Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


O pravém poslání astrologie
Co je to „člověk“.

Význam čtyř živlů ve zvěrokruhu
Znovurozdělení zákl. znamení na 12 částí (po 2,5 stupňů)
a jejich význam
Dvanáct úrovní mysli a aktivace srdeční části mysli

Jaroslav Popelka
(přednáška na astrologické společnosti v Ostravě dne 12.5.2012)

Astrologie tak, jak je běžně podávána, je naprosto mrtvá záležitost. Astrologie by měla primárně sloužit k poznání člověka. Ještě jsem se ale s takovou astrologií nesetkal.

Poznámka posluchače: Astrologie vznikla před 3000 lety na královských dvorech, kde potřebovali vědět, jestli bude úroda, jestli se lidé nebudou bouřit, jestli bude nějaký útok na panovníka a vůbec ho nezajímalo nějaké poznání člověka.

J.P.: Mohl bych ti oponovat, to již byli ti hloupí králové, ale před nimi byli osvícení králové, kteří moc dobře věděli, že se vše odvíjí od poznání člověka (viz pyramidy). Pokud někdo používá astrologii k tomu, jaká bude úroda, dnes jsou meteorologové tak daleko, že k tomu snad nepotřebujete astrologii. Vše se vyvíjí. Kdysi zde bylo nějaké poznání esoterních nauk, ale dnes jsou inkarnováni lidé, kteří mají ještě vyšší poznání. Tito lidé většinou nepůsobí na veřejnosti, protože kdyby začali své myšlenky prezentovat veřejně, byli by asi nepochopeni. Degradace lidských myslí je obrovská. Kolik je dnes lidí, kteří prahnou po skutečném poznání? Minimum. Máme zde čím dál větší množství televizních kanálů a ukažte mi jeden, kde byste se dozvěděli nějaké kvalitní duchovní informace.

Posluchačka: Třeba TV NOE.

J.P.: V TV NOE jsou většinou jen ortodoxní katolické informace. Tento systém se snaží naprosto cíleně veškeré duchovno potlačit. Systém vám dá jednou týdně nějaký křesťanský magazín apod., kde převládají náboženské řeči, které místo toho, aby něco osvětlovaly, to ještě více zatemňují. Pokud má někdo ambice, že bych chtěl dosáhnout hlubšího poznání, nemá skoro šanci. Na internetu je také mnoho nesmyslů v souvislosti s duchovní tématikou. Lidé však nejsou na té úrovni, aby správně rozlišovali, co je a co není kvalitní. Dnes si vysvětlíme, proč tomu tak je. Dnes bych chtěl naznačit, co je to člověk. Co je to člověk můžete krásně vyčíst a pochopit právě ze zvěrokruhu.
Astrologie – zodiak je krásný nástroj k poznání sebe sama. Kdo se snaží jej využít k poznání sebe sama? Skoro nikdo. Většina astrologů řeší jen tranzity, direkce a to, co bude. Ale to, co je pro váš život nejdůležitější v této chvíli, nikdo neřeší. Astrologie by vás měla přivést k tomu, co je pro váš život nejdůležitější a to něco je to (stav), co je nyní.

Když se zaměříme na kolečko, které jsem rozdělil na dvanáct dílů, všichni tušíme, že jde o zvěrokruh.

Pokud chcete v životě dosáhnout něčeho velkého, musíte si dávat vysoké ambice. Nesmíte si dávat nějaké průměrné cíle, ale ty nejvyšší cíle. Nejvyšší cíl je třeba získání nesmrtelnosti, získání schopnosti být trvale šťastný apod. Pro někoho to může znít jako chiméra, ale ten, kdo cítí, že to je možné, musí mít v prvé řadě odvahu si dát takové vysoké cíle.

Jestliže všichni známe posloupnost od Berana až po Ryby, nechci nyní pracovat se všemi dvanácti znameními, protože by to bylo zbytečně složité, ale chci říct určitou myšlenku a proto se budu snažit být maximálně jednoduchý a zredukuji dvanáct znamení na čtyři. Pokud máme Berana, je to ohnivé znamení, Lev a Střelec jsou také ohnivá znamení a proto si vyberu jen kvalitu ohně. To samé platí u dalších znamení (3 znamení země, vzduchu a vody).

Tím, že nebudu pracovat s dvanácti znameními, ale jen se čtyřmi, budu to kreslit trošičku jinak, protože když se podíváte do zvěrokruhu, jaká je posloupnost znamení? Oheň, země, vzduch a voda:

Toto uspořádání není náhodné, ale má logiku. Není dáno tím, že by si to nějaký astrolog vymyslel, ale je to dáno samotným životem. Abychom pochopili, co je to člověk, nakreslím čtyři živly tímto způsobem:

Čtyři živly představují čtyři složky, ze kterých je vybudován člověk. Abyste mohli rozumět sami sobě, musíte pochopit, co jsou tyto čtyři složky v člověku a hlavně – jaký je mezi nimi vztah. Tyto čtyři složky neexistují jakoby samy pro sebe, ale navzájem se ovlivňují. Pokud nemáte dostatečné pochopení, co tyto čtyři složky (živly) představují a pokud nevíte, jak tyto čtyři složky navzájem kooperují, nemůžete se nikdy stát mistry svých životů. Budete chodit maximálně s hlavou plnou pouček, které vám budou k ničemu. Aby byl váš život kvalitně prožíván, nestačí mít něco v hlavě, ale musíte život žít. Pokud je život správně chápán a prožíván, stává se v tu chvíli tvůrčí záležitostí.

I když život probíhá v této posloupnosti – oheň – země – vzduch – voda, musíme si ujasnit, že to, co leží ve zvěrokruhu proti sobě, jsou dvě složky, které se bezprostředně navzájem ovlivňují, co se týče existence. S nadsázkou řečeno: Oheň může existovat bez země a vody, ale v žádném případě nemůže existovat bez vzduchu. Když odstraníte vzduch, zanikne i oheň. A naopak. Stejně to platí pro spojení země a voda. Existence živlu země je bezprostředně podmíněna existencí živlu voda. A naopak. To je význam opozice.

Čtyři složky naší bytosti:
Oheň – země – vzduch – voda.

Devadesát devět procent lidí nezná ani jednu z těchto čtyř složek.

Oheň: Vaše vlastní Já (vaše skutečná totožnost).

Je to jádro vaší bytosti, to živé, co vás oživuje. Z ohně čerpáte veškerou vaší životní energii. Účelem veškerého života je, aby se každý člověk dostal do vědomého kontaktu s tím, co je symbolizováno jako oheň. To, že se někdo doopravdy setká s jádrem své bytosti, se podaří jednomu z milionu. Jestli je v ČR deset takových lidí, je to hodně. Je to sice složité vypátrat svoji ohnivou složku, ale současně tvrdím, že to není až tak složité. Je to složité pro ty, kdo neznají význam těchto čtyř živlů a to, jakým způsobem spolu kooperují. Oheň je to, jak ve vás proudí životní energie. To je dáno posloupností čtyř živlů v zodiaku. Oheň je to nejpodstatnější ve vaší bytosti. Je to vaše totožnost, vaše Já. Právě proto všechny ohnivé znamení (Lev, Střelec a Beran) hovoří o procesu individualizace, což je proces, kdy chceme vypátrat své vlastní Já. Mnoho lidí si myslí, že když znají své tělo, že se znají. Někdo se pak domnívá, že když zná svůj charakter, co se týče morálních či mentálních a emočních kvalit, že se zná. To ale není pravda. Jak fyzično, tak vaše psychika jsou jen obalem vašeho Já. Není to samotné Já, které je ještě mnohem hlouběji. Až se začnete setkávat se svým vlastním Já, budete zažívat, že toto Já je Bytost, která je duchovního rázu, která neustále zažívá štěstí, která má dokonalou lidskou podobu. Vaše pravé Já je neustále mladé, nepodléhá smrti, zániku, je věčné. Toto Já je Láska sama. Toto Já je neskonale moudré, je to Moudrost sama. Pokud se setkáte se svým pravým Já, získáte hlavně schopnost čerpat Moudrost sami ze Sebe. Toto Já zná všechny věci. Když se setkáte s tímto Já, zjistíte, že toto Já žije v duchovním světě. Navíc budete otřeseni poznáním, že toto Já jste Vy sami! Vy jste si o sobě vždycky mysleli, že jste něco, čím jste nikdy nebyli. Tato Bytost je vaše pravá totožnost. Problém je v tom, že pozemšťan nevěří, že taková nádherná Bytost existuje a když už věří v existenci této Bytosti, nevěří, že je poznatelná a když už věří, že je poznatelná, člověk si nechce připustit, že tato Bytost je přímo On sám. Tuto Bytost můžeme nazvat nebeským člověkem. Vaše pravá totožnost je to, že jste nebeský člověk. Fyzický, tělesný člověk je pouze šat, do kterého jste se oblékli a pozemšťan se dostal do té situace, že se ztotožnil se svým šatem. Člověk – pozemšťan zapomněl, že je tímto nebeským člověkem.

Představte si, že se narodíte do tohoto světa a vaši rodiče by vám dali nějaký skafandr, který by byl z nějakého materiálu, že jak byste rostli, by se přizpůsoboval vašemu tvaru a nějak by vás neobtěžoval a byl by pohodlný. Co by se stalo, kdybyste se znali pouze z pozice tohoto skafandru? Co byste si o sobě mysleli? Že jste ten skafandr. Až někdy v dospělosti by někdo přišel, otočil by vás, odepnul by zip vzadu, sundal vám ho a vy byste byli v šoku, koho to vidíte. Skafandr je váš fyzický člověk, to nejste Vy! Kdybyste si začali uvědomovat rozdíl mezi vaším pravým Já a skafandrem, začali byste si také uvědomovat, zda existuje posmrtný život či ne. Uvědomili byste si, že vaše pravé Já je nesmrtelné. Vaše pravé Já je Život sám. Život je nezničitelný. Zničitelný je jen skafandr, když se opotřebuje, dá se pryč. To vše se nalézá za slovíčkem oheň.

Vzduch – mysl (partner ohně - Ducha).

Mysl umožňuje, aby byl váš život zajímavý a pestrý. Vaše pravé Já nemůže existovat, pokud by nemělo k dispozici mysl. Oheň bez přístupu kyslíku nehoří. Váš nebeský člověk nemůže existovat bez myšlení. Na internetu se nyní začínají hodně objevovat videa přednášek Eckharta Tolleho, který napsal knihu Moc přítomného okamžiku. To jsou takové bludy, co on vykládá. Ve videjích ho uvádějí jako maximálně osvíceného mistra. Říkal jsem vám, že vaše pravé Já nemůže existovat bez myšlení. Lidí, jako je Eckharta Tolle, je spoustu, kteří vám tvrdí, že se musíte vymanit z myšlení, že se musíte oprostit od svého Já. To jsou ale absolutní nesmysly. Víte, kolik lidí jim věří? Zvěrokruh vám to říká jasně: Vaše Já nemůže být bez myšlení. Další skutečnost je, že pokud se chcete setkat s nebeským člověkem (vaším pravým Já), máte jedinou možnost, jak toho můžeme dosáhnout – skrze vaši mysl. Tento nebeský člověk je očima neviditelný, nemůžete ho nahmatat rukama, proto v lidské mysli vzniká domněnka, že je skoro nereálný, protože reálné je jen to, co vidíte očima, co hmatáte rukama. Tento nebeský člověk je ale mnohem reálnější než vy. Vy jste proti němu jako mlha. On je veškerá vaše realita. Abyste prakticky spatřili vašeho nebeského člověka a abyste s ním měli praktický kontakt, jediná věc, která vám to umožní, je vaše mysl. On je spatřitelný a nahmatatelný jen prostřednictvím vaší mysle. V průběhu dnešní přednášky si řekneme důležité věci o mysli. Lidé neumí pracovat se svojí myslí. Není mysl jako mysl. Potom vám vysvětlím, proč. Vaše pravá identita může být uchopena a poznána jedině prostřednictvím mysli, ale musíte vědět, jak na to.

Přemýšleli jsem někdy nad tím, co je to mysl? K čemu slouží mysl, kromě toho, že je to ona, která vám může nabídnout setkání s vaším pravým Já? K čemu vaše Já potřebuje mysl? Abyste si něco naskládali do hlavy? Vzduch je protiváha ohně, protože vaše pravé Já skrze mysl získává partnera, se kterým si může povídat. Mysl dále máme z toho důvodu, aby náš život byl pestrý a zajímavý. Kdybyste neměli mysl, váš svět by byl nudný a monotónní. Mysl je vaše schopnost vnímat odlišnost, vnímat věci novým způsobem. Mysl je vědomí odlišnosti.

Když před dvaceti lety byla založena pobočka astrologické společnosti, přece nechcete, aby to bylo stále stejné. Bylo by smutné, kdyby za těch dvacet let se lidé někam neposunuli, kdyby se nestali jinými, odlišnými. Jak se to udělá, že se stanete jinými? Tím, že se změní vaše mysl, do které vstoupilo něco a vy začínáte vidět věci jinak. Esence mysli je vaše schopnost si uvědomovat, že věci se odlišují. Nejen Uran je planeta změn, ale vzduch jako takový je o změnách. Jakákoliv planeta, která se nachází ve vzdušných znameních, usiluje o změnu. Kvalita, která je představovaná touto planetou, chce být prožívána novým způsobem. Jestliže jste se v minulosti naučili tuto planetu nějak žít a pevně se to ve vás zakořenilo, tak v tomto životě vše, co máze ve vzduchu, usiluje o nový pohled.

Představte si, že pojedete krajinou a uvidíte louku jen se samými pampeliškami. To by byl život bez mysli. Pokud máme mysl, na té louce budou tisíce druhů barevných květin. Není to mnohem zajímavější? Protože mysl je vědomí jinakosti, pomocí mysli můžeme život zažívat novými a mnohotvárnými způsoby. To je to opravdové manželství ( 1 a 7 dům, znamení): Ten Jediný (naše pravé Já, Bůh, který je společný všem lidem, je jedno v celém vesmíru) – jednota chce mít za svého partnera - mnohost. Jednota se nespokojí s nikým jiným než s nekonečností kvalit, barev, chutí, všeho. A naopak – nekonečnost respektuje pouze jediného Partnera (Jednotu). Veškerý život je o manželství toho Jednoho jediného s přenekonečnou bohatostí kvalit, tvarů, forem (nejen hmotných, ale mentálních, emočních, zvukových atd.).

Země – manifestace, projevování se. Rozčleňování.

Co je to země?

Posluchačka. Stabilita.

J.P.: Stabilita? Ne. Co může být stabilnějšího než oheň. Oheň je věčný, neměnný. Vždyť hmota tu dnes je a zítra je z ní prach. Hmota je to nejvíce pomíjivé. Živel země představuje zjevení. Co je to hmota? To je projevení se něčeho. Vezměte si zemi, půdu v zimě a najednou z ní na jaře začne něco růst, projevovat se, manifestovat nějakou rostlinou. To něco, co se takto manifestuje, zde už bylo, jen čekalo, až se manifestuje. I vaše tělo je jen manifestace něčeho. To něco (vaše Já) existovalo ještě než jste měli toto tělo, ale čekalo na určitý okamžik, aby se manifestovalo a v tu chvíli se začalo vytvářet vaše fyzické tělo. Neberte hmotu nějak úzkoprse a nemyslete si, že Vy jste hmota. Vy jste někdo jiný, který se jen hmotou zjevuje. Všechny prvky, které máte v zemských znameních, usilují o manifestaci. Tam, kde máte v horoskopu Saturna, jste si dali v prvé řadě za úkol něco zmanifestovat. Proč je důležitý proces manifestace? Oheň má za partnera mysl, která mu dává možnost vnímat věci novým a pestrým způsobem. To nikdy neskončí. V tom je esence výroku „Blahoslavení chudí duchem“. Nemyslete si, že když o nějakém tématu více hodně, že víte vše. Každá věc může být poznávána novým způsobem až do nekonečna. Ale pokud je nějaký manžel, který má pěknou manželku, nemůže ji trápit hlady, měl by jí dát najíst. Jestliže má mysl schopnost vnímat věci novým způsobem a je schopna vytvářet v našich životech bohatství, tak co by mohla vidět novým způsobem, když by nebyl žádný objekt, který by mohla pozorovat? S čím by pracovala? Nad čím by přemýšlela, když by nic nebylo? Oheň jí musí dávat potravu. Teprve pokud máme k dispozici něco manifestovaného, může přistoupit mysl a může přemýšlet nad tím, co vidí. Kdyby nedal oheň mysli potravu, mysl nemá nad čím přemýšlet. Hmota – zjevení je potrava, kterou je živena naše mysl. Až když mysl začne nad objektem přemýšlet, může mu lépe rozumět a vidět ho novými způsoby. Vše, co je hmotné, je projevení Ducha za účelem toho, aby mysl měla o čem přemýšlet. Lidé ale nejvíce přemýšlejí o tom, co dělá dobře jejich tělu. Naše pravé Já žije v jednotě, je to jednota sama. V okamžiku, kdy se náš nebeský člověk začne manifestovat, dochází k porušování jednoty. Procesem manifestace vzniká mnohost. Pokud začne jednota vystupovat sama ze sebe směrem ven, v tu chvíli dochází k rozčleňování, rozdělování a z jednoty vzniká mnohost. Kdybychom neměli fyzická těla, budeme jen jednou bytostí. V Duchu jsme jedna Bytost. Když si ale dáme na sebe těla, máme pocit, že je nás více.

Voda – pocity, funkce spojování, sjednocování.

Voda má funkci slučování. Je to protipól země (rozčleňování, separace). Pokud žena či muž potká opačné pohlaví, dochází k bouřlivé emoční reakci, která slouží k tomu, aby došlo k nějakému spojení.

Posluchačka: Anebo naopak, k odloučení.

J.P: Samozřejmě, každá věc má rub a líc. Jestliže emoce slouží jako funkce slučování (na základě pozitivní emoce), může to proběhnout v záporné složce, která se nazývá averze, nenávist (negativní emoce). Pokud je ta emoce pozitivní, chcete se spojit a sloučit do jednoho celku, ale pokud mají emoce zápornou kvalitu, chcete, aby šel ten člověk pryč, protože je vám nepříjemný, nesympatický, to je pak proces vylučování. Pak se nemůžeme divit, že vodní kvalita Štír má na starosti vylučovací orgány. Pokud je podstatou emocí slučování (popř. vylučování), na lidské úrovni dochází k vytváření skupin. Lidi jsou k sobě přitahováni nějakou emocí. Živel vody má na starosti skupiny – ať je to rodina, kolektiv a hovoří o skupinovém životě. Rak – rodina. Ryby – skupina na bázi nějakých idejí (církev, mystická skupina apod.). Štír je taky skupina lidí, kteří spolu něco emočně sdílejí. Tak jako naše pravé Já potřebuje mysl vyživovat, potřebuje naše pravé Já něco manifestovat. Vše, co se v našem životě manifestuje, je potrava, kterou naše Já dává naší mysli. Vše, co se vám v životě děje na hmotné úrovni, vám dává váš nebeský člověk. Není to náhoda, ale dar vašeho nebeského člověka, který je dáván vaší mysli. Mysl má vypátrat, že vše, co se vám v životě odehrává, má nějaký smysl a pokud to zjevené poselství nepochopíte, pak to pro vás nebude mít smysl, nebudete chápat, proč se to děje a řeknete si, že jste hříčka nějakého slepého osudu. Můžete to vypátrat jedině tím způsobem, že navážete kontakt s vaším pravým Já a že se Ho zeptáte, proč se tyto věci dějí a k čemu slouží, protože to vám může vysvětlit jedině On, nikdo jiný.

Voda je pokrm, kterým naše mysl živí naše Já. Jestliže se vaše Já nějakým způsobem zhmotňuje ve vašem životě, vaše mysl začne nad tím přemýšlet a buď se jí to líbí anebo nelíbí. Pokud se jí to nelíbí, řeknete si, že vaše Já je nějaký darebák, že vám dává nějaké nepěkné věci. Češi jsou největší ateisti, protože mají pocit, že se jim jejich život nelíbí a tak ani nechtějí mít nějaké vyšší Já. Pokud se ale vaší mysli líbí, co přijímá od svého Já, vznikají příjemné pocity a vaše mysl se chce s tímto Já spojit. Naše pravé Já skrze hmotu živí naši mysl a naše mysl tím, jaké vytváří emoce, krmí naše pravé Já. Buď k tomuto Já cítíte vděk, pokoru, sympatie, anebo cítíte nenávist, lhostejnost a nezájem. Samozřejmě mysli, která cítí ke svému Já nenávist, se nikdy toto Já nezjeví. A naopak.

Víme, že každý z čtyř živlů má tři části (kvality). V astrologii se to nazývá základní, pevná a pohyblivá kvalita. Tyto tři kvality představují důležité součásti našich bytostí. Každá tato funkce (pravé Já, manifestace, vnímání odlišnosti a proces slučování) musí mít tři kvality. I Život má tři kvality. Ve všech čtyřech složkách naší bytosti existuje kvalita Lásky, kvalita Inteligence (Moudrosti) a užitečnosti (Vůle).

Všechna pevná znamení hovoří o Lásce, všechna pohyblivá znamení hovoří o Inteligenci a všechna základní znamení hovoří o užitečnosti.

Zde je základní problém, protože lidé nevědí, co je to Láska. Přemýšleli jste někdy nad tím, co je to Láska? Pro většinu lidí představuje láska nějaký mimořádně citový vznět, který vás nutí přemýšlet (ve většině případů) o někom, kdo je opačného pohlaví. Kdybyste šli ještě hlouběji, zjistili byste, že Láska je energie, která vás nutí konat, něco vytvářet. Jestliže vidíte, že se někde něco děje, třeba že nějaká planeta obíhá kolem Slunce, vězte, že je za tím Láska. Jestliže vidíte, že někdo někoho vraždí, je za tím také láska, ale pekelná. Je dobré si uvědomit, jaká je v našem životě láska, protože až jednou odejdeme z tohoto světa a přejdeme do dalšího světa, tam budeme postaveni a rozděleni na základě lásky, kterou v sobě chováme. V duchovních světech je činitel, který nás umísťuje do tzv. nebe či pekla, naše láska, kterou máme. Láska vás nutí něco konta určitým způsobem. Kdyby ve vás nebyla láska, nejste schopni mluvit, myslet, pohnout ani prstem. To vše je dílem lásky. O tom hovoří pevná znamení, která jsou o lásce – tvořivosti.

Ve zvěrokruhu je posloupnost pevného znamení, pohyblivého znamení a základního znamení atd. Je zde láska, nějaká energie, která vás nutí a současně vám dává možnost něco konat. Následuje pohyblivá kvalita, protože souvisí s inteligencí (moudrostí). Žádná tvůrčí energie nepůsobí slepě. Každá tvůrčí energie působí určitým směrem či v určitých drahách. Když vaše srdce vytlačuje krev, ona neproudí nějak nahodile, ale po určitých drahách. Moudrost je usměrňování tvůrčí energie. Láska nepůsobí slepě, působí skrze inteligenci. Inteligence je nástroj Lásky, je to prostředek, jak působí určitá tvůrčí energie. Jestliže máte nějaké planety v pevných znameních, tyto planety usilují o zvýšení své tvořivosti; jestliže máte nějaké planety v pohyblivých znameních, kvality, představované těmito planetami, usilují o zvýšení inteligence. Jestliže máte schopnost tvořit (protože jste obdařeni nějakou tvůrčí energií), zákonitě musíte mít nějakou inteligenci, která je schopna tuto tvůrčí energii nějakým způsobem směrovat, a když působí tvůrčí energie alias láska přes inteligenci, co vznikne? Mělo by to nějaký smysl, aby existovala nějaká tvůrčí energie, která je usměrňovaná moudrostí, aby to nemělo žádný efekt? Jaký je cíl? Cíl je, aby vznikla nějaká užitečnost.

Láska působí skrze inteligenci proto, aby vzniklo něco užitečného. Kdyby veškerý život nesměřoval k nějakému užitku, nemělo by to smysl. Život nepůsobí tak, aby tu bylo něco neužitečného, vždy musí vzniknout nějaký užitek. Všechna základní znamení hovoří o nějaké užitečnosti. Ve živé i neživé musí mít specifické vlastnosti, které dávají užitečnost. Kdyby měla ocel stejné vlastnosti jako nějaký šutr, ocel by ztratila užitečnost, ale v tom, že je pružná, pevná atd., je její užitečnost. Z oceli můžete vytvářet různé stroje a nástroje, které jsou v životě prospěšné. Jestliže je člověk, který umí jen podvádět a krást, je v tom jeho užitečnost v negativním smyslu, protože kdo je to zloděj? To je člověk, který je obdařen určitými vlastnostmi, díky kterým je to zloděj. Užitečnost (v negativním smyslu) zloděje je v tom, že krade.

Lev vás obdarovává tvůrčí energií. Lev ve vás generuje lásku. Lev představuje srdce. A láska vzniká v srdci.

Ve Střelci tato tvůrčí energie, která byla vygenerovaná v srdci, dostává určitý směr. Ve Střelci máte nějaké ideje, získáváte smysl života a jestliže má pro vás něco nějaký smysl, to modifikuje usměrnění vaší tvůrčí energie.

V Beranu to vyústí v to, že se stáváte bytostí, která je obdařena určitými vlastnostmi, které bezprostředně charakterizují vaše vlastní Já. To nejsou vlastnosti vašeho těla ani vaší mysli (duše) ani charakteristika vašich emocí, to je charakteristika něčeho živého ve vás – vaší pravé individuality.

Beran a první dům: Všechny kvality, ať už znamení na Ascendentu či planety v prvním domě, jsou kvality, které se máte naučit zosobňovat. Tyto kvality by se měly stát nedílnou součástí vašeho Já. Pouze vy byste měl tyto kvality zosobňovat a v tom bude pak vaše užitečnost.

Máme čtyři živly a každý živel musí mít tyto tři složky: Lásku (tvůrčí energii), Inteligenci (Moudrost), která dává směr proudění této tvůrčí energii a nakonec je vznik určitých specifických vlastností, a právě tím, že někdo či něco má tyto vlastnosti, se vytváří jeho individuální užitečnost. Díky tomu, že dřevo má určité vlastnosti, můžete z něho dělat nábytek, můžete ho použít jako topivo atd. tyto specifické vlastnosti dřeva jsou současně jeho užitečností.

To je důležité ještě z dalšího hlediska (to se dozvíte až po vaší fyzické smrti), když si vezmete oblasti, které se nazývají nebeské a pekelné, podle toho je rozděleno nebe a peklo. I v duchovních světech má nebe tři úrovně: Nejvyšší nebe je nebe tvořivosti, nebe Lásky, nižší nebe je nebe Moudrosti a to nejspodnější nebe je nebe užitečnosti. Každé toto nebe má své obyvatele, přičemž nejdokonalejší jsou obyvatelé nebe Lásky, méně dokonalí jsou obyvatelé nebe Moudrosti a nejméně dokonalí jsou obyvatelé nebe užitečnosti, ale ti obyvatelé, kteří žijí v nejspodnějším nebi jsou proti nám, pozemšťanům Bohové. Vy se do jednoho z těchto nebí po smrti můžete dostat, pokud budete vědět, jak na to. Takto jsou rozděleny i pekla. V tom nejhlubším pekle jsou bytosti, které jdou nejvíce proti Lásce, v méně horším pekle jsou bytosti, které jdou proti Moudrosti a v nejméně pekelném pekle jsou bytosti, které jdou proti užitečnosti. Každý z nás může po smrti po nějakou dobu fungovat tak, jak byl zvyklý zde, ale jednou pak přijde okamžik, že se budeme rozhodovat, zda půjdeme nahoru nebo dolů. Tomu se nevyhneme.

Rozdělení astrologického znamení na dvanáct částí po 2,5 stupních

Princip je vždy maximálně jednoduchý. Každý jednoduchý princip se dá kombinovat do čím dál větších složitostí. V astrologii to vnímáme způsobem, že máme dvanáct znamení a pokud si vyčleníte jedno znamení, např. Berana, tak v každém znamení je obsažen celý zvěrokruh. V každé části je obsažen celek. Na psychologické úrovni C.G. Jung zjistil, že v nitru každého člověka jsou obsaženi všichni lidé, kteří žili na této planetě a kteří zde ještě žít budou. Já jdu ještě dále než Jung, protože tvrdím: V nitru každého člověka jsou obsaženi obyvatelé celého vesmíru, kteří tady byli a kteří tady ještě budou.

I v samotném znamení Berana začneme vnímat ještě další zabarvení. Není Beran jako Beran. Každý 2,5 stupně má jiné zabarvení. Je to stále stejná kvalita (Beran), ale již s nějakým specifickým zabarvením.

U znamení Kozoroha začíná znovurozdělení znamení Kozorohem, pokračuje Vodnářem, atd.:

V každém znamení je obsažen celý zvěrokruh, přičemž to zabarvení spočívá v tom, že vždycky prvních 2,5 stupně má stejnou kvalitu jako to samotné znamení. Beran začíná Beranem, Kozoroh Kozorohem, Váhy Váhami atd. Někdo ale uvažuje tak, že každé znamení začíná svým znovurozdělením prvních 2,5 stupňů kvalitou Berana. Není to tak. Prvních 2,5 stupně má vždy kvalitu daného znamení. Víte, proč to tak je? Posluchač: Musí tam být vždy opozice.

Další posluchač: Ty vlastnosti toho znamení jsou v prvním 2,5 stupni nejsilnější.

J.P.: Nejryzejší. Když si vezmete zvěrokruh se znamením Berana, a máte také znamení Kozoroha, tak jaký mají mezi sebou aspekt? Kvadraturu. Kdyby fungoval princip, kdyby každé znamení začínalo Beranem, tak Beran začíná Beranem a kdyby měl začátek Kozoroha také kvalitu Berana, tak Beran nemůže být v kvadratuře vůči Beranu:

Když bude začátek Kozoroha také Kozoroh, tak prvních 2,5 stupňů Berana je Beran a bude v kvadratuře s prvním 2,5 stupňů Kozoroha, tedy je to kvadratura.

V každé části je obsažen celek. I z duchovního hlediska platí, že Bůh je vše ve všem. když si představíte, že Beran je ohnivé znamení (naše pravé Já, které je duchovní podstaty) a je znovurozdělitelný do celého zvěrokruhu, co to znamená? Nemyslete si, že Duch (naše pravé Já) je něco monotónního.

V našem pravém Já existujete tendence být bezprostředně sám sebou (Beran – Beran), dále zde existuje tendence manifestovat se navenek nějakou činností - Beran – Býk, v našem pravém Já je tendence komunikovat Beran – Blíženci, v našem Já je tendence shlukovat se Beran – Rak, to vše v našem Já je.

Každé znamení souvisí s určitým orgánem a částí těla. I vaše duchovní Já má určité orgány. Není to jen výsada vašeho fyzického těla, že má játra, slezinu, srdce atd., ale orgány má i vás duchovní člověk.

Když se podíváte na Kozoroha (zemské znamení, zjevování, manifestace), první dvanáctina je archetyp – ryzí manifestace. Ale Vodnář – z duchovního hlediska je funkce přemýšlení. Takže v Kozorohu existuje i touha manifestovat přemýšlení. V části Ryb se chce zjevovat víra. V části Berana se chce zjevit určitá Individualita atd. proces manifestace může proběhnout dvanácti způsoby.

Druhá dvanáctina znamení Kozoroha je Kozoroh – Vodnář. Je to schopnost projevit přemýšlení. Myslíte si, že tuto schopnost má třeba želva? Určitě ne. To dokáže pouze člověk. Pouze člověk je vybaven takovým mozkem, který mu umožňuje projevit přemýšlení navenek. V části Kozoroh – Blíženci jde o komunikaci. Jestliže chápete, že Blíženci jsou o komunikaci, schopnosti psát, je to kvalita projevování se pomocí komunikace, psaného slova. Kdo má schopnost psát? Zvířata či lidé? Lidé. Vidíte, že zvěrokruh popisuje člověka (nebeského člověka) a ne zvíře. Zvíře nemá tyto schopnosti.

Váhy jsou vzdušné znamení, představují mysl. Je tedy jasné, že mysl má dvanáct schopností. Máte mysl, která je navýsost ryzí (Váhy – Váhy). Dále je ne vaší mysli složka, která přemýšlí o touhách. (Váhy – Štír). Další část mysli se zabývá idejemi (Váhy – Střelec). Další část vaší mysli se zabývá hmotným světem (Váhy – Kozoroh). Další část mysli je velice tvořivá (Váhy – Vodnář), to je mysl, která přemýšlí. Další část mysli se zaobírá vírou (Váhy – Ryby). Další část mysli se zaobírá Individualitou (Váhy – Beran). To ve je ve vaší mysli. vy jste ale zatím vaši mysl používali velice nedokonale. Používali jste zatím část vaší mysli (Váhy – Kozoroh), která souvisí s Kozorohem a která se zaobírá fyzickým světem. Vůbec jste nepoužívali část vaší mysli, která souvisí se Lvem (Váhy – Lev), která se zaobírá srdcem. tato část vaší mysli je tou nejdůležitější částí, a skoro nikdo o tom neví.

Jestliže vaše fyzické tělo má jednotlivé části a jednotlivé orgány, i vaše mysl má jednotlivé části a orgány. Vy jste ale uvěřili hloupé myšlence, že myslet se může jedině mozkem. Mysleli jste si, že vaše mysl je jen část Váhy – Kozoroh. To nejcennější ve své mysli, co máte, je část Váhy – Lev, což je mysl, která je určena k tomu (a je jediná), aby mohla komunikovat se srdcem.

Jestliže pochopíte, to, co jsem nyní nastínil, a co ještě doplním, a začnete to prakticky využívat, budete za vodou.

To, že v každé části je celek, vám odhaluje velice důležitou věc. Vše, co je, má orgány. Nemyslete si, že když vaše fyzické tělo má určité orgány a různé části, že je nemá vaše emocionalita a mentalita (mysl). Někdo si myslí, že mentální tělo je něco jako nějaká zásobárna nějakých myšlenek a idejí. Vaše mentální tělo znamená, že i když máte k dispozici jednu mysl, vaše mysl má jednotlivé části, střediska, a každé to středisko má talent a schopnosti na něco jiného. Ve vaší mysli existuje středisko – centrum, které je schopno zaobírat se vnějšími věcmi (tím, co se manifestovalo) – Váhy – Kozoroh. To je ta část vaší mysli, která úzce souvisí s vaším mozkem. A protože 99,99% lidstva využívá pouze svoji mozkovou mysl, jsou absolutní neandrtálci v duchovních věcech a nemají šanci je pochopit. Kozoroh je důležitá funkce. Je o manifestaci něčeho navenek. Kdyby neexistoval Kozoroh, nikdo tu nejsme. I Beran (Duch) má sekvenci Kozoroha, tedy i v Bohu je funkce něco zhmotňovat. To je božská schopnost. Na úrovni mysli je kombinace Váhy – Kozoroh schopnost vaší mysli vnímat a zaobírat se hmotnými skutečnostmi. Kdybyste neměli tuto část mysli, tak si ani nevyperete prádlo, protože by vás to ani nenapadlo. Problém je v tom, že lidé používají pouze tuto část mysli. Skoro nikdo netuší, že má i srdeční část mysli (Váhy – Lev). Vaše mysl má centrum, které odpovídá mozku a centrum, které odpovídá srdci. Nejen vaše fyzické tělo má srdce (jehož úkolem je pumpovat krev), ale vaše mysl má také srdce (mentální srdce). Pokud ho objevíte začnete používat, váš život se změní v pohádku. Zatím ho skoro nikdo vědomě nepoužívá, protože ani neví, že existuje. Toto mentální srdce nenachází v hrudi.

Dotaz posluchačky: V čem spočívá to používání?

J.P.: Úvodem jsem říkal, že existuje polarita oheň – vzduch. Živel ohně symbolizuje pravé Já. Pravé Já je živá Bytost. Vaše fyzické tělo nemá svůj život, je oživováno. Taktéž vaše mysl a emocionalita. Všechny tyto tři složky pouze nasávají do sebe život. Jen oheň je život, kterým jste přímo Vy, Vy jste ta živá bytost. Cílem ohně je – se ukázat a projevit tomuto fyzickému člověku. Oheň neustále o to usiluje. Váš fyzický člověk vám ale velice odolává a kašle na Vás. A vy jste z toho smutný. Běžte Ostravou a podívejte se do očí lidí, kolik z nich je radostných? Uvidíte smutné, nešťastné bytosti. A proč? Protože je vůbec nenapadne, že se mohou zkontaktovat se svým Já – Duchem. On jediný je schopen vnést do vašich životů Světlo, Radost, Štěstí. Bytost, která vám to může nabídnout, jste Vy! Vy, jakožto nebeský člověk, který naprosto reálně existujete a který se snažíte vklouznout do lidského vědomí, ale váš pozemšťan na vás kašle. A i kdyby na Vás nekašlal a zůstal v postoji, kdy používá mozkovou mysl, nemá šanci si Vás uvědomit. Nebeský člověk se může do pozemšťana dostat jedině skrze mysl a ne skrze celou mysl, ale pouze skrze její srdeční část.

Meditace:
Jak to dělám já: Když si uděláte někdy čas, sednete si do klidu a musíte uklidnit mozkovou mysl. Ne ji vymazat, ale uklidnit. Přirozenost mozkové mysli je přemýšlet o vnějších a praktických věcech, ale pokud právě nemusíte plnit své praktické povinnosti, dejte jí odpočinutí a klid. když tuto mysl uklidníte, musíte svoji pozornost z hlavy přesunout do hrudi. Sedněte si, zavřete oči a začněte pozorovat dýchání v plicích. Pozorujte to pět, deset minut. Musí dojít ke stabilizace v hrudi (sestoupení z hlavy do hrudní oblasti). V hrudi začněte myslet: Opakujte si třeba jen myšlenku: Já myslím. Musíte myslet v hrudi, odpojeni od mozku. Dále začnete myslet, že v hrudní oblasti se nachází živá Bytost. Vaše mozková mysl je vypočítavá, studená, vše hodnotí věcně. Pokud však začnete aktivovat hrudní mysl, zjistíte, že je horká. Uvažování této srdeční mysli je vřelé a srdečné. Dále musíte přemýšlet nad tím, že se chcete s touto Bytostí setkat a musíte k Ní začít cítit pěkné pocity, musíte si myslet, že tato Bytost vás má ráda. V tomto prostoru začnete pociťovat, že se vám tam chce Někdo objevit. Ve finále musí dojít k tomu, že se vám tato Bytost objeví a když se podíváte na tu Bytost, zjistíte, že jste to Vy. V tu chvíli dojde k radikální změně. Před tímto prožitkem jste zažívali, že jste fyzické tělo a najednou začnete zažívat, že jste uvnitř tohoto fyzického těla a fyzický člověk je jen váš obal, je to nástroj, pomocí kterého zde ve světě něco uskutečňujete. Když zažijete první kontakt s touto Bytostí způsobí, že už bez Ní dále nemůžete žít. Nic na světě vám nemůže dát více než kontakt s touto Bytostí. Zjistíte, jak jste úžasní a jak jste celé roky ignorovali a netušili, kdo jste. Když jste v tomto stavu, zjistíte, že fyzický člověk nehraje v tomto procesu žádnou roli. Vy ho jen přinutíte, aby byl v klidu a nepletl se do tohoto procesu, ale jen v tichosti pozoroval, co se ve vás odehrává. A co se bude ve vás odehrávat? To, že se vaše srdeční mysl snaží někoho vypátrat, že přemýšlí o Někom, kdo je ve vašem nitru a že ten Někdo jste Vy. Vaše hrudní mysl vás musí dotlačit k prožitku, že si začnete uvědomovat Sebe sama jakožto někoho, Kdo je přítomen v hrudi. Pokud se vám to podaří, úplně to změní váš život. Váš život bude jedna velká extáze. A toho můžete dosáhnout pouze aktivací hrudní částí mysli, ničím jiným.

Pak zjistíte, že i vaše pravé Já má čtyři základní polohy. Nejzákladnější poloha je, že je navýsost samo sebou. Druhá jeho poloha je, že se chce projevovat navenek (ve světě). Třetí poloha je, že vaše Já chce mít partnera. Čtvrtá poloha (jsou zde dva úhly pohledu) je, že vaše pravé Já se chce před člověkem skrýt.

Pokud si tuto Bytost zrealizujete, získáte Partnera na věky věků a lepšího Partnera už nikdy nebudete mít. S tímto Partnerem můžete zažít kamarádskou lásku, mileneckou lásku, bratrskou lásku, mateřskou, otcovskou lásku. Všechny tyto lásky On má v sobě a vy si můžete vybrat, kterou lásku budete zažívat. Lidé ani netuší, že všechno, co ve svém životě hledali, bylo hledání Někoho, s kým mohou zažívat do nekonečna Lásku; Někoho, o kom ví, že je nikdy nezradí, Někoho, kdo je jen Miluje. To všichni hledají a ani o tom neví a ani nevěří, že Někdo takový existuje. Ale je to možné, On existuje a On to chce a je smutný z toho, jak jsou lidé natvrdlí a jak to nechtějí najít a když už to hledají, tak nejsou schopni to najít.

Dotaz posluchačky: Když to tedy člověk najde sám v sobě (to své Já), tak jak se mu pak žije ve světě ve vztahu k ostatním? Necítí se třeba hodně osamocen?

J.P.: Dobře se mu žije. Pokud v sobě navážete vnitřní kontakt, určitě nejste osamocen, protože máte Někoho, kdo vám vynahradí celé lidstvo. Dokonce budete velice často tuto samotu vyhledávat, protože když budete v přítomnosti jiných lidí, zjistíte, že jejich způsob uvažování ve vás potlačuje přítomnost této Bytosti. Nedělají to úmyslně, ale svým uvažováním třeba jen o tom, co budou vařit a co bylo v práci, vám to může způsobovat ztrátu přítomnosti této Bytosti.

Musíte se dostat do prožitku, že i když jste jedna, jste dvě. Je zde vaše Bytost a vaše mysl. Toto partnerství může být prožíváno na úrovni dvou. Když jste sama, nemůže být partnerství. Ale i když jste jedna bytost, toto partnerství probíhá mezi duchovní bytostí a vaší myslí (duší). Duchovní Bytost není žádná abstrakce, ale je to ta nejreálnější Bytost, která existuje. Vaše Já je vaše duchovní Srdce a Srdce se nikdy nepropůjčí k tomu, aby komunikovalo s někým jiným jinde než v Srdci. Duchovní Já uznává pouze jediného partnera a tím je srdce vaší mysli. Tyto dvě srdce (duchovní a duševní) se musí setkat. S mozkovou myslí nemáte šanci. Potom také objevíte, že máte vnitřní Hlas. Budete to zažívat tak, že přímo vy hovoříte ke své mysli. Nebudete hovořit v hlavě, ale budete hovořit v Srdci ( a ze Srdce) k srdci vaší mysli. Zjistíte, že tento Hlas je Boží Hlas v člověku.

Když se Vy odhalíte vaší mysli, bude to pro ni tak silný prožitek, že už vám na ničem jiném nebude záležet, než na tomto prožitku Lásky, protože zjistíte, že žádné hmotné okolnosti vám nemůžou tuto Lásku dát, ale také vám ho nemůžou vzít. Hmotné okolnosti se pro vás stanou vedlejší a budete mít jen jediný zájem – udržovat ve svém srdci spojení s touto Bytostí. Budete mít jediný zájem, aby vaše schopnost uvažovat srdcem byla neustále v kontaktu s Vámi. Jste to Vy, kdo se chcete vaší mysli odhalit!

Když se v prožitku Sebe sama utužíte, tak si lehnete, zaktivujete srdce své mysli, aby si uvědomovalo, že nejste ten ležící, ale že jste ten nacházející se v srdci, a najednou člověk jakoby odpadne a Vy se octnete v úplně jiném světě a zjistíte, že žijete i v noci, protože vaše Já nemůže spát ani zemřít. Vaše Já se jen zbaví na chvíli svého těla (ve spánku) a budete mít duchovní tělo, které bude naprosto reálné.

Tato Bytost má zájem, abyste se s Ní setkali jen z pozice Lásky. Pokud však toto setkání s touto Bytostí chce někdo začít používat pro nějaké hmotné účely a chce mít z toho světské výhody, tato Bytost se stáhne a nedá se vám poznat. Vaše pravé Já chce mít partnerství pouze na základě Lásky, chce mít naprosto intimní spojení, kdy dva k sobě chovají pouze laskavý vztah.

Když se bavíme o Duch, není to něco monotónního, ale Duch střídá své polohy. Pokud Duch střídá svoji polohu, dochází ke změnám na úrovni mysli, na úrovni emocí a na úrovni fyzična.

Když máte znamení Berana a rozdělíte si ho na dvanáct dílů, střídá se oheň, země, vzduch a voda. Zjednodušíme si to jen na čtyři živly. Beran je ohnivé znamení a jsou v něm obsaženy všechny čtyři živly.

V ohni je obsažen oheň, země, vzduch a voda.
V zemi je také obsažena země, vzduch, voda a oheň.
Naproti ohni je vzduch, ve kterém je obsažen vzduch, voda, oheň a země.
Naproti zemi je voda, ve které je obsažena voda, oheň, země a vzduch.

1. Duch – Oheň – Oheň:
Když vnímáte oheň jako vaše pravé, duchovní Já, má čtyři způsoby fungování. začíná to tím, že je oheň – oheň. To je ryzí stav, kdy je Duch sám sebou. K tomu je kvadratura země – země. V okamžiku, kdy je Duch ve svém ryzím stavu, země je schopnost zviditelnění, a ve stavu země – země je ryzí schopnost manifestace. V opozici je stav vzduch – vzduch, tedy ryzí schopnost myšlení. V kvadratuře je voda – voda, což je ryzí schopnost pociťování. Emoce se zaměřují na emoce.

Tabulka č. 2:

2. Duch – Oheň – země:
Všimněte si, co se stává, když Duch poskočí do druhého stavu, kdy Duch (naše pravé Já) se zaměří na živel země. Oheň – země.:

V Duchu převládá tendence se zviditelnit. Pokud se Duch chce projevit směrem ven, musí se něco změnit v úrovni hmoty, mysli a emocí. jestliže začne v našem duchovní Já převládat tendence, že se chce zhmotnit, k čemu musí dojít na úrovni hmoty? Musí dojít k aktivaci země – vzduch. Musí tedy dojít k zjevování mysli. Pokud se Duch chce projevit navenek, musí být k dispozici fyzický organismus, který je schopen vědomě myslet. Pokud by byl na světě člověk, který nemá schopnost vědomého myšlení, nemůže se nikdy projevit Bůh. Protože zvířata nemají schopnost vědomého uvažování, skrze zvířata se Bůh jakožto duchovní Bytost nemůže manifestovat.

Na úrovni mysli vzniká kombinace vzduch – voda. Vaše mysl se musí zaměřit na emoce, ale také si uvědomte, že jestliže země je směr ven, a pokud se Bůh chce projevit navenek, vaše mysl se musí obrátit dovnitř. Pokud nezaktivujete schopnost vaší mysli se obrátit do nitra, nikdy se vám nemůže Bůh (vaše pravé Já) zjevit.

Co musí proběhnout na emoční rovině (oheň – voda)? Vaše emoční složka se musí zaměřit na oheň (pocit Já). Pokud se nezaměříte na emoční rovině na pocit Já, nikdy se Bůh nemůže projevit, ale zůstane pořád v té své základně.

Není to tak jednoduché: Pokud chce Bůh opustit svoji božskou základnu, musí být splněny tři předpoklady: Na úrovni těla musí být organismus, který je schopen vědomě myslet. Na úrovni mysli se musíte obrátit do nitra. na úrovni emocí se musíte zaměřit na pocit svého Já. Všechny tyto tři faktory musí být splněny, pokud chce Bůh ze Sebe vystoupit a začít s projevovat navenek.

Tabulka č. 3:

3: Duch – vzduch:
Nyní docházíme k třetí poloze a to je to, co jsem vám vysvětloval, jak máte ve svém srdci myslet: Naše duchovní Já se přepne do úrovně vzduchu. Vzduch je vnímání odlišnosti.

Duch chce mít partnera. Na úrovni našeho fyzického člověka musí dojít k čemu? Je zde kombinace země – voda. V předcházejícím případě, kdy se chtěl Bůh projevit navenek, se vaše mysl musela obrátit do nitra. Když je Bůh nyní ve fázi, že chce mít partnera, co se musí obrátit do nitra? Vaše tělesné vědomí. Země je váš fyzický organismus. Má váš fyzický organismus vědomí? Má. Pokud váš fyzický organismus ztratí vědomí, spíte. Když bdíte, jste při fyzickém vědomí. Pokud chce mít vaše Já partnera, musíte na úrovni tělesného vědomí sledovat niterné procesy. To je to, když jsem vám říkal, že když budeme myslet v srdci, fyzický člověk tam musí být, ale musí být v klidu jako tichý pozorovatel, který tiše pozoruje, že v nitru probíhá nějaký dialog mezi někým a Někým.

Co se musí odehrát na úrovni vaší mysli? Vzduch – oheň. Na úrovni mysli se musí vaše mysl zaměřit na své vlastní srdce (střed – oheň). Mysl si musí zaktivovat srdce.

Na úrovni emocí dochází k důležité věci: Voda – země. Voda jsou emoce a země je zjevování ven. Musíte zaměřit své emoce, aby volně plynuly ven a tak maximálně projevit svoji emotivitu. Kdybyste se setkali s nějakým člověkem, který je v živém kontaktu s Bohem, tak pláče, směje se a plně z něho tryskají emoce. Pokud je Duch ve stavu partnerství, jediný opravdový partner pro něj může být jedině srdce vaší mysli.

Uvědomil jsem si, jak je to úžasné, protože Vodnář je schopnost přemýšlet a vládcem Vodnáře je Uran. Podle toho, kde máte v horoskopu Urana, vám to ukazuje, o čem máte ve svém životě přemýšlet. Já mám Urana ve Lvu. Podle klasické astrologie, když je vládce Vodnáře v protilehlém znamení, je v pádu (slabý). Já to ale cítím jako obrovskou milost. Když je Uran, vládce přemýšlení, ve Lvu, má člověk přemýšlet v prvé řadě o srdci a přemýšlet v srdci. Proto je Uran ve Lvu požehnání.

Také si myslím, že bude přínos pro člověka, pokud má planety ve vzdušných znameních, ale v ohnivé sekvenci. Já mám Lunu v Blížencích 5°19´, v sekvenci Lev. Blíženci jsou intelektuální pochopení a Lev je srdce. Anebo: Mars mám 6°20´ Vodnáře, takže v sekvenci Berana. Tyto ohnivé sekvence ve vzdušných znameních ukazují, že je vaše mysl duchovně laděna.

Dotaz posluchačky: Když je Uran v Blížencích?

J.P.: Člověk by měl přemýšlet o intelektu, o tom, jakým způsobem člověk intelektuálně pracuje. Vzduch je o změně, o vnímání novým způsobem. Blíženci jsou – hledání něčeho nového. A je to kvalita inteligence, což je schopnost rozvádět lásku – mít nějakou tvůrčí metodu. Blíženci znamenají nalézat nějaké nové tvůrčí metody. Inteligence je potrubí pro Lásku. Intelekt slouží k tomu, aby nalézal člověk nalézal nové způsoby tvořivosti. Měla bys hodně přemýšlet o tom, jak fungovat novým a novým způsobem.

Posluchačka: Přesně to teď dělám.

Tabulka č. 4:

4. Duch – voda:
Na tento čtvrtý stav se můžeme dívat ze dvou úhlů pohledu.
1. úhel pohledu: Voda je nitro, voda ukrývá. Můžeme to chápat tak, že i vaše duchovná já má tendenci se ukrývat. Stáhne se a před člověkem skrývá. Jestliže chcete, abyste si neuvědomovali vaše pravé, duchovní Já, musíte splnit tři podmínky:

Na úrovni fyzického vědomí vznikne kombinace země – oheň. Oheň je vaše vědomí sebe sama. Na úrovni fyzična si musíte myslet a prožívat, že vaše tělo jste přímo Vy. Musíte ze svého fyzična udělat Boha. V tu chvíli se Bůh před vámi ukryje.

Na úrovni mysli se dostanete do stavu vzduch – voda. Vzduch je mysl a země je vnější svět. Pokud se na úrovni mysli začnete zaobírat pouze vnějším světem hmotnými věcmi, ztratíte Boha.

Na úrovni emocí se dostáváte do stavu voda – vzduch. Voda jsou emoce a vzduch je mysl, vnímání rozdílnosti. Když se na úrovni emocí zaměříte na to, že se začnete vnímat jako odlišný od všeho ostatního, od ostatních lidí, od přírody atd., v tu chvíli vědomí Boha ve vás zaniká (ukrývá se).

2. úhel pohledu:

Voda je slučování, vytváření skupiny. I Bůh má tendenci být Bohem skupiny. každé náboženství je nějaká skupina, která má svého Boha. Pokud je Bůh ve stavu, kdy chce být Bohem pro nějakou skupinu, co udělá? Na úrovni fyzična se objeví fyzický člověk, který o sobě prohlašuje, že je Bohem. najednou mají lidé pocit, že po Zemi chodí Bůh, který je v těle – guru.

Na úrovni mysli dochází k tomu, že takový guru se hodně zaobírá pozemskými věcmi. To znamená, že vám začne diktovat, že smíte dělat to a to, začne vám organizovat život a dávat nějaké morální přikázání apod.

Na úrovni emocí dojde k vnímání odlišnosti a bude vám vysvětlováno, že z vnitřního hlediska je každý na tom jinak, že existují rozdíly na vnitřních rovinách. A tak to je. Krásně to řekl Ježíš: Nemyslete si, Já jsem vám nepřinesl pokoj, ale meč. Já přišel jsem postavit syna proti otci a matku proti dceři.

Vidíte, že duchovno je naprosto spojeno s rovinou materiální, mentální a emoční. Každý stav v duchovní oblasti potřebuje specifický stav na tělesné úrovni, mentální úrovni a emoční úrovni.

Jistě jste ve svém životě již používali srdce. vyzkoušejte si to. jestliže máte někoho ve svém životě rádi, ale upřímně rádi, ať je to kamarádka či kamarád, nebo třeba rodiče, v tichosti a klidu začněte přemýšlet o člověku, kterého máte rádi a začněte mu upřímně přát dobro. Co se stane? Sami zjistíte, že opouštíte hlavu a začínáte přemýšlet v hrudi. Tímto místem musíte přemýšlet nad Bytostí, která tam je a nad tím, že se s Ní chcete setkat, musíte se snažit tímto místem k Ní něco cítit a hlavně – musíte cítit tu nejvyšší pravdu, že touto Bytostí jste Vy, že jenom vaše mysl si musí uvědomit, že to jste přímo Vy osobně. To, že jste si mysleli, že jste fyzický člověk, byl blud vaší mozkové mysli. Hrudní mysl naprosto jasně chápe, kým jste – Bytostí uvnitř. Zkuste to a přemýšlejte o tom.

Pozn: Více také k této přednášce můžete najít v semináři č. 71 – Čtyři roviny (úrovně) Boha (možno stáhnout z www.astrotheologie.wz.cz v sekci Semináře). Co se týká dvanácti úrovní (složek) znamení Vah – mysli, můžete najít v semináři č. 70.Děkuji za přepsání audio nahrávky paní Haně Kupkové
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý