Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Jana Muroňová
Diagnostika ČR
předpokládané tendence v roce 2017 - astrologický rozbor

Jana Muroňová

U příležitosti devadesátých osmých narozenin ČSR 28.10.1918, 18:58 Praha, se pokusím o částečný rozbor energií, které jsou s námi a ovládají nás. Pokusím se o částečný astrologický rozbor.

Chceme-li udělat pro něco horoskop, potřebujeme k tomu znát datum, čas a místo zrození. Jinak to nejde.

Tyto údaje pro současný horoskop České republiky jsou ale složité.
1. 28.10.1918,18:58 Praha /rektifikoval A. Baudyš st./
Československá republika několikrát vznikla a několikrát zanikla, v současnosti není, ale slaví se.
2. 01.01.1993, 0:00 Praha Česká republika
Tato republika sice je, ale o půlnoci na Silvestra samozřejmě slaví všichni, ale určitě ne vznik republiky. Také postavení Slunce - symbol vlády - svítí opravdu více v poledne než o půlnoci. O půlnoci totiž žádná vláda není. Ze by záměr? Nebo hluboká nevědomost?
3. 01.05.2003, 0:00 Praha Vstup ČR do EU
Všimneme si, opět půlnoc.

Z těchto údajů se pokusím diagnostikovat „zdravotní stav“ naší současné republiky. Nejslabším článkem je
Hlava státu, vládní autorita, státní zřízení, naše vedení

Nejlépe společenství funguje, stojí-li v jeho čele silný vůdce, duchovně i duševně vyspělý, silná morální autorita. Takové si všichni váží, společenství ji uznává. Autorita má myšlenky, vize, cítí potřeby všech článků společnosti, rozumí jim a umí uspokojit. Je zázrak a velké bohatství pro národ, má-li takového vůdce.

V horoskopu ČR lze najít neúctu lidu ke svým vládcům.

Projděte si sami řadu presidentů od T.G.Masaryka, Beneše,.... až po současného Miloše Zemana a odpovězte si sami. Projděte si vlády od vzniku republiky a odpověď dostanete. Republika je nemocná, její vůdcové jsou nemocní, lidé to cítí.

Už od porážky na Bílé Hoře, v což věřím, že se teď změní, vládnoucí síly v našem národě se jaksi vždy staví na tu opačnou stranu. Na stranu, která zastává zpátečnické, dávno překonané a vyprahlé názory. Lidé to cítí a zdravé jádro národa dobře ví, kde je jeho místo. Naučili jsme se žít bez vládnoucí síly. Zdravé jádro národa cítí, že vládnoucí síly, které pochlebují a ohýbají hřbet před mocnostmi, se nedokážou propojit se svým lidem a postavit se společně za prosperitu národa. Prosperita se odehrává v nižších patrech společnosti. Tam jsme silní a sebevědomí. Obyčejní lidé dobře ví, co je dobré a podle toho konají. Jsme národem vyspělým.

Nekladu si za cíl dnes vypracovat tabulku a bodově ohodnotit podle pořadí historické události, jak se promítají v horoskopu republiky. Fakta by vydala na učebnici. Kam směřuje zahraniční a vnitřní politika státu, finance, stav armády, stav umělecké sféry, sociální postavení lidu, dramatické události....?
Ne všude jsme nemocní. Zažíváme také úspěchy a jsme nositeli pokroku. Jsme národem hrdým.

Roční horoskop CR - platí do příštích státních narozenin

Světové události jistě budou odvádět naši pozornost více do zahraničí. Hodně aktivity se projeví v obchodě, v umění. Způsob práce se bude vyznačovat konstruktivností a efektivitou, aktivita bude mít konkrétní cíle. Výsledky budou ale spíš záviset od jiných. Mohou se změnit plány, důležitá bude ohebnost. Znamení Kozoroha na ascendentu podpoří, že na prvém místě bude povinnost a tvrdá práce, snaha prosadit se pomocí vytrvalosti a houževnatosti. Rok se bude vyznačovat silnější aktivitou a podnikávostí. Při překážkách však pocítíme v sobě dostatek síly a energie k jejich překonání. Sebejistota a důvěra v dobro nám bude napomáhat.

Mars a Pluto na ascendentu nám může způsobit, že nebezpečí lze očekávat ze strany našich vládců. Jsou špatné vztahy mezi lidem a vládci. Nepokoje a možnost války, ohrožení zdraví, rozchod společenství. Očekávejme období důležitých, až osudových změn.

Spory mezi prezidentem a parlamentem budou přetrvávat. Napětí mezi vládou a masmedií ukazuje na stále trvající neinformovanost a manipulaci. Možnost zveřejnění utajovaných smluv. Masmedia a umělci mohou projít proměnou. Pluto zajišťuje vzestup státní moci, možnost vytvoření nové politiky, razí cestu novým myšlenkám. Podporuje také rozvoj průmyslu, hlavně velké podniky. Přináší úspěch v provádění velkých projektů.

Mars jako planeta v nás vzbuzuje bojovnost a činorodost. Posiluje odvahu, smělost, životní sílu. Ale také náruživost, hněv a zlost. Podléhá emocím. Podporuje otevřenost, svobodomilovnost, neboj ácnost. Opačně pak nerozvážnost, nepoddajnost, bezohlednost, tvrdošíjnost, svéhlavost. Mars je dobrý milovník a gurmán. Vlastnosti jako výbušnost, nevázanost, rozpustilost, nezkrotnost, smyslnost bude nutné neustále zklidňovat, zjemňovat a harmonizovat a to nejlépe moudrostí. Transformovaná mužská energie, pročištěná, je velmi jemná, něžná a milující. Posiluje věrnost, oddanost, statečnost, sílu tvoření.

Moudrost nás učí vnímat skryté děje, proč a komu slouží události, které se dějí. Hlavní myšlenkou roku bude „vyrovnanost a klid v konfliktu"

Jsme vyspělým, sebevědomým a hrdým národem. Zesílíme společně tuto představu?

V Ostravě 23.10.2016
Jana Muroňová
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý