www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Horoskop C. G. JungaPřednáška Ing. Jaroslava Popelky
ASTRO_spol dne 10. 5.2003Carl Gustav Jung se narodil 26.7.1875 v 18:45 GMT v městečku Kesswil, ležícím ve Švýcarsku jihovýchodně od Konstance (Kostnice) na břehu Bodamského jezera, o souřadnicích 009°19'E (vých.délky) a 47°36'N (sev.šířky).

jung

Natální postavení planet:
Asc. 28°00' Koz.
M.C. 26°54' Štír

Slunce 3°18' Lev           Jupiter 23°48' Váhy        Lilith 0°04' Stř.
Luna 15°24' Býk           Saturn 24°12' R Vod.     Chiron 26°24' Ber.
Merkur 13°46' Rak        Uran 14°48' Lev.           Dračí hlava 10°55' Ber.
Venuše 17°29' Rak        Neptun 3°02' Býk
Mars 21°22' Stř.            Pluto 23°31' Býk

Vidíme tedy, že stejně jako Marx i Jung má Saturna v 1. domě, zde však ve Vodnáři. V tomto horoskopu je Saturn vládcem 12. a 1. domu. Můžeme zde tedy říci, že je-li Asc. a 1. dům individualita, a je-li 12. dům kolektivní nevědomí, tak jde tedy o jedince silně napojeného na to, co nazýváme kolektivním nevědomím. A v Kozorohu (=naše zevní vědomí) umístěný hrot 12. dům nám naznačuje, že Jung cítil vědomou potřebu uvědomit si jednak své JÁ, svoji individualitu (celá jeho nauka hovoří o tom, že účelem psychologického vývoje člověka je odhalit své bytostné JÁ), jednak oblast kolektivního nevědomí.

Černá Luna leží na 1. stupni Střelce v 10. domě. Je-li 10. dům kariéra, nebo to, čím se jedinec stane známým a co se o něm ve světě ví, tak se dá říci, že se ve světě proslaví právě tím, co symbolizuje Lilith. Já jsem přesvědčen, že Černá Luna představuje určité oblasti našeho nevědomí, jež jsou z jistých příčin těžce uvědomitelné a tedy pro každého z nás těžce dosažitelné, t.zn. představuje něco, co psychologie nazývá "stín", t.j. něco, co ze sebe vytěsňujeme. A vlastně na možnosti uvědomění si právě těchto oblastí psychiky Jung pracoval.

Názorně si to lze představit asi tak, že člověk může mít uvnitř sebe ukryty jisté skutečnosti, za něž se nevědomě hluboce stydí, chce je od sebe zapudit a zcela odmítá připustit, že něco podobného v něm vůbec je.
V Býku leží Neptun, Luna a Pluto, jež vlastně ukazují podstatu znamení Býka, a navíc je to ve 3. domě. Kdo četl knihu "Myšlenky, sny a vzpomínky C.G. Junga", dočetl se tam, že určité zevní události jeho života byly pro něj samotného nezajímavé, a to, co pro něj bylo zajímavé, se odehrávalo uvnitř něho, v jeho nitru.

Řekneme-li Jung, tak vždy jde o nevědomí, tedy vnitřní roviny naší bytosti. Všechny práce, které Jung napsal, a to i včetně jeho dopisů, se zabývají nevědomím! Uvědomíme-li si, že Neptun je vládcem jednoho vodního znamení, Měsíc je vládcem druhého vodního znamení, a Pluto je vládcem třetího vodního znamení, a postavené ve 3. domě. Takže čeho se týkaly jeho práce? No oblasti našeho nevědomí, přičemž Měsíc jako vládce Raka je naše osobní nevědomí, Neptun jako vládce Ryb je naše kolektivní nevědomí, a Pluto jako vládce Štíra se já domnívám že ukazuje, kdy dochází k setkání oněch našich dvou, t.j. osobního a kolektivního nevědomí.

Říká se, že Štír (a 8. dům) je vnitřní transformace. Ale jaký je to vlastně proces ona vnitřní transformace? Jak ji chápat? Již někdy dříve jsem zde uváděl, že budeme-li hovořit o Raku, můžeme si ono osobní nevědomí představit jako určité jednotlivé ohraničené vodní plochy (rybníky, jezera, a pod.). Ryby, t.j. to kolektivní nevědomí, si můžeme představit jako neohraničenou vodní plochu, tedy něco jako světový oceán, kdy všechna ta voda se slévá v jeden obrovský celek. A Štíra chápu jako řeku, neboť ta v sobě obsahuje jistou dynamiku, ale specielně jako spojení, nebo soutok dvou řek, neboť ve Štíru dochází k počátku spojování dvou psychických entit (duší). Proto do Štíra patří jakékoliv prožívání citů či emocí společně s druhým člověkem. Podstatou vnitřní transformace tedy je, že se jedinec z oné izolované jednotky začíná přetvářet tak, že postupně začíná splývat s celkem tak, že nakonec v sobě obsáhne celý vesmír.

jung

Proč však jsou všechny tyto vodní planety ve znamení Býka, když Býk představuje peníze? Můžeme také říci, že Býk je práce. Ale zde jsem si uvědomil, že za slovem práce se ukrývá taková skutečnost, že my lidé vůbec nechápeme, co slovo práce vlastně představuje (viz "Býk jako symbol tvůrčí práce").

Býk ve své podstatě znamená vědomě tvořit, vědomě být tvůrčím! Rozdíl mezi Býkem a Lvem spočívá v tom, že Lev ukazuje osobní tvůrčí potenciál každého jedince. Lev má na starosti srdce, takže ukazuje centrum každé bytosti v němž se nachází obrovský tvůrčí potenciál. Ale Býk nejsou pouze peníze! Podstatou Býka je, že onen obrovský tvůrčí potenciál, jenž se v každém z nás nachází, umí příslušný jedinec využít k vědomému vytváření užitných hodnot. A právě to je příčinou mé domněnky, že na světě nepracuje skoro nikdo! Každý zde vykazuje pouze jakousi činnost přinášející peníze, aby bylo na nájem, chléb a jiné potřeby, ale rozhodně to v žádném případě není vědomá tvorba hodnot.

Dá se tedy říci, že Jung chtěl vědomě tvořit v oblasti sil nevědomí.
Slunce Junga stojí v 7. domě ve Lvu. Uvedené postavení Slunce může pochopitelně předznačovat nějakého egocentrika, ovšem rozhodně šlo o silnou osobnost. Má-li někdo Slunce v 7. domě, říkáme, že by chtěl mít vedle sebe nějakého silného partnera. Já si ale myslím, že v astrologii působí polarita, resp. určitá opozice, t.zn., že má-li někdo Slunce v 7. domě, tak to nesignuje dominantního partnera či silnou partnerskou individualitu, ale může se to též zpětně projevit i do 1. domu, t.j. že právě předmětný zrozenec může být onou silnou individualitou. A to právě může být příčinou toho, že onen zrozenec právě proto chce mít vedle sebe rovněž silnou individualitu.

Zde také vidíme, že v astrologii může být někdy dosti ošidné činit jednoznačné závěry. U Marxe jsme viděli, že v Býku stály Slunce a Měsíc. Zde máme v Býku Neptuna, Měsíc a Pluta. To se tedy v prvém případě projevilo tak, že Marx chtěl dělat nějakou ekonomickou reformu (Býk jsou peníze a ekonomika), zatímco zde v druhém případě se ono postavení v Býku projevuje tak, že dotyčný chce pracovat s energiemi našeho nevědomí. Býk jako téma je ovšem vždy práce, nikoliv však tupá a bezduchá, ale vědomá práce při využití individuálního tvůrčího potenciálu dotyčného jedince.

Hrot 4. domu stojí v Býku, a Venuše společně s Merkurem stojí v 6. domě. V horoskopu Marxe byl Mars v 6. domě, přičemž tam vládl 2. domu. K tomu jsem tam uváděl, že 6. dům, stejně jako Panna, je touha po dokonalosti, což je jen jinak vyjádřené léčení, přisuzované 6. domu. Marx měl tedy v 6. domě vládce 2. domu, takže chtěl léčit, t.j. zdokonalit finanční systém vč. jeho vytváření prací, kdežto Jung má v 6. domě vládce 4. domu (Merkur), takže chtěl léčit naše nitro, či duše.

Pokud to nevíte, Jung si postavil u jednoho jezera (voda symbolizuje psychiku, psyché) věž, a když cítil, že v jeho psychickém vývoji došlo k ukončení určité vývojové etapy, a tedy k určité změně, tak k oné věži vždy přistavěl další nějakou část tohoto svého obydlí.

Když hovořím v souvislosti se 4. domem o tom, že symbolizuje náš minulý život, tak vládce 4. domu (Merkur) v 6. domě ukazuje, že jeho minulý život mohl souviset s procesem léčení, že tedy mohl být v minulém životě např. lékařem. V 7. domě stojí Slunce a Uran. 7. dům znamená vztahy a partnerství obecně, Uran je sociální cítění a potřeba být prospěšný. Jung tedy zřejmě cítil potřebu nějakým způsobem pomáhat.

Podle audiozáznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
Ostrava,
květen 2003
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý