednotlivými nebeskými tělesy. Kde tyto kružnice protnou ekliptiku, tam získaváme umístění daného tělesa na ekliptice, se kterým pracujeme v horoskopu.

Druhý krok je rozhodující, protože když pochopíme jeho podstatu, budeme ihned rozumět, který ze systémů astrologických domů je jediný správný. Tento druhý krok spočívá v tom, že musíme přiřadit jednotlivým částem ekliptiky určitou kvalitu. Je nutno pochopit v čem spočívá podstata zvěrokruhu. Většina astrologů se domnívá, že zvěrokruh není nic jiného, než rozdělení ekliptiky na 12 stejných části od bodu, kde se ekliptika protíná se světovým rovníkem a kde se 21. března nachází slunce. Tento bod se nazývá jarním bodem. A zde si musíme říct, že názvy jako jarní bod, bod podzimní rovnodennosti, body letního a zimního slunovratu jsou zavádějící. Musíme si uvědomit, že postavení těles ve zvěrokruhu je platné pro lidi jak na severní, tak na jižní polokouli. Jakou logiku má název jarní bod, když v okamžiku, kdy se na něm nalézá slunce začíná na jižní polokouli podzim?

Zapamatujme si, že zvěrokruh primárně nemá nic společného s určitými ročními obdobími na zemi. Podstata zvěrokruhu spočívá v následujícím principu. Každá živá bytost potřebuje dýchat. Dech života na zemi probíhá tak, že slunce v průběhu roku se pohybuje mezi severním a jižním zemským pólem. 21. března a 23. září má slunce stejnou vzdálenost k oběma zemským pólů, 21. června dosahuje největšího přibližení k severnímu pólu a 21. prosince dosahuje největšího přibližení k jižnímu pólu. Každý zemský pól vyzařuje svou specifickou energii. Severní zemský pól vyzařuje energii, která oduševňuje, kdežto jižní pól energii, která materializuje. Takže podstata zvěrokruhu nespočívá v tom, ze kterého směru dopadají na zem paprsky ze slunce, ale spočívá v tom v jaké vzdálenosti se nachází slunce mezi severním a jižním zemským pólem. Můžeme říci, že každý stupeň ekliptiky má svou kvalitu určenou podle toho, v jaké vzdálenosti se tento stupeň nachází od světového rovníku, protože světový rovník má neustále stejnou vzdálenost k oběma světovým pólům. 21.3 a 23.9 se slunce nachází přímo na světovém rovníku, proto má stejnou vzdálenost k oběma světovým pólům, takže vstupuje do znamení Berana respektivě znamení Váh. 21.6 se slunce max. vzdáluje od světového rovníku směrem na sever a tím vstupuje do znamení Raka. 21.12 se slunce max. vzdaluje od světového rovníku směrem na jih a tím vstupuje do znamení Kozoroha.

A nyní se dostáváme ke třetímu kroku. Postavení planet na ekliptice a kvalita jednotlivých stupňů ekliptiky je v daném okamžiku stejná pro všechny lidi na zemi. My ale musíme poměry na obloze vztáhnout na konkrétního lidského jedince. A to se děje tak, že bereme na zřetel místo na zemském povrchu, kde se tento jedinec narodil. A tím se dostáváme k problematice astrologických domů. Podstata astrologických domů je úplně stejná jako podstata zvěrokruhu. Jestliže kvalita jednotlivého stupně ekliptiky je dána jeho vzdálenosti od světového rovníku, tak stejným způsobem je určena kvalita astrologických domů. Pokud bereme na zřetel určité místo na zemi, tak nebudeme sledovat pohyb slunce mezi severním a jižním světovým pólem, ale pohyb mezi severním a jižním bodem horizontu. V tomto případě nebudeme sledovat vychýlení od světového rovníku směrem na jih nebo na sever, ale vychýlení na jih nebo na sever od první vertikály, která má v daném místě vždy stejnou vzdálenost od severního a jižního bodu horizontu. Toto vychýlení od první vertikály nám ukazuje světový rovník. Ve východním a západním bodě horizontu se světový rovník křižuje s první vertikálou a proto má v těchto dvou bodech stejnou vzdálenost od jižního a severního bodu horizontu. Tím mám určeno počátek 1. a 7. astrologického domu. 90 stupňů od těchto dvou bodů dostáváme další dva body na světovém rovníku, z nichž jeden dosahuje max. odchýlení od první vertikály směrem na jih respektivě na sever. Tím dostáváme počátek 10. respektivě 4. astrologického domu. Takže počátky astrologických domů jsou dány dělením světového rovníku po 30 stupních od východního bodu horizontu. Astrologické domy se nacházejí na světovém rovníku. Ale protože společnou základnou pro astrologické účely je ekliptika, musíme astrologické domy ze světového rovníku přemístít na ekliptiku. Jak to uděláme? Protože nás pro dané místo na zemi zajímá vzdálenost mezi jižním a severním bodem horizontu, vedeme mezi jižním a severním bodem horizontu kružnice, které procházejí počátky astrologických domů na světovém rovníku. Kde nám tyto kružnice protnou ekliptiku, tam dostáváme projekce počátků astrologických domů na ekliptice.

Tento princip konstrukce astrologických domů používá pouze systém dle Regiomontana. Proto Regiomontanův systém astrologických domů není nejsprávnější, ale je jediný správný systém.

V další části své přednášky Ing. Popelka dokumentoval na svém vlastním horoskopu, jak výborně fungují tranzity a direkce na hroty všech 12. domů v Regiomontanově systému.

Pokud zná někdo svůj čas zrození přesně na minutu, bude překvapen, jak dokonale sedí sabianské symboly pro hroty všech 12 astrologických domů v Regiomontanově systému.

Na závěr své přednášky Ing. Popelka uvedl nové symboly pro všech 12 kvalit zvěrokruhu.
1. SUPERMAN, 2. ZEMĚDĚLEC, 3. PŘEKLADATELKA, 4. PLAVČICE, 5. PODNIKATEL, 6. VYNÁLEZCE, 7. MODELKA, 8. ŠPIONKA, 9. FILOZOF, 10. HOROLEZEC, 11. ASISTENTKA, 12. PSYCHOLOŽKA.
Dne 4.3.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 29. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve výkladu duchovního významu aspektu kvadratury. Bylo konstatováno, že úhel 90 stupňů představuje proces, při kterém Bůh zvětšuje svou blaženost. Na úvod Ing. Popelka zopakoval, jakým způsobem původně neprojevený Bůh se proměňuje na Boha projeveného, čímž se stává Bohem Stvořitelem. Nasledovalo vysvětlení významu, proč jednotlivá znamení zvěrokruhu svírají úhel 90 stupňů s určitým jiným znamením, přičemž bylo probráno všech 12 znamení zvěrokruhu. V další části byl vysvětlen význam úhlu 120 stupňů ve směru a proti směru hodinových ručiček. V této souvislosti Ing. Popelka vysvětlil proces, který probíhá v Bohu Stvořiteli během jeho tvoření. Bylo, řečeno, že nejprve se v Bohu aktivuje jeho láska, která později vytvoří nějakou ideu a tato idea vytvoří určité individuality, které tuto ideu uskutečňuji ve hmotném vesmíru. Bylo konstatováno, že hlavním úkolem pozemského člověka je objevení jeho vlastní individuality, protože individualita je pravým JÁ člověka. Přiští seminář proběhne 1.4.2006.


Dne 19. 2. 2006 proběhla 8. konstelace Vodnářských astrologů. Na programu byl rozbor nativit z pléna, a jejich tranzitní situace ve vztahu k životním událostem a stálice v horoskopu.
--------------------
Poslední únorový víkend se uskutečnilo šesté a závěrečné setkání žilinského kursu Základů Vodnářské astrologie pod vedením třineckého astrologa Jána Kalety. Na programu byla práce s Chironem, Lilith, Lunárními uzly, Vertexem, Citlivými body a další astrologické zajímavosti.
--------------------
Dne 18. 3. 2006 v 15,45 hod se v rámci esoterního festivalu v Karviné uskuteční přednáška na téma "Vodnářská astrologie - poselství horoskopu zrození, ascendent a transformační planety". Přednáší astrolog Ján Kaleta.
--------------------
MěDK Karviná ve spolupráci s Ekoland klubem, o. s. Třinec připravuje další běh kursu Základů Vodnářské astrologie. Lektorem kursu bude člen Ostravské astrologické společnosti, spisovatel, publicista a astrolog Ján Kaleta. Zájemci mají možnost přihlásit se u paní Marie Luberové na e-mail: mdk.prednasky@rkk.cz anebo na e-mail: ekoland.klub@seznam.cz.


Astrologický deň v Bratislavě

V sobotu dňa 18. II. 2006 sa konal v Bratislave prvý astro - deň s medzinárodnou účasťou. Zorganizovala ho PhDr Vlasta Vrbová za pomoci organizačného výboru. Program aj fotografie sú Na www.astrovlasta.sk. Zúčastnili sa ho predseda Českej astrologickej únie Ing. Zdeněk Bohuslav, ktorý prispel referátom Omen a primárne direkcie, pani Dr. Jarmila Gričová z Prahy hovorila o Čiernej lune. Ostatné referáty boli tuzemské, teda zo Slovenska. Všetky referáty zaujali publikum, ktoré pozostávalo cca z 50 účastníkov. Vzhľadom na dobrý ohlas a záujem sa podobné podujatie bude opakovať aj v budúcnosti.


Celoroční škola ASTROLOGIE pro začátečníky (2 semestry)
Lektor Ing.Jaroslav Popelka
Zahájení dne 8.dubna 2006 v 9 hodin v prostorách O.S.ANGELIS v Havířově
Další informace na www.angelis.cz


Schůzka ostravských astrologů - únor 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové: Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé.

    Dnes, 11.02. se sešla astrologická společnost opět v Ostravě Mar. Horách, Domě techniky. Bylo nás 23 přítomných a v první části dopoledne nás seznamoval PhDr Miloš Šebela, překladatel díla francouzské spisovatelky - kabalistky Annick de Souzenelle s její knihou - Symbolismus lidského těla. Škoda, že tak rozsáhlou tematiku musel ukončit již po dvou hodinách, kdy naše pozornost byla tak soustředěna a vnímání otevřené, že bychom jeho povídání byli schopni naslouchat ještě mnohem déle. Po krátké přestávce naším hostem byla pražská astroložka paní Světlana Bílková, která se specializuje na astrologickou medicínu. Svoji přednášku započala krátkým vhledem do starověkých kultur, jejich pojetí medicíny a potom se zaměřila na živly. Poměr živlů určuje povahu a dispozice jedince, průběh choroby i proces uzdravování. Přednáška byla doplňována bohatými obrazy a tabulkami. Vládu znamení zvěrokruhu na orgány lidského těla paní Světlana bohatě dokládala svými zkušenostmi.Bylo to velmi podnětné dopoledne, které nás přítomné jistě obohatilo.

V diskusi upozornil Ing. Jozef Chromík na práci slovenského astrologa Františka Šteffka - Veĺký smútok doĺahol na Slovensko, kde rozebírá astrologicky i politicky situaci pádu letadla AN - 24.

Jana Muroňová znovu připoměla zahájení astrologické školičky pro začátečníky v trvání 20 hodin, začátek je ve středu 22. února v 17 hod. v Hotelovém domě Vista. Rovněž jsou pozvaní zájemci o setkávání s astrologií na čtvrtek 23. února v 17 hod do Hotelového domu Vista. Jednou měsíčně se sejdeme a pokusíme se prakticky vyřešit nějaký problém pomocí astrologie. Ve druhé části pak rozvineme besedu k nějakému zajímavému tématu. Tentokrát zahájíme vytvořením společné vize, kam bychom chtěli témata směrovat, jaký je zájem, co bychom rádi slyšeli či potřebovali k samostatné práci. Jste zváni všichni, koho tato nabídka osloví.

Paní Laštovičková předala pozdravy od našeho přítele profesora pana Jandy z Portorika, který všechny přátele astrospolečnosti pozdravuje a těší se na shledání v září.

Příští setkání společnosti bude 11.03.opět v Mariánských Horách v Domě techniky v 9 hodin a na programu bude Libuše Pernová - Večernice vysvětlovat význam citlivých bodů v horoskopu a práci s nimi. Ve druhé části Jana Muroňová seznámí s planetárními konfiguracemi v horoskopu a jak působí.

Věřím, že vás nabídka osloví a opět se v hojném počtu sejdeme. Přeji všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalšího měsíce a na setkání se těší Jana

Poznámka Astrology Pacific: Mezi účastníky schůzky bylo možno zahlédnout osobnost ostravské astrologie Ing. Jaroslava Popelku. Pro jeho fanynky a příznivce mám informaci, že Jarda má nový, moderní účes - tak zvaný "skinhead".Dne 4.2.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 28. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka celý tento seminář věnoval duchovní podstatě aspektu kvadratura. Byl vysvětlen proces, při kterém se neprojevený Bůh proměňuje na Boha projeveného a tím se stává Bohem stvořitelem. Byla vysvětena duchovní podstata pozornosti, vůle, moudrosti a lásky. Bylo konstatováno, že láska je maximálním vystoupením původně neprojeveného Boha sama ze sebe směrem ven a současně, že je i jeho maximálním soustředěním. To je důvodem, že projevený Bůh cítí potřebu tvořit vesmír. Byla vysvětlena podstata nuly, jedničky, nekonečna a jejich vzájemný vztah. Bylo vysvětleno, že ve stvoření existuje pouze to, co je obsaženo v projeveném Bohu, a ten obsahuje pouze to, co se objevilo, když vznikal z Boha neprojeveného.


POZVÁNKA
ASTROLOGICKÝ DEŇ V BRATISLAVE 18.2.2006
Celodenné astrologické podujatie s odbornými prednáškami.
Pre astrológov a záujemcov o astrológiu.
Termín: sobota 18. 2. 2006, od 9:15 do 17 hod (registrácia na mieste od 8:45)
Miesto: Charlie Centrum, Špitálska 4, Bratislava
Celodenné vstupné: 300,- Sk
PROGRAM

Milena Ivy Vnútorný život človeka v horoskope,
Doc. Dr. Jitka Prevendárová Moje plutonovské premeny,
Dr. Jarmila Gričová Čierna Luna,
Jaroslava Šimkovičová Progresy pomocou veku života,
OBED 12.30 - 13.30
PhDr. Vlasta Vrbová Hodinová astrológia,
Marcela Laiferová Tajomstvo osoby Adolfa Hitlera,
Mgr. Katarína Čemnická, Zvieratník zvieratiek
Elena Závodská Vodnársky Vek,
Igor Manica Astrologický kalendár plodnosti,
Zmena programu vyhraden.
Ďalšie informácie, kontakt:
www.astroden.astrovlasta.sk
tel: 0904 286 923
Predregistrácia:
V záujme čo najlepšieho pripravenia podujatia záujemcov prosíme, aby ohlásili svoju účasť vopred prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.
Schůzka ostravských astrologů - leden 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové: Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Milí přátelé.
Dnes 14.2.2006 jsme se sešli na pravidelné schůzce astrologů v Domě techniky v Ostravě. V první části dopoledne pan Honza Kaleta nám osvětlil význam ascendentu z pohledu Vodnářské astrologie. Objasnil duchovní význam ascendentu a projevy ve znameních. Ve druhé části paní Libuše Pernová alias Večernice ukázala duchovní aspekty nadcházejícího roku 2006, který je pod vládou Saturnu. Silvestrovské novoluní a dnešní úplněk nám dávají do tohoto roku velké dary. Především schopnost a sílu zabojovat a tak se vymanit ze starých, přežitých struktur a nastartovat nové období. Dávají schopnost předvídat, racionálně uvažovat, mít nadhled, odpovědnost, ideály. Umět nacházet správná řešení. Je štěstím, být ve správný čas na správném místě se správnými lidmi. To je příslibem pro tento rok. Je nutné být opatrný a předvídavý ve věcech finančních, být odpovědný a schopný naladit se na potřeby jiných. Koncovka roku - číslo 6 nás může vyvést do harmonie vyššího řádu. Záleží na vnitřním nastavení vůle. Dá se očekávat, že Saturn pročistí a prověří vše, co je založeno. Podpoří věci v budoucnosti životaschopné a naopak shodí přežité či nesprávně založené. Letošní rok bude přípravou pro expanzi v roce 2007, který bude rozvíjet to, co se v tomto roce založí.
Přítomných nás bylo 25, nálada velmi vstřícná, pohodová. Po obědě plynula volná zábava velmi příjemně a všichni se těší na příští schůzku 11. února, kde Phdr.Miloš Šebela překladatel knih francouzské spisovatelky Annick de Souzenelle nám autorku a její dílo představí. Ve druhé části naváže paní Světlana Bílková tematem z astrologické medicíny. Jste všichni srdečně zváni. JanaDne 7.1.2006 proběhl v Domě techniky v Ostravě - Mariánských horách 27. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory Na úvod přednášející Ing. Popelka připomenul přítomným posluchačům, co je cílem těchto seminářů. Ing. Popelka konstatoval, že jejich hlavním záměrem je pomáhat lidem v nalezení Boha. Bůh je přímo lidským JÁ. Avšak je nutné, aby si člověk toto své JÁ uvědomil v čisté formě, tzn. s ničím neztotožněné. Byly vysvětleny hlavní překážky na duchovní cestě. Bylo zdůrazněno, že pravá duchovní cesta nemůže probíhat, pokud se člověk myšlenkově nerozvíji. K plnému pochopení Boha je rovněž nutno pochopit lidské tělo. Ing. Popelka vysvětlil duchovní využití podvěšku mozkového, šišinky, hypotalamusu a pupeční oblasti. Na závěr byl vysvětlen význam 30 stupňového úhlu ve směru hodinových ručiček. Byly vysvětleny významy vztahů mezi jednotlivými znameními, které svírají tento úhel.
Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?

 

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.