www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Vážení přátelé v Polsku.


Jan Tomáš


Ing. Jan TomášPíši Vám ze země, kde působí mnoho vašich katolických kněží na misiích - z Česka.
Polský spisovatel Mariusz Szczygiel nazval naši zemi Gottland - podle neoficiálního názvu muzea zpěváka Karla Gotta. Ano, jsme Gottland ale jiný, stručně řečeno „ztracených synů“, kteří se nebojí myslet a bádat.

1) Čech žijící v USA MUDr.Stanislav Grof potvrdil dávné učení Origéna (185-254, jeho dílo De principiis) o reinkarnaci. Učí i metodu (holotropní dýchání), kterou se může skoro každý o své minulosti přesvědčit.
A tak se ukazuje, že rozhodnutí katolického 5. ekumenického koncilu v roce 553 bylo chybné. Tento koncil v Konstantinopoli prosadil císař Justinián a 151 církevních otců (biskupů) zejména z východních území, za nepřítomnosti papeže Vigília odmítlo učení teologa Origéna. Papež později 23.2.554 rozhodnutí koncilu uznal.
Podle toho co o reinkarnaci víme dnes, jsou oni zavraždění polští vojáci již dávno mezi vámi ! Většinou v původních rodech i sobě podobní! Jistě to mnozí z nich o sobě vědí, ale s ohledem na církevnické „klima“ v Polsku to zamlčují. A průstřel hlavy bude mít v jejich současném životě „následek“ - náhlé bolesti hlavy a podobně.

2) Český mystik Květoslav Minařík (1908 - 1974) dokázal, že „mytí nohou“ (viz evangelium sv. Jana - Poslední večeře) je prastará egyptská metoda, vedoucí k zduchovnění člověka. Přibližně za 20 let získá člověk vlastní poznání v duchovní oblasti!
Což církev dosud nenašla a ani to nehledá!
Knihy Květoslava Minaříka jsou v Česku k dostání. Ve svém životopise Kečara uvádí svůj vývoj z pologramoty a bezvěrce, ke vzdělání a k mystice. Narodil se v rodině horníka, otec byl ateista. Manželka mu musela před jeho předčasnou smrtí slíbit, že nedá jejich dvě děti Květoslava a Slavomilu pokřtít. To také splnila a tak babička (matka otce) a „křesťanka“ nechtěla tyto dva nekřtěnce pomáhat živit.
A pak si přečtete z knih Praxe Přímé stezky 1, 2, 3, jak učí své žáky řešit životní situace a ještě k tomu „pozvednout“ nitro. Mystika, mystiky! N e u v ě ř i t e l n é.
O znovuvtělování píše ve své první knize Přímá stezka, vyšla již v roce 1939!

3) Situace „Smolensk“ vyjádřená astrologicky, však dává události hlubší rozměr!
Ludvík Souček v knize Otazníky nad hroby ( Edice spirála 1982) na straně 77, uvádí datum smrti Ježíše 20.3.29. Pak vzkříšení o 3 dny později 23.3.29 ráno ( beru východ Slunce) je základním impulzem pro vznik křesťanství Nového zákona - vyjádřeným astrologicky.

	
	V době tragédie ve Smolensku byl Uran	(Ryby 27°55´) 	180° Saturn (Panna 29°49´)
	na Slunci ukřižování Ježíše		(Ryby 27°51´)!  
	A ještě Uran * Lecha Kaczynskeho	(Rak     0°28´)
	je 90° k Slunci vzkříšení			(Beran  0°27´)!		
Více www.astrolot.cz.

Z toho vyvozuji, že smolenská tragédie je signálem církvi katolické, aby napravila svá pochybení. Zde je nutné připomenout, že ani Jan Pavel II ve věci reinkarnace neudělal nic.
Zdá se dokonce, že utrpení způsobené církví katolickou zejména Polsku, neuznáním reinkarnace překročilo meze! Zřítila se Říše zla, zřítí se i Říše „dobra“?

	
	Vladimír Holan: Testament
	1939-40
	A marně zvem po celý věk
	v svá hnutí stádně nebezpečná
	mír bez míry ... Jako bys řek:
	mír bez matečných louhů Věčna ...
	My, kteří kdysi vzlétali
	a znali vztlak a podnebesí,
	sedání sov a krásu kdesi -:
	teď bez proroků, kteří děsí
	a s nimiž jsme se střetali,
	chcem budovat, co nás jen slaví ...
	Jenomže sama země praví:
	Bez ryzí transcendentály
	se žádná stavba nedostaví,
	nikdy, ach, nikdy nedostaví.
Po Smolensku 2010 se tato báseň vztahuje i na křesťanské církve.

Poznámky.
Rád bych si někde přečetl, kdy a pod jakým tlakem uznala církev katolická, že Země se točí kolem Slunce. Jaké ji v té době vedli osobnosti, které se „nechali“ vědou přesvědčit.
Současná věda se již názory církve nezabývá, nemusí, vědcům již nehrozí upálení. Církev zase nezajímají výsledky vědy či duchovního bádání. Chyba!

Bratři biskupové,

1) 1500 let neuznáváte reinkarnaci a vyznáváte „věčné peklo“, tímto strašením získala církev i hodně majetku, 2) za 2000 let jste nerozluštili smysl „mytí nohou“ Ježíšem při poslední večeři.
Chyba 1) vytvořila trauma - Katyň i to, že tak velká delegace letěla 10.4.2010 do Smolenska, jinak by nebyl pro to důvod. Máte vinu na utrpení v Polsku!


Manželé Kaczynski


Padlé z Katyně atd. je třeba hledat mezi živými!


20.6.2010 Jan Tomáš
tomas_jan@seznam.cz
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý