www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      Staré příběhy ožívají.


Jan Tomáš


Ing. Jan Tomáš

V článku Polsko jsem připomenul bádání Ludvíka Součka, který v knize Otazníky nad hroby uvádí datum smrti Ježíše 20.3.29. Pak vzkříšení o 3 dny později 23.3.29 ráno ( beru východ Slunce) je základním impulzem pro vznik křesťanství Nového zákona - vyjádřeno astrologicky.

V měsících po 10.4.2010 (polský Smolensk) jsem prověřoval výpočet Ludvíka Součka ze všech stran. Testoval jsem ho na všem možném: francouzská revoluce, zahájení světových válek, hospodářská krize, VŘSR a jiné. (Vzkříšení J*+*, J*+* sekundární direkce, skutečnost.)

Ukázalo se, že než se něco hrozného rozjede, tak napřed dlouho běží ideje a tam to dobro jaksi zaspí! Má své omezené „kruhy“ a hlavně věří v nějakou vyšší ochranu ale samo je pasivní. Ale pozor, byl tu přece už holokaust! Pasivita nebude dobrá!

Podle mého názoru to je důsledek neznalosti „mytí nohou“, podle výzvy Ježíše při poslední večeři (viz Evangelium sv. Jana) a podle nauky Květoslava Minaříka - viz Jóga v životě současného člověka, strana 39 a brožurky Josefa Studeného Po stopách guruů. Pak se totiž duchovní člověk stává i „magikem“ a tak může účinně chránit svět idejí.

Zde pro „čtenáře“ jsem vybral „jen“ zajímavou souvztažnost nativních horoskopů známých lidí, mystiků s horoskopy Ježíše. Žili kdysi v jeho době a měli k němu výrazný vztah a ještě „dnes“ to je znát na jejich horoskopech nativity i v jejich duchovních postupech!

Ano, byli (jsou) mezi námi lidé z Ježíšovy doby!

 • 1) Ve svém životopise Kečara uvádí Květoslav Minařík, že kdysi dávno stál jako římský voják pod křížem Ježíše a prohlásil: Jistě, že to byl syn Boží...Což mu následně přineslo 24 výborných šlechtických vtělení.
 • 2) Pan Jiří Viktora mně říkal, že on byl tehdy přinucen nést kříž, když Ježíš padal vyčerpán.
 • 3) Také mně J.V. říkal, že paní Krista Ledrová byla tehdy Veronikou, co podala roušku Ježíšovi na křížové cestě a on do ní otiskl svou tvář.
 • 4) A našel jsem ještě X.Y. (žije), který o sobě říká, že byl tehdy ve veleradě a uštědřil Ježíšovi políček, což jej rázem změnilo.OBR.1 Ježíš + (úmrtí) a Květoslav Minařík *.
Saturn K.M. na Slunci J+ s Merkurem a Venuší po stranách - Saturn promluvil.
Mars / Mars, Měsíc / Měsíc !
Uran K.M. je u jeho Dračího ocasu (M-) - revolucionářský postoj v minulosti.
Uran 180° Neptun K.M. (vibrační aspekt na psychické vjemy) je navázán na stejný aspekt avšak opačný J +.
Podle mého názoru, právě toto propojení umožňovalo K.M. chodit do duchovních sfér.
U Asc.K.M. je Pluto, u Desc. Saturn.
K.M. byl zřejmě „nyní“ povolán Sloužit, doplnit, rozvinout...OBR.2 Ježíš + a Jiří Viktora *. Narozen 12 dní po K.M.
Saturn J.V. na Slunci J + s Měsícem vpředu.
Mars + Venuše / Mars - proti K.M. je zde zjemnění Venuší.
Uran J.V. je u jeho Dračího ocasu - revolucionářský postoj nebo akt v minulosti.
Uran 180° Neptun K.M. (vibrační aspekt na psychické vjemy) je navázán na stejný aspekt avšak opačný J +.
U Asc.J.V. je Pluto, u MC Jupiter - J.V. byl majetný.
Soucítit, rozdávat se. Svědčit.OBR.3 Ježíš + a Krista Ledrová *.
Zvláštní propojení světel: Slunce 90° Slunce, Měsíc 90° Měsíc.
Její Měsíc na Neptun 180° Uran.
Ještě má Slunce před Neptunem - odměněna za soucítění.
Slunce za Neptunem je většinou - trestání soucítěním. Bludné city, omyly, svůj svět.
Mars K.L. je u jejího Dračího ocasu - neohroženost, bojovnost v minulosti.
Je tady i její výrazná osobní neohroženost: Saturn + Uran.
Problémem však bylo pochopit nové úkoly: Saturn 180° Saturn a Pluto 180° Pluto.
U Asc. K.L. je Pluto, u Desc. Pluto.
Těžké je pro ženu od tří dětí žít beze slov a „tvořit“ budoucnost.
Povolána adorovat, klanět se. Křižována!OBR.4 Ježíš + a X.Y. *.
Neptun X.Y. je 180° Slunce. Předsudky, posměch.
Mars nepřesně 180° Mars. Spor.
Mars je na Měsíci - násilí na bezbranném.
Saturn + Měsíc 180° Měsíc - výbuch tvrdosti.
Měsíc je před Saturnem jako na OBR.2 ale je příliš blízko u Saturna.
Uvolnění soucitu bude obtížnější.
Jupiter na Jupiteru ve Vodnáři - pře o „pravdu“.
Uran X.Y. je u jeho Dračího ocasu - revolucionářský postoj nebo akt v minulosti.
Hlavní osy Asc - Desc, MC - IC jsou obsazeny.
Obrátit se „naruby“ a svědčit.

Vidíme, že ještě „dnes“ existuje spojení uvedených nativních horoskopů lidí z Ježíšovy doby s horoskopem úmrtí Ježíše. Ještě „dnes“ je v jejich nativitě zaznamenán jejich tehdejší postoj.
U K.M. se dá říci, že je silně zapojen do Ježíšova Díla nebo do jeho pokračování, rozvíjení.
Tím také tím máme potvrzeno, že platí o čem píše K.M. v knize Tajné zasvěcení, že zasvěcenec duchovně ovlivňuje epochu. A je krásné, že astrologie je „u toho“!

I nové příběhy mohou překvapit.
Mám na mysli:

 • 5) horoskop ČSR (28.10.1918), který má také vztah k horoskopu Ježíše.
 • 6) První realizace K.M. ukazuje, jak to vypadá astrologicky, když se mystik dostane „do varu“.
 • 7) A ve varu je i ČR v současnosti! Uvádím její sekundární direkce a solár v roce 2011.OBR.5 Ježíš *+* a ČSR *.
Zde nejde o vztah k úmrtí Ježíše, jako tomu bylo výše ale o vztah k jeho ideji, tj. ke Vzkříšení.
Slunce + Merkur + Venuše ČSR v podobně jako u Vzkříšení. Slunce 150° Slunce.
Obě světla ČSR mají výrazné opozice.
Slunce 180° Mars a 90° Uran a 90° Neptun.
Měsíc + Saturn 180° Uran + Jupiter a 90° Saturn a 90° Měsíc.
Dračí uzly v opačném postavení, tj. M+ 180° M+.
Mars u Dračí hlavy ve Střelci.

Vypadá to na nějaký prohřešek v aktivitě, krutost vůči bezbranným v minulosti a z toho vyplynulo omezení, stísnění - Měsíc je před Saturnem 90° Saturn.

ČSR je společenství, které vyhání ze svého středu mystiky a je kruté k bezbranným. Nemůžeme na své viny zapomenout i proto, že oni vyhnanci se za nás „modlí“!

Nedělejme to ani ono!OBR.6 Ježíš *+* a Květoslav Minařík: * , sek.dir. +18, 1.realizace

Zde je situace složitější. Kromě J+, K.M.* uvádím ještě sekundární direkce K.M. + 18 let, neboť v 18 letech realizoval (viz Kečara životopis K.M.) a ještě skutečné postavení planet na začátku realizace 19.9.1926 ve 20 hodin v Hradci Králové.

První dva kruhy jsou podobné OBR.1 ale na OBR.6 je Ježíš *+* Vzkříšení, posunul se nejvíc Měsíc.
Třetí kruh - sekundární direkce K.M. +18 dní (let).
- Slunce´ na Merkuru a Merkur´ na Slunci
- Saturn´ (sekundární) na Slunci
- Venuše´ na Marsu
- Měsíc´na Plutu a na M+
Ovšem v době realizace byl Měsíc´ ještě o 6° dál a tedy 90° k Saturnu´.
Čtvrtý kruh je skutečnost - začátek první realizace.
- Uran´´ na Saturnu´ a na Saturnu a na Slunci.
Tavení hmoty těla, ohnivá realizace.
- Slunce´´ + Merkur´´ 180° Uran´´ a 180° Slunce
- Měsíc´´ 180° Neptun´´
- Jupiter´´ na Jupiteru a 180° Neptun´´
- Mars na Saturnu 180° Saturn´´
- Pluto´´ propojuje Uran u Neptuna a 180° Neptun u Urana
- M+´´ na M+.

Z uvedeného je zřejmé, že pro realizaci typu K.M. musíte být 1) ten pravý a 2) vydržet „čekat“ až se sejde hodně správných aspektů.OBR.7 Ježíš *+* a ČSR, sek.dir. + 93 (2011), solár 27.10.2011
Podobně jako u předchozího obrázku se podíváme na ČR.
Ježíš *+* Vzkříšení, nativita ČSR, sekundární direkce ČSR +93 dní (let), skutečnost solár v roce 2011 je 27.10.2011 v 19.43 SELČ Praha.
První dva kruhy jsou podobné OBR.5.
Třetí kruh - sekundární direkce ČSR +93 dní (let).
- Slunce´ 180° Neptun a 90° ke Slunci a 90° k Marsu
- Měsíc´ 180° Pluto
- Merkur´ na Neptunu
- Venuše´ na Uranu a na Jupiteru a 180° Saturn
- Mars´ na Uranu
Čtvrtý kruh je skutečnost soláru ČSR v roce 2011. - Saturn´´ a Měsíc´´ jsou u Slunce - Merkur´´ s Venuší´´ jsou 180° Saturn - Pluto´´ 180° Pluto - Neptun´´ na Uranu a na Jupiteru - Neptun´´ 180° Saturn - Uran´´ na Slunci! Ano jsme 1 oběh Urana od 1.realizace K.M.! - Jupiter´´ na Marsu 180° Slunce - Mars´´ na Měsíci a 180° Jupiter - M+´´ v blízkosti M+ a 180° M+.

Staré hodnoty mohou být oporou v těžkých časech. Pozor na demagogy i „osamělé“ střelce.

Prapor však vyvěsím 28.10.2010 - už letos! Možná že odcházíme!

V tomto houstnoucím prostředí se lehčí (duchovnější) lidé mohou cítit jako balónky naplněné lehkým plynem. Prostě stoupají! Podle K.M. však hodně záleží na tom s jakou myšlenkou, přáním! Nesobectví, radostivost, důvěra ve zdárný průběh svého osudu.

Závěr 1. ČR je mystickou zemí i když „políčkuje“ či vyhání mystiky a bezbranné!

Avšak Květoslava Minaříka přivedlo „mytí nohou“ a soustřeďování až k tibetské mahajáně, k buddhismu. Došel až na konec, stal se Buddhou. Takže je velmi pravděpodobné, že i on založil novou duchovní epochu! Viz jeho Tajné zasvěcení.

A tak čtenář s duchovními zájmy se může porovnávat:

 • 1) s horoskopy Ježíše s otázkou zda také nežil v jeho době? A pomáhal jsem mu, nebo jej políčkoval?
 • 2) s horoskopem K.M. s otázkou, zda se bude moci na něj napojit v budoucnosti.
 • To však musíme uvážit i horoskop jeho úmrtí - viz OBR.8.
 • 3) Často jdeme životem „spolu“ s rodiči a tak musíme být opatrní (skrytí), pokud jde
 • o novinky v duchovním úsilí. Situace rodičů K.M. je na OBR.9.

br>
OBR.8 K.M.+ 4. 7.1974 04 SEČ, Praha.
I Chiron je zajímavý i Černá Luna!
K.M. zemřel, když Černá Luna byla v přesné opozici k jeho nativní Černé Luně!
To jsem nechal na vás. Pozor, některé programy nepočítají Černou Lunu správně.
V době narození K.M. byla 5°31´ Lva.
Zajímavost: Dračí hlava K.M.+ je 180° Dračí hlava J*+*.OBR.9 K.M.* a jeho rodiče.
Otec František *27.11.1872 u Hradce Králové, zemřel 1915
Matka Josefa *17. 3.1883 u Žatce, zemřela 1953 v den svých narozenin
Planety rodičů a K.M. vyplňují celý Zvěrokruh. Je tak posíleno přirozené „moudření“ K.M.
s věkem. Planety rodičů podporují rozhodnost K.M. avšak s dobrou zpětnou vazbou - jemností, citovostí. Matka mu však dělala problémy - viz K.M.: Desc., MC.
Více - Konstelace, revue Astrologické společnosti ČR, ročník IX, číslo30, strana 33.
Zajímavosti: Saturn matky na Saturnu J*+*, Uran otce u Urana J*+*. Epocha J*+* končí?

Závěr 2. Krásná je astrologie ve věku počítačů. Jen to hledání souvislostí je zdlouhavé.

P.S. Skoro jsem se k žijícímu Květoslavovi Minaříkovi dostal. Měl jsem rok zpoždění, v roce 1974 už nikoho nového nepřijímal.
Můj „kontakt“ Miroslav Klika z Hradce Králové (už nežije) mně však dal přečíst od něho lísteček s touto větou:
„Kdyby mně cihla z lešení chtěla spadnout na hlavu, tak se mně musí přijít zeptat“.
ZEN, nebo skutečnost? Zřejmě astrologie není u všeho! To mne ovšem zaujalo!
Sláva Nauce, guruům, žákům.

29.9.2010 Jan Tomáš
tomas_jan@seznam.cz
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý