www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Mé vzpomínky na Vlado Sládečka


Zdeněk Myslikovjan


Zdeněk MyslikovjanKdyž jsem se nedávno dozvěděl, že astrolog Vlado Sládeček zemřel, dost mě to zasáhlo. Někteří naši učitelé se nám vepíšou více do našeho podvědomí, než jsme schopni připustit. Sládečkovi vděčím za to, že mne do astrologie uvedl a pomáhal mi ji rozvíjet.

Seznámil jsem se s ním jako kluk, již v roce 1973, kdy mi dal na něj kontakt jeden člověk z tábora jógy, který se o astrologii zajímal. Sládeček mne ochotně přijal a po mnoho let mi pomáhal otevírat kouzelný svět astrologie. Bydlel v Ostravě - Kunčičkách kousek od hřbitova, ulice Chamrádova 22, kam jsem za ním pravidelně dojížděl. Vždy, když jsem od něho odcházel, byl jsem doslova nabit informacemi a obohacen o nové vhledy do světa astrologie a jiných duchovních nauk. V době, kdy u nás žádná astrologická literatura nebyla, byl ochoten knihy půjčovat a pořizoval překlady důležitých astrologických knih z němčiny, které pak množil na ormiku a distribuoval mezi svými přáteli. Později jsem v Praze našel ještě několik dalších dobrých učitelů, ale Sládeček ve mně zanechal nejvýraznější stopu. Bez učitele se astrologie jenom z knih naučit nedá.

Sládečkovy knihy jsem občas předal některým svým přátelům v Praze. V Praze se pak divili, že se astrologie dělá i na Moravě, a to na docela dobré úrovni. Pražáci si totiž mysleli, že na astrologii mají jenom oni patent, že kromě Prahy není nikde nic.

Vlado SládečekSládeček taky přeložil a na ormiku přetiskl i čínskou knihu I-ging, Lindu Goodmanovou, Ebertina, sepsal Astrologický zdravotní slabikář, knihu o irisdiagnostice a mnohé další. Je toho zhruba půl metru knih v mé knihovně. Myslím, že je mám všechny. Nově pak vycházely jeho knihy v nakladatelství Komers a nakladatelství Fontána v Olomouci. V tomto ohledu byl Sládeček velmi plodným člověkem. Pomohl tak mnohým dostat se k informacím, které by byly jinak v období socialismu pro nás zapovězené.

Distribucí okultní a astrologické literatury si Sládeček zasloužil pozornost Státní bezpečnosti, možná taky hlavně i svým vztahem ke spiritismu. Stávalo se, že mu občas prohledali i jeho rodinný dům, když zrovna doma nebyl. Spisy mu sebrali a drahý japonský fotoaparát, který byl hned vedle, zůstal na místě, asi aby pochopil, že se nejednalo jen o nějaké pouhé zloděje. Doba to byla hrozná, mladí lidé si to dnes už nedokážou vůbec představit. Jeho druhá žena to psychicky neunesla a odstěhovala se od něj zpět k rodičům na Slovensko.

Vlado Sládeček byl taky členem svazu esperantistů. Ovládal zdatně esperanto, a když byl Státní bezpečností pronásledován, esperantisté z celého světa se jej zastávali. Ve Švédsku dokonce nechtěli jednat s Husákem, dokud nevysvětlí, proč pronásledují Sládečka.

Sládeček mi později posílal astrologické knihy i na vojnu. Pomáhal tak rozkládat komunistickou armádu, jak v legraci prohlašoval. Jednou jsem se divil, přišla mi tam i kniha z Brazílie od českých emigrantů manželů Stavělových – spiritistů, v esperantu. Sládeček jim dal na mne kontakt. Napsal ji údajně indický básník Thakur – ale po smrti, respektive jeho duch. Zřejmě mě chtěl Sládeček povzbudit k tomu, abych se naučil esperanto, nebo probudit ve mně hlubší zájem i o spiritismus, esperanto jsem se však nikdy nenaučil.

Vlado Sládeček působil jako topič na lodi u labsko-oderské plavby. Jezdil až do Hamburku, odkud si vozil německé astrologické knihy. Další mu posílali jeho přátelé esperantisté, které měl po celém světě.

Na jedné spiritistické seanci jej varoval duch před životním ohrožením. Taky si vypočetl, že má v tu dobu kritické konstelace, že by mohl přijít o život. Doma s rodinou prováděli meditaci, žádal přitom Boží ochranu. V hamburském přístavu, kde později pracoval, se nad ním uvolnil z jeřábu náklad s uhlím, uhlí padalo přímo na loď, kde Sládeček lopatou překládal nějaký materiál. Duchapřítomně uchopil lopatu, dal si ji nad hlavu a skočil do vody. Kusy uhlí pak padaly do vody na lopatu, čímž si Sládeček zachránil život. Byl přesvědčen, že předtím meditacemi, modlitbou a i určitou pomocí z duchovního světa zažehnal své životní ohrožení.

Jakmile někde strašili duchové, zvali k tomu Sládečka. Přijel jako expert, poradil, co dělat, a hlavně pomáhal lidi uklidnit a těchto projevů je zbavit. Duch vesměs neuškodí, uškodit může pouze zlý člověk. Díky Sládečkovi jsem si poslechl pár zajímavých autentických nahrávek ze spiritistických seancí. Dostat se na spiritistickou seanci nebylo tehdy vůbec možné, lidé se oprávněně báli.

Sládeček mi taky půjčoval ročenku - Pohledy do budoucna, přílohu Spiritistické revue, která vycházela za první republiky v Ostravě - Radvanicích. Kdysi tam bylo velké duchovní centrum na velmi dobré odborné úrovni.

Dnes se k astrologii díky počítačovým programům může dostat prakticky každý, ale před rokem 1989 se horoskopy počítaly jen z efemerid, které se ovšem nikde nedaly sehnat. Vlado Sládeček efemeridy nafotil a filmy ochotně zapůjčil. Pak teprve bylo možné dělat astrologii. I tímto pomáhal astrologii šířit do světa. Sám měl zelené razítko, kterým si předtiskl horoskop a do něj pak planety vepisoval.

horoskop Vladimíra Sládečka

Jeho štírovský ascendent se Sluncem, Marsem a Merkurem v Rybách a ve čtvrtém domě, stejně tak jako Luna ve Štíru ve dvanáctém domě mu dávaly vynikající intuici, která mu vycházela v jeho prognózách. Když dnes nad Sládečkem přemýšlím, mám za to, že jeho posláním bylo udržet kontinuitu v astrologii po celé to krušné období socialismu, udržet tu pochodeň hořící a to si myslím, že se Sládečkovi podařilo, ač to neměl v životě lehké.

Později jsem měl možnost se seznámit i s jeho učitelem a starším přítelem Josefem Machalou, který bydlel kousek od Přerova. Machala a Sládeček si byli v mnohém podobni – stejný způsob vidění světa, stejně dobrá intuice, oba byli vegetariáni, oba cvičili jógu, vyhýbali se alkoholu - oba studovali německé astrologické učebnice, taky i ve mně probudil Sládeček zájem o němčinu, později jsem po Machalovi získal jeho obsáhlou astrologickou knihovnu s převážnou částí knih v němčině. 

Jinak byl Sládeček prostý a skromný člověk, ale v okultních vědách měl fantastické vzdělání, které získal jako samouk.

Pro českou astrologii udělal Vlado Sládeček velmi mnoho a opravdu hodně toho udělal i pro mne. Tímto bych mu chtěl za všechno poděkovat. Věřím, že mne tam někde mezi hvězdami slyší.

Zdeněk Myslikovjan, Olomouc, 9.6.2010Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý