Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Rozbor horoskopu prezidenta USA Baracka Hussaina Obamy

Datum narození: 4.8.1961 Honolulu (Hawaii) 19:24 místního času.
21°N 18´35´´
157°W51´30´´
(čas je známý z rodného listu B. Obamy)

Přednáška Ing. Jaroslava Popelky:
(Dům techniky Ostrava - Mar. Hory 11.4.2009)

Ing. Popelka Málokdy známe u celebrit přesný čas narození. Pokud děláme horoskop nějaké známé či slavné osobnosti, většinou máme problém se dopracovat k přesnému času zrození a právě u Obamy je to zvláštní v tomto: Pokud někdo četl sobotní MF Dnes, dostal tam prostor Milan Gelnar, který tam dělal horoskop Obamy, byly tam nějaké kolečka a mne p. Gelnar překvapil, když uvedl, že není znám čas zrození prezidenta Obamy. U Obamy je to tak, že když byla volební kampaň, někdo začal zpochybňovat jeho americké občanství, jelikož měl otce z Keni. Jeho tým udělal tah, že na jeho webové stránky zveřejnil jeho rodný list. Každý má možnost si tento rodný list prohlédnout na internetu, kde je uveden čas jeho narození (hodina i minuta). Proto máme u Obamy tu výhodu, že máme zaručeně správný čas. Čas narození 19:24 (místního času) je čas uvedený na jeho rodném listu. Kdybyste to chtěli přepočítávat na náš čas, musíte přidat 11 hodin.

Dotaz posluchačky. Ty souhlasíš s touto hodinou narození, vychází ti to podle toho?

J.P.: Samozřejmě, že to vychází. Pokud se podíváte na zahraniční stránky, všichni astrologové pracují s tímto uvedeným časem – 19:24.

Radix Obamy

Barack Obama má Ascendent ve znamení Vodnáře – 18°03´. Medium Coeli je 28°54´Štíra. O tom, že čas jeho narození je přesný, se můžete jednoduše přesvědčit: V roce 1995 zemřela jeho maminka (neznám sice den a měsíc) a kdybyste se podívali na tranzity, tak v té době mu kolem MC putovalo tr. Pluto. Tento horoskop je sestaven v Regiomontanově systému domů (již jsem zde vysvětloval, proč).

Výklad prvního domu:

Jestliže má někdo Ascendent (hrot prvního domu) ve Vodnáři, o čem je první dům? První dům nám ukazuje základní vlastnosti dané osobnosti. První dům hovoří o tom, jakou kvalitu by měl zrozenec zosobňovat. Vodnář je vzdušné znamení a jako všechny vzdušná znamení je zde téma – změna, i když se většinou vzdušná znamení dávají do souvislosti s partnerstvím. To je ale vedlejší produkt. Hlavním účelem vzdušných znamení (Blíženců. Vodnáře a Vah) je – odlišovat se, být zajímavý. Všichni Vodnáři mají tendenci se odlišovat v nějakých tvůrčích aktivitách. Vždycky se říkalo, že Vodnáři jsou rebelové, nezávislí lidé. Je to o tom, protože hlavní princip Vodnáře je – odlišovat se tím, co ve svém životě dělám. Pokud si Obama vybudoval (a díky tomu i vyhrál) svoji volební kampaň na změně, přesně to odpovídá jeho Ascendentu, protože všechna vzdušná znamení jsou o tom, že se chceme od ostatních odlišit a chceme vyvolávat změnu.

Vládce Ascendentu v sedmém domě:

Fakt, že toto Obama naplňuje, je dán ještě další skutečností, protože vládce Ascendentu Uran se nachází v sedmém domě (25°16´Lva). Speciálně o sedmém domě jsem hovořil na svém minulém semináři astrotheologie. V astrologii se obecně tvrdí, že sedmý dům je o partnerství a manželství. Sedmý dům je o tom, že člověk chce být zajímavý. Je to člověk, který chce vyvolávat dojem zajímavosti.

Obecně můžeme říci, když se podíváme do svých horoskopů, sedmý dům nám říká, které kvality v nás vyvolávají úžas a které kvality v nás vyvolávají pocit výjimečnosti. Ta kvalita, která v nás vyvolává pocit výjimečnosti, nás přitahuje a s touto kvalitou chceme přijít do styku. Partnerství je již vedlejší produkt, protože do partnerství vstupujete s tím, kdo vám připadá zajímavý. Každý člověk, ať si to uvědomuje či ne, chce být zajímavý pro ostatní lidi. Sedmý dům vám ukazuje, pomocí které kvality chcete vyvolat v jiných lidem dojem, že jste zajímaví. Platí to oboustranně. Znamení a planety, které máte v sedmém domě, vám ukazují, která kvalita (a nejenom, pomocí které kvality chcete být zajímaví pro ostatní lidi) vyvolává výjimečnost ve vás.

Jestliže má někdo vládce Ascendentu v sedmém domě, můžeme očekávat, že to bude člověk, který se, ať vědomě či nevědomě, bude snažit působit jako bytost, která je velmi zajímavá. Já jsem viděl Obamu již před tím než vyhrál volby v jeho předvolebních projevech, a měli jsme možnost ho vidět, když byl v Praze. Já nevím, jak vy, ale na mne určitě působil tak, že má obrovské charisma. Proti tomu, co bylo v Bílém domě předtím, to je obrovská změna. Člověk s Vodnářem na Ascendentu chce v životě vyvolat změnu tím, co dělá. Je to člověk, který má tendenci začít konat jiným způsobem. Jestliže navíc vládce Ascendentu (Uran) je v sedmém domě, můžeme očekávat, že je to člověk, který opravdu bude vyvolávat dojem, že je výjimečný, jiný než ostatní.

V sedmém domě se nachází ještě planeta Pluto (6°59´), a poblíž hrotu osmého domu stojí Mars (22°35´) ve znamení Panny.
Pokud je Mars tři stupně před hrotem osmého domu, víme, že u astrologických domů je hrot ten nejdůležitější prvek celého domu, takže jestliže máte nějakou planetu dva či tři stupně před hrotem domu, spíše bude to působení již v osmém domě. Když přemýšlím nad astrologickými významy, budeme muset dojít k tomu, že tyto významy se musí přetransformovat.
Když se bavíme o osmém domě, tradičně zde jsou významy jako sex, smrt. Vysvětlíme si ale potom jeho základní význam.

Vidíme, že Barack Obama má celkem silně obsazen sedmý dům. Je zde i Dračí Hlava (27°18´ Lev). Sedmý dům ukazuje, pomocí jakých kvalit chce člověk vyvolávat to, že je zajímavý a výjimečný. V jeho případě to bude naznačovat, že je to zajímavá osobnost a že chce vyvolávat dojem, že je jiný než ostatní. Bude to vyvolávat především tím, že dělá věci podle Uranu, dělá je novým způsobem. Chce opravdu vytvářet něco nového. V sedmém domě má Pluta. Pluto je vládcem Berana ( a ne Štíra, jak ho mnozí považují). Vládce Štíra je jednoznačně Mars. Pluto jako vládce Berana představuje individualitu. Obama chce vyvolávat dojem, že je úplně výjimečná individualita. Chtěl bych věřit tomu, že Barack Obama skutečně výjimečná individualita je, protože můj vnitřní dojem, je že Barack Obama je poslední šance, kterou dostaly USA. Pokud USA tuto šanci nevyužijí, nevím, co se tam bude dít. Mám zde i horoskop USA. Za dva roky se ukáže, zda B. Obama svoji funkci naplní či ne, protože pro USA bude rozhodující rok 2011, 2012.

Je to člověk, který chce být zajímavý tím, že věci dělá jinak, chce být zajímavý tím, že (má Plutona v sedmém domě) chce být naprosto odlišná a výjimečná individualita.

Osmý dům:

Co bychom řekli o Marsu poblíž hrotu osmého domu? Jestliže všechna vzdušná znamení jsou o odlišnosti, kdy chcete vyvolávat dojem výjimečnosti, tak všechna vodní znamení jsou o tom, že jste přitahování k určité skupině. Vodní živel je o tom – být součástí určité skupiny lidí. Ta skupina může být o tom, že jsou tam dva lidí až po to, že jste členy nějaké galaxie. Vodní znamení jsou o kolektivním, skupinovém životě.

Nosné téma osmého domu je skupina plus tvořivost. Osmý dům stejně jako znamení Štíra je o skupinové tvorbě, o spolupráci. Když tam zahrneme sex, není to nějaká společná činnost, nějaký společný tvůrčí akt? Smrt také není naše individuální záležitost. Pokud zde žijeme, vytvořili jsme si úzké vazby s mnoha lidmi, rodiči, rodinou či přáteli. Pokud někdo umírá, není to jenom jeho konec, ale to zasáhne spoustu lidí, kteří s tímto jedincem měli nějaký úzký vztah. Můžeme říct, že i událost, jako je smrt, je nějaký tvůrčí proces, který ovlivňuje určitou skupinu. Můžete si to jednoduše ověřit: Mars, který je vládce Štíra, představuje jaký archetyp? Voják, bojovník. To přesně naplňuje podstatu skupinové činnosti. Cožpak může voják bojovat sám se sebou? Na bitevním poli máte stovky či tisíce vojáků, kteří společně dělají nějakou činnost (navzájem bojují).

Pokud chceme osmý dům aplikovat na své vlastní horoskopy, osmý dům nám říká, jakou si představujete činnost v rámci skupiny. Skupina může mít minimálně dva lidi. Jestliže vás chce někdo vtáhnout do určitého kolektivu či partnerství, podle osmého domu můžete sondovat, co se tam musí dít, abyste byli ochotni v této skupině setrvat. Jestliže budete mít partnerství, ve kterém se nebude odehrávat to, co vám říká osmý dům, nebudete chtít v tomto partnerství zůstat a budete ho chtít opustit.

Vodní domy a znamení vám říkají, jaké kvality očekáváte, aby byly vyjádřeny, když budete žít kolektivní život. Pokud tyto kvality nebudou vyjádřeny, nebudete se v takovém kolektivu cítit dobře.

Mars je o spolupráci, o skupinové činnosti, a tím, že je poblíž hrotu osmého domu, můžeme usuzovat, že Obama je člověk, která má opravdu potřebu spolupracovat s ostatními lidmi. Je to člověk, který chce pracovat v kontaktu s jinými lidmi a pro jiné lidi. Kdybyste si přečetli jeho životopis, byl to člověk, který se hodně angažoval pro národnostní menšiny, hodně se angažoval v oblasti sociální práce. Angažoval se pro černochy a pro lidi, kteří jsou chudobní. To všechno souvisí s tím, že Mars jakožto planeta kolektivní činnosti je v osmém domě, který přesně odpovídá tomuto tématu.

Dvanáctý dům:

Další dům, který je v horoskopu Baracka Obamy silně zdůrazněn, je dvanáctý dům. Je obsazen Saturnem (25°20´Kozoroh) a Jupiterem (00°52´ Vodnář). Zde bych chtěl ukázat a trošičku poopravit zaběhnutá astrologická klišé. Nosné téma vodních znamení je kolektivní a skupinový život. Nikdo si nemůže dovolit žít někde nějak poustevník v jeskyni na horách a nikdo se nemůže vystěhovat na nějaký ostrov. My všichni, ať chceme či ne, se zúčastňujeme kolektivního života, což je velmi důležitý aspekt našich životů. O tom skupinovém životě právě hovoří vodní znamení a jim odpovídající astrologické domy.

Čtvrtý dům:

Podívejte se na své horoskopy a zameditujte nad tím. Čtvrtý dům ukazuje, jaká kvalita musí být přítomna, abyste se v určité skupině, včetně manželství, cítili dobře. Jestliže chcete hodnotit vaše manželství, daleko více vám o něm řekne čtvrtý dům než sedmý dům.

Pomocí sedmého domu můžete zjistit, která kvalita vás fascinuje, vyvolává ve vás úžas a která kvalita vám připadá výjimečná. Jsou to ale síly čtvrtého domu, které vás udržují pohromadě s jiným člověkem. Čtvrtý dům říká, jaká kvalita musí být přítomna, aby se člověk v takové skupině či kolektivu cítil dobře.

Obama oficiální portrét Obama má ve čtvrtém domě Lunu (3°21´ Blíženci). Jestliže má někdo Lunu ve čtvrtém domě, je to člověk, který potřebuje, když je součástí nějaké skupiny, velice citlivý přístup. Bude se cítit dobře v takové skupině, kde jsou lidé velmi vnímaví, empatičtí, citliví. Je to člověk, který chce žít v rodině a přitahuje takový kolektiv, který opravdu má zájem žít v kolektivu. Takový člověk má potřebu žít tak, aby rodina opravdu fungovala jako rodina. Minimálně to může být kolektiv o dvou lidech, ale může to být i skupina, která se jmenuje stát, národ. Jestliže má někdo Lunu ve čtvrtém domě, bude to obrovský patriot. Takový člověk určitě hodně prožívá svůj osud svého národa. Obama vnímá, že je členem tohoto kolektivu a má úzký vztah ke svému národu. Hodně mu záleží, co se s tím národem děje. Jestliže má někdo Lunu ve čtvrtém domě, takový člověk se nebude cítit dobře v prostředí, či kolektivu, kde někdo bude prosazovat své individuální požadavky na úkor celého kolektivu. I pokud má někdo z vás Lunu ve čtvrtém domě, může si sáhnout do své minulosti, jak prožíval nějaký vztahový a skupinový život, že mu bylo přirozené, aby v kolektivu byla nějaká souhra, ohleduplnost, že se lidé vzájemně respektují.

Čtvrtý dům říká, jaká kvalita musí být přítomna, aby se člověk v takové skupině či kolektivu cítil dobře.

Osmý dům nám říká, jaká kvalita musí být přítomna, když v kolektivu něco vytváříme. Luna je vládce přirozeného čtvrtého domu. je tam doma. Obama má obrovské kolektivní cítění. Mars je vládce osmého domu. Je tam zase doma. Tento člověk má úzkou potřebu pracovat jakožto součást určitého kolektivu. Cítí, že všichni musí táhnout za jeden provaz.

Dvanáctý dům je vodní dům a je tedy zase o kolektivu. Obama ho má výrazně obsazený Saturnem a Jupiterem. Do dvanáctého domu patří takové záležitosti jako jsou nemocnice, věznice, ústavy, a proč? Dvanáctka, Ryby a Neptun jsou o kolektivní inteligenci. Dvanáctka říká, jakou inteligenci očekáváte, když jste součástí nějakého kolektivu. Problém je v tom, když řeknu moudrost, inteligence, že si pod tím každý představí, co chce. Inteligence je to, že pokud chcete v životě něco dělat, třeba že chcete hrát fotbal a být tak nějakým způsobem tvůrčí, tak si ten fotbal nezahrajete, dokud nejsou daná pravidla hry. Můžete mít obrovský podnikatelský potenciál (Lev, Slunce). Ale takový potenciál vám bude úplně k ničemu, pokud nesplníte první krok – musíte si vytvořit nějaký podnikatelský záměr. Pokud nevíte, v čem chcete podnikat, nebude vám to nic platné, když nebudete mít podnikatelský záměr. Bez inteligence a moudrosti se nikdo v životě neobejde.

Inteligence je vaše schopnost uchopit vaši tvůrčí energii (život je tvůrčí proces) a vy tuto tvůrčí energii musíte zaměřit určitým způsobem. O tom je inteligence, o tom je moudrost. To znamená, že můžeme říct, že všechna pohyblivá znamení (Blíženci, Střelec, Panna, Ryby) jsou o inteligenci, o schopnosti fungovat určitým způsobem. Když se bavíme o dvanáctém domě, je to kolektivní inteligence. Dvanáctý dům říká, že pokud jste součástí určitého kolektivu, ten kolektiv musí mít pravidla hry, musí fungovat určitým způsobem. Už chápete, proč tam patří nemocnice či vězení? Když se octnete v nemocnici, nedej Bože ve věznici, nejste tam sami, ale je tam určitý kolektiv lidí, kdy všichni musí dodržovat společná pravidla.

Zaměřte to nyní na stát. Je stát kolektivem lidí? Je. Musí ve státe dodržovat všichni lidé nějaká pravidla hry? S dvanáctým domem souvisí zákonodárství. Soudy určují pravidla, které jsou společné všem a patří tam i politika. Politikové určují pravidla hry, které platí pro celý stát. Pokud najdete člověka, který má zdůrazněný dvanáctý dům, je docela možné, že tuto kvalitu prožije tím, že skončí v base, protože byl zvyklý si všechno dělat podle sebe, ale ve dvanáctém domě (věznici) bude přinucen se učit dodržovat pravidla hry, které platí pro všechny. Může to být také člověk, který má přirozenou potřebu se podílet na procesu, kde jsou dávána pravidla pro všechny, čili se chce účastnit politického života.

Hrot dvanáctého domu Obamy je v Kozorohu. Vládce Kozoroha Saturn je přímo ve dvanáctce. Můžeme říct, že vědomí společných pravidel (skupinové inteligence) je u něho silně vyvinuto.

Když bychom si udělali direkce, kdy byl zvolen prezidentem, či kdy se stal senátorem, zjistíte, že vždycky byl ve hře dvanáctý dům či vládce dvanáctého domu. Než se stal prezidentem, stal se v roce 2004 senátorem, a v té době byl mimořádně aktivován jeho dvanáctý dům.

Řekneme si, proč jsou všechny vodní znamení o tajemství, o něčem skrytém. Každý jsme v prvé řadě určitá individualita, neopakovatelný jedinec. O tom hovoří ohnivá znamení, které popisují naši individualitu a to, v čem jsme nezastupitelní. Nemůže ale vést někdo jen individuální život, jsou etapy, kdy musí člověk fungovat jako součást kolektivu. Pokud jste součástí kolektivu, musíte naplnit něco kolektivního, kdy vaše individuální kvality jdou jakoby stranou a musíte projevovat takové kvality, aby kolektiv vydržel pohromadě. Kdyby všichni v kolektivu začali plně vyjadřovat jen svoji individualitu, tak spolu nemůžeme vydržet. Takový kolektiv by se za chvíli rozpadl.. Tím pádem ale začnete potlačovat svoji individualitu, to, co ve skutečnosti jste a je to někde jakoby skryto.

Vládce dvanáctého domu ve dvanáctém domě nám ukazuje, že tento člověk má obrovskou potřebu se podílet na procesu, kdy jsou ustanovovány nějaké zákony a pravidla, které musí všichni dodržovat. Saturn a Kozoroh, které mapují pozemskou reálnou rovinu, ukazují, že to musí být pravidla kolektivní hry, které mají v prvé řadě dopad na tu konkrétní materiální rovinu. To je pro politiku samozřejmě zcela příznačné, protože politikové neřeší nějaké duchovní záležitosti, ale snaží se dát taková ustanovení, platná všem, které ovlivňují konkrétní rovinu.

Jedenáctý dům:

Jupiter, který v jeho případě je vládce 11. domu, zase něco poukazuje. Kdybychom se na to dívali očima klasické astrologie, někdo by řekl: Aha, jedenáctý dům jsou přátelé, a jestliže má někdo vládce jedenáctého domu ve dvanáctém domě, což jsou nějaké intriky, tajnosti, tak by mohl říct, že se v životě může dočkat takových věcí, že někteří jeho blízcí přátelé ho můžou zradit. Jupiter (00°52´ Vodnář) má opozici od Merkuru, má tam i generační kvadraturu od Neptuna (se širokým orbisem), který je 8°36´ Štíra.

Já vnímám znamení a domy ale opravdu trošičku jinak. Vzdušná znamení jsou o tom, být zajímaví – sedmý dům říká, pomocí jaké kvality se snažíte vyvolávat zájem, že jste výjimeční. Jedenáctka ukazuje, pomocí které činnosti chcete být zajímaví. Pátý dům ukazuje, v čem je váš talent, jaký je váš tvůrčí potenciál, který je vám naprosto vlastní. Nemusíte tam nic trénovat, ale je vám to úplně vlastní, je to přirozená součást vaší bytosti. To, co děláte dobře a baví vás to, nestojí vás to nějaké úsilí a dělá vám to dobře. Právě proto je pátý dům o koníčcích, talentech, zálibách, protože to jsou činnosti, které vám jdou samy od sebe.

Protilehlý jedenáctý dům vám říká, ne, co je vám vlastní, ale pomocí jaké činnosti se chcete odlišovat od ostatních lidí. Jestliže má někdo jedenáctý dům ve Střelci, tak kdybychom chápali, že Střelec má na starosti filozofii a náboženství, tak takový člověk by se snažil šířit takové filozofické názory, aby vyvolával dojem, že je úplně jiný než ostatní.

Obama tím, že má vládce jedenáctého domu ve dvanáctce, chce vytvářet nějaké názory a ideje, které budou mít obrovský dopad na fungování nejen USA, ale i širšího okolí (celého světa). Všimněte si, jak G. Bush neustále hovořil o zbraních, označoval, kdo je sídlem zla, ale Obama jde úplně jinak. Vytváří dojem, že sice ano, jsou mezi námi rozdíly, ale musíme to nějak rozumně řešit. Vnáší zde úplně jiný přístup, než to dělal jeho předchůdce George Bush. Obama se bude snažit vytvářet takové kolektivní pravidla hry, které budou úplně něco nového. Bude se snažit, pod vlivem toho, v jaké ekonomické situaci se svět nachází, a v jaké ekologické situaci se naše planeta nachází, vytvořit úplně nové pravidla hry.

Obecná poznámka: Pokud navštěvujete různé webové stránky na internetu, tam se v souvislosti s Obamou vyskytují takové věci: Za prvé to, že ho někdo oddělá, protože se tu snaží přinést takové věci, které se nemusí líbit starým strukturám, takže může dopadnout třeba jako Kennedy. Druhá protichůdná verze je ta, že pokud jsou platné nějaké konspirační teorie, že politikové jsou jenom loutky někoho, který stojí v pozadí, takže jsou stále platné staré struktury a Obamu si dali jenom jako takovou krásnou masku (takovou opičku), aby vyvolali nějaký příjemný dojem. Můžete tomu věřit, ale nemusíte. Já toto dávám stranou, ale snažím se podívat na jeho horoskop, co vidím tam. Neposlouchám nějaké našeptávače a nějaké teorie, ale snažím se vidět, co má projevit na základě svého horoskopu.

Problém je v tom, že každý astrolog používá svůj jazyk. Každý astrolog si vytvořil svůj systém. Já to říkám z pozice toho, na co jsem přišel já svým hloubáním nad zvěrokruhem.

Život je ve své podstatě velice jednoduchý, je založen na sedmi principech. Těchto sedm principů tvoří čtyři živly a tři astrologické kvality. Kombinace této trojky a čtverky dává dvanáct znamení.

Ohnivá znamení a domy říkají něco o naší individualitě, kým jsme jako jednotlivci.

První dům nám říká, jakou představujeme nosnou kvalitu.

Pátý dům ukazuje, jaké konání je nám vlastní, v čem máme talent.

Devátý dům je o tom, jaká inteligence je nám vlastní. Inteligence je o tom – fungovat určitým způsobem. Nemůžete v životě nic vytvořit, pokud neznáte způsob, jak tvořit. Musíte mít nějakou tvůrčí techniku, to je inteligence.

Devátý dům:

ObamaObama má Neptun v devítce. Dle klasické astrologie by to byl poukaz na filozofii a náboženství. Když tam má někdo Neptun, takovou okultní planetu, takový člověk se bude zaobírat nějakým mystickým náboženstvím, nebude to nějaké dogmatické náboženství, kdy jen bude chodit do kostela, ale bude to nějaká mystická filozofie. To by řekla tradiční astrologie. Já říkám, že devátý dům ukazuje, jaký je mu vlastní životní styl. Všechny pohyblivé znamení a domy hovoří o životním stylu. Inteligence je životní styl. Když řeknu, že devátý dům je dům vaší inteligence, jinými slovy říkám, jaký životní styl je vám vlastní. Jaká inteligence je Obamovi vlastní? Hrot devátého domu je ve Štíru. Jeho filozofie tedy je: Všichni musíme táhnout za jeden provaz. Štír je o spolupráci, skupinové činnosti. Je tam Neptun. Musíme mít (to, co jsem říkal v souvislosti s dvanáctkou) pravidla hry, která dodržují všichni. Neptun, dvanáctka, Ryby je o skupinovém životním stylu. Z tohoto devátého domu usuzuji, že je to člověk, kterému je naprosto vlastní, co se týče jeho názorů a pohledu na svět, že jsme všichni součástí jednoho celku. Pokud chceme přežít, musíme si uvědomit, že všichni k sobě nějakým způsobem patříme, všichni se potřebujeme a nemůžeme žít na úkor jiných! To je filozofie, která je mu vlastní. Vycházím z toho, že voda je o kolektivním životě. Štír je o kolektivní činnosti, Ryby jsou o kolektivní inteligenci.

Já jsem od Obamy dva roky, je to generační vliv, a Neptun ve Štíru má hodně lidí. My chceme, aby všichni, když spolu spolupracují, dodržovali pravidla hry, která jsou platná pro všechny. To je význam Neptuna ve Štíru.

Druhý dům:

Neptun v tomto případě je vládce druhého domu. V tradiční astrologii se říká, že druhý dům jsou peníze, majetek. Kdybych to takto bral, že je Neptun vládcem druhého domu, mohli bychom říct podle tradiční astrologie, když je Neptun poškozen, protože má poměrně přesnou kvadraturu od Slunce, od Merkuru, že takový člověk nebude na tom finančně dobře, že mu hrozí obrovské finanční ztráty podvodem atd. Myslíte si, že Obama je chudý člověk? Asi ne. Druhý dům hovoří o něčem jiném: Jakou tvůrčí energii máme vyzařovat navenek. Vždycky, když se kdysi hovořilo o živlu země, ve mně to evokovalo na nějakou tmavou barvu, černou atd. Ale je to přesně naopak: Zemská znamení mohou být černá, ale jen v tom případě, že nic nevyzařujete navenek. Všechna zemská znamení vám říkají, co máte vyzařovat. Zpočátku to nejde samo os sebe. Abyste naplnili zemská znamení, musíte do toho investovat nějakou energii, kterou musíte prorazit bloky, které máte, abyste byli schopni to, co ve vás je, umět vyzářit. V okamžiku, kdy se naučíte vyzařovat potenciály, které máte v sobě, zjistíte, že zemská znamení nám ukazují, co máme dělat, abychom se stali zářivými bytostmi. Hlavní téma druhého domu je, pomocí jaké energie se máme snažit prosadit ve svém životě.

Druhý dům ukazuje na nejvhodnější povolání, které byste měli mít. Vždycky se říkalo, že kariéra, zaměstnání, služba souvisí s desítkou, dvojkou a šestkou. Opravdu šestý, desátý a druhý dům hovoří o vašem zaměstnání, které by bylo pro vás vhodné, ale my žijeme v reálném systému, který nemá zájem, aby byl správný člověk na správném místě. Málokomu se podaří, aby se ve svém životě dostal na takovou pozici či měl takové zaměstnání, které by mu bylo šité na míru. Většinou lidé dělají něco, co je vůbec nebaví a dělají to jen z nutnosti, aby si vydělali na svoji obživu.

Pokud někdo pracuje s horoskopem, měl by ho používat k tomu, aby porozuměl svému životu, takže by si měl uvědomit, na co má přitlačit.

Vidíte, že jestliže má někdo hrot druhého domu v Rybách, měl by to být člověk, který se projevuje takovou činností, která souvisí s kolektivními pravidly. Když má někdo hrot druhého domu v Rybách, může tam patřit takové zaměstnání jako je bachař, který dohlíží na to, aby se pravidla hry ve věznici dodržovaly. Můžete pracovat na soudu, či být ve vládě. To všechno může souviset s tím, když má někdo hrot druhého domu v Rybách.

Vládce druhého domu je v devítce. Je zde propojení dvojky a devítky, což nám říká, že ten člověk potřebuje takové zaměstnání, při kterém může prosazovat své vlastní názory. Tím, že se stal prezidentem, má nyní obzvláště takové pracovní podmínky, že může své názory prosazovat a může je deklarovat před celým světem.

Šestý dům:

Obama má také obsazený šestý dům. Dle tradiční astrologie se spojoval šestý dům se zdravím, pracovními podmínkami, službou. Šestý dům odpovídá Panně, zemskému znamení, což znamená, jak se máme projevovat navenek. Souvisí to s inteligencí. Inteligence je – tvořit určitým způsobem, podle určitých pravidel hry. Obecně řečeno: Inteligence je schopnost prožívat svůj život určitým způsobem – žít určitý životní styl.

Pokud člověk nevede zdravý životní styl, opravdu může onemocnět. Ale co to je zdravý životní styl? To není o tom, že budete vegetarián a budete se zaměřovat na nějakou zdravou výživu.

Zdravý životní styl je takový, který máte v sobě a který vám byl dán do vínku a to vám ukazuje šestý dům. To, co vám ukazuje šestý dům, máte projevovat ve svém praktickém životě jako svůj životní styl.

Jestliže má někdo hrot šestého domu v Raku, je pro něj velmi důležité, aby si udržoval (když víme, že Rak má na starosti emoční život) nějakou zdravou emocionalitu. Měl by si dávat pozor na to, jak je na tom emočně. Měl by vést takový životní styl, který je zaměřen na rodinný život.

Všimněte si, že Raku vládne Luna, Luna – přirozený vládce čtvrtého domu je doma. Přirozený vládce šestého domu, který odpovídá Panně, je v šestém domě – zase doma. Štír odpovídá osmému domu a je ovládán Marsem a Mars je přirozeným vládcem osmého domu – je doma. On má ve třech případech planety, které jsou přímo ve svých domech. Můžeme tedy očekávat, že budou působit silně, protože jsou v prostředí, které je jim vlastní. Dá se očekávat, že šestý dům (jelikož je tam Merkur), ukazuje, že tento člověk je schopen projevovat obrovskou inteligenci. Obama má v šestém domě Slunce. Je to člověk, který chce projevovat takovou inteligenci, kdy chce vést velmi tvůrčí život. Asi bude šířit názory (pokud je americkým prezidentem), že je třeba rozvíjet podnikavost lidí. Podle Merkuru v šestém domě bude tento člověk velice inteligentní a očekávám, že bude dělat všechno proto, aby se nejen v USA, ale i všude jinde začaly naplňovat podnikatelské aktivity a tvořivost lidí.

Pátý dům:

V pátém domě je Venuše, která je vládcem čtvrtého domu. Čtvrtý dům je rodina, vládce rodiny je v pátém domě, který odpovídá Lvu – Sluníčku, což je naše srdce. Tento člověk má velmi srdečný vztah ke své rodině a také ke svému národu. Usuzuji, že pokud je vládce čtvrtého domu v pátém domě a navíc – v Raku, že to bude obrovský partiot, a také bude hodně milovat svoji rodinu. Pokud jste si četli jeho životopis, tam říká, že jeho manželka je jeho velká životní láska.

Shrnutí:

Podle sedmého domu soudím, že to bude velice výjimečná osoba, protože všechna vzdušná znamení jsou o tom – odlišovat se, být jiný. Tento člověk přinese obrovské změny a můžeme vnímat, že je to člověk, který je výrazně jiný než byli jeho předchůdci.

Silně obsazený dvanáctý dům, hrot druhého domu v Rybách a Neptun ve Štíru v devátém domě nám říká, že spojitost s dvanáctým domem, který souvisí s politikou, odpovídá tomu, že tento člověk je silně napojen a chce se podílet na procesu, kdy jsou určována nějaká kolektivní pravidla hry. Tento člověk bude sloužit jako činitel, který bude ovlivňovat nejenom život v USA, ale ovlivní život v širším měřítku a nakonec i možná celé planety.

Poznámka posluchače: To ale všichni američtí prezidenti.

J.P: Oni se o to snažili. Tento člověk je ale hodně v tomto směru výjimečný.

Direkce:

Nyní se zaměříme na direkce v jeho životě. Mám zde pár událostí, které jsem našel na internetu.

Chtěl bych říct, že je velmi mnoho různých výpočtů direkcí. Jsou sekundární, primární direkce, symbolické direkce a mnoha dalších. Zkuste používat tři či čtyři systémy a budete mít z toho chaos, ještě do toho zapletete tranzity a nebudete vědět, která bije. Všichni astrologové vychvalují tzv. primární direkce, které jsou složité na výpočet, kdy k tomu musíte používat výpočetní techniku. Mám programy, které umožňují pracovat s primárními direkcemi, ale to je moje zkušenost, kterou nikomu nevnucuji (musí si to každý ověřit sám), že mám přesto nejlepší výsledky se symbolickými direkcemi.

Symbolické direkce: Jeden stupeň ekliptiky se rovná jeden rok.

Tyto direkce jsou symbolické z jednoho důvodu: Nesouvisí s nějakým konkrétním pohybem nebeských těles. Když si děláte tranzity, posuzujete momentální pohyb daného objektu. Sekundární direkce jsou také postaveny na nějakém konkrétním pohybu. Ale na jakém pohybu jsou postaveny direkce, kdy jeden stupeň ekliptiky se rovná jeden rok? Astrologové vám řeknou, že na žádném. Já říkám, že to není pravda. Tam je důležitý mechanismus. Tento mechanismus vidíte na hodinkách: Každá část souvisí s celkem a celek je v každé části. Všichni to známe. Pokud někdo dělá akupunkturu, vezme si určitou část těla, ale v ní je obsažené celé tělo.

Když si vezmete jedno znamení zvěrokruhu, můžete ho také rozdělit, jsou tam palce či dvanáctiny, které mají zabarvení vždycky podle určitého znamení. Není to tak, jak to dělá Špůrek, že vždycky první dvanáctina každého znamení je sekundárně Beran. To platí jen u znamení Berana. Každá dvanáctina začíná tou dvanáctinou, která je stejná jako dané znamení (to vám mohu hravě potvrdit, proč to tak musí být). Znovurozdělení každého znamení na dvanáct dílků je dobré, protože tam začnete vidět další niance, které na první pohled nejsou jasné.

Obama Symbolismus, že celek je obsažen v každé části je dám tím, že jestliže velká ručička oběhne 360°, čili že nějaký prvek oběhne celým zvěrokruhem, musí existovat prvek, který je pomalejší (malá ručička), která oběhne za tu dobu jenom jednu dvanáctinu. Jedna dvanáctina souvisí s celkem a celek je obsažen v jedné dvanáctině. Existuje nějaký prvek, který oběhne zvěrokruhem cca za 30 let? Saturn. Jestliže zde existuje nějaký prvek (Saturn), který oběhne zvěrokruh cca za 30 let, musí existovat pomalejší prvek, který za tu dobu oběhne jenom jednu třicetinu. Jestliže by existoval takový prvek, který za 30 let oběhne pouze jedno znamení (které má 30°), tak jeden rok se rovná 1°. Nenechte se odradit tím, že Saturn oběhne zvěrokruhem za 29,5. roku. V reálném životě je všechno od ideálu trošičku odchýlené. Ideál by byl, kdyby Saturn obíhal za 30 let. Direkce typu 1° = 1 rok je jakoby malá ručička od Saturna. Saturn je velká ručička a tyto symbolické direkce jsou malá ručička. Právě proto mají tyto symbolické direkce saturnovský charakter. Saturn je planeta, která přináší nějaké konkrétní věci, Kozoroh a Saturn je realista. Veškeré události, které jsou v životě hmatatelné, jsou perfektně mapované těmito direkcemi (1° = 1 rok). Je to úžasné, že něco takového v astrologii existuje, kdy nepotřebujete kalkulačku, ale máte jen radix a posunete si planety o příslušný počet obloukových stupňů, aby jste se dostali na ten rok života, který vás zajímá. Pokud vás zajímají věci ve dvacátém roce života, posunete si všechny planety a prvky o 20° a porovnáváte je s natálním postavením. Hodně astrologů si již ověřilo, že tyto jednoduché direkce dobře fungují. Já mám už přes 50 let a něco se již v mém životě odehrálo, takže jsem mapoval výrazné události svého života a zkoušel jsem sluneční oblouk (kdy posunujete všechny planety o sekundární Slunce), samozřejmě, že někdo se třeba narodí, že se Slunce pohybovalo v ten den méně než 1° za den, pomaleji, někdo se narodí v zimě, takže se Slunce pohybuje více než o 1° za den, takže ve slunečním oblouku je ta rychlost za den rozdílná u každého člověka. Porovnával jsem to a symbolické direkce jsou časově přesnější.

Máme další planety, třeba Jupiter, který oběhne zvěrokruhem za dvanáct let. Musí být prvek, který za dvanáct let oběhne jen jedním znamením. Tím pádem by jeden rok trval 2,5°. Astrolog Carter používal tyto direkce, kdy 1 rok = 2,5° a říkal, že dávají excelentní výsledky. Tyto direkce budou mít spíše jupiterovský charakter, mohou mapovat váš duchovní rozvoj, či rozvoj vašeho smýšlení či události, které nějak ovlivnily váš názorový rozvoj.

Všechno jsem testoval. Uran se pohybuje zvěrokruhem za 84 let, je to prvek, který se blíží k devadesátce. Měly by být proto nějaké direkce, kdy za devadesát let projdou jedním znamením, což by byl pohyb 20´ za jeden rok. Taky dávají výsledky. Existují direkce, které se pohybují 12,5 minuty za jeden rok, taky dávají výsledky. V astrologii funguje skoro všechno a v tom je ten problém, ale všechno má svoje zaměření.

Praktické události jsou skvěle monitorovány direkcemi, kdy 1° = 1 rok. Pro mne je tato metoda výchozí. Pokud si to potom člověk chce něco upřesňovat tranzity atd., budiž.

Symbolické direkce v horoskopu B. Obamy:

Na internetu jsem si našel stručný životopis B. Obamy. Když bylo Obamovi 6 let, jeho maminka si vzala Keňana. Když měl Obama dva roky, rodiče se rozvedli, jeho otec se vrátil zpět do Keni, později se stal ministrem keňské vlády. Matka se podruhé vdala a s tím manželem včetně Obamy odjeli do Indonésie, to znamená, že se Obama v šesti letech odstěhoval do Indonésie. Když si posunete planety o šest stupňů, např. když je Merkur v natálním horoskopu 2°20´, připočtete 6 stupňů, tedy direktivní Merkur bude na 8°20´. Vidíte, že direktivní Merkur dělá kvadraturu na nativního Neptuna (v 9.domě). Merkur jakožto vládce Blíženců (třetího domu) jsou cesty. Luna, která je ve čtvrtém domě, má na starosti rodinu a domov, vlast, je v Blížencích. Blížencům vládne Merkur. Merkur má tedy co hovořit k rodině, domovu, vlasti a dělá kvadraturu na Neptun, který je v devátém domě, kdy klasická astrologie říká, že je to cizina. Vidíte, že za kvadratury Merkura na Neptun došlo k opuštění vlasti a přestěhování se do ciziny, kdy žil čtyři roky v Indonésii.

Luna je ve čtvrtém domě (domov) v Blížencích (cesty) na 3°21´. Když si přidáte 6 stupňů, dostáváte 9°21´ Blíženců. Sluníčko je 12°33´ Lva. Když přidáte 6°, dostanete 18°33´ Lva. Obama má na 18°03´ Ascendent, to znamená, že když mu Sluníčko vstoupilo v direkcích přesně na Descendent, došlo ke změně bydliště. Sluníčko představuje vaši tvůrčí energii a říkal jsem, že sedmý dům je o změně. To znamená, že najednou začnete cítit, že dochází k nějaké změně v nějaké odlišnosti, tak je jasné, že pokud se malý šestiletý kluk přestěhuje do úplně cizí země na opačnou stranu zeměkoule, že to musí být pro jeho život obrovská změna.

Změna bydliště a vlasti byla dána aspektem direkční Merkur kvadratura radix. Neptun a direkční Slunce v konjunkci s Descendentem. To ukazuje, že čas narození je správný.

Když k Luně, která je ve 4.domě (domov, vlast) připočtete 6°, dostanete 9°21´ Blíženců a stále budete v orbisu aspektu kvinkunx na Neptun v devátém domě. Luna má na starosti cítění, Neptun, to je neznámo, tak když se tento šestiletý človíček octnul v cizí zemi, muselo to být pro něj náročné a cítil se pravděpodobně dost zvláštně.

V roce 1971 po čtyřech letech pobytu v Indonésii se Obama vrátil zpět do USA a začal žít u rodičů své maminky. Když bylo Obamovi 10 let (když jsem neznal konkrétní dny, počítal jsem direkce pro 1.7. v daném roce, tedy uprostřed roku), tak jako mu dělal předtím Merkur kvadraturu na Neptun, když se přestěhoval, tak jestliže připočtete k Merkuru 10°, dostanete 12°20´ Lva. V té době se dostal direkční Merkur do konjunkce se Sluncem. Bylo to cestování, které prožíval velmi radostně a zažíval velké štěstí, když se vracel k prarodičům. Matka zůstala s mužem v Indonésii a Obama žil u prarodičů.

Smrt biologického otce:

Další výrazná událost byla 24.11.1982, kdy zemřel jeho biologický otec při autonehodě. Obama píše, že když se jeho rodiče rozvedli, potom ještě jeho biologický otec přijel do Indonésie, kde Obamu ještě uviděl – poprvé a naposledy od rozvodu. Která planeta má na starosti Otce a muže v horoskopu? Slunce. V roce 1982 bylo Obamovi 21 let. Když posunete planety o 21°, tak v 21 letech se Sluníčko dostalo na 3°51´ Panny a dělalo kvadraturu na Lunu (3°21´ Blíženců) do čtvrtého domu. Slunce, které symbolizuje mužský prvek v horoskopu, dělalo kvadraturu na Lunu ve 4. domě, čili tam došlo k nějaké události ve spojitosti otec – rodina.

Dotaz posluchačky: Mohu se zeptat, k upřesnění toho měsíce, kolik počítáte minut, aby to potom přesně sedlo na ten datum, připočítáváte za každý rok ten stupeň a ty minuty? Jeden měsíc je kolik?

J.P: Pět obloukových minut. To tak vychází. Rok má dvanáct měsíců, tak dvanáct krát pět je šedesát. U těch direkcí to nehraje až tak velkou roli, pokud máte nějakou událost, direkce nemusí být přesná na obloukovou minutu, ale je v nějakém orbisu, většinou je to okruh do jednoho stupně. Většinou direkce spadne do okruhu plus – mínus jeden stupeň, ve většině případů to je plus – mínus 30´.

Obama má 22°35´ Mars, který stojí poblíž osmého domu. Nemůžeme primárně brát, že osmý dům je smrt. Osmý dům je nějaká kolektivní činnost. Je to nějaký kolektivní proces a pokud někdo umírá, nedotýká se to pouze toho jednoho člověka, ale dotýká se to všech zúčastněných. Je to nějaká tvorba, která má dopad na širší okruh lidí. Direktivní Jupiter se dostal na 22°10´ Vodnáře a dělal kvinkunx na Marse na hrotu osmého domu. Při takových událostech jako je smrt, se dost často vyskytují kvinkunxy (150° aspekty). Kvinkunx je vzdálenost mezi prvním znamením (Beran) a osmým znamením (Štír). Dá se říct, že kvinkunx má štírovskou povahu. Tak jako kvadratura má povahu Kozoroha a Raka, tak kvinkunx má povahu Štíra a Panny. Záleží, z které strany to hodnotíte. Zde vidíte, že když dělal Jupiter kvinkunx na Marse u hrotu osmého domu, projevila se tato událost. Jupiter je planeta filozofie atd., tak je zřejmé, že tato událost musela hodně poznamenat Obamovy názory na život a jeho další smýšlení. I když s ním nežil, přece jen, pokud vám zemře biologický otec, určitě je to silná připomínka vlastní smrtelnosti.

Svatba Obamy s Michelle v roce 1992:

Další výrazná událost v jeho životě byla, když si bral svoji životní lásku – Michelle. Neznám přesné datum svatby, ale svatba proběhla v roce 1992. Obama měl 31 let. Opět si posunete planety jeho radixu o 31°. Která planeta je planeta lásky? Venuše. Jupiter (který, když dělal kvinkunx na Mars, bylo to doprovázeno smrtí otce) se dostal v 31 letech Obamy na 1°46´ Ryb. Venuše je 1°47´ Raka. Vidíte, že direkční Jupiter mu dělal přesný trigon na Venuši do pátého domu, který má na starosti svatby. Aspekt Jupiter trigon Venuše je archetypální astrologická konstelace pro šťastné manželství.

Venuše, která je v pátém domě, se dostala na v jeho 31 roce života na 2°42´ Lva a dělala konjunkci na Merkur, který je přímo vládcem pátého domu (štěstí, láska, srdce). Venuše je planeta lásky a Merkur v klasické astrologii ovládá také různé písemnosti. Tedy láska ve spojení s dokumenty (stvrzení lásky - manželství).

Je také zajímavé, že sám Merkur se v direkcích dostal na 3°14´ Panny a dělal kvadraturu na radixovou Lunu ve čtvrtém domě. Nyní chci vysvětlit význam kvadratury: Kvadratura je v astrologii pojímána jako nějaký tvrdý a nepříjemný aspekt. Obama si bral životní lásku za aspektu Jupiter trigon Venuše a současně direkční Merkur dělal přesnou kvadraturu na Lunu ve 4.domě. Někdo by řekl: Merkur je rozum, intelekt, Luna jsou city, takže se zde dostal nějak do rozporu rozum s citem. Já to ale vidím jinak: Když se na tuto kvadraturu od Merkura k Luně, má význam Kozoroha (Saturna). Kozoroh je o tom – něco si uvědomit. Tento člověk si musí rozumově uvědomit, že už nemůže žít sám pro sebe, Luna je kolektiv, rodina a je ve čtvrtém domě, ale že už je součástí kolektivního života (rodiny). Jedná se zde o to, že pokud by ten člověk za takové konstelace neustále myslel jen sám na sebe a nebral by v potaz, že jsou kolem něj jiní lidé, se kterými musí nějak vycházet, kdy musí fungovat jako určitá skupina, tehdy může udělat kvadratura v životě problémy, protože člověk šel proti té kvadratuře.

Smrt matky v roce 1995:

V roce 1995 zemřela Obamova maminka. Která planeta je archetyp matky? Luna. Luna je v Blížencích. Dispozitorem matky je Merkur. když se v roce 1995 dostal Merkur na 6°14´ Panny, dostal se do konjunkce s Plutem. Merkur je jednak dispozitorem Luny, ale sám o sobě je o myšlení, a pokud budeme chápat Pluta jako velkou transformaci, tak komukoliv zemře jeho matka, ovlivní to velice jeho duši.

Direktivní Ascendent se dostal na 21°58´ Ryb (dělal jsem direkce vždy pro 1.7. – polovinu roku, tehdy máte chybu max. 30´) a dělal opozici na Mars poblíž osmého domu. Jinými slovy: Direktivní Descendent konjunkce s Marsem, direktivní Ascendent – opozice s Marsem. Vidíte, že ASC je osobnost, Mars je nějaké skupinové spolužití, takže on si jako jednotlivec uvědomil, že byli nějak s matkou napojeni a tuto spojení bylo v tuto chvíli přerušeno.

Nejsem příznivcem nějakého černobílého smýšlení, že kvadratura je špatná a že sextil je nějaký poloviční trigon. Každý úhel má své působení a snaží se něco v člověku vyvolat. Obama má poměrně přesnou kvadraturu Neptun – Slunce. Slunce je střed naší bytosti, naše pravé Já – jádro, Neptun zamlžuje, tajnůstkáří atd., a někdo by mohl říct, že on v jádru nemusí být to, co prezentuje navenek, že mlží. Já to ale vidím jinak: Jestliže Neptun (princip, kdy stanovujete kolektivní pravidla hry a určujete zákony, které působí na všechny), tak kvadratura nekompromisně žádá, aby se člověk snažil tyto zákony stanovovat tak, aby to nebylo v rozporu s jeho srdcem. Pokud bude člověk pravidla hry dělat tak, že si nebude během toho uvědomovat srdce, tehdy může kvadratura přinést negativní následek, protože život ho přivede k poučení, že nenaplnil tuto kvadraturu.

Archetyp matky je Luna. Luna se v roce 1995 dostala na 7°16´ Raka a dělala sextil na Pluta. Někdo by řekl, že sextil je příznivý aspekt, tak jak je možné, že když mu zemřela matka, že Luna v ten rok dělala v direkcích sextil na Pluta?

Sextil není vůbec příznivý aspekt. není to ani nepříznivý aspekt. Všechna vzdušná znamení jsou o vnímání odlišnosti, výjimečnosti, což souvisí se změnou. Vzdušným znamením odpovídají aspekty opozice (Beran – Váhy) a sextil (Beran – Blíženci, Vodnář). Nebudu říkat, že opozice je špatná a sextil dobrý, ale oba dva tyto aspekty vyžadují změnu!

Když Luna udělala sextil na Pluta (které se může projevit dramaticky, či násilně), došlo k dramatické změně u jeho matky a potažmo v jeho emočním (rodinném) životě.

Politická dráha (a význam dvanáctého domu):

Jeho politická dráha se hodně nastartovala rokem 2004, kdy byl zvolen senátorem USA. Říkal jsem, že dvanáctý dům souvisí s kolektivní inteligencí, kolektivními pravidly hry. To znamená, že to je o politice. Politikové stanovují kolektivní pravidla hry pro všechny občany daného státu. Pokud jste v Bruselu, tak pro celou Evropu. Když bylo Obamovi 43 let, Saturn se dostal na 8°14´ Ryb a dělal trigon na Neptun do devátého domu ve Štíru. Vidíte, že planeta, která je ve dvanáctém domě (jeho vědomí, že se chce podílet na nějakých společenských pravidlech a zákonech) dělala trigon na Neptun a došlo ke zvolení senátorem.

Slunce (král. vládnoucí složka) se dostalo v tom roce na 25°27´ Panny a dělalo přesný trigon na Saturna. Sluníčko vám dává vzestup nahoru, do nějaké vládnoucí vrstvy a když ta vládnoucí složka začala dělat trigon do dvanáctého domu, Obama vstoupil do vysoké politiky. Vidíte, že když vstoupil do vysoké politiky, byl ve hře dvanáctý dům.

synastrie Obama a USA
Napojení B. Obamy na horoskop USA:

Určitě znáte horoskop USA. Výborně funguje horoskop pro 4.7.1776, 17h 11min ve Philadelphii. Je tam ASC na 12°34´ Střelce. Kdybyste si porovnali horoskop USA a planety Baracka Obamy, zjistili byste, jak je silně napojen na USA. Kde mají USA svůj Neptun (politikaření), má Obama Mars a je to přesná konjunkce. Tam, kde mají USA Pluta, Obama tam má Saturna. Pokud chápete, že Pluto je vládce Berana (což je naše individualita), tak Saturn je planeta, která se snaží něco vytáhnout směrem ven. Barack Obama bude činitel, který bude prověřovat USA, jestli tento státní útvar opravdu usiluje o projevení se pravé individuality člověka a jestli USA zohledňuje skutečného občana anebo jestli tam jsou dominantní peníze a člověk je jako vedlejší věc. Barack Obama ukáže a prověří, jestli jsou USA pro člověka anebo jestli řeší jiné věci a lidský život je nezajímá.

10.2.2007 oficiálně oznámil svoji kandidaturu na prezidenta USA:

V direkcích se planeta Mars dostala na 8°06´ Štíra a vytvořil tak přesnou konjunkci s Neptunem v jeho radixu, čili úplně stejný aspekt jako ve vztahu k horoskopu USA., kdy dává svůj Mars na Neptun USA. Když vznikla v jeho horoskopu tato konjunkce v direkcích, oznámil, že bude kandidovat na prezidenta USA. Je to zajímavé. když je mezi dvěmi horoskopy nějaký aspekt (Neptun – Mars) a když se tato konjunkce vytvořila v horoskopu B. Obamy, začal kandidovat na prezidenta USA a nakonec se jím stal.

Dotaz posluchačky. A bude úspěšný?

J.P.: To bychom museli monitorovat ty další direkce, mám zde 16 stránek direkcí na příští 4 roky.

Když Barack oznámil kandidaturu na prezidenta (dvanáctý dům – Ryby jsou politika), v tranzitech stál Neptun 19°35´ ve Vodnáři, takže dělal konjunkci s ASC. Při tomto tranzitu se dostal jako osoba do stavu, kdy chtěl vytvářet kolektivní pravidla hry.

V direkcích, když oznámil kandidaturu, se Venuše dostala na 17°19´ a začala mu dělat konjunkci s DESC a po celou dobu té volební kampaně mu šla direktivní Venuše přes natální DESC. To mohlo způsobit pocit výjimečnosti (Venuše – vládce Vah) a opravdu v té době vytvářel pocit, že je jiný než ostatní. Málokdo si dokázal představit (protože Američané jsou trochu nedůvěřivý vůči černé barvě), že by to vyhrál, ale Obama opravdu vyzařoval něco tak odlišného, že to nakonec Američané upřednostnili, i když měl černou tvář.

Když si vezmete horoskop USA a uděláte si direktivní postavení planeta B. Obamy, a direktivní planety B. Obamy vztáhnete k natálu USA (to znamená, že nemusíte direktivní planety vztahovat jen k majiteli horoskopu, ale můžete je vztáhnout k úplně jinému horoskopu) a zjistíte, že jeho direktivní Uran dělal trigon na MC horoskopu USA, že jeho direktivní Slunce dělalo trigon na natální Jupiter USA. Potom můžete udělat to, že si vezmete direktivní planety USA v době prezidenta a vztáhnete je na horoskop Obamy a zase tam budete objevovat další souvislosti. Samozřejmě to ale stojí hodně času a kdo se tím vším bude zabývat?

Tolik ve zkratce. Jestliže jeho direktivní planety, když byl zvolen prezidentem, vztáhnete na natální horoskop USA, a vidíte, že jeho Uran dělá trigon na MC USA, opravdu si myslím, že je Uran o změně. Desátý dům je společenské uspořádání toho státu a je pravděpodobné, že tam Obama opravdu vnese nějaké změny. Určitě se za to jeho prezidentování hodně změní či se bude snažit to změnit.

Já to tipuji takto: Když si vezmete horoskop USA, mají 233 let od založení. Pokud chcete vidět direktivní postavení planet, posunete si planety USA o 233°. Zjistíte, že Saturn v horoskopu USA se nyní dostává do konjunkce s Uranem. To znamená, že na přelomu roků 2010 a 2011 Saturn vstoupí (Saturn zhmotňuje a většinou se to projeví navenek) na Uran (změna) a myslím, že se budou v té době projevovat velké změny.

Jestli jste četli knihu Proroctví o Evropě, napsal to jeden Němec, který se dostal do Knihovny palmových listů, kde existují i palmové listy ne pro člověka, ale pro stát či kontinent. Když tam přijdete, řeknou vám, co jste dělali a co vás čeká do konce života. Tento pan T. Ritter se k tomu dostal a píše ve své knize, že v roce 2012 zkolabuje finanční systém USA. To vyvolá občanskou válku, protože lidé nebudou mít peníze a to se potom také přenese do Evropy, kde budou také obrovské nepokoje a nakonec zde mají přijít Číňané a Rusi na pozvání evropských vlád, aby zde pomohli znovu nastolit pořádek.

Takže za dva roky vstoupí Saturn na Uran USA a současně planeta Pluto, když ji posunete o 233°, za dva roky vstoupí na Neptun. Jestliže Pluto dokáže být někdy dost násilný, mafián, a Neptun jakožto vládce Ryb je politika a společenské zákony, tak aby tam nedošlo k tomu, že v Americe může dojít k nějaké dramatické změně třeba v Ústavě atd. Počkejme si. To bude úloha Baracka Obamy, jak USA přes tyto dvě konjunkce projdou.

Za přepis přednášky odpovídá H. Kupková
Ostrava 17.4.2009

Diskuze ke článku na webu: http://www.astrolab.cz/ukaz_odpovedi.php?cd=3818

Obama očima Jardy Popelky
Co vy na to slovutní astrologové?
Autor: Zvídavej (21.04.2009 11:29) [85.70.65.xxx]
počet zobrazení tohoto dotazu [ 552x ]

Odpovědi

[1] stručně
Co já na to, Obamou zabývat se je třeba, pokud Jarda ten čas bere jako relevantní, sám vůbec nevím, jak se k tomu času narození postavit. Já v něm Baracka Obamu nevidím. Už jsme to psali dříve. Pokud by toto byl horoskop Obamy, pak není Obama prezident, ale loutka. Soukromě se domnívám, že ten rodný list je podvrh.
Milan Gelnar o rodném listu věděl, ale věděl i o výhradách, které mám k času narození nejen já a kupř. táta, ale i lidé v zahraničí, na které Jarda Popelka zjevně nenarazil.
Poté, co se loni ukázalo, že i Vladimir Putin je narozen o dva roky dříve, než celý život tvrdil, jsem k horoskopu Baracka Obamy velice rezervovaný. Ani direkce, o kterých Jarda píše, ve mně nevzbuzují žádnou reakci.
Velmi jednoduchá indikace toho co říkám je ta, že nejdůležitější událost Obamova života, kampaň, volby a inaugurace nejsou v horoskopu podle tohoto času narození 19:24 vůbec vidět. Ani v tranzitech ani v direkcích. Což mi přijde přinejmenším divné. Nedivte se pak mé skepsi. :-)
Autor: baudy (21.04.2009 12:21) [88.14.187.xxx]

[2] loutka
to že je B.O loutka v rukách jiných hráčů je scela jasné a není o tom potřeba diskutovat!
Autor: kája (22.04.2009 10:52) [193.86.31.xxx]

[3] re:1
Myslíte že na čase narození záleží natolik aby se z něj dalo usuzovat zda je dotyčný pouze loutka či nikoli? Pokud ano, jaký je Váš odhad času narození? Předpokládám, že silně obsazený 1. nebo 10. dům je známkou silné individuality. Takže pokud budeme věřit alespoň dnu, měsíci a roce narození, asc ve Lvu (konjukce Slunce)s Uranem a Plutem v 1 domě, kolem 6AM by se mě osobně líbil :-). Odpovídalo by to jeho zdá se upřímné snaze o nějakou změnu a slunce na asc. i charizmatu o kterém se v jeho souvislosti mluví, ačkoli na mě moc nezabírá.
Autor: JfK (22.04.2009 12:36) [62.177.122.xxx]

[4] ono
v USA je na prvním místě money talk,takže je potřeba usoudit, že jsou určité věci které bude muset B.O udělat ať chce nebo ne, v určitých věcech dostane samozřejmě volnou ruku, ale v těch méně podstatných.
PS: kapsy sponzorů B.O kampaně nebyly vyhozenými penězi to se mecenášům mnohokrát vrátí...
Autor: kája (22.04.2009 12:56) [193.86.31.xxx]

[5] relokace
A co relokace? Když už na ní přísaháme jak na svaté lejno... Obama se narodil na Havaji, ale bydlel v Chicagu a ouřaduje z Washingtonu. To osama docela pohne, není-liž pravda? Možná byl na Havaji Obama skutečně spíš loutka. Možná přestěhováním do Chicaga svůj radix polepšil...
Autor: Štěpán (22.04.2009 17:18) [94.113.0.xxx]

[6] PROBUĎTE SE, Obama shoří
jak papírový čert...Další mediální bublina...Prototyp absolutně prázdného, neoriginálního "hodného" chlapečka, který je navíc závislý na vlastní manželce.
Autor: abdrushit (24.04.2009 18:27) [195.113.70.xxx]

[7] re.6
Od začátku jsem fandil spíš McCainovi, přišel mi jako fér chlap, co už si něco prožil, ale odradil mě výběrem viceprezidentky, určitě si na to pometlo ještě pamatujete. To jsem bral jako neštastný úlet nebo v horším případě ztrátu soudnosti, zato Obama s Bidenem za zády určitě posílil... Nečekám žádné zázraky, ale dal bych mu radši šanci než ho hned odsoudit.
Autor: Jfk (24.04.2009 23:48) [62.177.122.xxx]

Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý