www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Vesmír roste jako z vody

Edwin HubbleKoncem roku 1919 přišel na hvězdárnu Mount Wilson v Kalifornii začínající astronom Edwin Hubble (narozen 20. listopadu 1889 v americkém Marshfieldu čtvrť hodiny před půlnocí). Měl za sebou zajímavou anamnézu. Ředitel střední školy se s ním loučil slovy: "Edwine Hubble, čtyři roky jsem tě zkoumal a ani jednou jsem si nevšiml, že bys aspoň deset minut dával pozor... Tady máš stipendium na univerzitu!"

Když posleze Hubble jako student s partou zeměřičů vytyčoval v pusté oblasti Velkých jezer trasu pro železnici, přepadli ho bandité. I s nožem v zádech zmlátil jednoho tak, že druhý vzal nohy na ramena. A když mu otec zakázal hrát fotbal za univerzitní jedenáctku poněvadž ho považoval za příliš hrubý sport, Edwin se z trucu dal na box. Šel mu tak dobře, že to nějakou dobu vypadalo na profesionální ring.

Těsně před první světovou válkou dokončil v Oxfordu studium mezinárodního práva. Místo vstupu na dráhu diplomata však začíná psát dizertaci z astronomie. Může za to dalekohled, který dostal od dědy k osmým narozeninám. „Nechal jsem práva plavat kvůli astronomii. Věděl jsem, že i kdybych v ní vůbec nevynikl, byla to astronomie, na čem mi záleželo."

Hned po válce, jejíž konec strávil jako dobrovolník v evropských zákopech, se pustil do studia nejvzdálenějších a nejtajemnějších objektů tehdejší astronomie - mlhovin. Observatoř na Mt. Wilsonu si vybral proto, že disponovala tehdy největším dalekohledem světa (o průměru zrcadla dva a půl metru). Za pomoci výtečného pozorovatele Miltona Humasona tedy Hubble studoval spirální mlhoviny. Po pár letech je identifikoval jako galaxie srovnatelné s naší Mléčnou dráhou a dokázal, že představují vyšší, takříkajíc velkorozměrný stupeň struktury vesmíru („hvězdné ostrovy" ve „vesmírném oceánu"). Poprvé své poznatky publikoval 22. listopadu 1924 v New York Times. Už tímto objevem vstoupil na astronomický Olymp.

Edwin HubbleMlhoviny-galaxie začal následně spektrálně třídit. Logicky se přitom domníval, že mezi nimi najde objekty s žádným, modrým i rudým dopplerovským posuvem, že tedy vůči Zemi budou buďto nehybné, nebo se budou přibližovat či se vzdalovat. Ke svému úžasu shledal, že se téměř výhradně vzdalují. Dokonce nejen od nás, ale i od sebe navzájem...

Ba, vesmír jako celek se rozpíná! Z hodnot rudých posuvů Hubble dokonce formuloval matematický zákon této expanze: radiální (zde ve smyslu „odstředná", přičemž pomyslným středem je pozorovatel) rychlost galaxií je přímo úměrná jejich vzdálenosti od pozorovatele. Konstanta této úměrnosti dnes nese Hubbleovo jméno.

Když svůj objev Hubble v březnu 1929 publikoval (v měsíčníku Národní akademie věd USA), astronomický svět utrpěl šok. Padla totiž od věků přijímaná představa vesmíru neměnného, věčného; představa zafixovaná natolik, že ji podlehl i takový vědecký obrazoborec, jakým byl Albert Einstein. Již z jeho původních rovnic obecné teorie relativity z roku 1915 totiž plynulo, že vesmír se bud' smršťuje, nebo rozpíná. Zděšený génius proto rovnice „spoutal" uměle vloženou kosmologickou konstantou tak, aby vesmír zůstal statický. Později to nazval největším omylem svého života.

„Sotva se někomu z astronomů, o Koperníkovi a Galileovi nemluvě, podařilo udělat tak revoluční převrat v našich představách o vesmíru, a přitom za tak krátké období," shrnuli později Hubbleovo dílo dvacátých let dva významní sovětští astronomové.

Edwin Hubble, nobelovským výborem velkoryse přehlížený autor jednoho z největších objevů světové přírodovědy, zemřel koncem září 1953 na infarkt. Jím objevený „jízdní řád vesmíru" však platí navěky - v současnosti se vesmír rozpíná rychlostí 74 km/s na jeden milion parseků (l pc je zhruba tři biliony km), každý krychlový metr jeho objemu tedy ročně nabude o čtvrt kubického milimetru.

Tolik František Houdek v časopise Sanquis číslo 71Na internetu jsem hledal čas narození. Na adrese: http://www.astrotheme.com/portraits/6w6t44bmXx6s.htm jsem našel data:
Hubbleuv horoskop z Astrotheme.com Born: November 20, 1889, 11:45 PM
in: Marshfield (MO) (Etats-Unis)
Sun: 29°09 Scorpio
Moon: 4°2 Scorpio
Ascendant: 0°29 Virgo
Midheaven: 26°06 Taurus

Hubbleuv horoskop z Astro.com

Většina planet pod obzorem - člověk, který žije především v noci (a zkoumá hvězdy). Ascendent na hranici Lva a Panny. Puntičkářský analytik s vizí za hranice vesmíru (pozor! - vesmír je nekonečný). Rozum má chladný, střízlivý, kritický, věci uznává jen užitečné a účelné. Je materialista, metodicky vše analyzuje a rozebere na detaily.
Saturn na ascendentu ukazuje přemýšlivou, konzervativní, hlubokou a vážnou povahu se zdravým úsudkem a pozdním úspěchem. Přivádí vytrvalost, předvídavost, vlohy k dlouhodobým pracem, k budování, stavění, k snování plánů.
Podle Marta v 2.domě mu velká energie a neúnavná chuť ke práci umožňují vítězně přemáhat veškerá zklamání a ztráty. Uran v tomto domě dává velký instinkt a tušení. Pokud jsou zisky, pak z vědeckých objevů.
Shluk planet ve třetím domě předpokládá intelektuální povolání. Merkur zde se dobře uplatňuje v oblasti zkušeností. Hluboká studia. Horlivé učení a obratnost.
Obě Světla jsou ve znamení Štíra. To je mystická orientace, která přivádí k poznání věčnosti života a vesmíru. Když nad něčím bádá, pak to velice intenzivně prožívá, protože chcete odhalit podstatu jevu a je ochoten se ponořit i do bahna, jen aby měl jistotu, že jeho úsudek o problému je správný. Štír záhady velice miluje, proto ho najdeme ve výzkumných týmech, v laboratořích a nebo v astrofyzice. Štírovi vytrvalost a energie pomáhá obstát ve složitých situacích. Je dobrý badatel, protože je velmi zvědavý, má rád výzkum a dělá ho s velkou trpělivostí, rád řeší záhady. Silou ducha, který je současně jasný a analytický, může dosáhnout osvícení. Luna zde přináší vysokou představivost až na hranici fantazírování.
Jupiter v 5. domě dává tvořivost v umění, ve vzdělávání, ve vědeckém bádání. Nepřijímá věci mechanicky, přemýšlí o nich a dotváří je.
Neptun v 10.domě pouští fantazii z řetězu, umožňuje pestrý profesionální život, inspiraci, podivné záhady, které se prostě vyluští. Dává velkou vnímavost v astrální oblasti. Přítomný Pluto je hnací síla odvážně využívat potřebu prosadit se, získat potlesk, vědecké uznání a chválu.

22. listopadu 1924 v New York Times

Podíváme-li se na tranzity pro okamžik publikování poznatků o mlhovinách 22. listopadu 1924 v New York Times praští nás do očí několik aspektů. Neptun tranzitní je tentokrát (v radixu na MC) na Ascendentu a v kvadratuře na Slunce. Samotné Slunce je v konjunkci se Sluncem radixovým. A několik dalších úžasných konjunkcí:
Tranzitní Luna konjunkce Mars radikální
Tranzitní Venuše konjunkce Uran radikální
a naopak tranzitní Saturn konjunkce Venuše radikální

Je vidět, že to bylo za příznivých nebeských konstelací.

publikace v měsíčníku Národní akademie věd USA

Horoskop pro okamžik publikace v měsíčníku Národní akademie věd USA jsou vidět rovněž zajímavé konstelace. Neznáme přesný den zveřejnění zprávy o Velkém třesku a tak si budeme všímat jen pomalých tranzitorů (Jupiter a Saturn). Tak tedy tranzitní Jupiter vytvořil skvělý trigon s vlastním postavením v radixu. Saturn poblíž Dračího ohonu naznačuje osudové tajemství. A proč se Hubble nedočkal zasloužené Nobelovy ceny? O tom by mohl povyprávět Neptun na Ascendentu.

Dovětek z webu: http://www.astro.cz/clanek/1766
V roce 1940 je v Londýně odměněn Zlatou medaili Královské astronomické společnosti a o šest let později i Americkou presidentskou medaili za zásluhy. Edwin P. Hubble umírá 28.září 1953. Nikdo neví, kde je pochován, protože si přál, aby jeho pohřeb byl přísně utajen.

Jméno slavného amerického astronoma nese planetka č. 2069, kráter na Měsíci a také známý kosmický dalekohled, který byl vypuštěn 25.dubna 1990 a pracuje dodnes. Pokračuje tak v práci muže, jehož jméno nese.
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý