Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Osudové osmičky

Mgr. Zdeněk Myslikovjan


V rámci cyklu pořadů, které pojednávají o „osudových osmičkách", jsem měl možnost vystoupit v České televizi 16. ledna 2008 v pořadu Ta naše povaha česká – Osudové osmičky. Protože však v jinak velmi dobře zpracovaném pořadu nemohly z časového hlediska zdaleka zaznít všechny myšlenky, zejména ty astrologické, doplním pár astrologických informací, které se s některými pro nás „osudovými roky" spojují.

Pokud se nechceme vracet do daleké historie, musíme začít rokem 1918, který je pro naši republiku mimořádně důležitý, protože 28. října 1918 došlo k vyhlášení nezávislosti Československa. Na tento den počítáme i horoskop republiky. Horoskop má Slunce ve znamení Štíra, ale je zde taky dominanta planet ve znamení Lva – Luna v konjunkci se Saturnem a Neptun. Na tomto místě je nutno říct, že Čechy, zejména Praha, jsou odjakživa spojovány se znamením Lva. Tak jako v lidském těle Lev ovládá srdce, tak Čechy představují jakési srdce Evropy. Není náhoda, že lev se nám taky dostal do státního znaku.

Vznik samostatného Československa je trvale spojen s osobou prvního prezidenta T. G. Masaryka. Na tomto místě mi to nedá, abych se nezmínil, že velmi zajímavé je propojení mezi horoskopem prezidenta Masaryka a jeho syna Jana Masaryka. T.G. Masaryk se narodil 7. března 1850 a zemřel 14. září 1937, Jan Masaryk se zase narodil 14. září 1886 a zemřel 10. března 1948. Jeden se tedy narodil v Rybách a zemřel v Panně, druhý se narodil v Panně a zemřel v Rybách. Smrt Tomáše a narození Jana se shodují přímo na den. Oba znamenali velmi mnoho pro český národ. Úmrtí T. G. Masaryka předznamenává nástup "černé" nacistické totality, úmrtí Jana Masaryka pak předznamenává nástup "rudé" komunistické totality, jak o nich ještě budu mluvit.

Rokem 1938 skončilo krátké období české suverenity a nezávislosti, které trvalo od roku 1918 přesně dvacet let. 29. září 1938 došlo k mnichovské zradě, kdy se rozhodovalo o nás bez nás. Dá se tedy říct, že rok 1938 byl jedním z nejtragičtějších roků v historii bývalého Československa, přestože k obsazení naší republiky Němci došlo teprve v následujícím roce 1939.

setkani

Tady je ovšem nutno říct, že ač byla mnichovská dohoda podepsána teprve 29. září 1938, hodně důležitým datem je již 15. září 1938, tedy den, kdy se Hitler setkal poprvé separátně s anglickým ministerským předsedou Chamberlainem, kde se dohodli na odtržení Sudet od pohraničních oblastí. Skutečně již tehdy, tedy 15. září, došlo ke zradě, tedy ještě před mnichovskou konferencí.

Horoskop na ten den byl jako vyšitý pro nějakou zradu. Slunce se nacházelo ve znamení Panny ve velmi přesné konjunkci s Neptunem. Takováto konstelace přeje zákulisním, tajným, skrytým, nečestným, záludným jednáním. Chamberlain sám byl narozen se Sluncem v Rybách, kterým vládne planeta Neptun, a v roce zemitého Hada. Krátce by se dala povaha Chamberlaina popsat jako úhořovitá Ryba. Tento vychytralý, zrádný politik, když se vrátil po mnichovské konferenci do Anglie, se kterou jsme měli vojenskou smlouvu, prohlásil, že dovezl Anglii mír.

A přesně půl roku po této schůzce - 15. března 1939, kdy stálo Slunce v Rybách - přesně v opozici na téhož Neptuna a na pozici Slunce na dobu zrady, nás Němci obsadili vojensky. Tentokrát na obloze byla těžká opozice mezi Sluncem v Rybách a Neptunem v Panně, kterou do T - kvadratury doplnil Mars ze znamení Střelce.

Dalším osmičkovým rokem, který následoval, byl rok 1948 - podle čínské astrologie rok zemité Myši. V období tzv. únorové revoluce se taky nacházela na obloze kritická konstelace, a to trojkonjunkce Marse, Saturna a Pluta ve Lvu. Již mnohokrát se v historii naší země potvrdilo, že zejména průchod Marse znamením Lva naší republice nesvědčí, zvláště pokud se k tomu přidají ještě některé další náročné konstelace. Události, které po Únoru 1948, následovaly, máme ještě v nedávné paměti. Jen pro zajímavost, Mars procházel znamením Lva např. za pražského povstání v roce 1848, za srpnové okupace 1968, ale taky v období povodní v roce 2002, a v období povolební plichty v roce 2006 se ve Lvu sešel Mars i se Saturnem, na což moje manželka Ida Myslikovjanová upozorňovala již v lednu 2006 ve sdělovacích prostředcích a porovnávala situaci kolem voleb s rokem 1948, kdy nastala tatáž konjunkce Saturna s Marsem ve Lvu.

Zajímavý je historický i astrologický souběh dalších dvou roků, kde hrají roli osmičky - 1968 s rokem 1848. Oba letopočty dělí mezi sebou rozmezí 120 let. Podle čínské astrologie spadají oba tyto kritické roky pod vládu zemité Opice.

Povstání

Rok 1848 byl revolučním rokem nejenom v Praze, ve Vídni, ale taky v mnoha jiných evropských městech. Čechy se chtěly vymanit z područí Rakouska a usilovaly o reformy. Taktéž v událostech pražského jara 1968 byla silná snaha po emancipaci a po reformách. Reformní snahy roku 1848 v Praze potlačil vojensky generál Windischgrätz, pražské jaro 1968 potlačili zase ruští generálové. U obou těchto letopočtů se nacházejí v konjunkci dvě velké planety – Uran a Pluto. V roce 1848 je tato konjunkce ve znamení Berana, v roce 1968 je tato konjunkce zase ve znamení Panny. U obou těchto zásahů se nacházel Mars na stejném místě - ve znamení Lva (přesně na 7. a 10. stupni Lva). Jen pro zajímavost, dokonce se v obou letopočtech nachází i stejná konjunkce Merkura s Jupiterem.

Z astrologického hlediska je zajímavý i souběh kariéry dvou politiků - Alexandra Bacha, s jehož jménem je spojován nechvalně proslulý Bachův absolutismus a rok 1848, a Gustava Husáka, s nímž je spojován normalizační proces a rok 1968.

Oba byli narozeni v tvrdém, konzervativním znamení Kozoroha. Bach byl narozen 4.1.1813, Husák byl narozen 10.1.1913. Ve svých horoskopech měli oba Slunce ve znamení Kozoroha a Lunu ve znamení Vodnáře. Oba měli Merkura v konzervativním znamení Kozoroha, dokonce oba na stejném prvém stupni znamení Kozoroha.

Oba vystudovali právnickou fakultu. Oba, ač se nejprve v revoluci či reformách angažovali, nakonec ji zradili a z revolučních a reformních stanovisek ustoupili a přidali se na stranu konzervativců. Husák se sám dokonce nabídl Brežněvovi, že v Čechách udělá pořádek. Bach nově zřídil četnictvo a policii. Oba se podíleli na zavedení tuhé cenzury a dalších represivních opatření. Za obou těchto politiků došlo k výraznému omezení politických svobod a politického života. Bach nechal zavřít Karla Havlíčka, Husák zase Václava Havla.

Oba měli něco společného s katolickou církví - Husák byl řadu let církevním tajemníkem a Bach byl velvyslancem u papežské kurie.

Oba zemřeli nakonec zapomenuti a v ústraní. Oba zemřeli v listopadu, kdy Slunce u obou stálo ve znamení Štíra - Bach 12. listopadu 1893 a Husák 18. listopadu 1991. Ani na jednoho z nich nevzpomínáme rádi.

Posuneme-li se do historie zcela nedávné, nabízí se samozřejmě rok 1988. Stále se mluví o listopadové revoluci roku 1989, zapomíná se ovšem na to podstatné, a to že první velké demonstrace v bývalém Československu byly demonstrace věřících za náboženskou svobodu, z nichž k těm prvním a nejdůležitějším patřila demonstrace, která proběhla 6. března 1988 v Praze na Hradčanském náměstí a která se konala na počest blahoslavené Anežky české. Sešlo se zde několik tisíc lidí, kteří na Hradčanském náměstí skandovali hesla za náboženskou svobodu, což znamenalo jistý otřes pro tehdejší nomenklatury.

25. března 1988 pak proběhla zase v Bratislavě demonstrace věřících, v počtu okolo 2000 lidí - pod heslem „ za náboženskou svobodu„. Jelikož shromáždění nebylo povoleno, rozehnala jej VB za pomoci obušků a vodních děl, několik demonstrujících bylo zatčeno.

A na konci roku 1988 byla pro změnu demonstrace zase v Praze a to 10. prosince 1988, za účasti asi 3000 lidí. Ta byla dokonce úředně povolena jako první „soukromá„ demonstrace na Škroupově náměstí v Praze, kde mimo jiné promluvil i Václav Havel.

Taky 21. srpna 1988 proběhla vzpomínková demonstrace na okupační rok 1968, která však již byla násilně potlačena.

Takže pohyb, který se dnes přisuzuje až roku 1989, jednoznačně začal již v roce 1988, v roce čínského Draka. Až teprve potom přišel rok 1989 se svými "Václaváky" a nakonec klíčová demonstrace 17. listopadu.

Z astrologického hlediska v roce 1988 došlo k velké trojkonjunkci planet na začátku znamení Kozoroha - Saturna, Urana a Neptuna. V období březnových demonstrací se do těch míst dostal ještě navíc Mars. Takže se jednalo o čtyřkonjunkci planet ve znamení Kozoroha.

17. listopadu 1989 byla situace z astrologického hlediska obdobná. Tahle trojkonjunkce pomalých planet na začátku Kozoroha stále zůstávala. Marse však nahradila Venuše, čímž došlo zase k mohutné konstelaci. V tuto dobu ovšem napětí vyostřila opozice Jupitera ze znamení Raka, což je silně konfrontační aspekt. Mars v konjunkci s Plutem ve Štíru vypovídal něco o brutalitě policejního zákroku.

Astrologie je vlastně metoda, která posuzuje kvalitu času. Čas není jenom kvantitativní veličina, ale každý časový okamžik má svou vlastní kvalitu a astrologie umí tuto kvalitu času rozlišit a adekvátně popsat. Astrologie obrazně řečeno nepracuje s časem lineárním, ale s časem cyklickým. Astrologové podobně jako filozofové tvrdí, že dochází "k věčnému návratu téhož". Domnívám se tedy, že za českými osmičkami se zřejmě skrývá určitý astrologický cyklus, který si ještě možná plně neuvědomujeme.

Zpracoval olomoucký astrolog a psycholog Mgr. Zdeněk MyslikovjanAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý