Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


JanaMuroňová
Prognostika pro rok 2016

Jana Muroňová

Přednáška Kácov, 6.12.2015

Po ranním přivítání jsme zahájili naše setkání astrologickým rozborem okamžiku. To bylo 6.12.2015 v 9,30 Kácov. Energie nás nabádaly ke svědomitosti, odpovědnosti, jistotě a stabilitě. Nové inspirující myšlenky je třeba převést do hmotného světa.

Pak jsme přistoupili k rozboru energií zimního slunovratu, 22.12.2015, 5:47 Praha. Tento horoskop bude platit do jarní rovnodennosti.

Kromě vlády, vojska a kléru jsou všechny planety harmonicky propojené zemským a vodním trigonem. Takovéto propojení slibuje příliv energie lásky. Dynamické aspekty pak tvoří konfiguraci grand kvadraturu, která předznamenává velké napětí. Výstup z napětí vede přes transformaci masmedií.

8.2.2016 v 15:39 Praha, nastává novoluní, které ukončí trvání krvavého Měsíce z 28.9.2015. Zatmění trvalo 4 minuty, proto jeho vliv působí 4 měsíce. Události, které započaly první dva měsíce, to je říjen a listopad 2015, budou postupně proměněny a ukončeny do novoluní v únoru. Pak očekávejme příliv nové, dosud nepoznané energie. Soucit a služba budou hlavním tématem, hledání a harmonizování vztahů.

Dále jsme posuzovali energie světového horoskopu pro rok 2015, který platí do jarní rovnodennosti 20.3.2016. Jeho tři čtvrtiny už jsme prožili a poslední nás ještě čeká. Důležitou roli v demontáži starého systému vládnutí, hrají tetrády. Tetrády jsou čtyřikrát po sobě jdoucí zatmění Měsíce. Tento úkaz je vzácný, v posledním miléniu jich bylo sedm. Každá tetráda měla vždy co do činění s konfrontací tří náboženství – křesťanství, islám, židovství.

Významné posuny na naší planetě probíhají vždy v čase novoluní a úplňku. Jsou velmi silné a po nich následují důležitá rozhodnutí planetárních politických vůdců.

Po té jsme začali rozebírat z duchovního pohledu světový horoskop pro rok 2016, který platí od 20.3.2016 5:30 do 21.3.2017.

Rok 2016 bude pod nadvládou planety Mars.

Mars jako planeta v nás vzbuzuje bojovnost a činorodost. Posiluje odvahu, smělost, životní sílu. Ale také náruživost, hněv a zlost. Podléhá emocím. Podporuje otevřenost, svobodomilovnost, nebojácnost. Opačně pak nerozvážnost, nepoddajnost, bezohlednost, tvrdošíjnost, svéhlavost. Mars je dobrý milovník a gurmán. Vlastnosti jako výbušnost, nevázanost, rozpustilost, nezkrotnost, smyslnost bude nutné neustále zklidňovat, zjemňovat a harmonizovat a to nejlépe moudrostí. Transformovaná mužská energie, pročištěná, je velmi jemná, něžná a milující. Posiluje věrnost, oddanost, statečnost, sílu tvoření. Moudrost nás učí vnímat skryté děje, proč a komu slouží události, které se dějí. Hlavní myšlenkou roku bude „vyrovnanost a klid v konfliktu.“

Světový horoskop pro rok 2016 má ascendent ve znamení Raka, vládcem je Měsíc.

Ovládá veřejnost, lidové masy, také hledání duše.

Měsíc vládne emocím. Přináší konfrontaci s minulostí, vnitřní očistu, uvolnění od napětí, strachů. Žádá se obrácení se do svého soukromí a tam nalezení svých hodnot. Potřebná bude snaha o udržení si své úrovně a svého postavení.

Rok ohnivé opice

8.2.2016 začíná podle čínského kalendáře rok ohnivé opice. Začíná období mnoha nových šancí a úspěchů, nových nápadů. Zesiluje se optimismus, pohotovost, tvořivost, bystrost a vynalézavost. Nalézají se nová, nekonvenční řešení.

Hrozí možnost přírodních katastrof.

Velké změny lze očekávat v navazování nových, úspěšných obchodních partnerství. Bude ale nutné dodržovat sliby.

Rozbor světového horoskopu od 20.3.2016 5,30 do 21.3.2017.

Světový horoskop pro rok 2016 má ascendent ve znamení Ryb, vládcem je starý Jupiter a Neptun. Ryby jsou dvojí. V pozitivním vyjádření rozvíjí intuici, jemné a citlivé vyladění na vesmírné informace, rozvíjí soucítění. Ryby jsou posledním a proto nejvyšším duchovním vývojovým stupněm člověka. Na úrovni srdce otevírají božskou, všeobjímající lásku.

Však opačná část, temná, nezvládnutá, podporuje iluze, nepravdy, šálení, iracionální a chaotické jednání. Ryby kryjí podvodníky, lháře, podporují alkoholiky či drogově závislé. Mohou přinášet nemoci neznámého původu.

Na ascendentu stojí planeta Venuše a Neptun.

Spojení obou planet posiluje mystickou, také platonickou lásku. Venuše podporuje umělce, zesiluje potřebu krásy, různé oslavy a zábavy. Neptun pak sociální cítění. Pod jeho vládu patří sociální systémy, socialismus, komunismus. Řídí také vodstvo. Mohou být různé záplavy, také rozbouřené emoce.

V šálivém znamení Ryb stojí také Merkur, který ovládá masmédia. Bude velmi užitečné dávat si pozor na pravdivost informací, na falešnou propagandu, na manipulativní zprávy. Dá se předpokládat iracionální a chaotické chování politiků. Příznivé postavení Pluta, které zde působí, bude však narovnávat a postupně proměňovat různé nepravosti. Faleš a nepravdivé manipulace bude prosvětlovat, uvádět na pravou míru a postupně napravovat. Tento proces celkové očisty společnosti už probíhá od roku 2011.

Venuše i Neptun jsou poškozeny od Marse, vládce armády, policie, revolucí, různých sporů. Sotva dojde k jednoznačným domluvám.

V opozici stojí Jupiter v Panně, který uvede do popředí zájmu zdravotní stav obyvatelstva, podporuje byrokracii, může zviditelnit nevýhodné zahraniční smlouvy. Napětí se Saturnem pak zesílí starosti, trápení, bídu.

Nemusí být ale všechno jenom špatné. Ohnivý trigon – Saturn ve Střelci, Uran v Beranu a Měsíc ve Lvu asi přinesou změny. Nové objevy, nové formy vládnutí, reformy, vynálezy. Novou zahraniční politiku. Změny budou pozitivní. Změní veřejné mínění.

Duchovní proudy, které formovaly Evropu.

Jistě není náhodou, že se v poslední době otevírá dosud nenalezená minulost Slovanů. Zvláště Rusko se cítí být objevitelem a nositelem nových myšlenek. Již dříve mystici předvídali další vývojový cyklus, který bude následovat po euroatlantské civilizaci a bude patřit Slovanům.

Euroatlantská civilizace se podílí především na rozvoji individuality, na rozvoji rozumu, analýzy, měření, techniky, vědeckých výzkumů. Ale také na rozvoji svobody člověka, rovnoprávnosti, humánních myšlenek, sociální rovnosti, všeobecného vzdělání. Tím vším nyní žijeme, tím jsme obohaceni. Je to kultura rozumu.

Dnes ale už cítíme, že jsme za hranou. Ničíme si životní prostředí. Nabubřelá touha po zisku vede k rabování nerostného bohatství, k válkám. Zvířatům a rostlinám se s námi nežije dobře. Ztratili jsme citlivost. Proto toužíme po návratu k přírodě, jednoduchosti, stabilní a milující rodině. To vše má lidstvo jako touhu zabudováno ve svých kořenech a nová doba by ji ráda znovu probudila. Intuitivní vnímání a citlivost je nadřazena rozumu.

Z dějin víme, že Evropou procházely mnohé kultury, které v nás postupně probouzely vnitřní lidské hodnoty, a ty nám pak umožnily duchovně se vyvíjet.

Původní, předkřesťanské obyvatelstvo Evropy bylo ovlivňováno indickou, čínskou a babylonskou kulturou. Každá z nich se projevuje také dnes. Cvičíme jógu, seznamujeme se s energetickým systémem čaker, ajurvédou. Mnoho hledajících jezdí do Indie a seznamují se s její minulostí.

Také čínská medicína, akupunktura, harmonizující cvičení jako taj či, aikido, kung fu… se nyní v Evropě rozvíjí. S Čínou obchodovali i naši předkové. Známá je Hedvábná cesta, po které obchodní karavany převážely zboží. V dnešní době má opět naději na obnovení.

Římské impérium umožnilo cestování, obchodování, mísení kultur. Z Mezopotámie k nám přišla astrologie. Také minulost Egypta je nyní velmi přitažlivá. Poznáváme egyptská mystéria, poznáváme jejich způsob života. Egypt dává základ pro učení Židů, přijaté Mojžíšem na hoře Sinaji. Mnohobožství je nahrazeno bohem jedním. Starý zákon a biblické příběhy všichni známe.

Příchodem Ježíše Krista jsme jako lidé obohaceni poznáním lásky, jako nejvyššího citu, pralátky tvoření. Láska se rozprostírá po celé planetě. Kristovo mystérium rozšířila katolická církev a ovládla duchovní vývoj na dalších tisíc let.

* * *

Slunce - vláda se nachází v 10. domě společně s Uranem. Vláda vstupuje do nového období, má silné postavení. Opírá se o armádu a propagandu – Mars a Merkur. Merkur ovládá masmédia, propagandu, ale také cesty, studia. Jeho symbolem pro rok 2016 je: jednota v mnohosti – přes sjednocení si každý zachovává svoji identitu a originalitu.

Uran také stojí v domě vládce, je proto silný. Je vládcem změn, ale také mimosmyslového vnímání. Může vyvolávat stejně tak revoluce, jako tiché inspirace ke změnám. Stojí na symbolu - překonání krizí soucitem.

Planety ve zvěrokruhu jsou uspořádány do konfigurace miska. Okrajové planety a proto nejsilnější jsou Měsíc – lidové vrstvy a Uran – změny. Určují směr pohybu.

Symbol Měsíce - dvě hlavy vyhlížející ven za stíny – umožňují proměnu. Pokud mysl každého z nás dokáže vyhlédnout z vnitřních konfliktů ven, to znamená zklidnění a optimismus, bude to cesta k osvobození.

Měsíc je ve znamení Panny a 3. domě – vládcem je Merkur. Toto spojení může zmírňovat emoce pomocí rozumu, analýzy, oddělování informací pravdivých od nepravdivých.

Konjunkce v Panně - Luna, Jupiter a MU.

Jupiter – Sabiánský symbol - Exploze. Konfrontace s minulostí, vnitřními tlaky, které se musí uvolnit.

Jupiter podněcuje mír, klid a náboženské cítění s cílem proměny v transcendenci. Transcendence znamená propojení se každého člověka, se svým vnitřním vedením, intuicí. Dnešní vyspělý člověk je sebevědomý, s vysokou citlivostí a sám dobře ví, co má dělat a jak. Nepotřebuje být manipulován.

Vliv Jupitera bude u nás v ČR silný zvláště od 1.3.2016 do 29.7.2016, kdy bude harmonizovat planety Uran, Neptun a Mars v horoskopu republiky.

Osa Měsíčních uzlů ukazuje cestu, odkud přicházíme, což je naše minulost, zkušenosti, nabyté vědění. A kam jdeme, co máme vytvořit.

Naše minulost je ve znamení Ryb, nejvyšším vývojovém znamení. Dosáhli jsme jako lidstvo ve svém duchovním vývoji dokonalosti. Nyní je třeba tuto dokonalost vnést do současnosti a vytvořit takovou společnost, která by se řídila těmi nejvyššími atributy. To je dokonalostí, morálkou, svědomím, soucitem. Symbolem pro toto nové uspořádání jsou: potřeba přinést dolů na rovinu každodenní existence jasné poznatky, které byly získány při vrcholné zkušenosti. Mandát. Člověk je pověřen vážným úkolem.

Kam jdeme? Jaká je naše současnost? Co máme vytvořit? To ukazuje Severní vzestupný uzel ve znamení Panny.

Jeho symbolem je: Královský erb zdobený mnoha diamanty – ujištění o aristokratickém statutu, kulturní vytříbenosti, vznešenosti.

Znamení Panny je znamením služby. Služby nezištné, láskyplné, pokorné a soucitné. Dobročinnost ale nemusí vždy představovat jen ponížení, zneužití, slabost. Nemusí znamenat, že se necháme okrádat o naši energii. Každý dobrý a milující vychovatel ví, že k moudrosti vede také cesta trnitá. Panna umí rozlišovat, co ještě ano a co už ne. Zná sílu odmítnutí.

Saturn ve Střelci a 5. domě. Zde je symbolem Vzkříšení. Vzkříšení jako nová, post-biblická světová filosofie. Do popředí přichází rozvoj vzdělávání, rozkvět uměleckých směrů, abstraktního myšlení, expandující duch. Přichází ustavení a stabilizace nově vznikající celosvětové filosofie sociální udržitelnosti, odstranění chudoby.

Saturn stojí na spojnici T- kvadratury. Spojení Jupitera a Saturnu si žádá vybalancování hojnosti s nedostatkem. Druhé spojení s Neptunem nás pak přinutí nahradit a proměnit falešnou propagandu, tajné smlouvy, neviditelné a skryté machinace otevřeností, jasností, pravdou a spolehlivostí. Prozatím se to zdá jako velký problém, který je nyní možné změnit. Také se můžeme zamýšlet, jestli správně využíváme svůj čas, své síly, trpělivost. Žádá se pevná víra, žádá se zachovávání vyšších duchovních principů. Je to výzva na celý život.

Pluto v 6. domě, v domě Panny. Sabiánský symbol – politická moc skýtá ochranu, ale také omezuje a může být zneužita pro sobecké cíle. Pluto tvoří s Uranem kvadraturu, která trvá už od 12.3.2011 a budou spolu tančit až do května 2018. Tento aspekt je velmi silný, dlouhotrvající a přináší změnu celé společnosti. Ničí vše staré, nevyhovující a tím dělá místo pro nové, které se teprve rodí.

Pluto bude vytvářet konjunkci s Uranem a Neptunem republiky od 21.2. do 12.5. 2016.

Konjunkce Venuše Neptun v Rybách a 9. domě. Neptun, jako nejvyšší duchovní znamení nás povzbuzuje: Jdi dál, za poznáním, za osvícením, hledej.

Venuše – naše láska a smysl pro krásu nás nabádá „buď zodpovědný, vydej ze sebe to nejlepší, prokaž schopnost přijmout zodpovědnost.“ Týká se to každého z nás. Ať jsme v jakémkoliv životním postavení. Vždy můžeme svému okolí prokazovat lásku, pomoc, drobné služby, radosti. Venuše je krásná a nemá strach. Spojuje se s Měsícem a Jupiterem, spojuje se se Saturnem a Neptunem, spojuje se s Plutem, také Sluncem, Merkurem a Uranem. Venuše vnáší lásku a radost do celého našeho konání. Do celého horoskopu.

Ve druhé části přednášky jsme se zamýšleli nad duchovními proudy, které formovaly Evropu.

Jistě není náhodou, že se v poslední době otevírá dosud nenalezená minulost Slovanů. Zvláště Rusko se cítí být objevitelem a nositelem nových myšlenek. Není to náhodou. Již dříve mystici předvídali další vývojový cyklus, který bude následovat po euroatlantické civilizaci a bude patřit Slovanům.

Euroatlantská civilizace se podílí především na rozvoji individuality, na rozvoji techniky, rozumu, analýzy, měření, vědeckých výzkumů. Ale také svobody člověka, humanitárních myšlenek, sociální rovnosti, všeobecného vzdělání. Tím vším nyní žijeme, tím jsme obohaceni. Dnes ale už cítíme, že jsme za hranou. Ničíme si životní prostředí. Nabubřelá touha po zisku vede k rabování nerostného bohatství, k válkám. Zvířatům a rostlinám se s námi nežije dobře. Ztratili jsme citlivost. Proto toužíme po návratu k přírodě, jednoduchosti, stabilní a milující rodině. To vše má lidstvo ve svých kořenech a nová doba by to ráda znovu probudila. Intuitivní vnímání je nadřazeno rozumu.

V nám známých dějinách víme, že Evropou procházely mnohé civilizace, které probouzely vnitřní hodnoty člověka, a tím nám bylo umožněno se duchovně vyvíjet.

Původní, předkřesťanské obyvatelstvo Evropy bylo ovlivňováno indickou, čínskou a babylonskou kulturou. Každá z nich se projevuje také dnes. Cvičíme jógu, seznamujeme se s energetickým systémem čaker, ajurvédou. Mnoho hledajících jezdí do Indie a seznamují se s její minulostí. Také čínská medicína, akupunktura, harmonizující cvičení jako je taj či, aikido, kung fu… se nyní v Evropě rozvíjí. S Čínou obchodovali i naši předkové. Známá je Hedvábná cesta, po které obchodní karavany převážely zboží. V dnešní době má opět naději na obnovení. Římské impérium umožnilo cestování, obchodování, mísení kultur. Z Mezopotámie k nám přišla astrologie, také minulost Egypta je nyní pro nás velmi přitažlivá. Persko – arabsko - židovská kultura se rozvíjela na Pyrenejském poloostrově a nás Čechů se přímo dotýká. Víme, že první písemná zmínka o Praze je z pera židovského obchodníka Ibrahima ibn Jakuba. V té době také přišla do Prahy znalost astrologie, alchymie, okultismu. Rozvíjela se matematika a lékařství. Antické Řecko nás obohacuje kultem těla, to je mít krásné a pěstované tělo, schopné podávat sportovní výkony. Dnes konáme podle starých Řeků olympijské hry. Řekové rozvíjeli hudbu, poesii, divadlo.

Starověká mystéria byla však přístupná jen úzkému okruhu vybraných žáků. Před veřejností byla utajována. Cílem mystických cvičení bylo probudit vnitřního člověka a přivést ho k vyšším duchovním stupňům. Dnes se znovu usiluje o probuzení duchovních sil a kdo má o to zájem, je mu tento rozvoj umožněn. Kdysi probuzená jasnozřivost je dnes všeobecně nahrazena myšlením.

Starověké kultury zanikly a byly nahrazeny křesťanstvím. Do střední Evropy křesťanství přichází na přelomu milénia. Vzpomínáme Konstantina a Metoděje, svatého Václava… církev uctívá mnoho svých světců. Největším mystériem křesťanství je zrození Ježíše Krista a jeho ukřižování. Kristus probouzí v našich duších všeobecnou lásku. Cesta k tomuto probuzení je dlouhá a pro každého jiná. Církve a náboženství pro přínos k duchovnímu rozvoji člověka si v dnešní době také žádají přehodnocení. Lidé chtějí být samostatně se vyvíjející, chtějí žít v lásce a míru, odmítají manipulaci.

Stará doba zaniká, nová se rodí.

V Ostravě 21.12.2015
Jana Muroňová
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý