www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Měsíc a Slunce ovlivňují zdraví


S fázemi Měsíce podstatně roste a klesá počet náhlých srdečních úmrtí, říká Jan Sitar


EVA BOBŮRKOVÁ


Počasí působí na zdraví člověka. Extrémně vysoké i příliš nízké teploty, vysoká vlhkost stejně jako příliš nebo málo ultrafialového záření to vše je pro lidský organismus velký stres. Dvojnásob to platí pro starší lidi, zejména s některými srdečně-cévními nemocemi.

sitar V posledních dnech napadá některé pověrčivce, zda blízkost rudé planety nemůže znamenat nějaké nebezpečí. Mars zdraví lidí neovlivní ani nezpůsobí jiné pohromy, podobné zvěsti patří do sféry astrologie. Nicméně, jak tvrdí internista, endokrinolog a vedoucí sekce bioklimatologie člověka při Akademii věd ČR Jan Sitar, změny na Slunci či fáze Měsíce mají prokazatelné, i když ne tak očividné účinky na zdraví člověka. „Nejsou to žádné astrologické smyšlenky, ale seriózní, dlouholetý a statisticky doložený výzkum. Mimozemské vlivy na zdraví existují a mohou být zejména u nemocných poměrně závažné," tvrdí. Striktní oddělení vlivů pozemských a mimozemských však není možné přitažlivé síly Měsíce a Slunce mohou ovlivňovat elektricky aktivní vrstvu naší atmosféry ionosféru, a tak působit na organismus."

Začněme počasím. Jak jeho změny ovlivňují náš organismus a zdraví?
Zejména prudké a nezvyklé změny počasí, jako třeba nedávná vlna tropických veder, jsou vlastně druhem stresu. Při něm se podráždí hypotalamus, a tím se spustí rychlejší neurovegetativní a pomalejší hormonální procesy, dochází ke změnám složení krevních bílkovin, zvýšení hladin adrenalinu a jiných hormonů a rovněž ke zvýšené frekvenci srdečních stahů. Stoupá tlak a spotřeba energie. Mění se iontové a elektrické poměry vnitřního i nitrobuněčného prostředí. Za normální situace se na povrchu záporně nabité červené krvinky odpuzují, což udržuje krev tekutou a cévy průchodné. Při stresové reakci se zvyšuje srážlivost a hustota krve, zhoršuje se průchodnost cév. To může vést až k záchvatu anginy pectoris, srdečnímu infarktu, nedokrvení mozku nebo i k plicní embolii.

Jak nás může ovlivňovat Slunce nebo Měsíc a jak se to dá měřit?
Asi od roku 1973 sleduji vlivy změn počasí na mé pacienty. Jednou mě napadlo seřadit soubor náhlých srdečně-cévních úmrtí - 1437 případů v Brně během devíti let podle fáze Měsíce. Měl jsem to za pouhou hru a chtěl jsem naopak dokázat, že žádné lunární vlivy tady neexistují. Byl jsem doslova šokován, když při sestavování křivky úmrtí tato dostávala postupně významný dvouhrbý tvar se dvěma maximy; prvním dva až tři dny před první měsíční čtvrtí a druhé opět dva až tři dny před poslední měsíční čtvrtí. Náhlá srdečně-cévní úmrtnost je tehdy statisticky významně asi o dvacet procent - vyšší než jindy. Stejné výsledky pak prokázal výzkum na více než milionu srdečně-cévních úmrtí z let 1989-95 v Rumunsku kolegy doktora Střeštíka z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Potvrdil, že semilunární - poloměsíční - rytmus frekvence těchto úmrtí skutečně existuje.

Jak se může vliv Měsíce projevit?
Určitě ne jen polohou našeho souputníka. Jde zřejmě o gravitační změny v důsledku změn vzájemné polohy Země, Měsíce a Slunce. Příliv a odliv jsou také dvakrát během lunárního měsíce daleko vyšší než mezi tím - jevu se říká skočné slapy. Přílivové gravitační vlny se neprojevují jen na moři, tedy v hydrosféře, ale i v atmosféře, kde působí na její elektricky vodivou vrstvu ionosféru. Oběh Měsíce kolem Země tak může mít určitý regulující vliv na dopad, respektive účinnost slunečního korpuskulárního (částicového) záření, nazývaného též sluneční vítr. Tyto variace by mohly ovlivnit i poměry v našem životním prostředí - biosféře.

Jaké je tedy působení Slunce?
Vlivy záření tepelného, světelného a ultrafialového jsou obecně známy. Ovlivňují klima a jeho pravidelné změny s dopady chronobiologickými. Je prokázáno, že nejvyšší nemocnost a úmrtnost na srdeční a cévní choroby je v měsících zimních a předjarních, kdežto v srpnu a září je výskyt minimální, tak poloviční. Málo známé jsou právě vlivy slunečního záření korpuskulárního (rentgenové a gama záření podle dosavadních výzkumů souvislost nemá). Korpuskulární záření, tvořené elektricky nabitými částicemi, působí neznatelně, ale významně přes změny magnetického pole Země, případně ovlivněním ionizace vzduchu a elektrického náboje ovzduší.

graf

Jaké mechanismy účinku na člověka tedy přicházejí v úvahu?
Předně jde o vliv přenesený, tyto změny mají vliv na stav počasí A to působí zejména na nemocného člověka. Vliv na počasí dokládá až padesátileté sledování průměrné hodnoty srážek, teploty a tlaku vzduchu v průběhu lunace tedy od novu k dalšímu novu. Zřetelné semilunární změny jsou obdobné jako změny úmrtnosti. V období vyšších srážek těsně před oběma měsíčními čtvrtěmi mi je vyšší teplota a nižší tlak vzduchu. Tyto změny počasí mají s jedno až dvoudenní prodlevou vliv zdravotní stav. Vliv přímý je způsoben změnou geomagnetismu a atmosférické elektřiny. V našem souboru úmrtí můžeme doložit vliv sluneční erupční činnosti dlouhodobý křivka počtu úmrtí v jednotlivých rocích kolem slunečního maxima kopíruje křivku počtu erupcí, i krátkodobý - změna hustoty slunečního korpuskulárního záření během jednoho až tří dnů zvýší frekvenci náhlých úmrtí. Při zpracování 60 tisíc měření z družic NASA se ukázalo, že se během lunace dvakrát zvyšuje počet magnetických bouří kolem první a poslední měsíční čtvrti. Tehdy je vyšší i výskyt polárních září.

Jaký je však podle vás konečný, přímý účinek na lidský organismus?
Domnívám se, že cílovými orgány a funkcemi u člověka mohou by centrální i periferní nervový systém, změny krevní srážlivosti i shlukování krevních elementů, zejména krevních destiček a červených krvinek, ovlivnění výměny minerálů v neuronech a na buněčných membránách, látkové výměny v srdečním svalu a elektrofyziologie srdečního rytmu.

Myslíte, že by s vašimi výsledky měli počítat i autoři biometeorologických předpovědí?
Mimozemské vlivy nejsou očividné a lze je bezpečně zjistit pouze v dlouhodobých statistikách. Proto je také mnozí zpochybňují vůbec. To že zatím nedovedeme tyto jevy do všech podrobností vysvětlit, však neznamená, že sama existence jevů je pochybná. Domnívám se, že současná biometeorologická předpověď by měla být zdokonalena přičtením těchto vlivů k výslednému stupni rizika. Mělo by se však počítat také s vlivy chronobiologickými, tedy s týdenním a ročním rytmem.Převzato z MF Dnes ze dne 30-08-2003


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý