Měsíc Slunce
Astrology Pacific 1       |       Pozvánka

Vila Univers, na adrese Ostrava–Vítkovice, ul. Vrázová 5; tramvajová zastávka "Ředitelství Vítkovic" Ostrava–Vítkovice, ul. Vrázová 5

Nové webové stránky OSA najdete na adrese http://www.astrologie-ostrava.cz/ . Protože tam jsou většinou údaje z minulých stránek a některé už jsou aktualizované, prosím vás o posouzení a souhlas s ponecháním a zveřejněním. Pokud jsou námitky tak mi je sdělte a zkusíme to opravit. Za spolupráci děkuji. Jana Muroňová
Zpráva ze setkání astrologické společnosti z 18.1.2020

Bylo to naše první setkání v roce 2020 a všichni jsme si popřáli zdraví, spokojenost a ať se dílo daří, radost do příštích setkání. Přišlo nás devět.
Protože téma bylo volné, byla možnost libovolného rozboru horoskopu podle zájmu. Zamysleli jsme se nad výjimečným planetárním seskupením z 12.1.2020, kdy byly v přesné konjunkci planety Saturn, Pluto, Slunce, Merkur a jižní měsíční uzel v Kozorohu, a ještě v Kozorohu také Jupiter.
Jaké energie nám tato situace přinese? Kde můžeme očekávat změny, transformace, ukončení a znovuzrození, probuzení či omezení? Co přináší konfigurace lunární vědro?
Dále jsme rozebírali horoskopy prince Harryho a manželky Meghan, kteří již nebudou královské výsosti, o což sami požádali. Podrobný materiál měla velmi zajímavě připravený astroložka Libuše Koloničná.
Kudaibergen Dimash je Kazašský zpěvák obdařený výjimečným hlasovým rozsahem. Poslechli jsme si ukázku z jeho vystoupení a rozebrali jeho horoskop zrození i nástin umělecké kariéry.
V přátelské debatě jsme naše setkání ukončili a rozešli se s pozváním na příští schůzku 15.2.2020 na volné téma z alternativní medicíny.
Jste všichni zájemci srdečně zváni.

http://www.astrologie-ostrava.cz/

Za astrologickou společnost Jana Muroňová
Zpráva ze setkání astrologické společnosti 14.12.2019

Vážení přátelé, příznivci astrologie-Ostrava
Jsem ráda, že vás mohu informovat o našem prosincovém setkání, které proběhlo opět ve Vile Univers na Vrázové 5 v Ostravě Vítkovicích, v počtu 12 účastníků.
Na začátku jsme uctili památku našeho přítele, dobrého kamaráda Břetislava Hemerleho, který zemřel 22.11.2019. Čest jeho památce. Pro naši společnost vykonal velmi mnoho tím, že nás zásoboval astrologickou literaturou, vlastnil mnoho odborných knih, o které se s námi dělil. V našich vzpomínkách zůstane mezi námi ještě velmi dlouho.
Znovu jsme si připomněli, že byly dány do provozu nové webové stránky naší společnosti, kde informujeme o dění u nás. Najdete nás na http://www.astrologie-ostrava.cz/
Pak dostala slovo naše astroložka Libuše Pernová, která nás velmi podrobně seznámila s předpovědí na rok 2020. Za základ prognostiky vzala datum 1.1.1993, 0,00‘01‘‘ Praha.
Srovnávala natální horoskop s prognostickým a využila více technik. Také samozřejmě srovnala i jiné horoskopy založení republiky, zimní slunovrat a jarní rovnodennost 2020. Do výkladu také přidala numerologii, ze které vyplynulo mnoho zajímavých informací. Všichni jsme se ztotožnili s názorem, že rok 2020 bude velmi zajímavý a při správném postoji také velmi přínosný pro nás všechny.

Rozcházeli jsme se optimisticky vyladěni a s přátelským slibem, že se opět rádi uvidíme na příštím setkání 18.1.2020, opět na stejném místě a ve stejný čas v 9 hodin.
Nabízíme pro příští rok tento program:
18.1. – praktické rozbory horoskopů
15.2. – zajímavosti z léčby homeopatií
21.3. – jarní rovnodennost, důležitý začátek astrologického roku
18.4. – praktické rozbory horoskopů
23.5. – mystická cesta našeho národa
Červen, červenec a srpen – prázdniny.
Do dalších dní přejeme všem příjemné prožití Vánoc, zdraví, tvořivou radost a mnoho krásných chvil v roce 2020. Za astrologickou společnost srdečně zdraví Jana Muroňová

Fotky ze setkání ASO 14,12,2019 - fotila Ivana Kulihová

schůzka astrologů prosinec 2019 schůzka astrologů prosinec 2019 schůzka astrologů prosinec 2019


ASO - astroschůzka ve Vile Univers 16. listopadu 2019

Program měl ve své režii astrolog Josef Oršulík a jeho téma bylo: Astrologie je náboženství budoucnosti. Pan Josef, duchem stále mladý, i když už v tak říkajícím požehnaném věku, nám velmi zajímavým způsobem předával mnohé své myšlenky inspirované nejen Kňazem Janem Maliarikem (který byl astrologem a od jehož narození letos uplynulo 150 let). Probíral s námi mimo jiné otázky víry, rozumu, vědění, zmínil zásady moudrosti, jak je důležitá pevná vůle, co dělat a co nedělat, kam jít a kam nejít...!

Vládcem astrologického roku 2019 je Saturn (podle tabulky zasvěcenců) a silná vůle je daná především dobře postaveným Saturnem s aspekty ke Slunci v nativním horoskopu. Dále Pluto, atd. Ale nestačí jen chtít, pevnou vůli má člověk stále posilovat a to tak dlouho až se stane zvykem. Toto setkání pod vedením p. Oršulíka bylo pro nás všechny opravdu přínosem, posílilo nás svou opravdovostí vědění, poznání a životních zkušeností.

Na dnešní sobotní setkání se nás sešlo šest zájemců. Byli jsme malá skupina, ale v milém prostředí a bez rušivých vlivů jsme odcházeli po 13 hodině s pocitem velmi zajímavě stráveného času.

Komentář ke schůzce a fota - Dagmar Závodná

schůzka astrologů listopad 2019 schůzka astrologů listopad 2019 schůzka astrologů listopad 2019 schůzka astrologů listopad 2019


Informace o říjnové schůzce ASO

Vážení přátelé Astrologie v Ostravě
Sešli jsme se 19.10.2019 opět ve Vile Univerz na Vrázové 15 v Ostravě Vítkovicích v počtu 8 astrologů.
Tentokrát jsme po úvodním přátelském přivítání diskutovali, a to velmi živě nad horoskopem kňaza Jána Maliarika, kdy letos uběhne 150 let od jeho narození. Jeho myšlenka Celozemského Univerzálního státu je v současnosti živá a uskutečňují se různé vzpomínkové akce. Také naše společnost má v plánu 16.11.2019 si připomenout toto výročí, jeho dílo a jeho myšlenky.
Dále jsme se zabývali rozborem předpovědního horoskopu po Českou republiku, kdy 28.10.2019 uběhne 102 let od jejího vzniku. Myšlenky a názory byly velmi plodné a živé a loučili jsme se s přáním opět dalšího setkání 16.11.2019 na stejném místě.

Za Astrologii v Ostravě zapsala Jana Muroňová

schůzka astrologů říjen 2019 schůzka astrologů říjen 2019


zpráva ze setkání Ostravských astrologů

Vážení přátelé, dnes 21.9.2019 se uskutečnilo setkání Ostravských astrologů v počtu sedmi zájemců.
Organizační záležitosti – webové stránky společnosti, program příštího setkání jsme probrali hned na úvod.
Následovala přednáška Jany Muroňové „Lunární astrologie a závislost na digitálních technologiích“.
Úvodem byl prezentován rozdíl mezi solární a lunární prognostikou na horoskopu podzimní rovnodennosti.
Přednáška pak pokračovala praktickými ukázkami jak Měsíc ovlivňuje psychiku lidí od nejútlejšího věku do dospělosti, jak a u koho se projevuje závislost na sdílení, hrách, hazardu a ostatních projevech závislosti. Na závěr jsme se seznámili s horoskopem Jana Maliarika a ukázkou kartografického horoskopu.
Naše příští setkání bude 19.10. opět na Vrázové 5, v Ostravě Vítkovicích. Věnováno bude praktickým rozborům horoskopů zájemců a předpovědním tendencím v roce 2020 v České republice.
Pokud máte čas a zájem, jste všichni srdečně zváni.
Zapsala Jana Muroňová, předsedkyně společnosti Astrologie-Ostrava

schůzka astrologů září 2019 schůzka astrologů září 2019

ASO Komentář ke schůzce - 18/05.2019

Vážení přátelé, příznivci astrologie
Dnes, 18.5.2019 proběhla schůzka ASO ve vile Univers na Vrázové 5, Ostrava Vítkovice. Sešlo se nás 11 příznivců astrologie. Setkání zahájila astroložka Dagmar Závodná přednáškou na téma - Povaha je můj osud. Doložila tragické příběhy osob, jak např. konjunkce Urana a Marse na významném místě v jejich horoskopech způsobila impulsivní a neovladatelnou povahu, která nakonec vedla k tragedii. Došlo i na rozbory dvou horárních horoskopů. Poté astroložka Libuše Pernová doložila provázanost horoskopů své rodiny na rodové vazby. Proběhla samozřejmě i vzájemná diskuse k tématům.

K volbám do EU (25.-26./5) p. Josef Oršulík, zakladající člen ASO, vzkázal nám všem: "Běžte volit, jinak ti co nejdou k volbám nechají svůj vlastní terén k dispozici svým nepřátelům."

Součástí našeho setkání bylo také předání předsednictví ASO astroložce Janě Muroňové, která představila svoji vizi.
Schůzky se budou i nadále konat ve vile Univers na Vrázové 5 a to každou třetí sobotu v měsíci. V září, prosinci a březnu na astrologická témata, říjnu, lednu a dubnu bychom rádi nabídli službu zájemcům i z řad veřejnosti, jak pomocí astrologie vyřešit některé potíže a v listopadu, únoru a květnu bude místo pro zajímavá témata z oblasti léčení, zajímavých teorií, sdílení různých myšlenek a představ.
Pokud vás tato vize zaujme, budeme rádi když se k nám přidáte a svojí účastí obohatíte naše setkávání.

Za astrologickou společnost srdečně zdraví a na setkávání se těší Jana Muroňová a Dagmar Závodná .

schůzka astrologů květen 2019 schůzka astrologů květen 2019


POZVÁNKA NA KVĚTNOVOU SCHŮZKU ASO

Zveme na setkání všechny příznivce Astrologie z blízkého i dalekého okolí, které se uskuteční v sobotu - 18. května, od 9 do 13 hodin, v Ostravě-Vítkovicích, ve vile Univers, na ul. Vrázová 5.

Na téma - Povaha je můj osud - Dagmar Závodná ukáže na příkladu horoskopů, jak charakter a temperament člověka předurčuje jeho jednání a tím i vlastně jeho osud.

V druhé části schůzky nám Libuše Pernová odhalí další vlivy, vlivy rodiny a rodových vazeb v našich horoskopech.
Jak je zvykem na našich schůzkách, budeme také otevřeně hledat odpovědi na mnohé otázky z pléna a pokračovat i nadále ve vzájemných diskusích.

Vstupné je dobrovolné.
Za ASO zdraví a těší se na vás - Dagmar Závodná


Schůzky ASO

Dobrý den všem příznivcům ASTROLOGIE na Ostravsku. Dovolte mi pár slov o dění, co a jak v ASO. Protože mám dost vlastních aktivit a organizovat ASO a dojíždět každý měsíc z Těrlicka do Ostravy jako předsedkyně nestíhám, budeme se zatím scházet občas, podle situace, návrhu a ochotě přednášejících. Taky bych ráda předala předsednictví a Jana Muroňová se nabídla a je ochotna pokračovat jako předsedkyně. Doufám, že nejen já, ale všichni budeme Janě nápomocni svou aktivitou, aby Astrologická společnost Ostrava i nadále úspěšně pokračovala a fungovala.

Zatím tolik, opatrujte se, zdraví Vaše Dagmar Závodná (777 953 540).


Schůzka ASO

Schůzka ASO - v sobotu jsme se setkali sice v menším počtu, ale bylo to velmi příjemné, pohodové a zajímavé setkání. Také jsme mimo hlavní téma otevřeli téma Uzlů a rozebrali partnerský horoskop ženy s jejími osudovými muži.

Jana Muroňová napsala komentář ke schůzce:
Téma prognostika 2019 je těžké téma, vzhledem k velmi proměnlivé a nestálé politické situaci. Přesto nám energie přejí a Libuška to dokázala excelentně a velmi pozitivně objasnit. Pro mě tam bylo pár zajímavých postřehů, které mi opět osvětlili některá témata, která mě zajímají. Už se těším na další setkání. Srdečně zdravím a přeji ještě jednou všem pěkné a pohodové Vánoce. Jana

foto - Hanka Hana Kupková

schůzka astrologů září 2018 schůzka astrologů září 2018
POZVÁNKA na prosincovou Astrologii

zveme všechny příznivce Astrologie nejen z blízkého, ale i dalekého okolí na setkání, které se uskuteční tuto sobotu, 8. prosince 2018 v 9 hodin v Ostravě-Vítkovicích, ve vile Univers (ul. Vrázová 5).

Na tomto předvánočním setkání bude v hlavním programu astropřednáška paní Libuše Pernové - Jak na Štěstí v novém roce 2019 z astrologického i numerologického hlediska. A nejen to, bude prostor i pro další různé otázky a společnou diskusi.

Za ASO zve a těší se na vás - Dagmar Závodná
Komentář k zářijové schůzce ASO

Na sobotní schůzce 15.září jsme nejdřív zapálili svíčku a vzpomněli na nestora polské astrologie pana Leona Zawadzkého, kterého Dagmar Závodná a Jarmila Gričová měla tu čest osobně poznat jako svého Učitele. Pan Leon Zawadzki zemřel 31.08. 2018 ve 4:30 hodin blízko svého osvětimského rodiště, v Tychach. Čest jeho Památce…

Pak pokračovala předem avizovaná přednáška paní Dr. Jarmily Gričové, která obsahovala mnoho zajímavých informací na předem dané téma - téma homosexuality. Paní Gričová také zmínila knihu autora Konstantina Daragana & Jana Novikova Astrologija ljubvi i braka - tedy astrologie lásky a manželství - z které čerpala a která je velmi inspirativní nejen pro toto, v dnešní době tolik frekventované téma. V přátelské atmosféře pak dále pokračovala společná diskuse, kde také padlo mnoho zajímavých informací.

Zatím tolik, mějte se pěkně a zdravě, příští schůzku ASO plánujeme předběžně na prosinec.
*
Další info:
První víkend v říjnu 2018 se sejdou tradiční astrologové v Těrlicku – viz Pozvánka a Program.
Listopad 2018 - paní Dagmar Závodná připravuje pro zájemce o Horární astrologii seminář (10.-11. listopad ).

schůzka astrologů září 2018 schůzka astrologů září 2018 schůzka astrologů září 2018

ASO - Pozvánka na astrologickou schůzku

Srdečně zveme přátelé a příznivce Astrologie na schůzku. Schůzka se koná v Ostravě - Vítkovicích, ve Vile Univers , na ul. Vrázová 5 v sobotu 15.září 2018 od 9-13 hodin.

Program schůzky
Paní Dr. Jarmilka Gričová bude mít přednášku na téma homosexuality z názvem:
Homosexualita v horoskopu, motivy a cesty k ní na příkladech.

Vstupné je dobrovolné.
Mějte se moc pěkně, na setkání zve a těší se na vás předsedkyně ASO - Dagmar Závodná .ASO - Informace o červnové astrologické schůzce

Vážení přátelé Ostravské astrologické společnosti.

V sobotu 23.6. proběhlo setkání ostravských a spřátelených astrologů. Přítomno bylo 13 členů. Program byl velmi zajímavý a setkal se příznivým ohlasem. První přednášku vedl astrolog Josef Oršulík na téma „Svědomí a božské zákony.“ Rozebral také horoskop zájemce a doporučil jak vyřešit vzniklý problém.

Po přestávce následovala přednáška astroložky Jany Muroňové „Ne peníze, ale informace zachraňují“. V první části přednášky se zaměřila na rozbor horoskopu zrození a jak z něho přečteme téma peněz. Prakticky pak následovala ukázka rozboru horoskopu Henryho Forda a Billa Gatese. Potřebné informace lze čerpat z pohybu planet, zdravotních a rodových zátěží, z planetárních vlivů, které s současnosti jsou velmi silné a působí na každého z nás.

Po následné diskusi a přátelské besedě jsme se rozcházeli. Příští setkání bude v září, po prázdninách. Jsme otevřená společnost a vítáme každého, kdo by se chtěl zúčastnit našeho setkání. Přejeme všem pěkné léto, prázdniny, vydařenou dovolenou.

Zapsala Jana Muroňová
Foto - Hanka Hana Kupková

schůzka astrologů červen 2018 schůzka astrologů červen 2018 schůzka astrologů červen 2018 schůzka astrologů červen 2018

Shrnutí témat - OršulíkASO - Pozvánka na astrologickou schůzku

ASO - Pozvánka na astrologickou schůzku v sobotu, 23.června 2018 od 9 – 13 hodin ve Vile Univers (Ostrava - Vítkovice, Vrázová 5, zástavka MHD - Ředitelství Vítkovic).
Srdečně vás zveme na poslední předprázdninovou schůzka na téma - NE PENÍZE, ALE INFORMACE ZACHRAŇUJÍ .
Program:
Pan Josef Oršulík – Všeobecné poznámky k Astrologií.
Paní J. Muroňová – Jak nám pomůže rozbor nativního horoskopu pochopit sama sebe, poznat kým jsem.
Závěr bude patřit společné diskusi.

Vstupné je dobrovolné.
Mějte se moc pěkně, na setkání zve a těší se na vás předsedkyně ASO - Dagmar Závodná .Přednáška Ing. Jaroslava Popelky

Dne 5.5.2018 proběhla v OM CAFE Ostrava
přednáška Ing. Jaroslava Popelky na téma:

ASTROLOGIE: SYSTÉMY ASTROLOGICKÝCH DOMŮ A SYMBOLICKÉ DIREKCE.

V úvodu se pan Popelka věnoval popisu některých v současnosti astrology používaných systémů astrologických domů (Campanus, Placidus, Porphyrius, Meridian, Regiomontanus) a vysvětlil, jak tyto systémy fungují. Zdůraznil důležitost rovníku a poledníků při výpočtu astrol. domů, a posléze vysvětlil, jak funguje systém domů Alcabitius. Vysvětlil, proč je tento systém nejdůležitější a dává nejlepší výsledky ze všech systémů domů. Na konkrétních horoskopech známých osob, členů rodiny i přátel zdokumentoval tranzity a direkce, které aspektovaly hroty vnitřních domů dle systému Alcabitia při konkrétních událostech. V další části přednášky se věnoval symbolickým direkcím a vysvětlil své nové poznatky v této oblasti.

Poznámka: K dispozici je zvukový záznam celé přednášky - tři části v jednom mailu-zásilce úschovny (možno si o něj ihned napsat na hkupkova(zavináč)seznam.cz a také videozáznam celé přednášky (bude zasláno 8 částí jednotlivě - přes úschovnu).

Odkaz na písemný záznam zde: http://www.astrotheologie.wz.cz/prednasky.html

nebo: http://www.astrotheologie.wz.cz/systemy.pdf

Fotografie z akce:

přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava Popelky přednáška Ing. Jaroslava PopelkyASO - Komentář k březnové astrologické schůzce.

Na březnové schůzce jsme kromě jiných mezi námi přivítali i milou návštěvu - členku olomoucké astrologické skupiny paní Helenu Novotnou a rovněž příznivkyni ASO - paní Markétu Tymonovou z Frýdku Místku. Obě dámy byly i na setkání tradičních astrologů na Těrlicku v říjnu 2017. Téma - Astrologův solární rok, který letos začal 20. března 2018 - přednášela Líba Pernová a poté se rozběhla velmi podnětná a zajímavá diskuse od přítomných astrologů.

Tato přednáška měla vysokou úroveň a všem se líbila. Co já osobně oceňuji je, že Líba Pernová přizpůsobila svou přednášku i přítomným začínajícím studentům astrologie, kteří dobře porozuměli a pochopili co bylo řečeno. Pak se ujal slova pan Bronislav Rymer a seznámil přítomné s některými neznámými metodami duchovního uzdravování. Tyto úrovně vysvětlil rozpisem na tabuli a vizualizací specifické mantry - která napojením přes videa polského léčitele Popka je schopna očistit osobu i prostor od negativních energií i bytostí.

Paní Novotná mi napsala i krásný mail, kde mimo jiné, shrnula i dojmy z tohoto našeho březnového setkání ASO, cituji: „(…) mohu říct, že jsem byla příjemně překvapená a moc se mi to líbilo. Také proto, že jsem tam měla některé známé z Ostravy jako pana Oršulíka a paní Muroňovou a to dělá hodně a taky vás znám z Těrlicka. Velkou úroveň tomu dala i paní Pernová, protože její výklad byl po astrologické stránce vyčerpávající a astrologická mluva na vysoké úrovni. To se jen tak nevidí ani u velkých astro-potentátů. Potud můj názor, samozřejmě i Markéty. " Konec citace.

Přítomno bylo 16 nadšenců astrologie - včetně začátečníků.

za ASO – 21/03.2018 zapsala Dagmar Závodná (tel. 777 953 540)

Foto z nynější schůzky - (klikni na obrázek):

účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně


ASO - ASTROLOGIE - POZVÁNKA

Dobrý den všem přátelům a příznivcům astrologie na Ostravsku. Přijďte na naše setkání. Setkání se bude konat v sobotu 17.března od 9-13 hodin v Ostravě –Vítkovicích, ve Vile Univers , na ul. Vrázová 5. Zúčastní se i pan Ing. Břetislav Hemerle, dlouhodobý člen ASO, který slaví v březnu 89 let. Zavzpomíná na časy minulé a předá nám nějaké astromateriály k rozebrání. Dále jsou připraveny přednášky:

1) Paní Liba Pernová bude přednášet na téma " Astrologův solární rok" , který začne jarní rovnodenností 20.3.2018. Povykládá i o synastrii nového solárního roku s inagurací Miloše Zemana - včetně dispozic z jeho natálu. Je to velké téma a nabízí se zajímavá společná diskuse

2) V další části si popovídáme na téma spirituality, senzibility a vizích - jak zasahují do běžného života každého a jak je přínosem je zpracovávat. Tyto energie jsou nyní silně zastoupeny Jupiterem ze Štíra a Neptunem z Ryb.

3) Pan Bronislav Rymer - „Seznámení s některými neznámými metodami duchovního uzdravování“. Bude řeč, o uzdravování, které jde z úrovně Ducha (3. úroveň). Ty úrovně nám vysvětlí a zmíní se o očišťování sebe i prostoru od neg. energií a bytostí .

Vstupné je dobrovolné.
Mějte se moc pěkně, na setkání zve a těší se na vás předsedkyně ASO - Dagmar Závodná .ASO - Komentář k prosincové astrologické schůzce.

Děkuji všem zúčastněným za hezké a zajímavé setkání. Mimo jiné nám paní Libuše Pernová ukázala, jak astrologie i numerologie spolu koresponduje neuvěřitelným způsobem. Diskutovali jsme různá témata. Konstatovali jsme, jak bude zásadní období první polovina roku 2018. Toto období bude nejdůležitější pro stabilitu nejen rodin jako takových, ale celé ČR. Letošnímu astrologickému roku stále ještě vládne Slunce a po něm, od 20/03.2018 přebere vládu Venuše, která v rodině i společnosti zdůrazní důležitost a nadřazenost ženského prvku.

Hezký den zdraví Dagmar Závodná (tel. 777 953 540)
ASO - Pozvánka na astrologickou schůzku.

Vážení a milí příznivci astrologie,

Ahojte, předběžně posílám pozvánku na ASO. Sejdeme se ve Vile Univers v sobotu 9.12.2017 od 09 do 13hodin. Bude to poslední setkání v tomto roce. Přednášku bude mít Libuš Pernová - Co nás čeká v novém roce - a jiné při ev. společné diskusi. Zatím tolik, doufám, že si uděláme všichni čas a v pohodě se sejdeme. Když tak přepošlete pozvánku dalším zájemcům.

Hezký den zdraví Dagmar Závodná (tel. 777 953 540)Informace o květnové schůzce ASO.

Na schůzce v květnu jsme se sešli v dobré náladě a také v příjemném prostředí Vily Univers, kde nás přijali velice srdečně.
Probrali jsme dostupné astrologické programy. Pan Oršulík nás seznámil se zajímavou rektifikační metodou, o které se málo ví, ale jak jsme viděli, při nejistých časech dobře funguje. Jako příklad jsme podle této metody pak rektifikovali čas nar. Miloše Zemana, který vyšel na 20:12hodin SELČ.
Dále probíhala živá diskuse na téma velkých živlových trigonů a co se stává, když nějaký živel není v horoskopu obsazen žádnou planetou, atd… Protože lidé, kteří se také chtějí zúčastnit přednášky „Kreativní astrologie s Pavlou Aligovou“ a v červnu už odjíždějí na dovolenou, tak na požádání a po domluvě jsme avizovanou přednášku Pavly Aligové přesunuli na 16.září. 2017.
Za ASO zdraví a těší se na příští společné setkání opět ve Vile Univers –

Dagmar Závodná.

Foto z nynější schůzky - Hana Kupková (klikni na obrázek):

účastníci schůzky na učebně účastníci schůzky na učebně


ASO - Pozvánka na astrologickou schůzku.

Vážení a milí příznivci astrologie,
zveme všechny zájemce na schůzku, která se bude konat v sobotu, 13. května 2017, od 9 do 13 hodin ve Vile Univers, na adrese Ostrava–Vítkovice, ul. Vrázová 5; tram. zastávka Ředitelství Vítkovic.

Na schůzce, pod vedením p. Pavla Houfka se budeme věnovat především počítačovým astrologickým programům, kterých je celá řada. Tyto programy jsou, v dnešních časech, velkým a dobrým pomocníkem pro výpočty stavěných horoskopů.
Pan Pavel Houfek názorně a podrobně ukáže a vysvětlí, jak si nastavit a pracovat s programem Solar Fire.

S programem Delphic Oracle nás krátce seznámí p. Robin Salomon, který pomocí tohoto programu připravuje svou prezentaci (týkající se Helénské astrologie), na některou z příštích schůzek.
Oba pánové pomůžou s instalací astroprogramů (demoverzí), proto doporučuji, kdo budete mít zájem o instalaci, vzít své notebooky sebou.

Na závěr pak p. Josef Oršulík představí knihu Max Heindel - Poselství hvězd, kterou sám před léty přeložil do češtiny. Tato zajímavá kniha poukazuje a radí, jak svou vlastní svobodnou vůli můžeme ovlivnit situace, naznačené různými astrologickými silami.

Vstupné je dobrovolné, podle možností většinou 50 -100 Kč za osobu.
Mějte se všichni moc pěkně, zdraví a 13.května se na vás těší nashledanou

Dagmar Závodná.

Předběžná informace o schůzkách ASO.

Dobrý den všem příznivcům a zájemcům o astrologii na Ostravsku a okolí.

Obracíte se na mne s dotazem ohledně astrologických schůzek, kdy a co připravujeme. Z technických důvodů jsme byli totiž nuceni schůzky pozastavit a poohlédnout se po novém místě pro naše setkávání. Zvažujeme dvě nabídky - Vilu Univers nebo Kulturní Dům. To za prvé a za druhé, pro nedostatek času vzhledem k pracovním závazkům a jiným aktivitám, zvolníme na nějaký čas frekvenci schůzek ASO a to jednou za dva-tři měsíce.

Příští schůzku máme už naplánovanou na sobotu - 20.května 2017 v čase od 09-13hodin (místo ještě upřesníme). Na této schůzce si ukážeme a vysvětlíme jaká je dostupnost a jak používat běžné počítačové astrologické programy. Astroprogramů je celá řada a co všechno lze s jejich pomocí počítat a využít při práci na horoskopech ukáže a ochotně vysvětlí pan Pavel Houfek na příkladech v programu Solar Fire.

Další schůzka (poslední před prázdninama) se bude konat 17.června 2017. Navštíví nás astroložka Pavla Aligová se zajímavou a kreativní přednáškou, která nese název - Astrologie s Pavlou Aligovou. Pavla Aligová píše: V přátelské atmosféře představím posluchačům techniky, které jsem si osvojila na švýcarských astrologických školách. Směrem od klasické astrologie pokročíme směrem k ukázce konstelací horoskopu a navážeme na praktickou ukázku systémové práce s objekty i figurkami. Kreativní astrologie je komplexní práce z tématem klienta. Jasná, efektivní a účinná. Těším se na Vás - Pavla Aligová. www.kreativniastrologie.cz

Pozvánky zveřejňujeme na stránkám p. Karla Tichého www.astrolot.cz. Ráda bych požádala všechny ty, kteří by měli zájem být o schůzkách informováni také e-mailem, aby se ozvali na zavodasa@volny.cz. Na našich schůzkám je vstupné dobrovolné (podle možností většinou 50 - 100.-Kč).

Za ASO zdraví a zve všechny zvídavé zájemce o Astrologii - Dagmar Závodná - předsedkyně.
Informace o lednové schůzce ASO.

Přednášející pan Robert Isfaháni Zapletal nám na sobotní schůzce (21.ledna 2017) velmi zajímavě povídal o drahokamech a amuletech v souvislosti s planetárními vlivy. Pomocí amuletů, zvlášť navržených a vyrobených individuálně pro jejich nositele, je pak možno zvýšit jak žádoucí pozitivní vlivy, nebo naopak zmírnit negativní a ošetřit různé doléhající závislostí včetně např. alkoholismu. Měli jsme možnost obdivovat sbírku drahých kamenů, jejich brus i nádherné barvy. Dále byly k vidění vlastní návrhy a ukázky drahých šperků – krásných amuletů… Pan Robert také zmínil mnoho zajímavostí týkající se Svatováclavské koruny – klenotu českého státu.
Mimochodem, v Ostravském muzeu nyní, až do 05/03. probíhá výstava „Korunovační klenoty v dějinách světa“ kde je k vidění právě i replika Svatováclavské koruny.

Foto z nynější schůzky - Elén Slesingerová (klikni na obrázek):

účastníci schůzky na učebně
Hezký den zdraví Dagmar Závodná (tel. 777 953 540)


Pozvánka na lednovou schůzku ASO.

Dobrý den všem, astrologická schůzka se bude konat opět v Om café a to 21.ledna od 09-13 hodin.

Jak už jsem psala, Robin Salomon, který měl přednášet teď 21.ledna na téma „Královské horoskopy“ se z vážných pracovních důvodu omlouvá a ruší svou přednášku i účast na schůzkách do budoucna. Prozatím se přihlásil s náhradní přednáškou p. Robert Zapletal (byl na schůzce v prosinci) a v pondělí ještě potvrdí svou přednášku na téma - „Drahé kameny v Astrologii“. Poté, kolem 11 hodiny nás navštíví vynikající světový kytarový virtuos, pan Štěpán Rak . Pan Štěpán Rak, který je mimo své kytarové umění také velkým příznivcem Astrologie, nám zahraje několik svých skladeb, které jsou inspirované astrologickými znameními. Návštěvy pana Štěpána si velmi vážíme a těšíme se na nevšední hudební zážitek.
Vstupné je dobrovolné.

Za Astrologickou společnost Ostrava vás všechny srdečně zve a těší se nashledanou v sobotu - Dagmar Závodná (tel. 777 953 540)Schůzky roku 2017, 2018, 2019

Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?