www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Stručná prognóza na rok 2004


Ing. Jaroslav Popelka
Přednáška na Astrol. společnosti v Ostravě
(Dne 10.1. 2004 Dům techniky OV-Mar.Hory)


Podíváme se na solární horoskop České republiky na rok 2004. Co se týče radixu České republiky, jsou případy, že lidé používají různé horoskopy, myslím si, že většina lidí bude používat horoskop, kdy Česká republika začala fungovat, to znamená 1. ledna 1993 v 00:00, tento horoskop používám i já, čili solární horoskop je počítán pro 1.1. 1993 o půlnoci. Jsou lidé, kteří stále zohledňují horoskop původní Československé republiky – z 28.10. 1918. Osobně se cítím ve velice choulostivé situaci, protože víte, že můj pohled na astrologii se čím dál více radikalizuje, snažím se astrologické interpretace pojímat z čistě duchovního hlediska a nyní zde mám vykládat něj. prognózu, no, uvidíme, co z toho bude. Někteří lidé se již vyjadřovali k solárnímu horoskopu České republiky a já si myslím, že neřeknu nic nového, protože je jasné základní téma příštího roku a aniž bych znal astrologii, tak to téma už všichni známe. Když se podíváme na tento solární horoskop, tak jako v každém horoskopu je velice důležitý Ascendent, protože Ascendent naznačuje základní téma – zákl. charakteristiku buď člověka a pokud to je něj. prognóza, ukazuje nám to zákl. charakteristiku této prognózy. Vidíme, že základní téma tohoto solárního horoskopu na rok 2004 je Rak, protože Ascendent je ve znamení Raka (14 st. 14 min.) a poblíž je Saturn. My víme, že pokud je něj. planeta na ose Asc/Desc či MC/IC, tak vždy u těchto čtyř rohových domů má planeta zvýšený význam a v tomto horoskopu má mimořádný význam Saturn. Nenechme se plést, i když Saturn se nachází ještě ve 12. domě, tak jelikož konjunkce s Ascendentem má širší okruh, vnímám to také jako konjunkci s prvním domem, jakoby byl Saturn na Ascendentu (proto považuji orbis 4 stupně jako konjunkci s Ascendentem).

Solar ČR pro rok 2004

Jaké bude u Ascendentu v Raku základní téma? Mohlo by se říct, že Rak je rodina, takže něj. rodinné záležitosti atd., ale vždycky si musíte uvědomit, koho hodnotíte, člověka nebo stát? Takže si musíte aplikovat ty významy znamení Raka, aby to bylo přiléhavé k úrovni státu. Běžné významy Raka – rodina, domov, původ, vlast (když 9. dům je cizina, tak 4. dům –Rak je vlast). Vidíte, že zákl. tématem tohoto roku pro Českou republiku bude rodina, domov, vlast, jinými slovy: národní identita. Když zvážíte, že Saturn je planeta omezení a je v Raku, tak co bude omezovat? Národní identitu a současně (protože Ascendent je první dům, subjekt, který hodnotíme – Česká republika) jakoby omezil individualitu (protože 1. dům je individualita) České republiky. Když začnete takto zvažovat (Asc je v Raku, Saturn je v Raku a poblíž Ascendentu), takže jakoby se toto téma týkalo omezení národní identity a omezení samostatnosti - samostatné existence tohoto státu. Takže je jasné, s čím to souvisí. Tento rok budeme vstupovat do EU a Česká republika opravdu něj. způsobem už nebude moci čistě fungovat na bázi svých národních zájmů nebo na bázi své individuální existence, něj. způsobem toto ztratí a bude muset odevzdat něj. vyššímu celku.

Důležitý je vládce Ascendentu, v tomto případě se musíme podívat, kde je Měsíc (vládce Raka). Postavení vládce Ascendentu v horoskopu nám dává doplňující informace k tomuto nosnému tématu. Tedy jak budeme hodnotit vládce Ascendentu (rok 2004) ve znamení Býka ve 11. domě (Luna-5.st 08 min. Býka)?

Poznámka posluchače: „Luna je celkem dobrá, to by mohl být celkem příznivý vliv, je to v domě přátel, i když ta Luna – to jsou takoví méně významní (důležití) přátelé, méně silní, ale je tam trigon se Sluncem, sextil se Saturnem, sextil s Uranem.“

Luna má kvadraturu na Neptun, Venuši, trigon na Slunce, to jsou hlavní aspekty. Já ale tak nezvažuji aspekty, ale v první řadě budu zvažovat už jen samotné postavení Luny ve znamení a v domě. 11. dům dle klasické astrologie je dům přátel, já beru obecně 11. dům a znamení Vodnáře jako princip práce ve skupině – spolupráce. Právě proto i v mundánní astrologii 11. dům vždy představuje parlament, senát, politické strany, protože to je skupina lidí, kteří něj. způsobem spolupracují na společné věci. Musíme si uvědomit, že řešíme stát a ne něj. člověka, tak můžeme říct, že první dům je přímo stát, 7. dům jsou partneři toho státu a 11. dům jsou přátelé tohoto státu nebo chcete-li – schopnost spolupracovat s jinými státy. Takže vidíte, že to, co nám říká Ascendent v Raku a Saturn, je, že v tomto roce bude pro Českou republiku důležitá její národní identita (její kořeny), zřejmě asi dojde k omezení národní identity a dojde k omezení jakoby té samostatné existence a vládce Ascendentu vám to doplňuje (11. dům), důležité v tomto roce bude to, že Česká republika se má transformovat do spolupráce (do něj. skupiny států), kde musí začít spolupracovat na společné věci. To znamená, že když v květnu vstoupíme do EU, již musíme fungovat jako jedna skupina, už nebudeme moci (Česká republika) si dělat, co chceme, ale budeme muset pracovat ve skupině. Bude to společenství něj. států, které musí pracovat na společném projektu.

Luna v Býku: Býk má na starosti majetek, ekonomiku, v podmínkách mundánní astrologie jsou to banky atd., takže toto nám říká, že jestliže vládce roku 2004 pro Českou republiku je ve znamení Býka, takže co (a to nikoho nepřekvapí) bude důležité? Ekonomická stránka věci bude v tomto roce velice důležitá.

Každý prvek má mnoho významů a vy si musíte uvědomit, co vás vlastně zajímá. V mundánní astrologii (astrologie, která neřeší jednotlivce, člověka, ale něj. větší celky, státy, svět atd.,) má Luna na starosti také všeobecný lid; zde vidíte, že co bude tento rok všeobecný lid zajímat? Finanční stránka věci. Můžeme říci, že 11. dům, tím, že odpovídá znamení Vodnáře, má na starosti různé sociální záležitosti (schopnost pomáhat jiným lidem atd.), takže vidíme, že i v tomto roce velmi důležitá pozornost v České republice bude věnována sociální stránce věci. Všimněme si toho, že když jsem říkal, že na Ascendentu je Saturn, který je vládce Kozoroha, čili v tomto případě vládce 7. domu, což jsou vztahy či partnerské vazby na jiné státy. Takže vidíte, že tento rok bude velice významný v tom, že přímo na ČR začnou bezprostředně působit jiné státy (vládce 7. domu na Ascendentu) a protože Saturn sám svou povahou je spíše blokující, můžeme to číst tím způsobem, že působení jiných států bude velmi blokující pro Českou republiku, čili my se něj. způsobem budeme muset vzdát něčeho z naší národní identity a našich národních zájmů. Všimněte si, že poblíž Descendentu je Sluníčko, které vždy ukazuje na něj. autoritu, vládnoucí složku a Sluníčko v 7. domě nám ukazuje, kde budeme hledat něj. centrální moc nebo to, kdo nám bude vládnout? Budeme to hledat doma, nebo u někoho jiného? U jiných. Takže je vidět, že příští rok bude docházet k tomu, že něj. vládnoucí složka (centrum) budeme vnímat, že to je někde jinde, v něj. jiném státě. Je jasné, že v tomto roce bude vládnoucí složka pro nás v Bruselu.

Chci upozornit na Slunce, protože zde je zajímavá situace: Vládce 1. domu – Luna má kvadraturu od těchto dvou planet – Neptunu a Venuše, ale současně má trigon od Slunce. Chci poukázat na ekonomickou stránku věci. Vidíme, jak jsem říkal, že Luna v 11. domě (což jsou přátelé, spolupráce, práce ve skupině, sociální cítění) ukazuje, že sociální otázka bude velice důležitá v tomto roce a podle tohoto (kvadratura na Venuši a Neptuna ve Vodnáři) a Vodnář je také sociální politika, ukazuje, že sociální situace v České republice nebude moc dobrá. Kvadratura zde ukazuje, že lidé asi pořád budou mít něj. sociální potíže, takže z toho očekávám, že i co se týče práce, nezaměstnanosti, se to v tomto roce nijak nezlepší, ba naopak, ale současně musíte zvážit, že Slunce je vládce 2. domu (hrot 2. domu je ve Lvu) a má na starosti také ekonomickou stránku věci. Protichůdná věc spočívá v tom, že sociální situace se v roce 2004 nezlepší u většiny lidí, spíše naopak, sociální tlaky budou větší, ale nicméně Sluníčko tím, že dělá trigon na Lunu, nám ukazuje, že tím, že vstoupíme do EU, podmínky pro naši ekonomiku začnou být příznivé. Vládce ekonomiky dělá trigon na vládce Ascendentu a to nám říká, že rok 2004 bude velice příznivý pro českou ekonomiku, čili předpokládám, že vstupem do EU se vytvoří podmínky, aby naše ekonomika šla nahoru. Ale nicméně, Luna má kvadraturu od Neptuna a Venuše, z toho předpokládám, že se sice vytvoří lepší podmínky, ale lidé ještě nepocítí zlepšení sociální situace.

Samozřejmě, že když něj. astrolog dělá prognózu na celý rok, tak vždy se tam vyskytují fráze, že něj. politikovi hrozí nebezpečí, nemoc atd., my se na to také podíváme: Je zde velice silná konstelace – Saturn opozice Slunce. Jestliže Slunce jako takové představuje krále (vládnoucí složku státu) a Saturn je planeta omezení a planeta smrti, tak vidíte, že opozice ukazuje, že zde dojde k úmrtí vládce, ale berte to symbolicky: Jako kdyby tím, že vstoupíme do EU, ta vládnoucí složka jako kdyby zemřela, protože pravomoci nyní budou hodně ovlivňovány z Bruselu. Zde je problém, uvědomte si, že je zde velice složitá konfigurace tzv. T-kříž (dvě planety v opozici, třetí planeta dělá na ně kvadraturu). Neodvažuji se tvrdit, protože víte, že Mars v tradiční astrologii se vnímá jako planeta úrazu a neštěstí a je to v 10. domě, který také představuje vládnoucí složku státu (je to nejvyšší dům, to, co je nejvíce nahoře, takže ve společnosti nejvíce nahoře je vláda, panovník). Samotné umístění Marsu v 10. domě nám může vypovídat o něj. úrazu, co se týče vládnoucí složky ve státě a jelikož je to součást T-kříže (Téčka), což je konfigurace plná napětí, tak jakoby to ukazovalo na možnost, že někdo z čelních činitelů tohoto státu může přijít k něj. úrazu, či může dojít k něj. neštěstí.

Pozn. posluchače: „Aspekty jsou aplikační a orbisy minimální, o to to je hrůznější, silnější.“

Tento politik může být marsovského typu, něj. silný individualista, může to být člověk, který se snaží zvýraznit jen sám sebe. Nechci tvrdit, že musí dojít k neštěstí, musíme to chápat symbolicky, že dojde k úmrtí vládnoucí složky u nás, protože oni nám sice pořád tvrdí, že když vstoupíme do EU, takže o nic nepřijdeme, že si budeme pořád diktovat sami atd., ale nemyslím si, že by to tak bylo.

Podívejme se na planetu Jupiter: Víme, že všeobecně Jupiter se pojímá jako planeta štěstí, expanze, takže kdybyste uvažovali, že byste chtěli provést něj. expanzi – třeba rozšířit své jmění, tak podle tohoto byste se měli něj. nechat inspirovat Jupiterem, kde se nachází v tomto soláru. Vidíme, že Jupiter je ve znamení Panny ve 4. domě. Víme, že v tradiční astrologii, když řešíme něj. člověka, tak 4. dům má na starosti domov, rodinu, vlast, ale v mundánní astrologii se to transformuje trochu výše, takže jsou to pozemky, nemovitosti a s tím souvisí zemědělství, doly. Jupiter sám o sobě má sice slabý (ale u Slunce bereme větší orbis, je to 8 a něco stupňů, v aplikaci, velice příznivý aspekt) Slunce trigon Jupiter. Z toho by se dalo vydedukovat, že tento rok bude důležitý, co se týče nemovitostí a půdy. A je to logické, v okamžiku, kdy se staneme součástí EU, tak tyto pozemky se stanou mnohem atraktivnější, než jsou dnes. Takže je jasné, že v tomto roce, když dojde k tomu, že pozemky a nemovitosti ČR prodělají něj. expanzi, zhodnotí se. A také vidíme, že jestliže má 4. dům na starosti pozemky, půdu, zemědělství, tak Jupiter trigon Slunce ukazuje, že by mohla být letošní rok dobrá úroda, mohou být příznivé okolnosti pro naše zemědělství a zemědělce.

Podívejme se na 6. dům. Je tam Pluto a Merkur. 6. dům v mundánní astrologii představuje obecně služby, armádu, všechny sloužící, dělníky, zdravotnictví. Pluto už sám o sobě je planeta transformační, to nám ukazuje, že oblast, kde je v první řadě nutné dělat transformaci v tomto roce, je oblast zdravotnictví, oblast armády (a my víme, že tento rok mají nastoupit poslední vojáci, od roku 2005 má být již čistě profesionální armáda), ale vidíme, že také probíhaly výstražné stávky lékárníků, které ukazují, že naléhavá výzva k transformaci zdravotnictví zde je.

Všimněme si skutečnosti, že Uran, který je pojímán jako planeta něj. novosti, který je orientován na budoucnost, takže něco nového by mělo vstoupit do oblasti v 9. domě. Jak si to vyložíme?

Poznámka posluchače: „Měly by být nové, pokrokové zásady při řízení státu.“

Když 9. dům a Střelec je náboženství a filozofie, v mundánní astrologii 9. dům představuje církev a veškeré „nádstavby“ – filozofické záležitosti, vysoké školy atd., takže něco nového by se mělo projevit v těchto záležitostech. Ale já to chápu trošičku jinak, 9. dům a Střelec ukazuje na hledání smyslu existence, to znamená, že v tomto roce jakoby ČR měla hledat něj. nové horizonty a možnosti, jak opodstatnit smysl existence. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale to je naprosto zásadní věc, kdy něj. samostatný suverénní stát se jakoby sloučí do něj. unie. To je pro existenci státu velice radikální změna a stát by se měl velice zamýšlet nad tím, jaký bude smysl naší existence?

Poznámka posluchače: „Použiji metaforu: Rozpustíme se jako kostka cukru v kávě.“

Jestliže 1. dům ukazuje zákl. charakteristiku toho tématu, tak 10. dům nám ukazuje, jak se to projeví ve vnější realitě. Právě proto má 10. dům na starosti práci, ale co se týče státu, je to pověst, vážnost a protože 10. dům je to samé, co Kozoroh a Saturn, tak Saturn vám dělá strukturu, hierarchii, ale také vám vytváří hranice, čili 10. dům souvisí s tím, jak se stát bude projevovat navenek a Ryby jakožto takové, to je činitel, kdy dochází k rozpouštění, když se začínáte slévat v něj. vyšší celek, právě proto je velice dobrý symbol moře. Ryby mají na starosti oceán, moře, protože když byly samostatné řeky a potůčky, tak nakonec se všechny tyto vody slijí v jeden celek, takže vidíte, kde dochází k rozpouštění, (Ryby jsou na hrotu 10. domu), čili ty naše hranice, které momentálně máme od května 2004, se rozpustí.

Já v tomto solárním horoskopu vidím opravdu to nosné téma, že ČR jakoby přišla o tu svoji samostatnost, národní identita bude něj. způsobem zeslabena a všechno to tady ukazuje na tyto integrační procesy.

Má ještě někdo k tomu něj. vlastní postřehy?

Poznámka posluchače: „Já bych poznamenal, že Uran v 9. domě je převážně dobře aspektován jednak Merkurem (výrazný sextil) a je tam sextil s Lunou, takže Uran je velice sympatický v 9. domě a on by nás měl podnítit k tomu, abychom usilovali k povznesení a zavádění morálních zásad ve společnosti. Nedělám si iluze, nebude to divoké, ale ono to poukazuje, že bychom mohli v tom udělat něj. začátek a na něj. významná místa by se mohli dostat lidi, kteří by to mohli nějak hlásat a ujali by se toho jako velmi důležitého úkolu, protože morální přístupy mohou být buď pozitivní či opačné a podle toho se bude vyvíjet další osud, čili tady, když se dostaneme do EU, podle toho, jak já to vidím, tak tam jsou dost silné tendence, které se snaží upevnit správní řád, mimo jiné.“

Problém je v tom, že v astrologii něj. tvůrčích, nových myšlenek moc nepřichází. Zde se opakují více méně v 90% stoleté poučky, které někdo vymyslel a někdo ani neví, proč to vymyslel. Jestliže Uran má hlavní význam – planeta náhlých změn, novosti, tak toto všichni považují jako základní charakteristiku planety Uran. Ale to, k čemu já jsem dospěl a zodiak mě to logicky učí, je to, že Lev je moje individuální tvořivost a protilehlé znamení má opačnou kvalitu, tedy tvořivost ve skupině, ve vztazích, tedy Vodnář a jeho vládce Uran je o spolupráci a o schopnosti pracovat v kontaktu s jinými lidmi. Pokud to převedeme na úroveň mundánní astrologie, Lev mi ukazuje na mou (českou) tvořivost, kdežto Uran mi ukazuje na schopnost spolupracovat s jinými státy, takže je logické, jestliže 9. dům ukazuje na smysl naší existence (státu) a každý si musí zdůvodnit, proč zde je, takže je jasné, že v tomto roce dojde k tomu, že smysl ČR bude v tom, že se musí naučit spolupracovat s jinými národnostmi, s jinými státy, protože my budeme součástí určitého celku a nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká.

Pozn. posluchače: „K těm kvadraturám Saturn-Mars a Slunce-Mars: Z toho vyplývá, že naše republika bude mít obtížné postavení v prosazení se v Bruselu. A ještě bych chtěl říct k tomu Neptunu a Venuši v 8. domě, které jsou v sextilu na Marse; myslím, že v tomto procesu stmelování národní identity a prosazení se v kolektivu našich národů v evropském společenství by přispělo, kdyby český stát využil poznání a využil širokých kontaktů, které nabude tím, že vstoupí do něj. společenství a kdyby rozvinul svoji schopnost rozeznat hodnoty jiných národů a využil je v tom prosazení.“

To, co ty říkáš, je to, jak by to mělo být, ale my víme, že ty tlaky ale směřují někam jinam: To, co jsi říkal, je úplně jasné, protože jestliže ti Slunce ukazuje tvoji něj. vládnoucí složku, takže tím, že to je poblíž 7. domu, tak je jasné, že naše vládnoucí složka bude ovlivňována jinými státy, protože to jsou ti druzí (7. dům). Jestliže Mars v Beranu, kde je doma, ti ukazuje na tvé samostatné bytí a Saturn je blok, takže Saturn ti blokuje jak tvoji vládnoucí složku, tak i tvoje samostatné bytí.

Poznámka posluchače: „Poznamenal bych, že každý horoskop obsahuje něj. špatné a něj. dobré věci a zde máme horoskop státu a o tomto státě rozhoduje v podstatě vláda (parlament) a když vidíme celou řadu (T-kříž) disharm. aspektů, tak to je špatné, ale máme zde i něj. trigony a sextily, Uran má dva sextily, Mars má sextil s Neptunem, což poukazuje na to, že vláda má možnost si vybrat mezi dobrými a špatnými vlivy a že více méně podle toho to dopadne, protože jak rozhodne vláda, tak občané se musí podřídit a kam vláda vede, tak tam lid je více méně nucen šlapat. Všichni občané mají možnost, právo se ozvat, ale jakou to má tam nahoře ozvěnu, to je otázka, protože oni těch problémů mají spoustu a vybírat ty podstatné a důležité věci je velice těžké pro lidi, kteří nemají ještě tu úroveň a nemají ještě tu kvalifikaci, aby spravovali takové celostátní celky, ať už to je u nás nebo kdekoliv jinde na světě.“

Jaký třeba bude mít význam 5. dům? 5. dům má v horoskopu na starosti děti, záliby, koníčky. V mundánní astrologii má na starosti zábavní průmysl, porodnost, vzdělávání, vše, co souvisí se zábavou, může tam také patřit cestování jako dovolená atd., 5. dům je ve znamení Vah,Venuše, vládce 5. domu je v konjunkci s Neptunem a má kvadraturu na Lunu. Z toho bychom mohli usuzovat, že porodnost se asi v tomto roce nezlepší, protože Luna sama o sobě je matka, mateřství, takže to, když nás nyní straší, že v roce 2050 zde bude 40% 70-ti letých lidí a stav českého obyvatelstva ubude o 800 tisíc, tak zde vidíte, že opravdu vládce 5. domu v konjunkci s Neptunem a kvadratura s Lunou ukazuje a opravdu se nedivím, že to říkají právě v této době, protože tento rok se porodnost nijak nezlepší a ještě bych Venuši v konj. s Neptunem vnímal tak, že Neptun, pokud je negativní kvality, tak to hraničí až se šílenstvím, takže vidíte, že v republice, co se týče zábavního průmyslu, to může směřovat až k určitému šílenství.

Pozn. posluchače: „Když je tady sextil s Marsem a Neptunem, tak Neptun v příznivém případě představuje něj. vysoké zásady a Mars eventuelně poukazuje na to, že se usiluje ty zásady pochopit a eventuelně i uplatnit. Když to vychází od Marsu v 10 domě. Astrologie je věda možností a je otázka, jaké možnosti si vybereme. Jestliže někdo je analfabet, tak on si toho moc nevybere.“

Nechci to komplikovat, ale ti, co někdy dělali solár, tak víte, že solární horoskop (my jsme ho sice řešili samostatně) musíte vždy vztahovat k radixu. Vždy to musíte kombinovat, ale astrolog už musí být velice na úrovni, aby mu to nečinilo potíže, protože už ten jednotlivý solár má plno komplikací v sobě a to, jak to pochopit, a když to začnete kombinovat s radixem, je to dost náročné Ale hlavně si zapamatujte, kde spadne Ascendent soláru, když ho aplikujete na radix. To znamená v tomto případě Ascednent i se Saturnem spadá do horoskopu ČR přímo na MC. Je zajímavé, že 1.5.2004, kdy se oficiálně staneme členy EU, Saturn bude tranzitovat přesně na MC České republiky. Z toho vyplývá, že jestliže 10. dům ukazuje na pověst, váženost a možnost, jak se stát projevuje navenek, takže Saturn to ukončí. ČR už nebude tak viditelná, bude to potlačeno, budeme jen něj. jedna ze součástí něj. jiného celku (EU).

Pozn. posluchače: „Měli bychom si uvědomit, že to jinak nejde. Když vycházíme ze zeměpisné polohy, kdybychom chtěli zůstat samostatní, tak bychom z toho měli určitě potíže a jinak, když se dostaneme do něj. většího celku, tak se to může samozřejmě projevovat dobře i špatně, nebo více méně střídavě, ale že větší celky mají vždycky větší možnosti se sjednotit na jedné zásadě, na jednom postupu, na jednu záležitost, na jeden problém a když ten se vyřeší, tak je to vyřešeno pro všechny a všichni z toho mohou mít něj. prospěch. Když vezmeme USA, tak je tam 50 států unie a ono jim to tam celkem funguje, zejména, kdybychom tam dali pořádného prezidenta, ne něj. poloznalce a poloautoritu, tak by to mohlo fungovat jinak, lépe, než kdybychom šlapali sami, tak já to vidím.“

Když jsme přešli k řešení této integrace, to je totiž problém, že i v astrologii nesmíte brát nic izolovaně. Já jsem to zde vysvětloval, když byly volby, bylo referendum o EU, tak proces slučování (proces syntézy) je znamení Ryby. Právě proto musíme brát v astrologii vždy polaritu. Jestliže Ryby představují syntézu, protilehlé znamení Panny představuje rozlišování, rozčleňování a detail, takže když chcete hodnotit něj. téma, tak si musíte uvědomit, že celek (či syntéza) souvisí s něj. procesem rozlučování, jedno nemůže být bez druhého. Celek a detail jsou stejně tak důležité. Problém je jenom v jedné věci, abyste si to ujasnili. Panna je zemské znamení a Ryby jsou vodní znamení, takže vidíte, že proces rozdělování vždycky souvisí s vnější rovinou. Proces syntézy souvisí s niternou rovinou. A to je právě to, když jsem vysvětlovat archetyp znamení Ryb, tak jsem říkal, že jakýkoliv proces integrace (slučování) může probíhat pouze vnitřní cestou. Nemůžete jakýkoliv proces slučování dělat pomocí něj. vnějších ohledů. A protože vlastně proces integrace jednotlivých států do EU nebyl motivován něj. vnitřními zásadami, ale vnějšími (ekonomickými ohledy), tento proces je naprosto falešný a v konečném důsledku přinese negativní ovoce. Pokud se chcete s někým spojit, tak pouze niternou cestou! To znamená (a s tím souvisí problém církve, protože Neptun a znamení Ryb má také na starosti církev a podobné věci), že církev není něj. vnější dogma a vnější organizace, církev sice je jako vnější organizace, ale to nemá žádnou hodnotu. Vy všichni, jak zde sedíte, jste příslušníkem něj. církve. To je to, že existují lidé, kteří mají společné názory, společný náhled na život, čili všichni lidé, kteří mají stejný názor na život, jsou účastníci jedné církve, i když se osobně nemusí znát, ale ta spojitost je vnitřní záležitost. To znamená, že máte stejné názory, stejné myšlenky, stejné emoce atd., ale na vnější úrovni nemůžete dosáhnout úplného sjednocení.


Z audiokazety přepsala paní Hana KupkováAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý