Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Rozhovor pro ruský server Gazeta
poskytl astrolog pan Antonín Baudyš jr.


Jak se stalo, že jste se začal zajímat o astrologii?

Když jsem byl malý kluk, viděl jsem tatínka radit druhým lidem. Měl na stole v ložnici rozložené papíry s kolečky a značkami. Už jako dítě mne zajímalo to co není vidět více než to co vidět je. Okolo třinácti let mne zajímalo čtení z ruky a hádání z karet. Když se mi začalo dařit hádat, které karty položené na stole obrázkem dolů si otočím, tak jsem se vylekal. Měl jsem pocit, že se to neslučuje s křesťanstvím, ke kterému jsem se asi od šestnácti let poměrně veřejně a nahlas hlásil. Na gymnáziu mne hodně zaměstnávala křesťanská mystika a zájem, jak to je či není s lidským osudem. Četl jsem mnoho různých životopisů. V osmnácti letech jsem vstoupil do jezuitského řádu a začal se věnovat numerologii podle Robin Steinové. Ve dvaceti jsem si začal číst první astrologickou učebnici, předválečného dr. Kefera a učebnici Sakoyanové a Ackera. Žil jsem tehdy v Německu jako řeholník, koupil jsem si za třicet marek astrologický program na výpočet postavení planet. Úplně jsem vám ale neodpověděl, na to, na co se ptáte.

Myslíte, že v dnešní době astrologie jako věda zajímá lidi?

Astrologii v Česku někdy po roce 2000 vyhasla první vlna nekritického zájmu. Jemu se astrologie těšila v polistopadových letech. Dnešní zájemci o horoskopy a astrologii bývají poměrně poučení lidé. Jejich nároky jsou vysoké a oprávněné. Protože astrologie není právě snadná na uchopení, zájemci o ní se rekrutují z prostředí lidí s vyšším vzděláním. Tři hlavní odborné astrologické servery se drží každý na čtenosti kolem tisíce lidí denně. Stále trvá situace, kdy si lidé vozí astrologické knížky ze zahraničí a objednávají z tamtéž astrologické programy, přestože domácí produkce obojího je vysoká. To, že se v malém Česku vyrábějí hned tři různé astrologické programy dokládá samo zájem místních lidí o obor. Největší zájem o astrologii pozorujeme v Praze, na Severní Moravě a na Plzeňsku. Vysvětlujeme si to technickou tradicí těchto regionů.

Co si myslíte o astrologických předpovědích, které sám děláte?

Vidíte, a mne zase zajímá, co si o nich myslí čtenáři. Zatím mi stačí vidět, že když předpověď zapomenu na astrolabu vyvěsit, posílají mi maily, co se děje a kde že je předpověď. Své měsíční předpovědi mne víc baví číst si dodatečně, když měsíc končí. Ve chvíli kdy jsem je zrovna dopsal vůči nim nemám kritický odstup. Když by mne náš čtvrtý nejčtenější ženský časopis za ně dobře neplatil, asi bych si čas na jejich napsání nenašel.

Čím začíná příprava horoskopu pro člověka?

Asi pozorností a klidem. Horoskop není jenom o značkách zakreslených v určitých políčkách kruhu. Je také o tom, že se ve stavu soustředěné pozornosti s nositelem horoskopu dostáváte do kontaktu, tak trochu prohlížíte v duchu jendotlivé složky jeho povahy a oblasti jeho života. Aby toho nebylo málo, při výkladu horoskopu se také dostáváte do kontaktu s planetami a hvězdami vzdálenými stovky miliony kilometrů, kterých se nevědomě ptáte na radu, když civíte na jejich značky na monitoru.

Většina laiků si myslí, že příprava horoskopu vyžaduje mnoho znalostí a to tak skutečně je. Ale jak poznáme je-li specialista ten člověk, ke kterému jsme přišli pro horoskop? Na co má člověk dat pozor?

Většinou se řídíte doporučeními a různými vnějšími znaky a detaily. Někdy Vás zaujme něco náhodného, co vám řekne, že tady jste správně. Jako existuje přísloví, že většina lidí si většinu lidí plně zaslouží, tak věřím tomu, že každý jde za takovým astrologem, který mu nastaví zrcadlo. Nejenom přes horoskop, ale i přes svojí vlastní osobu. Jinými slovy, z hlediska kosmických pravidel, nemůžete přijít za někým, kdo vám nemá co dát.

Píšete si sám svůj horoskop a plní se to, co jste si předpověděl?

Pro každého z nás má každý rok má svůj obsah a vývoj. Astrolog většinou sleduje, jak se problémy dostavují ruku v ruce s problematickými planetárními vlivy. A naopak, jak pomoci přicházejí v okamžicích, kdy planety na nebi vůči našemu horoskopu vytvářejí tzv. harmonické vazby. Protože u mne vůle a chtění jdou vždy o tři metry napřed před zbytkem myšlenek a pocitů, musím spíš kontrolovat, jestli má přání nejsou v kolizi s ukazateli na nebi. Katolická filozofie učí, že člověk je bytostí otevřenou na nekonečno. Samotnému mi dělá největší radost překonání vlastních překážek. A to je něco, co si dost dobře předpovědět nemůžete. Nerad si předpovídám, protože už jsem byl několikrát svědkem následujícího scénáře: to co leželo v oblasti mých netušených možností se ukázalo být mnohem lepším, než to co bych si pro sebe sama předpověděl i při největším optimismu.

Proč se tady horoskop píše ode dne narození a ne ode dne početí, jako na Východě?

Horoskop početí můžete určit jen přibližně. Při velkém štěstí na den, většinou ale ani to ne. Stěží pak na hodinu a minutu, protože oplodnění vajíčka proběhne těžko říci kdy po milování. Kdežto horoskop prvního nádechu můžete stanovit přesně na vteřiny. Východní astrologii prakticky neznám, ale vím, že západní astrologie vyniká přesností a sofistikovaností, domnívám se, že na Východě neznámou.

Jaké znamení podle horoskopu má Česká republika a jak ji to ovlivňuje? Díváte se někdy na „osud“ Česka?

Česká republika historicky spadá pod tvořivé znamení Lva, podobně jako Francie. Morava spadá pod šťastného Střelce, podobně jako Slovensko, Maďarsko, Španělsko a Kalifornie. Slezsko spadá pod znamení chytré a pracovité znamení Panny. Český horoskop je posledních osm let po výrazným vlivem planety Neptun. Neptun souvisí se shovívavostí a klidem, s mlhou a mizením. Domníváme se, že tento Neptunův vliv souvisí s tím, že v Česku se lidem daří relativně dobře, žijí v takovém příjemném polospánku. Sociální stát stále ještě rozdává a kontrola veřejných financí nikoho nezajímá. Neptun pravděpodobně koresponduje s inklinací voličů k bezbolestným pseudořešením nabízeným sociální demokracií. Dlouhodobě jsem však přesvědčen, že význam Česka a funkčnost českého horoskopu ustoupí do pozadí ve prospěch sjednocené Evropy a horoskopu Evropské unie z 1. listopadu 1993.

Na vašem webu jsem viděla rubriku ,,data osobnosti“. Byli data zpracování až po tom nebo už předtím? Podle čeho je vybíráte?

Astrologové po celém světě sdílíme data významných osobností. Jakmile se jeden z nás zajímavé datum dozví, sděluje jej významným webům. Pak už je to jen na vůli redaktorů, které osobnosti shledávají relevantními více či méně. My astrologové se málokdy necháváme unést výkony sportovců či herců z telenovel. Více nás zajímají lidé, kteří spolurozhodují o našich životech. První polovina letošního roku symbolicky patřila bratrům Kaczinským, Angele Merkel a Nicholasu Sarkozymu. Jejich časy narození nám poskytly polská logonia, německý astrologix a francouzské astrotheme.

Jak se v tom seznamu objevil Beslan a co jste se o něm dozvěděl z horoskopu?

Nevím jestli vás svojí odpovědí nezklamu. Jako bývalý socialistický člověk jsem nanejvýš pozorný vůči zneužívání moci. Nemohu si proto pomoci od dojmu, že politováníhodné činy Čečenských radikálů se mohou prolínat se záměrem ruského státu vytvářet si vnitřního nepřítele. Kvůli silné armádě, silné policii, všudypřítomnému strachu a zdánlivé potřebě silného vůdce. Kolem beslanské tragédie je jen o něco méně nezodpovězených otazníků než u 11. září 2001.

Z horoskopu beslanské tragédie nejsem bohužel schopen poznat o mnoho více, než že první týden v září 2004 byl náchylný k neštěstím o něco více než jiná období během roku. Skrze vzájemný konflikt Saturna a Venuše. Musím ale dodat, že konflikt mezi nimi nastává na nebi každý rok čtyřikrát. Vůbec jsem ale nepoznal, že primárně byly oběťmi děti.

Když vidíte v horoskopu člověka náhlou smrt nebo velmi zlý osud, říkáte mu to rovnou? Jak pak člověk reagují na takový výklad? Myslíte si, že je to dobře, že člověk zná svou budoucnost?

Astrologie má za úkol pomáhat životu a informovat o životu. Rozhodování o konci života je v rukách všemohoucího Boha. A pro nás astrology je zcela nevhodné se jemu do těchto nevděčných úvah míchat. Člověk svojí budoucnost podrobně znát nepotřebuje a do větší míry ani nemůže. Jeho vývoj totiž průběžně přepisuje scénáře budoucnosti za lepší. Je však dobré, když člověk ví o některých důležitých obdobích v budoucnosti a je s nimi v souladu. Stejně jako je dobře, když muž či žena vědí o svých úkolech a možnostech.

Děláte horoskopy pro cizince? Liší se nějak jejich osudy od osudu obyčejného českého obyvatele?

S cizinci nás Čechy pojí lidská témata, jako jsou děti, manželství, touha po domově a bezpečném stáří. Je však pravda, že kupříkladu životní příběhy lidí narozených na území bývalého Sovětského svazu bývají mnohem tvrdší a namáhavější. Že by se kvůli tomu jejich horoskopy lišily od našich, to se mi sice subjektivně zdát může, ale nemohu to nikomu dokázat. Horoskop cizinců je pro astrologa stejná radost jako pro kteréhokoliv člověka výjezd do zahraničí. Jako zahraničí jinak voní, chutná a vypadá, tak i setkání s horoskopem cizince rozšiřuje astrologův zážitek z horoskopu a jeho vnímání života. Od letoška zkouším žít s rodinou ve španělské Tarragoně a tak mám příležitost k takovým rozhovorům více. Tím, že jsem po deseti letech začal namísto osobních konzultací pracovat přes pevné linky a přes skype, tím že jsem začal konzultovat v němčině a angličtině, se má práce stala méně stereotypní a ještě více uspokojující.

„Díváte“ se někdy na budoucí situaci ve světe? Nečeká nás nějaká hrůza?

Můj pohled na lidstvo byl odjakživa idylický a tady ve Španělsku tahle šťastná vize platí dvojnásob. Domnívám se, že Čína míří k postavení světové velmoci první třídy a že si to svojí prací zaslouží. Tím, že nepatří do našeho civilizačního okruhu nás Evropanů, někdejších hegemonů planety, nezvykám si na tu představu úplně snadno.

Do mých temných obav patří představa, že by bylo technicky proveditelné dosáhnout situace, kdy by se bílá menšina pokusila ovládnout nebílou většinu. Kombinované použití satelitních technologií, čipování a genetických manipulací se k tomu už nabízí. Chybí nám kontakt s obyvateli ostatních kontinentů. Přátelství a důvěra k cizincům by nás od takových tendencí mohli uchránit. Právě Španělsko se svými velkými přistěhovaleckými komunitami z Latinské Ameriky, Afriky, Filipín, Číny, Anglie, Ruska a Východní Evropy je prostředím, kde se modelu koexistence odlišných etnik zastřešených společným jazykem daří lépe, než kdekoliv jinde.

Předpověděl jste někdy něco velkého, co se splnilo? Jestli ano, co to bylo?

Psal jsem už v říjnu 2001, že v lednu 2003 přijde invaze do Iráku, která odstraní Saddáma. Invaze pak přišla až v březnu. Potěšilo mne, když vrchní štáb vydal prohlášení, že mají dva měsíce zpoždění oproti plánům. Není to ale věc, se kterou by mi bylo příjemné být spojován a navíc jsem netušil, že invaze způsobí Iráčanům takový rozvrat a chaos.

S kolegou Jiřím Kubíkem jsme v roce 2000 určili hodinu narození Vladimira Putina na 9.30 ráno. Později se podle jedné informace z Kremlu dodatečně potvrdilo, že to bylo správně. Jsem přesvědčený, že síly, které Vladimira Putina vynesly tak nečekaně nahoru jej jednou stejně nečekaně vrátí dolů. Věřím, že zneužívání svěřené moci a používání násilí, notabene vůči vlastním lidem, vesmír jen tak neodpouští.

Velice si přeji, kdybych se dožil toho, aby naše planeta navázala oficiální kontakty s ostatními obyvateli vesmíru. Jsem přesvědčený, že naše planeta je na tom podobně jako dítě, se kterým si ostatní děti ve školce nechtějí či nemohou hrát. Není větší radosti pro dítě, než když si může hrát s ostatními.

Ptala se Rada Malieva
01. srpna 2007


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý