Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Setkání Astrologické společnosti Ostrava se uskutečňují v budově hotelu
MORAVIA v sobotu **.*.**** v 9 h v místnosti č. 206 na adrese
702 00 Ostrava Přívoz, Nádražní 512/172

Hotel MORAVIA Ostrava
Docházková vzdálenost:
• z hlavního vlakového nádraží 400 metrů
• z centra města a od Stodolní ulice 4 tramvajové zastávky
tramvajová zastávka: Náměstí S.Čecha
Komentář k prosincové schůzce ASO.

V první hodině jsme otevřeli téma sabiánských symbolů, pod vedením pana Oršulíka. Následná diskuse byla velmi zajímavá. Rozebrali jsme věčné téma lásky, citů, pocitů a emocí a jak by to vše měl umět rozlišit astrolog. Paní Závodná poukázala na rozdíl u ženy a muže, týkající se postavení Marse a Venuše, v synastrii. Pan Hemerle pak ukázal, jak Slunce přeje či nepřeje zrozenci během roku, atd...V příjemné atmosféře, u vánočního cukroví se diskutovalo až do 13 hodin, kdy někteří museli spěchat na vlak. Ostatní zůstali ještě déle.

Děkujeme webmasterovi Karlu Tichému za ochotu a podporu ASO a i my se připojujeme všem s přáním PF2015.

Za přítomné astrology a přátele astrologie Břetislav Hemerle a Dagmar ZávodnáPozvánka na setkání ASO prosinec 2014

Dobrý den všem přátelům Astrologie a příznivcům ASO. Všichni jste zváni na předvánoční astroschůzku, která se koná dne 20/12. od 09:00 -13:00h hodin, do Ostravy-Přívozu (bývalý hotel Morávia). Co s týče programu, tak hlavní téma bude společné přátelské astropopovídání u malého občerstvení. Jinak, pro minule nepřítomné, pan Josef Oršulík navrhuje krátce podiskutovat na téma Astrologické Mandaly a „Poznámek o astrologii“ z pera kněze Jana Maliarika. Pan Břetislav Hemerle je ochoten představit z pozůstalosti astrologa Vladimíra Sládečka několik astrologických programů (jsou to programy na rektifikace času početí a narození, sedmileté rytmy pro jednoduché výpočty slunečních cyklů atd…) a zájemcům by předal své astromateriály a poznámky pokud by o ně byl zájem (je možnost stáhnutí na flešku). Můžeme pak také pohovořit o horoskopu ČR – co rok 2014 nám dal a vzal a co můžeme očekávat v roce příštím.

Srdečně zveme všechny zájemce s dobrou a vstřícně vánoční náladou, za příspěvky budeme rádi. Těšíme se na setkání, které bude určitě zajímavé a vzájemně obohacující.

Za Aso zve Břetislav Hemerle a Dagmar Závodná.Informace o schůzce ASO listopad 2014

Na sobotní schůzce 15.listopadu se nás sešlo 10 nadšenců astrologie a příznivců ASO. Nejdřív pan Josef Oršulík přednesl svou předem avizovanou přednášku na téma Astrologické mandaly - Sabiánské Symboly. Zdůraznil některé stupně: Rak 5 - nehody, Blíženci 15 - potřeba objektivity, Váhy 25 - jasnovidnost, Ryb 13 - síla vůle, Beran 10 - osvobození od emočního nevolnictví. Následná diskuse k tomuto stupni (emoce versus rozum) zdůraznila, že jižní lunární uzel, který jako pomalejší prvek horoskopu, bude v konjunkci s desátým stupněm Berana jako první na jaře roku 2015.

K tématu představil Bronek Rymer knihu MUDr. Milady Smrčkové - Klíč k astrologické mandale a Dagmar Závodná knihu D.Rudhyara - Sabiánské symboly v překladu Pavla Turnovského.
Porovnali jsme stupně v obou knihách. Pan Oršulík nás ještě seznámil s tzv. mentálními orgány a krátce vysvětlil pojem teo-sofie.
Pan Oršulík má zájem na svůj náklad vydat knihu MUDr. Milady Smrčkové - Klíč k astrologické mandale a laskavě žádá ASO o sponzorský dar pro tento účel.
Pak se ujala slova paní Dagmar Závodná a představila horoskop, který vypracoval v r. 1938, pro tehdy dvouletého chlapce, astrolog pan Vítězslav Sadovský. Tento astrolog žil a praktikoval astrologii před 2.sv. válkou na Ostravsku a Karvinsku. Dnes má "chlapec" již 79 let a astrologie je stále jeho průvodcem. Na tomto horoskopu, kromě jiného, astroložka Dagmar Závodná ukázala, jak je důležité odvolávat se na svůj vlastní horoskop v dynamice času.

Jelikož třetí sobota v měsíci prosinci je už předvánoční a připadá na 20. prosince, kdy se už každý bude chystat na Vánoce, navrhujeme, aby se příští schůzka astrologů uskutečnila až 17. ledna 2015. Program lednové schůzky zveřejníme později. Pokud by však byl zájem o setkání ještě v prosinci, v předvánočním čase, pak by se dne 20/12. mohli zájemci sejít. Pan Josef Oršulík navrhuje s přítomnými diskutovat na téma Astrologické Mandaly, dále na téma „Poznámek o astrologii“ z pera kněze Jana Maliarika. Pan Břetislav Hemerle je ochoten představit z pozůstalosti astrologa Vladimíra Sládečka několik astrologických programů (pro jednoduché výpočty slunečních cyklů) a zájemcům by předal své astromateriály a poznámky.

Zatím tolik. Těšíme se na příští setkání. Za ASO a přítomné kolegy astrology srdečně zve a zdraví Dagmar Závodná

P.S. Dovolte mi malou poznámku. ASO je zatím jedinečné seskupení zájemců o astrologií na severní Moravě. Nejen jedinečné, ale zároveň i velmi zranitelné. Pro jeho udržení a rozvoj potřebujeme podporu a účast všech dobrých a slušných lidiček, kteří mají zájem o astrologii. Když každý přispěje jen málo tím, co umí a může, velká věc se podaří. Záleží jen na nás, na každém a já doufám, že Astrologická společnost Ostrava vydrží a my vydržíme s ní. Pak společně můžeme oslavit kulaté výročí 25-letého trvání ASO. Zdravím a všem přeji pohodový předvánoční čas - Dagmar Závodná.

Foto z Astro schůzky 15.11.2014 Ostrava pořídil Bronislav Rymer
Klikni na obrázek

Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzkyPozvánka na setkání ASO listopad 2014

Kamarádky a kamarádi z ASTRO, zdravím pěkně a pro osvěžení pamětí, nezapomeňte, že v sobotu dne 15. 11. 2014 v Ostravě-Přívoze v 9 hodin má přednášku kamarád astrolog Josef Oršulík na téma : Astrologické mandaly, t.z. Sabiánské symboly, které jsou od jasnovidky slečny Elsi Wheelerové z r. 1925. Můžeme probrat další symboly zvířetníku dle Charubela, Pronaye, kritické stupně dle Roschera a jiných. Astrolog Oršulík je ročník 1930, jeho učitele byli ostravští astrologové Kajzar, Sadovský, Gomulka, kteří také byli jasnovidci. Za éry KSČ byla astrologie trestána za nositele cizí ideologie a v této kruté době nesvobody J. Oršulík překladal Maxe Heindla: Poselství hvězd, učebnici obecné a lékařské astrologie, kterou jako jednou z prvních v roce 1990 vydal. Jeden z prvních astrologů bezplatně učil astrologii ve svém domě a mnozí z Vás jste se tam seznámili s astrologii

Břetislav HemerleInformace o schůzce ASO říjen 2014

Program připravovala astroložka Jana Muroňová a nabízela téma „ Duchovní vzestup lidskou páteří“. Téma pravděpodobně nebylo příliš přitažlivé, nebo se sešlo více jiných faktorů, ale účast byla velmi malá a proto přednáška byla zrušena. Příští setkání bude 15.11. od 9 do 13 hodin opět v Ostravě Přívoze v hotelu Moravia. Program bude zajišťovat astrolog Josef Oršulík na téma „Astrologická mandala je zajímavá“. Zveme všechny zájemce k návštěvě.

Pozvánka na setkání ASO říjen 2014

Vážení a milí příznivci astrologie.

Posílám všem zájemcům o astrologii a tentokrát také o duchovní léčení lidského těla pozvánku na setkání Astrologické společnosti Ostrava, která se koná v sobotu 18.10. v sále hotelu Moravia v Ostravě Přívoze, Nám. Sv. Čecha v době od 9 do 13 hodin.
Program připravila astroložka Jana Muroňová na téma „ Duchovní vzestup lidskou páteří“.
Přednáška je zaměřená astrologicky a všímá si příčin bolestí v jednotlivých částech páteře. Rovněž mapuje duchovní vzestup lidstva, doložené příklady z mytologie.
Vstupné je dobrovolné, doporučená částka je 60 kč na režijní výlohy ( nájem a drobné občerstvení ).
Zván je každý, kdo má o toto téma zájem. Přátelské setkání bude pokračovat při obědě a po něm v blízké restauraci Max.

Za ASO zve Jana MuroňováInformace o setkání ASO v září 2014

Zápis ze setkání ASO - dne 20. září 2014

Dnes proběhlo opět setkání astrologů a příznivců astrologie Ostravské astrologické skupiny.
Sešlo se nás celkem 12 astrologických nadšenců a naše setkání proběhlo opět v ve velmi příjemné pracovní, kolegiální a konstruktivní atmosféře.

Po zahájení setkání předsedou ASO panem astrologem Jaroslavem Popelkou se slova ujala astroložka paní Libuše Pernová, která na schůzi zastupovala omluvenou jednatelku ASO - astroložku pani Janu Muroňovou.
Vysvětlila přítomným, že majitel požaduje 500,- Kč za pronájem učebny a tak bylo navrženo, aby účastníci schůzí pravidelně platili 60,- Kč do pokladny, a vybralo se vždy potřebných 600,- Kč na zaplacení pronájmu učebny + drobné pohoštění pro přítomné v částce 100,- Kč. K tomuto účelu byl zakoupen sešitek, kde se jednoduchým účetnictvím bude zapisovat příjem, výdej a zůstatek z každé schůze a bude součástí presenčních listin. Přítomni s poplatkem souhlasili a taky s tím, aby se tohoto úkolu ujal navržený pan Josef Oršulík a staral se tak o finanční chod ASO.

Hned poté se slova ujala pani astroložka Dagmar Závodná.
Na úvod zmínila Etické zásady astrologa, které je nutno si vždy připomínat a řídit se jimi a také Vlastnosti astrologa, které by se měli brát v úvahu. Tato část je pak podrobně uvedena formou 2 příloh z dnešního zápisu.
Pak otevřela pani Závodná téma Horární astrologie zmínkou jednoho z největších Mistrů Horární astrologie, velkého učitele všech horárních astrologů, Mistra Williama Lillyho (1602-1680), jehož kniha Christian Astrology je základní učebnicí a inspirací i pro současné autory, např. Johna Frawleye, jehož kniha The horary textbook, je v současnosti jedna z nejlepších na trhu (vyšla i v polštině).
Probrali jsme úvod do horární astrologie.
Pro výklad není třeba znát nativitu zrozence, protože horární astrolog pracuje jen s přesným časem položení otázky a na základě vypočítaného horoskopu se pak hledá odpověď podle daných pravidel.
Na příkladech jsme se pak seznamovali s postupy, jak interpretovat horární horoskop. Např. pro otázku týkající se vztahu, dalo přesnou odpověď dokonce postavení jen jedné jediné planety v celém zvěrokruhu.
Nakonec jsme procvičili přepočítávání domů na příkladu očekávaného 2 potomka manželky prince Williama, Kate Middleton.
Horární astrologie všechny velmi zajímala a všichni pozorně naslouchali.
Probíhající diskuse k tématu horárů byla pak velmi podnětná a zajímavá.
Pro přítomné k tomuto dématu donesl pan Bronislav Rymer k nahlédnutí astrologické publikace, které dosud vydal knižní trh češtině a 3 z nich doporučuje.
Erik van Slooten-Učebnice hodinové astrologie(horární)
Karen Hamaker-Zondag-Hodinová astrologie(horární)
Claudia von Schierstedt-Příznivý okamžik(elekce)

Říjnové setkání kolektivu ASO a příznivců astrologie se uskuteční
18. října 2014 - od 9 do 13 hod. - opět v hotelu Morávia v Ostravě Přívoze.
Program připravuje astroložka pani Jana Muroňová a nachystala si téma
„ Duchovní vzestup lidskou páteří z pohledu astrologie“.
V jarních měsících by pak paní Muroňová ráda nabídla také téma
„Mystická cesta českého národa z pohledu astrologie“.
Upřesní včas předem.

Listopadové setkání ASO dne 15. listopadu 2014 připraví astrolog pan Josef Oršulík na téma „ Astrologická mandala je zajímavá“.
V další části setkání je pak dohodnuto i seznámení se přítomných s autorskou publikací Astrologická Mandala od již zesnulé a dlouholeté bývalé členky ASO , skvělé a velmi charismatické astroložky Mudr. Milady Smrčkové, kde podrobně popisuje význam a interpretaci 360 st. Mandaly, které jsou doprovázeny i výstižnými perokresbami její dcery. Tohoto tématu se ujme astroložka pani Libuše Pernová.

Na prosincové setkání ASO slíbili přednášku dva astrologové.
A to v první části z Astrotheologie pan astrolog Jaroslav Popelka - konkrétní téma včas upřesní.
A v druhé části pani astroložka Libuše Pernová s tématem
" Osudové konstelace v astrologii - neboli bude rok 2015 rokem zlomovým?"
Do této diskuse by pani Pernová ráda zapojila i všechny přítomné astrology, kteří k tématu mají co říct z úhlu vlastního pohledu a zkušeností.

Byla dnes oslovena i astroložka pani Libuše Koloničná aby rovněž nabídla téma které ji je blízké a taky se ujala na setkáních ASO role osobně přenášejícího.
Rádi bysme pozvali mezi nás i pani astroložku Dr. Jarmilu Gričovou.
Je to v jednání. Kdy mezi nás přijde bude kolektiv ASO včas informován.

Na závěr setkání pak padl dotaz, proč nebyla všem rozeslána pozvánka na zářijové ASO. Adresář všech e-mailů příznivců ASO je u pana astrologa Karla Tichého, domnívám se že není problém jej požádat aby opět - jak to dělal obětavě a poctivě roky - pozvánku rozesílal - pokud bude tak laskav bude s tím souhlasit.
Pan Tichý dosud pravidelně pozvánky na setkání ASO zveřejňuje na svém soukromém webu Astrology Pacific, kde i pozvánka na září včas visela. Rovněž přítomni na setkání ASO v srpnu byli seznámeni s přesným termínem kdy se ASO v září koná, s přednášejícím i s tématem přednášky. Nezbývá mi než konstatovat.
Kdo chtěl přišel - kdo nechtěl - nedorazil.
Po ukončení setkání ASO ve 13 hodin jsme se někteří přesunuli do restaurace blízkého hotelu Max na oběd a občerstvení, kde jsme pokračovali dál v zajímavé diskusi.

V Ostravě, dne 20. září 2014
Za kolektiv astrologů ASO informační zápis sepsala
Libuše Pernová Vecernice.Duse@seznam.cz

Foto z Astro schůzky 20.09.2014 Ostrava pořídil Bronislav Rymer
Klikni na obrázek

Přednášející Dagmar Závodná Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky Účastníci schůzky v restauraci Účastníci schůzky v restauraci


Poznámka webmastera Karla Tichého:
Pozvánky hromadně rozesílat nebudu. Je s tím zlobení. Stačí, aby jedna schránka byla přeplněna a ostatní maily neodejdou. Mám jen mobilní připojení s měsíčním limitem 3GB. Zodpovědné osobě adresář pošlu.

Pozvánka na setkání ASO v září 2014

Vážení a milí příznivci astrologie.
Ráda bych pozvala všechny zájemce o astrologii na naše zářijové setkání, které se uskuteční v sobotu 20. září 2014, od 9 do 13 hod. v Ostravě-Přívoze, bývalý hotel Morávia. Vstupné je dobrovolné, ale vzhledem k tomu, že potřebujeme z vybraných peněz zaplatit učebnu+malé pohoštění, doporučujeme částku 50 Kč.

Připravený program schůzky:
09:00 - Zahájení
09:30 až 12:00 - Přednáška - Dagmar Závodná
1) Etické zásady astrologa - vztah mezi astrologem a jeho klientem.
2) Vlastnosti astrologa
3) Horární astrologie + příklady z praxe. Jako jedna z metod tradiční astrologie nám horární astrologie umožňuje na přesně položenou otázku dostat přesnou odpověď – rychle, prostě a efektivně.
12:00-13:00 dotazy, diskuse, organizační záležitosti.

Říjnové setkání se uskuteční 18.10.2014 od 9 do 13 hod. opět v hotelu Morávia v Ostravě Přívoze. Program připravuje astroložka Jana Muroňová a navrhuje téma „ Duchovní vzestup lidskou páteří z pohledu astrologie“. V jarních měsících by ráda nabídla také téma „Mystická cesta českého národa z pohledu astrologie“.
Listopadové setkání 15.11. 2014 připraví astrolog Josef Oršulík na téma „ Astrologická mandala je zajímavá“.
Jste všichni srdečně zváni. Drobné občerstvení bude k dispozici.

za ASO - Jana Murońová JMuronova@centrum.czInformace o setkání ASO v srpnu 2014

Zápis ze setkání ASO - dne 23. srpna 2014

Dnes proběhlo opět setkání astrologů a příznivců astrologie Ostravské astrologické skupiny.
Sešlo se nás celkem 21 nadšenců a naše setkání proběhlo v příjemně pracovní, kolegiální a konstruktivní atmosféře.

Úvodem se ujala organizační záležitosti astroložka paní Libuše Pernová, která předala pozdravení a taky dopis přítomným od astroložky paní Jany Muroňové, v kterém se nabídla být oficiálním jednatelem a zapisovatelem / mluvčím za ASO – pokud bude přítomnými zvolena. V době své nepřítomnosti navrhla k zastupování paní Libuši Pernovou.
Bylo provedeno hlasování – a byl vysloven souhlas.

Pak paní Pernová předala slovo panu astrologovi Josefovi Oršulíkovi– aby nám řekl pár slov k založení ASO – dne 2.9.1991.
Pak se slova ujala paní astroložka Dagmar Závodná, která v hlavních rysech seznámila přítomné se silně významným pozitivem konstelací založení Ostravské skupiny- zralostí a moudrostí jejich zakladatelů – kteří toto datum a hodinu zrodu ASO v Ostravě – vypočítali a určili.
Poctil nás svou přítomností na našem dnešním setkání i syn pana astrologa Vaňka – který byl v té době rovněž přítomen zrodu ASO.

V další části setkání ASO se ujal slova předseda ASO - pan astrolog Jaroslav Popelka.
Přednesl dvě přednášky – a to první na téma Lunární uzly v horoskopech a přednesl i svůj zajímavý pohled na význam Lunárních uzlů u početí .
Po přestávce pak pan Popelka přednesl druhé téma – natální rozbor horoskopu mladé dívčiny narozené 17.11.1989 – kde se rovněž pak zmínil i o konkrétním významu Lunárních uzlů v horoskopu jejího zrození.
K horoskopu se rozběhla pak živá debata přítomných astrologů – která byla obohacující právě osobním pohledem jejich zkušeností - a byla tak aktuálně přínosem k celistvějšímu pochopení rozebíraného horoskopu.

Poslední hodina byla věnována diskusi.
Slova se ujala paní Dagmar Závodná a pozvala přítomné na svou přednášku - která proběhne na dalším setkání ASO v září a přednášet bude téma jí velice blízké - Horární astrologie – neboli vysvětlí co je horární horoskop a uvede k tomu pár příkladů z konkrétního života ( praxe ).

Závěrem se ujal slova předseda ASO pan Popelka – a sdělil, že další setkání ASO se bude konat 20. září 2014 na stejném místě jak dnes v budově bývalé restaurace Moravia – od 9.00 do 13.00 hodin.
Byl rovněž přijat přítomnými návrh, aby se opět setkání ASO konalo pravidelně vždy 3 sobotu v měsíci – jak bylo zvykem 20 let.

Po přednášce jsme se někteří přesunuli do restaurace blízkého hotelu Max na oběd a občerstvení, kde jsme pokračovali dál v zajímavé diskusi.

V Ostravě, dne 23.8.2014

Za kolektiv astrologů ASO informační zápis sepsala
Libuše Pernová
Vecernice.Duse@seznam.czFoto z Astro schůzky 23.08.2014 Ostrava pořídila Hana Kupková
Klikni na obrázek

Úvod Libuše Pernové Josef Oršulík má proslov Ing. Popelka při diskuzi Pan Vaněk a spol. Přednáší paní Závodná Přednáší Ing. Popelka


účastníci schůzky Při přestávce - Dáša, Anna, Rosťa a spol V hospodě - Ing.Popelka a spol. Večernice a spol.

Foto z Astro schůzky 23.08.2014 Ostrava pořídil Bronislav Rymer
Klikni na obrázek

Úvod Libuše Pernové Přednášející Ing. Popelka Přednášející Josef Oršulík

Ahojky přátelé, pokud chcete poslat nahrávky všech celých přednášek Jardy P. - z diktafonu (přes úschovnu), dejte vědět. Lunární uzly, rozbor horoskopu dívky, úvod a beseda. Hana.
Taktéž mohu poslat video záznam části první přednášky J.P. - Lunární uzly (asi 30 minut přednášky).
-- S pozdravem a přáním všeho Dobrého...
HMK - Hana Marie Kupková hkupkova@seznam.cz
www.maliarik.wz.cz (knihovna Vila Univers)
Pozvánka na setkání ASO v srpnu 2014

Srdečně zdravím a posílám pozvánku na setkání ASO, které proběhne v budově
MORAVIA OSTRAVA v sobotu 23.8.2014 v 9 h v místnosti č. 206 na adrese
Nádražní 512/172 702 00 Ostrava, Přívoz

Hotel MORAVIA OSTRAVA
Docházková vzdálenost:
• hlavní vlakové nádraží 400 metrů
• centrum mésta a Stodolní ulice 4 tramvajové zastávky
MHD zastávka Náměstí S.Čecha

Příští setkání bude již druhé setkání příznivců Astrologii v nově objevených prostorách v Ostravě Přívoze. Setkání proběhne od 09:00 do 13 hod.
Program si připraví pan Jaroslav Popelka na téma " Lunární uzly" - Dračí hlava a Dračí ohon v horoskopech.. Rádi bychom na toto setkání pozvali pana Jana Kaletu, bývalého předsedu ASO, aby nám předal písemnosti které patří k ASO, případně sdělil svůj postoj, návrh.
Pokud někdo chci rozebrat konkrétní horoskop nebo téma, ozvěte se.

Děkuji všem za poskytnuté písemné a fotomateriály, za spolupráci na „zápisu“.
Přílohou je informace o setkání 26.7.2014 (zápis) a Stanovy ASO 2011 - někdo se chtěl podívat do Stanov ASO, asi to jsou poslední. Omlouvám se za případné astrologické lapsusy – jsem laik, reklamace nepřijímám, názor můžete říci na pravidelných setkáních ASO.
Pokud přílohy chcete v jiném formátu – ozvěte se

V Ostravě
S přátelským pozdravem Elena
slesingerová Elen (slesingerova.elena@cpost.cz)

Informace o setkání astrologů dne 26/07. 2014.
Setkání proběhlo v čase od 9 do 13 hod. Sešlo se nás 13 zájemců o astrologii.
Setkání zahájil pan Josef Oršulík a vyjádřil radost z toho, že ASO nabralo svůj druhý dech a začínáme se opět pravidelně scházet. Vyjádřil naději, že naše činnost bude přínosná jak pro starší a zkušenější, tak pro nové zájemce, které bychom rádi mezi sebe přivítali. Rovněž navrhl, abychom nevybírali vstupné, ale odevzdali dobrovolný příspěvek jako dar, kterým se zaplatí místnost a další režie.
Hlavními přednášejícími byli pan Jaroslav Popelka paní Libuše Pernová.
Jarda Popelka a rozebral konstrukci domů, konkrétně domů podle Regiomontána a podle Placida.
Poslední dvě hodiny měla zajímavou přednášku Líba Pernová s tématem: Jupiterské a saturnské variace pro rok 2014 až 2017. Jaké vlivy můžeme očekávat při jejich působení jak mundánně – obecně, tak i v konkrétních životních situacích. Astrologický rozbor byl podle jednotlivých znamení zvěrokruhu v působení na tyto aktuální konstelace. Všichni se zapojovali a živě diskutovali.
Příští setkání se bude konat 23/08. Od 09:00 do 13 hod, opět v budově Morávia – Ostravě Přívoze.
Program si připraví pan Jaroslav Popelka, který bude přednášet téma Lunární uzly v horoskopu.
Rádi bychom na toto setkání pozvali pana Jana Kaletu, bývalého předsedu ASO, aby nám předal písemnosti které patří k ASO a udělal finanční vyrovnání.

za ASO - Jana Murońová JMuronova@centrum.cz

Foto z Astro schůzky 26.07.2014 Ostrava pořídil Rymer Bronislav
Klikni na obrázek

účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky

Foto z Astro schůzky 26.07.2014 Ostrava pořídil pan režisér ing. David Martínek
Klikni na obrázek

účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzkySetkání ASO v červnu 2014

Ve středu dne 18.6.2014 se konala v knihovně VILA UNIVERS Ostrava-Vítkovice neformální schůzka astrologické společnosti v Ostravě. Tohoto setkání se zúčastnili někteří členové astrol. společnosti a další příznivci astrologie. Rozhodovalo se o budoucnosti ostravské astrologické společnosti a bylo předběžně dohodnuto, že pravidelné setkání astrologů budou pokračovat, mění se však místo setkávání, místo dřívějších schůzek v Domě techniky OV-Mar. Hory se další setkávání uskuteční v nové budově v Ostravě-Přívoze, (www.moraviaostrava.cz) v sídle firmy MORAVIA OSTRAVA, Nádražní 512/172, jehož majitelkou je Ing. Dana Dokoupilová. Budova je poblíž zastávky tramvaje "Nám. S. Čecha" (také poblíž kostela v Přívoze). Bylo také dohodnuto, že novým předsedou se stane Ing. Jaroslav Popelka, který vedl dlouhá léta ostravskou astrologickou společnost, než se od roku 2002 do r. 2011 osamostatnil a začal se věnovat pouze rozvoji astrotheologie, kterou pravidelně přednášel (informace o setkáváních příznivců astrotheologie na www.astrotheologie.wz.cz). Další schůzka astrol. společnosti se koná v sobotu dne 26.7.2014 od 9 hodin v OV-Přívoze. Zváni jsou všichni příznivci astrologie. Předběžně je dohodnuta přednáška Ing. J.Popelky a Libuše Pernové. Veškeré informace o dalších organizačních záležitostech budou včas zaslány mailem a dohodnuty na sobotním červencovém setkání. Dle domluvy se zájemci o oběd přesunou po 13hodině tramvají či auty do tradiční restaurace TONI či do jiné bližší restaurace, kde proběhne další diskuse.

Setkání proběhlo v milé a příjemné atmosféře, klidu a vstřícnosti všech zúčastněných, pozitivní náladě, završené souhlasem J. Popelky, jakožto pokračujícího předsedy astrologické společnosti v Ostravě, který byl navržen přítomnými astrology.

Fotografie zde: http://www.maliarik.wz.cz/odkazy/informace.html


Odpověď předsedy ASO Jána Kalety na pozvánku poslanou Břetislavem Hemerlem.

Zdravím Břetislave,

omlouvám se, že jsem nenapsal dříve, jaksi nebyl čas. Bohužel schůzky Astro u Toniho se nezúčastním. Jednak termín mi moc nevyhovuje, přece jenom pracuji a nemám možnost odskočit si do Toniho kdy se mi zlíbí. Za druhé - nebudu se už astrologických schůzek zúčastňovat. Schůzky Společnosti již pro mne nejsou zajímavé - nechci se scházet s některými lidmi, kteří - ač jsem proti nim nikdy nic neměl, neustále mne osočují a pomlouvají. Chci mít svůj klid a nemám zapotřebí neustále řešit nějaké cizí problémy. Navíc, mám nyní období kdy řeším svoje vlastní záležitosti a nechci nic zanedbat.

Jak jsem již napsal Dáši, jako zvolený předseda ASO mám u sebe dokumentaci společnosti a hodlám ji předat nástupnické organizaci, pokud se najde někdo, kdo povede společnost nejméně jeden rok a nejméně se sejde pokaždé 10 lidí. Jinak po roce provedeme rozpuštění Společnosti, zbylé prostředky věnujeme charitě a dokumentace zůstane u mne. Vidím, že Dáša Závodná intenzivně pracuje na této variantě dalšího vývoje. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Pozdravuji Karla s Jiřkou, taky pana Fibicha, Vladimíra Velčovského a další.
Mějte se všichni hezky, ať se Vám v astrologii daří.

S pozdravem
Honza Kaleta
Dne 16. října 2013 6:15 Jana Muroňová

Katko a Honzo, srdečně vás oba zdravím a nedá mi to, abych se vyjádřila ke stávající situaci v astrologické společnosti.

V červnu jak víte, jsem se zúčastnila přednášky astrologa Špirhanzla o počítačových systémech v astrologii. Bylo to pro mě poučné a zajímavé, osvětlilo mi to některé pojmy, které moje děti a vnuci běžně používají. Na závěr přednášky nás pan Špirhanzl požádal o spolupráci na projektu „astrologie v počítačovém systému“..? Někteří z účastníků byli nadšení a měli zájem a chuť se tohoto projektu zúčastnit. Příjemné odpoledne jsme pak ukončili na vaší zahradě.

V září jsem byla nemile překvapená, že se společnost nekoná, přestože nás bylo více, kteří jsme se chystali přijít. Zdůvodnění bylo jalové, „Vlaďka to zrušila“ Nakonec jsme se sešli u mě v bytě a věnovali jsme se astrologii, takže den vyčleněný pro astrologii se nakonec uskutečnil tímto způsobem.

Na Těrlicku jsme se dozvěděli, co potkalo Vlaďku a její rodinu a přirozeně jsme soucítili. Vznikla spontánní podpora pomoci a tak jsme nabídli témata k přednáškám, než se překlene prázdnota.Ty Honzo ses ujal předsednictví a zdálo se, že je všechno v pořádku.

Do včerejška. Oznámili jste s Katkou, že v astru končíte. Důvod, který se ke mně donesl, že snad opět nějaké nemocné a nezvládnuté emoce – prdy fvísty, nezájem..nečetla jsem, nemohu posoudit. Samozřejmě na ukončení činnosti máte plné právo, ale asi to nepůjde tak jednoduše. Proto také píšu.

Nikdo nemá zájem o vedení společnosti. Pokud je zájem, tak jen o pasívní členství. Za těchto podmínek se opravdu nabízí ukončení činnosti Ostravské astrologické společnosti. Můj návrh je takový: v listopadu a prosinci uspořádat přednášky podle domluvy, na kterou budou pozvaní všichni astrologové, podle adresáře který je u vás a také u Karla Tichého z dřívějška. Všem zúčastněným bude oznámen záměr činnost společnost ukončit a to k lednu 2014.

Ukončení musí být oficiální, to znamená:

1. Důvod – nezájem o aktivní členství.

2. Zrušit webové stránky Ostravské akademie, které jsou stejně nefunkční.

3. Zveřejnit pro všechny zájemce účetnictví, jak bylo naloženo s příjmy a výdaji, zvláště pak s příjmy z akademie, která byla finančně výnosná, ale doposud nikdo z lektorů neví, jak bylo s penězi určenými k výplatám pozvaných zajímavých lektorů naloženo, což vnáší do pocitů negativní a podezřívavé tendence. Bylo by dobré toto zveřejnit. Dále je třeba účet, pokud tam nějaké peníze zůstaly vynulovat a to opět zveřejnit, jakým způsobem to proběhlo.

4. Zrušit smlouvy s Domem techniky

5. Veřejně oznámit ukončení činnosti, zvláště pak do Prahy na Českou astrologickou společnost, kde jsme stále vedení a zaregistrovaní.

Tolik můj názor. Není to lehké, emoce jsou doposud stále silné, ale vzhledem ke stávající situaci nutné. Věřím, že se to podaří zodpovědně zakončit. Jana
Pozvánka do Antakarany
www.antakarana.cz

Jana Muroňová

Každé pondělí od 17.30 do 19.30 v čajovně Antakarana se budeme věnovat astrologii.
Lektor: Jana Muroňová
Cena: 200 Kč
Kontakt na lektora: jmuronova@centrum.cz
Čas: 17.30 – 19.30

První pondělí v měsíci je vyhrazeno novému pohledu na bolesti páteře
2.12.2013 lidská páteř jako duchovní cesta aneb zrcadlení planetárního systému v lidském těle
6.1.2014 bederní páteř
3.2.2014 hrudní páteř
3.3.2014 krční páteř

Druhé pondělí v měsíci bude praktický výklad horoskopu podle aktuální situace 9.12.2013 předpovědní horoskop pro rok 2014
Třetí pondělí v měsíci je otevřený kurz tradiční astrologie

Pozvánka
Ráda bych se připomenula s pozváním na úvodní kurz tradiční astrologie, konaný 18.11.2013 od 17,30
do 19,30 v Antakaraně. www.antakarana.cz Moje vize je asi taková. Chci se přizpůsobit vašemu zájmu a pro zájemce – zvědavce připravit pět dvouhodinových témat, která objasní smysl a práci s horoskopem.
Pro zájemce o profesionální astrologickou práci, nabídnout dvouleté víkendové studium, ukončené certifikátem. Scházeli bychom se jednou měsíčně v sobotu a neděli, vždy po šesti hodinách. Cena za účast je stejná, 100Kč za osobu a jednu hodinu. Pokud máte zájem stát se účastníkem, pošlete mi prosím závaznou přihlášku e – mailem na jmuronova@centrum.cz Do přihlášky uveďte vaše jméno, e – mail, telefonní číslo a město, kde bydlíte.
Bližší dotazy u mne na tel. 723 955 809 BEZPLATNĚ

Děkuji, jste srdečně zváni.
Jana Muroňová

Čtvrté pondělí v měsíci pozvání přijme něčím zajímavý host 25.11.2013 o radixové medicíně Jana Franka, tentokrát bez Jana Franka
Setkání ASO v říjnu 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Říjnové setkání začalo v 9:00 hodin organizačními záležitostmi. Následně jsme pokračovali výkladem horoskopu klienta - chlapce ve věku 12 let, který má zájem o volbu svého budoucího povolání. Okolo horoskopu se rozpoutala živá diskuse, takže jsme málem přehlédli vymezenou dobu setkání. Následně jsme pokračovali v diskusi ve známé restauraci u Toniho.

Na Facebooku je také slovo nového předsedy ASO Jána Kalety.

Klikni na obrázek:

účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky


Setkání ASO v červnu 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Dnešní setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Pan Václav Špirhanzl z Prahy nám přednesl zajímavou přednášku o souvislostech mezi astrologií a výpočetní technikou, nastínil možnosti, které tato technika dává k rychlé komunikaci a uchovávání informací na internetu. Následná diskuze byla tak dlouhá a zajímavá, že na další téma již nezbyl čas. Odpoledne jsme uskutečnili první astro garden party. Setkání trvalo do večerních hodin, počasí přálo, proti komárům dobře zabíral OFF. Vydařené setkání jsme rozpustili až po západu Slunce.

Jako každým rokem i letos následuje prázdninová pauza a uvidíme se až druhou sobotu v září. Děkujeme všem členům a příznivcům ASO za práci a podporu v sezóně 2012/2013 a přejeme hezké, teplé a bezkalamitní léto

účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky
Foto a text z webu: https://www.facebook.com/asostravaSetkání ASO v květnu 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

V květnu jsme se sešli v hojném počtu. V první části nás Šárka Macková informovala o stravování podle čínské medicíny. Ve druhé části jsme rozebrali dva nanejvýš zajímavé horoskopy. První rozbor se týkal rodových vzorců v ženské linii, kdy ženy otěhotní v velmi mladém věku a odmítnou se starat o dítě, které je následně vychováváno příbuznými. Ukázli jmse si v horoskopu indikace, které působí silné vztahové iluze o partnerech a v kombinaci s potlačeným ženstvím jsou nebezpečné pro několik generací žen v této rodině. Druhý horoskop se týkal možnosti najít si práci. Klientka je žena, která i přes dvě vysoké školy není si schopna najít trvalé zaměstnání. Po ukončení setkání jsme se přestěhovali do Toniho a tam pokračovali v probírání různých témat.

přednášející Ján Kaleta přednášející Šárka Macková přednášející  Šárka Macková účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni
Foto a text z webu: https://www.facebook.com/asostravaSetkání ASO v dubnu 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Sešli jsme se v hojném počtu na obvyklém místě v DTO. Uvítali jsme několik nových hostů, ale i několik staronových členů, jako Ivanu a Janu. První částí setkání nás provedla Alena Kupczaková, která popsala direkční a prognostické metody v astrologii na několika praktických ukázkách. Druhou část vedla Alena Sladká, umožnila nám nahlédnout do metod, které astrologie využívá pro korekci času narození.

přednášející Alena Kupczáková účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky
Foto a text z webu: https://www.facebook.com/asostravaSetkání ASO v březnu 2013
Dům techniky, Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory

Naše pozvání na březnovou schůzku přijal Ing. Richard Stříbný, který ve své přednášce rozvedl možnosti klasické astrologie v dnešní době. V přátelské atmosféře jsme se po skončení přednášky přesunuli do restaurace Toni, kde jsme pokračovali v diskusi o nastíněných tématech. Setkání se tentokrát mírně protáhlo, vesele jsme si užívali každoměsíční pospolitosti. Za měsíc nás kromě rozboru zajímavého horoskopu čekají odložené direkce a rektifikace.

přednášející Ing. Richard Stříbný přednášející Ing. Richard Stříbný přednášející Ing. Richard Stříbný přednášející Ing. Richard Stříbný účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky účastníci schůzky v restauraci Toni účastníci schůzky v restauraci Toni

Další informace o Astrologické společnosti Ostrava najdete na facebooku:
http://www.facebook.com/asostrava
Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?