www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Kdy nastane Věk Vodnáře

Ján Kaleta
Úryvek připravované knihy "Astrologie pro věk Vodnáře" - II. díl Vodnářské astrologie2. Metamorfóza roku 2012

Ján KaletaZkusme se podívat kolem sebe a sledujme, dění, jenž nás obklopuje. Možná se nám otevřou také jiné možnosti pro zjištění, momentu započetí věku Vodnáře. Tuto skutečnost nedávno prozkoumal vynikající ostravský astrolog a astro-teolog Ing. Jaroslav Popelka. Zjistil, že pokud vezmeme v úvahu Sabiánský symbol prvního stupně siderických Ryb, v němž by se měl v současné době jarní bod nacházet, situace v něm naznačená přesně odráží realitu lidské společnosti v posledních padesáti až šedesáti letech[14]. Symbol říká:

Fáze 331 (Ryby 1):
„Farmáři a překupníci vystavují na rušném tržišti mnoho nejrůznějších výrobků.“[15]
Klíčovou myšlenkou podle Dane Rudhyara je, cituji: „Proces mísení a vzájemné výměny, který na všech úrovních prokazuje zdraví společenství.“[16]

Myslím, že k tomuto symbolu není co dodat. Světové dění za posledních 50 – 60 let mu dává plně za pravdu. Když se po druhé světové válce začal rozvíjet obchod, nikdo netušil, jak důležitou roli ve formování kultury budou mít burzy akcií, mezinárodní obchod, že supermarkety se stanou základem nové „nákupní kultury“, kterou do té doby civilizace neznala. Co je však nejdůležitější, obchodování se rozšířilo do všech oblastí našich životů. Vše je poměřováno hodnotou peněz. Vyčísluje se cena práce, lidského života, čilý obchod probíhá i tam, kde by neměl. Úplatkářské aféry v politice, ekonomice, ale i sportu jenom dokládají, že člověk si více cení potištěných papírků, než-li své cti a pověsti. Předmanželské a manželské smlouvy jenom potvrzují, že tento typ vztahu prochází radikální proměnou, a jeho tradiční podoba se rozpadá. Ovšem, že nejde pouze o smlouvy dvou partnerů, situace je podobná ve všech možných oblastech života společnosti.

Vyzvedl bych ale komentář, který mluví o „procesu vzájemné výměny“. Zdá se, že míchání kultur, které započalo koncem války a pokračuje dodnes, má své opodstatnění právě v globálním vlivu symbolu. Dnešnímu člověku to již ani nepřijde zvláštní. Totiž, že po internetu se může domlouvat s někým, kdo pochází ze zcela odlišné kultury, s jinými zvyky a jazykem. Po internetu si můžeme objednat cokoliv, včetně takzvaných „etnických“ výrobků. Jedná se o množství předmětů, kýčových, ale také praktických, které prezentují kultury, o nichž jsme před půl stoletím téměř ani nevěděli. Čajovny, se svým typickým prostředím, koberečky, sedátky, vodními dýmkami a neodmyslitelnými vůněmi a relaxační etnickou hudbou se stávají mezi osvícenou mládeží oblíbenější, než profánní smrduté a zakouřené české hospody čpící pivem a močí, s rozléhajícím se bzučením a řevem podnapilých štamgastů.

Alkohol, jako zavedený produkt věku Ryb[17], je konfrontován stoupající globální oblíbeností čaje. Jeho rozšíření je možno považovat za typický příznak nástupu nové kultury věku Vodnáře.

Víme, že jarní bod projde jeden stupeň ekliptikálního pozadí za přibližně 72,5 let. Z toho vyplývá, že na začátek prvního stupně Ryb[18] dorazí někdy v polovině listopadu roku 2012. Zimní slunovrat roku 2012 tedy již proběhne ve věku Vodnáře. Signálem pro tento přechod by měla být globální změna kvality lidské společnosti, která bude vyjádřena právě kvalitou posledního stupně Vodnáře. Pokud se tak stane, pak tato skutečnost vezme vítr z plachet argumentům astrologických skeptiků, jichž je v poslední době dost i v řadách věhlasných kolegů.

Příkladem takové změny by mohlo být období po roce 2012, kdy se jarní bod dostane na konec třicátého stupně Vodnáře. Sabiánský symbol pro tento stupeň zní takto:

Fáze 330 (Vodnář 30):
„Tomu, kdo úspěšně prošel metamorfózou, se zjevuje duchovní bratrstvo, které má své kořeny v minulosti jedné pradávné kultury a v němž se množství individuálních myslí noří do oslnivého světla jediného vědomí.“[19]

Klíčovou myšlenkou v Rudhyarově komentáři je: „Člověk s otevřenou myslí a hlubokým citem pro sebepřesažení je schopen vstoupit do kontaktu s vyššími formami existence.“

Opět se zdá, že symbol není nutno blíže komentovat. Většina solidních esoterických zdrojů odkazuje na to, že lidstvo v současné době dovršuje určitou etapu vývoje a jenom od nás závisí, jaký bude náš další osud. Nemám zde na mysli některé katastrofické scénáře a psychotické průpovídky pocházející z určitých konkrétních zdrojů, mluvících o událostech souvisejících s rokem 2012. Spíše odkazuji na informace ze seriozních pramenů. Tyto záměrně vynechávají mentální programování destrukčních dějů a věnují se tvořivému myšlení a projektování nového světa na základě opětovného vytvoření prostředí harmonie a lásky[20].

Zajímavá je v této souvislosti zmínka o „duchovním bratrstvu“. V původní verzi symbolu[21] tato zmínka není, respektive je obsažena jenom latentně ve významu, kterému ovšem nemusí rozumět ten, kdo novelu Marie Corelliové nečetl. Ovšem, tato nová verze, která mluví o „duchovním bratrstvu, které má kořeny v jedné starodávné kultuře“, velmi přesně odpovídá informacím od Alice A. Baileyové, Heleny P. Blavatské, Benjamina Creme a dalších kvalitních esoterických autorů. Podle těchto informací je lidstvo v takové fázi vývoje, že Mistři moudrosti mají v úmyslu napomoct vzestupu lidstva tak, aby se definitivně stalo platnou součástí Duchovní světelné hierarchie.

Je zcela přirozené předpokládat, že změna podmínek existence lidstva bude se změnou sabiánského symbolu jarního bodu natolik viditelná, že ji nebude možno přehlédnout. Začátky realizace vize tohoto symbolu je možno vidět již dnes. Lidé chtějí „procházet metamorfózou“. Zvyšuje se jejich zájem o esoterické informace. Přílišná racionalizace a komercionalizace života přináší touhu po odosobnění a pouhém prociťování, či prožívání reality nezávisle na systému, jehož jsme všichni součástí. Je dále patrná velká citlivost na svobodu a mnoho lidí dává přednost nižšímu životnímu standartu a relativní vyšší volnosti života před větším finančním a materiálním zajištěním v novodobém moderním otrokářském systému „pružné pracovní doby“.

Indicie o velké změně kolem roku 2012 prosakují z různých zdrojů stále intenzivněji. Kromě Mayského kalendáře je můžeme najít v různých dalších informačních zdrojích. Z tohoto hlediska jsou zajímavým zdrojem knihy amerického podnikatele v oblasti rozhlasových sítí – Roberta A. Monroe[22], který nepřímo udává, že v nejbližší době se náš svět připravuje na velkou změnu, jaká zde neproběhla již mnoho milionů let.

Všechny tyto zdroje dohromady pouze jednohlasně potvrzují to, co vnímaví astrologové vidí na obloze a co nelze odvrátit – střídání věků.

--------------------------------------------------------------------------------

[14] Tato „vibrace“ viditelně započala po druhé světové válce, kdy se světová ekonomika začala vzpamatovávat z války a začala produkovat spotřební zboží v globálním měřítku.

[15] Dane Rudhyar – Astrologická mandala v překladu Pavla Turnovského, který dobře vystihuje situaci. Překlad původního textu zní takto: „Veřejná tržnice je plna tlačících se lidí. Všichni jsou rozjařeni a spěchají vstříc pozdnímu sobotnímu odpoledni.“

[16] Všechny citáty z Rudhyarovy Astrologické mandaly v překladu Pavla Turnovského.

[17] Alkohol vyráběný destilací kvašených zemských plodů je archetypálně shodný s dvojicí znamení Ryby – Panna. Naopak čaj, uvařená voda, je archetypálně shodný s dvojicí Vodnář – Lev.

[18] Jarní bod se po hvězdném pozadí pohybuje vlivem precese zemské osy retrográdně.

[19] Dane Rudhyar – Astrologická mandala v překladu Pavla Turnovského. Překlad soudobé verze textu symbolu zní takto: „Tajemný a tradiční Babylon rozkvetl do jemného bílého květu.“

[20] Například esoterické spisy Alice A. Baileyové, Heleny P. Blavatské, Benjamina Creme a další.

[21] Původně přenesená verze symbolu zněla takto: „Pole Ardath v květu“ – Vztahuje se ke scéně z okultní novely Marie Corelliové, která se odehrává ve starém Babylonu.

[22] První knihou je „Out Of Body Experience“, u nás vyšly: „Far Journeys“ pod názvem „Daleké cesty“ a „Ultimate Journey“ s názvem „Návrat k pramenům“. Vydalo nakladatelství Lott, s. r. o. Praha v roce 2003.
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý