Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Paolo Coelho

Dům Techniky Ostrava-Mar.Hory 10.3.2007, přednáška Antonína Baudyše jr.

Nemusí se to líbit každému, ale je to tak: Paolo Coelho se stal nejčtenějším autorem dvacátého století. Do povědomí české společnosti vstoupil novelou Alchymista. Dobrý způsob na to, aby si veřejnost Coelha zařadila do role pana čistého, který hodným čtenářům servíruje hezký příběh. Jako však nedokážeme ocenit dobro bez jeho temného protikladu, tak ani příběhy naděje Paola Coelha nemohly vzniknout bez omylů či strastiplných momentů v životě autora.

Horoskop Coelho
Žáden Lev, ona to Panna

Spisovatel z brazilského Rio de Janeira, Coelho, se narodil 24. srpna 1947, 5 minut po půlnoci. (Časové pásmo +3.) Má horoskop jako čistokrevný spoisovatel, jak uvidíme v zápětí. Příležitostně se o Coelhovi píše, že je Lev. Pokud by se vám však zdálo, že je na Lva příliš chytrý, vaše podezření můžeme současně potvrdit i vyvrátit. Ve znamení Lva totiž v horoskopu Paola Coelha stojí 40% planet: Merkur, Venuše, Saturn a Pluto. Na stranu druhou, Sluníčko se nachází přesně na pomezí Lva a Panny, se silnějším přesahem do Panny. (Na pozici O stupňů 7 minut Panny.) Těchto pět planet se společně nachází v domě cestování a písemných aktivit, v domě třetím. Pro spisovatele pravé požehnání. Třetí dům horoskopu nejvíce přeje přemýšlení a přemisťování se. Z druhé strany ale neposkytuje ani klid ani stabilitu. Brání člověku zůstat na jednom místě a při takhle silném obsazení nutí člověka těkat bez cíle. Tento dojem v Coelhově horoskopu umocňuje Měsíc umístěný v rovněž tuláckém znamení Střelce. Tento obraz dokládá i jeho vztah ke Svatojakubské cestě, tj. pěší pouti do Santiago de Compostela. Jelikož je ale Coelhův Měsíc umístěn v domě partnerství, domě sedmém, můžeme se domnívat, že Coelhovým skutečným domovem je jeho žena Christina Oiticica, s níž žije v Riu de Janeiro.

Není hvězda jako hvězda

Paolo CoelhoCoelho bývá označován za spirituálního autora. Pokládám toto označení za výstižné. Poněvadž jeho horoskop na první pohled působí velice střízlivě, nabízí se otázka, odkud se v jeho horoskopu vztah ke spiritualitě odvíjí. Odpověď může laické zájemce o astrologii trochu překvapit. Jednak si horoskop zkuste představit raději jako trojrozměrný útvar než jen jako plochý list papíru. V trojrozměrném obrazu se ukazují další informace o jeho talentu. Druhák si zkuste představit, že horoskop se neomezuje jen Sluneční soustavu, ale promítá se do něj celý vesmír, včetně hvězd, mlhovin a galaxií. A zrovna v Coelhově horoskopu se přihodilo to, že na dvou velmi citlivých místech horoskopu, na Slunci a Středu nebe stojí dvě hvězdy. A to ne ledasjaké, jakých je na nebi viditelných devadesát pět tisíc. Coelho má ve svém horoskopu silně zdůrazněné dvě hvězdy, které byly ve staré perské astrologii označované za královské hvězdy Orientu. Dvě hvězdy, které mají vztah k pravdě a hloubce lidského ducha. Hvězdy Regulus a Fomalhaut. V roce 1947 stály na pozicích 29° Lva a 3° Ryb.

Tajemství Coelhova úspěchu? To by jistě chtěli znát mnozí a mnozí se s odpovědí se vyrovnávají po svém. Viz konstantně nepříznivé kritiky, které jej osočují z rabování duchovních tradic, příliš krátkých vět nebo povrchního stylu. Člověk však nemusí vystudovat literární vědy na to, aby poznal, že úspěch autora určují čtenáři, nikoliv kritici. Ukazatel profese v horoskopu Paola Coelha, Střed nebe, se nachází ve znamení Ryb. To odpovídá jeho nenápadnému nástupu, ve stylu kde se vzal tu se vzal. Vládce Ryb Neptun je umístěn v pátém domě zábavy. Ve znamení vkusu a umění ve Váhách. Jinými slovy Coelha jeho práce baví. Původní Coelhovou profesí bylo mimochodem skládání písňových textů pro brazilskou rockovou hvězdu. Poezie se znamením Ryb úzce souvisí. Při řemeslné praxi psaní písňových textů se Coelho naučil vyjádřit obraz a pocity v několika slovech. Merkur - planeta spisovatelů

Celé bohatství horoskopu nemohu předvést v pár odstavích. Z deseti planet horoskopu bych ale měl zmínit planetu myšlení a písemností Merkur. Merkur je u Coelha ve znamení Lva a tam má maximální potřebu se vyjádřit. Merkur ve třetím domě myšlení má prostředky na to, aby se vyjádřil inteligentně. Merkur v těsné blízkosti planety krásy a umění Venuše bývá obdařen vyjadřovacím darem. Merkur vzdálený přesných šedesát stupňů od planety svobody Urana bývá nepřeberným zdrojem nápadů a popravdě řečeno i rychle a správně kombinující inteligence. Venuše - planeta krásy a lásky -vládne celému Coelhovu horoskopu, v kterém Ascendent stojí právě ve venušinském Býku. Pokud má někdo vládce Ascendentu postavený těsně vedle Merkura, vždy se jedná o výjimečně chytrého a přemýšlivého člověka.

Záhir anebo touha po skryté ženě

Románem Záhir (2005) se Coelhovi podařilo nabídnout bezprecedentní vhled do svého soukromí, l do oblastí, které normálně zpřístupnit nelze, má-li si člověk uchovat společenský kredit. Muži se rádi milují se ženami. A - jak známo - geneticky zakořeněná potřeba rozsemenit se do širého kraje muže přivádí do eticky ošemetných situací. Coelhova planeta neurčitosti Neptun v pátém domě lásky pro takovou potřebu vytváří optimální podhoubí. Zejména je-li pod kvadraturou Marse z Raka, tak jako v jeho případě. Patronka citu Luna je veselá ve Střelci, planeta růstu Jupiter se nachází v erotickém Štíru a čtyři planety stojí v hravém Lvu. Takový muž má skutečně co dělat, aby sám sebe ukormidloval. Být za těchto okolností čestným mužem usilující o fair play za všech okolností situaci příliš neusnadňuje. A to už vůbec nemluvíme jaké to asi je být k tomu Brazilcem a katolíkem. Coelho v Záhiru ukázal, že citová a komunikační poctivost je schopna zvítězit nad každým rozporem. Včetně tak zakořeněným jako je chronická nevěra. Máme tak před sebou obraz toho, jak opravdově se může zachovat nositel horoskopu se Sluncem v poctivé Panně, Lunou ve spravedlivém Střelci a Ascendentem v loajálním Býku.

Divadelník a bohém

Coelho je pozitivní i tehdy, když pozitivním vůbec být nechce. To je také důsledek výše zmíněné konstelace. Býk, Střelec a zdůrazněný Lev jsou totiž ovládáni tak zvanými planetárními dobroději: Venuší, Jupiterem a Sluncem. V horoskopu jsou dvě znamení, která vytvářejí vztah k divadlu: Lev a Ryby. U Coelha je Lev zdůrazněn a Ryby jsou na hrotu domu profese, tzv. Středu nebe. V divadelní společnosti se Coelho pohyboval velkou část svého života. Vztah k drogám v mládí, srdečný vztah k alkoholu po velkou část života, pokusy s černou magií, obdiv k Aleisterovi Crowleymu, jako i mraky času probenděné nicneděláním a chozením po přátelích jsou v souvislosti s jeho horoskopem poučné: paradoxně totiž máme do činění s jednou z nejplodnějších a nejpozitivnějších osobností dvacátého století. My astrologové si výše zmíněné dáváme do souvislosti s kvadraturou Mars-Neptun. Ta se sama o sobě nemusí projevovat destruktivně, pokud je zbytek horoskopu solidní. Tak jako u Paola Coelha.

Prameny: http://www.sweb.cz/maktub/rozhovor1.html
http://www.paulocoelho.com/alem/bio.shtml
http://www.lezahir.fr/images/photos/Paulo_7.jpgAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý