Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


SHRNUTÍ
Josef Oršulík témat a myšlenek přednesených na setkání ASO (Astrologická společnost v Ostravě)


Dne 23.6.2018.
Účastníci byli seznámeni mimo jiné s významným a nevšedním pojednáním K.J. Maliarika nazvaným Několik Stručných Poznámek o Astrologii. Pojednání obsahuje vesměs prvky, které se dosud nepoužívaly, protože nebyly známy a nevyskytovaly se v astrologických příručkách. Neocenitelné je konstatování, že Astrologie je Náboženství Budoucnosti.

Zcela novým prvkem spjatým s astrologií je svobodná lidská vůle. Na dalekosáhlý význam pozitivního využití svobodné lidské vůle poukazuje Max Heindel ve své knize Poselství hvězd.

Je možno mít vůli slabou, silnější, silnou a velmi silnou. Vůle může být zaměřena více méně pozitivně, nebo více méně negativně, dle celkového charakteru člověka. Ovšem vždy s blahodárnými nebo škodlivými důsledky.

Silná vůle nebo dostatečně silná vůle umožňuje okamžitou, bezprostřední realizaci dobrého nápadu nebo nového poznatku. Slabá vůle dělá odklady a posuny provedení záměru na příští hodinu, na zítřejší den, na příští domněle příznivý rok a odkladná lhůta mohutní a posunuje se na další století nebo tisíciletí. Dokud nedojde k provedení dobrého úmyslu, člověk žije dle starých nedokonalých zvyků, stanov a norem a v důsledku toho hřeší bezděčně nebo vědomě. Slabá vůle je hřích.

Vůle sama o sobě je v člověku to nejvyšší. Zrychluje rozmach rozumu a upevňuje mravnost.
Na tomto místě je třeba konstatovat, že vlivy planet jsou relativní, a nemají ani absolutní sílu ani absolutní platnost. Odchylky a oslabení jsou působeny jednak svobodnou lidskou vůlí, jednak různými silami a různého zaměření.

Aspekty působí rovněž podle kvality planet, např. jsou-li v domicilu nebo ve zničení a podle přesnosti vzájemných aspektů.
Pozoruhodné jsou vývojové stupně a jejich vztahy k horoskopu. Narodí-lí se vedle se na stejném místě a ve stejnou hodinu budoucí analfabet a budoucí myslitel, neznamená to, že příznivě postavené oktávy Uran, Neptun a Pluto budou působit na oba zrozence stejně. Na analfabeta působit nebudou, na myslitele viditelně, znatelně a pozitivně. Jsou ovšem různé větší a menší rozdíly mezi vývojovými stupni lidí a jejich horoskopy. A podle toho působí planety odstupňovaně a odlišně.

Na nižším stupni člověka působí na něho planety citelněji a důrazněji, na vyšším vývojovém stupni vliv planet slábne. Začíná působit silněji svobodná lidská vůle, vyspělejší rozum a zásady moudrosti. Člověk se ponenáhlu stává Sluncem, které svítí na své okolí svými vibracemi.

Rád bych poukázal na tabulku na první straně Poznámek a na vlastní postřehy. Zvykl jsem si sledovat dlouhodobě a soustavně počasí a venkovní teploty pomocí teploměru. Podle toho jsem se oblékal, zejména v zimě. Zjistil jsem, že každá zima ovládaná Saturnem se vyznačovala silnými mrazy, které trvaly celé měsíce, nikoliv jen několik dnů a napadlo mnoho sněhu. Roky ovládané Jupiterem byly obvykle roky úrodné.

Měli bychom usilovat o vydání tiskem Několika Stručných Poznámek o Astrologii. Mohl by to být pozoruhodný pozitivní zásah do světového vývoje. Vše se promítá do budoucího vývoje, samozřejmě i Náboženství Budoucnosti, jímž je Astrologie.

Se srdečným pozdravem Josef Oršulík, správce knihovny kněze J. Maliarika v Ostravě-Vítkovicích.
VILA UNIVERS - knihovna s internetem zdarma
Vrázova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice (naproti ŘV)

www.maliarik.wz.cz

Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý