Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 12-12-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová začala informací z peněžního deníku. Zatímco na konci loňského roku jsme byli v mínusu, letos máme přebytek a můžeme si dovolit zaplatit kvalitního přednášejícího.
Její přednáška měla název Vývoj ČR v progresích. Vycházela z horoskopu Československa 28-10-1918 v 18:58 SEČ. V šestém roce republiky byla v sekundárních direkcích konjunkce Luny se Sluncem republiky - ustálení poměrů a konjuktura hospodářství. V roce 1939 byla v sekundárních direkcích opozice Luny se Sluncem republiky - okupace země Hitlerem. Stejná opozice Luny se Sluncem republiky v roce 1968 - okupace země vojsky Varšavského paktu atd.
V další hodině Karel Tichý představil knihu Idy Myslikovjanové Astropsychologie a rodina. Pokračovala paní Boženka Laštovičková proroctvím o Evropě podle knihy Rittera: Knihovna palmových listů. Poslední hodinu paní Muroňová přednášela o tom, že v roce 2012 končí kalendář a že něco přijde a nevíme co. Přítomno 18 lidí. Příští schůzka je na obvyklém místě 09-01-2010

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky Přednášející paní Jana Muroňová Přednášející paní Boženka Lastovičková


Přednášející pan Karel Tichý Účastníci schůzky v restaurace Toni Účastníci schůzky v restaurace Toni Účastníci schůzky v restaurace Toni Účastníci schůzky v restaurace Toni Knihovna palmových listů


Schůzka ostravských astrologů - listopad 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 14-11-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová začala informací o cyklu 10 přednášek v ostravském planetáriu pod názvem Astronomické repetitorium, kterou avízovala na červnové schůzce. Jednu přednášku navštívila a nyní už repetitorium nedoporučuje. Přednášející pan doktor Vichtrle bere astrologii zesměšňujícím způsobem, asi jako v komunistické agitce - filmu Císařův pekař.
Pak začala vlastní přednáška pod názvem Síla předků - úvod do psychologické rodinné terapie. Poslední hodinu byla beseda na horoskopem dívenky, která v 1,5 roce zemřela.
Přítomno asi 16 lidí. Příští schůzka ostravských astrologů je dne 12-12-2009 opět ve stejném čase a opět v Domě techniky.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející paní Jana Muroňová účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky


účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky


Schůzka ostravských astrologů - říjen 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 10-10-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová přivítala přednášejícího pana Jana Franka, autora knihy Uran, což je už třetí díl knih Radixová medicína. Přednáška měla název Mechanizmus působení radixové mediciny, jak to funguje z hlediska fyzikálního, propojení astrologie, symbolických znázornění a energetických polí. Pan Frank na začátku poprosil, abychom přednášku nenahrávali.
Přítomno 23 lidí. Příští schůzka ostravských astrologů je opět v Domě techniky dne 14.11.2009. Přednášet bude naše předsedkyně Jana Muroňová, přednáška bude mít název karmická astrologie.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející dr. Jan Frank účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Schůzka ostravských astrologů - září 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 12-09-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová se omluvila a tak schůzku zahájil Karel Tichý. Nejdříve promluvila paní Alena Sladká o výběru vhodného času pro operaci (Jelcin plus operace srdce) a pro hledání zaměstnání pomocí elekční astrologie.
Po přestávce pan Ing. Švidrnoch přednesl ukázku se svých studií zahraniční astrologické literatury. Tabulku ruského astrologa Globy tabulka astrologa Globyruský astrolog Pavel Globa- Bodové ohodnocení astrologických prvků ve znameních. Příklad: prezident Klaus má Slunce v Blížencích (9 bodů), Měsíc ve znamení Berana (3 body). Z toho vyplývá, že dominantní je sluníčko atd.
Třetí hodinu pokračoval Ing. Švidrnoch přednáškou podle knihy srbského astrologa Stojanovič Nikola: Tajne egzaktne astrologije - 70 Astroloških zadataka sa odgovorima (Tajná exaktní astrologie - 70 astrologických úloh s řešením). Název přednášky: Stupně se zvláštním působením. Například: Stupeň 2 každého zodiakálního znamení symbolizuje nejvyšší moc, něco vyjímečné hodnoty, něco nejvyššího, nejkvalitnějšího...(prezident Klaus má Jupitera na druhém stupni znamení) atd...
Přítomno 18 lidí. Příští schůzka ostravských astrologů je dne 10-10-2009 a přijde přednášet pan Jan Frank, autor už třetího dílu knihy Radixová medicína.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející Alena Sladká Přednášející Ing. Břetislav Švidrnoch účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

Karel Tichý zahajuje schůzku astrologů Karel Tichý zahajuje schůzku astrologů Přednášející Alena Sladká Přednášející Ing. Břetislav Švidrnoch


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Schůzka ostravských astrologů - červen 2009

Dnes 13-06-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová začala informací o cyklu 10 přednášek v ostravském planetáriu pod názvem Astronomické repetitorium. Pak o tom, jak byla oslovena příznivci Petra Chobota o záchraně amazonských deštných pralesů. Meditace každý den v době od 21:00 do 21:30 a napojit se na síly Světla a posílat zlatou mlhu. Amazonie volá o pomoc - dálkové meditace k záchraně peruánské Amazonie. Bližší informace na adrese:
http://www.petr-chobot.eu/pomoc_amazonii.htm
Další hodinu vystoupila paní Libuše Pernová s přednáškou na téma Astrozdraví v horoskopu.
Vyslaná delegace ostravských astrologů předala předsedkyni paní Janě Muroňové malý dárek jako poděkování za obětavé organizování schůzek ostravských astrologů. Potom pokračovala druhá část schůzky v blízké restauraci Toni. Přítomno asi 14 lidí. Další schůzka bude druhou sobotu v září 2009.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející Jana Muroňová seznam asteroidů Přednášející Libuše Pernová Přednášející Libuše Pernová Přednášející Jana Muroňová a Libuše Pernová gratulanti pro přednášející Jana Muroňová


gratulanti pro přednášející Janu Muroňovou gratulanti pro přednášející Janu Muroňovou gratulanti pro přednášející Janu Muroňovou účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci ToniSchůzka ostravských astrologů - květen 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 09-05-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. V první hodině přednášel Ing. Břetislav Švidrnoch o symbolických direkcích a typech přepočítávacích klíčů. U každého zrozence funguje jiný klíč. Mě osobně zaujal astrologicko numerický klíč, kdy životní číslo (počet stupňů) se rovná jeden rok, nebo naopak, kdy životní číslo (počet roků) se rovná jeden stupeň. Přednášející pak povykládal o grafických značkách planet, o zrcadlení (antisciích), zdůraznil, že zrcadlo zobrazuje to, co je skryté. Vyložil jak funguje osa vládců Rak/Lev. Vyznavači nastávajícího uranického Věku Vodnáře upřednostňují osu 0°Lva/0° Vodnáře.
V druhé hodině přednášela paní Alena Sladká ze Slovenska o vyběru vhodného času podle knihy Claudie von Schierstedt. Vyložila horoskop vyplutí Kryštofa Kolumba na legendární cestu k objevení Ameriky. Účastníci schůzky pak žádali postup k výběru vhodného času ke svatbě.
Poslední hodinu paní předsedkyně Jana Muroňová přednášela dle knihy autorky Barbary Clow o astrologických tranzitech od roku 1972 do roku 2012 a jejich vlivu na duchovní vývoj planety.
Přítomno asi 15 účastníků. Příští schůzka je v Domě techniky dne 13-06-2009.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející Ing. Švidrnoch Symbolické direkce - přepočítávací klíče Přednášející Ing. Švidrnoch Přednášející paní Sladká Přednášející paní Sladká
Přednášející paní Muroňová účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni
Schůzka ostravských astrologů - duben 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé.
Na dnešní astrologické společnosti se nás sešlo 17 a atmosféra byla slavnostní, velikonoční.
Astrolog pan Jaroslav Popelka rozebral velmi podrobně horoskop zrození Baracka Husseina Obamy nar.04.08.1961 Honolulu 21N18'35 a 157W51'30 Hawaii 19:24 ( uvedený čas na rodném listu ). korekce AHST + 11 hod na SEČ. Domy podle Regiomontana, asc Vodnář 18'03. Pomocí symbolických direkcí – jeden rok, jeden stupeň na ekliptice, dokreslil Obamovy významné životní události. Dále byl rozebrán srovnávací horoskop Baracka Obamy s horoskopem USA.
Ve druhé části doplnil zajímavé informace k horoskopu Obamy astrolog pan Břetislav Švidrnoch a upozornil na knihy srbského astrologa Nikoly Stojanoviče – astrology in Serbia.com „ Tlumočení Boží vůle“ a věnoval nám rady k praktickému využití. Astrolog pan Vladimír Velčovský nabídl zájemcům tištěný článek – Lze vyčíst z horoskopu okamžik úmrtí? Nové zkoumání staré otázky.
Dnešní přednášející, jako muži, vnesli svůj exaktní pohled na astrologické rozbory, což bylo zvláště pro nás, více intuitivně vnímající ženy obzvláště harmonizující.

Příští astrologická společnost se sejde 9. května, opět v 9 hod. v Domě techniky a přednášku přislíbil astrolog pan Břetislav Švidrnoch – Symbolické direkce a astroložka paní Alena Sladká - Příznivý okamžik v horoskopu. Doufám, že téma zaujme, jste všichni srdečně zváni. Jana Muroňová

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

Přednášející Ing. Popelka Přednášející Ing. Švidrnoch Přednášející Ing. Švidrnoch Přednášející Ing. Švidrnoch účastníci schůzkyPřednášející Ing. Švidrnoch Přednášející Ing. Švidrnoch horoskop Přednášející Ing. Švidrnoch
Schůzka ostravských astrologů - březen 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 14-03-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. První hodinu přednášela astroložka paní Jarmila Voženílková. Její přednáška měla název Luna jako archetyp emocí, pak pokračovala rozborem horoskopu muže s totálně zablokovanou lunární energií. Druhou hodinu začala naše předsedkyně Jana Muroňová zmínkou o masážním lehátku a pak přešla k přednášce s názvem Měsíční energie v sedmiletých cyklech. Na závěr vystoupila astroložka paní Libuše Pernová a přednesla pojednání o Luně ve vztahu se Saturnem v horoskopu.
Přítomno bylo 16 účastníků, příští schůzka bude za měsíc v Domě techniky dne 11-04-2009.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Přednášející Jarmila Voženílková účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky


Přednášející Jana Muroňová Přednášející Libuše Pernová Přednášející Libuše Pernová účastníci schůzky


Fotografoval Ján Kaleta (klikni na obrázek):

účastníci schůzky Přednášející Jarmila Voženílková pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni


pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni pokračování schůzky v restauraci Toni


Schůzka ostravských astrologů - únor 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 14-02-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. První hodinu měla přednášku astroložka paní Voženílková pod názvem Energie živlů a znamení Zvěrokruhu. Druhou hodinu naše předsedkyně Jana Muroňová povykládala organizační věci - co se děje kolem přednášejícího pana Franka. Její přednáška vycházela z knihy Makrokosmos a mikrokosmos na zahrádce a byliny podle živlů. Třetí hodinu přednášel astrolog pan Kaleta Sedm paprsků (pramenů) ve Zvěrokruhu.
Přítomno bylo 14 lidí. Příští schůzka je 14. března 2009 zase v Domě techniky.

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

Přednášející předsedkyně Jana Muroňová Přednášející předsedkyně Jana Muroňová Přednášející předsedkyně Jarmila Voženílková účastníci schůzky u Toniho účastníci schůzky


Schůzka ostravských astrologů - leden 2009
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 10-01-2009 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. V první hodině přednášela astroložka paní Jarmila Voženílková o sluníčku v horoskopu, jak uchopit svoje Slunce podle znamení a domu našeho horoskopu. Ve druhé a třetí hodině přednášela naše předsedkyně Jana Muroňová osud ženy podnikatelky - jak se promítá v horoskopu zrození a pak v letošním soláru.
Přítomno 16 účastníků. Vybraly se peníze na 11 výtisků skvělé knihy Astrologie v obrazech autora Zdeňka Juříka.
Příští schůzka je 14.2.2009

Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

Přednášející předsedkyně Jana Muroňová Přednášející předsedkyně Jana Muroňová Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci ToniSchůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?