Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Ivana Černá
Předpověď počasí na rok 2015

Ivana Černá

Již čtvrtý rok předpovídám počasí podle metody významného středověkého astrologa Johannese Keplera. Na začátku jsem čerpala pouze z díla K pevnějším základům astrologie, ve kterém J.Kepler uveřejnil svou předpověď počasí na rok 1602. Vloni jsem do své předpovědi zahrnula také působení chladných a teplých sil, které na podkladě indických véd vypočítal Ing. Jiří Nitsche. Letos jsem podklady pro předpověď rozšířila o knihu Astrologická prognóza na rok 1618 od Johannese Keplera, kterou z angličtiny přeložila Marie Čamachová. Pan Nitsche i paní Čamachová jsou členy naší olomoucké astrologické skupiny.

I sám velký astrolog ve velké pokoře k našim mozkem neproniknutelné genialitě božských zákonů píše, že větší důležitost na vývoj počasí mají konkrétní poměry na zemi než vzdálené působení planet, a že je třeba se také řídit lidovou moudrostí, která pramení ze staletých zkušeností. Cituji z jeho díla: „Není potřeba se obávat, že nebesa nebudou ovládat počasí, fakt, který je v naší zemi zřejmý. A farmáři i ostatní, kteří pracují v lese a na polích věnují větší pozornost přírodním jevům než astrologie, sledujíce přímo podmínky týkající se nadcházející zimy, zatímco astrologie dělá své předpovědi roky dopředu. Podle jejich pravidel můžeme očekávat krutou zimu, soudě podle značného množství velikých ořechů….“

Znovu musím zdůraznit, že následující předpověď počasí je pouze pokus aplikovat Keplerovy postřehy na současnost. Není to vědecká studie a nedává žádnou záruku na platnost předpovědí.

Leden:

Leden bude patřit k nejchladnějším měsícům v roce, četné aspekty Saturna slibují chladné počasí a sněžení. Avšak Slunce vzdalující se od Saturna může přinést teplejší počasí a celkově mírnější zimu. Na začátku měsíce bude ještě přetrvávat teplo z konce minulého roku. První tři dny dojde ještě k většímu oteplení působením opozice Marse a Jupitera. 5.1. za úplňku při působení sextilu Saturna na Venuši a Merkur dojde k ochlazení a k dešti, na horách ke sněžení. Od 8.1. se oteplí a vyjasní při působení aspektu Slunce a Jupitera a při spolupůsobení teplé síly. Pěkné počasí bude trvat do půlky měsíce, kdy aspekty Saturna na Venuši, Mars a Merkur přinese ochlazení doprovázené četnými srážkami, které ještě mohou být spíš dešťové nebo smíšené. Od 19.1. se na pár dnů mírně oteplí v důsledku opozice Venuše na Jupiter. Od 23.1. do jde v velkému ochlazení, kdy aspekty Saturna na Slunce, Merkur a Venuši přinesou sníh a mráz, přidá se i chladná síla. Chladno se bude postupně zvyšovat až do konce měsíce a také srážky, pravděpodobně sněhové, budou ke konci měsíce nejintenzivnější.

Únor:

V únoru se budou střídat aspekty Saturna a Jupitera, což přinese průměrný ráz počasí. Na začátku měsíce bude přetrvávat tuhá zima z předchozího měsíce, která se za úplňku a za působení Saturna na Slunce a Merkur 4.2. ještě prohloubí – ještě víc se ochladí a zvýší se i srážková činnost. Od 7.2. dojde k oteplení a vyjasnění se slunečnou oblohou bez mráčku, což způsobí aspekty Jupitera postupně na Slunce, Mars a Venuši. Teplo se bude postupně zvyšovat a zhruba v půlce měsíce bude kulminovat. Za novoluní 19.2. dojde k ochlazení a srážkám, které mohou být na horách sněhové vlivem sextilu Saturna na Venuši a při spolupůsobení chladné síly. Ke konci měsíce se ochlazení a srážky zintenzivní za aspektů Saturna postupně na Slunce, Venuši a Mars. Chladný, pošmourný a vlhký ráz počasí potrvá až do konce měsíce.

Březen:

V březnu nastane nejvíc aspektů z celého roku, takže můžeme očekávat „aprílový“ ráz počasí, kdy se počasí bude rychle střídat a měnit. Na začátku měsíce velký vítr přinese změnu počasí. Dojde k oteplení, ale bude zataženo s občasnou přeháňkou. 3.3. se srážková činnost zintenzivní, může být i bouřka a taky se ochladí při kvintilu Saturna na Merkur a při spolupůsobení chladné síly. Ale za úplňku 5.3. se vyjasní a bude svítit sluníčko a bude se i oteplovat působením trigonu Venuše a Jupitera. Krásné slunečné jarní počasí bude trvat až do půlky měsíce, i když okolo 10.3. může sprchnout. 16.3. nastanou aspekty Saturna na Merkur a Venuši a taky uhodí chladná síla. Můžeme očekávat ochlazení a srážky doprovázené nepříjemným studeným větrem. Novoluní 20.3. by mělo přinést vyjasnění a postupné oteplení doprovázené krátkou přeháňkou a silným větrem při působení bikvintilu Jupitera s Merkurem. Od 25.3. začne pršet a ochladí se důsledkem aspektů Saturna na Slunce a Mars a aspektů Venuše na Jupitera a Merkura. Nevlídné, mlhavé, větrné a proměnlivé počasí se zataženou oblohou bude trvat až do konce měsíce.

Duben:

Duben by měl být zpočátku proměnlivý, v poslední třetině slunečný a teplotně nadprůměrný. Na začátku měsíce bude přetrvávat chladné a deštivé počasí z předchozího měsíce, které ještě podpoří trigony Merkura na Saturn a Slunce na Jupiter. Za úplňku 4.4. přinese velký vítr oteplení a dočasné vyjasnění , i když může nastat občasná přeháňka. K vydatnějšímu dešti dojde 9.4. za konjunkce Merkura se Sluncem, bude i větrno. Mokrý ráz počasí podpoří i konjunkce Venuše s Jupiterem 12.4. 14.4. se přidá ve svém působení Saturn a způsobí ochlazení a srážky ještě zintenzivní, spolupůsobit bude i chladná síla. Nepříjemné chladné a deštivé počasí vyvrcholí za novoluní 18.4. za působení bikvintilu Saturna na Slunce. Potom postupně začnou přebírat taktovku Jupiter a Mars, kteří udělají aspekty na Merkura a Venuši 21. a 22.4., což přinese oteplování a vyjasňování. Krásné teplé počasí potrvá až do konce měsíce.

Květen:

Postavení planet v květnu slibuje spíše teplejší počasí, především na konci měsíce. Na začátku měsíce bude přetrvávat teplo z konce dubna, které se2.5. může ještě zvýšit vlivem kvintilu Jupitera s Merkurem, budou i občasné přeháňky a ostrý vítr. Za úplňku 4.5. se ochladí a opozice Merkura na Saturn přinese vydatný déšť, uhodí i chladná síla. Od 6.5. dojde postupně k vyjasnění a oteplení, krásné slunečné počasí potrvá až do půlky měsíce, i když okolo 11.5. se může přechodně ochladit vlivem chladné síly. 16.5. se obloha zatáhne, bude hustě pršet, mohou přijít i přívalové deště za působení četných aspektů Saturna, Venuše, Marse a Merkura, dojde jen k mírnému ochlazení. Mokré počasí vyvrcholí 23.5., kdy vlivem opozice Slunce na Saturn dojde i k většímu ochlazení. 26.5. dojde vlivem kvintilu Jupitera na Slunce a následně konjunkce Marse a Merkura k oteplení, vyjasnění, bude téměř letní počasí, které může být doprovázeno občasnými bouřkami. Teplé počasí potrvá až do konce měsíce.

Červen:

V červnu bude poměrně stálé počasí, protože nastane málo aspektů. Silný vliv Jupitera slibuje nádherné letní počasí. Na začátku měsíce bude krásně teplo až horko, které bude kulminovat 5.6. sextilem Marse s Jupiterem. 7.6. trigon Venuše na Saturn a kvintil Merkura na Jupiter společně s chladnou silou přinesou silné deště, ochlazení a silný vítr. Avšak od 9.6. se začne postupně oteplovat a vyjasňovat vlivem sextilu Slunce a Jupitera. Od 11.6. se díky sextilu Merkura a Venuše přidá srážková činnost, ale teplo potrvá. Novoluní 16.6. společně s konjunkcí Slunce a Marse přinesou velké oteplení, horko až vedro. Od 22.6. se vlivem kvintilu Jupitera a Merkura přidají i bouřky. Horko potrvá až do 27.6., kdy vlivem bikvintilu Saturna a Slunce dojde k velkému ochlazení a dešti. Chladné a deštivé počasí potrvá až do konce měsíce.

Červenec:

V červenci to bude vypadat tak, že léto už bylo na konci května a v červnu. Působením hojných aspektů Saturna bude počasí chladné. Začátek měsíce bude deštivý, vlivem konjunkce Venuše s Jupiterem se může mírně oteplit. Ale hned 2.7. úplněk a chladná síla a bikvintil Marse se Saturnem přinesou ochlazení a studený déšť. 5.7. se přidají silný vítr a prudké lijáky působením aspektů Merkura na Jupiter a Venuši, které postupně budou ustávat a dojde k vyjasnění a oteplení. 11.7. vlivem bikvintilu Merkura se Saturnem dojde k ochlazení a dešti. Nevlídné počasí se bude stupňovat, protože se postupně přidá kvadratura Saturna s Venuší 14.7. a konjunkce Merkura s Marsem 16.7. 18.7. dojde k přechodnému vyjasnění a oteplení vlivem semisextilu Slunce sJupiterem. 21.7. trigon Slunce se Saturnem a semisextil Merkura s Jupiterem přinesou vydatnější srážky a ochlazení. Srážková činnost bude vrcholit 23.7. za aspektů Merkura, Slunce a Venuše. Proměnlivé počasí bude trvat až do konce měsíce. 31.7. úplněk a chladná síla mohou způsobit přechodné ochlazení.

Srpen:

Vliv Saturna působící chladno a deštivo bude převládat i v srpnu, i když ne tak intenzivně jako v červenci. Začátek měsíce bude proměnlivý, teploty budou kolísat nahoru a dolů. První týden bude deštivý a spíše chladný vlivem aspektů Saturna, Venuše a Jupitera. 6. a 7.8. budou velké lijáky a přívalové deště, protože ve dvou dnech nastane více aspektů než třeba za celý červen, lidově řečeno „budou padat trakaře“. Potom se nebe uklidní, oteplí se a bude krásně slunečno. Příjemné počasí potrvá až do 17.8., kdy se ochladí a bude pršet vlivem kvintilu Saturna s Merkurem. Chladné a deštivé počasí bude pokračovat, protože se postupně přidají 20.8. semisextil Merkura s Venuší a 21.8. kvadratura Saturna a Slunce. Nevlídné počasí potrvá až do 26.8., kdy nastane sextil Merkura se Saturnem. Potom se vyjasní a konec měsíce bude krásně slunečný a teplý díky konjunkci Jupitera se Sluncem. Úplněk 29.8. může být jasný a teplý.

Září:

V září bude stabilní počasí, protože nastane nejméně aspektů z celého roku. Na přelomu srpna a září může trochu sprchnout a foukat působením aspektů Merkura s Jupiterem a Venuše s Marsem. Potom bude krásné teplé a slunečné počasí až do 10.9., kdy se ochladí a bude pršet díky kvintilu Slunce se Saturnem. Za novoluní 13.9. se může vyjasnit a stabilní polojasný ráz počasí potrvá až do 20.9., kdy semisextil Slunce s Marsem může přinést větší oteplení a slunečno. 23.9. dojde k většímu ochlazení a dešti vlivem sextilu Slunce se Saturnem a spolupůsobením chladné síly. 26.9. daný ráz počasí podpoří i kvadratura Marse se Saturnem. To potrvá až do 28.9. kdy úplněk a semisextil Merkura s Jupiterem přinesou vyjasnění a oteplení doprovázené silným větrem.

Říjen:

V říjnu bude rovněž stálé počasí, protože aspektů je zde také málo. Začátek měsíce bude spíš proměnlivý s občasnými přeháňkami. 6.10. silný vítr přinese ochlazení a déšť při působení sextilu Merkura se Saturnem. Chladno a deštivo bude postupně vrcholit, protože se 9.10. přidá semisextil Merkura s Venuší a 11.10. kvadratura Venuše se Saturnem a 13.10. sextil Merkura se Saturnem. Obrat může nastat po novoluní 13.10. kdy se může vyjasnit a po konjunkci Marse s Jupiterem 17.10. se výrazně oteplí a bude svítit sluníčko. Tzv. „babí léto“ potrvá téměř do konce měsíce. Okolo 23.10. za aspektů Marse, Venuše a Jupitera může být víc deštivo. Úplněk 27.10. přinese ochlazení a déšť, protože budou také působit semisextily Merkura s Marsem a Slunce se Saturnem, přidá se i chladná síla, takže na úplném konci měsíce bude spíš chladněji, a to také díky kvintilu Marse se Saturnem.

Listopad:

Listopad bude teplotně i srážkově průměrný. Hned na začátku měsíce dojde k ochlazení s deštěm vlivem kvintilu Venuše se Saturnem. Dušičkové počasí potrvá celý první týden, protože se 3.11. přidá konjunkce Venuše s Marsem a 5.11. semisextil Merkura se Saturnem. Potom by mohlo nastat postupně oteplení a vyjasnění až do 13.11. kdy bude víc pršet a může se i mírně ochladit vlivem sextilu Venuše se Saturnem, sextil Merkura s Jupiterem může přinést silný vítr. Déšť i ochlazení bude vrcholit 17.11. kdy se ke konjunkci Merkura se Sluncem přidá i chladná síla. 23.11. silný vítr přinese přechodné oteplení a bude svítit i sluníčko. Avšak úplněk 25.11. bude doprovázený konjunkci Merkura se Saturnem a sextilem Merkura s Marsem, a tak dojde k ochlazení s deštěm a foukat bude nepříjemný vítr. 27.11. semisextil Venuše s Jupiterem může přinést kratší oteplení. Avšak závěr měsíce bude patřit konjunkci Slunce se Saturnem 30.11., která přinese velké ochlazení a déšť, případně i první sníh.

Prosinec:

Prosinec bude nezvykle teplý, jakoby ani zima nechtěla začít, protože počasí bude především pod vlivem Jupitera a Marse. Sněhu ani mrazu se pravděpodobně nedočkáme. Na začátku měsíce bude převládat chladné počasí z konce listopadu. Po kvadratuře Merkura s Jupiterem 4.12. se oteplí, může foukat i silný vítr. Díky aspektům Marse na Slunce a Merkur 6. a 8.12.se oteplení prohloubí a bude svítit i sluníčko. Je možné, že bude inverzní ráz počasí, kdy na horách bude skvěle a nížinách bude zataženo a smog. Od 12.12. bude pršet a na horách může sněžit vlivem semisextilu Venuše se Saturnem. Deštivé počasí potrvá do 16.12. kdy bude působit nejdříve kvadratura Slunce s Jupiterem a potom semisextil Merkura se Saturnem. Potom se vyjasní a oteplí. Na Štědrý den bude srážková nadílka, ale bohužel spíše v podobě deště než sněhu, protože nastanou aspekty Jupitera s Venuší a s Merkurem, sníh bychom mohli očekávat jen na horách. Úplněk 25.12. společně s kvadraturou Merkura s Marsem přinese vyjasnění doprovázené nočními mrazíky. Teplé polojasné počasí potrvá až do konce roku.

V Olomouci 23.11.2014
Ivana Černá
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý