www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


V novinách MF Dnes ze dne 26-08-2003 byl v pravidelné rubrice GEN - význačné osobnosti dneška zveřejněn životní příběh vodního slalomáře Lukáše Pollerta, zlatého medailisty z Barcelony 1992 a stříbrného z Atlanty 1996. Článek byl uveden titulem

Svobodomyslný rebelant Lukáš Pollert.


pollert Ve sportu nalézal především potěšení a odmítal soustavnost tréninkových povinností sportovce, vzorové chování mladého muže i společenské konvence navršené u reprezentantů vlasti.
V roce 1995 na mistrovství světa v Nottinghamu zmizel s kamarády dříve a ujel do Londýna. Po peripetiích dorazili do Prahy hladoví a špinaví.
Když závodil tak jel bravurně, lehce a nádherně. V rozhodujících chvílích mu však často vyprchala vůle a koncentrace. Když se loučil s vodou prohlásil: „Vrcholový sport je absurdní, vzdaluji se mu každý den".
Lukáš má kořeny v rodu umělců a vědců. Jeho sestra je herečka. Sestřenice je solistkou baletu. Otec je inženýr a doktor věd, též strýc je vědec.

Nyní Lukáš, třiatřicetiletý lékař, se dívá spokojeně na svou pětiměsíční dceru Emu.
Pracuje na akutním příjmu Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.
Lukáš Pollert není typ vyžehleného vzoru. Rebeloval svými vzkazy sportovním funkcionářům, že by na olympiádu nejel, kdyby bylo více závodů. Svůj vyfasovaný reprezentační oblek nechal v Praze.

Zlatou olympijskou medaili z Barcelony vzal sebou do Atlanty s úmyslem ji prodat. Za medaili mu nabídli tři tisíce a procenta z dražby. Odmítl to. „To jsem nikdy nechápal, proč se mě neustále ptají na prodej mé medaile, když olympiáda je jeden obrovskej byznys. Nemám olympijské hry rád," řekl Pollert. „Nedělají se pro sportovce, ale pro politiky a sponzory, je to především otázka peněz".

Patří dík redaktoru MF Dnes Václavu Pacinovi, že v článku se objevila věta:
Manželka Lukáše Pollerta Pavlína čekala v březnu 2003 na porod. Lukáš si na své třiatřicáté narozeniny, 24. března vzal službu, řekl si, není možné, aby se dcera narodila ve stejný den jako já. „Pavla mi v noci volá, že už to bude. Narodila se ve čtyři ráno, o 20 minut později než já."

Z toho je jednoduché odvodit datum a čas narození: 24-03-1970, 03:40 SEČ asi v Praze.
Horoskop Lukáše Pollerta je bezesporu zajímavý. Dva shluky planet na proti sobě. Jedná se o formaci Houpačka. Dvojaká povaha zmítaná protichůdnými tužbami a schopnostmi. Vždy vidí dvě stránky problému. Je vyrovnaný člověk směřující neochvějně za svým cílem. Nachází rovnováhu mezi potřebami a možnostmi.


pollert


Je schopný vnímat životní dění kolem sebe. Je typ prostředníka, jež nachází rovnováhu mezi potřebami a možnostmi.
Charakteristickou mundánní událostí typu HOUPAČKA je objev planety Neptuna, jako výsledek přímé cesty od objevu Urana. Formace Houpačka mívá hodně opozic. V tomto případě je opozic šest. Slunce je v opozici k Plutonovi a Uranovi. Luna je v opozici k Venuši a Saturn s Martem je v opozici k Jupiterovi. Hodně opozic naznačuje bojovný postoj. Mívá hodně bojů s okolím, neustále akutní napětí, krize, extrémy, zato má neobyčejnou dynamickou sílu. OPOZICE představuje konflikt, polaritu, ale také spolupráci, partnerství. V důsledku konfliktu vznikne nestabilita.

Zajímavá ke konjunkce Marta se Saturnem ve znamení Býka a ve třetím domě. To by mohlo představovat neustálé otázky novinářů jak to bylo s prodejem olympijských medailí. Proto je i nezkrotný, rebelantský, vyznává silové sporty a má potřebnou vytrvalost.
Krásný je Neptun na MC. Neptun je vládce vodního živlu a zároveň dodává velkou ctižádost, kterou je posedlý. Okolnímu světu se možná jeví jako rozrušený s neurčitým duchem, ale má pevný základ. Má velkou vnímavost v psychické a astrální oblasti. V boji o postavení, slávu, kariéru hraje u něj velkou roli intuice, má schopnost předvídat vývoj událostí důležitých pro postup.

pollert


Příspěvek astroložky paní Čapkové

Lukáš Pollert
24. 3. 1970 , 3:40 SEČ, domy Campanovy

I přes údaje v tisku si nejsem jista, jestli je hodina narození přesně, jeho vzhled mi na Asc. v Kozorohu příliš nesedí, (narození ve 3:50 by postavilo Asc. již do znamení Vodnáře) mohu se ale mýlit.
Budu se tedy spíše zabývat aspekty a to velice stručně. Podrobný popis horoskopu žijícího člověka i s jeho vnitřními procesy, který navíc nedal souhlas k rozboru, by asi nebyl vhodný.

Seskupení planet Houpačka v horoskopu naznačuje člověka směřujícího odněkud někam, bez potřeby odchýlit se z vyznačeného směru a zároveň schopného vnímat život z obou stran, je zde nacházení v rovnováhy mezi potřebami a možnostmi, může zde být však stálý vnitřní boj a rovněž určitá nerozhodnost. Opozic je zde mnoho, takže bude schopen dosáhnout vyrovnanosti a objektivity.
Luna při narození stála v úplňku, vlastní touhy se mohou zcela lišit od reálných možností, instinkty (Luna), jsou v protikladu k vůli (Slunce).

Při pohledu na horoskop vidíme na jedné straně velkou vnímavost vůči druhým, intuitivní schopnosti, obrazotvornost, lásku k přírodě a lidstvu, potřebu pomáhat druhým, dát své já pro něco vyššího – Sl/Ne – ke stejnému cíli jej vede i vzestupný uzel v Rybách. Neptun v 10. domě hovoří o popularitě a kolektivní idealizaci, stejně jako o možnosti skandálu a vyvržení ze společnosti.

Na straně druhé potřeba rebelie a velmi originální a nevšední názory, jak v projevu vlastního já, tak i v projevu vůči ostatním (Sl/Ur). Postoje mohou být někdy projevovány silovým a nekompromisním způsobem Sl/Pl.
Myšlení i komunikace jsou rychlé, bystré, originální, s nadšením pro vše nové, názory často extrémní, s potřebou stát si za svým Me/Ur. Je zde potřeba hledat s velkou intenzitou a nadšením hloubku a kořeny všeho, co jej zajímá (lékařství) Me/Pl.

Komunikace však nic neprozrazuje o jeho vnitřním životě, o vnitřních pocitech, v této oblasti může být dosti uzavřený, pokud jsou pocity potlačovány, mohou se projevit občasnou výbušností a vnitřním neklidem Lu/Ur, Ve v Beranu.

Mars v Býku přináší fyzickou energii, sílu a schopnost koncentrovat energii na jeden cíl, Mars /Sa v konjunkci dává vytrvalost, odvahu a sebekázeň, přináší někdy těžkosti při uvolnění energie, to se zřejmě projevilo v klíčových okamžicích jeho závodní činnosti. Velká pracovitost, pocit zodpovědnosti a tíhy může být někdy vystřídán přehnaným optimismem.

Marsův aspekt na Jupiter sebou nese hravost, optimismus, což naznačuje i jeho postoj k závodění – pokud mě to baví, budu to dělat. To, že zvítězila odpovědnost a začal se věnovat praxi lékaře, zřejmě způsobil i návrat Saturna na původní postavení. Je zde také schopnost překonávat krizová období a nezdary a brát je jako možný bod obratu a příležitost ke změně.

Je to člověk, který si stojí za svými hodnotami, které uznává, a svůj názor dokáže razantně prosadit, to vše však může být v rozporu s hodnotami, které uznávají ostatní (viz medaile). Mezi tyto hodnoty patří i výše uvedené vzdělání.

Je zde mnoho retrográdních planet, z toho důvodu bude Lukáš Pollert pomalu "dozrávat jak víno".

Dagmar Čapková – astrologická a numerologická poradna
email: Capkovadagmar@seznam.cz
web: http://home.tiscali.cz/capkova
Příspěvek astrologa pana Baudyše jr.

Lukáš Pollert je zajímavý kluk a renomovaný sportovec. Jeho svobodymyslný a jakoby necenzorovaný přístup je člověku sympatický. Mám k jeho veřejnému působení několik výhrad.

Myslím si, že nemá co říct. Na příhodách s prodávanou medailí a kanoistických povyraženích nic tak extra zajímavého není. Ještě jsem od něho nikdy neslyšel nebo v novinách nečetl větu nebo dvě, které by odrážely znalosti nebo intenzivnější přemýšlení. Vůbec nevím, proč by sportovec měl zasahovat do věcí veřejných. Jeho vtažení do zastupitelstva Prahy 6 panem dnes už primátorem Bémem jsme pokládal za spíš mediální tah než krok správným směrem. Lukáš - jak sám přiznal - přišel do zastupitelstva pouze s plánem rozmístit na Praze 6 více veřejných záchodků. Samo o sobě je to bohulibé odhodlání, ale při zjišťování kdo by je měl postavit, z jakých peněz by se měly udržovat a tak dál jeho myšlenka jaksi zapadla.

Mám strach, že Lukáš vyživován médii v iluzi své veřejné prospěšnosti by mohl upadnout do hodně zjednodušujících schémat. Od omračující upřímnosti a sympatie k pivu nebývá k populismu daleko. Je to možná ode mne protivné, ale kdyby mi něco bylo a musel bych se ocitnout v nemocnici ... v jeho rukách bych se necítil nejbezpečněji. Na stranu druhou je od něj sympatické, že medicínu vystudoval a že se jí věnuje. Je to i zaslužnější, než strávit život projížděním mezi umělými balvany na řece.

Při pohledu do jeho horoskopu vidím silně obsazené domy druhý a osmý, znamení Býka a Štíra, zkrátka ekonomické osy horoskopu. Jeho apel vůči komerčnímu pojetí sportu na mne dělá spíš dojem nářku, že nemá chuť svým umem nechávat vydělávat ostatní. Notabene pokud komerční pojetí sportu těm ostatním sype do pokladničky více než jemu. Pravděpodobně je jeho nářek oprávěný.

Pokud by se Lukáš pustil přímo do obchodu, jakéhokoliv businessu, je možné že by se - vzhledem k horoskopu - cítil přirozeněji než v profesích, ve kterých má potřebu veřejně zdůvodňovat a obhajovat svoji motivaci proč dělá to a nedělá něco jiného.

Antonín Baudyš jr.
Astrolab.czPříspěvek astrologa pana Navrátila

Pane Tichý,
omlouvám se za prodlevu.
Úvaha paní Čapkové nad ascendentem ve vodnáři je zajímavá. Sám jsem původně špatně zadal namísto 29.3. datum 24.3., ascendent mi padl do vodnáře, to mě potěšilo.
Občas se v horoskopech snažím hledat to téma, kterým je jedinec jednoznačně charakteristický. Je to rychlé, velmi poučné. Lukáš Pollert nejvýrazněji působí jako nespoutaný svobodomyslný rebel. Proto se mi ascendent ve vodnáři toliko zamlouval když k tomu navíc přidám konjunkci a opozici obou světel s uranem. Tím bychom se blížili k čím dál čistšímu uranskému typu. Lukáš tak působí.

Ale nemusí to tak být. Pokud bude stát ascendent v posledním dekanu kozoroha, znamení vodnáře je vnořené do prvního domu, což je stále velmi silný vliv na osobnost.
Proto bych nakonec i ten ascendent na konci kozoroha přijal. Uhlazený a spořádaný ascendent v kozorohu je menšina oproti tak významnému vlivu urana a berana v horoskopu. Převaha nespoutanosti a nezávislosti v horoskopu se pak myslím podepisuje i na rozevlátém Lukášově vzhledu.

Ascendent na konci kozoroha je možný. V kombinaci s dalším zemitým a cílevědomým prvkem. Konjunkce mars saturn v býku. Ascendent je v zemi, jeho vládce je v zemi. Saturn v býku je pak jedna z nejzemitějších nejpraktičtějších konstelací. Musíme si uvědomit, že ač jeho život působí dojmem neuspořádanosti, nezávaznosti, jsou tu fakta jako dlouhodobě studovaná a vystudovaná náročná vysoká škola, vážně míněná slova o tom, že sport je jen zábava a že je třeba dělat něco užitečného, zodpovědného, i s přihlédnutím k netpunu na mc je tu skutečná praktická zodpovědná lékařská praxe a nakonec politická angažovanost a ambice. To jsou věci, které mi ke kozorožímu asc v kombinaci se zemitou konjunkcí zapadají (ač i na jeho stylu politiky se bude projevovat uran).

Jeho vzpurnost subjektivně zbytečným pravidlům je dána více prvky. Houpačkou, ve které jsou obě světla, každé na jiné straně, ve které je silný vliv urana a berana. Tenhle typ houpačky je myslím od vyrovnanosti a vyváženosti, jak se někdy tenhle útvar interpretuje, na hony vzdálen. Mám z toho pocit pnutí, nestability a rozervanosti. Slunce v konjunkci s merkurem v beranu a opozici na uran a pluto, luna v konjunkci s uranem, znamení vodnáře v prvním domě. Venuše v beranu, uran ve vahách, vládce sedmého domu v konjunkci s uranem. To jsou prvky společenské provokace, nezávislosti, výjimečnosti a zajímavosti, netradičnosti, buřičství a revolty, důrazu na osobní svobodu preferovanou i ve vztazích.

Ve světle těchto prvků pak konjunkce marse se saturnem v býku především v mladších letech způsobvala jistě také nabourávání stability, vzpouru proti řádu. Opozice jupitera z devátého domu pak mohla způsobovat až určitou nestřídmost a afektovanost v ražení svobody a výsměchu pravidlům, které osobně Lukáš považoval za faleš.

Přesto. Konjunkce saturn mars v býku s ascendentem v kozorohu přináší schopnost dřít, trénovat, přináší dobré fyzické dispozice, vůli a vitalitu, odolnost a cílevědomost. Pokud by tyto dva prvky v horoskopu nestály, nekoncentrovaná chuť na vítězství berana by pravděpodobně ke skutečným úspěchům nestačila. Takto ustabilněný mars vládne třem osobním planetám v beranu. Bouřil se, ale v určitých oblastech, které sám považoval za hodnotné byl schopen dosáhnout vůle, snahy a dřiny. V převládajícím typově jiném zbytku horoskopu ale nevydržel závodit tak dlouho jak bylo možné a i v době kdy závodil, měl s koncentrací a chutí k vytrvalé dřině problémy.

Vztah ke studiu je dán vládcem ascendentu ve třetím domě, jupiterem v domě devátém. Konjunkce mars saturn ve třetím domě pak ukazuje na vynaložené úsilí k dosažení studijního cíle. Zde byl píli schopen vynaložit, protože studium pro něho mělo smysl a význam. Přesto díky převládajícím beranouranickým konstelacím stejně jako u sportu určité problémy a odklady pokud vím, měl. Věc, kterou je veřejně dobře znám snad i u nesportovní veřejnosti je jeho vztah k penězům, zpeněžnění olympijské medaile. Zde si všimněme silných obsazení os býk/štír a druhý/osmý dům. Tři osobní planety ve druhém domě vytváří obdchodního ducha, jejich postavení v beranu pak ukazuje určitou výbušnost a nezávislost ve vztahu k majetku a penězům, v beranu je i venuše, mars je v býku, tedy recepce, celkově aktivní, prudký, náhlý obchod, výrazná výdělečná činnost, motivace financemi, provokativnost vztahu k tradičním hodnotám(medaile, vliv berana a urana na ose druhý osmý dům, vliv marse na saturna v býku, recepce venuše mars), nepřevládající schopnost výhodných a promyšlených finančních akcí(mars saturn v býku ve třetím domě).

Tohle je astrologický pohled na věci, které o Lukášovi víme, proto věřím, že se tím nedopouštím odsouzení hodného činu. Pokud se pletu, smažme to.
Příspěvek astroložky paní Axmannové:

Vážený pane Tichý,
posílám slovy Sabiánských symbolů kostru příběhu „Lukáš Pollert“. (Domnívám se, že zatím žije, co „musí“. Luna, která jde od Urana a Pluta k Jupiteru a pátá lunační osmina v houpačkovém horoskopu, kdy je vidět utváření, ale impulsy zůstávají skryty pod obzorem, to jsou věci pro mnoho „diváků“ neuchopitelné. Pak se dělíme na jeho příznivce a nepříznivce.)

Mějte se moc hezky. LA

AS
FÁZE 297 (Kozoroh 27): POUTNÍCI STOUPAJÍ PO STRMÝCH SCHODECH, KTERÉ VEDOU KE SVATYNI NA HOŘE.
Klíčová myšlenka: Vzepětí individualizovaného vědomí k nejvyšším bodům, dosaženým duchovními vůdci této kultury.
(dobývání vrcholu)

DH/I.
FÁZE 341 (Ryby 11): LIDÉ, KTEŘÍ SE UBÍRAJÍ PO ÚZKÉ STEZCE A HLEDAJÍ SVĚTLO.
Klíčová myšlenka: Každá individualita má v sobě schopnost pídit se za každou cenu po proniknutí do říše transcendentní reality.
(jít)

SLUNCE a MERKUR/II. (obkročené znamení, konj. Chi, op. UR, PL, kvinkunx JU, tri NE)
FÁZE 4 (Beran 4): DVA MILENCI SE POMALU PROCHÁZEJÍ, ODDĚLENI OD OSTATNÍCH.
Klíčová myšlenka: Progresivní polarizace energií, potřebných k naplnění životní funkce jedince.
(polarizace)

VENUŠE/II. (obkročené znamení; konj. CHI, op. LU, 3oktil NE)
FÁZE 18 (Beran 18): PRÁZDNÁ HOUPACÍ SÍŤ MEZI DVĚMA STROMY.
Klíčová myšlenka: Smysluplné střídání aktivity a odpočinku.
(žít rytmicky)

SATURN/III. (konj.MA, op.JU, !kvinkunx UR) (stálice Hamal orb. 2 min)
FÁZE 38 (Býk 8): SÁNĚ NA NEZASNĚŽENÉ PLÁNI.
Klíčová myšlenka: Hodnota předvídání a příprav na očekávané podmínky.
(představivost orientovaná do budoucna)

MARS/III. (konj. SA, op. JU, 3septil LU, 2kvintil UR, 3oktil PL)
FÁZE 43 (Býk 13): VRÁTNÝ, NESOUCÍ TĚŽKÁ ZAVAZADLA.
Klíčová myšlenka: Sebemobilizace v zájmu společenského prospěchu.
(nutkavé úsilí nabýt a dobýt)

MUDr. Lukáš Pollert IC (Býk)
FÁZE 58 (Býk 28): ŽENA, JEŽ PROŠLA SVOU "ŽIVOTNÍ ZMĚNOU", PROŽÍVÁ NOVOU LÁSKU.
Klíčová myšlenka: Schopnost člověka dostat se prostřednictvím vědomí i citu nad biologická omezení.
(nové začátky)

DUCHOVNÍ BOD/VI. (žádná planeta, ale konj. se stálicí Canopus orbis 1 min.)
FÁZE 105 (Rak 15): V PŘEPYCHOVÉ JÍDELNĚ ODPOČÍVAJÍ HOSTÉ PO VELKÉM BANKETU.
Klíčová myšlenka: Potřeba, která existuje v raném stadiu lidského růstu: zhmotnit pojem naplnění.
(materializace duchovna)

DS
FÁZE 117 (Rak 27): DIVOKÁ BOUŘE NAD ÚDOLÍM, PLNÝM LUXUSNÍCH OBYDLÍ.
Klíčová myšlenka: Konfrontace se společenským převratem, vyžadujícím přehodnocení strnulých hodnot.
(katarze)

BOD ŠTĚSTÍ /VII.
FÁZE 129 (Lev 9): SKLÁŘI SVÝM SOUSTŘEDĚNÝM DECHEM TVARUJÍ NÁDHERNÉ VÁZY.
Klíčová myšlenka: Potřeba zapojit své nejduchovnější a vitální energie do tvůrčího aktu, v zájmu vytvoření významné a krásné nové formy.
(tvůrčí intenzita)

PLUTO/VIII. (op. HE, ME, 3oktil MA)
FÁZE 176(Panna 26): CHLAPEC S KADIDELNICÍ PŘISLUHUJE KNĚZI U OLTÁŘE.
Klíčová myšlenka: První stupeň aktuální účasti na velkém rituálu planetární evoluce.
(životní praxe v Boží přítomnosti)

URAN/VIII. (konj. LU, op. HE, ME, 2kvintil MA, !kvinkunx SA)
FÁZE 187 (Váhy 7): ŽENA KRMÍ KUŘATA A CHRÁNÍ JE PŘED JESTŘÁBY.
Klíčová myšlenka: Potřeba čelit antagonismu "sil temnot" při snaze krmit mysl dosud bezmocných a vyděšených učedníků.
(strážení)

LUNA/VIII. (konj. UR, op. VE, sep. MA, oktil NE)
FÁZE 195 (Váhy15): KRUHOVÉ DRÁHY.
Klíčová myšlenka: Začíná být jasné, že je nevyhnutelné vtisknout společenským aktivitám pevný rytmus.
(nuda nebo transpersonální klid)

JUPITER/IX. (op. SA, MA, kvinkunx HE, ME)
FÁZE 215 (Štír 5): SKALNATÝ ÚTES VZDORUJE VLNÁM, KTERÉ SE O NĚJ TŘÍŠTÍ.
Klíčová myšlenka: Netečnost všech institucionalizovaných procedur.
(stabilita)

MC
FÁZE 238 (Štír 28): KRÁL VÍL PŘICHÁZÍ DO SVÉHO PANSTVÍ.
Klíčová myšlenka: Schopnost člověka rozpoznat integrující Princip v dřeni vší existence a vzdát mu poctu.
(vnitřní oddání se)

NEPTUN/X. (3oktil VE, tri. HE, ME, oktil LU)
FÁZE 241 (Střelec 1): VÁLEČNÍ VETERÁNI SE SETKÁVAJÍ, ABY OŽIVILI STARÉ VZPOMÍNKY
Klíčová myšlenka: Vůle a snaha znovu potvrdit hodnotu zápasu, na němž je založena civilizace a obecné společné výdobytky.
(zvěčnění)Příspěvek bratislavského astrologa pana Štefka:

Lukáš Pollert, nar. o 03,44 SEČ (dcéra, nar. o 03, 57 SEČ) – rektifikované časy !

Celková uzavretosť, vrátane citového života, vzťah k peniazom a majetku, je povznesený nad ostatných. Veľká energia, húževnatosť, racionalita v jednaní, rozvaha, mlčanlivosť. Sklony k pesimizmu, celý život si pamätá krivdu. Je veľmi výbojný, impulzívny, egoistický, má sklony k riziku a nepremyslenému konaniu. Môže sa spoliehať na pomoc a spojenie s vplyvnými ľuďmi.

Jeho najväčšou skúškou v živote je však pokušenie. Neprospievajú mu prílišné úlety do sveta fantázie, lebo sa narúša jeho kontak s realitou života. Aj nerovnováha v myslení a konaní prináša disharmóniu do jeho duševného života, tiež depresie a podráždenosť. Je pre neho veľmi dôležité postavenie v spoločnosti. V živote dosiahne veľa, tvrdošijne ide za svojími snami, až kým ich napokon nepremení na realitu. Môže to však byť na úkor uspokojivých vzťahov, ktoré hrajú v jeho živote až druhé husle za jeho ambíciami. Mal by sa postaviť ku všetkému veľmi zodpovedne - k rodine, vlasti, práci, vlastnému rozvoju osobnosti, či k partnerským alebo medziľudským vzťahom. Každé hromadenie majetku, obohacovanie sa na úkor druhých, zneužívanie moci a vedúceho postavenia mu urobí zo života len peklo.

Konj. Slnko/Merkúr znamená povrchnosť a skraty v myslení (nedisciplynovanosť športovca, útek z MS). Opozícia Slnko/Urán dáva výstrednú povahu, za každú cenu chce presadiť svoj názor, ľahko vyvoláva pohoršenie, rýchlo môže zničiť všetko, čo dlho budoval, stavia sa nepriateľsky k verejnému životu (viď jeho športové povinnosti, kritiku funkcionárov, olympiád atď.). Opozícia Mesiac/Venuša hovorí, že inštinktívnosť náladovosť a neporiadnosť poznačuje všetko jeho konanie. Opozícia MerkúrˇUrán udeľuje narodenému tvrdohlavosť, netaktnosť, ale aj prekvapivé úspechy. Konj. Mars/Saturn podčiarkuje impulzívne konanie, núti ho k rebélii - bojovať proti zavedenému poriadku, ale na druhej strane mu dáva možnosť vyniknúť svojími činmi (napr športové úspechy, dosiahnutie titulu MUDr., zasahovať do vecí verejných apod.). Opozícia Jupiter/Saturn hovorí o povrchnosti, nespokojnosti, nedôvere, ťažkostiach zdravotných aj v povolaní, striedavých úspechoch atď. (vzhľadom na ďalšie aspekty pre lekára nie najlepšia vizitka).

Neptún v 10. dome Škorpióna naznačuje filozofickú alebo humanitnú orientáciu, je pre slávu, karieru, postavenie a boj zrodenca veľmi dôležitý. Podporuje silu a entuziazmus, ctižiadostivosť, využívanie dobrých príležitostí, prináša pestrý profesionálny život, pričom sa rád dáva unášať vidinami. Konj. Neptún/MC nevylučuje verejné škandály i možnosť dať sa na nezákonné chodníčky. Zoskupenie planét v 8. dome poukazuje na povolanie v priamom alebo nepriamom vzťahu k smrti, druhému svetu, vrátane medicíny ako prostriedku boja proti smrti.

Zaujímavé sú v horoskope štyri uzatvorené znamenia: Vodnár(1. dom – ego...)/Lev (7. dom – partnerské a verejné vzťahy...) vypovedajú, že tieto blokácie zrodenca obmedzujú. Preto musí bojovať o uznanie ostatných a rozširovať nové a veľkorysé myšlienky, ktoré by sa mal, naučiť preniesť do praktického života. V opačnom prípade ani svojim najbližším a priateľom nebude môcť priniesť istotu a z jeho života sa pomaly vytratia. Musí korigovať svoje Ja a akceptovať druhých. V minulom živote priateľov i svoje deti, často nechával napospas osudu… Teraz sa tí istí priatelia a opustené deti objavujú v jeho živote znova.

Narodenie dcéry Emy, - takmer presne na minútu narodenia otca potvrdzuje splátku karmického dlhu voči nej (viď Mesiac v dome priateľstva a Saturn v dome detí a lásky…) v horoskope dcéry. Otec tak dostal šancu mnohé veci napraviť a k tomu aj dostatok energie v podobe štyroch retrográdnych planét. Dcéra bude zrkadlovým obrazom jeho povahy a správania. A znamenie Baran (2. dom – nadanie, peniaze...)/Váhy (8. dom – pominuteľnosť vecí a ľudí...) prezrádza, že zrodenec má problémy so vzťahom k druhým. Aj dialóg na hlbšej úrovni býva problematický, lebo sám seba potvrdzuje na úkor partnerov. Nevie počúvať a druhým zväčša vnucuje svoje „Baranie" stanovisko. Paradoxom je, že môže utekať pred zodpovednosťou a podriaďovať sa autorite druhých (Váhy). Keďže sa stále pohybuje medzi týmito dvomi polaritami - agresivitou a ľahostajnosťou, neraz sa vyčerpáva v zbytočných bojoch. Dokonca i manželstvo s ním môže byť veľmi problematické…


Vážená paní Milošová,
napište mi prosím, pár řádků k horoskopu Lukáše Pollerta, jak je uveden na adrese http://astrolot.cz/zajimavo/
Děkuji, Karel Tichý

Vážený pane Tichý,
děkuji za důvěru, ale k Lukáši Pollertovi bych měla jedinou poznámku: On o tom ví ?
Necítila jsem se oprávněna veřejně se vyjadřovat ani k osobnímu příběhu Olgy Hepnarové, přestože je už roky mrtvá. Natož k člověku, který je setsakramentsky živý a pochybuji, že by se mu líbilo veřejné rozebírání jeho radixu na internetu.
Mějte krásný den, Vanda Milošová

Vážená paní Milošová,
v MF Dnes v rubrice Gen - významné osobnosti dneška byl zveřejněn článek o Lukáši Pollertovi a doufám, že byl i autorizován. Takže si myslím, že L.P. si rozbory se zájmem přečte. Jak jednou řekl Karel Gott - osobnosti V.I.P. si musí zvyknout, že jsou veřejným majetkem.
Váš Karel Tichý

Vážený pane Tichý
ráda bych se omluvila a vysvětlila, proč jsem neposlala svůj příspěvěk k Lukáši Pollertovi Vám, přestože jsem jej nakonec uveřejnila u Pavla Turnovského. Nerada bych totiž, aby celá situace vyzněla jako nedůvěra vůči Vaší osobě.
Důvody je jednoduchý: Nechám jej za pár dní zase smazat - můj názor na zveřejňování rozboru i veřejně známé osoby bez jejího souhlasu se nezměnil, jen jsem nechtěla jsem nechat bez odezvy to, co předvedl Tonda Baudyš.
Děkuji, mějte krásný den. Vanda Milošová


Na závěr bych chtěl ocitovat ze skvělé knihy tradiční astrologie Pavla Turnovského:

"... Nativity českých a slovenských osobností pocházejí z pozůstalosti básníka a astrologa Vítězslava Nezvala a z nejrůznějších časopisů a publikací, v nichž uvedené osobnosti sdělily časy narození, takže nebyl porušen zákon 101 na ochranu osobních informací...."
Příspěvek astrologa pana Kalety:

Vážený pane Tichý,
před tím, než cokoliv řeknu k horoskopu Lukáše Pollerta, chci Vás a další vážené kolegy upozornit, že jsem si sám uložil pravidlo, že výklad horoskopu je osobní a individuální věc dotyčného člověka a jako astrolog nejsem oprávněn sdělovat cokoliv z osobnostních kvalit veřejně o člověku, který žije a nedal k tomu svůj souhlas. V tom s dalšími kolegy plně souhlasím. Přesto je pan Pollert do jisté míry veřejnou osobou a jeho soukromý život se na veřejnosti tak, či jinak, přetřásá.
Dal jsem Vám však slib, že napíši pár řádek, pokusím se tedy udělat to tak, abych se vyhl osobnostním kvalitám (které jsou mimochodem z horoskopu jasné každému astrologovi) a upozornil na skutečnosti obvykle opomíjené.
Další důležitou věcí, kterou nemohu opomenout je fakt, že výklad se vždy vztahuje ke konkrétní osobě. Měla by sedět vedle mne na židli, abych měl možnost reagovat na její konkrétní životní problémy. Toto je v tomto případě bohužel také nesplnitelná podmínka. Poslední klíčovou věcí je mnou použitá terminologie. Jsem si vědom, že ne každý z kolegů bude mít jasno o tom, co je některými výrazy myšleno. Je to dáno úrovní prožívání a sumou zkušeností a znalostí čtenáře z oblasti experimentální esoteriky a příbuzných oborů. Na těchto dost specifických znalostech staví můj systém Vodnářské astrologie. V případě potřeby a v rámci svých časových možností jsem přístupný jakékoliv konzultaci či dotazům ctěných kolegů.

Musím přiznat, že nemám ambice, abych rozebíral osobnost kdejakého sportovce, politika, či známou osobnost. K tomu je u nás astrologů přehršle, kteří se tímto tématem cíleně zabývají a nemíním jim konkurovat.
Mé pojetí astrologie je zaměřeno poněkud jiným směrem, tedy na pomoc komukoliv kdo o to stojí, pochopit, proč má případné životní problémy a jak se jich může zbavit a stát se tvořivou, samostatnou a bytostí zářící štěstím.
Proto budu tento rozbor považovat spíše za "slohové cvičení", které, i když je založeno na principech Vodnářské astrologie, vyznívá spíše jako "volání do lesa". Snad to splní alespoň ten účel, že obrátí pozornost kolegů a laiků na témata, která obvykle astrologové přechází mlčením.

Lukáš Pollert
24. 3. 1970 , 3:40 SEČ, domy Placidovy

I když převážně pracuji s Campánem, zvolil jsem pro tentokrát Placidovy domy vzhledem k věku zrozence a k tomu, že pana Pollerta vůbec neznám. Předpokládám existenci na společensko-kulturní úrovni také vzhledem k tomu, že byl (či je?) aktivním sportovcem, zapojeným do zavedených společenských mechanismů, tudíž jeho způsob života by měl být podřízen především přání a záměrům osobnosti, jenž jsou pro tuto úroveň charakteristické.
Zastávám názor, že nativita vypovídá nikoliv o tom, co se stane, ale o tom jaké má zrozenec dispozice a jakým způsobem by měl žít, jaké kvality pěstovat, aby v průběhu života postupně a úspěšně rozvinul všechny čtyři úrovně svého prožívání a aby osobnost naplnila záměr vyšších složek své vlastní bytosti.
Dále tvrdím, že určující nejsou osobnostní (involuční) kvality, které signují osobní planetární archetypy a světla, ale kvality transpersonální, které signují tzv. transformační (evoluční) planety, tedy Uran, Neptun a Pluto.
Důležité je, aby si pan Pollert uvědomil, kam to chce v životě "dotáhnout", jaké má dispozice z jiných inkarnací, kam by měl směrovat svůj život v této inkarnaci, kde jsou jeho temné stránky a co si přeje rozvíjet v tomto vtělení jeho Evoluční složka (Duše).

Existují nejméně dvě až tři důležité indicie o tom, že pan Pollert bude pravděpodobně řešit deficit v citové oblasti. Jednou je prázdný druhý kvadrant a druhou je pouze jedna planeta ve vodních znameních. Důvodem je pravděpodobně negativní zkušenost s citovou vázaností v partnerském vztahu v minulých životech (Č.L. ve Lvu v 7. domě). Třetí indicií je uzavřená linie znamení Lev - Vodnář v 7. a 1. domě. Mohly u něj v jiných životech (pozor - záměrně neříkám: minulých) existovat modely, které by svědčily o tendenci k citovým závislostem a také opačných modelech silné dominance, sebevědomí a egoistického chování ve vztazích. Tento předpoklad určuje podmínky současné inkarnace v souvislosti s přehodnocením vztahových záležitostí, tj. nalézání vztahové harmonie mezi vlastním sebehodnocením versus schopnosti vnímat hodnotu vztahů jako takových.

V obecně - vztahové úrovni není vhodné vracet se ke starým modelům lví arogance a nezodpovědného a necitelného jednání a tendencím k získání osobní převahy nad partnerem. Spíše bych doporučil pěstovat citovou stránku osobnosti k rozvinutí schopnosti prociťovat partnera a jeho potřeby, rozvinout velkou míru citové nezávislosti a samostatnosti a současně odpovědnosti v souvislosti s prosazením se ve vztahových záležitostech.

V oblasti dlouhodobých vztahů je patrná silná konfrontace mezi hodnotovým systémem vlastním a partnerovým. Je potřeba povznést vlastní hodnotový systém na úroveň, která přesahuje běžné společensko-kulturní hodnoty až k transpersonálním. V praxi to znamená, že pan Pollert by měl objevit hodnotu sebe sama nikoliv jako fyzické osobnosti, ale jako transpersonální svobodné kosmické bytosti. Současně by měl pečlivou analýzou světa svého protějšku dospět k harmonii ve vztazích. Jedná se o odbourání tendence ke konfrontacím ve vztazích s partnery, ale také o schopnost nalézání harmonie při ideologických přích jakéhokoliv druhu. Měl by si neustále uvědomovat, že nic není jenom černé nebo bílé, vždy se jedná o nějaký odstín "pravdy", který navíc on sám ještě nemusí ze svého pohledu odhadovat správně.

Pokud jde o linii Lunárních uzlů, řekl bych, že jde o to, aby se v tomto životě oprostil od úzkoprsosti ve vztazích, že zákony typu "oko za oko..." nejsou vždy ty pravé. Naopak, měl by se povznést nad malichernosti a vypěstovat vlastní prosazení na základě průniku do Transcendentna. Měl by si uvědomit, že efektivní řešení starých modelů svého chování závisí na tom, jak se dokáže osvobodit od návyku orientovat se na jiné lidi. V tomto životě by se měl naučit důvěře v sebe a v život sám, oprostit se od tendencí k neustálé analýze vztahů.

Připomenu Sabiánský symbol DH:

DH/I.
FÁZE 341 (Ryby 11): LIDÉ, KTEŘÍ SE UBÍRAJÍ PO ÚZKÉ STEZCE A HLEDAJÍ SVĚTLO.
Klíčová myšlenka: Každá individualita má v sobě schopnost pídit se za každou cenu po proniknutí do říše transcendentní reality. (jít)

Téma naznačuje, že zrozenec by měl intenzivně a svou vlastní vůlí hledat ono "Světlo Duše". Přirozené a neideologické duchovní sebeprosazení je důležitým prvkem tohoto života, na který by neměl zapomínat přes veškeré dění, jehož se účastní. Je možné, že k tomuto postoji pan Pollert intenzivně směruje, čehož důkazem je skryté - doslova utajené - hledání hodnoty svých sportovních aktivit, ke kterým má tak silné dispozice. Přeneseným významem tohoto hledání by mohla být i snaha prodat olympijskou medaili: zjistit, k čemu to jeho snažení vlastně je, jakou to vše má hodnotu.
V tom bych panu Pollertovi poradil, že sportovní "úspěchy" a "vítězství" nemají žádnou hodnotu. Mohou přinést peníze, ale ty jsou také pouze relativní hodnotou. Jediné, co má ve sportu absolutní cenu, je vůle, kterou může sportovec jeho provozováním vypěstovat. Silná vůle pomůže přemoct línost a ochablost vědomí k postupu po své cestě hledání Světla.

Vývoj ve společensko-kulturní úrovni, pokud má naplnit záměr Duše, skrývá následující potenciál:
1.) nalezení hodnoty vlastních citů,
2.) vypěstování citové komunikace ve vztazích a
3.) vypěstování schopnosti vycítit potřeby druhých - to poslední nejvíc přispěje jeho vnitřnímu rozvoji a umožní projevit Duši svůj záměr s osobností pro tuto inkarnaci. Pokud tyto kvality rozvine, je velká šance k nalezení vztahové a ideologické harmonie. Pokud se tak nestane, jsou pravděpodobné vztahové scénáře založené na citovém vydírání a manipulaci.

Pokud jde o záměr Duše, tento je určen ascendentem v Kozorohu (upřesněno Sabiánským symbolem jeho stupně). Zde bych na rozdíl od kolegyně paní Čapkové viděl ascendent v Kozorohu jako velice příhodný, pokud pan Pollert bude schopen přestoupit do osobní úrovně prožívání, což, pokud nezvládl již doteď (je ještě příliš mladý), tak by měl zvládnout do svých 40-43 let.
Jeho pozice naznačuje, že po mnoha disharmoniích a výkyvech na jedné straně mezi tendencemi k uchopení a manipulaci své reality a na straně druhé tendencemi k únikům z ní, chce Duše konečně zvládnout pozemské podmínky ("dobýt vrchol"), byť jsou mnohdy dost "divoké". Ovšem, že na společensko-kulturní úrovni z toho může vyplývat tendence k tvrdosti a neústupnosti až nepružnosti ohledně změn ve své existenční situaci.

Po přestupu do osobní úrovně zužitkuje toto znamení ke svému dalšímu vnitřnímu vývoji. Pro jistotu zopakuji Sabiánský symbol ascendentu, jenž je uveden v příspěvku kolegyně Axmanové:


AS
FÁZE 297 (Kozoroh 27): POUTNÍCI STOUPAJÍ PO STRMÝCH SCHODECH, KTERÉ VEDOU KE SVATYNI NA HOŘE.
Klíčová myšlenka: Vzepětí individualizovaného vědomí k nejvyšším bodům, dosaženým duchovními vůdci této kultury.
(dobývání vrcholu)

Tady je třeba podotknout, že cesta od divokého a nespoutaného Slunečního vědomí Berana (navíc s Merkurem v konjunkci a spolu s Venuší ve druhém domě) ke stabilnímu, zkušenému, ostražitému, pozornému, opatrnému a moudrému Kozorohu pravděpodobně u zrozence povede mnohdy přes úskalí konfrontací a přetahování energií v různých vztazích a ideologických půtkách. Je to spíše proces dlouhodobějšího charakteru s časovým horizontem i kolem 60 let věku, přičemž není řečeno, že zrozenec tento vývoj nemůže vlastní pílí urychlit.

Tomuto předpokladu také odpovídá Neptun v 10. domě. Jeho pozice naznačuje, že v oblasti 10. domu je potřeba prodělat v této inkarnaci určitý vývoj. Osvobození od závislosti na pozemských podmínkách a na důležitosti kariéry spočívá jednak ve zvládnutí pozemské úrovně, nabytí zevní stability a odtažitosti od vazeb na minulost, ale také na tom, jak a jestli vůbec zrozenec rozvine schopnost vciťování do nitra jiných lidí (MC ve Štíru).

Zde bych zdůraznil, že přirozená citlivost k partnerovi je velmi příhodná pro rozvíjení právě této schopnosti vciťování. Kromě toho Uran a Pluto v osmém domě dává schopnost zvládnout konfrontační tendence svobodou ve vztazích a schopností jejich pečlivé a důkladné transformace na vyšší úroveň. Znamená to zvládnout schopnost analýzy nitra druhých, zbavit se tendence k jejich manipulaci ale také se nenechat od nikoho manipulovat.

Kariéra lékaře dobře odpovídá výše řečenému, ale je pouze zevním vyjádřením dané konstelace na společensko-kulturní úrovni. Na osobní úrovni by k alopatickému lékařství bylo vhodné přibrat další "alternativní" metody poznávání nitra druhých (včetně praktického použití intuice a různých dalších subjektivních metod) za účelem zvýšení efektivity této práce.

Důležitá v tomto procesu bude schopnost čerpat inspiraci k dalšímu vývoji přímo z obrovského rezervoáru zkušeností vlastní evoluční složky - Duše. K tomu má pan Pollert přirozený talent, daný pozicí Neptunu v 10 domě u MC. Tento talent je teoreticky využitelný v plné šíři a hloubce již od cca 21 - 25 let. Ovšem, že míra praktické využitelnosti tohoto rezervoáru je podmíněna přestupem zrozence nejméně do osobní úrovně prožívání, což v uvedeném věku pravděpodobně nebylo aktuální - nevím, protože pana Pollerta neznám. Přesto by měl využít své intuice a zkusit získat spojení se svým podvědomím. Informace tam ukryté mu mohou pomoct v dalším životním postupu skrze zvládnutí společensko-kulturní úrovně a přestup do úrovně osobní. Příznivá doba pro tento druh komunikace byla v období přibližně od 21 do 28 let a je možné, že tento kontakt byl na určité úrovni uskutečněn - nevím.

Myslím, že ve velké stručnosti jsem se dotkl nejdůležitějších témat a záměrů řídících složek bytosti zrozence. Ovšem že jsem nesplnil z mého hlediska nejdůležitější cíl výkladu - zrozenci jsem tím nepomohl.
Prostudování dalších Sabiánských symbolů dá další upřesnění témat jednotlivých prvků horoskopu, ovšem nejlépe by je využil pan Pollert sám. Otázkou je, jestli ve své životní situaci o mé rady vůbec stojí.

Jan. D. KaletaPraha MF Dnes 02-08-2006 - Na oddělení akutního příjmu v pražské vojenské nemocnici se dostavil neznámý muž a říká: „Pálí mě v krku. Už léta."
Službu konající lékař Lukáš Pollert ho sjel znaleckým pohledem a v duchu si pomyslel: Hypochondr, který nic nedělá. Vyšetřil jej a zeptal se: „Pracujete?"
„Ne."
„Tak začněte pracovat, vydělejte si peníze a jeďte za ně k moři."
Muž vytřeštil oči: „To snad nemyslíte vážně."
"Myslím. A ještě vám přidám třešničku: přestaňte kouřit," odpověděl Pollert. Vzápětí mu totéž napsal i do lékařského nálezu. Olympijský vítěz ve vodním slalomu a radní ze zastupitelstva Prahy 6 právě sloužil třetí den v kuse. Řešil zablokované krky, dekompenzovanou cukrovku i muže, který se nadýchal par z hasicího přístroje. Ale také vosí bodnutí. „Jindy zase přijdou polofeťáčci a vyžadujou injekce proti bolesti," vyprávěl.
A vy jim je dáte?
V žádném případě.


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý