Astrology Pacific 1       |       Pozvánka


Schůzka ostravských astrologů - květen 2006
Email předsedkyně Ostravské společnosti astrologů paní Jany Muroňové:

Vážení přátelé. Dnes, 13.5. se sešla v Ostravě astrologická společnost, která byla seznámená s průběhem diskuse na konferenci Astrolabu. Jelikož se tam objevil příspěvek psaný jménem Ostravské astrologické společnosti, bylo v našem zájmu ověřit jeho pravdivost. Z přítomných 18 členů nikdo tento příspěvek nenapsal a ani nikomu není známé jméno autora, který se vydával za našeho člena a naším jménem psal.

Naše společnost se distancuje od informací uvedených v článku a její anonymitu odsuzuje. Předmětnou diskusi považujeme za provokaci, jejíž zřejmým účelem je narušit dobré vztahy jak mezi členy OAS vzájemně, tak i naše vztahy s veřejností.

Podobný přístup míníme zachovat také do budoucna. K probíhající diskusi chceme dodat, že paní Libuše Pernová publikující pod jménem Večernice, je naší dlouholetou aktivní členkou. Pravidelně se zúčastňuje našich setkání, kde často vystupuje jako přednášející. Mezi námi je vážená a její příspěvky jsou ceněny.

Toto sdělení bylo odhlasováno na společnosti a potvrdila ho většina přítomných. Prosíme proto o zveřejnění, za což děkujeme.

Jana Muroňová, předsedkyně společnosti, Ostrava


Zapamatovat web Astrology PacificAstrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Hledáte na těchto stránkách nějaký výraz, jméno, nebo slovo?
(Slovo napište, prosím, bez háčků a čárek)

Search on these pages any expression, or word?

Copyright © 2010-2011 Astrolot.cz. All rights reserved.