Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Jako obvykle druhou sobotu v měsíci dne 08-12-2007 se konala pravidelná schůzka ostravských astrologů. Potleskem jsme přivítali přednášejícího Ing. Jaroslava Popelku. První hodina přednášky by se dala nazvat Stálice Regulus a Galaktické centrum jako určovatelé kvality doby. Ve druhé hodině se Ing. Popelka pokusil vysvětlit princip Saturna a zemských znamení jako činitelů lidské svobody. Třetí hodinu vysvětlil podstatu 3 astrologických kvalit.
Přítomno byl 14 lidí. Příští schůzka je 12-01-2008 a přednášet bude pan Ing. Adolf Inneman, Ph.D. (1964) z Prahy, který u nás pravidelně přednáší - naposled v červnu 2002 a září 2005.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející ing. Popelka

Dne 1.12.2007 proběhl v Domě techniky 46. seminář astro-theo-logie,
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na úvod semináře Ing. Popelka zdůraznil důležitost tělesné mysli při meditaci. Vysvětlil, jakým způsobem lze komunikovat s vyšším Já. V další části bylo řečeno, že lidstvo se vyvíjí v určitých etapách. Tyto vývojové etapy lze sledovat pomocí stalice Regulus a galaktického centra. Byl vysvětlen rozdíl mezi působením těchto dvou objektů. V této souvislosti bylo řečeno, že planeta Země nepatří do systému Mlečné dráhy. Věk Ryb začal v roce 157 př.n.l. Ing. Popelka ukázal, které dvě historické události zahájily věk Ryb. Podstatou věku Ryb je globalizace. Věk Vodnáře začne 1.12.2011. Protože podstatou Vodnáře je odlišnost, dojde v příštích letech k velkému rozdělení lidstva. Dále vysvětleno, proč z duchovního hlediska musí horoskop obsahovat astrologické domy, a že jediný správný systém je podle Regiomontana. Na závěr semináře byly vysvětleny skutečné významy všech znamení zvěrokruhů a astrologických domů. V této souvislosti bylo řečeno, že mnoho z těchto významů bylo současnou astrologií ve všech jejich obdobách překrouceno. Markantním příkladem tohoto překroucení je planeta Saturn, která je prezentována jako princip omezení a překážek. Její význam je zcela jiný. To dokazuje, že současná astrologie je produktem černých mágů, kteří usilují o zotročení lidstva.


Schůzka ostravských astrologů - listopad 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na listopadové přednášce ve Společnosti ostravských astrologů vystoupil pan Ján Kaleta s popisem astrologického programu ZET 7. Nejprve sestavil pořadí kvality programů Sola Fire, ZET a Johannes. U ZETu popsal verze Lite, Pro a Geo. A dále posal jaké má ZET souřadnicové systémy, kolik má atlasu, jak funguje Astrokartografie, co je to Orakulum. Kolik položek má Katalog měst, Katalog stálic. Jak jsou vyřešeny v ZETu časová pásma a letní časy. Pak přešel do Nastavení programu a Nastavení horoskopu. Na schůzce jsme přivítali početnou skupinu astrologů ze Slovenska. Příští schůzka bude opět v Domě techniky 08-12-2007 a přednášet bude Ing. Popelka. Na leden se ohlásil přednášet pan Ineman.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející Ján Kaleta

V sobotu 3.11.2007 proběhl v Domě techniky 45. seminář astro-theo-logie,
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V první části semináře Ing. Popelka se vrátil k mediční technice, kterou popsal na minulém semináři, a věnoval se některým detailům, které zintenzivňují prožitek božství v člověku. V další části se věnoval duchovnímu významu galaktického centra. Vysvětlil techniku, pomocí které lze zjistit, kdy na naší planetu působí intenzivně duchovní energie. Tato technika spočívá v tom, že galaktické centrum je aktiivováno určitými planetárními vlivy. Učinkování této techniky dokumentoval na příkladech Ježíše Krista, Plotinose, Martina Luthera a Emanuala Swedenborga. Ing. Popelka konstatoval, že poslední zvyšené působení duchovní energie probíhalo v letech 2006 a 2007. Na závěr semináře bylo vysvětleno, jaká je duchovní podstata astrologických domů.


Schůzka ostravských astrologů - říjen 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Schůzku zahájila a první hodinu přednášela naše předsedkyně paní Jana Muroňová. Sdělila, jak to bylo s účastí astrologa pana Franka na říjnové schůzce ostravských astrologů. Dále vzpomněla na Astrologický seminar v Bratislavě, jaké zajímavé věci tam zazněly. Třeba výpočet svatebního dne, nebo přednášku polského astrologa Zawadzkiho Preventivní astrologie. Slovenský astrolog Igor Manica tam přednášel o Atlantidě. Přitom jsme vzpomněli na jeho přednášku v Ostravě před 10 lety na téma Tranzit stálic. Paní dr. Gričová přednášela v Bratislavě o Johannce Šílené.
Ostravským astrologům ve druhé hodině ukázkově rozebral Ján Kaleta horoskop pána, který utrpěl úraz při dopravní nehodě. Poslední hodinu paní Jana Muroňová pokračovala v citaci z knihy Astrologie rodinné a rodové karmy, kterou započala už na zářijové schůzce.
Přítomno bylo 18 lidí. Příští schůzka je 10-11-2007 opět v Domě techniky.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející Ján Kaleta

Dne 6.10.2007 proběhl v Domě techniky 44. seminář astro-theo-logie,
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na úvod přednášející Ing. Popelka sdělil, že od r. 2008 do r.2012 budou na Zemi probíhat zásadní události, které rozdělí celé lidstvo do dvou skupin. V této souvislosti se rozhodl celý tento seminář věnovat duchovní praxi. Na tomto semináři podrobně popsal meditační techniku, která vede okamžitě do spojení s vyšším Já v člověku. Tuto techniku nazval "Letenka do nebe".


Schůzka ostravských astrologů - září 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 08-09-2007 schůzku ostravských astrologů zahájila a pak přednášela předsedkyně paní Jana Muroňová. Nejdříve organizační věci. Připomněla pozvání na Astrologický seminar v Bratislavě dne 6.října 2007. Vzpomněla úspěšnou červnovou schůzku se slavným polským astrologem Leonem Zawadzkim. Astrolog Zawadzki měl mimo jiné přednášku o určitých pásmech Zvěrokruhu, které mají vliv na život, pokud je tato oblast v horoskopu zrozence aktivní. Naše předsedkyně pořídila překlad této části přednášky. Po přestávce pokračovala částí s názvem Lunární a solární princip v chování člověka. V poslední hodině paní Muroňová navázala na výbornou knihu Jeleny Konstatinovové Astrologie rodinné a rodové karmy. Na horoskopech svých známých aplikovala poznatky z této knihy s ukázkou jak fungují.
Přítomno asi 20 účastníků. Příští schůzka bude opět v Domě techniky dne 13.10.2007

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející Jana Muroňová, v popředí diskutující Ing.Chromík přednášející Jana Muroňová

Dne 1.9.2007 proběhl v Domě techniky 43. seminář astro-theo-logie,
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednášející Ing. Popelka tento seminář věnoval duchovní podstatě aspektu konjunkce. Na úvod bylo vysvětleno, jak v jednom jediném Bohu vzniká nekonečné množství zosobněných božských vlastností, což není nic jiného než individualita. Aby se individualita mohla projevit navenek, potřebuje k tomu prostředek, kterým není nic jiného než lidská duše. Horoskop není nic jiného než informace o tom, jakým směrem se má určitá lidská duše vyvíjet, aby se mohla dostat do kontaktu se svou individualitou a mohla se tím stát jejím nástrojem. Horoskop je absolutně duchovním fenoménem. Konjunkce primárně není situace, kdy se na stejném místě nachází dvě nebo více planet, ale každé planetární umístění představuje jednotlivou konjunkci. Dvě planety ve stejném znamení představují aspekt konjunkce bez ohledu na jejich vzájemnou vzdálenost. Dvě planety ve dvou znameních netvoří aspekt konjunkce, i kdyby stály od sebe 1 stupeň.
Schůzka ostravských astrologů - červen 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na schůzku ostravských astrologů zavítal slavný polský astrolog Leon Zawadzki. Jeho přednáška měla název: "EKONOMIA BOSKA A EKONOMIA LUDSKA W HOROSKOPIE" i rozmow z Astrologami.

Přednáška pana Zawadzkého byla na velmi vysoké úrovni. Nejdůležitější co bylo řečeno bylo to, abychom byli velmi pozorni na to, co se děje kolem nás...Vysvětlil rozdíl, co je Božská a co Lidská Ekonomie. Co je Předurčení a co je Osud. Zmínil kategorie lidí, kteří různě vnímají sami sebe a Svět a astrolog si toho musí být vědom. A proč se Astronomie rozešla s Astrologii. Abychom si všímali co se děje v Česku a v EU a vůbec...Do jakých potíží se může dostat astrolog v těchto časech.

Dále pak krátce vyložil několik horoskopů. Ukázal příklad nativního horoskopu, kde mladíkovi hrozí ztráta zraku. Na aktuální situaci jedné naši kolegyně (informace o ztrátě člověka na letišti), ukázal způsob výkladu horárního horoskopu.

Poslední hodinu promítal obrázky světových mystiků s výkladem. Nakonec manželka pana Zawadzkého, paní Maria Pieniazek pohovořila o městě Oroville - Městě Jitřenky, které staví nezištní lidé celého světa v Indii .

Počet návštěvníků překročil vysoko třicítku.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

překladatelka paní Jarmila Gričová, přednášející polský astrolog pan Leon Zawadski pohled do sálu

Fotografovala paní Vladimíra Rašnerová (klikni na obrázek):

přednášející Leon Zawadzki, v pozadí jeho manželka přednášející Leon Zawadzki, v pozadí účastníci schůzky  účastníci schůzky  účastníci schůzky  účastníci schůzky


Ján Kaleta s účastnicemi schůzky přednášející Leon Zawadzki přednášející Leon Zawadzki, v pozadí překladatelka paní Gričová přednášející Leon Zawadzki, v pozadí účastníci schůzky přednášející Leon Zawadzki, v pozadí účastníci schůzky

Vážený pane Tichý,
ono město zmiňované ve zprávě o přednášce Leona Zawadzkého je Auroville, založil ho Sri Aurobindo a jeho spolupracovnice Matka Mira
zdravím Turnovský

Auroville - Město Jitřenky

Nazdarte, milé dámy a páni!
Viete nieco o theosofii? Nie? Tak mate moznost vediet viacej o existujucom meste v Indii, ktore je zalozene na principe spojenia bozskej a ludskej ekonomiky.
Posielam Vám predovšetkým webovú adresu, resp. sposob, ako najst Auroville na webe. Staci zadat na googli slovo auroville a ono to hned ukaze. Text je v angličtine alebo v taliančine, mal by časom byt aj v rustine, ale este to nefunguje. takze... kto chce viacej vediet okrem obrazkov, nevie po anglicky ani po taliansky, tak nech pride na nas astroklub, my sme tam boli z Bratislavy 4, takze viribus unitis (spojenymi silami) nieco dokopy zosmoklime... :-) alebo po klube nech sa spyta. Vlasticky, Dasky, Jarky alebo mna. Ale zo Stredneho Slovenska tam bol Enki a este dalsie dve damy, mena im neviem. A z Ostravy temer vsetci.
vesele citanie Vam praje Katarina Čemická

Auroville - Město Jitřenky

Pane Karle, ještě jsem se zapomněla zmínit o darované knize ASTROLOG, kterou věnoval p. Zawadzki naší ostravské astrolg. společnosti. Kniha je u Jany Muroňové k zapůjčení i ostatním, kteří mají zájem si ji přečíst.
Děkuji a srdečně zdravím - Dagmar Závodná


Dne 2.6.2007 proběhl v Domě techniky 42. seminář astro-theo-logie,
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

na kterém probíhalo vysvětlování podstaty opozice. Na úvod přednášející Ing. Popelka konstatoval, že současná astrologie ve svých různých obdobách namísto, aby člověku pomáhala v jeho duchovním rozvoji, ho duchovně zatemňuje. Podstata zvěrokruhu je velmi jednoduchá. Zvěrokruh je vybudován na třech funkcích, kterými jsou tvořivost, inteligence a realizace, a dále na čtyřech stavech bytí, kterými jsou stejnost, odlišnost, částečnost a celkovost. Dvanáct znamení zvěrokruhů jsou výsledkem kombinací těchto sedmi skutečností. Ing. Popelka vysvětlil základní podstatu všech 12 znamení. Na závěr byla objasněna podstata opozice všech protilehlých znamení.


Schůzka ostravských astrologů - květen 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes, v sobotu 12.05.2007 na schůzce ostravských astrologů, která se koná tradičně v Domě techniky v Ostravě Mar. Horách jsme přivítali autorku výtečné knihy Klíč k astrologické mandale paní Miladu Smrčkovou. Je to moudrý člověk a tak jsem byl maximálně soustředěný, aby mi nic neuniklo. Přednáška měla název Astrologie jako dobrodružství poznávání.
Hodně zajímavých bodů. Mě velmi zaujalo povídání o Antivertexu. Myslím, že nikdo neumí tak dobře vysvětlit vlastnosti a účinek tohoto astrologického bodu. Povídalo se o planetách v kompozitním horoskopu, o screeningu duše. Škoda, že nedošlo na výklad o prenatálním horoskopu. Paní Smrčková slíbila dodat text přednášky ke zveřejnění až paní Libuše Kramerová dokončí přepis.
Příští schůzka ostravských astrologů bude opět zde v sobotu 09-06-2007. Přednášet bude známý polský astrolog pan Leon Zawadzki.


Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek) :

přednášející paní Smrčková, okolo účastníci schůzky přednášející MUDr. Smrčková  účastníci schůzky přednášející paní Smrčková, okolo účastníci schůzky přednášející paní Smrčková, okolo účastníci schůzky

Dne 5.5.2007 proběhl v domě techniky 41. seminář astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval v objasňování podstaty opozice. Na úvod konstatoval, že tvůrčí zdroj vesmíru má 3 kvality, a jednou z nich je inteligence. Z toho vyplývá, že každý člověk, který usiluje o osobní setkání s touto tvůrčí bytosti, ji nemůže dosáhnout, pokud nebude rozvíjet svou inteligenci, a to především v duchovních věcech. Následně byl vysvětlen duchovní význam čtverce, čtyř rohových domů a čtyř živlů. Po tomto vysvětlení Ing. Popelka začal umísťovat jednotlivé živly tak, aby se postupně objevily jako 1. dům. Pomocí tohoto natáčení 4 živlů bylo vysvětleno, jak se postupně rozvíjel život. Před jakýmkoliv tvůrčím procesem existoval pouze samotný prazáklad života, o kterém nelze říct nic jiného, než to, že vždy JE. Tento prazáklad veškerého života je symbolizován živlem vody. Později tento prazáklad určitým procesem dosáhl stavu své sebeuvědomělosti, což je vyjádřeno tak, že živel vody se stane 1. domem. Postupně se tato sebeuvědomělost prazákladu zintenzivňovala, až bylo dosaženo stavu vědomé sebeuvědomělosti, což je vyjadřeno tím, že živel ohně se stane 10. domem. Ing Popelka dále popisoval, jak později vznikaly čím dále složitější stavy vědomí, které jsou vždy vyjádřeny kombinací určitého živlu s určitým rohovým domem. Na základě těchto kombinací bylo vysvětleno, jak byly astrologické domy v přítomné inkarnaci umístěny v minulé inkarnaci a jak budou umístěny v budoucí inkarnaci.


Schůzka ostravských astrologů - duben 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes, v sobotu 14.04.2007 na schůzce ostravských astrologů, která se koná tradičně v Domě techniky v Ostravě Mar. Horách vystoupil se svou přednáškou známý autor astrologické literatury Vladimír Sládeček. Jen letmo se zpočátku dotkl astrologie a hned přešel k čakrám, karmě, aurám, jasnovidectví, spiritismu. Poukázal, jak škodí lidem materialistický pohled na svět přes spotřební zboží, přes slevy, výhodné nákupy, tunelování bank atd. Lidé by měli dbát na duchovní rozvoj své osobnosti. Přednáška byla bohatě doplněna barevnými diapozitivy.
Přítomno bylo asi 20 účastníků. Přivítali jsme i hosty ze Slovenska, z Brna ap. Příští schůzka je opět zde 12.května 2007. Přednášet bude autorka skvělé knihy Klíč k astrologické mandale MUDr. Milada Smrčková.


Fotografovala paní Vladimíra Rašnerová (klikni na obrázek) :
přednášející Vladimír Sládeček, v pozadí účastníci schůzky účastníci schůzky přednášející Vladimír Sládeček účastníci schůzky  paní Libuše Pernová alias Večernice

Dne 7.4.2007 proběhl v domě techniky 40. seminář astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování duchovní podstaty aspektu opozice. Bylo řečeno, že existence každé skutečnosti je podmíněna existencí skutečností právě opačné. Aby tento zásadní duchovní princip veškerého života mohl být naplněn, musí pro toto naplnění existovat určité prostředky, a těmito prostředky jsou skutečností, které vytvářejí pravý úhel vůči určité opozici. Život existuje a působí pouze ve 4 rovinách. V této souvislosti byla vysvětlena duchovní esence 4 živlů. Ing. Popelka potom vysvětlil podstatu křiže, který byl natočen tak, aby živel vody byl umístěn jako první dům. Toto aranžma 4 živlů popisuje proces, při kterém původní čisté bytí samo sebe přetvořilo v tvůrčí centrum vesmíru. Byla podrobně popsana podstata tohoto procesu. Dále bylo vysvětleno, jak v horoskopu probíhá reinkarnační proces, tzn. jak je v horoskopu zaznamenána minulá inkarnace a jak inkarnace budoucí. Byla vysvětlena duchovní podstata prvního, sedmého, čtvrtého a desatého domu. Potom byl kříž čtyř živlů natočen tak, aby živel ohně byl umístěn jako první dům. Toto aranžma 4 živlů popisuje, jak tvůrčí centrum vytváří své stvoření.


Schůzka ostravských astrologů - březen 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V sobotu 10.03.2007 jsme na schůzce ostravských astrologů, která se koná tradičně v Domě techniky v Ostravě Mar. Horách přivítali známého pražského astrologa Antonína Baudyše jr. známého též pod nickname Baudy. Nejdříve jsme požádali, aby nás informoval o nejnovějších pražských událostech. Jen se dotkl sebevraždy skladatele K.S. a policejního úředníka hned přešel do svého oblíbeného tématu - hraničních otázek života a smrti. Pak nás seznámil se skutečností, že ukončil své aktivity a kurzy a připravuje se ke stěhování do Španělska.

Baudy pak rozbral horoskop autora románu Alchymista, spirituálního spisovatele Paolo Coelho.

Protože svoji přednášku měl Baudy naplánovanou do 11 hodin, zbývající čas vyplnila naše předsedkyně Jana Muroňová přednáškou o asteroidech. Vycházela z knížky Vladimíra Sládečka. Zařazovala asteroidy (Ceres, Juno, Vesta, Pallas) do horoskopu lidí a zjistila, že jejich postavení odpovídá na niterné otázky člověka.

Závěrečná volná debata mapovala působení planet na nynější ročníky dětí.
Přítomno bylo asi 19 lidí. Příští schůzka je 14.4.2007 a přednášet bude Vladimír Sládeček. V květnu přivítáme astroložku paní Miladu Smrčkovou - autorku skvělé knihy Klíč k astrologické mandale. V červnu přijde polský astrolog Zawadski.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek)

přednášející Baudy přednášející Baudy a předsedkyně Jana Muroňová přednášející předsedkyně Jana Muroňová

Fotografovala paní Vladimíra Rašnerová (klikni na obrázek) :

přednášející Ján Kaleta, paní Libuše Kramerová a předsedkyně Jana Muroňová účastníci schůzky Břetislav Hemerle a Karel Tichý účastníci schůzky účastníci schůzky


účastníci schůzky účastníci schůzky přednášející Ing. Popelka účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky


přednášející dr.Gričová přednášející Baudy a předsedkyně Jana Muroňová přednášející předsedkyně Jana Muroňová

Dne 3.3.2007 proběhl v Domě techniky 39. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování podstaty aspektu opozice. Aby tento úhel byl důkladně pochopen, bylo hned na úvod vysvětleno, proč stav jednoty je okamžitě stavem, kdy existuje trojjedinost. Dále byla objasněno proč stav dvojnosti je okamžitě stavem, kdy existuje čtyřjedinost. Stav čisté dvojnosti jako takový vůbec neexistuje. Vždy je stav podvojné dvojnosti. Tato skutečnost má rozhodující význam pro aspekt opozice. Z tohoto důvodu nemůže existovat polarita pouze ve formě mužsko – ženský, ale jedině ve formě mužsko-mužský – žensko-mužský a mužsko-ženský – žensko-ženský. Plnosti existence dosahuje živá bytost pouze tehdy, když vědomě zažívá 4 formy vědomí najednou. Bylo vysvětleno v čem spočívá duchovní podstata těchto čtyř forem vědomí. Znamení Váhy a současně 7 astrologický dům nepopisuje primárně jaký typ lidí k sobě jedinec přitahuje, ale jakou kvalitu je třeba vědomě rozvíjet ve vztazích s ostatními. Na závěr byl vysvětlen rozdíl mezi skutečnostmi, které jsou pojmenovány termíny inteligence, intelekt, racionální rozum a mysl.


Schůzka ostravských astrologů - únor 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V sobotu 10.02.2007 jsme na schůzce ostravských astrologů, která se koná tradičně v Domě techniky v Ostravě Mar. Horách přivítali pražskou astroložku paní Jarmilu Gričovou, která dokončila své pojednání o „Lunárních zastávkách“, které započala na naší zářijové schůzce.

Téma Lunárních stanic (kritické stupně) není příliš rozšířené a tak jsme se dozvěděli hodně nových poznatků. Jak se projevuje lunární pásmo, když zde stojí v radixu Luna, když Luna tranzituje zastávkou, když je lunární stanice aktivní. Paní Gričová nešetřila bonmoty a historkami, takže se posluchači i pobavili. Některé poznámky byly i důležité - když v horáru je v lunárním pásmu 13KO až 26KO vládce ascendentu, pak tazateli hrozí nebezpečí.

Bylo přítomno 26 návštěvníků. Příští schůzka ostravských astrologů je 10.března 2007 a přivítáme dalšího pražského astrologa Antonína Baudyše (nickname: Baudy)

Jarmila Gričová Jarmila Gričová s manželemDne 3.2.2007 proběhl v Domě techniky 38. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka se tomto semináři věnoval duchovní podstatě úhlu 180 stupňů, tzv. opozici. Na úvod konstatoval, že povaha stvoření přesně kopíruje povahu svého stvořitele. Protože tvůrčí duch je jeden, ale současně má tři kvality, nastávají v něm cyklicky 4 stavy bytí. Každý z těchto jeho stavů bytí má za následek vznik jednoho živlu a každý z těchto stavů stvořitele má svou polaritu. Platí pravidlo, že se přitahují pouze ty polarity, které jsou opačné a současně stejné. Polarita jednotlivých živlů je následující: oheň je mužsko-mužský, země je mužsko-ženská, vzduch je žensko-mužský a voda je žensko-ženská. Byla vysvětlena polarita jednotlivých znamení zvěrokruhu. Nejvíce mužským znamením je znamení Lva a nejvíce ženským znamením je znamení Raka.


Schůzka ostravských astrologů - leden 2007
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Schůzku ostravských astrologů zahájila předsedkyně paní Jana Muroňová. Seznámila nás s programem schůzek v první polovině roku 2007.
V dnešní - lednové schůzce vystoupí se svou přednáškou astrolog pan Ing. Popelka.
V únoru dr. Gričová dokončí Lunární stanice v druhé polovině Zvěrokruhu.
V březnu přijde astrolog pan Baudyš jr. s rozborem horoskopů dvou amerických herců.
V dubnu mezi nás opět zavítá autor astrologických publikací Vladimír Sládeček.
V květnu a červnu máme slíbeno vystoupení polského astrologa pana Zawadského a astroložky paní Milady Smrčkové.

Pak zahájil svoji přednášku Ing. Popelka. Vrátil se k před léty probíranému horoskopu masové vražedkyně Olgy astrolog Ing. Jaroslav Popelka Hepnarové. Vycházel z dalších informací uvedených v knize Romana Cílka Oprátka za osm mrtvých.

Zkorigoval neznámý čas narození OH na 22:53:52 SEČ. Vycházel z poznatku, že Luna se za den posune o 13 stupňů. V den, kdy se narodila Olga Hepnarová se Luna posunula z 20° Býka na 3°Blíženců. Že Luna musí být v Blížencích podpořil fakty:
Olga Hepnarová byla vášnivá čtenářka, vyučila se uměleckou knihařkou, pracovala jako profesionální řidička. Všechno atributy Blíženců. Poslední tři hodiny toho dne, kdy se OH narodila, vstoupila Luna do Blíženců. Času 22:53 v internetové debatě se přiblížil jedině astrolog Navrátil z Plzně.

Hypotetický čas narození OH je tedy 22:53:52 SEČ, Asc je 10RY09 - uzavřená, nikdo ji nerozuměl, pamětníci vzpomínali, že měla krásné oči. V systému domů Regiomontanus má v 1.domě uzavřeno celé znamení Berana, v 6.domě uzavřeno celé znamení Lva, v 7.domě uzavřeno celé znamení Vah a ve 12.domě uzavřeno celé znamení Vodnáře. Uzavřená znamení působí podprahově (podvědomě). Naopak domy 9.+10. mají hrot ve společném znamení Střelce (její životní cesta souvisela s její "filozofií"). Stejně tak mají společné znamení hroty domy 11.+12., 5.+6., 3.+4.

Přednášející upozornil, že Olga H. měla na ascendentu Dračí hlavu. Osa Dračí hlava/Dračí ohon je vydestilovaná esence ze všech minulých životů. Pohyb jarního bodu mapuje vývoj lidstva - končí Věk Ryb a začíná Věk Vodnáře. Pohyb Dračí hlavy mapuje vývoj jednoho člověka - jeho karmický vývoj. Oba zmíněné prvky se pohybují retrográdně.

Zajímavé jsou SaSy pro ascendent 10°Ryb - (sabian) Člověk putuje úzkou cestou a hledá světlo. Klíčová poznámka: Schopnost, která je v každém člověku - hledat za každou cenu vstup do transcendentální roviny reality. Klíčové slovo: Jdi dál. Výklad: Je to člověk na cestě za duchovním poznáním, za osvícením. Vybral si ze dvou cest tu úzkou - trnitou stezku vedoucí k osvobození. A pro Dračí hlavu na 13°Ryb - (sabian) Starodávný meč, užívaný v mnoha bitvách, je vystaven v muzeu. Klíčová poznámka: Zasvěcený člověk, který účinně použil svou vůli, se stal symbolem odvahy pro ty, kteří kráčejí v jeho šlépějích. Klíčové slovo: Síla vůle. Výklad: Síla vůle je duchovní zbraň. Tento symbol naznačuje, že musí být užita, ať už proti vnějším překážkám, nebo proti vnitřním problémům. Na vyšší rovině to je Boží vůle, kterou člověk neosobně uskutečňuje.

Ing. Popelka prokázal, že je výborný astrolog a skvělý řečník s ohromnými kombinačními schopnostmi. Pokračoval ve výkladu tranzitů na životní události Olgy H. - pokus o sebevraždu, psychiatrická léčebna, podpálení chalupy, teroristický čin nákladním autem, poprava. Poukázal na to, co bylo zajímavé na solárních horoskopech pro rok 1973 a 1974. Nakonec rozebral podrobně horoskop početí Olgy H. 02-10-1950, Praha, 19:28:52 SEČ.

Přítomno bylo 22 lidí, příští schůzka je 10.února 2007. Nedávno jsem si koupil novou knihu Milana Špůrka za 300,- Knihou jsem byl zklamán a tak se mi podařilo ji prodat za 200,- A hned jsem si zakoupil z nabídky knih paní Kupkové Astrodiagnozu Maxe Heindela. Potěšilo mě, že knihu přeložila MUDr. Milada Smrčková a tak uplatnila při překladu svoji lékařskou praxi.

Přepis přednášky.Dne 6.1.2007 proběhl v Domě techniky 37. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve výkladu významu úhlu 150 stupňů proti směru hodinových ručiček. Nejprve se zabýval významem vztahu mezi znamením Střelce a znamením Býka. V této souvislosti hovořil mimo jiné o okamžiku početí. Bylo řečeno, že u každého člověka jsou 3 důležité okamžiky, a sice okamžik zrození, početí a okamžik kdy lidská duše pojala úmysl se inkarnovat na tuto planetu. Pro každý tento moment lze vypočítat horoskop, přičemž každý z nich má svůj specifický význam. Horoskop početí odhaluje vlivy, které souvisí s minulým životem, a proto je silně karmické povahy. Dále byly vysvětleny duchovní význami vztahů mezi znameními Kozoroh - Blíženci, Vodnář - Rak, Ryby - Lev.Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?

 

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.