Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Obecná předpověď na rok 2011

Eva Prokešová


Eva Prokešová

Příští rok nás čekají změny. Podobně výrazné, jako jsme zažili v roce 2008, kdy nastoupila světová finanční a hospodářská krize. Tentokrát se však budou ubírat přesně opačným směrem. Tak jako se tehdy svět utlumil a směřoval k restrikcím v mnoha oblastech, tentokrát bude průběh naopak bouřlivý a v mnohém nás může zaskočit. Tak jako předchozí období přineslo překážky, nadcházející období přinese výkyvy a nestabilitu. Půjdeme tak trochu z extrému do extrému. Jako by nás už ty neustálé problémy přestaly bavit a konečně bychom je chtěli nějak rozseknout. Za každou cenu, děj se co děj.

Témata nebudou nová, proto není těžké se dohadovat, co přijde. Astrologicky začalo hlavní dění roku 2011 nazrávat již na jaře předchozího roku, kdy poprvé vstoupil Uran do Berana. Tou dobou se Řecká ekonomika dostala do problémů, načež lidé vyšli do ulic, aby demonstrovali, že si nechtějí utahovat opasky a odmítají vládní škrty. Tato reakce je příznačná a vypovídá mnohé o dění v roce 2011. V roce 2008 se z astrologického pohledu dal do pohybu stávající ekonomický systém, objevily se jeho slabiny. V roce 2011 budou hlavní témata stále ekonomická, jen víc dopadnou na konkrétní subjekty – podniky, státy, zaměstnance. Všechny tyto oblasti budou ve velkém pohybu.

Aby moje předpověď nevyznívala tak pesimisticky: rok 2008 jsme úspěšně přežili, není důvod, abychom ve zdraví nepřečkali i rok 2011:-) Ale ještě to nebude úplná pohoda. Nechci být poslem špatných zpráv, ale kdo se připraví a nebude mít přehnaná očekávání, nebude zaskočen:-)

Přehled planet ve znameních a co nám to přinese

Pluto se dlouhodobě nachází v Kozorohu, kam vstoupilo v roce 2008 a ještě si tam pěkných pár let pobude. Na psychologické rovině nás učí odolnosti a vytrvalosti, skromnosti a racionalitě. Nevzdávat se po prvním pokusu, umět se dočasně zřeknout komfortu, vyhrnout si rukávy a pustit se do díla. Myslet víc na pak než na teď. Stát se odpovědnými sami za sebe. Na světové úrovni s Plutem v Kozorohu souvisí ekonomické a finanční problémy posledních let, které by v dlouhodobém horizontu měly vést k hluboké proměně celého ekonomického systému směrem k větší efektivitě a racionalitě.

Vstup Urana do Berana

Uran v roce 2011 dokončí svůj přechod do znamení Berana. V příštích sedmi letech nám přibude energie. Energie velmi impulsivní a přímočará, rázná a rozhodná, která miluje výzvy a směle jim čelí. Do všeho se vrhá s velkým nasazením a vede ke zdravému soutěžení. Jen je trochu netrpělivá a když nedojde uplatnění, umí být pěkně agresivní. Skvělé užití nachází v práci nebo obecně v jakékoliv činnosti. V konkrétním projevu Uran v Beranu logicky doplní předchozí Kozorožské energie. Podniky a celá výrobní sféra budou vystaveny velké nestabilitě. To se promítne do zaměstnanosti. Ne všechny firmy přežijí. Ty, co nepřežijí, by se měly zamyslet nad novým, modernějším směrem, kam se ubírat. Kromě toho může Uran v Beranu na některých místech naší planety přinese vysoce třaskavou situaci, napětí, konflikty. Rychlou katarzi dlouho akumulovaných problémů. Šlo by o pročištění situace, urychlení vývoje, který už stejně nemá jiné řešení.

Saturn svým působením ve znameních vymezuje kratší období. Ještě do podzimu 2012 nám bude udělovat lekce ve vztazích. Díky situaci, jaké je, budou naše vztahy zatížené, ale přitom nebude snadní z nich odejít a žít si na vlastní pěst. Takže nám nezbude, než se učit loajalitě a spolupráci, dohodě a kompromisu. Totéž bude probíhat na úrovni států. Státy mohou mít tendenci hájit své vlastní zájmy, mohou sklouzávat k protekcionismu. Ale to v dnešním propojeném globálním světě není řešení. Nepůjde to jinak, než se snažit dohodnout a spolupracovat.

Neptun vstupuje do Ryb

Neptun začne v dubnu 2011 vstupovat do svého domicilního znamení Ryb, svůj vstup dokončí na jaře následujícího roku. Mezi tvrdé a pracovní energie předchozích znamení Berana a Kozoroha vnese jemné energie soucitu, pomoci, duchovnosti. Dále intuici, fantazii a prostor pro umění. Doba nás možná obrátí víc spirituálním směrem, k čemusi niternému, osobnímu, co nám nikdo nemůže vzít. Totéž můžeme nalézat v uměleckém vyjádření. Někdo to může vidět jako únik, strkání hlavy do písku, ale zřejmě to má svůj smysl. Není bez zajímavosti, že je Neptun jediným prvkem, který není s ostatními v konfliktu a jehož působení není nijak omezeno. Ostatní planety (Pluto, Uran a Saturn) stále ještě stojí proti sobě v napětí a navzájem se blokují. Neptun je mimo toto dění. Na světové úrovni by mohl Neptun v Rybách kromě obracení se k duchovnosti přinést i větší prostor pro charitu, nezištnou pomoc potřebným. Hladit po duši, uhlazovat konflikty. Pravda trochu idealistickým, naivním a nepraktickým způsobem, jako protiváha naprosto konkrétních a pragmatických energií ostatních planet.

Kromě obsazenosti znamení je astrologicky zajímavé sledovat i vztahy mezi planetami navzájem, takzvané aspekty. V tomto ohledu nás nečeká žádné výrazné dění. Pomalé planety, které ukazují na výrazné události, se v roce 2011 vzájemně nepotkají v žádném přesném aspektu. Aspekty bude tvořit pouze Jupiter, jehož působení je sice čistě pozitivní, ale zato poměrně slabé. Znamená to, že si oddechneme po napětí z let 2009 – 2010, abychom se připravili na změny, které přinese rok 2012.

Co tolik diskutovaný rok 2012?

Na tomto místě není od věci alespoň krátce zmínit diskutovaný rok 2012. Nastane konec světa?:-) Konec světa nenastane, ale jedna vývojová etapa skončí a nastane jiná. Právě probíhající roky jsou velkým mezníkem.

Astrologicky běží velké změny od roku 2008, kdy Pluto vstoupilo do Kozoroha. Svět, který do té doby pádil tryskem vpřed, se najednou hodně zpomalil. Změna šla skrz ekonomické a finanční problémy, které hýbají politikou a tedy řízením světa. Zpomalení by mělo vést k zamyšlení, zda lze donekonečna otáčet stále rychleji koly ekonomiky nebo zda někde existuje nějaká hranice. V tom se astrologie s ostatními teoriemi kolem roku 2012 myslím shodne.

Rok 2010 proběhl po taktovkou disharmonického T-kvadrátu v základních znameních. Na denní úrovni způsobuje, že věci nejdou tak, jak by měly, stále narážíme, všechno je problém. Postihuje především lidi, státy a instituce, kteří udávají směr a jsou tahouny pokroku, právě proto, že se odehrává v základních znameních. Nastává doba přehazování výhybek, my jsme ale zvyklí na staré dobré pořádky a nechce se nám nic měnit. Pro lepší pochopení stačí srovnání s devadesátými lety, kdy stejné planety, které spolu teď bojují a napřahují síly proti sobě navzájem, harmonicky spolupracovaly. Svět rostl, nic nebyl problém, většina věcí se nakonec nějak vyřešila.

Rok 2011 přilije olej do ohně. Do světa zpomaleného Plutem v Kozorohu, přeskočí jiskra nových energií. Budeme chtít, aby se věci pohnuly, pokud možno hned teď. Už nebudeme chtít na nic čekat. Vezmeme aktivitu do svých rukou. Je velkou otázkou, zda je kde brát, zda je dost místa pro expanzi, zda nebudeme v prostoru zúženém ekonomickými problémy nakonec obracet agresi proti sobě navzájem.

Uran Kvadratura Pluto

V letech 2012 a 2013 bude proces změn spět k vrcholu prostřednictvím kvadrátu mezi Uranem a Plutem. Změny se zradikalizují a prohloubí. Obě planety svými současnými postaveními souvisí s ekonomikou, penězi, podniky a prací. V této oblasti před sebou máme ještě zásadní změny, které půjdou až na kořen současného uspořádání.

Pokud bychom někdy v tomto změnovém období měli pocit, že ztrácíme jistoty, které nám dosud byly oporou, pořád nám ještě zbývá naděje. A naděje, to je v astrologii Neptun. Neptun, který se během příštích dvou letech stane v Rybách sám sebou a bude stát nad tím vším, mimo konflikty ostatních planet.

Když přemýšlím o změnách, které přinese kvadrát mezi Uranem a Plutem v letech 2012 – 2013, říkám si, jakou roli v tom celém procesu bude hrát generace lidí narozených kolem roku 1965. Tenkrát spolu Uran s Plutem tvořili konjunkci ve znamení Panny, Saturn brzdil potenciál konjunkce opozicí z protilehlého znamení Ryb. Ve světě přibližně tou dobou květinové děti hlásaly mír a lásku, u nás později proběhlo pražské jaro. Lidé, kteří se v té době narodili, ve svých horoskopech nesou energie té doby dál. Je to změnová generace (Uran konjunkce Pluto), které okolnosti (Saturn) dlouhodobě brání ve stoprocentním uplatnění jejich potenciálu.

Čas od času však přijde chvíle, kdy se naplno projeví jejich síla. Poprvé se tato generace uplatnila na konci osmdesátých let, kolem sametové revoluce. Tenkrát měli ten správný věk na to, aby se chopili nových příležitostí. Teď přichází jejich druhé kolo. Mezitím dozráli směrem k uváženosti a odpovědnosti. Přibližně od roku 2013 začnou prožívat své příznivé období, přičemž nejpodstatnější na tom celém je fakt, že jde o celou generaci lidí.

Příliv nové energie

Kdybych měla vybrat jednu jedinou věc typickou pro rok 2011, vybrala bych příliv nové energie, za kterou stojí definitivní vstup Uranu do Berana. Otevře se tím přibližně sedmileté období, které přinese bouřlivé dění a výrazné změny. Můžeme se těšit, že budeme mít zase více energie, více chuti se do něčeho pustit, více rozhodnosti a odvahy. Probudíme se z letargie. A to asi právě v tuto chvíli potřebujeme, abychom se postavili zpátky na nohy.

Má to jedno malé riziko – abychom to nepřehnali:-) Nová energie bude hodně syrová, přímočará, spontánní. V současné době žijeme v restriktivním období, vyznačeném Plutem v Kozorohu. Pro expanzi a nové začátky není prostor. Nezbývá tedy, než ukořistit něco pro sebe na úkor někoho jiného. V tom je myslím celý háček:-) Beran je hodně bojovné znamení, které umí být pěkně agresivní, když na to přijde. Nebere si servítky, je radikální a nekompromisní. Takové vlastnosti se nám začnou vkrádat do našeho jednání a projevu.

Co bude s prací?

Podniková sféra dozná výrazných změn. Některé výrobní postupy a způsoby organizace práce se ukáží jako zastaralé. Změny ve firmách se promítnou do nezaměstnanosti. Posledním článkem řetězce, kde změny vyústí budou národní ekonomiky.

Jak jsem už psala, ekonomické problémy minulých let dopadnou ze strukturální úrovně do nižších pater ekonomických systémů. Na pořadu dne jsou změny uvnitř firem, které se týkají jejich každodenního provozu a výrobních postupů. Měly by vést jednoznačně k zeštíhlení firem, modernizaci, využití nejnovějších technologií a k co největšímu zjednodušení postupů. Smysl má soustředit se na klíčové výrobky nebo služby a zbytek utlumit nebo přesunout jinam.

Ne všechny firmy zareagují dostatečně pružně a je možné, že některé budou balancovat na hranici přežití a jiné budou muset zavřít. Logickým vyústěním zeštíhlování firem a bankrotů bude rostoucí nezaměstnanost. Všechny tyto okolnosti prověří schopnosti a rezervy jednotlivých států, některých se to dotkne více, jiných méně. Žijeme v propojeném globálním světě, problémy jiných států se nás dříve či později dotknou také.

Podobná situace nastala naposledy ve třicátých letech, za dob velké hospodářské krize. Po černém pátku na americké burze tenkrát firmy lavinovitě krachovaly, nezaměstnanost prudce stoupala a i střední třída se dostala na hranici chudoby.

Zvlášť výrazně se ekonomické problémy dotknou oblasti služeb. Tento proces je již v běhu, Saturn prochází znamením Vah. Z neastrologického pohledu je vysvětlení nasnadě: Služby jsou nejvíce zbytnou oblastí našeho života, v horších časech nám nezbude, než se bez některých prostě obejít.

Našlápnuto na konflikt

Beranské energie jsou hodně třaskavé, snadno zažehnou konflikt. Uran, který bude znamením Berana procházet, je ideální rozbuška. Nelze vyloučit, že v nadcházející době dojde k nějakému lokálnímu konfliktu.

Astrologové například s obavami hledí k tomu, co se děje mezi jednou a druhou Koreou. Vojenská cvičení s ostrými náboji připomínají dráždění hada bosou nohou. I horoskopy ostatních států nápadně vykazují prvky, které ukazují na řešení nějaké zahraniční situace. Na nějaký mezinárodní konflikt nebo napětí, ať už ekonomické nebo politické.

Jak už jsem psala dříve, znamení Berana souvisí s tradičními průmyslovými mocnostmi, jakými jsou Anglie a Německo nebo třeba Dánsko a Japonsko. Kromě toho jsou Beranem signované země, kde ke konfliktu není nikdy daleko, jako jsou Palestina a Sýrie. Tyto země by mohly v příštích sedmi letech více inklinovat k problémům než ostatní státy.

Státy houfně řeší zahraniční vztahy

Odpovídají tomu i horoskopy hlavních světových hráčů, podívejme se na ně ve zkratce. Dění je rychle nastřelené, zasloužilo by si pečlivější zkoumání. Pokud čas dovolí, ráda se k němu vrátím podrobněji.

USA zdaleka nejsou venku ze svých problémů. Rok 2011 je jen dalším ze sérii špatných roků, které s přerušením kolem roku 2013 potrvají až do let 2015 – 2016, kdy vyústí v zásadních problémech dolaru a majetku státu. V roce 2011 budou USA muset obhájit svoji pozici před světem. Budou pod velkým tlakem svých partnerů a budou se muset věnovat domácím záležitostem, což jejich postavení také nepřidá. Opět se ke slovu mohou přihlásit nemovitosti.

Čína je též dlouhodobě pod tlakem, který se od loňského roku stupňuje, vrcholit by mohl například kolem roku 2012. Tou dobou už bude věřitelská pozice Číny opravdu neudržitelná, Čína přikročí k nějakému finančnímu opatření, díky kterému se jí uleví. I kdyby to mělo být za cenu zhoršených vztahů se zahraničními partnery. Od dalšího roku se Čína víc stáhne do sebe a navenek může postupovat víc skrytě.

Dění v eurozóně

EU začne v roce 2011 víc řešit otázky zahraničí. Například by to mohly být změny ve vztazích se zahraničím kvůli partnerům v aliancích. Postavení EU bude kvůli finančním a rozpočtovým otázkám až do začátku roku 2012 nejisté. Jako by se nevědělo co bude dál. V září se vystupňují tlaky, jak vnější, tak vnitřní, do vnitřních nebude moc vidět. Možná skončí charita EU vůči některým jejím členům. Pozice EU bude na podzim pod velkým tlakem. Možná budou padat otázky na smysl a samou podstatu EU. Hned další rok 2012 je však pro EU rokem stabilizace. Je možné, že předcházející podzim učiní nepopulární a ozdravné kroky, které povedou k další prosperitě.

Evropská unie 2012

Euro bude dál bojovat o své postavení, které bude značně vratké, především od jara 2011 do jara následujícího roku. Euro se bude začne potýkat nejen se svými vlastními problémy, ale ve druhé polovině roku 2011 bude reagovat na problémy ostatních světových měn, které ho rozkolísají. V dohledné době se neblýská na lepší časy, není tam vidět žádné výrazné zlepšení. Rok 2013 bude klíčový, jen nelze říci kterým směrem, zda k lepšímu nebo horšímu:-) Rok je mixem silně pozitivního a negativního dění, bude to nějaké hop nebo trop, pokus o definitivní řešení, ale s mnoha negativními vedlejšími efekty.

Německo se v roce 2011 stabilizuje na domácí půdě, výrobní sféra znovu nabere dech a ta je pro Německo vždy oporou. Zato ustát tlaky ze zahraničí nebude lehký oříšek. V roce 2012 se Německo finančně osamostatní a díky tomu získá silné postavení, výrazně nezávislejší než dosud. Celé rozkvete, jen vztahy se zahraničím budou stále napjaté. I rok 2013 přinese Německu výrazně pozitivní příležitosti.

Francie se podobně jako Německo začne víc soustředit na své vlastní zájmy a budování nezávislého postavení. Vztahy s partnery z EU jsou už od roku 2010 pro Francii velkou zátěží, i když z nich stále profituje. V roce 2011 se zdá, jako by ze zapojení do EU Francie vytěžila, co půjde, a pak nad ním zlomila hůl. Ve druhé polovině roku 2011 začne zrát k samostatnosti a individualismu. Zejména pokud jde o finance, začne myslet sobecky především na sebe, i když to může zůstat na první pohled skryto. Rok 2012 přinese budování vlastního postavení založeného na moci, i za cenu dočasné finanční nejistoty.

Velkou Británii čekají od jara 2011 náročné časy. Nastane velké zatížení státu jako takového i jeho vztahů k partnerským zemím. Možná bude Británie postavena do situace, kdy nebude mít na vybranou. Je otázkou, jak rychle se situace vyvine, na jaře se poprvé přihlásí téma, které bude mít vliv na dění v Británii po dobu necelých dvou let. Vyvrcholení problémů by mohlo přijít na jaře 2012. Pravděpodobně půjde v prvním kroku o finanční dohody či jiné finanční závazky, které se v roce 2012 promítnou do síly libry, bankovního systému nebo bohatství státu.

Zdá se, že se tu vynořuje opakující se model, ať se to týká EU nebo jeho pilířů Německa a Francie. Na podzim 2011 se stávající problémy EU vystupňují, bude potřeba přistoupit k nějakým opatřením. Německo a Francie se v následujícím roce více osamostatní a upevní tím své vlastní postavení. Velká Británie to ponese nelibě. Tyto kroky však ve výsledku povedou k větší stabilitě EU a jako celku mu prospějí. Euro je velkou otázkou, ještě nemá všechny problémy zdaleka za sebou, do jara 2012 se bude situace ještě zhoršovat směrem k nejistotě a nestabilitě. Rok 2012 nejspíš osud eura rozhodne.

Nadějeplný závěr:-)

Už jsem naznačila, že se Neptun v roce 2011 začne postupně přesouvat do svého vlastního znamení Ryb. Odtamtud můžeme očekávat útěchu. Mimo každodenní praktické starosti, buď v niterné oblasti, kde se to může projevovat například uměním nebo duchovnem, nebo v pocitech sounáležitosti s druhými a vzájemné obětavé pomoci. Vyvážení praktických problémů nalézáním klidu a harmonie v něčem úplně jiném se mi zdá minimálně logické a smysluplné:-)

Z webu: http://www.astro-coaching.cz/blog.php


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý