Zajímavosti      
Rok 1986 07.08.2021 at 18:43:14   

Josef Oršulík: SHRNUTÍ témat a myšlenek
přednesených na setkání ASO (Astrologická společnost v Ostravě) 17.07.2018 at 13:04:40   

Diagnostika ČR
předpokládané tendence v roce 2017 - astrologický rozbor   23.10.2016 at 09:45:49   
The Prognostication for world's newsmaker
Prognostika pro rok 2016   12.12.2015 at 10:42:37   
The Prognostication for world's newsmaker
Předpověď počasí na rok 2016   02.12.2015 at 11:08:16   
Weather forecast on year 2016
FEJETON: A je to tady   07.01.2015 at 15:46:07   
FEUILLETON: A is that a here
Předpověď počasí na rok 2015   26.11.2014 at 14:06:31   
Weather forecast on year 2015
Prezidentské volby 2013  23.01.2013 at 14:35:41   
The Presidential Election 2013
Život Pána našeho Ješua HAM-MAŠÍ´ACH   22.12.2012 at 09:46:25   
The Life of Ješua HAM-MAŠÍ´ACH Mister our
Předpověď počasí na rok 2013   03.10.2012 at 10:09:27   
Weather forecast on year 2013
Předpověď počasí na rok 2012   01.10.2012 at 19:33:11   
Weather forecast on year 2012
O pravém poslání astrologie   24.05.2012 at 10:20:21   
At true mission of astrology
Holešovická výzva.   21.03.2012 at 10:25:51   
Holesovice call appeal for.
Obecná předpověď na rok 2012.   01.01.2012 at 17:50:06   
Common prediction on year 2012
Mayský kalendář a jeho význam.   20.06.2011 at 20:31:16   
The Mayan calendar and his meaning.
Obecná předpověď na rok 2011.   09.01.2011 at 08:27:26   
Common prediction on year 2011
Příspěvek k teorii věků   16.12.2010 at 10:51:03   
The benefit to doctrine ages
Stávky odborů.  17.10.2010 at 10:22:39   
Strikes of the trade-unions
Staré příběhy ožívají.   02.10.2010 at 13:53:34   
Old stories reviving
Vážení přátelé v Polsku.   23.06.2010 at 18:45:00   
Dear friends in Poland
Tragédie ve Smolensku 2010 a Ludvík Souček!  11.06.2010 at 11:34:52   
Tragedy in Smolensk 2010 and Ludvik Soucek
Mé vzpomínky na Vlado Sládečka  09.06.2010 at 14:40:57   
My memories on Vlado Sladecek
Konec III. republiky polskej?  22.04.2010 at 20:15:59   
End of III. Polish republic?
Letecká katastrofa polského letadla – Smolensk.   12.04.2010 at 09:47:40   
Polish aircraft air disaster - Smolensk
Nový Věk - Věk Vodnáře   27.03.2010 at 16:31:54   
New age - age Aquarius
Astrologie pro Věk Vodnáře   02.03.2010 at 18:44:34   
Astrology for The Age Aquarius
Vesmír roste jako z vody   25.01.2010 at 16:15:47   
Cosmos shoot up like from waters
Michael Jackson   20.01.2010 at 09:37:36   
Michael Jackson
HOROSKOP na rok 2010   18.01.2010 at 14:58:18   
The HOROSCOPE on year 2010
Vulkan   18.01.2010 at 14:58:18   
Vulkanus
Další fáze „ozdravné kúry“   01.11.2009 at 08:46:17   
Next phase of "curative cure"
Kam peníze, kam jdete?   16.10.2009 at 19:25:43   
Where money, where are you going?
Státní bankrot Islandu   25.09.2009 at 19:27:46   
State bankruptcy of Iceland
Volby do evropského parlamentu 2009   27.05.2009 at 17:37:54   
The Election to the the European Parliament 2009
Rozbor horoskopu prezidenta USA Baracka Hussaina Obamy   20.04.2009 at 20:56:23   
Obama's horoscope
Jiří Grygar si vzal Kladivo na astrology   18.03.2009 at 11:44:15   
George Grygar took The Hammer on astrologers
Horoskop Samuela Morse   24.02.2009 at 11:00:22   
The Samuel Morse's horoscope
Barack Obama - cesta USA k ...?   01.02.2009 at 09:45:11   
Barack Obama - way USA to ...?
Kéž bych žil v zajímavých časech   31.01.2009 at 17:26:38   
Would live in interesting times
Příliš síly pohromadě   22.01.2009 at 17:35:50   
Too force together
Kurs předpovídání světových událostí   29.12.2008 at 15:59:04   
The Education of prognostication of world's newsmaker
Obludná plastiková lžička pro Sisyfos   18.03.2008 at 19:05:36   
The Monstrous plastic teaspoon for The SISYFOS
Osudové osmičky   19.01.2008 at 11:42:24   
Fateful "The eight"
Sibiřské "Zařízení"  20.11.2007 at 21:06:24   
Siberian "The Machinery"
Správný čas radixu České republiky  19.10.2007 at 11:46:43   
Correct time of radix horoscope of Czech republic
Rozhovor pro ruský server Gazeta  01.08.2007 at 18:41:02   
Interview for Russian server Gazeta
Astrologie jako dobrodružství poznávání  14.05.2007 at 21:34:34   
Astrology as adventure cognition
Šokovali experty. Dostali Bludné balvany   13.03.2007 at 10:58:48   
They shocked experts and got lost rocks.
Spisovatel Paolo Coelho    10.03.2007 at 20:10:25   
Writer Paolo Coelho
Olga Hepnarová   21.01.2007 at 21:02:27   
Olga Hepnarová
Desatero úspěšné kariéry ženy   26.02.2006 at 16:40:53   
Decalogue successful path of women's
Libuše Geprtová - Viktorkou navždy  06.12.2005 at 19:37:09   
Libuse Geprtova - Victoria for ever
Každý človek je neopakovateľnou bytosťou  08.11.2005 at 20:55:45   
Everyone is a Unrepeatable Esence
Duša si pri narodení vyberá matku   06.11.2005 at 20:12:37   
Soul at Birth selection Motherhood
Tajemná alchymie  11.09.2005 at 21:22:01   
Mysterious Alchemy
Drásavé znamení paní Marty  08.07.2005 at 18:03:14   
Harrowing Sign of Lady Marta
ČÍNSKÁ ASTROLOGIE A KOSMOLOGIE  13.06.2005 at 13:36:05   
CHINESE ASTROLOGY and COSMOLOGY
Björk - popová hvězda, jež posouvá hranice  08.02.2005 at 16:48:10   
Björk - the Pop-star, which scrolling Limits
Hovory o souvislostech  26.01.2005 at 13:03:34   
The Talk's about Context
Tranzit Černé Luny   26.08.2004 at 18:56:35   
Transit of Black Moon
Mladičká Jana Rybářová   18.07.2004 at 15:22:33   
Beardless Joan RYBAROVA
Něco o nemocech, současné lékařské vědě,
tradiční čínské medicíně a lidovém léčitelství.    15.06.2004 at 11:17:14   
Anything about Ill health, current medical Sciences,
traditional Chinese Med and people's Healering.
Lilith versus ostatní „Černé planety“ v horoskopu   24.05.2004 at 19:21:50   
The Lilith versus other "Black planets" in horoscope
Brutální poprava Nicholase Berga   24.05.2004 at 19:03:15   
Beastly execution of Nicholas Berg
PŘIPOJENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII   09.05.2004 at 23:10:33   
ANNEXATION CZECH REPUBLIC in EUROPEAN UNION
České eurohvězdy    25.04.2004 at 20:02:35   
Czech euro-stars
Najděte si svůj kámen    28.03.2004 at 15:50:54   
Yourself find your the Stone
Johannes Kepler: Valdštejnův horoskop    02.02.2004 at 21:49:55   
Johannes Kepler: The Horoscope of Valdstein
Marie Koldinská: Valdštejnův horoskop a historická realita 02.02.2004 at 21:49:55   
Mary Koldinska: Valdstein's horoscope and personage reality
PhDr. Marta Foučková v pořadu ČR 6 – Pamětníci    24.01.2004 at 19:15:32   
PhDr. Marta Foucková in Programme of CR 6 The Witness
Horoskop zimního slunovratu    16.01.2004 at 11:10:34   
Horoscope of Winter Solstice 2003
Stručná prognóza na rok 2004    16.01.2004 at 10:40:48   
Brief forecast on year 2004
Rok 2004 očima astrologů   30.12.2003 at 10:56:42   
Year 2004 per astrologer Eyes
Astrologie na prahu nového tisíciletí   25.11.2003 at 14:04:58   
Astrology on Doorsill of New Millennium
Zřícené mosty   15.11.2003 at 12:52:40   
Ruined Bridges
Kalendáře starých Mayů a Aztéků   14.11.2003 at 12:34:44   
The Calendar used of MAY's and of AZTEK's
Picassova opozice   08.11.2003 at 20:41:51   
The Opposition of Picasso
Španělský ptáček   16.09.2003 at 18:24:12   
The spanish Bird
Hráč, textař a podnikatel Michal Horáček.   07.09.2003 at 18:25:49   
Gambler, lyricist and businessman Michael HORACEK.
Lupénka – Psoriasis.    31.08.2003 at 10:52:43   
Psoriasis.
Měsíc a Slunce ovlivňují zdraví.    30.08.2003 at 10:55:51   
Moon and Sun influence Health.
Svobodomyslný rebelant Lukáš Pollert.    28.08.2003 at 20:14:03   
Liberal dissenter Luke POLLERT.
Horoskop Karla Marxe.   14.06.2003 at 17:48:58   
The Marx's horoscope.
Horoskop C.G.Junga.   14.06.2003 at 17:41:52   
The C.G.Jung horoscope
Astrologie epidemie SARS.   27.04.2003 at 12:00:01   
The Astrology of SARS.
dr. Grygar navrhuje letadlologii.   21.04.2003 at 10:58:54   
Dr. Grygar suggests the Aeroplanelogy.
Havárie raketoplánu Columbia.   08.03.2003 at 18:52:41   
Breakdown The Space shuttle Columbia
Masakr Olgy Hepnarové.   25.02.2003 at 10:25:58   
The Massacre of Olga Hepnarova.
Sebevražda blíženců.   10.02.2003 at 14:30:58   
The Suicide of Gemini's.
Prognóza na období let 2003 až 2010   26.01.2003 at 18:25:31   
Prognosis on period flight 2003 until 2010.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 4   |   Zajimavosti 1   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.
Stránka byla po dvaceti letech (2021) zkontrolována programem HTMLPad