www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Picassova opozice

Re: Rozdílnost astrologií 9 odpověď odeslal(a) Turnovský v Neděli 26.Října 2003 00:35:40
.... Nač se tedy stresovat, když stejně žádná neochvějně platná astrologická pravidla neexistují. Podívejte se do Kefra např. na disharmonický vztah mezi Sluncem a Saturnem a co se tam o něm píše za hrůzy. Pak se podívejte na nativitu Pabla Picassa, který tam má opozici Saturna v elevaci v 10. domě na Slunce v domě čtvrtém. A jaký žil život, jakého vysokého stáří se dožil, produktivní a tvořivý až do konce! Turnovský
Převzato z webu ČAS


picasso

Picasso v roce 1948 Vážený pan Turnovský je bezesporu mezi našimi astrology kapacita, ale zjednodušit horoskop zrozence na aspekt mezi dvěma planetami je poněkud lehkovážné a neuvážené. Každý horoskop má deset planet a nespočet aspektů mezi nimi. Planety a jejich aspektace, dvanáct znamení a dvanáct domů tvoří skládanku - puzzle lidské povahy a jejího osudu.

Picasso měl složitou povahu a určitě nebyl svatoušek, zcela jistě se v povahových rysech projevily i nepříznivé aspekty jeho horoskopu. Na druhou stranu zmíněná planeta jeho horoskopu - Saturn - má příznivý aspekt sextil s Martem a trigon s Uranem.
Na jeho úspěšnost měl jistě vliv Uran v 2.domě a hlavně Luna na hrotu 5.domu - umělecká tvorba mu byla hrou a vášní.

7.dům - dům partnerského vztahu ve znamení Vodnáře věrně popisuje jeho netradiční postoj k této oblasti lidského života. V roce 1918 se oženil s ruskou baletkou Olgou Kochlovou a po vztahu s Marií- Therese Waltherovou poznal svou další životní družku, fotografku a malířku Doru Maarovou.
Stěny paláce Grimaldiů v Antibes s kouzelným světem antických pastorál a idyl pak zrcadlí Picassovo nové štěstí s Francoise Gilotovou. V roce 1961 se podruhé oženil s Jacquelinou Roqueovou.

Neptun uprostřed stélia planet v 10.domě. V roce 1944 Picasso vstoupil do Komunistické strany Francie. Od roku 1964 je jeden z pěti čestných předsedů Světové rady míru, v roce 1961 převzal též Mezinárodní Leninovu cenu.

Ascendent ve znamení Lva skvěle vyjadřuje jeho vůdčí postavení mezi výtvarníky - hledači nových výrazových forem, expresionismu a hlavně kubismu.

Picassův život rozhodně nevyjadřuje jen Slunce opozice Saturn.16.11.2003 at 14:00:07 Email astrologa pana Baudyše jr.

Opozice Slunce-Saturn (Sco IV/Tau X) v horoskopu Pabla Picassa dokládá na jedné straně jeho vytrvalost a opravdovost. Na straně druhé vypovídá i o jeho jednoduchém založení, se sklony k rigiditě, tyranii a lakotě. Je zcela výjmečné, aby se člověk s totou opozicí dočkal světového věhlasu jako Picasso. Navíc musel Picasso projít celou řadou situací, kdy byl jeho život - v souladu s Keferovým náhledem - v přímém ohrožení. Slunce ve Štíru poškozené Saturnem je srovnatelná věc jako chodit po chatrných provazových žebřících za studeného deště. Viz např. horoskop monacké kněžny Grace Kelly.

U opozice Slunce-Saturn extrémně záleží na postavení ve znameních a domech. Slunce v Beranu či Lvu opozice Saturn do Vah neb Vodnáře je totiž noblesní záležitost, na rozdíl od téže opozici v týchž znameních, leč v opačném gardu.

Picasso neměl snadný život. Nikdo mu nepodstrojoval. V penězích se nekoupal. Nebyl ani ztělesněním laskavosti a velkorysosti, přestože horoskop jinak vypovídá o vynikajícím citu a vkusu.Antonín Baudyš jr.
www.astrolab.cz16.11.2003 at 19:04:27 Email astrologa pana Turnovského.

Vážený pane Tichý, díky za reakci na moji poznámku o opozici Slunce - Saturn. V žádném případě jsem nechtěl redukovat Picassův horoskop na tuto opozici, mým záměrem byl přesný opak, ale asi jsem to příliš nezdůraznil.

Nyní dvě poznámky k Picassovi. Picasso byl skvělý obchodník, dokázal svá díla prodat za nejvyšší možné ceny. Kromě prvních let v Paříži nikdy nouzí netrpěl, právě naopak. Trpěl iracionálním strachem z chudoby a chorob.

Ve středečním Právu (12.11. najdete článek, který informuje o tom, že současnosti probíhá v Paříži pozoruhodná výstava dokumentů z jeho osobního archivu, který v podobě 100 beden předala po jeho smrti jeho rodina Francouzské republice. Picasso pravděpodobně nevyhodil nic co se ho týkalo, žádný papírek, žádný dopis. Na výstavě jsou i takové "špeky" jako lístky z metra, vzkazy řidičovi, účty apod.

Mottem výstavy je Picassův citát z roku 1969: "Nepochybně bude jednou existovat věda, která se bude možná jmenovat věda o člověku. Často na tu vědu myslím a proto chci zanechat co nejúplnější dokumentaci."

Zdraví a přeje vše dobré Turnovský
ČAS17.11.2003 at 09:37:34 Email astrologa pana Navrátila

Popravdě opozice mezi Sluncem ve Štíru a čtvrtém domě a Saturnem v Býku a domě desátém není v Picassově horoskopu zrovna nepodstatným prvkem. Slunce je navíc vládcem Ascendentu.

Je to aspekt drsný, nehostinný. Tondovo přirovnání k chůzi po chatrném žebříku v chladném dešti se mi jeví jako trefné. Pan Turnovský připomíná Picassův iracionální strach z chudoby a chorob. Tenhle aspekt bude v jeho životě každopádně znát. Přinesl mu určitou míru starostlivosti, obav, neuvolněnosti, vnímání povinností, stejně tak značnou zarputilost, tvrdost k sobě, velkou pracovitost. Picasso intenzivně tvořil prakticky celý život. Tento aspekt žene člověka k výsledkům, dává společenské ambice, chuť vytvořit trvalé společenské hodnoty, často politickou angažovanost.

Z tohoto hlediska tenhle aspekt jistě fungoval. Nedá se ale čekat, že by způsobil nějaké větší životní újmy ač život nezlehčuje. Tento aspekt je totiž v tomto horoskopu společně s Merkurem ve Štíru jediný svého druhu. Jediný tmavší, hrubší, takový, který by horoskopu dával pesimistický ráz a ubíral mu sílu k životu. Navíc orbis této opozice je bez mála 7 stupňů.
Horoskop je pak výrazně "prosvětlen" prvky jako Ascendent ve Lvu, Luna ve Střelci a pátém domě, Venuše v sextilu na Lunu ve Vahách a domě třetím. To jsou prvky dávající schopnost vnímat radost a krásu života. Prvky silně zvyšující tělesnou i psychickou vitalitu a životaschopnost. O Picassovi bylo známo, že měl rád ženy a zábavu.

Společně s IC ve Vahách a Sluncem nedaleko IC v domě čtvrtém to jsou prvky, které stojí za jeho obrovským tvůrčím a uměleckým a estetickým potenciálem a talentem.
Je zajímavé všimnout si Picassova IC ve Vahách, jeho vládkyně Venuše v tomtéž znamení a faktu, že jeho umělecky vzdělaný a schopný otec ho k umění od malička vedl.
Picasso - život a dílo
 • 1881
  25.10. se narodil v Malaze jako 1. dítě Dona Josého Ruize Blasca a Doni Maríi Picasso y Lopez. Otec byl učitel kreslení.
 • 1898
  po nemoci opouští Madrid, vrací se do Barcelony. Potkává řadu významných malířů a umělců, mj. Casagemase - později blízkého přítele.
 • 1901
  Casagemas spáchá sebevraždu. Druhá cesta do Paříže, výstava u Ambroise Vollarda, který prodá 15 obrazů ještě před zahájením. Začátek modrého období.
 • 1904
  natrvalo se stěhuje do Paříže. Seznámí se s Fernandou Olivier. Inspiruje se v cirkuse Médrano k řadě svých obrazů. Tím končí modré období.
 • 1905
  začátek růžového období. Častá cirkusová témata.
 • 1909
  s Fernandou odjíždí do Španělska, kde maluje řadu významných kubistických obrazů. První výstava v Německu.
 • 1911
  první výstava v New Yorku. Léto tráví s Braquem ve Španělsku. Rozchod s Fernandou, nové přátelství s Evou Gouelovou.
 • 1917
  se připojuje k divadelní (baletní) skupině Djagileva, seznamuje se Stravinským a budoucí ženou Olgou Chocholovou.
 • 1919
  seznamuje se s Miróem. S baletem a Olgou tráví tři měsíce v Anglii v Londýně.
 • 1925
  tráví léto v Juan-les-Pins s Olgou a Paulem, první vztahové napětí mezi ním a Olgou.
 • 1926
  prázdniny v Antibes, podzim s Olgou ve Španělsku.
 • 1927
  náhodně se seznámí s Marií-Terese Walter (17 let), která se stává jeho milenkou.
 • 1929
  pracuje se sochařem Gonzalesem na řadě soch. Vznikají obrazy s agresivními ženskými hlavami, které naznačují manželskou krizi s Olgou.
 • 1930
  kupuje zámek Boisgeloup, prázdniny tráví v Juan-les-Pins. Vzniká 30 leptů pro Ovidiovy Proměny (Metamorphoses). Pro Marii-Terese kupuje byt v Paříži.
 • 1932
  tvoří sérii obrazů žen, pro něž pózovala Marie-Terese. Velká retrospektivní výstava jeho obrazů v Paříží a Curychu. První soupis jeho díla vydává Ch. Zervos.
 • 1934
  cestuje s Olgou a Paulem do Španělska. Velké téma býčí zápasy.
 • 1935
  Marie-Terese otěhotní, rozvod se však z majetkových důvodů odkládá. Narození dcery María de la Conception, zvané Maya.
 • 1936
  léto tráví s Marií-Terése a Mayou v Juan-les-Pins. Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se otevřeně staví proti Frankovi. Je jmenován ředitelem Prada v Madridu. Setkává se s Dorou Maarovou - jugoslávskou fotografkou. Olze přenechává zámek Boisgeloup, sám se stěhuje s Marií-Terese a Mayou do domu A.Vollarda.
 • 1937
  26. dubna letecký útok na Guernicu - Picasso tvoří svůj nejzásadnější obraz pro španělský pavilón na Světové výstavě v Paříži - Guernica (olej na plátně, 349,3 x 776,6 cm, dnes Museo del Prado, Madrid).
  Tráví léto v Mougins u Cannes, potrétuje Doru Maarovou.
 • guernica
 • 1939
  umírá Picassova matka. Ve stejný den potrétuje Doru i Marii-Terese ve stejné póze. Po vypuknutí války se přesunuje s Dorou, Marií-Terese, Mayou a sekretářem Sabartésem do Royanu. Velká retrospektivní výstava v New Yorku.
 • 1940
  německým důstojníkům rozdává fotografie Guerniky. Na otázku "To jste udělal vy?" odpoví důstojníkům: "Ne, vy!"
 • 1943
  setkává se s malířkou Francoise Gilolovou.
 • 1944
  Po osvobození Paříže vstupuje do komunistické strany. Účastní se Podzimního salónu, prestižní přehlídky uměleckých děl v Paříži, kde čelí značné kritice.
 • 1945
  maluje Kostnici - protiváhu ke Guernice. Kupuje dům pro Doru v Menerbes. Zahájení prací v litografii v ateliéru Fernanda Mourlota.
 • 1946
  Francoise se stává jeho milenkou a stěhuje se k němu, v červenci otěhotní. Picasso pracuje v Antibes pro muzeum a po 4 měsících práce věnuje obrazy muzeu, to je brzy pojmenováno Musée Picasso. První návštěva ve Vallauris.
 • 1947
  tráví spoustu času v Mourlotově litografickém ateliéru. Francoise porodí Picassovo třetí dítě - Clauda. Začíná tvořit keramiku.
 • 1948
  stěhuje se do Vallauris s Francoise a Claudem. Účast na světovém mírovém kongresu intelektuálů ve Vratislavi.
 • 1949
  portrétuje Francoise. Tvoří litografie holubice - plakátový motiv světového mírového kongres v Paříži. 19. dubna se narodí Paloma - 4. dítě.
 • 1950
  vznikají sochy Koza a Žena s kočárkem, odlity do bronzu. Účastní se světového mírového kongresu míru v Sheffieldu, dostává Leninovu cenu míru. Stává se rovněž čestným občanem Vallauris.
 • 1951
  vzniká další zásadní obraz Masakr v Koreji jako protest proti invazi USA.
 • 1953
  žije a pracuje ve Vallauris. Portrétem Stalina k jeho smrti vyvrcholí kontroverze s komunistickou stranou. Vzniká řada portrétů podle Francoise. V Perpignanu se setkává s Jacquelinou Roqueovou.
 • 1954
  vzniká řada obrazů Jacqueline, Francoise odchází do Picassa, Jacqueline se k němu stěhuje. Umírá Henri Matisse, pro Picassa veliká umělecká ztráta.
 • 1955
  významná výstava v Paříži a několika německých městech. Kupuje vilu La Californie v Cannes.
 • 1956
  vzniká série obrazů - Ateliér La Californie v Cannes, Portréty Jacqueline a další. Zasílá protestní dopis komunistické straně na protest proti vstupu ruských vojsk do Maďarska.
 • 1957
  získává zakázku na nástěnnou malbu pro novou budovu UNESCO v Paříži. Realizuje Pád Ikarův o rok později.
 • 1959
  začíná s novou grafickou technikou - linořezem, vznikají variace na Manetovy Snídaně v trávě.
 • 1960
  veliká výstava (270 děl) v Tate Gallery v Londýně.
 • 1961
  svatba s Jacqueline Roqueovou.
 • 1962
  opět dostává Leninovu cenu míru. Vzniká množství portrétů Jacqueline a velká kolekce linořezů.
 • 1963
  otevření Musea Picasso.
 • 1964
  Francoise Gilotová vydává knihu "Život s Picassem", jenž vyvolá u Picassa zamezení styků s Claudem a Palomou. Navrhuje obří sochu pro Civic Center v Chicagu (Ženská hlava), jenž je postavena v roce 1967.
 • 1966
  veliká retrospektivní výstava v Grand Palais a Petit Palais v Paříži - vystavuje zde přes 700 děl. Pracuje na velkém množství grafik.
 • 1968
  muzeu v Barceloně věnuje 58 obrazů série Las Meniňas.
 • 1970
  veškerá díla z rodinného majetku ve Španělsku věnuje muzeu v Barceloně.
 • 1971
  slaví 90. narozeniny.
 • 1972
  vzniká řada autoportrétů.
 • 1973
  8. dubna umírá v Mougins a 10. dubna je pochován v zahradě zámku Vauvenargues.Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý