Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Saturna vyrobil Karel Tichý Schůzka ostravských astrologů - prosinec 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 11-12-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. V první hodině paní Jana Muroňová rozebrala horoskop republiky (28.10.1918 18:57 Praha). Po celkovém rozboru přešla k prognoze na rok 2011 v sekundárních direkcích a v solárním horoskopu. Nedal se přehlédnout Saturn (omezující faktor) v 2.domě (domě financí).
Astrolog pan Karel Tichý seznámil účastníky schůzky s životem a dílem Pabla Picassa a rozebral jeho horoskop.
Pak se vrátila na stupínek paní Jana Muroňová s horoskopem zkrachovaného podnikatele, který hledá cestu z potíží a zdá má naději. Paní Dagmar Závodná se podívala, co tomu říká dotazový horoskop.
Po přestávce pokračovala astroložka Dagmar Závodná přednáškou o Černé Luně (Lilith) a vyzkoušela jak funguje v horoskopu. Zajímavá synchronizace - v horoskopu pro tu chvíli vyšla Lilith na Ascendentu.
Hojná účast - 25 lidí. Příští schůzka bude 8.1.2011 v obvyklém čase na obvyklém místě. Ještě se neví zda bude přednášet výhled na rok 2011 ing. Popelka, nebo se dostaví pan ing. Ineman.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Pokus o panoramatický snímek - přednášející paní  Jan Muroňová přednášející paní  Jan Muroňová přednášející pan Karel Tichý přednášející pan Karel Tichý přednášející paní  Dagmar Závodná


přednášející paní  Dagmar Závodná Pokus o panoramatický snímek na konci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Pozvánka na schůzku ostravských astrologů - prosinec 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na pravidelnou schůzku ostravských astrologů, která se koná v sobotu, dne 11.prosince 2010 v Domě techniky v Mariánských Horách, na Mariánském náměstí.
Začátek je v 9.00 hod., ukončení ve 13.00 hod.
Vstupné činí 100,-Kč/osobu
Zamyslíme se nad „Prognózou možných událostí roku 2011 z hlediska České republiky“ – přednáší astroložka, paní Jana Muroňová
Dále pak astrolog, pan Karel Tichý představí a rozebere „Horoskop Pabla Picassa“
A o vlivu postavení „Lilith, symbol naší bolesti a odmítnutí“ v horoskopu zrození a tranzitní vlivy - pohovoří astroložka, paní Dagmar Závodná
Témata jsou úžasná, přednášející jsou zkušení astrologové a atmosféra bude sváteční a přátelská.
Srdečně zveme i začínající astrology a každého z Vás, či Vašich známých, koho zajímají možné události nadcházejícího roku a kdo hledá odpovědi na nejednu neřešenou otázku ve svém životě.

Za výbor Astrologické společnosti Ostrava
Vladimíra Rašnerová

Schůzka ostravských astrologů - listopad 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 13-11-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Vladimíra Rašnerová po přivítání přednesla svoje Plány a vize Astrologické společnosti Ostrava (ASO) do budoucna. Jednotlivé body:
stávající stav, finanční stav, hledání nových cest, úvěrování ASO, možné sebefinancování (poradenství atd.), vývoj Astrologické akademie, struktura vnitřní organizace ASO, členské poplatky, honoráře za přednášky našich členů, shrnutí a další směr. Následovala volba výboru ASO a schválení příspěvků.
Astroložky paní Voženílková a Závodná přednesly přednášku o Černé Luně (Lilith) jak zazněla od Pavly Aligové v Praze. Astroložka paní Alena Kupczaková podrobně rozebrala novou verzi programu Nebeský kalendář a jeho novinky. Astroložka paní Jana Muroňová nás seznámila s jednotlivými přednáškami na Shvězdění 2010 v Praze.
Přítomno 18 účastníků. Další schůzka bude 11. prosince 2011 v 09:00 SEČ v Domě techniky.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Pokus o panoramatický snímek - přednášející paní  Vladimíra Rašnerová Pokus o panoramatický snímek - přednášející paní  Jana Muroňová  přednášející paní  Alena Kupczaková přednášející pan  Josef Oršulík


přednášející paní  Alena Kupczaková přednášející paní  paní Závodná a Voženílková účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Schůzka ostravských astrologů - říjen 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 09-10-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová se omluvila - jela navštívit esoterický festival do Bratislavy. Schůzku zahájil Karel Tichý. Probral téma ukončení předsednictví paní Muroňové, téma volby nového předsedy, téma příspěvku na chod astrologické společnosti (je nyní finančně v mínusu), téma OAA ( Ostravské astrologické akademie ). Slovo předal panu Josefu Oršulíkovi, který přednesl Promluvu k volbám. Pan Karel Tichý probral horoskop Václava z knihy Idy Myslikovjanové Astropsychologie a rodina. Mezitím přišla paní Libuše Pernová a pronesla svůj rozbor zmíněného horoskopu. Pokračovala svým avízovaným tématem Rodové konstelace a prvky v horoskopech rodičů + dětí, význam vazeb a předurčení. Vyhodnocení, astrologické dedukce a analýza. Rodinná a rodová karma.
V závěrečné diskuzi byla zvolena nová předsedkyně paní Vladimíra Rašnerová. Bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku na chod schůzek astrologů na 100,-, v případě vzdálených přednášejících (jako je listopadový přednášející pan Ineman) zvýšení příspěvku na 200,- Přítomno bylo 16 účastníků, příští schůzka je 13.listopadu 2010 a přednášet bude pan Ineman z Prahy.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

Pokus o panoramatický snímek přednášející paní Libuše Pernová přednášející pan Karel Tichý a pan Josef Oršulík přednášející pan ing. Chromík a pan Josef Oršulík účastníci schůzky v učebně účastníci schůzky v restauraci Toni


nová předsedkyně paní Vladimíra Rašnerová účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Ostravská astrologická akademie - září 2010
Saturn z Hublleho dalekohledu

Dnes 18-09-2010 se uskutečnila první přednáška Ostravské astrologické akademie v restauraci U peciválů na slovutné Stodolní ulici č.4. Organizátoři byli zaskočeni velkým zájmem a tak se třicet zájemců téměř nevešlo do letní zahrádky. Prostor byl zastřešen a u stropu byly infrazářiče, přesto bylo později slyšet stesky na zimu. První setkání zájemců vedl bravurně vodnářský astrolog pan Ján Kaleta z Třince. Každý účastník byl požádán, aby se představil a řekl, co zajímavého četl, co si od akademie slibuje, jak je daleko v astrologii atd.
Zasloužilí astrologové se později zvedli a přešli do vedlejšího salónku. Pro nové zájemce se uvolnil prostor.

Přítomno 30 účastníků. Příští přednáška je dne 16.11.2010 jak je uvedeno na Facebooku a webu Ostravské astrologické akademie.

Emailem popřáli Akademii (OAA) hodně úspěchů astrologové pan Pavel Turnovský a pan ing. Zdeněk Bohuslav předseda Astrologické společnosti ČR.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

účastníci Ostravské astrologické akademie přednášející pan Ján Kaleta účastníci Ostravské astrologické akademie účastníci Ostravské astrologické akademie se představují. Zde věhlasný ing.Břetislav Švidrnoch účastníci Ostravské astrologické akademie účastníci Ostravské astrologické akademie


účastníci Ostravské astrologické akademie do dveří vstupuje pan Josef Oršulík zasloužilí astrologové ve vedlejším salonku zasloužilí astrologové ve vedlejším salonku zasloužilí astrologové ve vedlejším salonku zasloužilí astrologové ve vedlejším salonku zasloužilí astrologové ve vedlejším salonku


gratulace pana Bohuslava gratulace pana Turnovského


Schůzka ostravských astrologů - září 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 11-09-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová nás nejdříve informovala jak je to s Astrologickou akademií. Náborové letáčky fungují, předběžně je přihlášeno 10 lidí. První přednáška je už za týden - v sobotu 18.září v restauraci U peciválů na slovutné Stodolní ulici č.4. Průběžné kafe a případný oběd je zajištěn. Původně měla být Astrologická akademie zdarma, jako dárek Ostravě. Spousta lidí ji přesvědčovalo o všeobecném mínění, že co je zdarma je nekvalitní.
Dále nás naše předsedkyně paní Jana Muroňová informovala o těžkých tranzitech ve svém horoskopu a vůli předat funkci někomu dalšímu.
Následovala vlastní angelogická přednáška podle knihy pana Páleše
Po přestávce nabízel přítomný Břetislav Hemerle byl blízký přítel Vladimíra Sládečka z jeho pozůstalosti astrologický software Galiastro a Sarastro.
Pan Josef Oršulík povykládal o svém dopise třem významným prezidentům. Dopis je na jeho webu maliarik.wz.cz a je o o tom, že svět je řízen jinak a z jiného místa, než tanky a děly.
Pan Ján Kaleta vysvětloval některým přítomným, jak se počítá Platónský rok.

Přítomno 16 účastníků. Příští přednášku dne 9.10.2010 bude mít pan Ineman z Prahy. Téma: Mayský kalendář

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející paní Jana Muroňová přednášející paní Jana Muroňová přednášející paní Jana Muroňová trochu nepovedený panoramatický snímek učebny


přednášející pan Josef Oršulík účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci ToniSchůzka ostravských astrologů - červen 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 12-06-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová nás požádala, abychom vzdali jsme poctu minutou ticha zemřelému překladateli a spisovateli astrologických knih Vladimíru Sládečkovi. Přítomný Břetislav Hemerle byl blízký přítel Vladimíra Sládečka a sdělil podrobnosti odchodu V.S. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová pověděla bližší informace o Astrologické akademii, rozdělila témata lektorům. Druhou hodinu si vzal přednášející pan Josef Oršulík a vzal to ze široka - od nalezené Satanské bible ve sklepě ke spálení, přes politiku ke knězi Maliarikovi až po sjednocené státy Slovensko-česko-polské unie.
Třetí hodinu povyprávěla naše předsedkyně paní Jana Muroňová o angelogické přednášce pana Páleše v Nitře ve dnech 3.- 6.6.2010
Přítomno bylo 14 účastníků, příští schůzka je opět v Domě techniky o druhé sobotě v září 2010.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející pan Josef Oršulík účastníci schůzky účastníci schůzky přednášející paní Jana Muroňová účastníci schůzky účastníci schůzky


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni paní Jana Muroňová s kyticí ke konci školního roku

Další důvěrnější fotky jsou na Facebooku

Schůzka ostravských astrologů - květen 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 08-05-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Vzdali jsme poctu minutou ticha zemřelé astroložce Miladě Smrčkové. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová přivítala dnešního přednášejícího pana Jana Franka autora tří dílů knihy Radixová medicína. Pan Frank úvodem sdělil, že končí s přednáškami a bude se dále věnovat jen hudbě. V případě ostravských astrologů udělá vyjímku, neboť Ostrava a okolí je pod vlivem Urana a "vy tu myšlenku unesete". Ukázal, jak se dá Radixová medicína aplikovat v každodenní praxi.
Během přednášky zazněla moudrost: "....příliv energie není limitovaný, příliv energie si limitujeme my sami našimi postoji. Když se budeme zabývat tím, jak je to tady strašný, že tady musí být státní bankrot, že nebudou peníze a bude to ještě horší ...atd., tak se tímto uvažováním uzavírá veškerý nárys, energie mi klesá a automaticky ten člověk jde do nemoci. A já mám ještě jinou možnost: já se můžu radovat, jak je to ráno nádherný, můžu si pouštět Beethovena, můžu se vcítit na úplně jiné kvality, když se na ně soustředím, tak ty kvality pro mě se stanou realitou a tím, že to začne vibrovat energií pomocí tak si pustím do fyzického těla daleko víc nové energie a vpodstatě je možno zvládnout v podstatě cokoliv....
Po přestávce ukázal použití Radixové medicíny na horoskopu ženy - produkční TV. Jak vyřešit Saturna na hrotu 2.domu. Další aplikaci Radixové medicíny na horoskopu ženy - ředitelky dopravní firmy.
Bohatá účast 25 lidí. Příští schůzka je na obvyklém místě a čase dne 12-06-2010.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející pan Jan Frank přednášející pan Jan Frank Účastníci schůzky přednášející pan Jan Frank Účastníci schůzky


Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni


Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni


Fotografoval Ing. Vladimír Velčovský (klikni na obrázek):

přednášející pan Jan Frank přednášející pan Jan Frank přednášející pan Jan Frank v rozhovoru s Jánem Kaletou přednášející pan Jan Frank přednášející pan Jan Frank


přednášející pan Jan Frank Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni

Schůzka ostravských astrologů - duben 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 10-04-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová se nejprve věnovala organizaci kolem Almanachu 20 let Společnosti ostravských astrologů, který má vypuknout na podzim příštího roku. Prezentace v tisku, účast na isoterických festivalech, založení astrologické akademie atd. Pak se zmínila o zvýšeném zájmu kolem Radixové mediciny pana Franka. Nejlépe se ji naučí člověk, když se ji bude prakticky věnovat. A hned následovala ukázka horoskopu epileptického hocha, kterému pomohla pomocí Radixové medicíny. Na konci vstoupil do přednášky pan Josef Oršulík s lekcí co je to Zralý osud. Po přestávce seznámil účastníky schůzky pan Tichý s článkem KNM - karmický nový Měsíc, jak vyšel v novém čísle revue Konstelace. Po další přestávce se promítal horoskop aktuální události - smrt polského prezidenta Kaczynského a tranzity na jeho horoskop a horoskop Polské republiky. Horoskopy analýzovala paní Libuše Pernová.
Přítomno 17 lidí, příští schůzka je na obvyklém místě a čase dne 8-05-2010 a přednášet bude pan Frank Radixovou medicínu.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející paní Muroňová Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky přednášející  paní Muroňová přednášející pan Josef Oršulík


přednášející pan Karel Tichý přednášející paní Libuše Pernová Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni


Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci ToniSchůzka ostravských astrologů - březen 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 13-03-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová podle programu se zabývala horoskopem založení ostravské astrologické společnosti. Byl přítomen zakládající člen pan Josef Oršulík. Nejdříve pan Oršulík rozdal dalším zájemcům knihu Učitel - Rozhovory od sedmi rilských jezer. Pak rozdával text Otevřený dopis prezidentu Klausovi (dopis_klausovi.rtf). Potom se dal do vzpomínek. Zakládací schůzka se konala v Domě kultury VŽKG, v učebně číslo 25. Bylo pozvaných 38 astrologů - přišlo 15, asi kvůli zmatkům v číslování učeben. Horoskop vhodného okamžiku měli už spočítaný dopředu a tak se bavili o astrologii a když se přiblížil správný čas 20:41 SELČ povstali a prohlásili astrologickou společnost za založenou. Nejprve jsme byli jako pobočka Prahy a v dalším roce jsme se zaregistrovali samostatně. Paní Muroňová přečetla zakládající listiny:
stranka1.gif
stranka2.gif
stranka3.gif
stranka4.gif
stranka5.gif
stranka_kolecko.gif

Dále vystoupila paní Pernová s numerologický rozborem zmíněného data založení ostravské astrologické společnosti. Poslední hodinu naše předsedkyně paní Muroňová rozebrala solární horoskop společnosti na příští rok. A otázku jak oslovit širší veřejnost, jak zpopularizovat astrologii, eventuálně uspořádat kurz astrologie.

Na schůzce se také sbíraly podpisy na dárek k 80.tinám pana Vladimíra Sládečka. Paní Muroňová nás seznámila výhledově s pozvanými hosty. Padl i dotaz zda výstava astrologů se z Písku přes Olomouc postěhuje i do Ostravy.

Příští schůzka bude na obvyklém místě a v obvyklém čase dne 10-04-2010

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející pan Josef Oršulík přednášející pan Josef Oršulík přednášející pan Josef Oršulík přednášející pan Josef Oršulík Účastníci schůzky přednášející paní Muroňová přednášející pan Josef Oršulík


Účastníci schůzky přednášející paní Pernová přednášející paní Pernová Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky v restauraci Toni


Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni

Dopis ze dne 14. března 2010

Vážení přátelé astrologické společnosti.

Včera jsme se společně na našem setkání seznámili se zakládající listinou Ostravské astrologické společnosti, jejím horoskopem a poznali, jak velká výzva to pro nás je.
2.9. 2011 oslavíme kulaté dvacáté výročí založení Ostravské astrologické společnosti.

Horoskop založení má tři hlavní pilíře. První je o setkávání se přátel, prožívání radostných společných chvil v srdečném hovoru. Chceme se všichni cítit dobře a navzájem si tento pocit sdělujeme.
Druhým pilířem je poctivá, svědomitá a odpovědná služba, ke které se hlásí každý, kdo započne se studiem astrologie. Studium astrologie přináší změněný pohled na život. Vysvětluje co se děje a proč, odbourává malichernosti a učí navazovat čisté mezilidské vztahy.
To je prvním krokem ke třetímu pilíři a tím je duchovní rozměr astrologie. Horoskop založení společnosti nás tímto úkolem vybavuje a je to velmi silná výzva. Máme za to, že nastal čas k uskutečňování tohoto třetího pilíře.
V průběhu dvaceti let se složení společnosti měnilo a rádi bychom oslovili každého, kdo v minulosti se jakýmkoliv způsobem zúčastňoval našeho setkávání, nebo dnes se myšlenkově cítí s námi spřízněn. Rádi bychom pozvali každého na naše schůzky každou druhou sobotu v měsíci, kde se setkáváme jako přátelé. Máme nyní v úmyslu k našemu výročí připravit jakýsi almanach, kde bychom zveřejnili naše vzpomínky či životní příběhy, poděkovali přednášejícím. Budeme vděčni za každou aktivitu.
Dále jsme na našem setkání vyhodnotili, že v dnešní době se konzumní společnost dostala do slepé uličky a to vyvolává v jedincích hlad po změnách, opravdovosti, smyslu a morálce. Většina lidí si žádá změnu v přístupu ke svému životu, odmítá zlořády, nepravdivosti, ničení mravních hodnot, kulturního bohatství. Proto jsme se dohodli, že jako ostravští astrologové jsme připraveni nabídnout nezištnou pomoc všem hledajícím, kteří chtějí pochopit sama sebe, své místo ve společnosti, hledají uzdravení. Rádi bychom nabídli v tomto a příštím roce jako příspěvek k narozeninám společnosti bezplatnou výuku astrologie, rozbory osobních horoskopů a odpovědi na závažné životní otázky. Je nás více a chceme se střídat. Souhlasili jsme, že se představíme jako lidé, kteří nabízí astrologické služby.
Protože chceme dvacáté výročí oslavit našim zviditelněním které je prvním krokem k duchovní obrodě, prosíme každého, kdo by chtěl přispět něčím ze sebe, aby dal o tom vědět. Za každou aktivitu děkujeme.

Jana Muroňová současná předsedkyně Ostravské astrologické společnosti.
jmuronova@centrum.czSchůzka ostravských astrologů - únor 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 13-02-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová v úvodu připomněla, že ostravští astrologové se scházejí měsíc co měsíc už 19 let. Slíbila, že se podíváme na horoskop podle zakládací listiny ze dne 2.9.1991 20:41 SELČ. Byl přítomen nestor ostravských astrologů pan Josef Oršulík. Učitel - Rozhovory od sedmi rilských jezerTen byl mezi zakladateli a povídal, že se snažili, aby dostali Neptuna do 10.domu. Neptun - planeta božství - působí i na astrologii. Paní Muroňová ještě připomněla, že bychom měli urovnat vztah k Astrologické společnosti ČR.
Pan Oršulík pak rozdával knihu Učitel - Rozhovory od sedmi rilských jezer. Knihu pan Oršulík vydal na vlastní náklady.
pozdravný dopis panu Vladimíru Sládečkovi Během schůzky koloval po učebně k podpisu pozdravný dopis panu Vladimíru Sládečkovi - autorovi množství astrologických knih. Pan Sládeček leží na Léčebně dlouhodobě nemocných.
Pak už vystoupila paní Vlaďka Rašnerová s hlavním programem - přednáškou na téma Ovlivňování reality a co je osud, zda se dá ovlivnit.
Přítomno bylo 18 lidí. Příští schůzka bude na obvyklém místě a v obvyklém čase dne 13-03-2010

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející pan Josef Oršulík přednášející  pan Josef Oršulík přednášející  pan Josef Oršulík přednášející  pan Josef Oršulík účastníci schůzky účastníci schůzky


účastníci schůzky přednášející paní Jana Muroňová přednášející paní Vlaďka Rašnerová přednášející paní Vlaďka Rašnerová Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni


Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni


Schůzka ostravských astrologů - leden 2010
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes 09-01-2010 se uskutečnila pravidelná schůzka ostravských astrologů. Naše předsedkyně paní Jana Muroňová v úvodu poznamenala, že uvažuje nad horoskopem založení společnosti ostravských astrologů z podzimu roku 1991. Nechala kolovat čistý papír, abychom napsali jména astrologů zakládajících společnost. Pak se ujal slova dnešní přednášející Ing. Jaroslav Popelka. Když jsme zmínili zakládající členy astrologické společnosti požádal nás pan Popelka, abychom vzpomněli těžce nemocnou Miladku (MUDr. Milada Smrčková - výborná astroložka, autorka skvělé knihy Klíč k astrologické mandale). Dále se zmínil o tom, že astrologie bere člověka jako živou bytost, kdežto naši astrologové berou člověka jako věc. Každý astrolog má svoji astrologickou řeč, pan Popelka má způsob uvažování v kontextu se Zvěrokruhem.
Druhou hodinu nabídl Ing. Popelka mundánní horoskop pro tento rok. No jo, ale kde vzít ten správný okamžik pro Nový rok? Po celé zeměkouli je půlnoc v jinou chvíli podle časových pásem. Navíc jsou různé kalendáře: čínský, arabský, židovský... I ten náš - gregoriánský nebyl vždy, byl převeden z juliánského. Před císařem Juliánem byl kalendář astrologický, který měl Nový rok 21.března. Ano, jediný správný okamžik, který platí pro celou zeměkouli je chvíle, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana a nastává jaro. To se stane dne 20.3.2010 v 18:35 SEČ. Následoval rozbor horoskopu. Upozornil na zajímavé konstelace během roku, např. konfigurace Velký kříž dne 12.8.2010. Připomněl, že světová finanční krize začala se vstupem Plutona do Kozoroha.
Poslední hodinu Ing. Popelka rozebral horoskop Michaela Jacksona. Na internetu našel několik časů narození zpěváka, vesměs s Ascendentem ve znamení Blíženců. Pan Popelka postupoval jinak - odečetl 9 měsíců před narozením, přešel na nejbližší novoluní před teoretickým početím a pro okamžik novoluní sestavil horoskop. IC ve znamení Býka představuje Ascendent horoskopu narození. Rektifikovaná data tedy jsou: 29.8.1958 22:38:30 místního času v Gary (Indiana) 41SŠ36, 087ZD21 s Ascendentem 25BÝ21, Slunce 6PA16 a Luna 16RY28. Pak následoval obraz jeho pohnutého života, jak se projevoval v tranzitech a direkcích.
Přítomno bylo asi 15 lidí, příští schůzka je na obvyklém místě a čase dne 13.2.2010

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející Ing.Jaroslav Popelka přednášející Ing.Jaroslav Popelka Účastníci schůzky Účastníci schůzky


přednášející Ing.Jaroslav Popelka přednášející Ing.Jaroslav Popelka Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni Účastníci schůzky v restauraci Toni

P.S.
Včera jsem zapomněl napsat důležitou poznámku. Ing. Popelka se domnívá, že Věk Vodnáře nastane vstupem stálice Regulus do znamení Panny. To se stane dne 1.12.2011 - stálice Regulus díky precesi bude stát na 0° 00' 01'' znamení Panny. Skvělým potvrzením je mundánní horoskop vstupu Slunce do Berana 21.3.2011 v 00:22 SEČ a hned v 13:25 SEČ má přesnou konjunkci s Uranem - vládcem Vodnáře.Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?