Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Prezidentské volby 2013.

Dagmar Závodná


Dagmar Závodná

Kdo z uchazečů se stane příštím prezidentem? S úctou ke kandidátům a s pokorou před Nejvyšším, jsem se pokusila najít odpověď podle metody starých Mistrů (viz má přednáška na Těrlicku, umístěná na Pacificu v říjnu 2012).

Začnu ročním horoskopem na Prahu - 2012/2013. Horoskop platí od jarní rovnodennosti do jarní rovnodennosti, jinak řečeno, vstupem (ingres) Slunce do Berana. V tomto horoskopu budeme především sledovat Lunu, nazvěme ji ingresovou.

(Mimochodem, už samotný tento horoskop mnohé napovídá. Neustálé změny a nestabilita ve státě, rozumné řešení není možné (Slunce v kon s Uranem a Merkurem na ASC, Merkur spálený). Dále Luna, jako představitelka lidu, v konjunkci s Neptunem v Rybách ve 12D s Chironem (metylalkohol), je v nepřátelském nastavení "nemocného" lidu vůči státu. A co se týče voleb, je lid pod vlivem emocí, svých přestav a předsudků a bude volit podle momentální nálady. Nelze se proto moc spoléhat na nějaké průzkumy. Což se potvrdilo už v 1. kole.)

V přímé volbě rozhoduje Luna-lid . Luna určuje komu je lid ve své většině nakloněn a komu dá hlas. Sledujme proto postavení ingresové Luny. V tomto horoskopu je ingersová Luna na 3°Ryb. Rozhodující jsou aspekty ingresové Luny, s orbisem max. 4°, na nativity kandidátů a to především na jejich Slunce,Lunu, ASC a MC.

Do 2.kola postoupili dva kandidáti. Z 1. kola, s nejvíce hlasy, postoupil Miloš Zeman a jako druhý Karel Schwarzenberg.

Miloš Zeman (MZ) – narozen 28/09.1944 20:00 SEČ Kolín (zdroj databáze Johaness)

Miloš ZemanKarel Schwarzenberg (KSch) – narozen 10/12.1937 (čas neznámý) Praha. Čas narození KSch rektifikoval pan Ing. Petr Radek na 17:14 SEČ (ten čas zveřejnil) a já s opatrností si posloužím tímto časem.

Při analýze těchto horoskopů jsem nenašla mezi ingresovou Lunou a nativitami kandidátů nijak zvlášť převažující aspekty. U MZ jen semisextil na MC a kvinkunx na Slunce, ale tyto aspekty nestačí. U KSch se ingresová Luna dostává na MC a také má trigon na ASC. To by znamenalo docela velké plus, ale jsem opatrná, protože čas nativity nemusí být přesný. Jak šel vývoj v čase, podíváme se ještě na 4.Q ročního horoskopu (ingres Slunce do Kozoroha). Tady je Q Luna na 15°Berana.

Tato Q Luna je v sextilu na Lunu MZ a v trigonu na Slunce KSch (tady je možno pochopit ten nárůst hlasů pro KSch koncem roku).

Z těchto horoskopů jsou šance přibližně vyrovnané, s mírnou převahou pro KSch.

Podívejme se ještě zpátky, na 1. kolo voleb, pomocí horárního událostního horoskopu. Tady nepotřebujeme znát data a časy narození kandidátů. Podle preferencí máme dva, kteří mají největší naději na výhru před 1.kolem. Miloš Zeman a Jan Fišer.

1. kolo prezidentských voleb

Máme horoskop Dne voleb 1.kola (11/01.2103 - Slunce na ASC pro Prahu) a budeme analyzovat postavení a sílu vládců ASC a DS. Favorit bude na ASC a ten druhý na DS. ASC je v Kozorohu a jeho vl. - Saturn je ve Štíru. Saturn je peregrinní, v padajícím 9 D. To je nic moc, ale Saturn, jako denní planeta je nad obzorem, to za prvé a za druhé, vládce 10.D – Mars, je v 1.D favorita což je velké plus. Saturn a Mars jsou v recepci, což je také plus a je vidět, že ten koho představuje ASC má své prezidentství ve své režii. Planety jsou mu nakloněny.

Soupeř favorita je na DS. DS je v Raku a vládce Luna je v Kozorohu. Je slabá a zničená, spálená v padajícím domě, všechno je špatně, nemá šanci se prosadit, něco vyhrát. Na tom můžeme skončit. Jen malá poznámka. Tím, že Luna je v Kozorohu zničená a je v opozici svého domicilu, ukazuje, že ten na DS, respektuje svého soupeře a konkurenta a v podstatě se nakonec ještě rád smíří s prohrou.

V našem případě (1.kolo voleb) vyhrává tedy ten, koho představuje ASC. Teď musíme určit, kdo je kdo. Pravidlo říká, že na ASC dáme favorita a na DS toho druhého, jeho soupeře. Kdo měl nakonec nejvíc preferencí do 1.kola? Těsně před 1. kolem se favoritem stal MZ, proto mu přísluší ASC. Na jasné vítězství mu to ale nestačí a postupuje do 2.kola. Jan Fišer (DS -Luna) vypadává úplně ze hry. Tolik k 1.kolu voleb.

Protože do 2.kola jsou preference v podstatě vyrovnané a favorita nemáme, odvolám se k horárnímu dotazovému horoskopu. Otázka, položená 12/1.2013 17:55 Těrlicko, zněla: "Vyhraje K. Schwarzenberg?". (kolečko je otočené – s DS nalevo)

Vyhraje Schvarzenberk

V horárech rozhodují především tradiční planety, ty mají hlavní rozhodující slovo. K. Schwarzenberga signifikuje vládce DS. DS je ve Vodnáři a jeho vládce Saturn je v 10D. 10D představuje nejvyšší metu, což odpovídá postavení prezidenta. Vládce 10D je Venuše. Venuše je v aplikačním sextilu k Saturnu. Setkání těchto dvou planet (KSch+Prezident)je velmi určující a dává odpověď ano. Jakoby sama funkce prezidenta (Venuše) si našla svého představitele – KSch (Saturn). I když nové planety v horárech nerozhodují, přece jen dokreslují situaci. Venuše je také v aplikační kvadratuře s Uranem (vl. DS –KSch) v třetím domu (komunikace) KSch. Setkání planet ano, ale s problémy. Odtud můžeme vidět nešťastné vyjádření KSch.

Tazateli patří ASC a Luna. ASC ve Lvu – vl.Slunce v mém 6.D. Ano, přemýšlím, analyzuji, komu dám hlas. První aspekt, který Luna uzavře ve svém běhu Vodnářem (všimněte si, že Luna, Venuše i ASC (KSch) mají společného vládce), je trigon s Jupiterem. Jupiter je vládcem 11.D. 11.D dává podporu 10. Domu KSch. Jupiter je ale retrográdní a zničen. I když nejsem v tomto horoskopu přílíš důležitá, můj hlas má pozitivní (trigon) význam. V horoskopu Dne voleb 2.kola bude Venuše v kon. se Sluncem v horáru, a tran Luna v přesném trigonu na nativní Lunu KSch. I tady je odp. -ano.

Po dvou dnech (14/01.2013 09:12 Těrlicko), jsem si položila ještě jinak zformulovanou otázku, a to: "Vyhraje Miloš Zeman?". ASC otázky padl na 30°Vodnáře. Naznačil mi, nedělej a nehledej tuto odp., je pozdě, je už rozhodnuto. S úlevou jsem od horoskopu odstoupila. Odpověď jsem už znala z předchozího dotazu.

Závěrem dodám, že jsem se snažila být stručná, srozumitelná a neosobní. Doufám, že jsem nic důležitého nepřehlédla. Na základě těchto několika horoskopů, předpokládám, že zvítězí Karel Schwarzenberg. Uvidíme už zanedlouho.

P.S. Šťastnou ruku u voleb nám všem. Přežili jsme konec světa, přežijeme i volby

-----------

Pozn. k horoskopu Dne voleb: ve 14 hodin se sice otevřely v prvním a opět otevřou volební místnosti v ČR i v 2.kole, ale tento den se volí na celém světě a v různých časech, proto počítám horoskop na východ Slunce v hl. městě ČR - Praze

autor: Dagmar Závodná, v Těrlicku 23/01.2013 10:15hEmail ze dne 28-01-2013:

Dobrý den všem. Je po volbách. Ačkoliv z mého horáru otázky vyšel původně jako vítěz Karel Schwarzenberg, nastupujícím prezidentem se stal M. Zeman. Svou otázkou (v horáru už to tak chodí), jsem byla příliš vtažena do "hry" a i na mne měly vliv konstelace v tomto horoskopu (nevnímala jsem samu sebe - oba mí signifikátoři v merkurovském 6.domě a Merkur, vl. mého 3.domu komunikace, spálený v aplikačním aspektu ke Slunci). Samozřejmě, i v tomto horáru, tak jako v nativních a mundánních horoskopech, je zakodováná pravda – viz např. Mars, jako malefik pracoval proti KSch na hrotu jeho 1.domu…, nebo ta velká podpora z ciziny, ale Jupiter vyhnán a slabý nestačil na výhru. Všichni jsme omylní (astrologové to dobře vědí), tento horoskop je pro mne velmi poučný a já se učím stále. "Král je mrtev, ať žije král".

Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý