Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Ivana Černá
ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ NA ROK 2016

Ivana Černá

Astrologickou předpověď počasí podle Keplerových aspektů se pokouším vytvářet již pátý rok. Jedná se o pokus předpovídat počasí v současnosti stejným způsobem, jak to prováděl známý astrolog Johannes Kepler v letech 1602 a 1618, ze kterých se zachovaly jeho předpovědi, jež obě přeložila do češtiny členka Olomoucké astrologické skupiny Marie Čamachová. Bohužel nemáme zpětnou vazbu, tzn. zmínky o tom, jaké v těch letech bylo skutečné počasí, tedy jak byl pan Kepler úspěšný. Další věc je, že geniální astrolog v dochovaných textech uvádí jen výsledky svých úvah a podrobně nevysvětluje příčinu, ze které vychází. A v neposlední řadě je potřeba vzít v úvahu, že v těch letech nastaly jen některé z možných aspektů mezi planetami, ty aspekty, které jsou na obloze dnes, pan Kepler nezmiňuje, protože se v roce 1602 a 1618 prostě na nebi neobjevily.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o ucelenou metodiku. Takže jako každý rok, tak také i letos musím připomenout, že se jedná pouze o pokus a ne seriózní astrologický výzkum. Za pravdivost svých předpovědí žádným způsobem neručím. Tak jako každý rok kromě Keplerových aspektů zohledňuji ve své předpovědi působení chladných sil, které na podkladě starých indických véd počítá člen Olomoucké astrologické skupiny Jiří Nitsche.

V roce 2015 má předpověď nevyšla ohledně letního mimořádně teplého počasí. Extrémní horko bylo pravděpodobně způsobeno postavením horkých planet Jupitera a Marse v horkém znamení Lva. V roce 1602 byl Mars v Panně a Jupiter ve Vahách a v roce 1618 byl Mars v Beranu a Jupiter ve Vodnáři. Pan Kepler význam jejich postavení ve svých předpovědích nezmiňuje, a tak jsem k jejich postavení také nepřihlížela, což byla zřejmě chyba, kterou se pokusím ve svých dalších předpovědích napravit.

V roce 2016 bude na začátku astrologického roku při vstupu Slunce do znamení Kozoroha Jupiter v Panně a Mars ve Vahách. Z toho se dá usuzovat, že rok nebude tak extrémně horký, jako ten loňský. Avšak podle opozice Marse na Urana, který se nachází v horkém znamení Berana, to vypadá, že i příští rok bude poměrně teplý. Kvadratura obou zmíněných planet na Pluta s Merkurem může znamenat, že bude i neklidný s extrémními hodnotami.

V předpovědi pro rok 1618 pan Kepler zmiňuje ingresy, tzn. horoskopy pro jednotlivá roční období (vstup Slunce do Kozoroha, Berana, Raka a Vah), které se pokusím vyložit pro rok 2016. Pro zimní období budou podle mého názoru nejdůležitější aspekty mezi Venuší, Jupiterem a Merkurem, které by měly přinést poměrně teplé větrné počasí s častými přeháňkami, hodně mlhy a inverzních dnů.

Pro jarní období bude důležitá kvadratura mezi Jupiterem a Saturnem a dále trigon Merkura s Marsem. Podle toho by také jaro mělo být poměrně teplé, ale už více sušší, přeháňky by měly být jen občasné spíš ve formě bouřek. Pro letní období bude důležitá opozice mezi Saturnem a Merkurem, bikvintil mezi Sluncem a Marsem a kvintil mezi Venuší a Jupiterem. To opět naznačuje poměrně teplé počasí (ne však extrémně), proložené občasnými kratšími srážkami. Pro podzim jsou důležité především aspekty Slunce na Jupitera, Marse a Saturna, což by znamenalo většinou krásné teplé slunečné dny s občasným kratším ochlazením a přeháňkou.

Na začátku měsíce bude působením hned několika aspektů Slunce, Jupitera, Saturna a Marse nevlídné, pošmourné, vlhké počasí, ale nebude moc chladno. 5.1. dojde vlivem kvadratury Merkura a Marse k dalšímu mírnému oteplení doprovázenému deštivými přeháňkami. Potom bude pár dnů klid. 10.1. za novoluní a za konjunkce Venuše se Saturnem a také za přispění chladné síly dojde k mírnému ochlazení a bude padat sníh, v nižších polohách to může být sníh s deštěm. Od 13.1. do 18.1. budou postupně působit aspekty mezi Sluncem, Jupiterem, Merkurem, Venuší a Marsem. V tyto dny bude neklidné počasí doprovázené deštivými nebo sněhovými přeháňkami a větrem, 16.1. bychom mohli očekávat větší sněhovou nadílku, po ní bude následovat postupné mírné oteplování, které přejde okolo 19.1. ve vlhčí, nevlídné, mlhavé počasí, může nastat i inverze. Po 20.1. se počasí uklidní, postupně se vyjasní, hlavně okolo úplňku 24.1. Bude polojasno a přes den poměrně teplo až do konce měsíce, kdy za semisextilu Marse na Saturn může pořádně nasněžit, pokud ne v nížinách, tak aspoň na horách.

Únor:

Začátek měsíce bude poměrně studený a mokrý. 4.2. dojde vlivem sextilu Slunce na Saturn k ochlazení, které bude doprovázeno přeháňkami, pravděpodobně sněhovými. Až do novoluní 8.2. bude počasí neklidné s větrem a častými přeháňkami vlivem mnoha aspektů Slunce, Saturna, Jupitera, Venuše a Merkura. 8.2. může nastat srážková kalamita, protože nastanou hned tři „mokré aspekty", bude buď hodně pršet nebo sněžit, srážky mohou být pravděpodobně smíšené, může se také mírně ochladit vlivem chladné síly. Od 11.2. dojde působením aspektů Jupitera na Venuši a potom na Mars k oteplení, počasí se uklidní a vyjasní. 17.2. nastane vlivem kvintilu Slunce na Saturn ochlazení a může nasněžit. Pak se díky kvintilu Merkura na Mars obloha vyjasní, ale chladno zůstane. Po úplňku 23.2. se oteplí a díky aspektům Venuše, Marse, Merkura, Jupitera a Saturna se přidají přeháňky, v nížinách deštivé, na horách mohou být sněhové, bude mlhavé, pošmourné počasí, na horách je možná inverze. Ke konci měsíce se vlivem bikvintilu Venuše a Jupitera může více oteplit, ale vlhko však zůstane.

Březen:

Na začátku měsíce se trochu ochladí vlivem chladné síly. 5.3. se přidá déšť, možná i sníh, bude zataženo, mlhavo, bude foukat silný vítr a ještě více se ochladí, to vše vlivem aspektů Merkura, Saturna, Slunce a Marse. Za novoluní 9.3. dojde působením opozice Slunce a Jupitera k většímu oteplení a vyjasnění. Od 12.3. působením kvintilu Venuše a Saturna se zatáhne a občas sprchne. 14.3. za kvadratury Merkura na Saturn a Venuše na Mars můžou přijít přívalové deště a bouřky. Pak bude následovat stálé polojasné počasí až do úplňku 23.3., kdy velký vítr přinese větší oteplení doprovázené přeháňkami, případně i bouřkami vlivem několika aspektů Jupitera, Saturna, Slunce, Merkura, Marse a Venuše. Neklidné větrné počasí potrvá do 26.3. kdy díky trigonu Slunce a Marse dojde k velkému oteplení a vyjasnění. Na přelomu měsíce přinese silný vítr ochlazení doprovázené deštěm vlivem trigonu Merkura se Saturnem.

Začátek měsíce bude chladnější s přeháňkami vlivem bikvintilu Merkura na Jupiter a za spolupůsobení chladné síly. Okolo 5.4. se ještě více ochladí a bude deštivo díky trigonu Slunce na Saturn a semisextilu Merkura na Venuši. Po novoluní 8.4. se působením bikvintilu Merkura na Mars vyjasní a mírně oteplí. 12.4. se opět ochladí, bude zataženo a přeháňky vlivem aspektů Slunce, Jupitera, Merkura, Saturna, Venuše a Marse. Uprostřed měsíce se počasí uklidní, bude polojasno. 18.4. se oteplí a bude svítit sluníčko díky trigonu Venuše na Saturn. Oteplení se bude stupňovat a vyvrcholí okolo úplňku 22.4. působením bikvintilů Venuše na Jupiter a Slunce na Mars. 24.4. za semisextilu Merkura na Venuši bude pršet a trochu se ochladí. Potom bude polojasno a klidno až do konce měsíce, kdy bikvintil Slunce na Saturn přinese ochlazení s deštěm.

Květen:

Na začátku měsíce se mírně oteplí s občasnými přeháňkami působením bikvintilu Venuše s Marsem. 4.5. se vyjasní a bude i teplo díky trigonu Slunce s Jupiterem. Po novoluní od 8.5. začnou častější přeháňky a bude foukat studený vítr vlivem aspektů Venuše, Saturna, Slunce a Merkura. Od 10.5. dojde díky trigonu Venuše s Jupiterem k oteplení s občasnou přeháňkou. 13.5. se obloha zatáhne a bude pršet působením konjunkce Merkura s Venuší. Potom bude stabilní počasí, polojasno a klidno.

Po úplňku 22.5. se hodně oteplí, bude krásné téměř letní počasí s možností občasných bouřek díky opozici Slunce s Marsem. Okolo 26.5. se mírně ochladí a sprchne zásluhou opozice Venuše s Marsem a kvadratury Jupitera se Saturnem při spolupůsobení chladné síly. Potom bude následovat opět krásné počasí, bude jasno a teplo až do konce měsíce.

Červen:

Na začátku měsíce bude přetrvávat krásné teplé počasí z minulého měsíce. Od 4.6. se obloha zatáhne, občas zaprší, ochladí se a bude pošmourno a to až do 8.6. působením velkého množství aspektů mezi Sluncem, Saturnem, Venuší a Jupiterem. 8.6. se vyjasní a oteplí a může přijít i bouřka vlivem aspektů Marse s Jupiterem a pak s Merkurem. Pak bude následovat stabilní polojasné počasí, od 17.6. s občasnou přeháňkou způsobenou bikvintilem Venuše a Marse. Za úplňku 20.6. se vyjasní a mírně oteplí díky opozici Venuše s Jupiterem, opozice Merkura se Saturnem přidá silnější vítr. 22.6. může sprchnout a krátce se ochladit vlivem kvadratury Merkura s Jupiterem a chladné síly. Potom až do konce měsíce bude krásně teplo, které se bude postupně zvyšovat až k extrémním letním hodnotám vlivem kvintilu Slunce s Jupiterem a dále vlivem bikvintilu Merkura s Marsem.

Červenec:

Na začátku měsíce bude přetrvávat teplo z minulého měsíce. Hned 2.7. mohou vlivem aspektů Venuše, Jupitera, Merkura a Saturna nastat silné bouřky. 7.7. dojde k několikadennímu ochlazení a dešti v důsledku aspektů Venuše, Slunce, Merkura, Jupitera a Saturna. 11.7. se znovu velice oteplí a bude tradiční letní vedro vlivem sextilu Slunce na Jupiter a trigonu Merkura s Marsem. Od 16.7. se působením konjunkce Merkura s Venuší a trigonu Slunce s Marsem mohou přidat bouřky a dojde ještě k většímu oteplení. Po úplňku 20.7. se obloha zatáhne, mírně se ochladí, avšak bez výraznějších srážek, a to v důsledku aspektů Saturna s Merkurem a Venuší a za spolupůsobení chladné síly. Po pár dnech se opět oteplí a bude slunečné letní počasí, které potrvá až do konce měsíce. Ke konci měsíce by vlivem kvadratury Merkura na Mars a semisextilu Venuše s Jupiterem mohlo nastat dusno a výraznější bouřky.

Srpen:

Na začátku měsíce se za novoluní ochladí a bude pršet vlivem trigonu Slunce na Saturn. 7.8. dojde ke zvýšení srážkové činnosti, budou bouřky a přívalové deště v důsledku kvadratury Merkura na Saturn a Venuše na Mars. Potom se počasí uklidní, bude polojasno, ale 14.8. bude opět hodně pršet za působení kvadratury Venuše na Saturn. 16.8. se může dočasně ochladit vlivem chladné síly, ale už 18.8. za úplňku se vyjasní, bude slunečno a velmi teplo vlivem semisextilu Slunce na Jupiter. Od 22.8. bude v důsledku konjunkce Merkura s Jupiterem foukat silný vítr, který postupně přiváné mraky a 24.8. za konjunkce Marse se Saturnem silné bouřky, po kterých nastanou mírnější přeháňky a mírné ochlazení, vítr bude vlivem bikvintilu Merkura na Saturn foukat i nadále. 27.8. se oteplí, bude dusné počasí s občasnými lijáky vlivem aspektů Venuše na Jupiter, Saturn a Merkur, které bude trvat do konce měsíce.

Na začátku měsíce bude přetrvávat teplé počasí s přeháňkami z minulého měsíce. 3.9. se v důsledku kvadratury Slunce na Saturn ochladí a občas sprchne. Potom se bude pozvolna oteplovat za oblačného počasí. 8.9. za sextilu Venuše na Saturn bude pršet a bude mlhavo. I nadále se bude pozvolna oteplovat a vyjasňovat, bude pěkné babí léto až do 14.9., kdy se vlivem aspektů Merkura, Marse, Slunce a Venuše ochladí a bude pršet. Po úplňku 16.9. bude klidné polojasné počasí až do 20.9., kdy se opět ochladí s deštěm zapříčiněném sextilem Venuše na Mars a kvintilem Slunce na Saturn. Pak opět nastane klidné polojasné počasí až do 26.9., kdy se vyjasní a výrazněji oteplí v důsledku aspektů Slunce a Venuše s Jupiterem. Ke konci měsíce za působení semisextilu Slunce na Venuši budou občasné přeháňky.

Říjen:

Na začátku měsíce bude přetrvávat poměrně teplé počasí s přeháňkami z minulého měsíce. 4.10. dojde k ochlazení s deštěm vlivem aspektů Saturna na Venuši a Slunce. 7.10. kvintil Merkura se Saturnem přinese silný vítr a zvýší se i srážková činnost, mohou se přidat i výraznější mlhy. Chladnější ráz počasí vyvrcholí 10.10. působením chladné síly. Potom se postupně vyjasní a oteplí, může nastat i bouřka a vítr vlivem aspektů Merkura na Mars a Saturn. Za úplňku 17.10. se mírně ochladí s deštěm, potom bude následovat stabilní poměrně teplé počasí bez výkyvů s polojasnou oblohou až do 26.10., kdy bude foukat vítr s přeháňkami, počasí bude proměnlivé, ale poměrně teplé v důsledku sextilu Venuše na Jupiter a konjunkce Slunce s Merkurem. Okolo 21.10. se může přechodně ochladit vlivem chladné síly. Na konci měsíce za novoluní se ochladí se studeným deštěm vlivem konjunkce Venuše se Saturnem.

Listopad:

Na začátku měsíce bude proměnlivé počasí díky četným aspektům, a to Merkura s Marsem a Saturnem a Slunce s Jupiterem. 3.11. se výrazněji oteplí a vyjasní vlivem semisextilu Slunce na Jupiter. 7.11. se ochladí v důsledku semisextilu Slunce se Saturnem za spolupůsobení chladné síly. Pak bude polojasné klidné počasí až do 12.11. kdy se za kvintilu Slunce na Mars výrazněji oteplí a bude na listopad nezvyklé teplo. Po úplňku 15.11. bude pršet, přičemž se mírně ochladí vlivem aspektů  Merkura na Venuši a Mars. To potrvá několik dnů, protože 17.11. se přidá další „mokrý a chladný aspekt", a to semisextil Venuše s Marsem. Potom se počasí stabilizuje, bude polojasno až do 23.11., kdy silný vítr přinese déšť a ochlazení díky aspektům Merkura s Jupiterem a Saturnem, bude nevlídno a sychravo. Ke konci měsíce se počasí stabilizuje, trochu se oteplí a bude polojasno bez výkyvů.

Prosinec:

Na začátku měsíce dojde vlivem aspektů Jupitera s Marsem a Merkurem k oteplení a bude poměrně stabilní, ne moc chladné počasí. 9.12. dojde za sextilu Slunce s Jupiterem k vyjasnění a v noci bude pořádně mrazivo. K chladnému počasí přispěje i konjunkce Slunce se Saturnem 10.12. můžeme se těšit na pořádné mrazy. Potom se počasí stabilizuje, bude přes den slunečno a v noci mrazivo až do 20.12., kdy vlivem semisextilu Merkura na Venuši konečně nasněží. Na Vánoce se začne oteplovat a srážky budou postupně přecházet spíš v dešťové v důsledku aspektů Jupitera na Slunce a Venuši. 27.12. dojde k dalšímu oteplení a dešti vlivem aspektů Slunce, Merkura a Marse, může foukat silný vítr. Na Silvestra se ochladí působením chladné síly.

V Olomouci 30.11.2015
Ivana Černá
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý