www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Prognóza na období let 2003 až 2010Přednáška Ing. Popelky
ASTRO_spol dne 11. 1.2003Proveďme si zde jakousi astrologickou prognózu nejen pro rok 2003, ale pro období příštích zhruba 7-mi let. Vytvoříme si horoskop bez domů pro vstup planety Uran do znamení Ryb, k němuž dojde dne 10. března 2003, ve 22:25' SEČ. Dostaneme:

Asc. bez
M.C. bez

Slunce 19°53' Ryby Jupiter 8°59'R Lev Quaoar bez
Luna 15°20' Blí. Saturn 22°23' Blí. Dračí ohon bez
Merkur 10°01' Ryby Uran 00°00' Ryby Chiron bez
Venuše 9°53' Vod. Neptun 12°03' Vod. Lilith bez
Mars 3°49' Koz. Pluto 19°54' Stř.

V prvé polovině roku bude pořád ještě platit Pluto opozice Saturn. Pluto je ve Střelci, Saturn v Blížencích. Uvedený aspekt platil celý rok 2002. Víme-li, že Pluto je planeta transformační a Saturn, dle klasické astrologie, je planetou způsobující problémy, tak lze očekávat, že i nadále bude docházet k silným transformačním procesům. A jelikož Střelec je znamením ovládajícím takové vlastnosti jako jsou filozofie a náboženství, tak můžeme též očekávat, že nějaké ideologické, nebo náboženské záležitosti mohou být zdrojem rozporů v lidstvu.

Uvedené se zdá být potvrzeno i faktem, že velkou část roku 2003 bude Neptun (ve Vodnáři) v opozici s Jupiterem (ve Lvu). Jupiter, jako vládce Střelce, má také velký vliv na filozofii a náboženství.
Neptun, pokud je špatně aspektován kvadraturou či opozicí, může často přinášet různé chaotické stavy, jako zmatek a pod. Právě uvedené opět potvrzuje předchozí závěr, tedy že nějaké ideologické záležitosti, nebo náboženství, mohou být příčinou velkých zmatků na Zemi. Já mám totiž pocit, a většina lidstva si to vůbec neuvědomuje, že žijeme na planetě, na níž probíhá obrovská duchovní bitva. Chtějí-li Američané do Íráku, kde je ropa a plyn, tak v tom určitě hrají velkou roli americké ekonomické zájmy. V programu rozhlasové stanice Radiožurnál hovořil jeden Arab, a říkal, že Američané mají strach ze sjednocené Evropy, a dříve, než ke sjednocení Evropy dojde, chtějí si Američané obsadit veškeré strategicky důležité oblasti na Zemi. A tento materiální aspekt rozhodně nelze podceňovat.
V letošním roce bude planeta Jupiter vytvářet hodně aspektů, a m.j. dojde také k tomu, že do opozice s Jupiterem se dostane také Uran, a v průběhu roku bude Jupiter rovněž činit kvadraturu na Pluto.
Důležité je, že v podstatě končí věk Ryb a od roku 2012 se budeme nalézat na počátku věku Vodnáře. V letošním roce také dojde k tomu, že planeta Uran vstoupí do znamení Ryb, v nichž se bude nalézat cca do roku 2010, odkud posléze, tedy roku 2010, vstoupí do Berana, kteréžto znamení vždy znamená začátek. Je tedy přinejmenším zajímavé, že počátkem věku Vodnáře také Uran, vládce Vodnáře, symbolizuje vstupem do Berana určitý nový cyklus.

uran

Takže vstupuje-li některá planeta do určitého znamení, můžeme vytvořit horoskop pro vstup oné planety, z něhož se poté dá usuzovat, jakou bude mít ona planeta kvalitu v době, kdy oním znamením bude procházet. Postavení jednotlivých planet pro uvedený okamžik je vypsáno v úvodu této statě, a mělo by nám charakterizovat, co následující sedmileté období lidstvu přinese - tedy jakou bude mít uvedený průchod kvalitu.
Je zde třeba předeslat následující: vytváříme-li horoskop ingresu (ingrese = počátek děje), tedy např. v astrologii vstupu planety do určitého znamení, měl by onen horoskop popisovat celé příslušné období. Problémem u pomalých planet je, že občas bývají i retrográdní. Zde tedy např. Uran vstoupí do znamení Ryb, nějakou dobu bude v přímém pohybu, pak se stane retrográdním, vrátí se na určitou dobu zpět do Vodnáře, načež pak podruhé a definitivně vstoupí již natrvalo do Ryb. Musíme si tedy uvědomit, že zde existuje určitá nejednoznačnost v tom, který vstup do znamení tedy považovat za rozhodující, zdali ten prvý kontakt s novou kvalitou, nebo až onen druhý a definitivní. Na uvedený problém mají různí astrologové různý názor. Já zde uvažuji onen prvý kontakt.
Já jsem si vždy při přicházejících astrologických událostech, dle nauky klasické astrologie, říkal: tak když bude nyní ta konjunkce Uran - Neptun, která byla v 90. letech 20. století, tak to již lidstvo bude duchovní; nebo když Neptun vstoupí do Vodnáře, tak se spojí ona Uranská vibrace humanity a nezištnosti s Neptunem - planetou božství, tak tu bude již skoro ráj na Zemi. Ale ono to tak bohužel a prostě není!

Spíše jsem si všimnul, jelikož každá planeta v astrologii má jednak svůj pozitivní, ale i svůj negativní význam, že my lidé máme spíše tendenci vždy projevovat spíše onen negativní význam planety. A pokud nás má nějaká planeta spíše směrovat do duchovních oblastí, tak většinou vyjadřujeme tu opačnou polaritu (tedy materiálno).
Představuje-li Vodnář kvalitu lidské spolupráce, kdy lidé jsou schopni se jakoby skamarádit až sbratřit, jsou schopni pracovat na určitých společných vizích, a Neptun ve své negativní poloze je takový chaotický a zatemňující, neboť jako vládce Ryb signuje nejhlubší roviny našeho nevědomí, tak většinou planeta stojící v Rybách se spíše projevuje tak, jakoby si člověk onu planetu vůbec neuvědomoval. Tedy všechno, co se ponoří do Ryb, jakoby se utopilo, a člověk se musí opravdu hodně namáhat, aby se mu dařilo sestupovat do sebe, do svých vnitřních oblastí a těch nejhlubších vnitřních rovin, aby si kvalitu této planety uvědomil. A protože dnes je doba, kdy to vnitřní se moc "nenosí", a spíše se lidé orientují na vnější záležitosti, tak se dá říci, že prvky nalézající se v Rybách, jsou tam beznadějně ztraceny.

Můj dojem je takový, že když Neptun vstoupil do Vodnáře, tak žádné duchovno nepřišlo. Spíše se počalo projevovat, jakoby do mezilidských vztahů vstoupil jakýsi chaos, jakoby to, že si můžeme navzájem pomáhat, sestoupilo právě do oněch nejhlubších rovin našeho nevědomí, a tyhle pozitivní kvality jakoby v lidstvu zcela zmizely.
Neptun, jako vládce Ryb, zůstane ve Vodnáři, tedy jakoby ona schopnost vzájemné pomoci a kooperace zůstala v nevědomí lidstva, a ještě více bude potlačena vstupem Uranu, jako vládce Vodnáře, do Ryb, tedy do onoho nejhlubšího nevědomí. Mám tedy takový pocit, jako kdyby ona schopnost vzájemnosti byla v následujících 7-mi letech ještě dále potlačena, a dojde k rozmachu ještě většího sobectví než dosud. U lidí, kteří mají Slunce v Rybách, nebo mají Slunce kvadratura či opozice Neptun, jsem odpozoroval, že tito jedinci jakoby si vůbec neuvědomovali své Já. Slunce, jako naše pravé Já, mají tito jedinci jakoby potlačeno do nevědomí, a musejí nastoupit skutečně těžkou vnitřní cestu, aby toto své pravé Já našli. Naproti tomu u takového Berana, a obecně u všech ohnivých znamení, je pocit Já-ství velmi vystupňován.

Máme tedy vykreslen horoskop okamžiku 1. vstupu planety Uran do znamení Ryb. V kolečku nejsou uvedené domy, neboť horoskop je obecně platný pro celý svět.
V horoskopu vidíme dvě konjunkce. Prvou je Luna - Saturn v Blížencích, druhou Neptun - Venuše ve Vodnáři.
Ptám se, čeho bude v uvedené časové periodě hodně ? Planetou expanze, bohatství a nadbytku je Jupiter, zde stojící ve Lvu. Víme, že Lev signuje děti, zábavu, využití volného času, obecně to, v čem lidé chtějí nalézat smysl. To nám napovídá, že lidé se budou chtít ve velkém měřítku bavit a užívat si.
Také vidíme, že Jupiter dostává kvinkunx od Marsu v Kozorohu. Mars je princip aktivity, tedy nám naznačuje, v čem se chceme prosadit. Kozoroh signuje práci, kariéru, obecně nám dává materiální existenci. Zde tedy vidíme, že lidstvo se bude snažit prosazovat se v materiální oblasti, ve hmotném světě. Kozoroh také signuje 10. dům, a Mars je současně také bohem války, takže ve zmíněném materiálním světě může být hodně agrese a bezohlednosti. Existující kvadratury, opozice, nebo i kvinkunxy mezi Marsem a Jupiterem vždy také signují určitou pýchu a aroganci.

Konjunkce Venuše - Neptun. Vezmeme-li Venuši jako vládce Vah a planetu partnerských vztahů, tak obecně platí, že má-li Venuše nějaké vazby na Neptun, tak vztahy jsou mírně řečeno poněkud zvláštní, panuje v nich nejasnost a vztahy jsou méně či více promiskuitní, neboť signuje-li Venuše vztahy, a Neptun vládne Rybám, tak jedna z kvalit Ryb je univerzalita, celek. Takže při konjunkci Venuše - Neptun chce mít zrozenec vztahy s každým, a tedy se všemi. To je to negativní hledisko !
Z opačného, pozitivního hlediska platí Proč se nestat světoobčanem?, Proč nebýt vstřícný ke každému člověku?
Protože Neptun vnáší do vztahů chaos a ty jsou pak prožívány zcela iracionálně, a jelikož tato konjunkce činí opozici na Jupiter do Lva, kdy Jupiter se chce hodně bavit, tak to signuje, že zmíněná zábava bude hodně spojena i s nevázanými vztahy, atd. Takže zde není vidět nic pozitivního.

Konjunkce Měsíc - Saturn v Blížencích. Měsíc signuje emoce, Saturn představuje blokaci - tedy existence emočního, či citového chladu. Tato konjunkce také ukazuje, že předmětné časové období může být poznamenáno citovými a psychickými potížemi mnoha lidí, že lidé budou zřejmě citově hodně vyprahlí, a že bude hlad po emocích. To je to negativní hledisko.

Existuje ale také pozitivní hledisko. A to je právě o tom, jak já, nebo kterýkoliv jiný astrolog, chci astrologii chápat. Horoskop vždy zrozenci ukazuje co má dělat a na co se zaměřit. A pokud to nedělá tak jak to má v horoskopu naznačeno, tak dochází k onomu negativnímu vyjádření. Z pozitivního hlediska nám Saturn ukazuje, kam v prvé řadě zaměřit pozornost. Při Saturnu v konjunkci s Měsícem tato konstelace zrozenci, resp. v tomto případě lidstvu, říká, že má v prvé řadě svoji pozornost zaměřit na svůj vnitřní citový život. A proč? No protože v této oblasti zřejmě něco není dostatečně vyjadřováno, dostatečně zpracováno. Takže nemá-li někdo, jako důsledek předchozího vývoje, svoji emoční oblast dostatečně propracovanou, najde ve svém horoskopu konjunkci Saturn - Měsíc, čili zaměř svoji pozornost na svůj vnitřní život. Lev vládne srdci, a Jupiter jako vládce Střelce nám udává smysl, takže smysl svých životů bychom měli hledat ve svém srdci.

Ale řekněme si upřímně "bude to 90% lidí činit ?" Myslím si, že tohle skutečně ani náhodou nehrozí. A právě tohle je příčinou, proč já usuzuji spíše na ono negativní vyjádření, neboť je mi zcela jasné, že drtivá většina lidí svůj vnitřní život propracovávat nebude. Současná největší ztráta je, že lidstvo již vůbec nerozumí jazyku souvztažnosti. To znamená, že jakýkoliv fyzický, materiální jev či objekt má své určité vnitřní, duchovní pozadí. Nic se v životě neděje náhodou. A život se snaží vždy všechno vyrovnávat. Astrologie je jedním z úžasných způsobů, jak se naučit chápat uvedený jazyk souvztažnosti. Víte-li, že v astrologii jsou čtyři živly, oheň, voda, ..., tak vám již musí být jasné, co znamenají ony současně se opakující povodně. Voda jako živel signuje emoce a cit, ale ten hlavní princip je niternost, vnitřní roviny, vnitřní život. To znamená, že pokud lidstvo zcela extrémně přeneslo pozornost pouze na materiální aspekt života, a vůbec nevěnuje pozornost svému vnitřnímu životu, tak se ona vnitřní rovina samozřejmě počne "hlásit o slovo", což je symbolizováno skutečností "pořád voda"! Když lidé nechtějí tu svoji vnitřní vodu respektovat, tak ona si najde cestu a způsob, jak na sebe upozornit. Čili současné povodně nám signalizují, že v lidstvu není brán ohled na vnitřní element. A v tom případě pak v horoskopu pro určité období najdeme konjunkci Saturn - Měsíc, čili "věnujte pozornost Měsíci, čili svému vnitřnímu životu a emocím, a řádně je ve svém nitru zpracujte"!

Chápejme horoskop vždy jako dobře míněnou radu. Můžeme ji přijat a nadále vědomě své životy ovlivňovat a řídit naznačeným směrem, nebo tuto dobře míněnou radu nevidíme či nechceme vidět, ale pak nás život k navrhovanému posunu donutí či doslova dokope, a tuto násilnou změnu pak člověk vnímá jako bolest.
A navíc, uvedená konjunkce je dokonce v Blížencích, a Blíženci představují komunikaci. O čem by se tedy lidé měli bavit? O čem by měly psát noviny, o čem by měly být pořady ve sdělovacích prostředcích? V prvé řadě o vnitřním životě! Toho se lidstvu nedostává. Ne pouze bušit do vědomí lidí reklamy na to, co si mají koupit a uvádět pořád dokola stupidní seriály k otupování vědomí lidí. Nyní si řekněme, že onen emoční, citový problém, jenž se má zpracovat, je v opozici na Pluto ve Střelci. Chápeme-li, že Pluto jako vládce Štíra, resp. 8. domu, signuje nějakou podstatnou proměnu zevnitř, a Střelec obsahuje kvality jako filozofie a náboženství, obecně hledání smyslu, pak vidíme, že toto vnitřní propracování souvisí s tím, že lidstvo má přehodnotit, nebo změnit smysl svých životů. Takže to, v čem dnes většina lidstva hledá smysl svých životů, není zřejmě to pravé ořechové, neboť Pluto lidstvu říká, že je třeba smysl životů změnit. A Jupiter jako vládce Střelce říká, co má lidstvo změnit! Jupiter je ve Lvu, tudíž lidé se chtějí jen bavit a užívat si, což není dobré a mělo by být změněno.

Pluto ve Střelci může také signovat utrpení spojené s konflikty náboženského charakteru.
Centrum horoskopu, Slunce, je v Rybách. To signuje nebezpečí, že lidé sice budou žít jakýsi život, ale že to nebude jejich pravý život, že budou jistým způsobem ovládáni kolektivem, neboť co dělají všichni (Ryby jsou celek), to budu dělat i já. A navíc zde máme Slunce poškozeno (je vrcholem velkého T-kříže), což velmi zvětšuje pravděpodobnost, že tomu tak skutečně bude, že tedy půjde o zcela tupé lidské stádo.
Slunce v Rybách má samozřejmě i své pozitivní vyjádření. Slunci se to sice moc nelíbí, neboť Slunce jako vládce ohnivého znamení je silně individualistické, kdežto Ryby jsou iniverzalita a naprosté odevzdání se celku. Takže to pozitivní vyjádření Slunce v Rybách spočívá v tom, že člověk by své srdce, resp. veškerou radost měl nacházet v odevzdání se do služeb celku. Že nehledá své vlastní potěšení, ale že se snaží žít takový život, aby jím byl prospěšný všem lidem. A v tom nachází své největší uspokojení.
V Rybách vidíme také Merkur, který má kvadraturu jednak od Měsíce, jednak od Pluta (zvětšení orbisu u velkého T-kříže, a také je to aspekt v aplikaci). Merkur obsahuje kvalitu myšlení, Měsíc emoce, jde tedy o rozpor mezi rozumem a emocemi.

Zde si všimněte, když Merkur stojí v Rybách, kolik může uvedená konstelace mít různých vyjádření. Můžete říci, že Merkur je inspirované myšlení (Neptun je inspirace), což je dobré třeba pro spisovatele. Zde však Merkur v Rybách signuje, že půjde o období, v němž bude existovat jen velmi málo samostatně uvažujících lidí, tedy že lidé budou v myšlení silně ovlivňováni většinou lidstva.
Když se na uvedenou konstelaci podíváme z mocenského hlediska, tak Slunce vždy dává řídící složky. A je-li Slunce ve 12. domě či v Rybách, vidíme, že řídící složky jsou neznámé, jsou někde v pozadí a skrývají se. Čili vidíte-li nějakého politika, neznamená to, že vidíte skutečného vládce, neboť víme, že "spoza buku" se lépe tahá za nitky a ovládá. A fakt, že Slunce činí kvadraturu na Pluto (Pluto dokáže být hodně manipulativní), lze předpokládat, že vládnoucím složkám bude na manipulaci velmi záležet. A protože Pluto je ve Střelci, tak vládnoucí složky se budou snažit s lidmi nejvíce manipulovat v jejich ideologické, náboženské, tedy světonázorové oblasti.

Ze zvukového záznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
leden 2003
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |   dopis autorovi   |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
NaVrcholu
astrologie astrologie.cz Karel Tichý