www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2


Horoskop zimního slunovratu


(vstup Slunce do zn. Kozoroha)
22.12. 2003 8h 04 min. SEČ (bez domů)

aneb
Jak být šťastný.

Ing. Jaroslav Popelka
Přednáška na Astrol. společnosti v Ostravě
(Dne 10.1. 2004 Dům techniky OV-Mar.Hory)


Je problém, že každý, kdo je zde přítomen, je jinak založen, nejen lidsky, ale i co se týče přístupu k astrologii. Vydal jsem se naprosto nekompromisně cestou duchovní astrologie a těžko zde oslovím všechny, ale uvědomil jsem si takovou důležitou skutečnost. V Novém zákoně je napsáno: Nestarejte se o den zítřejší, dnešní den má dost na svých starostech. Tady je mi trošku líto toho, že člověk se stal strašně složitým, věci jsou ale velmi jednoduché. Ať si to někdo přizná nebo ne, nikdo z nás nechce nic jiného, než být šťastný. To je jediné, co ve své podstatě chceme, abychom byli ve svém životě spokojení a šťastní. To je první věc a druhá věc je taková, že lidé nic pro to nedělají, aby šťastní byli. Třetí věc je: Nepotřebuji vědět, co bude za rok, ale potřebuji vědět, že šťastný můžu být kdykoliv. Každou vteřinu svého bytí je štěstí nadosah. Takže si myslím, že by se lidé měli v první řadě starat o to, aby vůbec uvěřili, že je vůbec možné být šťastným a aby věděli, že to štěstí mohou mít kdykoliv.

Vstup Slunce do Kozoroha

Podíváme se na horoskop – vstup Slunce do znamení Kozoroha. V mundánní astrologii se také počítají horoskopy, když Slunce vstupuje do základních znamení (to znamená, když Slunce vstupuje 21.3. do Berana, 21.6. do Raka nebo do Vah a do Kozoroha). Když se takový horoskop vypočte, tak se bere na určování prognózy na dané období. Nakreslil jsem zde vstup Sluníčka do znamení Kozoroha z toho titulu, protože víme, že Kozoroh představuje vnější rovinu, to znamená naši schopnost si něco uvědomovat svým tělesným vědomím. Tady je vysvětleno, proč se Kristus narodil ve znamení Kozoroha. Jestliže Sluníčko v astrologii představuje Boha, musel se Kristus narodit právě, když Slunce procházelo znamením Kozoroha, aby se tento Bůh stal pro nás viditelný (vnímatelný). Právě proto ty výroky Krista: Kdo vidí Mne, vidí Otce. Svým způsobem to chápu tak, že Slunce v Kozorohu nám říká, aby radost (Slunce symbolizuje radost; to, co nás baví; naše srdce) vstoupila do našeho vnějšího života. Když si vypočteme vstup Slunce do znamení Kozoroha, tak uvidíme, že je to horoskop, který nám něj. způsobem určuje, co tento rok (do příštího vstupu – 21.12.2004) máme dělat, abychom se stali radostnými. Kozoroh nám ukazuje na to, co je zjevné. Když vstupuje Sluníčko do Kozoroha, radost se má zviditelnit. Tento horoskop beru jako ukázku či možnost si přečíst něj. informace, co mám tento rok dělat, aby do mého života vstoupila radost.

Vidíte zásadní věc – Saturn ve znamení Raka. Uvědomte si, že Slunce v horoskopu je váš cíl. To, kde máte Sluníčko, je směr a cíl vašeho vývoje. Sluníčko vám poukazuje na vaši možnost – stát se božskou Bytostí a jestliže Sluníčko jakožto vládce znamení Lva (a Lev ovládá srdce a tím pádem i lásku, tvořivost, radost) vám ukazuje, kde tu radost můžete najít. Všichni ve své podstatě, ať si to uvědomujete nebo ne, pracujete na tom, abyste se ve svém horoskopu dostali tam, kde je Slunce. Zádrhel je ale v tom, že se nemůžete dostat ke svému Sluníčku, dokud nesplníte požadavky, které vám ukazuje Saturn. Protože Saturn vám ukazuje váš pozemský úkol. Takže dokud si v horoskopu v první řadě nevyřeším požadavky, které po mně chce Saturn, tak nemůžu očekávat, že se dostanu do toho slunečního světla. I v tomto případě nám je řečeno: Jestliže chceš ve svém pozemském životě zažívat radost a štěstí, v první řadě musíš splnit tento předpoklad. Musíš řešit svoje domácí záležitosti a to nejvíc domácí je to, co je v nás. Když dělám kurzy astro-theo-logie, tak minule jsem měl seminář, který se celý věnoval problematice vody a tím pádem úloze emocí v lidském životě a tam jsem si uvědomil skutečnost, že emoční složka naší bytosti je pro nás rozhodující. To, co nás v životě nejvíce ovlivňuje, jsou naše emoce.

Dotaz posluchačky: A co je tedy správné, když je člověk emotivní a dokáže na všechny podněty z vnějšku reagovat anebo když je spíše chladnějšího citu?

Odpověď: Právě tím, že Saturn je ve znamení Raka a my víme, že Rak představuje naši emoční rovinu (to jsou naše city a emoce). Málokdo si uvědomuje, že rakovina souvisí se slovem Rak. Problém rakoviny je problém znamení Raka. Jsou to destruktivní emoce, které člověk chová ve svém nitru a tyto emoce, jak se říká, něco ho užírá, sžírá, a to je podstata rakoviny. Vysvětloval jsem, že známá, jejíž dcera dostala v 9-ti letech rakovinu mozku a když byli v Motole, tak rodiče jsou tam ubytování s dětmi a když se ti rodiče bavili o svých podobně postižených dětech, tak došli k tomu, že to byly velice citlivé děti, které neuměly dát najevo své emoční city a to, co prožívají. Dá se tedy říct, že rakovina jsou negativní zablokované emoce ve vaší duši a vy to neumíte vyzářit ven.

Velice důležité v tomto období je zaměřit pozornost (Saturn) na Raka (svoji vnitřní emotivní složku).

Poznámka posluchače: Je zde zajímavá opozice mezi Saturnem a Merkurem a přitom mě napadá, co formuloval kněz J.Maliarik, který napsal: Překonat veškeré city a naučit se myslet.

Odpověď: Kdybyste byli na mém kurzu, věděli byste, jaký je vztah mezi myšlením a emocemi. Jedná se o takovou věc, jestliže máte něj. myšlenku, kterou dlouhodobě promýšlíte, tak tato myšlenka se časem zkondenzuje na emoci (vzduch se zkondenzuje na vodu) z jednoho prostého důvodu: Emoce není nic jiného, než zautomatizovaná myšlenka. Máte za sebou tisíce a miliony let vývoje a všechny zkušenosti, které jste prodělávali nebo promýšleli velice dostatečně dlouho, se vám změnily na emoci, protože co se stalo? Když se octnete v něj. situaci, tak vaše emoce vám říkají, jak se máte zachovat. Kdybyste každou novou situaci měli hodnotit pomocí rozumu, tak se nikam nedostanete. Spoustu těchto myšlenek se zautomatizovalo, změnily se v emoci, vy už fungujete bezděčně a svoji mysl si už můžete nechat na nové problémy. Chápete, jaký je zde přínos emocí? Na mnoho věcí už nemusíte myslet, protože už se to natolik zautomatizovalo, že to děláte bezděčně, proto také Luna (jakožto vládce Raka) je tzv. instinktivní mysl. To jsou myšlenky, které už máte natolik v krvi, že je už nemusíte myslet, ony fungují samočinně. To je důležité vědět. Takže řešit, co je důležitější, jestli mysl nebo emoce, to je úplný nesmysl, důležité je to i to, ale mnohem více rozhodující je, že jakákoliv myšlenka je teorie (vzdušný zámek), ale emoce – to je praxe. To znamená, že teprve to, co zabudujete do svých emocí, to máte a zde je důležitý moment, i vaše vědomí sebe sama je ustanoveno emocemi a ne vašimi myšlenkami. Nejste to, co si myslíte, jste to, co cítíte, co zažíváte.

Poznámka posluchače: Studoval jsem jiné teorie, když budeme studovat Maxe Heindla nebo R.Steinera, tak tam se setkáváme s hmotným, éterickým tělem, s astrálním tělem a potom s rozumem, rozum je neviditelný útvar a vzniká z toho, že myslíme. Chceme-li vytvořit rozum, musíme myslet a z toho důvodu kněz J.Maliarik píše: Překonat veškeré city, ony musí být ovládány vůlí a řízeny rozumem.

Dotaz J.P. k posluchači: To říkáš ty. To znamená, že mám tomu rozumět tak, že když se budu dívat na něj. horoskop a bude tam Saturn v Raku, že mi to říká, že mám zablokovat svoje emoce?

Odpověď posluchače: Ne zablokovat, je třeba si vybrat emoce, city, protože city jsou i dobré i špatné a když já se nechám nějak vláčet těmi špatnými city, tak mě to nikam nepřivede na něj. žádoucí úroveň.

Dotaz J.P. k posluchači: Víš, proč je v astrologii vždy za vzdušným znamením vodní znamení, víš to? Chápeš ten rytmus, proč to tak je?

Odpověď posluchače: Ano, vím že to tak je, ale vím, že tady je třeba dosáhnout v určitém momentě něj. rovnováhy, proto jsou příslušné definice, jedna z nich je: Je-li zde moudrost, je zde zcela určitě i láska. Moudrost je vždycky spojena s láskou a láska je cit, ovšem to už musí být láska na vysoké úrovni a musí být spojena s rozumem, čili zase rozum už zde musí být, jinak ta moudrost je vyloučena. Já bych řekl, že emoce a city zde nemají něj. prvořadou převahu, naopak všechno musí být řízeno rozumem, M.Heindel píše: City jsou prchavé. Když přijdou věřící do kostela, tak si vyslechnou kázání a jsou sice nějak citově ovlivněni, ale po určitou dobu, jakmile vyjdou z kostela, to, co slyšeli, už je pryč.

Pozn. další posluchačky: To je ale tvůj názor, každý má jiný názor.

Dokončení odpovědi posluchače: Je to můj názor, já ho měnit nebudu a kdo ho nechce, já mu ho nevnucuji. Není třeba, aby mě ale někdo poučoval, když tomu nerozumí.

Reakce posluchačky: Ty si myslíš, že ty tomu rozumíš? Já tomu ale taky mohu rozumět.

Odpověď posluchače: Teď je ale otázka, kdo z nás to myslí dobře a správně.

J.P.: Problém je v jedné věci, je zde jedna místnost a každý chce něco jiného. Každý je na jiné úrovni, každého zajímá jiné hledisko, je zde určitá vnitřní nejednotnost. Ať tady bude stát u tabule kdokoliv, vždy bude 5 lidí, které to bavit bude, zbytek to bavit nebude, takže konstatuji, k čemu zde bude docházet.

Takže co máme tento rok dělat, aby radost (kterou představuje Slunce v horoskopu) vstoupila do našich životů?

Nemůžete se nikdy dostat ke svému Slunci, pokud v první řadě nesplníte to, co vám ukazuje Saturn. Saturn v horoskopu vám ukazuje na to, co jste přišli vyjádřit na tuto zem. Proto také astrologická tradice (astrologové, kteří to věděli) hovoří, že Saturn souvisí s karmou (osudem). V tomto případě zimní slunovrat nastal 22.12.2003 v 8hod 04 min (cirka) SEČ. Saturn je 10 st. 32 min. Raka. Během tohoto roku je velmi důležité věnovat prvořadou pozornost svým emočním záležitostem. Dát si do pořádku emoční věci. Pokud to ještě upřesníme, je to pátá dvanáctina znamení Raka a tedy to má ještě zabarvení zn. Štíra. To znamená, je zde ještě poukaz na štírovskou energii, která má člověka naučit spoluprožívat emoce s jinými lidmi. Trvám na tom, co jsem zde už v minulosti několikrát řekl, blížíme se opravdu do finále. To znamená, že ten, kdo opravdu není naivní a hloupý, se bude snažit těch pár let, které nám zbývají, využít, aby něco udělal se sebou (s vnitřním člověkem). Vnitřního člověka je teď třeba opravdu řešit. Nic není náhodné v tom smyslu, že všechno, co se odehrává zde na zemi, tak význam nevidíte v tom, co vidíte očima, vy musíte vědět, že to, co vidíte očima, je jenom symbol něčeho.

Přemýšleli jste nad tím, proč třeba bylo zemětřesení v Íránu? Proč to zemětřesení bylo před východem Slunce? Proč tam byla něj. pevnost, která byla 2000 let stará a byla totálně zničena? To všechno vám něco říká. To, co 2000 let bylo budováno, bude rozbito a bude to rozbito těsně před východem Slunce. Všechno hmotné vám může sloužit k nějakému pochopení. Každá hmotná skutečnost je symbol. I kývnutí malíčku něco symbolizuje a vy musíte pochopit, co je za tou hmotnou skutečností. Co se dnes neustále přetřásá? Finanční stránka věci. Spousta lidí má problémy sehnat práci, uživit rodinu, lidi jsou neustále nuceni kupovat konzum, ale kdo si uvědomuje, že tady v první řadě probíhá zápas o lidskou duši? To je ten hlavní boj, který zde probíhá. Jsou mocnosti, které bojují o vaši duši. A to, že někdo vám vytváří podmínky, abyste se pořád třepali, že máte málo peněz nebo že budete úplně bez peněz, to dělá jenom záměrně, abyste měli strach o svoje finanční okolnosti a nedostali se nikdy k tomu, co je pro vás nejdůležitější a to je – dát si do pořádku sami sebe. Je zde poukaz – obrátit se na svoji vnitřní rovinu a dát si do pořádku svoje emoce, je to v části Štíra a Štír vám ukazuje, že umíte své emoce spojovat s emocemi jiného člověka. Se Saturnem bezprostředně souvisí Mars (3 st. 20 min. Beran) a je zde 7 stupňová kvadratura. Toto souvisí s tím, co jsem vám nyní vysvětloval. Mars je planeta, která vládne Beranu a jestliže planeta, která vládne Beranu, v tom Beranu je, tak má samozřejmě zvýšený vliv a Beran symbolizuje vaši schopnost být sám sebou. Takže opravdu v tomto roce je vám řečeno, že velice důležité je být sám sebou.

Málokdo si uvědomuje, jak lidé sami sebou nejsou. Protože kolik lidí je zpracováváno propagandou, ovlivňováno ve svých názorech, tím, co do vás hustí televize, co se píše v novinách, kdežto zde je nekompromisní požadavek: Naučte se být sami sebou! A protože tyto dvě planety jsou spojeny kvadraturou a já neříkám, že kvadratura je negativní aspekt (tak to není), ale je jisté, že může být spojen s velkou prací, je tam co dělat. Když se člověk začne zaobírat svou emotivitou a chce si dát do pořádku svoji vnitřní složku, tak teprve tento člověk si začne uvědomovat, že není jednoduché být sám sebou. V této době, kdy jsme všichni nuceni žít jako stádo (to znamená 10 hod v práci, odpoledne supermarket a v létě k moři), tak je zde nekompromisní požadavek: Buďte opravdu tím, čím jste. Nebojte se odlišovat od jiných.

Pozn. posluchačky: Kdo se odlišuje, tak je vždycky podezřelý.

Odpověď: To nevadí, však právě proto je znamení Berana kvalita, kdy člověk funguje a existuje jako svérázná individualita a protože pokud jsi svérázná individualita, tak samozřejmě, že stát či stádovitý typ člověka tě bude chtít zarazit do země. A proto Mars, jakožto vládce Berana je odvaha, chápeš to? Být sám sebou je spojeno s odvahou, musíš být odvážná. Další věc (k poznámce posluchače, který upřednostňuje rozum) je: Merkur je 10 st. 30 min. Kozoroha. Chtěl bych zde poopravit, protože někteří astrologové se domnívají, že kvadratura a opozice je negativní aspekt, Merkur je zde v přesné opozici na Saturna. Ve své podstatě nic není negativní, protože všechno slouží pro vaše dobro. Akorát způsob, jak dospějete k tomu dobru, může být trošičku jiný. U kvadratury je řečeno, že tato vazba bude hodně spojena s prací, bude vás to něco stát, nic vám zadarmo nespadne do klína, musíte přiložit ruku k dílu. Tam, kde je kvadratura, musíte očekávat, že dojde k výdajům velké energie. Kdežto u opozice je řečeno, že jedna planeta potřebuje druhou. Problém opozičního aspektu je, že jedna planeta se plně nemůže projevit (Saturn), pokud tam nebude zpřítomněn Merkur. A zase Merkur se nemůže projevit, pokud tam nebude Saturn. Zapamatujte si: Jedno nemůže být bez druhého. To je význam opozice a taky protilehlých znamení. Tady vám to vysvětluje, že pokud máte řešit svoji emoční složku a něco si uvědomit, co se týče vašich emocí, tak současně v tomto procesu musí být zapojen Merkur, čili vy musíte do toho zapojit svůj rozum a Merkur v Kozorohu vám říká, že se máte snažit pochopit vnější rovinu svého života. Kozoroh znamená – žít zde v tomto hmotném světě a žít zde v tomto hmotném světě znamená, že se v tomto světě nějakým způsobem vyjadřujete, nějak se realizujete. Merkur – planeta rozumu a myšlení v Kozorohu vám říká, že byste měli pochopit svůj pozemský život a to, proč tady jste, co tady děláte, co tady vyjadřujete v tomto svém pozemském životě? Toto máte pochopit. A pokud to nepochopíte, tak budete mít problém vyřešit svoji emoční stránku věci. Není řečeno, že Merkur v Kozorohu ukazuje, že máte pochopit tento svět, ale máte pochopit svůj pozemský život, co tady vlastně pohledáváte.

Nakreslil jsem jen postavení planet ve znameních, protože tento vstup Sluníčka do Kozoroha jsem neaplikoval na něj. konkrétní místo na zeměkouli, ale aplikoval jsem to pro celou zeměkouli, čili to mají za úkol všichni obyvatelé této země. Kdybychom to lokalizovali pro určité místo, tak to může ukazovat na něj. ještě osobnější projev. Ale ten principielní význam zde je vidět.

V horoskopu je také velice důležitá Luna. Luna je ve znamení Střelce. Jestliže znamení Střelce ukazuje na náboženství, filozofii, moudrost, ale obecně – nacházení smyslu svého bytí, tak vidíme, že Luna ve Střelci nám ukazuje, že smysl svého bytí bychom měli hledat ve své Luně, to znamená, že smysl svého života bychom v první řadě měli chápat tak, že to souvisí s naší niterností, protože Luna jakožto vládce Raka vládne našemu nitru. Tady se to více méně doplňuje. Saturn vám říká, co je důležité v tomto roce – pracovat na své vnitřní emotivní složce a Luna ve Střelci vám současně říká, že v tom byste měli hledat i smysl. Samozřejmě, že ještě pořád (a ještě několik let) až do roku 2008 se nachází ve Střelci také Pluto (20 st. 09 min.), Pluto prochází Střelcem od roku 1995, a právě ten den, kdy Pluto vstoupilo do Střelce, tak v Japonsku došlo k obrovskému zemětřesení. Od roku 1995 do roku 2008 tím, když Pluto prochází Střelcem, se v mundánní astrologii očekávaly náboženské války (Pluto – kolektivní násilí, Střelec – náboženství), ale Pluto také může být manipulace. Pluto v negativním vyjádření dokáže být velice manipulativní, takže pozor na to, abyste nebyli manipulováni ve své světonázorové otázce, to je jedna možnost, jak se to může projevit, ale ta zásadní možnost je, že máte pracovat na transformaci (proměně) vaší životní filozofie. Od r. 1995 do r. 2008 bylo lidstvo vyzváno k tomu, aby během těchto 13 let pracovalo na ujasnění si a proměně smyslu své existence, v roce 2008 vstoupí Pluto do Kozoroha, Kozoroh představuje naši pozemskou úroveň, tak pokud lidstvo nepochopilo smysl své existence a netransformovalo se, může potom dojít k něj. velice zásadním transformačním událostem, které budou transformovat naši pozemskou rovinu. A uvědomte si, že rokem 2012 končí Mayský kalendář. Zde vidíme a to je důležité, aby člověk pracoval na něj.
transformaci (proměně) svého životního názoru (své živ. filozofie), měl by jít čím dál víc do větší hloubky a pochopit smysl svého bytí čím dál hlouběji.

Když se podíváme na Venuši jako na planetu vztahů, tak vidíme, že Venuše je ve Vodnáři. Vodnář je svobodomyslný, jak se říká, klasický význam Venuše zde je – svobodné vztahy. Ten člověk nesnese, aby ve svých vztazích byl omezován. Vidíme, že je nám zde řečeno: Neudělejte si, co se týče vašich vztahů k ostatním lidem, něj. klec. Je důležité, abyste se ve vztazích nespoutávali a zůstávali svobodní. Svoboda není o tom, jestli mám na ruce prstýnek nebo nemám. Svoboda je vnitřní záležitost. Nezáleží, v jakých okolnostech se nacházím, zda jsem ženatý či nejsem, svoboda je dána tím, jak se cítím uvnitř. Venuše ve Vodnáři nám říká: Nenechte se spoutat svými vztahy s ostatními lidmi. Vodnář je schopnost tvůrčím způsobem fungovat mezi lidmi. Je velmi důležité, abychom se snažili vytvářet takové vztahy s ostatními lidmi, které nám umožní vzájemně projevit svoji tvůrčí sílu. Jinými slovy: Vykašlat se na něj. vztahy, kde byste měli něj. zištné výhody, ale utvářejte takové vztahy, kdy si můžete s tím dotyčným vyměňovat něj. tvůrčí energii.

Neptun je už také něj. dobu ve Vodnáři, zde je důležité si uvědomit, že Neptun je navýsost mystický a metafyzický, čili pro většinu lidí těžko dostupný, Neptun má na starosti korunní čakru a jestliže ji někdo aktivoval, tak zažil prožitek všejednoty, to znamená, že si člověk uvědomí, že je součástí celého vesmíru. Z metafyzického hlediska je velmi důležité uvědomit si, že veškerý vesmír (celek) je spolupráce, že všechny živé bytosti a všechno, co je na zemi a ve vesmíru, to jsou spolupracovníci, kteří pracují na celém vesmíru. Všichni pracujeme pro společnou věc. To, co vytváří ve svém životě každý člověk, se vás dotýká, vy se nemůžete jako jednotlivec držet izolovaně od ostatních lidí. Cokoliv děláte pro jiného člověka, děláte vlastně pro celé lidstvo.

Planeta Uran stojí ještě na posledním stupni Vodnáře. Stejně jako v případě planety Mars, který se nachází v Beranu (ve svém znamení), tak také Uran, i když na posledním stupni, ale pořád je ve svém znamení Vodnáře, kde vládne. Planeta ve svém vlastním znamení nám zdůrazňuje požadavek tohoto principu. Jestliže chápeme, že Uran a Vodnář je princip spolupráce, Uran ve Vodnáři nám říká, jak je velmi důležité naučit se navázat něj. tvůrčí vztahy (princip spolupráce s ostatními lidmi). Lidé jsou čím dál více tlačeni do pozice, že v životě máte dělat pouze to, za co dostanete peníze. Uran a Vodnář – to je právě princip, který vám říká: V mezilidských vztazích (je to vzdušné znamení) se má uplatnit srdce. Uran ve Vodnáři (tím, že je doma) vám říká, že máte v první řadě při styku s jinými lidmi používat tvůrčí (srdeční) energii. Během tohoto roku se máte snažit aktivovat svoji socialitu (schopnost být sociální). Člověk, který dělá něco pro někoho, tak ne že za to něco mám, ale že cítím, že to chci udělat.

Jupiter je 18 st. 39 min. ve znamení Panny. Když popustíme uzdu různým možnostem, tak z toho zevního hlediska se to může projevit třeba nemocemi z nestřídmosti, Jupiter je princip expanze a tedy když je něčeho moc, tak 6. znamení-Panna říká, že mohou být nemoci z nestřídmosti. Ale tam se jedná o něco jiného, protože Jupiter je hledání smyslu vlastní existence a Panna je proces analýzy, vědomého pochopení. Jupiter v Panně vám říká, že v tomto roce je velmi důležité přemýšlet a zanalyzovat, proč zde jsme, co očekáváme, kam směřuje náš život. Máte provést analýzu své životní filozofie a zapřemýšlejte, jestli se dopracujete k tomu, jestli naprosto zřetelně víte, proč zde jste. To je jeden význam. A protože Panna je také princip zviditelňování myšlenek (Střelec je zdroj myšlenek), takže Jupiter v Panně vám také říká, že člověk by měl být schopen zviditelnit svůj životní názor. Nebát se zviditelnit a projevit ve světě to, o co mu v životě jde. Jinými slovy: Měl by zviditelnit a zpřístupnit svoji životní filozofii. Já neříkám, že člověk má chodit a na každé křižovatce má roztrubovat své náboženství či filozofii, ale jedná se o to, že když se někdy bavím s někým, tak bych se neměl bát říct tomu dotyčnému, o co mi v životě jde, v čem vidím svůj smysl, jak já věci vidím v tomhle světě a jak se dívám na jiné věci. Mnoho lidí se bojí říct nahlas, co si myslí. Jupiter v Panně má několik významů, člověk má pochopit a zanalyzovat smysl vlastní existence a člověk by se neměl bát říct (sdělit a projevit) své životní zaměření. Tolik stručně.

Princip je takový, že jestliže Slunce dosáhne nejjižnějšího bodu, tak tento bod symbolizuje ty nejhmotnější síly. Kdybyste si udělali horoskop kolem 23. září, když Sluníčko vstoupí do zn. Vah, tak byste si mohli udělat roční metodiku, co máte dělat, aby Slunce vstoupilo do vašich vztahů s ostatními lidmi a co je důležité.


Z audiokazety přepsala paní Hana KupkováAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý