www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Lupénka – Psoriasis

Dagmar Čapková

capkova
Protože tímto onemocněním již 25 let trpím, zajímalo mě, jak se vše jeví z pohledu astrologie. Tento můj „výzkum„ není samozřejmě nic objevného, ani to nebude zřejmě zajímat mnoho lidí, dělala jsem vše hlavně pro své poučení, zábavu a ze zvědavosti na výsledky, které to přinese.

Při lupénce se kožní buňky reprodukují extrémně více než normálně, což způsobuje neustálé navršováni a odlupování postižené oblasti. Lupénka je choroba postihující pokožku, která má mnoho druhů a je charakterizována šupinatými kulatými čí prstencovými skvrnami zesílené, červené a suché kůže.
První zmínka o lupénce byla zaznamenána již v r.610 našeho letopočtu – popsal ji v Číně Čchao Juanfanga. Z hlediska této medicíny je nejdůležitější a prvotní příčinou všech onemocnění stav duše, tedy psychika nemocného. Proto stresy, netrpělivost, deprese a špatná nálada mohou celkový stav zhoršovat. Jsou zaznamenány zhoršení stavu kůže při manželských hádkách, smrti či onemocnění milovaného člověka a v jiných stresových zátěžových situacích.

V knihách zabývající se alternativní medicínou jsem si již dávno přečetla, že tato nemoc má souvislost s citovou oblastí, kdy z obavy ze zranitelnosti si člověk vytváří citový krunýř – napadlo mě, že tímto citovým krunýřem může být i lupénka.
Podařilo se mi získat na diskuzních stránkách 20 ochotných lidí, kteří mi poskytli svá přesná data narození. Tímto jim chci ještě jednou poděkovat.
Souhlasím s tím, že to bohužel není až tak výrazný vzorek –ne každý je nakloněn astrologii – nicméně i tyto výsledky jsou zajímavé.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům cit + uzavření se do sebe /krunýř/ jsem se zaměřila hlavně na Lunu, Saturna a jejich vzájemné vazby.

Luna / Saturn – Luna symbolizuje matku, cit, naši duši, Saturn omezení, zábrany a řád.
V tomto případě člověk často zůstává spjat s bolestnými problémy, nebo frustracemi prožitými v dětství, je to typický aspekt "komplexu odloučení" dítěte, které se nemůže smířit s přetržením svazku s matkou. Vyplývá z toho strach z osamělosti, pocit nejistoty, problémy s chováním dospělého (fixace na dětství).
Tyto aspekty jsou těžko překonatelné, protože jsou skryty v nevědomí. Jedná se o vztah matky s dítětem, kdy proces začíná již v těhotenství, kdy nemuselo být vše v pořádku.
Později může mít dítě pocit, že jej matka psychicky opouští, někdy k tomu stačí jesle, školka, narození mladšího sourozence. Dítě se přizpůsobuje rodičům a dochází k vyjadřování pouze konvenčních citů. Citovost je zablokována hluboko uvnitř, dítě si vytvoří jakýsi citový krunýř , může mít pocit, že bude druhým odmítnuto, nebo zraněno.

Z dvaceti lidí mělo přímou vazbu Saturn /Luna 12 lidí – 6 z nich jako kvadraturu, 3 trigon, 3 konjunkci.
Mimo této přímé vazby mělo těchto 12 lidí ještě další rovněž zajímavé vazby planet, zesilující účinky vazby Luna/Saturn.
2x - Saturn opozice Venuše + Saturn opozice Jupiter
1x - Slunce konj Saturn + Saturn kvad. Pluto
1x - Slunce a Luna v Kozorohu + Saturn kvadr. Jupiter
1x - Saturn kvadratura Pluto
2x - Saturn v 1. domě + Slunce i Luna v Kozorohu
1x - Saturn v 1. domě + Saturn v konj. s Plutem a Jupiterem
2x - Saturn/Jupiter

ilustrace
7 lidí, kteří tuto přímou vazbu v horoskopu neměli, mělo velmi výrazné postavení Saturna, nebo silně obsazené znamení Kozoroha.
3x - Ascendent v Kozorohu, z toho 2x Saturn opozice Slunce
1x - Saturn v Raku + kvadr. Slunce + kvadratura Pluto
1x - Luna v Kozorohu + konj. Saturn/Pluto
1x - Slunce v Kozorohu + Saturn kvadr. Pluto
1x - Saturn v 1. domě + Venuše v Kozorohu

Pouze jeden horoskop vykazoval naprosto jiné konstelace, než bylo sledováno.
Lupénka ve své další formě může velmi výrazně postihnout klouby, což je rovněž projev Saturna.
Snad může být důležitá i vazba Saturn/Pluto, pokud připustíme, že toto spojení může vytvářet určitou formu sebedestrukce. Z pohledu alter. medicíny tato nemoc souvisí i se špatnou funkci jater – možná, že není bez významu, že 16 lidí z těchto 20ti mělo silně poškozen Jupiter, velmi často i dvěma kvadraturami, nebo opozicemi.
Snad ještě stojí za zmínku, že vazba Luna/Pluto, která hovoří o intenzitě citů a jejich potlačování se zde vyskytla 9x. Jiné souvislosti jsem nevysledovala, snad jen, že výrazné procento těchto lidí mělo Slunce ve Vahách, nebo Kozorohu, Lunu, Merkur ve Vahách, Venuši ve Štíru a Mars v Býku.

Numerologie


Pokud se týká numerologie, zde byly výsledky daleko jasnější a překvapivější. Čísla v numerologii představují energie planet, jak čísla samotná, tak seskupení některých z nich.
Při součtu celého data narození dostaneme jednociferné číslo, které ukazuje základní charakteristiku osobnosti, tzv. životní číslo. Těchto životních čísel je 9.

Životní číslo 4 se zde vyskytlo 8x – což je zhruba 40%.
Čtyřka představuje logiku, praktickou stránku, potřebu jistoty a stability, pravidla, kterými jsme vnitřně nuceni se řídit, i když nás do jisté míry omezují a ve svém důsledků nám nejsou příjemná, preciznost – to vše jsou zhruba vlastnosti Saturna. Celkem 13 testovaných mělo zvýrazněnou čtyřku ve své mřížce, která byla i součástí některých silných rovin.

Dalším výraznějším životním číslem zde byla šestka, která se objevila 4x. Toto číslo souvisí s harmonií, potřebou rovnováhy, opírá se přitom o vztahy a rodinu (Venuše-Váhy).
Ostatní životní čísla se zde vyskytla 1x.

U dvanácti lidí se jevily problémy se vztahem k jednomu z rodičů a silně potlačenou citovostí.
10 lidí současně mělo problémy s potlačením emocí a problémy s prosazováním vlastního já.

Téměř všichni tito lidé z pohledu astrologie i numerologie mají silně zvýrazněný řád a disciplinu ve vnějších i vnitřních projevech.


Dagmar Čapková – astrologická a numerologická poradna
Vypracování horoskopů a osobních rozborů
email: Capkovadagmar@seznam.cz
web: http://home.tiscali.cz/capkovaAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML Pro 5.06.1.
WebPage created per programme  AceHTML Pro 5.06.1.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý