Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Astrologie jako dobrodružství poznávání

přednáška Milady Smrčkové
na astrologické společnosti v Ostravě, 12. 5. 2007

Pociťuji velkou vděčnost za to, že mohu nahlížet „za oponu“ a poznávat, jak vypadá režie toho, čemu by se dalo říci „Hra na schovávanou“. A přesto, že vím o nejkratší cestě „domů“, baví mne se toulat a objevovat ostatní pěšiny.

MUDr. Milada SmrčkováPřijmeme-li pravidla hry, musíme ji brát vážně a plně ji prožívat, tak jako s napětím sledujeme zajímavý příběh na obrazovce televizoru. Samozřejmě můžeme se hry zúčastnit s menšími úrazy, když známe pravidla. Jestliže si je astrolog vědom toho, jak probíhají životní cykly, dokáže objektivněji posoudit svou životní situaci a také situaci svých klientů. Nestane se mu potom, aby jako „šejk Peterka“ ze starého filmu O študácích a kantorech odpověděl na otázku profesora matematiky, že kosinová věta zní: „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne…“ v přesvědčení, že je na hodině dějepisu.

Ostatně v jaké fázi života se nacházíme a co je třeba dělat, říká už Bible (Kazatel – kniha připisovaná Šalomounovi, Starý zákon): „Všechny věci pod nebem mají vyměřen svůj čas, aby mohly naplnit svůj účel. Je čas se narodit a je čas zemřít, je čas sázet a je čas sklízet, co bylo zaseto, je čas zabíjet a čas léčit rány, čas ničit a čas znovu stavět, čas plakat a čas se smát, čas truchlit a čas tančit, čas odhazovat kameny a čas je opět sbírat, je čas objímat se a čas zdržet se objetí, čas dostávat a čas ztrácet, čas podržet věci a čas je odložit, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas hovořit, čas milovat a čas nenávidět, čas válek a čas pokoje.“ Horoskop je takovým průvodcem, podobně jako byl starým hospodářům lunární kalendář. Byly v něm i pranostiky a plno moudrých rad.

Když stojíte na určitém životním předělu, nutně si položíte otázku: co mi má přinést tato zkušenost? Jak na ni mám správně reagovat? A horoskop vám nabídne odpověď.

Když mi Pluto chodil v opozici na Slunce v 8. domě, raději jsem zavírala oči před tou signaturou, abych si nezhmotnila své obavy (to je nebezpečí astrologie, stejně tak i medicíny a jiných oborů, kde můžeme předvídat pravděpodobný průběh událostí). Když manžel zemřel, měla jsem mít za dva dny astrologický kurs se skupinou lidí, kteří před sebou nemají tajemství a s nimiž jsme prošli události jejich životů do velké hloubky. Váhala jsem, mám-li je obvolat a zrušit sezení, ale cítila jsem se hodně sama. Přiměli mne, abych udělala rozbor, který jsem mnohokrát dělala pro ně, také pro sebe. Měla jsem pochybnosti, jestli jsem přece jenom neměla zasahovat manželovi do života a nutit ho, aby něco pro své zdraví dělal – těžko se v té věci hledá pravá míra – a obavy se rozplynuly. Hleděla jsem fascinovaně na zápis, který mi říkal: „Skončil důležitý úkol Tvého života, který se týkal kvadratury Slunce Neptun.

Na vzestupném a sestupném uzlu horoskopu totiž nacházíme jakousi stanici setkávání a loučení, je to místo, kde potkáváme členy skupiny duší, s nimiž v této inkarnaci něco řešíme a kde je zase opouštíme. Planety na Dračím ohonu jsou vždy karmickým zápisem něčeho z minulých životů. Proto se také uzlům říká karmický ascendent a descendent.

Zkoumáme-li vztahy, používáme horoskop seznámení, horoskop svatby, příslušné horoskopy zatmění Slunce kolem těchto dat, srovnávací a kompozitní horoskop.

Použila jsem horoskop svatby, kde jak dávno vím, je Neptun, který je napojen na Dračí hlavu mého radixu, což značí „setkání s Neptunem“. V mém osobním horoskopu procházel tranzitující Dračí ohon přes Neptun – „rozloučení s Neptunem“. Uvědomila jsem si, že skončila určitá hodina výuky, prostě dozrál čas pro změnu. Byla to hojivá mast pro mou bolavou duši.

Když si uděláte kompozitní horoskop, můžete na principu polarit (neboť jde o poloosy planet) a jejich vyvažování vlastně sjednotit dvě odlišné bytosti nebo každou z nich s jejím zrcadlením. Tento horoskop můžete pak posuzovat tak, jako byste hodnotili bytost jedinou.

 Ascendent  Co je společným úkolem sjednocené duše?
 Dračí hlava;  Na jakou oblast je položen důraz?
 EP (Duchovní bod)  Co je za tématem ascendentu ještě skryto, co jeho téma doplňuje a rozvíjí?
 MC  Co je zjevné?
 IC  Co je skryté?
 Descendent  Jak dvojice funguje ve vztahu k ostatním lidem?
 AVX (Antivertex)  Co je ukryto, o čem nikdo neví a přece to ovlivňuje jednání druhých lidí, neboť to skrytě vyzařuje?
 VX (Vertex)  Jak na to druzí zdánlivě iracionálně a nečekaně reagují?
 Elevace  Která planeta je elevována – leží u MC, a tím zdůrazněna?
 Bod štěstí  V čem vidí dvojice štěstí a v čem ho nachází, v čem může cítit požehnání?
(Tranzit Pluta přes bod štěstí nastoluje otázku, v čem je štěstí doopravdy)
 NV
(Neosobní bod štěstí, vědomí)
 Co je třeba integrovat, abychom se mohli cítit šťastni?
- je to opoziční bod k bodu štěstí (dle Martina Schulmana)
 Merkur  Jak myslíme a komunikujeme při společných akcích?
 Venuše  V čem vidíme společné hodnoty, na nichž se shodneme?
 Mars  Kam můžeme společně napřít svou energii?
 Jupiter  V jaké oblasti expandujeme, ať už v materiálním, nebo duchovním smyslu?
 Saturn  Co máme uskutečnit zodpovědně na hmotné rovině?
 Uran;  jaké jsou naše revoluční tendence a touha po svobodě?
 Neptun  V čem jsou výzvy astrálního světa?
 Pluto  V čem se máme totálně změnit?
 Luna  Jaké jsou naše instinkty a emoce, minulost, touha po bezpečí?
 Slunce  Jaká je naše společná identita, v čem můžeme zazářit?
 Chiron  Kde je naše chironské zranění a pocit nedostatečnosti,
který musíme překonat a učinit z něho přednost a talent?
 Černá Luna  V jaké oblasti nás silné emoční pnutí v duši dovede blíže k Bohu cestou,
která se hemží astrální havětí a dlouhými hady ze hry LILA?

Když si uděláte tento horoskop a doplníte ho sabiánskými symboly, můžete se hodně dozvědět o tom, proč vaše partnerství vzniklo a k čemu má vést. Některý prvek může být navázán na významné místo v horoskopu dítěte. Všímejte si Chirona, který má často návaznosti v rodinných liniích, možná jde o zraněné „vnitřní dítě“. Kompozitní horoskop si můžete udělat se svým dítětem, pomůže vám pochopit vzájemné vztahy. Tím nikterak nepopírám důležitost srovnávacího horoskopu, ale o tom je napsáno dost v literatuře.

Horoskop – radix má zvláštní vlastnost. Jeho platnost nezaniká úmrtím, ani tak zcela nezačíná zrozením. Můžete s ním cestovat v čase, neboť je součástí programu.

Poprvé jsem si toho všimla, když jsem si koupila na Astrologickém kongresu v Praze knihu Svatopluka Svobody Praha astrologická a sledovala jsem na horoskopu vyvraždění Slavníkovců ( 28. 9. 995, 7:10:06 GMT, Libice, 15E28, 50N10 ) klíčové události našich dějin.

Vyvraždění Slávnikovců

Když si zkusíte tranzity a direkce třeba jenom pro tři významné události :
1. upálení Mistra Jana Husa 6. 7. 1415
2. Bitva na Bílé Hoře 8. 11. 1620
3. Obsazení ČSR Němci 15. 3. 1939

Uvidíte, že

v roce 1620
se v primárních direkcích ocitne konjunkce Luna Pluto z 12. domu na Dračí hlavě radixu a v sekund. direkcích se ke konjunkci Luna Pluto (12. d.) utvoří opozice Saturn dir Mars dir Chiron dir (6. d.).,
Dračí hlava dir dojde na Chiron.

V roce 1939
se v primárních direkcích Pluto p.dir Luna p.dir dostane na Vertex a Venuše p.dir dojde na Chiron.
v sekundárních direkcích je setkání s Marsem Mars dir konjunkce Dračí hlava a Pluto dir se přiblížil k Asc a Saturn dir je na Desc.

V roce 1415 - upálení Jana Husa má
v primárních direkcích Neptun p.dir konjunkce Uran na IC, a
v sekundárních direkcích Chiron dir konjunkce Chiron (návrat Chirona znamená vždy puzení k duchovní obnově).

Tranzity jsou rovněž zajímavé.

Rok 1620:
Černá Luna tranzit konjunkce Uran (otázka svobody za každou cenu)
Neptun tranzit konjunkce Slunce (identita),
Chirontranzit opozice Jupiter (polarita mezi chironským zraněním – viz návrat Chirona při upálení Jana Husa – a moudrostí)

Rok 1939:
Černá Luna tranzit na IC (Lilith vstupuje do 4. domu – pocity zrady, „nižší Neptun“).
Mimochodem doba oběhu Černé Luny je 9 let, takže se tam vrátila v roce 1948.

Rok 1415:
Pluto tranzit konjunkce Černá Luna (dvě planety totální transformace v konjunkci),
Chiron tranzit konjunkce Černá Luna tranzit na Antivertexu a dokonce novoluní Luna tranzit Slunce tranzit na Dračí hlavě (možná to je i zatmění Slunce).

Chci tím jenom říct, že začátek našeho jednotného státu je spojen s něčím velmi nepěkným a že tato událost jde s námi dějinami.

Podobně jako můžeme jít v čase kupředu, můžeme se i vracet, vztahy mezi oběma horoskopy vlastně jenom přepínáme, jako když v astrologickém programu „URANO“ zmáčknete Enter. Je to dobrá věc, chcete-li si ověřit nějakou vizi, nebo to, co jste objevili při metodě SRT (Robert E. Detzler). Zkoušela jsem to několikrát pro sebe i pro druhé lidi a funguje to velmi dobře. Občas se totiž stane, že některý náš život je historicky zmapovaný. Nemyslím tím, že bychom byli slavnými osobnostmi, to je vždy spíš podezřelé a bývá to výplodem zbožných přání, ale ocitneme se jako pěšák v bitvě, která je plná přesných časových údajů. Je snadné potom sledovat zpětně pro tato data direkce a tranzity. Vidíte na nich jasně, jestli se vaše intuice ubírala správným směrem. Vize z minulých životů se objeví před vašima očima ve formě obrazu, nebo je to jenom kostým, který na sobě člověk náhle má.

Hledali jsme tak při jednom sezení v horoskopu paní, která se mi objevila v šatech významného templáře a sama mi potvrdila, že už o tom ví z jiného zdroje. Vzali jsme data z procesu s templáři a výsledky byly fascinující. Dnes má mistrovskou energii apeasment a zabývá se problémem, jak spojit světskou spravedlnost s duchovními principy.

Mám-li to shrnout, tedy všechny naše inkarnace v tomto časoprostoru mají propojení, které lze astrologicky vysledovat.

Pak se mi stala ještě jedna věc, z níž samozřejmě nemohu odvodit obecné pravidlo, ale stojí za zmínku. Říkala jsem na začátku, že jsem si vlastně udělala psychoanalýzu i pro sebe dva dny po manželově smrti. Mimo řadu dalších podrobností z ní vyplynulo, že pro manžela bylo partnerství setkáním s Lilith (radix manžela a horoskop svatby) a ta se také objevuje na ascendentu našeho kompozitního horoskopu. Zajímavé je, že Chiron tohoto kompozitního horoskopu je sice na jiném sabiánském symbolu, nicméně jen v nepatrné vzdálenosti od Lilith dcery. Je to Lilith v 7. domě na symbolu „Bankrot“ a dcera při jejím významném astrologickém ovlivnění zažívá katastrofy ve svých partnerských vztazích. Ostatně o Lilith v 7. domě i tak platí, že člověk v této sféře nenachází uspokojení, jemuž by něco důležitého nechybělo. Ale dalo by se to také vysvětlit jungovsky - partnerský vztah rodičů, jejich chironské zranění a následný osud dítěte ve vztazích.

Poněvadž si dělám i prekarmické horoskopy a tuším, že jsem o tom minule hovořila, udělala jsem si to i pro svou svatbu. Zírala jsem na něj konsternovaně. Slyšela jsem hlas, který mi řekl: tak toto je horoskop tvého úmrtí v minulé inkarnaci.

Možná jsou to věci, které patří mezi nesdělitelné. Vzala jsem vám ty horoskopy, ale nepřeji si, aby byly zveřejněny na internetu.

V minulé inkarnaci jsem žila jako muž na Ukrajině a spáchala jsem sebevraždu, poněvadž jsem neunesla ideologické rozpory ve své rodině. O tom vím už delší dobu, ale přesné datum jsem nehledala. Pro ty, kteří nevědí, co to je prenatální horoskop, uvádím: Je to jeden z principů zrcadlení, které má v esoterici zvláštní význam. Vzpomeňte si na pohádky, na svět za zrcadlem. Můžete položit horoskop jako zrcadlo a událost z budoucnosti promítnout do času před zrozením o stejnou vzdálenost. V programu URANO je na to výpočet. Abyste si našli prvky, které URANO nemá, zobrazíte si pak prenatal v Astrologu. Takže jsem přišla na to, že když esoterní astrologie říká, že se rodíme se Sluncem v tom znamení, ve kterém stálo v době, když jsme zemřeli, má pravdu.

Barbara Hand ClowMožná se časem dozvím, jaké pravidlo platí pro ascendent. Esoterní astrologie říká, že 7x opakuje stejné znamení; paní Barbara Hand Clow, autorka knihy o Chironu, je přesvědčená, že téma zůstává stále stejné při všech inkarnacích. Rozhodně je zajímavá statistika, podle níž je ascendent nejčastější v Panně (Vahách a Štíru), a nejméně častý v Rybách.

Prenatal svatby mi také ukázal, že téma Neptun kvadratura Slunce má v sobě zahrnuty i následky sebevraždy jako tendence, s nimiž je nutné se znovu utkat. Je v něm zakódován i princip osamělosti. Paní Liz Green má v knize o vnitřních planetách ilustrován problém „chybějícího otce“. Poněvadž nevím o tom, že by kniha byla přeložena do češtiny a máme dnes mnoho času, vzala jsem zajímavý příklad s sebou. Uvedu ho na konci přednášky.

Při práci s prenatálními horoskopy ve spojení s SRT jsem narazila na situaci postiženého dítěte, kde jednou z příčin byla kletba. Poněvadž osoba, která kletbu vyslovila, žije jako babička dítěte, donesla jsem vám ukázat prenatal, který odzrcadlil okamžik, kdy k tomu došlo. Použila jsem radix babičky a radix dítěte k vytvoření prenatálního horoskopu. Nemohu zveřejňovat horoskopy svých klientů, takže ty nejzajímavější věci musejí zůstat skryté; to, co jsem donesla s jejich souhlasem, nelze zavěsit na internet a zůstane mezi námi. Prosím, abyste data a souřadnice nikde nepoužívali, SRT s karmickou astrologií zachází do příliš soukromého světa bytostí.

Co to je „screening duše“?

Každý astrolog se setkává v horoskopu s prvky, které jsou nápadné a důležité. Obzvlášť vyniknou ve spojení se Sabiánskými symboly. Chce-li opravdu pomoci, musí překročit rámec klasické astrologie a zkoumat je buď v jungovském smyslu jako obsahy nevědomí nebo pod zorným úhlem karmické astrologie. Oba způsoby můžeme spojit, pokud pohlížíme na pobyt na Zemi jako na proces vzdělávání.

Robert E. DetzlerRobert E. Detzler, americký duchovní, podle jehož metody lze zkoumat problémy člověka ve vztahu k minulým inkarnacím, uvádí zajímavé tvrzení, které mne oslovilo. Lidská duše, která absolvuje sérii pozemských inkarnací a úspěšně ji dokončí, se může rozhodnout, že své vzdělání ve specifických podmínkách Země (Planeta rozhodování) ještě rozšíří. V tom případě dostane určité „disertační téma“, které Robert Detzler označuje jako „rušivou energii“, vrátí se znovu na Zemi na takzvané kolečko mistrovských inkarnací a zažívá události, které prakticky osvětlují a rozvíjejí klady a zápory zvolené energie.

Není to lehké a člověk si začne vytvářet obranné mechanismy, kterým Detzler říká „bloky pozitivního výrazu“ – jsou to jakési poruchy přiměřeného asertivního jednání. Navíc jsme ovlivňováni svými posvátnými sliby, kletbami, které na nás ulpěly, a působením přivtělených duší. Hranice mezi tzv. duševně zdravým a duševně nemocným člověkem je velmi tenká. Dnes, kdy se drogy stávají denní realitou, téměř přestává existovat.

Nevidím smysl v otvírání minulých existencí ve velkém a ze zvědavosti, jsou to odložené šaty a můžeme si zamořit okolí tím, co je v nich ukryto. V každém případě doporučuji tomu, kdo se zabývá metodou SRT v její klasické podobě, aby používal fialového plamene, s nímž pracují Rosikruciáni. Může ho začlenit do každodenní krátké meditace s evokací „Já jsem“, která je nádherná, jednoduchá a účinná.

Fialový plamen se hodí při každé práci s karmou, poněvadž všude jde o odpuštění a pochopení. Mimo jiné je důležitý po zasvěcení II. stupně Reiki, kdy je do aury zapsán vyhledávač karmy Zonar; vyhneme se tak nepříjemným stavům, které se u lidí objevují a jimž většinou nerozumí.

Screening duše poskytne stručný přehled o našich předpokladech, úkolech a blocích, a návod k řešení. Co testujeme?

1.jakými mechanismy vznikly bloky a kolik jich je v pořadí důležitosti (např. traumatická zkušenost, dědičnost, apod.),

2.jaká je naše duše. Jaký výrazný dar nebo vlastnost si přinesla do světa, čím je typická (je to např. soucit nebo odvaha),

3.jaký je náš vnitřní archetyp (k čemu jsme předurčeni svým talentem – např. tvůrce, léčitel),

4.jakou výzvu nám přináší tato inkarnace, jaké základní téma (např. pochopení smyslu života nebo problém materiální jistoty).

Potom zjišťujeme, jde-li o starší duši, která prodělává kolečko mistrovských inkarnací. Je to téměř pravidlem (myslím, že velmi mladé duše prostě nepřijdou).

Ptáme se, jakou energii duše poznává, o čem sbírá zkušenosti. Může to být třeba „nenávist k sobě“, kterou je třeba poznat v její ničivé podobě (alkohol, drogy, autoagresívní choroby) a naučit se ji proměňovat v lásku. Nebo „opuštěnost“ (blízcí lidé od nás odcházejí, zřeknou se nás, jsme ve vězení, …) a učíme se, že v našem srdci je Boží přítomnost a láska, kterou můžeme znovu a znovu objevovat.

Robert E.Dezler: Osvobození dušePři práci na tak závažných tématech si často vytváříme obranné reflexy; R. Detzler jim říká „bloky pozitivního výrazu“. Zasekneme se. Neodpouštíme, netolerujeme, zablokujeme si úspěch v životě apod.. Zkrátka nejsme asertivní a vyrovnaní. Můžeme bloky vytestovat v pořadí důležitosti a potom na nich začít pracovat. Mohou nás také vázat sliby a závazky z minulosti, obzvláště tzv. „posvátné sliby“ jako např.: slib chudoby, čistoty, poslušnosti, které skládají novici nebo kněží. Naše podvědomí si je pamatuje, ačkoliv už v této inkarnaci neplatí. Můžeme požádat o jejich zrušení, R. Detzler má k tomu účelu malý obřad.

Větším problémem jsou kletby, které mají velmi devastující účinky.

Přivtělené duše jsou velký problém. Paní Božena Koubová o nich napsala dvě knihy. Mnohdy je to opravdu jenom náhodná záležitost (i když i ta předpokládá vnitřní dispozici člověka, celkovou i okamžitou). Jindy jde o projev vážnější a měli bychom vědět, do čeho zasahujeme. Navíc jsou zde někdy neostré hranice s paralelními světy. Vlivem závislosti na drogách a alkoholu se narušuje imunita nejenom fyzického těla, ale i jemnějších těl. Diametrálně odlišná povaha člověka, která se pak projevuje, nesouvisí jenom s agresivitou plynoucí z poškozených jater, ale také se „společníky“. Odpojí-li se, nastoupí na jejich místo hned další a mnohdy ještě horší, pokud postižený sám se nepokouší o nápravu.

Nicméně když testujeme energetický stav člověka – akupunkturní dráhy a čakry, objeví se dost často při zcela průchodných drahách totálně zablokované čakry. Přivtělené duše nám berou spoustu energie a já opravdu nevím, není-li tento blok nějakým obranným mechanismem. Takže raději formuluji svou žádost jako prosbu o harmonizaci v souladu s Boží vůlí. Čakry se však vždy uvolní.

Myslím, že bychom měli při odpojování duší postupovat velmi zodpovědně, ptát se na souhlas, chránit se symbolem Božího světla a posílat duše tam, kam bychom i my sami chtěli jít. Měli bychom s nimi hovořit a přesvědčit je, chovat se k nim s láskou, nabízet jim prostě pomoc.

Pak jsou zde ještě astrální útvary, které jsme si stvořili sami a přiživujeme je svými emocemi. Musíme se stále pokoušet o to, abychom se dokázali podívat s odstupem na své pocity a proměňovat je láskou a pochopením.

Text přednášky přepsala paní Libuše Kramerová


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý