www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


dr. Grygar navrhuje letadlologiiPřevzato z konference www.astrolab.cz

Před chvílí jsem projížděl skrze Přerov, kde jsem si na benzínové pumpě koupil prostějovský Večerník. To jsem si ještě nevšiml, že obsahuje článek od Jiřího Grygara, jak jinak než s kritikou astrologie. Nikdy bych ale netušil, že tento renomovaný vědec dokáže vymyslet tak banální argumenty. Ovšem posuďte sami. Snad kdyby to nebyl on, válel bych se ještě teď po zemi smíchem. Takhle článek vybudil jen pobavený úsměv. V úvodu se článek zmiňuje o astronomii a o nových observatořích, takže tuto část pro zestručnění vynechám. Zajímavý začíná být čtvrtý odstavec, který je uveden otázkou:

V současné době jsou velmi oblíbené horoskopy. Lze z vědeckého hlediska připustit pravdivost těchto předpovědí?

To určitě možné není. Celá ta astrologie, která se zabývá sestavováním horoskopu výkladem z hvězd je jakýmsi pozůstatkem ze starověku, který přežívá z důvodů, které mi nejsou příliš jasné. Když si vezmete šestery noviny, v každých jsou horoskopy na stejný den jiné. S vědou to nemá nic společného a osudy lidí už vůbec ne.

Jsou také astrologové, kteří sestavují horoskopy na míru. Podle data narození, místa, dokonce minuty. Někteří lidé podle něj žijí celý život.

Zajímalo by mě, proč by to měla určovat taková vzdálená tělesa, když do toho nepočítají tělesa daleko bližší. Například podle mého soudu by bylo daleko účelnější si vzít letové řády velkých dopravních letadel, protože ta přelétají nad porodnicemi a jejich silové působení na maminku nebo novorozeně je daleko větší, než nějaké vzdálené hvězdy či planety. To nikdo kupodivu nedělá. Já bych navrhoval nikoliv astrologii, ale letadlologii. To by mělo skutečně racionální smysl. Letadla jsou veliká, mají velkou hmotu a jsou tak blízko té porodnice…. Ale proč do toho tahat planety, které jsou tak daleko? Vzdálenost je tak obrovská, že mi to připadá jako absolutní nesmysl.

Hmm, tak mě napadá proč vlastně astronomové staví gigantické observatoře po celém světě? Proč do nich celý svět investuje miliardy? Na co jsou ty superpočítače ke zpracování dat se speciálními programy? Na co dalekohledy s průměrem zrcadel několik metrů? K čemu je teleskop na oběžné dráze? Přece k ničemu. Osobně bych navrhoval, aby si astronomové koupili v normálním obchodě sportovní dalekohled, a pozorovali letadla. Jsou přece mnohem, mnohem blíž... :-))

Autor: Robert Zapletal (14.04.2003 23:05)


Silová pole
No jestliže pan Grygar uvažuje u astrologie silová pole, napadá mi, že k vysokoškolskému titulu zase netřeba tolik inteligence jak jsem se domníval.

Autor: .... (15.04.2003 00:28)


:-) Zaslepený člověk
Dobrý článek. :-)) Paradoxní na Grygarovi je, že je věřící člověk a přitom nepřipouští, že by mohl neznat nějaká pravidla hry na život. Poznal část přírodních zákonů, připadají mu systematické a jenom proto, že si nedokáže představit, že by mohly sloužit především jinému účelu, myslí si, že to tak je.

Navíc předjímá vztah nebeských planet a dějů na zemi, jako že snad hvězdy děje na zemi mají ovlivňovat. Bez ohledu na to, že i to je pravda (např. slapové jevy, všechna nebeská tělesa významně ovlivňují dění už tím, že svou existencí vyrobila astronomy...), myslím, že astrologie směr tohoto vztahu nepředjímá, anebo spíš používá opačnou závislost. Podle mne nebeská tělesa neovlivňují děje na Zemi, ale pouze o nich informují.

Autor: Juras (15.04.2003 08:08)


Zatmění
Někdy před čtyřmi roky bylo zatmění slunce, při němž se začala objevovat taková ta proroctví o konci světa. Viděl jsem v TV Grygara, reportéři se ho ptali, jestli má důkaz, že při zatmění nenastane konec světa.
On řekl: "Samozřejmě, k zatmění slunce již došlo za dobu existence Země již x-krát a nikdy konec světa nenastal. Nenastane tedy ni teď".

Podle mého názoru, takovými vystoupeními Grygar poškozuje vědu. To co prezentoval jako důkaz, je maximálně prognóza založená na iracionálních předpokladech. Co když ten Grygarův Bůh řekl: "Tak - dávám vám ještě poslední možnost - během následujících padesáti zatmění se polepšíte, anebo Zemi zničím!"?

Autor: Juras (15.04.2003 08:26)


Pravděpodobnost mimozemšťanů u nás
A ještě musím přidat jeden příklad Grygarova hloupého plácání. V jedné debatě o ufologii (někdy koncem 90. let minulého století v TV - ostatní diskutující ani název pořadu si nepamatuji, navíc citace není doslovná): "Předpoklad, že bod svítící na obloze je návštěvník z vesmíru, je stejně pravděpodobný, jako kdyby si paní po zazvonění domovního zvonku pomyslela, že k ní jde anglická královna (oproti možnosti, že si jde sousedka vypůjčit sůl)".

Hodnocení tohoto výroku není nijak těžké. Zatímco pravděpodobnost návštěvy královny známe - je patrně velmi blízká nule, pravděpodobnost, s jakou se u nás prohánějí mimozemšťané, neznáme. Zase je to prosazování svých předsudků pod pláštíkem „vědeckého názoru".

Autor: Juras (15.04.2003 08:29)


Zatmění a náhoda
A ještě jsem si vzpomněl do třetice. Kdysi jsem si přečetl na Sysifovi jakýsi Grygarův projev o zatmění. Sluneční korónu můžeme podle něj pozorovat jedině díky neuvěřitelné náhodě, která způsobila, že velikosti Slunce a Měsíce jsou ve stejném poměru jako jejich vzdálenosti od Země. Nebudu to rozebírat jenom dodám: tato "neuvěřitelná náhoda" snad ani náhodou být nemůže...

Pan Grygar svými iracionálními předsudky mate veřejnost, která jeho bláboly považuje za vědecký názor. Je to k pláči.
Autor: Juras (15.04.2003 08:33)


Můj pohled na J. Grygara
Roberte, díky za uvedení článku. Myslím, že dr. Grygar uvádí irelevantní letadlologii jako ironické srovnání s domnělou irelevantností astrologie.

Jiří Grygar je vědec a popularizátor vědy. Role popularizátora je mediálně vděčná, ne nadarmo je dr. Jiří Grygar asi nejznámějších vědcem u nás. To, co psal o anglické královně je myšlenkový gag, vhodný pro média. V médiích totiž odborník obvykle nemá prostor, aby věci vysvětlil myšlenkově poctivě a musí se uchylovat ke zkratkám.

Juras ale trefil, že zrovna ten obraz s anglickou královnou obsahuje logickou chybu. Chybu ještě hrubší Jiří Grygar střelil v rozhovoru Lidových novin, kde ho částečně ospravedlňuje, že se jednalo o on-line rozhovor, ve kterém je člověk pod časovým tlakem. Na stranu druhou, pod časovým tlakem si neodchytal svoje mouchy a ty vylétly najevo.

Dotaz od Jakuba:
Vážený pane astrologu, věříte na horoskopy?
Odpověď Jiřího Grygara, astrofyzika:
Taxi představte, že nejsem astrolog, z čehož také vyplývá, že na horoskopy nevěřím, ba naopak.

Jiná vylétlá moucha je jeho až útočná alergie na jiné než vědecké myšlení:

Dotaz od Vědecký pracovník:
Proč se pořád posměváčkovsky strefujete do různých léčitelů apod ? Jistě, i mezi nimi se vyskytují mnozí, kteří si na léčitele spíše hrají, ale to neznamená, že neexistuje nic "mezi nebem a zemí" a že nemohou existovat metody, které věda vysvětlit neumí. Připadáte mi v tom vašem Sisyfovi jako náramně nabubřelí vědátoři, kteří si myslí, že spolkli všechnu moudrost a mají patent na to rozhodovat o tom, kde je Pravda. Chtělo by to víc pokory a míň nabubřelosti, tak typické pro mnohé pyšné vědce i "vědce".
Odpověď Jiřího Grygara, astrofyzika:
Podle mého soudu není žádná alternativa ke kritické a skeptické vědecké metodě zkoumání světa. Přirozeně, že věda zdaleka nedokáže odpovědět na všechny otázky a umí to poctivě přiznat. Naproti tomu pavědci a různí šarlatáni nepoužívají k důkazům svých tvrzení vědecké metody a proto jsou jejich výroky bezcenné, jak o tom ostatně svědčí řada monumentálních blamáží. Myslím, že Vaše kritická slova směruji právě k nim, spíše než k Sisyfovi.

Míchá zde dohromady hrušky a jabka. Výsledky práce a výroky. Tady člověk rozumí jeho Slunci, Merkuru a Venuši v Rybách.

Jinde říká vyloženě: Patří k moderním pověrám, že lze dospět k hodnotnému poznání bez užití vědecké metody. Mám dokonce silnou pochybnost o tom, že mohou být nevědecké spekulace inspirativní pro vědce.

Mým dalším dojmem ohledně dr. Grygara je, že si libuje v budování vlastní důležitosti. Osobně o jeho významu pro společnost nejsem přesvědčen, jeho renomé se opíralo ponejvíc o TV pořad "Okna vesmíru dokořán" vysílaný už někdy před čtvrt stoletím. Jeho životopis je životopisem "profesionálního vědce", nad kterým se nemůžu zbavit dojmu jisté samoúčelnosti. Hrůza, aby nebyl zapomenut, aby se někde neobešli bez něho.

Jiří GRYGAR - ŽIVOTOPIS

grygar Narozen:
17. března 1936, Dziewietlice, Polsko [tehdy Heinersdorf = Pruský Jindřichov, Německo]

Vzdělání:
1954 - maturita na jedenáctiletce, Brno-Husovice
1954-57 - studium fyziky na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně (prof. M. Černohorský, prof. V. Truneček, L. Perek)
1957-59 - studium astronomie na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze (prof. J.Mohr, prof. W. Heinrich, doc. J. Bouška, doc. V. Nechvíle)) diplom. práce: Fotografická fotometrie difusních objektů ( ved. prof. V. Vanýsek)
1959-62 - interní vědecká aspirantura v astrofyzice, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov (školitelé prof. V. Guth, prof. M. Plavec, prof. Z. Kopal) disertace: Okrajové ztemnění raných složek zákrytových dvojhvězd
1959 promovaný fyzik (MFF UK Praha)
1963 kandidát fyz.-mat. věd (ČSAV, Praha)
1967 RNDr. (MFF UK Praha)

Zaměstnání:
(1963-80) Stelární odd., Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
1963-72 vědecký pracovník, 1972-74 samostatný věd.prac., 1974-80 vedoucí věd. prac.
(1980-1991) Odd. fyziky nízkých teplot, Fyzikální ústav ČSAV, Řež
(1991 - 2000) Sekce elementárních částic, Fyzikální ústav AV ČR
(2000-dosud) Centrum částicové fyziky , Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Dlouhodobé studijní pobyty:
(1963 a 1965) Univerzitní observatoř, Utrecht (celkem 9 měs.)
(1969-1970) Dominion Astrophysical Observatory, Victoria, B.C., Kanada (12 měs.)

Členství ve vědeckých společnostech:
1959 - Čs. astronomická společnost při ČSAV; nyní Česká astronomická společnost
od r. 1959 člen předsednictva ústř. výboru (později výkonného výboru), čestný člen od r. 1989, v letech 1992-98 předseda 1967 - Mezinárodní astronomická unie,
člen 42. komise (těsné dvojhvězdy), člen 27. komise (proměnné hvězdy), 1972-81 člen subkomise pro bibliografii těsných dvojhvězd, 1976-85 člen pracovní skupiny pro astron. fotografii
1976 - Jednota čs. (nyní českých) matematiků a fyziků, v letech 1990-93 místopředseda výboru Fyzikálně-vědecké sekce, 1990-96: člen ústředního výboru JČMF předseda propagační komise, místopředseda odb. skupiny Pedagogická fyzika FVS; zasloužilý člen od r. 1996
1991 - Evropská astronomická společnost, zakládající člen
1994 - Ueená spoleenost ČR, zakládající člen, od roku 1998 člen Rady Učené společnosti
1999 - člen řídícího výboru Rady českých vědeckých společností

Jiné funkce:
1990-91 a 1994-98 člen vědecké rady Astronomického ústavu ČSAV/AV ČR
1991 - člen Rady pro popularizaci vědy AV ČR, od r. 1993 místopředseda
1991-93 předseda vědecké rady Grantové agentury ČSAV/AV ČR
1991- předseda Klubu přátel NTM v Praze 1991- člen vědecké rady Národního technického musea v Praze
1992- místopředseda české větve Evropského kult. klubu a předseda sekce pro vědu a filosofii
1992-97 předseda Rady České televize
1993-94 člen vědecké rady Fyzikálního ústavu AV ČR
1993-2001 člen vědecké rady Akademie věd ČR
1994-97 člen českého Národního astronomického komitétu
1995 - člen výboru České společnosti skeptiků SISYFOS
1991 - Česká křesťanská akademie - čestná rada ČKA, sekce přírodních a technických věd
1998 - člen vědecké rady Astronomického ústavu SAV
1998 - 2000 člen vědecké rady MU Brno
1999 - 2001 člen Správní rady Slezské univerzity v Opavě
1999-2002 - odpovědný řešitel grantového projektu GA AV ČR: Hledání původu kosmického záření v oblasti stovek EeV (projekt AUGER)

Redakční rady časopisů:
1961-94 Říše hvězd (1990-92 předseda red. rady)
1963-90 Kosmické rozhledy (1964-90 předseda red. rady)
1980-90 Technický magazín
1989- Universum

1990- Vesmír
1993-95 Omega (předseda red. rady)

Ceny a odměny:
1974 - tvůrčí prémie ČLF za knihu "Vesmír je náš svět"
1974 - II. cena v literární soutěži ČLF za knihu "V hlubinách vesmíru" 1983 - cena ČSAV za popularizaci vědy
1984 - cena Čs. televize za seriál "Okna vesmíru dokořán"
1992 - pamětní medaile J.A. Komenského, udělená vládou ČSFR
1992 - Kischova cena Obce spisovatelů za knihu "Vesmírná zastavení" 1992 - tvůrčí prémie ČLF za knihu "Země ve vesmíru", dále Zlatá stuha Sdružení nakladatelů a knihkupců ČR a výroční cena nakl. Albatros za totéž

1994 - cena AV ČR za popularizaci vědy
1996 - planetka č. 3336 ´Grygar´ - IAU
1996 - cena Kalinga za popularizaci vědy - UNESCO Proslov poi poíležitosti udilení ceny
1997 - Cena Nadace Universitas Masarykiana pro rok 1997 - proslov

Kontaktní adresa:
Dr. Jiří GRYGAR
Fyzikální ústav
Akademie věd ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8 - Libeň

telefon[+záznamník]: +420 266 052 660
fax: +420 - 286 585 443 (u sekretářky na stejném patře)
fax: +420 - 286 890 527 (u generální sekretářky o dvě patra níže)
(pozn. Baudy: co vy na ty sekretářky po třech patrech? :-)

E-mail:grygar@fzu.cz
URL: http://www.astro.cz/~grygar/

Autor: baudy (16.04.2003 01:56)


Ach jo...
Jak vidno, "Ignorance is bliss!" (A tím nemyslím pana Grygara, aby bylo jasno). Jenom se dál hezky navzájem utvrzujte ve svých bludech. Konec konců - proč ne.

Autor: Y (16.04.2003 02:48)


Milé tvrdé y
Jak by se Vám líbilo, kdyby Vám pan Grygar vrtal zuby. Nebo vyoperoval slepé střevo? Nebo kritizoval práci kardiochirurga a jedním dechem k tomu říkal, že se takovými hloupostmi odmítá zabývat. Jiří Grygar opakovaně dokazuje, že o astrologii vůbec nic neví. Když tvrdí, že astrologie zkoumá, jak nebeská tělesa ovlivňují život na Zemi, je to, jako kdyby se řeklo, že fyzika zkoumá, jak hodiny ovlivňují tok času. Podle stejné logiky bych mohl fyziku zavrhnout - každý ví, že se hodiny mohou zastavit a čas přitom běží dál. Je jasné, že když si vymyslím nějaký nesmyslný předsudek, dokážu sestřelit cokoliv. "Vědec" Grygar trpí předsudky ohledně astrologie a jiných pavěd, odmítá je z principu, díky tomu je pod jeho úroveň se jimi zabývat a hloupě plácá. Možná, že kdyby si zjistil alespoň základy, mohl by kritizovat fundovaněji a nestavěl by sám sebe do role zaslepeného tmáře. A v tom případě by jistě stálo za to se nad jeho myšlenkami zamýšlet. Ale v současnosti ne. Nelze se bavit s někým, kdo do omrzení papouškuje svoje předsudky a nestydí se za to, že napodobuje největšího blbce řecké Mytologie, který nepochopil, že se mu sud nepodaří vytlačit až nahoru a zkouší to pořád stejným způsobem.

Autor: Juras (16.04.2003 09:42)


PŘEDSUDKY?

Pan Grygar "filosofuje" jen na takové úrovni, na níž se nachází jeho vlastní pochopeni a vlastní vývoj. Nemají jeho názory (naštěstí), co do činění s realitou.
Já ale takových lidí znám spoustu.
Tak má cenu se kvůli ním tolik rozrušovat a plýtvat naším drahocenným časem, ledaže bychom se opravdu nudili a měli ho nazbyt?

Zdravím, Lena
Autor: Lena (17.04.2003 11:19)


Vyrovnám váhy
Leno ahoj, vidím že jsi s věcí rázně skoncovala. Zavyprávím nám něco z jiného soudku. Byl jsem včera na oběd u kamaráda v Radotíně.

Vyprávěl mi mj. o své návštěvě předávání cen Bludných balvanů. Říkal, že tam nevnímal, že by někoho zajímaly nějaké principy, zejména ty principy zastávané protistranou. Vyprávěl o Jirkovi Maškovi z Osudu.cz, který akci zvládnul bravurně. Proslovem o lásce, která stejně všechny sjednotí, dostal kytku, blahopřání a pusinky od přítomných děvčat. Známému se jevilo, že mnohem víc šlo při té akci o měření sil ega skeptiků a zasvěcenců, jak nám říká. Říká, že ego zasvěcenců bylo o pár stupňů vypjatější než ego skeptiků. Osobně si ale dokážu představit, že jsem-li v prostředí mně nenakloněném, jsem v defensivě a reaguji posílením svého sebevědomí.

Kamarád říká, že principy zasvěcenců často fungují jenom v prostředí jejich „silového pole". Což tak nakonec může skutečně být. Táta mi vyprávěl, jak přednášel v Písku ve středně velké místnosti asi pro deset lidí. Chlapík, co vidí auru mu po přednášce říkal: "to je zajímavé, že když jste začal mluvit, tak se naše aura jakoby stáhla a vaše vyplnila celou místnost."

Sám se k zasvěcencům dlouho počítal, od dva a dvaceti let docházel k Eduardovi Tomášovi, Andrejův žák etc. Dnes věří pouze učení Modré alfy, Petra Velechovského. Což respektuji, tak jako respektuji samotného Velechovského.

Říkal mi, že na vědcích je mu sympatický jejich akcent na ověřitelnost experimentem a jeho opakovatelnost. Cvakal mi vypínačem žárovky a říkal: „tohle je pro mne jistota - cvaknu a vím že se světlo rozsvítí. Mně však uděláte regresi a vůbec není jisté, jestli se něco změní".

Tímhle příkladem chci jenom zmírnit náš ajfr a přiblížit vidění těch, kteří s námi nesouhlasí.

Pro pana Turnovského: skeptici mají nyní své místo schůzek v restauraci „U královské obory". Řeknu Vám, jsou to paradoxy. Ta restaurace leží do trojúhelníku nedaleko k Vaší škole v Korunovační, i nedaleko k mému bydlišti-pracovišti U studánky.

Autor: baudy (18.04.2003 00:06)


Baudy, jste trochu vedle.
Tak to prr, baudy. Mluvíte o něčem jiném. Já osobně vnímám vědeckou metodu a metodologii kladně. Dokonce bych řekl, že je mi ze všech druhů poznání nejbližší.
Ovšem sdružení Sysifos a jednotliví jeho členové se proti ní často prohřešují (viz Vaše i moje příklady výše) a vydávají své vlastní předsudky za vědecký názor.
Autoritou svých osobností šíří bludy a myslím, že vědě tímto způsobem škodí. V oblastech, v nichž jsou odborníky, jsou zajisté lidstvu přínosem, ale neměli by se plést do věcí, jimž nerozumí.

********************
Shrnu. Lena se navezla do Grygara, vy hájíte vědce. Děláte stejný logický přemet, jako udělal např. Zahradník, když po odhalení podvodníka řekl: „Nechápu, jak ještě někdo může těm léčitelům věřit". Věda je OK, skepticismus je OK, ale neobjektivní skeptici optimističtí vzhledem k vlastním předsudkům, to je zhouba, dogmatismus, tmářství, demagogie.

Autor: Juras (18.04.2003 12:32)


Převzato z konference www.astrolab.czNěkdy v roce 1996 přišel na schůzku ostravské astrologické společnosti pracovník místního planetária s kazeťákem a mikrofonem. Přinesl i osobní data dr. Grygara s tím, že máme rozebrat jeho horoskop a nahrávku rozboru si prý pan doktor s chutí poslechne.

grygar

Ascendent ve znamení Vodnáře, rozlehlý první dům, v 1.domě sevřené a aktivní znamení Ryb. V 7.domě (partneři a veřejní nepřátelé) je retrográdní Neptun. V 11.domě (spolky a organizace) je Jupiter a Luna v konjunkci s Dračí hlavou. Ve 2. domě příznivě aspektovaný Mars a Uran - umí prodat svoji hodnotu, umí se zviditelnit.


Převzato z webu ČAS

Grygar a astrologie
3561 otázku odeslal(a) Miloš v Pátek 17.Března 2006 10:26:26
Vážení kolegové, doporučuji dnešní (17.3.) víkendovou přílohu Hospodářských novin. Je zde rozhovor s Jiřím Grygarem. Velmi zajímavé až na to, že nás, astrology, považuje za jedince nebezpečné pro společnost, nectíme zákony logiky, nepřipouštíme kritické myšlení, ohlupujeme lidi, aniž bychom své schopnosti prokázali a připravujeme půdu politickým dobrodruhům a demagogům k manipulaci s lidmi. Jen škoda, že tento velice inteligentní vědec, podkládá své výroky dosti hloupými argumenty. Stojí za přečtení. Zdraví Miloš M.

Re: Grygar a astrologie
1 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pátek 17.Března 2006 13:11:15
http://www.rezonance.cz
Názory Jiřího Grygara mne už nějakou dobu nezajímají, beru je jako názory soukromníka na cokoli jiného, v čem není vzdělán a tak tomu nerozumí. V poslední době je stále jasnější, že partnerem k dikuzi mezi humanistickými resp. transpersonálními astrology nejsou přírodovědci, ale semiotici, srukturální antropologové, lingvistici atd atp. Z jejich řad jsem ochoten přijout kritiku a ne od popularizátora sovětské vedy a techniky Grygara, který na stará kolena zblbl tak, že se zněj stal bigotní katolík.
Turnovský


Re: Grygar a astrologie
2 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Pátek 17.Března 2006 18:23:33
Grygar byl bigotní katolík vždycky, Pavle, ne až teď na stará kolena (mimochodem právě dneska je mu 70!). Domnívám se, že hodně z jeho postojů objasní jeho radix, a tak ho sem zavěšuji. (Myslím, že se nedopouštím žádné indiskrece, protože cca před 12 lety Grygar sám dal svá data „v plen“ ostravské astrologické společnosti. Tak proč by nemohl jeho horoskop viset i tady.)

Re: Grygar a astrologie
4 odpověď odeslal(a) Turnovský v Sobotu 18.Března 2006 00:40:57
To jsem si Petře také myslel, že Grygar byl odjakživa bigotní katolík, leč není to pravda. Připálil se katolictvím až na neveřejných-podzemních seminářích jinak osvíceného Petra Vopěnky. Do té doby byl jen bigotní mechanistický materialista a popularizátor sovětské vědy a techniky zejména v reálně socialistické televizi ruku v ruce s Voloďou Železným. Když zjistil, že se blíží doby kdy kolaborantský ornát zakryje kdekterou špínu, dal se na novou ideologii. Že mu je sedmdesát? No a co, jiným je víc a ještě dalším je míň.
Turnovský


Re: Grygar a astrologie
5 odpověď odeslal(a) Vanda v Sobotu 18.Března 2006 09:57:50
Pokud vím, pan Grygar byl katolíkem už někdy v sedmdesátých letech, a sklon k jednak věřit rozumem a jednak řešit konflikt ať zdánlivý nebo skutečný mezi ,,správným pojetím nazírání světa, systémy víry" a nevěděckým v radixu má jak vyšitý.
K té bigotnosti: Moje maminka mi vyrávěla o kolegovi z práce, který byl za dob reálného socialismu přesvědčený fanatický komunista, pak se seznámil s ženou - věřící katoličkou, a dnes je z něj stejně fanatický katolík. Sklon věřit něčemu takto nekriticky a fanaticky je v člověku daný, a je vcelku jedno, co to je. Padni jak padni.

Re: Grygar a astrologie
6 odpověď odeslal(a) Petr Trnka v Neděli 19.Března 2006 18:29:24
Já mám pocit, stejně jako Vanda, že Grygar je katolíkem velmi dlouho, možná od dětství. A že by byl nějakým zaníceným propagátorem sovětské vědy a techniky, to jsem si nikdy nevšiml. Na to tady byli jiní šíbři (Codr nebo Kužel například). Pokud si pamatuju na stará Grygarova vystoupení v televizi nebo na přednáškách, zdál se mi být vždycky velmi střízlivý a seriózní, i když mluvil o ruských vědcích. Nedá se totiž popřít, chceme-li být spravedliví, že Rusové dobré astronomy i techniky v kosmonautice měli, komunismus nekomunismus. No a co se týká toho slavného pořadu „Okna vesmíru dokořán“, který Grygar dělal s V.Železným, tady nelze zapomenout, že to byla v podstatě kopie stejného pořadu, jaký měl v americké televizi Carl Sagan. To nebyl patent ani Grygara, ani Železného. To prostě okopírovali.
V jeho radixu jsou ty věci, o kterých píše Vanda, skutečně dobře vidět (a nejen ony). Zejména doporučuji ctěné pozornosti opozici Saturna v Rybách na Neptuna v Panně, a především Sabiánský symbol 16. stupně Panny, na kterém Neptun stojí. Ten je velmi výmluvný! I když v rámci objektivity je dobré říci, že stejnou opozici Saturn / Neptun má ve svém radixu také Jiří Černý, který se narodil pouze o 3 týdny dřív než Grygar, a i když je věřící evangelík, ke Grygarově rigiditě má velmi daleko. Ale to už by byla jiná písnička.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý