www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Tragédie ve Smolensku 2010 a Ludvík Souček!
Ing. Jan Tomáš

Jan Tomáš


Ludvík Souček v knize Otazníky nad hroby ( Edice spirála 1982) na straně 77, uvádí datum

Kristus úmrtí

• smrti Ježíše 20.3.29.
Už když kniha vyšla, považoval jsem to za hodně pravděpodobné: Merkur a Venuše velmi blízko Slunce představují jakési spoutání (koncentraci na sebe), Slunce ve velkém trigonu 120° Pluto 120° Uran, Měsíc 90° Neptun, Jupiter 90° Saturn, Saturn 120° Neptun.

To vše odpovídá té situaci!
Když se po roce 1990 ukázalo, že v blízkosti Slunce ukřižování je ještě Černá Luna, tak už nemám žádné pochybnosti.• Pak vzkříšení o 3 dny později 23.3.29 ráno ( beru východ Slunce) je základním impulzem pro vznik křesťanství Nového zákona - vyjádřeným astrologicky.
Dopad oné duchovní vlny na zem, provedla Magdalena „zvoláním“: Rabboni - mistře!• Tragedie ve Smolensku se stala 10.4.2010 asi v 8:41 SELČ, původně se uvádělo 8:54 SELČ.Lech

• Narození Lecha Kaczynského *18.6.1949 ve 2.45 SEČ ve Varšavě.

V době tragédie ve Smolensku byl Uran (Ryby 27°55´) 180° Saturn (Panna 29°49´)
na Slunci smrti Ježíše                                    (Ryby 27°51´)!
A ještě Uran * Lecha Kaczynského             (Rak 0°28´)
je 90° k Slunci vzkříšení                               (Beran 0°27´)!

• Když se podíváme na sekundární direkce na rok 2010:
1) Vzkříšení                                + 1981 dní Slunce´ před Uranem´ 1°27´
2) Rozkaz Katyň 5.3.1940            + 70 dní Slunce´ před Uranem´ 1°17´.
Je zde výrazný průsečík: Vzkříšení x Katyň.
Duchovní vlna narazila na extrémní utrpení a ... skončí?

Dlouho jsem bádal jak výše uvedené interpretovat.

Domnívám se, že se jedná o reinkarnaci!

Vědci sdružení v Transpersonální asociaci, založené Čechem MUDr.Stanislavem Grofem, potvrzují učení Origéna (185-254, jeho dílo De principiis) o reinkarnaci. Učí i metodu (holotropní dýchání), kterou se může skoro každý o své minulosti přesvědčit.

A tak se ukazuje, že rozhodnutí katolického 5. ekumenického koncilu v roce 553 bylo chybné. Tento koncil v Konstantinopoli prosadil císař Justinián a 151 církevních otců (biskupů) zejména z východních území, za nepřítomnosti papeže Vigília odmítlo učení teologa Origéna.

Papež později 23.2.554 rozhodnutí koncilu uznal.

Podle toho co o reinkarnaci víme dnes, jsou oni zavraždění polští vojáci již dávno mezi živými ! Většinou v původních rodech a hodně sobě podobní! Jistě to mnozí z nich o sobě vědí, ale s ohledem na církevnické „klima“ v Polsku to zamlčují. A průstřel hlavy bude mít v jejich současném životě „následek“ - náhlé bolesti hlavy a podobně.

Z toho vyvozuji, že smolenská tragédie je signálem Polsku i církvi katolické, aby napravili svá pochybení. Zde je nutné připomenout, že ani Jan Pavel II ve věci reinkarnace neudělal nic.

Zřejmě utrpení způsobené církví katolickou neuznáním reinkarnace, zejména Polsku, překročilo meze! Zřítila se Říše zla, zřítí se i Říše „dobra“?

Rád bych si někde přečetl, kdy a pod jakým tlakem uznala církev katolická, že Země se točí kolem Slunce. Jaké ji v té době vedli osobnosti, které se „nechali“ vědou přesvědčit.

Současná věda se již názory církve nezabývá, nemusí, vědcům již nehrozí upálení. A církev se zase nezajímá o výsledky vědy a duchovního bádání. Chyba!

Tragedie ve Smolensku

Padlé z Katyně atd. je třeba hledat mezi živými!

6.6.2010 Jan Tomáš
email autoroviAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý