Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 13-12-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová napřed probrala organizační věci. Nechala kolovat knihu Spouštěcí body. Předložila peněžní deník naší finanční bilance. Zdá se, že procházíme mírnou finanční krizí. Od pana Hemerleho jsme se dozvěděli, že astrologický spisovatel Vladimír Sládeček leží v městské nemocnici Ostrava-Fifejdy na urologii. Žertem oznámil, že pan Sládeček by potřeboval ošetřovatelku. Karel Tichý seznámil účastníky schůzky s novou knihou Zdeňka Juříka Astrologie v obrazech. Asi 12 účastníků projevilo o knihu zájem a tak jsme se domluvili, že přinesou do lednové schůzky peníze a pošleme panu Juříkovi hromadnou objednávku. Paní Muroňová pokračovala avízovaným tématem: Dýchání – komunikace, vztahy, studium a cestování, léčivé síly. U zrodu stojí archanděl Rafael a bytosti Merkuru ( podle E. Páleše ). Rozbor horoskopů za vlády Přemyslovců. Jeden z přítomných povykládal osobní zážitek s filipinským léčitelem. Příští schůzka je 12.ledna 2009.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

účastníci schůzky přednášející Jana Muroňová účastníci schůzky povídání o filipinském léčiteli

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky povídání o filipinském léčiteli


účastníci schůzky píší přání Johnovi na Floridu kniha Astrologie v obrazech Zdeňka Juříka kniha Astrologie v obrazech Zdeňka Juříka kniha Astrologie v obrazech Zdeňka Juříka účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky Ing.Chromík a Jiřina Tichá účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky přednášející Jana Muroňová přednášející Jana Muroňová


Schůzka ostravských astrologů - listopad 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 08-11-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Přednášela astroložka paní Jarmila Voženílková www.jarmila.er.cz a téma přednášky byla Mandala horoskopu. Začala ze široka, že vystudovala u pana Turnovského, ale k astrologii se dostala přes Vladimíra Sládečka. Horoskop ji pomáhá při její psychoterapeutické práci s postiženou mládeží. Rozebrala horoskop staršího muže a jaké působení je Slunce v 8. domě - rodinné dědictví. Další rozbor byl tentokráte mladšího muže opět se Sluncem v 8.domě. Po přestávce následoval rozbor horoskopu úspěšného a vzdělaného muže se Sluncem v 10.domě a ve znamení Lva. Tento muž uchopil význam svého Slunce správně a ke svému prospěchu.
Ve třetí části schůzky ostravských astrologů naše předsedkyně Jana Muroňová nejprve informovala o Dni české astrologie konané nedávno v Praze. Pak analýzovala horoskop republiky pro rok 2009. Vycházela s času 18:58 horoskopu dle pana ing.Baudyše. Dělala prognozu už loni a celkem ji vyšla.

Přítomno bylo asi 13 účastníků. Příští schůzka ostravských astrologů je 13-12-2008

přednášející Jarmila Voženílková přednášející Jarmila Voženílková přednášející Jana Muroňová druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci Toni

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

účastníci schůzky při nákupu astrologické literatury druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci Toni druhá část schůzky v restauraci ToniSchůzka ostravských astrologů - říjen 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 11-10-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Přednášel pan Jan Frank z Prahy. Přednáška měla název Radixová medicína a navazovala na přednášku z února letošního roku.
Radixová medicina je syntézou:
hermetických nauk – astrologie, kabaly, magie a theurgie s poznatky klasické vědy - psychologie, mediciny a fyziky.
Přednáška byla o tom, ukázat ve kterých oblastech se momenty kvantové fyziky, mediciny, psychologie a astrologie, kabaly a theurgie se stýkají, ve kterých bodech jsou už totožné, čili, kde už máme tyto vědy propojené. Pak byl zobrazen vztah Radixové mediciny ke konkrétním situacím.

Přítomno bylo asi 19 účastníků. Příští schůzka ostravských astrologů je 08-11-2008

Fotografoval Karel Tichý mobilem (klikni na obrázek). Omlouvám se za nízkou kvalitu:

přednášející Jan Frank kresby na tabuli v průběhu přednášky kniha přednášejícího

Pokračování schůzky astrologů v salonku restaurace Toni
Fotografoval ing. Velčovský mobilem (klikni na obrázek). Omlouvám se za nízkou kvalitu:

v salonku Toni v salonku Toni v salonku Toni v salonku Toni v salonku Toni


Schůzka ostravských astrologů - září 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na zářijové schůzce ostravských atrologů dne 13.9.2008 přednášela astroložka dr. Jarmila Gričová. Na horoskopech generála Josefa Mašína a jeho dvou synů vysvětlila jejich životní události podle tranzitů a direkcí.
Další dvě hodiny přednášela naše předsedkyně paní Jana Muroňová. Její přednáška měla název Angelogolie - synchronicita a periodicita v dějinách. Tentokrát jak se projevuje Mars a Luna.
Přítomno bylo asi 15 lidí. Na příští schůzce ostravských astrologů bude dne 11.10.2008 přednášet Radixovou medicinu pan Jan Frank z Prahy.

Fotografoval Karel Tichý a ing. Velčovský (klikni na obrázek):

účastníci schůzky přednášející předsedkyně paní Jana Muroňová účastníci schůzky účastníci schůzky
Schůzka ostravských astrologů - červen 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Na červnové schůzce ostravských atrologů dne 14.6.2008 přednášel pan Ing. Petr Radek. Jeho přednáška o rektifikaci horoskopu měla název Fragmenty rektifikace horoskopu (Část 1.) Tříhodinová zasvěcená a fundovaná přednáška měla body na příklad:
Tři stupně rektifikace
Určení znamení Ascendentu (metody přímé a nepřímé)
Trutina Hermetis
Korekce pomocí příbuzných a blízkých
Metoda Timošenko
Firdaria
Genetická
Metoda vektorová atd.
Přednáška byla bohatě provázena příklady z praxe. Přítomno bylo asi 15 účastníků. Upozorňuji zájemce o zvukový záznam přednášky a o promítanou prezentaci, že si ji mohou nakopírovat na svůj flash disk na zářijové schůzce ostravských atrologů.

Fotografoval Karel Tichý mobilem (klikni na obrázek). Omlouvám se za nízkou kvalitu:

přednášející astrolog pan Ing. Petr Radek přednášející astrolog pan Ing. Petr Radek

Fotografoval pan Bronislav Rymer:

přednášející astrolog pan Ing. Petr Radek přednášející astrolog pan Ing. Petr Radek přednášející astrolog pan Ing. Petr Radek

Schůzka ostravských astrologů - květen 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé astrologie. V sobotu 10.5. se sešla astrologická společnost v počtu 16 přítomných. Téma stanovila paní astroložka Libuše Pernová, která velmi podrobně rozebrala kapitolu Neptunovy vibrace - 12. dům, z knihy Elmana Bachera Hlubinná astrologie sv. 1-2. Osm typů umístění 12. domu bylo dokládáno příklady, všichni zúčastnění měli možnost si vyhledat svůj typ a tak se přesvědčit a obohatit o nové přístupy. Děkujeme astroložce Libuši Pernové – Večernici za nezištné předání a rozdělení se o své vědomosti s ostatními. Věřím, že si přítomní odnesli příjemné zážitky se setkání a opět za měsíc se sejdeme. Srdečně všechny zdravím a těším se. Jana Muroňová

Schůzka ostravských astrologů - duben 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé astrologie.

V sobotu 12. dubna jsme přivítali v Ostravě vzácného hosta z Polska, astrologa pana Leona Zawadzkeho s chotí. Jeho přednáška na téma Pluto v Kozorohu byla pro nás všechny zážitkem. Velmi mnoho informací, hluboké vhledy do historie a mnoho příkladů, jak můžeme prožívat příštích 17 let.

Zdůraznil, že znamení Kozoroha je nejvyšším znamením v horoskopu a představuje dokonalost, jaké je možné dosáhnout ve hmotném světě. Lidstvo prožívá v tomto znamení vrchol své kariéry, plní se přání, dosahuje se vrcholu. Pluto jako archetyp postupné proměny nás provede do změněných podmínek.

Změny mohou nastat ve formě vlády. Kozoroh bude pomáhat silným jedincům a pomůže vytvořit silné impérium. Hrozba pro lidstvo může přijít v oblastech styku zemských ker. Aktivní období bude 28.5.2010, kdy Uran vstoupí do Berana, dále průchod Saturna v průběhu 17 let, kdy bude vytvářet výzvu přinášející aspekty, dále přechod Uranu do Býka a vztah Uranu s Neptunem. V roce 2012 může být silný také letní slunovrat.

Pohyb planet přinese rozvoj nových technologií, informační přenos se bude zrychlovat a zmenšovat – nanotechnologie, čipy, genetika, to vše bude působit na změnu lidského genotypu. Nové technologie umožní přechod k elektronickým a virtuálním platidlům.

Změní se geopolitické konfigurace.

Pro tuto dobu se změní symboly, staré postupně přestanou platit, budou nahrazeny novými. Změna nastane i v přístupu k božstvům.

Přítomných bylo 30 lidí, velmi živá diskuse a mnoho zodpovězených dotazů. Tento den přinesl krásné astrologické zážitky. Pan Leon Zawadzki přislíbil, že rád opět přijede. Děkujeme mu za naše obohacení. Jana Muroňová

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

přednášející astrolog pan Leon Zawadzki přednášející astrolog pan Leon Zawadzki přednášející astrolog pan Leon Zawadzki přednášející astrolog pan Leon Zawadzki

Dne 5.4.2008 proběhl v Domě techniky 50. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V úvodu semináře se přednášející Ing. Popelka věnoval problematice lidské mysli. Bylo řečeno, že jedná část lidské mysli souvisí s fyzickým mozkem. Tato tzv. racionální mysl se zaobírá pouze fyzickým tělem a jeho prostředím, a proto nemá žádné ponětí o duchovních skutečnostech, jako je Bůh, posmrtný život atd. Druhá část lidské mysli souvisí s duchovním srdcem. Tato druhá část lidské mysli se neustále zaobírá samotnou podstatou života, a proto je schopna vnímat duchovní skutečnosti a nahlížet do duchovního světa. Tato duchovní mysl je u většiny lidí umrtvená, a lze ji aktivovat pouze prostřednictvím aktivace duchovního srdce. V další části byla řešena problematika tvůrčího procesu. Každý tvůrčí proces má tři složky. První složkou je tvůrčí energie, druhou je určitá tvůrčí technika a třetí je určitá tvůrčí vlastnost. To má za následek, že veškeré tzv. hlavní znamení ve zvěrokruhu poukazují na vlastnosti, pevná znamení na určité činnosti a pohyblivá znamení na určité tvůrčí techniky.


Schůzka ostravských astrologů - březen 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 08-03-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Přednášela předsedkyně Společnosti ostravských astrologů paní Jana Muroňová
1. část programu byla věnována Sluneční linii, která začíná na Hoře sv. Michaela v Cornwallu, Anglii a vede přes Francii, Řecko, dále do Egypta. Pozornost byla zaměřena na část v Anglii. Ve druhé části pak program pokračoval podrobným seznámením se s počítačovým programem pro astrologii - Sarastro, které předvedl astrolog Břetislav Hemerle.
Příští schůzka bude 12-04-2008 a přednášet bude slovutný polský astrolog Leon Zawadzki - název přednášky: Pluto v Kozorohu.


Dne 2.3.2008 proběhl v Domě techniky 49. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Ing. Popelka na tomto semináři pokračoval ve vysvětlování mechanismu, při kterém určitý živel je posilován určitým jiným živlem a potlačován jiným určitým živlem. Bylo konstatováno, že u většiny lidí se jednotlivé živly potlačují procesem vzájemné absorpce, což v konečném důsledku způsobuje, že tyto 4 živly se navzájem prostoupí a jsou prožívány jako jedna skutečnost. Takový stav zabraňuje člověku, aby mohl prožít své vyšší já. Byly vysvětleny 4 možné případy vzájemného potlačování mezi živly, a jak se toto potlačování odráží na duchovní rovině. Je nutno dosáhnout takového stavu, kdy jednotlivé živly se vědomě rozestoupí a všechny jsou prožívány současně. Na závěr byl popsán archetyp Býka, neboli samostatně tvořící bytosti.


Schůzka ostravských astrologů - únor 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 09-02-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Přednášel pan Jan Frank z Prahy. Přednáška měla název Radixová medicina
Radixová medicina
se dělí na (přesněji sjednocuje):
1. klasická medicina – anatomie, fyziologie, patologie, psychologie, farmacie
2. hermetické obory – kabala, astrologie, hermetické signatury (homeopatie, Aura Soma, Bachovy květové terapie, Araretama, akupunktura, Wanasan)
V roce 2012 má vzniknout nový systém, který převede všechny tyto vědy na společnou platformu. Nyní Pluto vstoupil do Kozorohu a ten má za úkol rozmělnit dosavadní systém a připravit půdu pro nový systém, který už bude pod vládou Urana a 11.domu. Vysvětlit lze pomocí Kabaly. Na děje v energetických prostorech nelze použít matematické veličiny. Symbolické vyjádření vyjadřuje pole a děje, které nelze spočítat pomocí fyziky a matematiky. Je to abstraktní pomůcka. Současná fyzika polí si nedokáže představit děje ve více než ve čtyřech dimenzích. Prostor a čas má ještě jiné rozměry.
Druhou hodinu vysvětlil přednášející Ukázku terapie v praxi. Nejprve diagnoza dle horoskopu. Zrozenec trpí migrénami, šilhání (převaha Jangu), srdeční kolaps.
Třetí hodinu informoval pan Frank o založení Institutu radixové mediciny IRAM. Začátkem března budou otevřeny webové stránky www.iram.cz
Součástí bude škola radixové medicíny. Školní rok kopíruje vysokoškolské semestry. Budou zkoušky ve třech stupních akreditace:
1. zájmová
2. profesionálních lékařů a psychologů
3. budoucích učitelů, kteří budou učit tuto radixovou medicinu
Telefon na sekretariát ústavu 603 467 367 objednávky na konci února.

Přítomno bylo více než 30 nadšených účastníků - učebna Domu techniky byla plná a nakonci zazněl potlesk. Příští schůzka bude 08-03-2008.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející pan Jan Frank z Prahy přednášející pan Jan Frank z Prahy


Dne 2.2.2008 proběhl v Domě techniky 48. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednášející Ing. Popelka se celý tento seminář věnoval procesu, při kterém určitý živel je zintenzivňován jedním živlem a degradován druhým živlem. Bylo řečeno, že zdrojem všech živlů je živel vody. Bylo vysvětleno, že živel vody ve svém původním stavu představuje stav vědomí před stvořením vesmíru. Z vody povstal živel ohně. Oheň představuje stav vědomí, který vytváří vesmír. Přestože voda ze sebe vytvořila oheň, snaží se ho zpětným tahem pohltit zpět v sobě a tím ho zničit. Proto, aby živel ohně udržel svou existenci, vytváří ze sebe živel země. Živel země představuje stav vědomí, který je přesně opačný vůči stavu, který představuje živel vody. Tím dochází k tomu, že země neutralizuje působení vody, a tím je vodě znemožněno, aby v sobě absorbovala živel ohně. Tento základní mechanismus působí mezi všemi příslušnými živly. Tzn. že země, aby nebyla zničena ohněm, musí ze sebe vytvořit živel vzduchu atd. Byly popsány 4 stavy vědomí, které představují jednotlivé živly. Aby člověk dosáhl spojení se svým pravým JÁ (Bohem), musí být schopen vědomě tyto 4 stavy vědomí vyvolávat v jednom a tom samém okamžiku.


Schůzka ostravských astrologů - leden 2008
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 12-01-2008 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Přednášel pan Ing. Adolf Inneman a přednáška měla název Systém zpracování horoskopu podle Johannese Keplera. Výklad astrologie se mi zdál poněkud svérázný, ale návštěvníci kolem byli přednáškou nadšeni a odměnili pana Innemana potleskem. Jako perličku jsem zaznamenal teorii, že T.G.Masaryk je reinkarnovaný Jan Amos Komenský.
Přítomno bylo asi 18 lidí. Příští přednáška bude 09-02-2008 a přednášet na téma Astromediciny bude pan Jan Frank z Prahy. Jsou vítáni všichni astrologové a léčitelé. Na březen přislíbil účast slovutný polský astrolog Leon Zawadzki na téma Pluto v Kozorohu.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející ing. Inneman a předsedkyně paní Jana Muroňová

Dne 5.1.2008 proběhl v Domě techniky 47. seminář kurzu astro-theo-logie.
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Přednášející Ing. Popelka se na tomto semináři věnoval syntetickému pojetí chápání zvěrokruhu. Bylo řečeno, že aby byla plně pochopena kvalita určitého znamení zvěrokruhu, nesmí být posuzována samostatně, ale musí se příslušná poloha tohoto znamení ve zvěrokruhu konfrontovat s polohami zbývajících 11 znamení. V první části semináře bylo vysvětleno, proč zvěrokruh začíná znamením Berana, proč druhé v pořadí je znamení Býka atd. Bylo konstatováno, že určité znamení nemůže následováno žádným jiným znamením, než jak to spatřujeme ve zvěrokruhu, protože konkrétní přechod jednoho znamení do druhého vždy představuje jeden z 12 mechanismu života. Ve druhé části byl vysvětlen archetyp Berana, čili archetyp individuality. Základní rys každé individuality představuje znamení Berana. V záležitostech 2. domu se individualita chová jako znamení Býka. V záležitostech 3. domu se individualita chová jako znamení Blíženců atd. Takto bylo popsáno, jak se individualita chová ve všech 12 oblastech života.Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.

   

Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?

 

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.