Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka


Dovoluji si pozvat všechny astrology a příznivce astrologie na pravidelné schůzky ostravské pobočky Astrologické společnosti, které se konají vždy druhou sobotu v měsíci, v 09:00 hodin, v Domě techniky Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Horyna Mariánském náměstí v Ostravě - Mariánských Horách.

Invitation We would like to invite all astrologers and friends of astrology to regular appointments of Ostrava branch of Astrological Society which take place every second Saturday each month at 9:00 a.m. at the Home of Technology on Marianska square in Ostrava-Marianske Hory.
Pozvánka na schůzi Astrologické společnosti Ostrava - březen 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
Astrolog Richard Stříbný v Ostravě dne 9.3.2013

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na březnovou schůzku v naší Astrologické společnosti Ostrava.
Hostem je pan Richard Stříbný, člen výboru Astrologické společnosti Praha.
Téma je:
Richard Stříbný " Co může lidem na počátku 21. století Klasická astrologie nabídnout ? "
Pan Stříbný pohovoří nejen teoreticky, ale také na praktických ukázkách ukáže analýzu horoskopu jednotlivce či státu s následnou prognózou.
Naznačí také perspektivy astrologie jako spojení Klasické astrologie, etikoterapie a regresní terapie.
Máte-li čas a chuť s námi podebatovat a posedět, jste vítáni a to dne 9.března 2013.
Najdete nás v Domě techniky v Ostravě-Mariánských Horách ( na náměstí)
Začátek je v 9.00 hodin
Cena vstupného je 150,- Kč.
Další informace o Astrologické společnosti Ostrava najdete na facebooku:
http://www.facebook.com/asostrava

Za všechny členy ASO a výbor se na Vás těší Vlaďka RašnerováInformace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - říjen 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 13. října 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Naše předsedkyně Vladimíra Rašnerová přivítala účastníky a předala slovo panu Kaletovi, který řídil diskuzi po celý zbytek schůzky. Jednalo se o pozvání hostů, kteří budou přednášet během roku. Další hodinu se rozebíral horoskop ženy a to radix, direkce, solární revoluce. Probírala se situace kolem data 21.12.2012.
Poznatky této astroschůzky byly tak zajímavé, že jsme se nemohli ani rozloučit a mimořádně zajímavé a vydařené astrologické bylo i pokračování u Toniho.
Přítomno bylo 12 lidí. Další schůzka je 10.11.2012

Fotografovala paní Jiřina Tichá (klikni na obrázek):

účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně Přednášející vodnářský astrolog Ján Kaleta účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně

Fotografovala u Toniho paní Kateřina Králová (klikni na obrázek):

účastníci v restauraci Toni účastníci v restauraci Toni účastníci v restauraci Toni účastníci v restauraci Toni účastníci v restauraci Toni


Informace o schůzce Astrologické společnosti Ostrava - září 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Zápis ze schůze ASO.
Program:
Návrhy a hlasování o další činnosti ASO
Předsedkyně Vlaďka Rašnerová přednesla návrhy o možném dalším směrování ASO a seznámila přítomné s finanční situací Společnosti.
Honza Kaleta navrhl, aby se do činnosti zapojili členové formou astrologických odborných sekcí.
Vlaďka navrhla, zda by předsednictví nechtěl převzít Honza.
Honza se vyjádřil tak, že je ochoten vést ASO po odborné stránce formou spolupráce s vedoucími sekcí, kteří by se specializovali na jednotlivé techniky nebo astrologické směry.
Vedoucí budou provádět studium a vlastní výzkum technik, které následně budou prezentovat v ASO formou vlastních příspěvků.
Po technické stránce by ASO nadále vedla Vlaďka.
Hlasováním byla tato koncepce potvrzena 100% počtem hlasů.
Dále byly navrženy sekce ASO dle zájmu jednotlivých členů takto:

Další sekce budou založeny dle zájmu členů a ochoty spolupracovat.
Účastníci dnešní schůzky zašlou svá data Honzovi, který je zpracuje do tabulky a pošle pro zavedení do programu Aleně Kupczakové. Každý, kdo bude posílat data, by měl přiložit několik termínů životních událostí pro práci s direkcemi a rektifikacemi.
Bylo dohodnuto, že data nebudou zveřejňována a budou použita pouze pro potřeby výkladů ve společnosti.

Program ASO na rok 2012 - 2013:
Program udělají tyto sekce

Zveme astrology, kteří mají co nabídnout, aby přišli mezi nás a podíleli se činnosti.

Honza Kaleta


Fotografovala paní Jiřina Tichá (klikni na obrázek):

účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebněi účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Informace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - červen 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 9. června 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Naše předsedkyně paní Vladimíra Rašnerová se SMSkou omluvila, nemůže přijít - den předtím v práci zkolabovala. Náhradní program vytvořil zástupce pan Ján Kaleta a na konci sklidil potlesk za poutavou přednášku. V první hodině se rozebíral horoskop nemluvněte, data přinesla návštěvnice ze Slovenska. Ve druhé hodině přednášející vyložil, jak je to s dědičnými chorobami. Ve třetí hodině dal k dispozici svá data jeden z účastníků schůzky a nestačil se divit, co jsme v jeho horoskopu našli.
Probírali se organizační věci a padl návrh, aby další schůzka po prázdninách v sobotu dne 8.9.2012 byla v Domě techniky poslední. Za pronájem učebny platíme 480,- Kč. Další schůzky by byly přímo v restauraci Toni a pak bychom se na nájem neskládali.

Příjemné letní počasí a krásnou dovolenou přeje webmaster za vedení ASO.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

pokus o panoramatický snímek učebny přednášející Ján Kaleta účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci ToniInformace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - květen 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 12. května 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Přednášející ing. Popelka předeslal, že astrologie má nás vést k poznání člověka. Posloupnost čtyř živlů ve Zvěrokruhu má svoji logiku. V každém znamení je obsažen celý Zvěrokruh. Rozdělíme znamení na 12 dílků (palců) po 2,5 stupních. První dílek má stejnou kvalitu jako celé znamení. Tedy první palec znamení Kozoroha je kvalita Kozoroha, druhý palec je Vodnář atd.

Přednášející dále rozvedl další kvality jednoho živlu a to v pohyblivých znamení je to moudrost, myšlení, v pevných znameních láska, tvoření, v kardinálních znameních užitečnost. Ing. Popelka pak vysvětlil pojem "Nebeský člověk", vysvětlil jak MYSL je schopna komunikovat se srdcem, kde se nachází "mentální srdce", jaké podoby má "Pravé Já".

Po přednášce se účastníci přesunuli do blízké restaurace Toni na oběd. Zde pokračovala debata a například zaznělo:
99% lidí má marxisticko materialistický pohled na svět. Materialisté nevěří ničemu, co nevidí, na co si nemohou sáhnout. Ale věří na MYSL, přitom mysl je neviditelná. Duchovních lidí je jen hrstka.

Přítomno 15 lidí, příští schůzka je 9.6.2012 v Domě techniky v čase od 09.00 do 13:00 SELČ.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

pokus o panoramatický snímek učebny přednášející ing. Popelka účastníci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Informace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - duben 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 14. dubna 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Naše předsedkyně Vladimíra Rašnerová přivítala účastníky a pokračovala interaktivní přednáška "Ovlivňování reality". Vycházela z učení Kabaly a byla dnes zaměřena na univerzální principy tvoření, způsoby nabíjení, dobu trvání a druhové zaměření novotvarů-larev v astrálním světě, které tvoří člověk svými myšlenkami. Na příkladech bylo objasněno, proč se touhy a přání neplní a proč nesprávně formulovaná motlitba nepřináší očekávaný výsledek. Ve druhé části dne Honza Kaleta otevřel horoskop mladého muže, který se potýkal s obtížemi odpoutání se od vlivu dominanantí matky. Kolektivní rozbor všech zůčastněných ukázal možnosti dalšího růstu osobnosti a rovněž úskalí v růstu osoby, které mohou brzdit profesní i citový život tohoto muže.

V odpoledních hodinách předsedkyně otevřela otázku spolupráce s Jardou Popelkou tak, aby společná setkávání více nabraly na dynamice a byly přínosnější pro stávající členy i pro potenciálně nově příchozí zájemce. Dnešní den ukázal, že jako kolektiv jsme prošli vývojem a jsme schopni vzájemného respektu k odlišnosti názorů. Naučili jsme se více se zapojovat do přednášek a rozborů horoskopů a každý člen ASO je aktivním přispěvatelem do diskuze. Tímto vytváříme spolupracující společenství lidí, kdy každý je tvůrcem i posluchačem současně.

Na příští schůzce ASO 12. května 2012 bude pokračováno v přednášce o principech vzniku egregorů, kleteb, formách úniku energie člověka, vamparismu a dalších bytostí astrálního světa. Osvětlíme si praktické aplikace materializace záměrů člověka zaměřených na realizaci cílů. Dále rozebereme kolektivně další horoskop a pokud Jarda Popelka přijme nabídku spolupráce, dohodneme formu a možnosti dalšího směrování a rozvoje ASO.

Závěrem chceme pozdravit naše členy, kteří jsou toho času v nemocnici na operaci a v nemocenském stavu. Přejeme jim všem hodně štěstí a vnitřní síly k uzdravení.

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

pokus o panoramatický snímek učebny  přednášející Ján Kaleta účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Informace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - březen 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 10. března 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Naše předsedkyně Vladimíra Rašnerová přivítala účastníky a předala slovo panu Kaletovi, který přednášel po celý zbytek schůzky.
Ján Kaleta: Astrologie pro Věk Vodnáře Astrolog, pan Ján Kaleta představil 2.díl přednášky „Inteligence v horoskopu“
Dále Ján Kaleta představil svou novou knihu „ Astrologie pro věk vodnáře“.
Kniha je pokračováním úspěšného díla "Úvod do astrologie vodnářského věku", která vyšla v roce 2004 v nakladatelství Poznání Olomouc.
Autor zpracovává astrologická témata unikátním, jemu vlastním způsobem, který je dán dlouholetým studiem a praxí esoteriky astrologie a psychologie.
Hlavními tématy knihy jsou kosmologické informace, astrologická "Škola života", ascendent a záměr duše,
Dvanáct domů horoskopu a tranzity planet z pohledu Vodnářské astrologie, Karma v horoskopu a další.
Kniha dále rozpracovává témata související s astrologií a psychologií.
Pojednává o důkazech ve prospěch věku Vodnáře, obsahuje esoterní informace související s astrologií.
http://www.facebook.com/groups/113736775335028/doc/333480650027305/
Prodejní prezentace knihy byla spojena s autogramiádou a prodávala se místo 263,- Kč pro příchozí posluchače za 250,- Kč.
Přítomno bylo 15 účastníků. Příští schůzka je opět v učebně Domu techniky dne 14. dubna 2012

Fotografoval Karel Tichý (klikni na obrázek):

přednášející Ján Kaleta pokus o panoramatický snímek učebny účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni


Informace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - únor 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Informace o pravidelné schůzce ASO ze dne 11. 2. 2012.
Nepříznivé počasí se projevilo na účasti členů, zvláště těch, kteří dojíždějí z daleka. Operativně jsme změnili program a rozbor horoskopu zrození uděláme kolektivně v březnu. Diskuze se stáčela k dalším možnostem aktivit v ASO, seznamu potenciálních hostů pro přednášky v roce 2012 a možnostem pevně stanovených termínů zvaných přednášek nejen pro tento rok.

Dalším bodem byla otevřená diskuze o pozvánkách, kdy bylo konstatováno, že pravidelné zveřejňování termínů a programu schůzek na:
http://astrolot.cz/pozvank/pozvanka.htm
se jeví nedostatečné a je třeba i nadále rozesílat pozvánky na mailové adresy těch členů a přátel ASO, kteří mailové adresy pro tyto potřeby dali k dispozici.

Plánovaný program na březen 2012:
1) Přednáška „ Principy a energetický potenciál člověka při vytváření své reality a životního směrování“ - přednáší Vlaďka Rašnerová
2) Rozbor nativního horoskopu zrozence – temperament, talenty do života a způsob výchovy dítěte – kolektivní rozbor všech zúčastněných členů ASO, rozbor řídí p. Rašnerová a p. Kaleta

Plánovaný program na duben 2012:
1) Přednáška „ Proč se sny a přání neplní a jak zvýšit své odhodlání uspět ve svých činnostech“ – přednáší Vlaďka Rašnerová
2) Rozbor horoskopu klienta – dle dotazu – kolektivní rozbor členů ASO, rozbor řídí p. Rašnerová a v případě dotazového horoskopu vypomáhá p. Tichý

Plánovaný program na květen 2012:
1) Přednáška zvaného hosta – bude upřesněno po dohodě s vhodným astrologem. Předpoklad je pan Baudyš, pan Kubík, paní Gričová, případně někdo další – celodenní program

Plánovaný program na červen 2012:
1) Přednáška „Hněv, zloba, vnitřní i vnější nespokojenost – jak to vše zvládnout a tím zlepšit svou situaci ve vnějším světě“ – přednáší Vlaďka Rašnerová
2) Rozbor horoskopu klienta – dle dotazu – kolektivní rozbor členů ASO, rozbor řídí p. Rašnerová, v případě saláru a prognózy vypomáhá p. Kupczaková a p. Kaleta

Program má nastínit jistou pravidelnost, strukturu schůzek a zajistit tak jak dominující astrologický obsah, tak rozšíření znalostí a poznání v oblasti rozvoje osobnosti, kterým se dotváří dispozice člověka obsažené v nativním horoskopu. Své poznatky si tímto rozšíří jak praktikující profesionální astrologové, tak rovněž začínající astrologové a esoterici si rozšíří své znalosti a praxi.
Program může být upraven a pozměněn v případě, že se vyskytne možnost získat pro přednášku další osobnost mimo členskou základnu (další zvaný host). Vstupné, resp. poplatek se nemění, zůstává 100,- Kč. Pouze v případě zvaného hosta se může zvýšit na 150,- Kč – bude včas avizováno na stránkách Astrology Pacific „Pozvánka“ – viz webová adresa výše.
Příští schůzka je v sobotu 10.3.2012 v Domě techniky.

Za ASO Vladimíra Rašnerová – předsedkyně
Informace o schůzi Astrologické společnosti Ostrava - leden 2012
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnes v sobotu, dne 14. ledna 2012 od 9:00 – 13:00 hod. byla v Domě techniky v Mariánských Horách přednáška ASO. Naše předsedkyně Vladimíra Rašnerová přivítala účastníky v novém roce a popřála dobré fungování společnosti. Předala slovo Ing. Popelkovi, který přednášel po celý zbytek schůzky. První hodinu Ing. Jaroslav Popelka probral horoskop jarní rovnodennosti v roce 2011. V druhé hodině pokračoval horoskopem jarní rovnodennosti v roce 2012. Ve třetí hodině horoskop umrtí svého otce a hned následují úmrtí Václava Havla. Soustředil se na významné konstelace Dračí hlavy, Plutona, a třeba též Chirona v horoskopu úmrtí astroložky Milady Smrčkové. M.S. se soustřeďovala během života na Chirona a ten se významně projevil v jejím horoskopu úmrtí.
Bylo přítomno 15 účastníků, další únorová schůzka bude 11.2.2012

Fotografovala Jiřina Tichá (klikni na obrázek):

účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky přednášející Ing. Popelka účastníci schůzky účastníci schůzky přednášející Ing. Popelka


Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?