Měsíc Slunce
      Pozvánka 2020

Vila Univers, na adrese Ostrava–Vítkovice, ul. Vrázová 5; tramvajová zastávka "Ředitelství Vítkovic" Ostrava–Vítkovice, ul. Vrázová 5

Nové webové stránky OSA najdete na adrese http://www.astrologie-ostrava.cz/ . Protože tam jsou většinou údaje z minulých stránek a některé už jsou aktualizované, prosím vás o posouzení a souhlas s ponecháním a zveřejněním. Pokud jsou námitky tak mi je sdělte a zkusíme to opravit. Za spolupráci děkuji. Jana Muroňová


* * * * *
přednáška Jaroslava Popelky s názvem ZNAMENÍ DOBY

Dne 19.9. od 9 do 13 hodin proběhla v Ostravě-Porubě přednáška Jaroslava Popelky s názvem ZNAMENÍ DOBY.
V první části přednášky se J.Popelka zaměřil na důležitost časových úseků, ve kterých dochází k vícečetným konjunkcím pomalých planet (6 a více). Ve 20. století byly 3 takové časové úseky. První taková časová perioda proběhla v letech 1914 - 1921, druhá perioda v letech 1940-1947 a třetí perioda v letech 1980 - 1989. J.Popelka popsal zásadní události, které proběhly v těchto jednotlivých periodách.

Zmínil, že pokud nastává 6 a více konjunkcí pomalých planet v intervalu 6 až 8 let, nastávají na planetě události, které mají zásadní vliv na celé lidstvo.
Dále se zaměřil na popis důležité periody ve 21. století, která začala probíhat od počátku r. 2020 a bude pokračovat až do r. 2026. V tomto časovém rozmezí proběhne 8 důležitých konjunkcí pomalých planet, z toho 5 již v roce 2020! Podobná situace se už nebude opakovat do konce 21. století. V další části přednášky popsal vliv nejpomalejších vnějších planet Urana, Neptuna a Plutona na některé významné historické události. V této souvislosti zdůraznil význam vstupu zmíněných 3 planet, především však Pluta do kardinálních znamení. V další části přednášky vysvětlil důležitý význam konfigurací mezi Uranem, Neptunem a Plutem, kdy se jedna z těchto planet dostane do poloviční vzdálenosti mezi dvě ostatní.

Ve 20. století byly 3 takové konfigurace. V letech 1901-1907 byl Uran v poloviční vzdálenosti mezi Neptunem a Plutem. 17.5.1945 nastala konfigurace, kdy byl Pluto v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Neptunem. 10.9.1979 se nacházel Uran v poloviční vzdálenosti mezi Neptunem a Plutem.
J. Popelka popsal, jak tyto jednotlivé konfigurace polovičních vzdáleností zcela zásadním způsobem ovlivnily vývoj lidstva.
Dále popsal zcela jedinečnou konfiguraci, která nastane 23.8.2025, kdy planeta Neptun bude v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Plutem. V rámci této konfigurace se navíc vytvoří přesné astrologické aspekty (na rozdíl od podobné konfigurace v roce 1504). Uran bude v Blížencích, Neptun v Beranu a Pluto ve Vodnáři.
Přečetl z BIBLE kap. 24 Matouš - poselství související s touto konstelací.

Popsal významné zajímavé astronomické úkazy roku 2020 a zmínil, že svět po datu 23.8.2025 již bude zcela jiný, než jaký známe dnes.
Tato velmi zajímavá přednáška se postupně přepisuje. Písemný záznam bude zveřejněn na níže uvedených webových stránkách. K dispozici je také zvuková nahrávka celé přednášky, kdo má zájem, napište si: hkupkova@seznam.cz, lze zaslat přes úschovnu.

astrotheologie.wz.cz

Fotografie ze setkání pořídila paní Hana Kupková - klikni na obrázek

účastníci přednášky účastníci přednášky účastníci přednášky účastníci přednášky účastníci přednášky

doplněno dne 22.9.2020:
Milí přátelé, posíláme záznam velice zajímavé přednášky, přinášející velmi důležité poselství lidstvu pro toto a následující období: Písemný záznam přednášky J.Popelky: ZNAMENÍ DOBY: http://www.astrotheologie.wz.cz/Znameni%20doby%20J.Popelka.pdf
Stručné informace o přednášce: http://www.astrotheologie.wz.cz/zmenyanovinky.html
Více na: astrotheologie.wz.cz

* * * * *
Zpráva ze květnového setkání Astrologické společnosti

ASTROLOGICKÁ SPOLEČNOST OSTRAVA
23.05.2020
Po skončení vládou nařízené karantény šíření viru COVID-19 jsme se opět jako astrologická společnost sešli v počtu 6 přítomných.
Ohlášený program přednášky astroložky Libuše Pernové „Prognostika na rok 2020 od jarní rovnodennosti,“ se neuskutečnil z důvodů nemoci přednášející.
V náhradním programu volné diskuse, jsme probrali více témat zaměřených na současnost.
Především co nám dnešní doba přináší a co se od nás žádá?
Výchozí axiom – Jak nahoře, tak dole – makrokosmos, mikrokosmos, je nutné v dnešní době rozšířit o uvědomění si - jak uvnitř, tak vně. Co žije v mém nitru, to vyzařuji navenek.
Žádá se integrace osobnosti. Ta se děje na třech rovinách.
1/ v rovině fyzické, které vládne planeta Saturn. Naše těla se proměňují, zažíváme různá zdravotní omezení, která léčíme každý podle své duchovní úrovně. Vládní nařízení pomocí masmédií v nás vyvolávají strach, skrze který rozpoznáváme svá omezení, různé zástavy a bolesti ve svém fyzickém těle. Je na nás abychom je rozpoznali a vyléčili.
2/ v rovině emocí, kterou ovládá Měsíc. Emoce jsou vždy jednou bolestivé a jednou radostné. Tím ve svém nitru integrujeme polaritu, která obohacuje náš život. Prožíváme lásku i zklamání, partnerství obohacující i omezující. Řešíme různé sociální vztahy, oddělení od rodičů, i od dětí. Milujeme život a radost, strach přináší smrt. Osobní rovina emocí se tak stává bohatou.
3/ rovina individuality, samostatnosti, kterou ovládá Slunce. Je to mentální rovina, skrze kterou se integrujeme do lidské společnosti. Máme-li se každý stát přínosnou součástí lidstva, žádá se vyspělé vnitřní sebevědomí. Tomu vnějšímu se říká ego, které poukazuje spíše na vnitřní slabost. Dále každý potřebujeme znát svoji vnitřní hodnotu a nenechat se ponižovat. Toto nás vede k sebepoznání a dále pak k úplné seberealizaci, která z nás udělá vyspělé a silné osobnosti. K tomu potřebujeme kreativitu, tvůrčí schopnosti a dostatek vůle. Toto jsou naše Sluneční hodnoty.
A co je integrace osobnosti? Je to kosmická sjednocující síla, která se jmenuje láska.
Všichni jsme součástí jednoho většího celku – až nekonečna, do kterého přispíváme svým dílem. Integrovat můžeme jen to, co máme skutečně rádi.
Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a rozloučili jsme s přáním pěkného léta, prázdnin a dalšího setkání 19.09.2020, na které jste všichni srdečně zváni.
Za astrologickou společnost Jana Muroňová


Zpráva ze setkání Astrologické společnosti v Ostravě 15.2.2020

Únorová schůzka astrologické společnosti byla věnována rozšířenému tématu, zaměřenému na jiný pohled na naše zdraví.
Jana Muroňová, jako přednášející, rozvedla energetický systém člověka, jak pracují naše programy ve sféře duchovní, mentální, psychické a fyzické. Výklad byl průběžně doplňován příběhy z mytologie, jak nám je zanechali naši předkové pro poučení. Přednáška zaujala a někteří projevili zájem o její zkopírování. Stručný výtah si můžete přečíst v sekci přednášky na http://www.astrologie-ostrava.cz/
Schůzky se zúčastnilo 13 přítomných, kteří se zasloužili o příjemnou a přátelskou atmosféru.
Naše příští setkání se uskuteční v sobotu 21.3.2020 opět na Vrázové 5 v Ostravě Vítkovicích. Přednášku bude mít astroložka Libuše Pernová a zaměří se na prognostiku v roce 2020.
Astrologický rok začíná jarní rovnodenností.
Jste všichni zájemci srdečně zváni.
Zapsala Jana Muroňová
Zpráva ze setkání astrologické společnosti z 18.1.2020

Bylo to naše první setkání v roce 2020 a všichni jsme si popřáli zdraví, spokojenost a ať se dílo daří, radost do příštích setkání. Přišlo nás devět.
Protože téma bylo volné, byla možnost libovolného rozboru horoskopu podle zájmu. Zamysleli jsme se nad výjimečným planetárním seskupením z 12.1.2020, kdy byly v přesné konjunkci planety Saturn, Pluto, Slunce, Merkur a jižní měsíční uzel v Kozorohu, a ještě v Kozorohu také Jupiter.
Jaké energie nám tato situace přinese? Kde můžeme očekávat změny, transformace, ukončení a znovuzrození, probuzení či omezení? Co přináší konfigurace lunární vědro?
Dále jsme rozebírali horoskopy prince Harryho a manželky Meghan, kteří již nebudou královské výsosti, o což sami požádali. Podrobný materiál měla velmi zajímavě připravený astroložka Libuše Koloničná.
Kudaibergen Dimash je Kazašský zpěvák obdařený výjimečným hlasovým rozsahem. Poslechli jsme si ukázku z jeho vystoupení a rozebrali jeho horoskop zrození i nástin umělecké kariéry.
V přátelské debatě jsme naše setkání ukončili a rozešli se s pozváním na příští schůzku 15.2.2020 na volné téma z alternativní medicíny.
Jste všichni zájemci srdečně zváni.

http://www.astrologie-ostrava.cz/

Za astrologickou společnost Jana MuroňováSchůzky roku 2017, 2018, 2019

Schůzky roku 2016

Schůzky roku 2015

Schůzky roku 2013 a 2014

Schůzky roku 2012

Schůzky roku 2011

Schůzky roku 2010

Schůzky roku 2009

Schůzky roku 2008

Schůzky roku 2007

Schůzky roku 2006

Schůzky roku 2005

Schůzky roku 2004

Schůzky roku 2003

Schůzky roku 2002

Schůzky roku 2001

Schůzky roku 2000

Schůzky roku 1999


Astrology Pacific   |     |  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021) zkontrolován programem HTMLPad