Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Obecná předpověď na rok 2012

Eva Prokešová


Eva Prokešová

Máme před sebou mysteriózní rok 2012, konec Mayského kalendáře a katastrofické scénáře kolující mezi lidmi. Co můžeme čekat? Co následující rok opravdu přinese? Změny ano, konec světa ne:-)

Smysl současného dění: zásadní proměna na všech úrovních

To, co se na nás valí z médií a co může na první pohled evokovat dosti neblahé vyhlídky, bych ráda vysvětlila v souvislostech. Ano, v příštích několika letech nás čekají hluboké a přitom radikální změny, ale z pohledu dlouhodobého vývoje mají svůj smysl.

Na světové úrovni dosáhla globalizace takové úrovně, že prakticky ve všech oborech lidské činnosti vznikly celky tak velké, až jsou nebezpečné samy sobě a potažmo také nám. Banky, do jejichž provázaných produktů nikdo nevidí, mediální kolosy, které drží ve svých rukách veřejné mínění, politické struktury provázané na podnikatele a podsvětí, nadnárodní koncerny, které ždímají své zaměstnance, centralizovaný obchod, který zbytečně převáží zboží... Vzniká nebezpečná koncentrace moci, která bude v příštích několika letech pod velkým tlakem. Některé věci se zhroutí ze své podstaty. A to jen proto, aby mohly vyrůst znovu – nové a lepší.

Na individuální úrovni se též nacházíme ve fázi hlubokých změn a zrychleného vývoje. My, západní lidé, jsme zvyklí mít svou životní situaci pod kontrolou, budovat ve vnějším světě a mít se pokud možno stále lépe. Ruku v ruce s tím roste hédonismus, přitom ta pravá radost stejně stále nějak nepřichází. O své dosavadní jistoty dost možná přijdeme. A to jen proto, abychom se naučili svůj život víc odevzdat osudu, žili jeho výzvy tady a teď a svoji pozornost obrátili víc dovnitř, do svého nitra. Tam možná najdeme tu pravou jistotu, kterou nám nikdo nevezme.

Představme si to v reálném životě – kolikrát za den se zastavíme nad tím, co opravdu chceme a co je pro nás správné? Pod tlakem a ve stresu jedeme pořád na plný výkon, aniž bychom řešili podobné „banální“ otázky. Doba se přitom stále zrychluje, takže je dost dobře možné, že stres jednoho dne dosáhne hranice, kdy nám zamyšlení nad sebou může připadat jako dobré východisko.

Totéž, ale astrologickým ptydepe

Jsem astroložka, své úvahy opírám a postavení planet na nebi. Co se tam právě teď děje? Pro pochopení celé situace se vrátím o pár let nazpátek.

V letech 1995 až 2008 vrcholila globalizace. Pluto bylo ve Střelci, znamení snadnosti, expanze, zahraničí. Svět rostl, kola ekonomiky se vesele otáčela, z dnešního pohledu nic nebyl problém. Žili jsme ve světě nekonečných možností, s optimistickým očekáváním dalšího a dalšího růstu, kdy žít na dluh představovalo výhodu. Ano, zjednodušuji:-)

Přítrž globalizaci učinil vstup Pluta do Kozoroha v roce 2008, který se projevil světovou hospodářskou krizí. Globální ekonomické uspořádání začalo mít trhliny, svět se zpomalil. Najednou jsme se zase učili šetřit, vraceli se ke starým dobrým hodnotám, na některé věci jsme si museli počkat. Začínáme si vážit práce, učíme se žít úsporněji. Velké ekonomické celky jako USA a Eurozóna, které se do té doby zdály být neohrozitelné, mají problémy. Cílem je dosáhnout nového a solidního uspořádání světových ekonomických a řídících struktur. V takovém roce 2024 budeme žít v úplně jiném, se současným stavem nesrovnatelném světě.

Další nepřehlédnutelná změna přišla se vstupem Urana do Berana v roce 2010. Ke slovu se hlásí velice radikální nálady, symbolicky je odstartovala jaderná havárie ve Fukušimě, téměř na den přesně. Následovalo arabské jaro – bouře v arabských státech proti tamním režimům. Iniciovali ho mladí lidé (Uran), frustrovaní vysokou nezaměstnaností (Beran) a rostoucími cenami, které jim brání zakládat rodiny. Nepokoje se šířily rychle díky internetu (Uran). Mezitím přišly otevřené nepokoje v jižní Evropě, v současné době se protesty proti stavu světa šíří prakticky po celém světě. Bojovná nálada se nás bude držet ještě pár let, do roku 2018 budeme muset být hodně opatrní, aby někde nepřeskočila jiskra.

Pluto v Kozorohu sevře disharmonický kvadrát s Uranem v Beranu

Mezi lety 2012 a 2015 se tyto protichůdné energie střetnou. Pluto v Kozorohu sevře disharmonický kvadrát s Uranem v Beranu. Znamená to, že nám dojde trpělivost s pomale jdoucí světovou ekonomikou a všemi problémy, kterým v důsledku toho musíme čelit a budeme se tomu chtít postavit. Už, už to budeme chtít změnit. Klidně silou. Mladí radikální lidé budou stát proti zažitým mocenským strukturám. Nastanou bouře a odpor proti mocným a bohatým. Problémy jsou však příliš hluboké na to, aby šly vyřešit rychle. Tím se celý proces zacyklí.

Nadcházející dění není nepodobné svojí radikalitou bouřím v polovině šedesátých let. Skutečně i astrologicky. Tehdy se potkal Uran s Plutem v konjunkci ve znamení Panny. Dění bylo sice radikálnější (konjunkce), ale ve svých skutečných dopadech mírnější (Panna). Vzpomínejte se mnou: květinové děti v USA, válka ve Vietnamu, pražské jaro (jaro!)...

Ve vzduchu je napětí už jasně cítit. V létě ukázaly pouliční nepokoje a rabování v Londýně, jak kvadrát svou energií dokáže rozehrát pouhopouhý Mars. V polovině září vzniklo hnutí Okupujte Wall Street, požadující solidaritu bohatých s chudými.

Prozatím je cítit nálada, brzy přijde i dění. Bude nás provázet lety 2013 až 2015, přijít může v kterémkoliv z těchto období: červen a září 2012, květen a listopad 2013, duben a prosinec 2014 a naposledy v březnu 2015. Přitom bude celou dobu viset ve vzduchu. Ano, nepopírám, že teď bude svět pár let v chaosu. Kdo si myslí, že změny skončí rokem 2012, podceňuje myslím hloubku a závažnost celého procesu.

Velkým rizikem tohoto kvadrátu je agrese, Pluto i Uran jsou obrovsky silové prvky. Frustrace a napětí už jsou tak velké, že mnoho lidí ztrácí zábrany a iklinuje k používání hrubé síly. Možná ze zoufalství, možná v rámci hesla nejlepší obranou je útok. To je jedno, podstatné je, že prostředky v příštích letech budou toho nejtěžšího kalibru.

Kromě strukturálních změn je smyslem všech těchto problémů obrátit naši pozornost jinam, k jiným hodnotám.

Víra a naděje jsou východiskem

Problémy materiálního světa otvírají velký prostor pro růst duchovnosti v masovém měřítku. Člověk je ve své podstatě tvor pohodlný a když nemusíme, dobrovolně na sobě nepracujeme. Sama se pod to klidně podepíšu:-) Námaha spojená s osobním růstem je zakotvená už v samotném výrazu – pracovat na sobě:-) Duchovní práce je na léta, ale výsledky rozhodně stojí za to.

Je to v podstatě tak jednoduché. Kdybychom si my všichni, všech sedm miliard lidí co nás je, pročistili své podvědomí, naslouchali své intuici a tvořili z roviny lásky... bylo by na světě hned jinak. Tak „málo“ stačí.

Mnoho lidí začne pod tlakem okolností hledat harmonii a kontakt se svou duší. Když to nebude skrz duchovnost, může to být klidně přes hudbu, uměleckou tvorbu, jógu, procházku v přírodě, pohled na zapadající slunce či kapku rosy na stéble trávy. Cílem je cítit klid, vyrovnanost, harmonii.

Kdo nebude mít sílu tlakům čelit, může si drsnou realitu zamlžovat například alkoholem. Nebo hledat jinou formu úniku, často to bývá směrem k závislostem. Je to zdánlivě tak snadné... Přitom je to vlastně zoufalá snaha o klid a pokoj, stejně jako v předchozím případě.

V okamžicích krize roste sounáležitost

Kdo má pocit, že duchovnost je něco příliš abstraktního, může prožívat totéž na jiné úrovni – vývoj nás povede k tomu, že budeme chtít víc než dřív zažívat lidskou blízkost, sounáležitost. Budeme se snažit hledat souznění s blízkými. Abychom se cítili na jedné lodi.

Je pravděpodobné, že nás k tomu povedou zhoršující se podmínky našeho každodenního života. Když jsou problémy, lidé se semknou a mají k sobě blíž. Platí to u většiny přírodních katastrof (u nás třeba v době povodní), platilo to třeba o sametové revoluci. Lidé si najednou dobrovolně pomáhají, protože to tak upřímně cítí.

Totéž může platit i ve víc formalizované podobě, formou charity potřebným nebo formou dobrovolnické práce.

Opět trocha astrologického ptydepe

Na čem zakládám své úvahy z předchozích odstavců – Neptun se v únoru 2012 definitivně přesune do znamení Ryb a setrvá tam do roku 2025. Mnoho lidí povede k duchovnosti, jiné k lidské sounáležitosti, v mnoha lidech probudí intuici. Pravděpodobně víc pokvete umění v čisté podobě.

Ryby jsou domovským znamením Neptuna, v nich může rozvinout své vlastnosti nejlépe. Na rozdíl od ostatních planet není poškozen žádným aspektem, dokonce je právě naopak podpořen Saturnem. Proto je ideální k dovažování problémů materiálního světa.

Na toto téma mi připadá výstižný citát mystika Paula Bruntona. V roce 1935, v době velké hospodářské krize, kdy byl na nebi obdobný kvadrát, jako máme teď, napsal: Jiní se budou tázat: „Lze jíti za tímto Světlem uprostřed dnešních starostí a utrpení?“ Těm bych řekl: „Dnes je právě přesně doba, kdy božská cena tohoto Světla může býti dokázána nejlépe“. A pro dnešní dny to možná platí dvojnásob:-)

Půdu pro růst duchovnosti připravil již Uran v Rybách mezi lety 2003 a 2011. Jako prozatím nesouvislé ostrůvky vysel po světě nové formy (Uran) náboženství (Ryby). Modernější a současnější způsoby víry, prozatím v ojedinělých enklávách. Směřující k onomu pověstnému věku Vodnáře.

Neptun trigon Saturn

Neptun bude hned zkraje svého pobytu v Rybách, na podzim 2012 podpořen trigonem Saturna. Éterické energie Neptuna budou posíleny velmi konkrétními a pragmatickými energiemi Saturna ze znamení Štíra. Naše touha po duchovním hledání tak dostane punc vytrvalosti, naše pocity sounáležitosti budou mít zcela konkrétní projevy a naše chuť pomáhat druhým bez nároku na odměnu přinese hmatatelné výsledky.

Když něco začíná, něco jiného zpravidla končí

Jak se planety přesouvají do nových znamení, ustává jejich působení ve znameních předcházejících. Letos po patnácti letech zažijeme situaci, kdy se žádná z planet nebude nacházet ve znamení Vodnáře. V minulých letem šel Vodnářem nejdřív Uran a po něm Neptun. Další planetou, která vstoupí do Vodnáře bude až Pluto v roce 2023.

Napadlo mne to v souvislosti s ukončením letů raketoplánů do vesmíru v loňském roce, kdy Neptun poprvé opustil Vodnáře a přešel do Ryb. Dobývání kosmu je vodnářská disciplína par excellence. Americká NASA prozatím plánuje obnovení letů do vesmíru na konec dvacátých let. Že by to nakonec vyšlo na rok 2023?:-)

Je také otázkou, kam se bude ubírat vývoj moderních technologií. Nepochybuji, že nám ze života nezmizí. Odešel ale vizionář Steve Jobs, který v posledních letech určoval směr. Přemýšlela jsem o tom, že technologie budou spíš nacházet praktické uplatnění, budou se víc používat k práci a v každodenním životě (Uran v Beranu). A možná dosáhneme hranice, kdy jich budeme přesyceni (Uran kvadrát Pluto).

Pracovní a podniková sféra dozná změn

Oblast práce a celá podniková sféra budou jednou z hlavních oblastí, kde se odehrají změny v nadcházejícím období. Kvadrát Pluta s Uranem probíhá mezi pracovními znameními Kozoroha a Berana. V tom se situace nebezpečně podobá třicátým letům minulého století a velké hospodářské krizi, kdy mnohé podniky neustály krach americké burzy a následně prudce rostla nezaměstnanost.

Již několik let trvající recese (Pluto v Kozorohu) bude stále více tlačit na nejistou situaci podniků (Uran v Beranu). Některé firmy už nebudou mít kde ušetřit a budou balancovat na hranici výdělečnosti a přežití. Jejich situace bude čelit velkým výkyvům (Uran v Beranu pod tlakem Pluta). Osvíceným řešením je decentralizace řízení, restrukturalizace, zjednodušení procesů, širší využívání moderních technologií, outsourcing a poskytnutí svobodnějších pracovních podmínek zaměstnancům.

Nejistota firem bude mít za důsledek nárazová úsporná opatření a nestabilní příjem (Pluto v Kozorohu pod tlakem Urana). Progresivní firmy se budou snažit zefektivnit výrobu, soustředí se na své klíčové produkty. Budou zavádět dlouhodobá úsporná opatření, sledovat dlouhodobý zisk místo krátkodobého. Začnou si vážit svých dlouholetých zaměstnanců. Budou stavět na letitých zkušenostech.

Firmy, které zvládnou vybalancovat tyto protichůdné požadavky (a mají dobrý horoskop:-), mají šanci problémy ustát.

Jak změny práce dolehnou na nás, na obyvatelstvo

Práce nebude jistá (Uran v Beranu), celosvětově poroste nezaměstnanost. Možná nás to povede k práci na dobu určitou, sezónní, nárazové, projektové. Možná bude zajímavým řešením pracovat na sebe.

Nejistota v práci nás v důsledku povede k většímu šetření, vážení si toho, co máme (Pluto v Kozorohu). Většímu plánování výdajů. Pořizování nadčasových věcí a prodloužení doby jejich užívání.

Informační technologie odhalí své slabiny

V nadcházejících letech objevíme odvrácenou tvář masového rozšíření informačních technologií. Budeme si více uvědomovat, že stálé připojení na mobil, iPhone, iPad a podobné technické vymoženosti nás víc a víc stresuje. Na jednu stranu jsme díky nim získali svobodu pohybu a cokoliv vyřídíme během chvilky, na druhou stranu nemáme nikdy volno a za den zvládneme mnohem víc úkolů. Málokdo získal pár hodin volna:-)

Kromě toho si možná uvědomíme naši závislost na IT vymoženostech. Nemyslím jen závislost mládeže na hraní her, ale to, že půldenní výpadek připojení na internet pro nás představuje menší katastrofu. Bez připojení jako bychom nemohli vůbec nic.

Také si častěji než dosud, tváří v tvář moderním technologiím, budeme připadat bezmocní. Spousta procesů se převádí na automatické, ale ty nemohou nikdy vynahradit individuální lidský přístup. Ať už je to vyřizování problémů přes infolinky, platby kartou do zahraničí, placení v automatu ač v kamenné prodejně (Alza)... Netechnické typy lidí to může frustrovat, ostatní mohou mít pocit odosobněnosti.

To jsou jen malé příklady naší možné frustrace z moderních technologií, které by v příštích letech mohl přinést Uran poškozený Plutem. Totéž se bude nejspíš odehrávat i na obecnější rovině. Útoky hackerů by mohly ukázat slabiny přesouvání skutečné reality na virtuální úroveň a rizika propojenosti všeho do obrovských systémů. Kyberválka je myslím hodně moderní a elegantní forma konfliktu.

Finanční krize neskončila

Celosvětový finanční systém bude dál dostávat trhliny. Finanční produkty, burzy, celý bankovní systém a dnes už víme, že vlastně i celé měny se budou v nejbližší budoucnosti silně otřásat v základech.

Pluto poškozené Uranem říká, že finanční systém, takový, jaký je, je příliš propojený, příliš neprůhledný, málo svobodně nastavený, málo pružný. Euro zažije zlom nejspíš na jaře 2012, kdy bude muset přistoupit k nějakému řešení, americký dolar prožije horké chvilky ještě v letech 2014 – 2015. Více podrobností se dočtete v konkrétních předpovědích pro jednotlivé státy.

Příroda jde ruku v ruce s ostatním vývojem

Jsou astrologové, kteří se vyžívají v předpovídání přírodních katastrof, osobně se jim raději vyhýbám. Zmíním je jen z toho důvodu, abychom si uvědomili zajímavou souvislost – přírodní jevy probíhají paralelně s výrazným politickým, ekonomickým a společenským děním ve světě. Jsou jinou vrstvou téhož archetypu ve světové psýché. Volně to platí i o počasí – často vyjadřuje náladu většinové populace – jednou je zataženo, jindy zase svítí sluníčko. I když u počasí je otázka, co je příčina a co následek:-)

V příštích letech se něčemu nevyhneme. Uran v kvadrátu s Plutem, to je velká síla, nic silnějšího neexistuje. Prudká, náhlá, eruptivní síla s ničivými dopady. Devastující široké okolí. Když na to přijde, má sílu pohnout tektonickými deskami. Opozice Urana se Saturnem z roku 2010 zastavila leteckou dopravu v Evropě, když islandská sopka začala chrlit popílek. Toto je ještě silnější káva. Napadá Vás něco? Snad se raději necháme překvapit:-)

Ale ony i katastrofické přírodní úkazy mají svůj smysl. Je to samoočisný proces země, snaha o obnovu a znovudosažení rovnováhy. Odpověď na naše extenzivní využívání a devastování planety. Život je cyklický, příroda je cyklická a vždycky byla. Navíc příští roky nás obecně mají naučit, že nejsme nadřazení tvorové, kteří mohou vše dostat pod kontrolu. Neporučíme větru, dešti:-) Pokoru na nás.

Strach jako součást očistného procesu

Toto je speciální odstavec pro ty, kteří podléhají teoriím kolem roku 2012 a konci Mayského kalendáře. Konstelace na nebi vyplaví v příštích letech naše nejhlubší obavy a strachy, abychom jim čelili v denním životě. Je třeba si uvědomit, že jsou to obavy a ne realita. Je třeba oddělit pocity od skutečnosti. Náš strach nutně neznamená, že to, čeho se bojíme, opravdu nastane. Strach nám má pomoci uvědomit si, co máme potlačené hluboko uvnitř naší psychiky, postavit se tomu čelem, zpracovat to a opustit to. Jinak si na základě rezonance právě tu obávanou věc přitáhneme do svého života.

Klienti se mne občas ptají, jak se pojistit proti nadcházejícím problémům – zda se přestěhovat do jiné země, nakoupit zlato či jinou měnu? Nic z toho nepomůže. Moje rada je zcela opačná – hledat štěstí jinde, uvnitř. Poopravit si hodnoty. Pracovat na sobě. Vyčištěná psychika a prosvětlené podvědomí zvládnou cokoliv. Je to mnohem trvalejší řešení a jako bonus ještě vede k osobnímu růstu:-)

Umění a film se nenápadně hlásí ke slovu
Přechod Neptuna do Ryb

Přechod Neptuna do Ryb by mohl ukazovat na rozvoj umění nebo filmu v příští dekádě. Myslím tím čisté umělecké vyjádření a spíš umělecké či nízkorozpočtové filmy. Nějakým spíš nenápadným způsobem. Filmy jako zábava a zlatá éra Hollywoodu byly signované znamením Lva, to je něco docela jiného.

Zadumaný podzim
Vastup Saturna do Štíra

V říjnu 2012 se Saturn přesune ze znamení Vah do znamení Štíra a přibližně dva a půl roku tam setrvá. Skončí tak období, kdy jsme se ve zvýšené míře věnovali vztahům, kdy jsme si možná uvědomili, že ve dvou se to lépe táhne a že má smysl svoje partnerství budovat směrem k stabilitě a loajalitě. Vzorem nám v tom mohla být letošní čerstvá britská novomanželka Kate Middleton – Kozorožka, jak jinak:-) Na vysvětlenou pro neznalé: Saturn vládne znamení Kozoroha, jejich vlastnosti jsou analogické.

Nastává období, které nás povede spíš do ústraní, do bezpečí, k nám samotným. Saturn je hned po přechodu do znamení Štíra podpořen trigonem od Neptuna a sextilem od Pluta, pro naše ústraní budeme mít skvělé podmínky. Můžeme se zabývat hlubokými a pro nás podstatnými tématy.

Takto skvěle aspektovaný Saturn by mohl ukazovat na snahu o stabilizaci finančního a bankovního sektoru restriktivními opatřeními, pravidly a disciplínou. Horoskop USA a Eurozóny ukazuje na podzim podobným směrem. Na druhé straně bych Saturna nepřeceňovala, problémy jsou hlubší, než aby na ně stačil.

Na pořad dne přijdou i otázky moci. Využít situaci a uchopit pro sebe, co se dá. Obsazený Štír v příštích letech zavání i hrozbami, zbrojením, špionáží, aférami. Nelze než doufat, že na to kvůli řešení ekonomických problémů nezbude čas a energie.

Ještě jednou totéž, tentokrát chronologicky

V červnu se poprvé sevře v předpovědi tolikrát zmiňovaný kvadrát Pluta s Uranem. V nějaké konkrétní formě vyvrcholí napětí, které se hromadí v poslední době. Může mít podobu občanských nepokojů, ekonomických problémů, může být doprovázeno výrazným přírodním jevem. Bude to první vlaštovka, podle které budeme moci lépe usuzovat na to, co nás čeká s přestávkami do roku 2015.

Rovněž v červnu se přesune Jupiter ze znamení Býka do znamení Blíženců. Ve srovnání s ostatním děním nadcházejícího roku to bude spíš přehlédnutelné, ale asi by nebylo fér to nezmínit. Bude přát komunikaci na všech úrovních, společenským kontaktům, písemnostem, cestám, dopravě. Přestane držet ochrannou ruku nad hmotnými otázkami, požitky a financemi. V posledním roce to byla pomoc sice slabá, ale přeci jen nějaká.

V září se opět připomene kvadrát Pluta s Uranem svými divokými a eruptivními energiemi. Po červnu už budeme v odhadování vývoje moudřejší.

V říjnu se odehraje poslední významný přesun roku 2012, a sice Saturn se cca po dvou a půl letech přesune ze znamení Vah do znamení Štíra. Uleví se nám ve vztazích. Atmosféra poněkud ztěžkne, stáhneme se víc k sobě. Pro příští dva roky se začneme opravdu vážně zabývat financemi. Duchovědně orientovaní jedinci budou vážně usilovat o pokrok.

Ledy praskají, ale voda pod ledem je klidná

To je absolutně nejvýstižnější obraz, který mne napadá pro dění v následujících letech: budou praskat ledy, protože proti sobě jdou dvě síly – tlak (Pluto) a praskání (Uran). To se ovšem děje jen na povrchu, pod ledem je hluboká a klidná voda (Neptun v Rybách), naše nitro. To je myslím nadějeplný závěr:-)

Z webu: http://www.astro-coaching.cz/predpovedi2012_svet.php


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý