www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      HOROSKOP na rok 2010

Přednáška Ing. Popelky
(astrologická společnost OV-Mar.Hory 9.1.2010)


Nakreslil bych zde horoskop na příští rok. Přemýšlel jsme nad tím, jak udělat horoskop na příští rok a jaký je ten směrodatný okamžik.

Dotaz posluchače: Na rok 2011?
J.P.: Na rok 2010.
Posluchač: Tak na letošní rok, ne?
J.P.: A to chceš dávat na Silvestra – o půlnoci?
Posluchačka: Jednu vteřinu po.
J.P.: Chtěl jsem udělat horoskop, který bude platný pro lidstvo jako celek. Když bych tam dal souřadnice Prahy, můžu to potom vztáhnout pro Českou republiku. Pokud by to mělo platit pro každého člověka této planety, tak kalendářní Nový rok přece začíná všude v jinou hodinu. Tak mne napadlo, že by se to mohlo udělat pro světový čas, který je v Londýně, ale to by také nebylo přesné. My jsme astrologové a máme počátek roku jednoznačně daný. Kde má počátek zvěrokruh? V Beranu. To není závislé na nějakém člověku. Navíc máme x kalendářů a u každé civilizace začíná Nový rok někdy jindy. Držme se svého kopyta. Astronomický život začíná v Beranu. Jediné těleso, které na obloze monitoruje přesně rok, je Slunce. Proto jsem udělal horoskop pro dobu, kdy Slunce vstupuje do Berana. Tento roční horoskop nebude od 1. ledna do 31.prosince, ale od 20. března do následujícího 20. března 2011.

Slunce vstoupí letos do znamení Berana dne 20.3.2010 v 18 hod 35 min SEČ (bez domů):

Poznámka Karla Tichého: nepřišel jsem na to, jak se v programu ZET7 vypínají domy

Nakreslím to bez domů, budu brát, že Beran je první dům, Býk je druhý dům atd., protože to by mělo mít platnost pro každého člověka na této Zemi.

Rok 2010 bych dal do širších souvislostí. Když jsem sledoval roční horoskopy, kdy Slunce vstoupí do Berana (počátek astronomického roku), nabyl jsem pocitu, že příštích dvacet let bude velice bohatých na události. Myslím si, že příštích dvacet let úplně změní tuto planetu. Horoskopy byly hodně dynamické. Vidíte, že i v tomto ročním horoskopu se vytváří konjunkce Slunce - Uran.

Poznámka posluchače: Ale Slunce se již vzdaluje. Slunce se vzdaluje od Urana, to již bylo v minulosti.
J.P.: Jak to, že se vzdaluje, zde se blíží konjunkce.
Posluchač: Slunce je třicet (či nula) a Uran je 27, tedy Slunce utíká Uranovi a konjunkce už byla. Uran zůstává v Rybách a Slunce jde dopředu.
J.P.: Já se ale bavím o tom, že již v tomto ročním horoskopu jakoby začíná působit konjunkce Slunce – Uran. To, že jsou od sebe čtyři stupně, je to konjunkce?
Posluchač: Je to separační konjunkce.
J.P. Bavím se o tomto konkrétním horoskopu. Nebavím se o žádném vzdalování.
Posluchač: Aplikační konjunkce je silnější než separační.
J.P.: Ty mi nerozumíš. Zde je rozdíl mezi planetami tři a půl stupně. Když je někde v horoskopu rozdíl mezi planetami čtyři stupně, bereš to jako konjunkci?
Posluchač: Je to konjunkce. Ale je separační, čili je slabší než kdyby byla aplikační.
J.P.: Ale je to konjunkce. Chci říct, že zde máme sice tři stupně. Ale až bude roční horoskop pro rok 2011, ta konjunkce bude přesná! V dalším roku 2012 bude Uran na pátém stupni Berana, bude to už 5 stupňů. Když si beru jednotlivé horoskopy po sobě. Nyní jsou tři stupně, příští rok budou na stejném stupni a další rok budou už pět stupňů od sebe a další rok zase budou více od sebe. Tím chci říct, že letošek, příští rok a přespříští rok, to znamená, že tyto roční horoskopy 2010, 2011 a 2012, které jsou počítány pro vstup Slunce do znamení Berana, jsou poznamenány konjunkcí Slunce – Uran! Slunce je Život, Uran je co?
Posluchači: Změna.
J.P.: Kterému znamení vládne Uran? Vodnáři. Vodnáře jsme definovali jako uvědomění si odlišnosti činnosti. Pokud si uvědomuji, že existují odlišné činnosti, ukazuje mi to, že je zde možnost změnit konání! Proto je Uran změna. Kdybyste si neuvědomovali, že je něco jiného (odlišnost), mohli byste se změnit? Teprve, když vidíte, že existuje jiná odlišná alternativa, můžete se změnit. Jak se chcete změnit, když ani nevidíte novou alternativu. Právě proto je Uran a všechna vzdušná znamení o možnosti změny. Uran jakožto vládce Vodnáře je speciálně o změně činnosti. Říká se, že Uran je princip nečekaných událostí. Jaké nečekané události? K čemu slouží tento princip nečekaných událostí? K tomu, aby to bylo zajímavé a aby bylo dobrodružství? Anebo nás život skrze Urana a Vodnáře tlačí k tomu, abychom změnili své konání!? Je to o změně konání.

Jestliže vidím, že letos, příští rok a přespříští rok 2012, o kterém se hodně hovoří, je poznamenán konjunkcí Slunce – Uran, život nám říká, že je třeba změnit způsob fungování (konání)! Není to náhoda.

Začátek věku Vodnáře:

Říkal jsem, že končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. Věk Vodnáře začíná podle Regula a Regulus vstupuje do znamení Panny (siderický a tropický zvěrokruh se budou rozcházet o 30°), tedy věk Vodnáře dle stálice Regulus nastává 1.12.2011. Regulus bude na první vteřině Panny. To znamená, že věk Vodnáře začíná příští rok.

Kdo vládne Vodnáři? Uran. Pokud si uděláte roční horoskop na rok 2011, najdete tam takovou konstelaci: Slunce bude na 0st 01 min Berana , a Uran bude 0 st 31 min Berana.

obrázek horoskopu pro začátek věku Vodnáře

V příštím ročním horoskopu bude přesná konjunkce Slunce – Uran a není náhoda, že v tomto roce začíná věk Vodnáře. Už jen když budete sledovat tyto tři následující roční horoskopy, počítané pro vstup Slunce do znamení Berana, tak rok 2010 (počínaje 20. březnem), rok 2011 a 2012 jsou poznamenány konjunkcí Slunce – Uran, to znamená, že tyto tři roky jsou opravdu určeny k tomu (horoskop - život - nám říká), že je nutno změnit způsob fungování.

Příští rok začíná věk Vodnáře. V ročním horoskopu vstupu Slunce do zn. Berana bude mít současně Uran vstup do znamení Berana a tak přesnou konjunkci se Sluncem. To není náhoda! Počítejme s tím, že tyto tři roky budou v sobě obsahovat výzvu, aby všichni lidi na této planetě změnili své konání (tvořivost) a svůj život.

Proč jsem nevolil horoskop pro vstup do kalendářního roku? Jednak každé místo na této planetě začíná Nový rok v jiném čase. Je několik kalendářů, kdy každá kultura má Nový rok jindy. Třeba Asiaté slaví Nový rok jindy než západní civilizace. Další věc je, že jediným měřítkem jednoho roku, pokud vnímáme tělesa na obloze, je Slunce, protože to je jediné těleso, které se vrací pravidelně každý rok na stejné místo. A proč jsem volil vstup Slunce do Berana. Co je Beran za kvalitu? Já jsem určitá kvalita. Když vstupuje Slunce do znamení Berana, říká nám to, že ten rok je (má být) naprosto specifická kvalita.

První, co si musíme všimnout, když se podíváme do tohoto ročního horoskopu pro rok 2010, je konjunkce Slunce - Uran. Současně vidíme přesnou opozici Slunce na Saturn. Na to je vytvořen T-kvadrát od Pluta. Začínáme Beranem, ve kterém je Slunce.
Kdo je vládce Berana?

Posluchači: Mars.
J.P.: Ne, Pluto. Vládcem Berana je Pluto. To znamená, že vládcem tohoto horoskopu je Pluto, které stojí v Kozorohu. Následujících cca 15 let bude Pluto procházet Kozorohem, což nám ukazuje, že Beran je naše pravé Já a Kozoroh je projevit navenek určitou vlastnost. Každý člověk má nyní navenek projevit své pravé Já. Opravdu by se měli nyní o to lidé snažit, aby projevili to, co doopravdy jsou a ne si na něco hrát. Pokud lidstvo nebude navenek projevovat své pravé Já, v tu chvíli se stává Pluto principem, o kterém se hovoří, což je transformační princip. Pokud někdo dává Plutu význam transformace, je to proto, že význam Pluta je – umět projevit pravé Já, to, které sídlí ve vašem srdci, to je váš střed. Samozřejmě, že tento střed si málokdo uvědomuje, takže málokterý člověk to bude umět projevit. Pokud není Pluto zpracováno, začne nás ovládat a započne dělat transformaci. Tím, že je Pluto v Kozorohu, začne docházet k transformaci našich vnějších podmínek.

Ptám se: O finanční krizi se jen hovoří anebo to pociťujete ve svých životech? Já si myslím, že to mnoho lidí nějak postihuje. V takové banální věci třeba: V Ostravě nám budují nové městské centrum Karolina. A co na tomto prostoru, když jedete do centra, vidíte? Protože je stavba pozastavena, vidíte jen kus rozkopané země. Základy, které se začaly stavět, jsou stále ve stejném stavu a vše je zastaveno. Finanční krize začala na podzim roku 2008, tedy v době, kdy Pluto vstoupil do Kozoroha. Vstupem Pluta do Kozoroha nám bylo naznačeno, že opravdu bude transformace na pozemské rovině, která bude hmatatelná. Pluto ale nemusí dělat transformaci, pokud lidé pochopí, co je tímto řečeno. Pluto v Kozorohu říká celému lidstvu, že je nutno začít projevovat naše pravé Já. Naše pravé Já je velice dobré, je to naprosto pozitivní Bytost! Pokud lidé toto poselství neuchopí a nezačnou projevovat naše lepší Já, Pluto začne tuto pozemskou rovinu přeorávat.

Samotný fakt, že Pluto je v Kozorohu ( a požadavek je jasný: projevte svoje Já, jinak vám pole přeorám), je ještě zesílen tím, že letos (i vloni) a následující rok bude stále kvadratura Slunce – Pluto. Beran nám říká: Jsi živá Bytost. Touto kvadraturou je ti řečeno, že musíš nyní fungovat tak, abys začal navenek projevovat své pravé Já. Pokud lidé nezačnou vědomě projevovat své pravé Já, začne to dělat právě to, že Pluto začne působit na Slunce a může docházet k nějakým zdravotním potížím, či k nějakým dramatickým událostem, které mají transformační charakter, ale hlavně – Pluto ovládá mocenské struktury ( Slunce je taky vlastně vládnoucí složka) a pokud si lidé nevezmou tuto výzvu za své, bude probíhat to, že tyto vládnoucí složky budou čím dál více lidstvo přiškrcovat. Lidé budou čím dál více tlačeni ke zdi, bude s nimi probíhat čím dál větší manipulace, a bude probíhat čím dál větší diktát. Pokud si lidé opravdu nevezmou svůj život do svých rukou a nebudou se snažit projevit to lepší ze sebe navenek, uvidíte, že Slunce kvadratura Pluto bude probíhat tím způsobem, že vládnoucí struktury budou lidi čím dál více zotročovat. Tato kvadratura už byla i v loni i v předloni. Nyní to ale bude více exponováno, protože na tuto kvadraturu máme ještě napojený Saturn. Jak zde říkal posluchač, že Saturn je součástí Vědra, proto také Saturn hraje nyní velkou roli.

Saturn je ve Vahách. Váhy jsou schopnost uvědomování si odlišnosti kvalit a díky tomu, že si toto uvědomuji, mohu si uvědomit, že existují jiné kvality, než které jsem doposud znal, jinými slovy: Mám možnost se změnit. Saturn ve Vahách nám umožňuje se nějakým jiným způsobem se rozhodovat pro nějaké nové (jiné) kvality. Musí docházet ke změně našich vlastností.

Když si tento horoskop aplikujete na Prahu, měli byste roční horoskop pro ČR.

Pro tento rok by byl pro Prahu ASC 4° 32´Vah. Jestliže chápeme, že Váhy jsou naše schopnost uvědomovat si rozdílnost kvalit, není náhoda, že pro tento rok má ČR ASC ve Vahách, čili rozdílnost kvalit, a budou volby. Co to jsou volby? Vidíte, že každá strana má jiný program (kvalitu) a na základě toho se rozhodujete pro jednu z těchto kvalit. Je to Váha, kdo volí, ne Panna! Váhy si uvědomují, že kvality se navzájem liší. Váhy vám říkají, abyste si uvědomili rozdílnost různých kvalit a zvolili si. Venuše vám říká, co si máte zvolit.

Posluchačka: Ale není co.
J.P.: Právě že je. Venuše je v Beranu. Máte si zvolit takovou kvalitu, která vám pomůže si zvolit své Beranství – svoji individualitu, své pravé Já!

Pokud lidé neuposlechnou požadavek Saturna ve Vahách, že si mají uvědomovat rozdílnost kvalit a mají si vybrat takové kvality, které jsou blízké jejich vlastnímu Já, potom ať se nediví. Z jiného hlediska: Saturn je vládce Kozoroha, což je schopnost umět se projevit navenek. Požadavek Saturna ve Vahách také znamená: Nebojte s projevit navenek svoji odlišnost od davu, který je kolem vás! Váha je uvědomování si odlišných kvalit. Saturn nám říká, co máme projevit ven, nějakou vlastnost. Nyní (letos) a příští rok se po nás chce, abychom se nebáli navenek projevit, že jsme jiní. Nebojme se odlišovat. Vládce Venuše je v Beranu a tak se nemáme bát se projevit své vlastní Já. Nebudu se někomu klanět či přetvařovat se, ale budu opravdu projevovat sám sebe! Pokud to nebudu dělat, dojde ke zhoršení nejenom partnerských vztahů (protože Váhy jsou o partnerství) a manželství, ale partnerství všeobecně. Proto bude docházet k úpadku a zhoršování mezilidských vztahů obecně.

Opozice Slunce – Saturn.

Co představuje opozice obecně? Beran je jedna kvalita a Váhy jsou přesně opačná kvalita. Beran je - být v jednotě sám se sebou. Opakem jednoty je uvědomovat si rozdílnost a odlišnost. Jednota (Beran) a rozmanitost (Váhy), to jsou dvě protichůdné věci. Opačně. Když máte svět rozmanitosti a odlišnosti, je to úplně opačná kvalita od jednoty. Opoziční aspekt je o odlišnosti. Je to odlišnost, která je žádoucí. Je důležité si v životě uvědomovat odlišnost. Nemůžeme vést fádní život. Slunce je střed naší bytosti – náš Duch. Saturn je hmota, vnější prostředí. Pokud máme tuto opozici, každý člověk by si měl uvědomovat, jaký je rozdíl mezi jeho Duchem a mezi hmotou. Díky tomu, že si uvědomí rozdílnost Ducha a hmoty, v tu chvíli si začne uvědomovat a vyjasňovat, jaký je mezi nimi vztah. Pokud to člověk nebude dělat, samozřejmě si to tato opozice vezme do svých vlastních rukou a člověk může začít prožívat deprese, smutky. Pokud Slunce představuje naši životní energii, vitalitu, Saturn ji může blokovat a může docházet k zeslabení životní energie, důsledkem toho můžou vznikat nějaké nemoci. Saturn může také způsobovat (jak jsem říkal, že proces zhmotňování je současně procesem rozčleňování) to, že lidé mohou mít prožitky smutku a osamění. Protože Slunce představuje vládnoucí elitu, Saturn může škrtit, omezovat, tak pokud si lidé nezačnou uvědomovat svůj vztah mezi hmotou a svých Duchem (pravým Já), samozřejmě toho využijí vládnoucí složky tak, že nás budou čím dál více omezovat a budeme pociťovat, že naši politikové nám čím dál více náš život komplikují.

A jak jsem říkal, protože málokterý člověk prožívá svůj život vědomě, natož, aby vnímal tyto instrukce, které v horoskopu máme, je pravděpodobné, že tyto energie si to vezmou do svých vlastních rukou, takže můžeme očekávat spíše ty negativní projevy.

Z tohoto T- kvadrátu opravdu vnímám, že opravdu tento rok nebude jednoduchý. Slunce je i radostnost. Slunce je naše srdce. Člověk může zažívat radostnost, i když nemusí mít na praktické rovině bůhvíco. Pokud si lidé neuvědomí, co má být a co může být zdrojem jejich radostnosti, samozřejmě se může projevit tato opozice, že může dojít ke zhoršování financí, k čemuž v tomto roce dojde na 100% (ke zdražování bytů atd.).

Poznámka posluchače: V tom pražském horoskopu je Luna v osmém domě a má čtyři příznivé aspekty, čili dotace z EU budou proudit vesele dále. Pak je tam kvadratura s Neptunem a Neptun je zklamání.

J.P.: Každý astrolog stejné prvky může vnímat úplně jinak. Já používám Regiomontanův systém domů a Luna je v horoskopu pro Prahu přesně v konjunkci s hrotem devátého domu.

horoskop pro Prahu dle Jardy , Regiomontanus

J.P: Dále zde máte tzv. pozitivní aspekt: Slunce trigon Mars ve Lvu. Někdo by mohl říct, že trigon je příznivý aspekt, Slunce je mužská planeta, energie, Mars je taky energie, takže jako kdyby člověk v tomto roce mohl zažívat nějakou zvýšenou vitalitu, atd. Slunce je naše tvořivost a Mars (vládce Štíra) je o skupinových aktivitách. V tomto trigonu je zde poukaz na to, aby lidé svoji tvůrčí energii využívali tvůrčím způsobem a vnášeli ji do skupinových aktivit. Aby člověk svoji schopnost tvořit, radovat se, všechno dělat s láskou, využil v rámci skupinových aktivit. Člověk by měl svoji radostnost vnášet mezi ostatní lidi. To, že s nimi bude něco vytvářet, má být na bázi nějaké radostnosti, tvořivosti. Pokud to lidé dělat nebudou, i tento trigon se může projevit spíše negativně. A jak? Mars představuje skupinové aktivity, a Lev jsou záliby, koníčky, zábava, činnosti, které mi mají udělat radost. Pokud lidé nezačnou svoji radost vnášet nějakým způsobem do soužití s jinými lidmi (což je spolupráce), dojde k tomu, že bude docházet ke snaze o bezbřehou všeobecnou zábavu, široké vrstvy lidí se budou zabývat nesmyslnými zábavami, přehnanou sexualitou atd. Nemyslím si, že Stodolní ulice v Ostravě se vyprázdní, nemyslím si, že lidé nebudou navštěvovat fotbal, hokej a podobné záležitosti, které vlastně k ničemu nejsou. Trigon je příznivý aspekt, protože má vysoký tvůrčí potenciál. Máme se proto snažit spolužít s ostatními lidmi tak, aby to byl tvůrčí proces, kdy budu vnášet do životů jiných něco radostného. Pokud to lidé neuchopí (a to uchopí myslím jen málokdo), trigon se může projevit v něčem přehnaném, kdy se široké vrstvy obyvatelstva budou snažit vést nějakou bezduchou zábavu.

Poznámka posluchačky: Je tam ale ještě sextil Marsu na Saturna.
J.P.: Jak bys to chápala ty?
Posluchačka: Nějaká stabilita by tam mohla být, Saturn to vyladí. Expanze, jak o ní mluvíš, by nemusela být až tak veliká, a nějaký ten Duch se do toho může dát.
J.P.: Pořád říkám: Pochopme opravdu ty nejzákladnější principy. Pokud mám dobré základy, mohu postavit kvalitní stavbu. Jak se začnu hned od začátku lovit takové detaily, může vzniknout chaos.

Pro mne je klíčový Mars jakožto vládce Štíra, což značí skupinovou činnost, přičemž ta nejmenší skupina je pár. Když bude mít někdo ve svém horoskopu poškozený osmý dům, bude jasné, že manželské soužití nebude mít jednoduché. Pokud bude mít partnera, nebude schopen s ním nic dělat a není schopen s ním fungovat jako celek. Mars je o schopnost s někým spolupracovat, spolutvořit. To je základní význam Marsu. Aby ta spolupráce (ve Lvu – záliby, koníčky, radost) byla radostná, proto musím splnit výzvu aspekt sextilu Mars – Saturn. Abych spoluprožíval život s ostatními lidmi a společně jsme něco vytvářeli, a aby to bylo radostné, musím akceptovat sextil se Saturnem. Saturn je ne Vahách. Saturn je schopnost projevit něco navenek, Váhy – musím se nebát projevit svoji odlišnost a uvědomit si rozdílnost kvalit (kdo je kdo).

Sextil v tomto směru má význam Blíženců:

Rozběžný sextil má kvalitu Blíženců. Blíženci jsou o vnímání rozdílnosti inteligencí. Ptáme: Která psychická složka je schopna vnímat rozdílnost inteligencí? Je to náš intelekt. Blíženci představují naši schopnost chápat (intelekt). Psychologická funkce Blíženců je chápavost. Jakou má každý kvalitu ve třetím domě, takovou má člověk ve svém životě dokonale pochopit. V tomto případě, pokud chcete spolupracovat s ostatními lidmi, a chcete, aby tato spolupráce byla tvůrčí a radostná (Mars ve Lvu), musíte plně pochopit odlišnost různých kvalit a musíte chápat, jaké vztahy máte vytvářet s ostatními lidmi.

Sextil z druhé strany (směrem od Vah ke Lvu):

Sextil v tomto směru má význam Vodnáře:

V tomto případě můžete říct, že Saturn má sextil Marsem, ale to je již jiný sextil, v tomto směru je to vodnářský sextil, který má zase jiný význam. Jestliže Saturn ve Vahách může představovat (když to řeknu zjednodušeně) potíže v partnerství, pokud použiji ten negativní význam, tak aby k těmto potížím nedocházelo ve vztazích, musím aplikovat tento vodnářský sextil na Mars ve Lvu. Jestliže Blíženci jsou intelekt a chápavost, co je Vodnář? Vodnář je vzdušné znamení, které souvisí s naší myslí a je to pevné znamení, tedy je o tvořivosti. Co vznikne, když vezmu vzduch (naše mysl) a pevnou kvalitu (tvořivost)?

Odpověď posluchačky: Musím dělat rozumově, přemýšlet.
J.P.: Ano, začnu tvořivě používat svoji mysl, což je přemýšlení. Psychologická funkce Vodnáře je o přemýšlení. Aby mi Saturn ve Vahách nezpůsobil potíže v partnerství, tak bych měl přemýšlet (Vodnář) o tom, jak spolupracovat s jiným člověkem, aby ta spolupráce byla tvůrčí a radostná (Mars ve Lvu). Jedině tak si můžu udělat stabilitu nějakého vztahu. V jednom případě (sextilu od Marse k Saturnu) bych měl chápat a rozumět, že jsou zde rozdílné kvality a že je každý z nás jiný a uvědomit si, jaký vztah navodit (pochopit to), a v druhém případě (sextilu od Saturna k Marsu) pokud nechci mír problémy v partnerství, protože partnerství je o setkávání se rozdílných kvalit, musím přemýšlet o tom, jak má být naše společné soužití tvůrčí a radostné. Vidíte, že horoskop nám dává nějaké informace, které musíme aktivně naplňovat a ne že je něco v horoskopu, co přijde samo. Ono možná něco přijde, ale ne na základě našeho rozhodnutí, ale proto, že nám život něco zpětně vrací (mnohdy neharmonicky), protože se svým životem nic neděláme.

Luna v Býku:

Podívejte se, jak jsme si třeba definovali znamení Raka. Rak je skupinová vlastnost. Vládcem Raka je Luna. Luna má na starosti široké lidové vrstvy, protože projevují nějakou skupinovou kvalitu. Protože je Býk schopnost vyjadřovat se navenek nějakou tvůrčí činností, tak by se lidé neměli bát a snažit se navenek projevit svůj tvůrčí potenciál a protože je Býk zemské znamení, lidé by se neměli bát být samostatní. Všechny zemská znamení jsou o samostatnosti. Lidé by se proto neměli bát jednat a fungovat každý sám za sebe. Pokud lidé nezačnou fungovat samostatně a nezávisle, může se to projevit negativně, protože Luna v Býku nám bude říkat, že taková ta základní skupinová vlastnost bude, že se lidé budou jen starat o peníze a majetek. Patří do Býka peníze a majetek? Říkal jsem, že Býk je projevení navenek nějaké tvořivosti. Ale k tomu potřebuji mnohdy taky peníze, když chci projevit nějakou tvořivost a chci si zajet na hory zalyžovat anebo si něco doma udělat, potřebuji mít na to peníze. Peníze s Býkem souvisí. Peníze ale také souvisí i s Kozorohem a Pannou, protože jestliže Panna je o projevení určité inteligence, určitého životního způsobu, tak Panna se může projevit třeba tak, že můžu jíst jenom určité potraviny. Jestliže chci projevovat určitý životní styl, také na to budu potřebovat peníze. Peníze se týkají všech zemských znamení, ne jen Býka. Pokud lidé nezačnou fungovat samostatně a nezávisle, Luna v Býku se může projevit tím způsobem, že se budou lidé starat jen o peníze a budou se oddávat materiálnímu způsobu života. Kdybych to, co zde dnes vykládám, vykládal většině běžných lidí, koho by to zajímalo? Nikoho.

Luna má kvadraturu od Neptuna. Pokud lidé nepochopí, že musí v životě opravdu postupovat aktivně, může skutečně docházet k negativnímu projevení se tohoto kvadrátu a sice k různým finančním podvodům. Pokud se lidé nezačnou zodpovědně chovat ve svém životě, může se to projevit tak, že široké lidové vrstvy budou okrádány různými velkými společnostmi.

Jak bychom vysvětlili Jupiter v Rybách? Jupiter jakožto vládce Střelce je o tom, že člověk má zastávat nějaké své vlastní názory (svoji vlastní inteligenci). Právě proto je Jupiter a Střelec životní filozofie a náboženství. Pokud je Jupiter v Rybách, řekli jsme si, že Ryby jsou kolektivní inteligence (kolektivní moudrost), to znamená, že by si nyní měli lidé hodně uvědomit a měli by se ztotožnit s takovými názory, které mají univerzální platnost. Lidé by neměli zastávat takové ideje, které jen vyhovují jemu osobně a v jeho vlastní prospěch, ale měli by zastávat takové ideje, které jsou vybudovány na základě nějakých univerzálních zákonů. Jupiter v Rybách by mohla být nějaká mystická filozofie. Je proto nutné zastávat takové názory, že vše souvisí se vším.

Chtěl jsem říct, že horoskop nám ukazuje, jak by měl člověk fungovat a co je prioritní v tomto roce, otázka je, jestli to každý jednotlivec uchopí (což asi těžko), protože málokdo tento horoskop zná. Z toho usuzuji, že se spíše projeví negativní tendence a to, co jsem říkal. Na zemské rovině bude docházet k transformačním událostem, to znamená, že na praktické rovině můžeme vnímat změny, které nebudeme cítit příznivě. Věřím tomu, že vládnoucí struktury budou čím dál více manipulovat s lidmi, čím dám více nám bude utahována oprátka a čím dál více bude v tomto roce docházet k oklešťování osobní svobody, to vše je dáno touto opozicí (Slunce – Saturn) a kvadrátem Pluta na to. Věřím, že se lidé pustí do masového vyhledávání zábavy a věřím v to, že velké firmy budou lidi okrádat na finanční a majetkové rovině. Věřím tomu, že na celém světě budou obyčejné lidové vrstvy čím dál více chudnout a že s nimi budou manipulovat čím dál více vládnoucí složky. Ale i když to tak bude probíhat, i těch pár jednotlivců, pokud si začnou uvědomovat, jaký je vztah mezi Duchem a hmotou, se to až moc nedotkne.

Poznámka posluchačky: Regentem roku bude Slunce.
J.P.: Jo? No. Takže Uran, který má tendence měnit způsob života, vstupuje do znamení Berana 28.5. 2010, dostane se na první stupeň a bude tam setrvávat do 14.8.2010.

obrázek horoskopu pro vstup Urana do znamení Berana – 28.5.2010

Pokud Uran začne působit jakožto činitel, který se bude snažit projevovat a nutit lidstvo ke změně, bude zajímavé, že od 28. května až do 14. srpna bude stát Uran v konjunkci na tomto Slunci (na prvním stupni Berana). Pokud by došlo v tomto roce k nějakým událostem, zvýšena pravděpodobnost je právě v tomto intervalu (od 28.5. do 14.8.). Shodou okolností budou u nás volby.

Další konstelace:

horoskop pro 12. 8.2010

Druhá mundánní konstelace, která může mít vliv, je, že 12. srpna se na obloze vytváří taková konstelace, kdy bude v konjunkci Uran s Jupiterem (Uran – 0°03´ Beran a Jupiter – 2°43´ Beran), proti tomu bude stát Saturn na 2°00´ Váhy. Pluto bude na 3°03´Kozoroh. Tedy 12. srpna se udělá T-kříž, což je napěťová konstelace, kdy můžeme očekávat nějaké tlaky, které mohou vyvolat nějaké celosvětové události právě v této době kolem 12.8.

Další konstelace:

Od 31. května se udělá přesná konjunkce (mundánně) Jupiter – Uran a tato konjunkce se bude držet až do konce ledna 2011 s určitou přesností.

horoskop pro konjunkci Jupitera  a Urana – 31.5.2010

Za této mundánní konstelace můžeme očekávat, protože Jupiter je náš názor (pohled na život), Uran je o změně, že tento rok 2010 nám začne přinášet ( a na celém světě) události, které budou nutit lidi (pokud to lidé neudělají sami aktivně ) měnit názor na život!

Za přepsání přednášky děkuji paní Haně KupkovéAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý