www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Horoskop Karla MarxePřednáška Ing. Jaroslava Popelky
ASTRO_spol dne 10. 5.2003Co víme o Karlu Marxovi? Svým nejznámějším a nejvíce rozšířeným dílem "Kapitál" se v minulém století stal duchovním otcem komunismu. Jeho myšlenky, vyslovené v uvedeném díle, pak později pod pláštíkem boje proti kapitalismu zneužila hlavně pro sebe a své zájmy drtivá většina bývalých komunistických potentátů k ovládnutí mas ve svých zemích.

marx

Karel Marx se narodil 5.5.1818 v 01:33 hod. UT (02:33 SEČ) v Německu ve městě Trier u hranic s Lucemburskem na 6°39'E (vých.délky) a 49°46'N (sev.šířky).

Natální postavení planet:

Asc. 23°03' Vod.
M.C. 13°42' Stř.

Slunce 13°56' Býk       Jupiter 12°57' R Koz.         Dračí ohon 8°49' Štír
Luna 11°15' Býk         Saturn 15°47' Ryby
Merkur 3°38' Blí.         Uran 19°31' R Stř.
Venuše 27°31' Býk       Neptun 26°09' R Stř.
Mars 28°46' Rak         Pluto 25°57' Ryby

Při pohledu na grafické vyjádření horoskopu vidíme konjunkci Urana s Neptunem v 10. domě, Asc. ve Vodnáři a Saturn s Plutem v 1. domě v Rybách. Při hodnocení základních rysů zrozence by klasická astrologie uváděla, že s 1. domem ve Vodnáři půjde o jedince s revolučními sklony. Vládcem Ascendentu je zde Uran v 10. domě ve Střelci. V 1. domě je sevřené znamení Ryb, čímž se Neptun stává spoluvládcem 1. domu.

10. dům je o projevení se zrozence před světem, a ukazuje, co je na zrozenci nejviditelnější. Je-li tedy vládce 1. domu v 10. domě, půjde o individualitu o níž se bude ve světě hodně mluvit. A jelikož jeho postavení je ve Střelci, tak se bude o tomto člověku hovořit v souvislosti s jeho idejemi, nebo jeho určitou filosofií, či hlásaným světonázorem.

Ve Střelci jsou postaveny Uran a Neptun. Z toho můžeme upřesnit, v čem asi bude jeho uvedená filosofie spočívat. Uran jakožto vládce Vodnáře signuje téma o nějaké spolupráci s jinými lidmi na společných projektech, a to v sociální oblasti. Marx kritizoval vykořisťování a zneužívání lidí, tedy abstenci ekonomické spravedlnosti, a jistě chtěl prosadit nějakou sociální spravedlnost, aby v konečné fázi mohli lidé spolupracovat v navzájem rovném postavení.

Uvedené myšlenky převzal komunismus, spojovaný s planetou Neptun. S hlediska klasické astrologie, v níž je Uran považován za patrona astrologů, a Neptun je spojován s mystikou a okultismem. Z tohoto pohledu by také mohlo jít o člověka, jehož světový věhlas byl vybudován na postavení velkého astrologa, nebo velkého mystika. Tyto výklady, na rozdíl od výkladu dříve uvedeného, se zde ovšem neprojevují.

marx

Uran je skutečně o spolupráci vč. možnosti sociální spravedlnosti. A Neptun jako vládce Ryb je o nevědomí a celku. Karel Marx si tedy skutečně uvědomoval tehdy panující sociální nespravedlnost ve světě, a také si uvědomoval Neptuna, t.j. že všichni lidé vytvářejí jeden velký celek, v němž nejsou příčiny pro zvýhodňování nějaké skupiny nad ostatním celkem.
Zde je také případ postavení Saturna v 1. domě. Klasicky je Saturn planetou omezení, překážek a blokací, takže Saturn v 1. domě klasicky signuje zrozence, který se bude ve světě těžce prosazovat, a v životě se bude setkávat s mnoha překážkami. Saturn je vládcem Kozoroha a Kozoroh představuje naše vědomí. Kozoroh a Saturn nám vlastně v horoskopu ukazují, kterou oblast máme vědomě zpracovat a přednostně si ji uvědomit. Tedy lidé, jež mají Saturna v 1. domě, nebo v Beranu, musí přednostně pracovat na uvědomění si své individuality a svého "JÁ". A moje zkušenost je, že lidé kteří intenzívně pracují na svém duchovním rozvoji, skutečně mají Saturna v 1. domě, nebo v Beranu.

Také je vždy důležité si uvědomit, kterému domu tato v 1. domě postavená planeta (zde Saturn) vládne. V případě Marxe vládne 11. a 12. domu. Čili 10. dům ukazuje co je na zrozenci nejviditelnější (zde Uran a Neptun), a v 1. domě je Saturn jako vládce 11. a 12. domu, což jsou vlastně Uran a Neptun. Vidíme tedy, jak ona Uranská a Neptunská vibrace je v tomto horoskopu silně zdůrazněna. Je zde ještě jeden fakt, že lidé mající v horoskopu zdůrazněného Saturna, mají silně vyvinuté vědomí, t.j. na rozdíl od běžného člověka si uvědomují mnohem více. To je vidět u mnoha vědců a filozofů, kteří mají v horoskopu zdůrazněného Saturna. V 1. domě stojí Pluto, vládce 9. domu, kterýžto dům obsahuje m.j. též filosofii a náboženství. Tím se naznačuje že jde o osobu, která byla filosoficky silně laděná. A protože hrot 9. domu je ve Štíru, jehož klíčové slovo je "vnitřní transformace", tak se dá říci, že filosofie oné osoby bude zřejmě o nějaké transformaci. Ve skutečnosti také jeho myšlenky nabádaly k transformaci tehdejších společenských systémů.

Saturn i Pluto stojí ve znamení Ryb. Ryby mimo kolektivní nevědomí v sobě obsahují rovněž pochopení celku, univerzality. Marx si tedy zřejmě silně uvědomoval, že všichni lidé spolu tvoří jeden živý organismus, což může být příčinou jeho silného vystupování proti oněm nemnoha jedincům žijícím v blahobytu na úkor celé ostatní společnosti.
Pokud jde o filosofii a světonázor, tyto jsou ovlivněny Střelcem a planetou Jupiter. Zde se projevuje určitá podobnost s postavením v roce 7 př.n.l., kdy se narodil Ježíš Kristus. Tehdy se Saturn rovněž nacházel v Rybách, jako u K. Marxe, a Jupiter stál ve Vodnáři, přičemž Vodnář i 11. dům jsou stejné kvality. Jupiter zde tedy stojí v Kozorohu v 11. domě, kterýžto dům m.j. představuje určité sociální cítění, tedy potřebu vzájemné spolupráce a vzájemné prospěšnosti. Takže při uvedeném postavení Jupitera bude filosofie zrozence hovořit o sociální spravedlnosti.

marx

Navíc Marxův Jupiter ve svém postavení dostává trigon od Slunce a také trigon od Měsíce, takže patrně opravdu nešlo o špatného člověka. Ostatně Marxovy myšlenky jsou dosud hodně studovány na západě.
Psaní knih má na starosti 3. dům. Hrot 3. domu je ve znamení Býka, a Býk má na starosti peníze, majetek, tedy svým způsobem kapitál. Býk je však také práce jako taková, takže když Marx řešil ve svém díle Kapitál kategorie jako hodnota, nadhodnota, rozdělování, přerozdělování, a t.d., souvisí uvedené kategorie plně a zcela s pracovním procesem. Je-li zde vládce 3. domu, Merkur, přímo ve 3. domě, a navíc stojí v Blížencích, tedy vlastně doma, tak se dá říci, že zrozenec má silnou potřebu své myšlenky sdělovat, tedy o nich psát, čili má silnou potřebu komunikovat.

Všimněme si dále Marsu v 6. domě, vládnoucího ale ve 2. domě. Klíčové slovo Panny a 6. domu je "analýza". Říká se ale také, že Panna je perfekcionalista, takže je to též touha po dokonalosti. A dále 6. dům též souvisí se zdravím. Takže za použití určitých obratů lze říci, že jde o zrozence, který chce léčit peníze, nebo kapitál. Takže vládce 2. domu v 6. domě nám říká, že dotyčný člověk jakoby chtěl vyléčit ekonomickou sféru, čili uzdravit (vyčistit) peníze. A jelikož zde 2. dům stojí v Beranu (který je průkopníkem, začátkem něčeho nového), můžeme navíc k uvedenému říci, že v těchto oblastech byl Marx jakýmsi průkopníkem nových myšlenek.

Mars má navíc kvinkunx s Neptunem. Mars jako vládce Berana představuje snahu prosadit svou individualitu, čili Mars chce prosadit vlastní osobu. Neptun představuje celek. Samotný kvinkunx představuje určitou analýzu, nebo volbu. Dá se tedy říci, že zrozenec cítí nutnost nějak upravit vztahy jednotlivce s celkem. Zřejmě zrozenec cítí, že jednotlivec "převálcovává" celek, nebo že celek potlačuje jednotlivce, což je příčinou pro jeho snahu harmonizovat vztahy mezi jednotlivcem a celkem.
Existují-li v horoskopu negativní vazby mezi Marsem a Neptunem, má dotyčný člověk v životě pocit, že vůbec nemůže prosadit svou osobní vůli, že je zcela unášen životem a nemůže to nijak ovlivnit.

Podíváte-li se do knihy "Zatmění", kterou napsal pan Owens, najdete tam vysvětlení, jak v horoskopu působí zatmění Slunce. Uvedený úkaz zde autor vysvětluje právě na Marxovi. Těsně před vydáním Marxova stěžejního díla Kapitál, došlo k zatmění Slunce přesně na stupni, kde má Marx Saturna. V knize je vysvětlováno, že zatmění Slunce má v individuálním horoskopu význam tehdy, dojde-li k zatmění přímo na stupni, na němž stojí některá natální planeta, nebo hrot domu, přičemž však nemusí jít vždy o konjunkci, ale též o opozici.
Slunce a Měsíc stojí v horoskopu ve znamení Býka. A má-li Býk na starosti peníze, nebo též ekonomiku, tak Marx jistě cítil potřebu na toto téma promlouvat. A jen tak mimochodem, hodně obsazeného Býka má rovněž C.G. Jung.

Podle audiozáznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
Ostrava,
květen 2003
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý