www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Španělský ptáček.Náš dnešní příběh je poněkud atypický. Obrátil se totiž na nás violoncellista Jiří Hošek (20-08-1955, Praha, 14:55), koncertní mistr Symfonického orchestru českého rozhlasu, pedagog pražské AMU.

„Moje sestra listovala 7. dílem Piojanových Dějin umění, svazkem věnovaným baroku, a na stránce 97 narazila na obraz Claudia Coella Adorace sv. hostie v Escorialu. Vždyť jsi to ty, vykřikla a ukázala na postavu mnicha, který poněkud potutelně vyhlíží z řady svých zřetelně ctnostnějších druhů.


hosek

hosek2

Musím ocitovat popisek: Obraz zachycuje slavnostní akt, uskutečněný v roce 1684 při příležitosti přenesení zázračné hostie z Gorkumu do Escorialu. Španělský dvůr tehdy oslavoval konec obléhání Vídně. Rozměrné plátno je pozoruhodné především jako historický dokument: jsou na něm zvěčněni hodnostáři španělského dvora, zobrazeni s pronikavým realismem. Obraz vznikal v letech 1685 až 1690, malíř žil v období 1642 až 1693.

Pronikavý realismus - to zní hezky, zejména, když mnich v pozadí mi z oka vypadl. Navíc zřejmě hrál na violoncello jako já dnes, neboť stojí za hráčem na basovou flétnu, což by odpovídalo ustáleným zvyklostem. Jen se podívejte na mou dnešní fotografii a dáte mi za pravdu.
Již dříve jsem si kladl otázku, kde mají původ mé obrovské životní zvraty. Co musím v současnosti podstoupit, či jaký karmický trest mám přijmout?

Proč jsou mým osudem violoncellistky s modrýma očima? Po objevení malby se mi nabízejí jistá vysvětlení. Mnich na obraze, můj dvojník?, předek?, převtělení? žil tak svatě, že mi to chce vyšší spravedlnost dnes vynahradit? Jenže on nevypadá příliš svatě, spíše naopak - je to od pohledu osoba, kterou bychom mohli charakterizovat pojmem, který se sice ve španělské kuchyni vůbec nevyskytuje a přece je pro nás jejím synonymem - španělský ptáček! A já jsem všechno jiné než světec! Takže naším společnými údělem je, jak se kdysi pateticky říkalo, naplnit pohár rozkoší až po okraj. Bůh zřejmé nemiluje bytosti prostřední -ani ryby, ani raky!

Převzato z Astra ročník 1995hosek

(Ano, představte si, že ještě existují astrologové, kteří nevěří na reinkarnaci. Poznámka Astrology Pacific).


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý