www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2

    Milí spoluobčané! Zdravím všechny zastánce i odpůrce našeho členství v EU a připojuji úvahu (příloha), jak se to jeví ve hvězdách. Traktát jsem napsal pro časopis, takže se nemusíte bát přemíry astrologické latiny.

    Já jsem si donedávna myslel, že se EU musí rozpadnout dřív, než nást stačí přijmout, protože spolek, jehož pravidla zaberou 80 tisíc stran, nemůže fungovat. Naštěstí je nikdo nečte - a tak to nějak funguje. Mám k tomu samozřejmě taky plno výhrad, ale nakonec jsem si dal dvě a dvě dohromady a z rovnice odstranil střední Evropu, protože už dávno nevěřím v její existenci. Něco takového tu možná bylo za Rakouské monarchie, která chránila Evropu před tureckými nájezdy. Ale kdeže je princ Evžen Savojský...

EU     Loni jsem byl vyzván, abych v jednom pořadu definoval svůj vztah k hoře Říp. Když jsem o tom přemýšlel, dopadl jsem jako Jajteles, který se celý život nehnul z rodného Mukačeva, a přesto vystřídal asi osm státních příslušností.

    A tak jsem jim tam do kamery řekl: "Je mi dvaapadesát. Narodil jsem se tady, žiju pořád tady, nikdy jsem nebyl dlouhodbě jinde, a přesto jsem o tu lepší půlku života přišel na Východě. Teď chci dožít a umřít na Západě a taky se kvůli tomu nebudu nikam stěhovat."

    Když sem pořád jezdil Günter Verheugen poučovat nás o evropských normách, tak jsem si vždycky představoval, jak cestou na letiště zastaví ve Vokovicích v nějaké vyhlášené hospůdce a vezme si s sebou do kastrůlku jejich vyhlášený guláš a bude zkoumat, jestli mu cestou do Bruselu nezkysne. Podle toho pak stanoví, jak dlouho se smí v hospodách ohřívat. Ovšem nesnědený guláš se vyléval z kotlů už ve Švejkovi, a že na vojně člověk s chutí sežere, co by v civilu do huby nevzal. Takže nic nového pod Sluncem... Ono nám totiž otrnulo, už se delší dobu netrápíme starostmi, jestli ten guláš budeme mít vůbec z čeho uvařit.

    Berte to ode mě třeba jako volební agitaci na 11. a 12. červen.
Vítám vás v té o dost lepší půlce světa!
Víťa Čížek
Vítězslav Čížek
České eurohvězdy


    Prožíváme historickou událost a mediální rozumbradové melou pantem z posledního. A jak tak média mezi ně strategicky rozdělují svůj mediální prostor, nějaké ty drobečky v tom zmatku spadnou pod stůl a jsou velkoryse ponechány pouťovým atrakcím, které mají za úkol občas probudit publikum podřimující u všudypřítomných billboardových (dříve tzv. panelových) diskusí. Ony drobečky mediálního prostoru ovšem provozní šéfové mediálních kuchyní schovávají pro hochy, co spolu mluví, ty nemůže sezobnout jen tak někdo. Jejich pozřením se totiž zviditelníte. Díky tomu nás při pevně stanovených příležitostech dle seznamu důležitých dnů v občanském kalendáři parta mediálně profláknutých proroků obšťastní další katastrofickou vizí. Obvykle věští, jako kdyby tím zároveň skládali přijímací zkoušky do Novy. Tohle zná každý, kdo pravidelně sleduje společenské a politické dění. Důležitou hvězdopraveckou disciplínou je totiž mundánní astrologie (od latinského mundus = svět), kterou se u nás pořádně nezabývá nikdo a na plný úvazek už vůbec ne. Přitom je mundánní horoskop mnohem starší než horoskop osobní. Všichni jsme četli v nějakém románu popis modelové situace: "Vaše Veličenstvo, Smrtonoš se nachází v objetí Hladoletově, na Vašem místě bych s tažením proti nepříteli posečkal," pronesl hvězdopravec. Zmíněná konjunkce Mars-Saturn byla srozumitelným argumentem pro odložení války a namáhat se s královým horoskopem nebylo tím pádem potřeba. Takhle to fungovalo už kdysi v Babylonii. Pravidla pro individuální horoskop stanovil až Ptolemaios na počátku našeho letopočtu, ovšem sestavit ho uměl málokdo a astrologie se ještě mnoho staletí omezovala na nesrovnatelně snazší interpretaci nebeských úkazů, neboť tato metoda skýtá mnohem větší prostor pro bohapusté fantazírování. Ostatně navzdory polistopadovému boomu všeho alternativního a vědou zavrhovaného většina Čechů stále čerpá povědomí o astrologii z Císařova pekaře. A tam jsou pěkné bludy, např. že konjunkce Saturna s Merkurem je příznivá. Vyjdeme-li z hermetického pravidla "jak nahoře, tak dole", nemělo by nás překvapit, že z podobně důvěryhodných zdrojů většina obyvatel čerpá i své povědomí o EU a je ochotna vytáhnout do boje proti všem kvůli tuzemskému rumu a olomouckým tvarůžkům, jako by to bylo nové podobojí.

EU    Nuže, základem dějepisu podle hvězd jsou opravdu více úkazy na nebi než osobní horoskopy panovníků. Planetární cykly, velké konjunkce, komety, skvrny na Slunci (i ty mají svůj rytmus), perigea (největší možná přiblížení jiných nebeských těles k Zemi) apod. si už vytáhnou z davu konkrétní aktéry svých záměrů. Tak třeba za inspirativní 60. léta vděčíme konjunkci Uran-Pluto (stodvacetiletý cyklus) vrcholící 1965/66. Audiovizuální věk odstartovala konjunkce Neptun-Pluto (pětisetletý cyklus) r. 1892, kdy Edison zkonstruoval filmovou kameru. Je zajímavé sledovat opakování cyklů. Saturn-Pluto 1914: první světová válka. Saturn-Pluto 1947: odmítli jsme Marshallův plán, ujal se Churchillův pojem "železná opona" a začala studená válka. Saturn-Pluto 1982: přesně při ní umírá Brežněv a integrita sovětského bloku je konečně narušena, i když zatím jen jako skrytá vada materiálu. - Václav Havel byl zvolen československým presidentem při exaktní opozici Jupiter-Uran, českým při exaktní konjunkci Uran-Neptun. První polistopadové volby se konaly při opozici Jupiter-Neptun, a proto máme komunisty v parlamentu.

    Historici a hvězdopravci mají jeden společný problém: odkdy to začít počítat. U většiny států si můžeme horoskop vybrat z více možností a je to koneckonců v pořádku, protože hvězdy jenom naznačují, konat musejí lidé sami. Měli by ovšem konat logicky. Když jsme si ponechali vlajku, hymnu a státní svátek, pak i pro samostatnou Českou republiku musíme používat horoskop 28. října 1918. (Řídím se Šimandlovou korekturou na 11:25 SEČ.) Prvního ledna 1993 se nic neudálo, pouze úřední vyhláškou vstoupilo v platnost rozhodnutí učiněné 17. 7. 1992 ve 12:47 SELČ v Bratislavě (Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti SR) a 19. 11. 1992 ve 21:12 SEČ v Praze (Usnesení České národní rady o převzetí odpovědnosti za státoprávní vývoj na území ČR). A zatímco naše členství v NATO má opravdický horoskop (byli jsme přijati při slavnostním aktu v určitý den a hodinu – stvrzeno podpisy zástupců členských států 12. 3. 1999 v 19:04:19 SEČ v americkém Independence), naše členství v EU má horoskop čistě formální, protože členy EU se stáváme byrokratickým rozhodnutím k prvnímu v nula hodin. Faktické rozhodnutí o našem přijetí padlo bůhvíkdy při kuloárovém jednání nebo na diplomatickém večírku a ani samotní aktéři si nemusejí být jisti, kdy a kde se definitivně dohodli, že nás tam vezmou.

    Ale zpátky k státním horoskopům: státní útvary jsou výsledným produktem válek, anexí, převratů, odtržení, vyhnání kolonialistů - zkrátka výsledkem dramatického dění vyvolaného dramatickými konstelacemi. Podle toho taky jejich horoskopy vypadají a žádný rozumný občan, jenž je se svým horoskopem hrubě nespokojen, by ho nevyměnil za horoskop svého státu, protože by si jenom pohoršil.

    Ještě se v dějinách nepřihodilo, aby jednoho krásného dne, dejme tomu při grandtrigonu Slunce-Jupiter-Saturn, kdy Mars žádné aspekty netvoří a Merkur s Venuší jsou v konjunkci, vymydlení občané ve svátečním obleku důstojně zaplnili náměstí a tam se v klidu dohodli, že založí nový stát. Dějiny se tvoří spontánně a většinou při tom teče krev. To jenom bruselská mašinérie si myslí, že dějiny lze tvořit úřední vyhláškou podle plánovacího kalendáře. Dějinné konstelace totiž nejsou každý den, dokonce ani každý rok. Evropská unie dokonale prošvihla sérii planetárních cyklů vhodných pro rozšíření a potvrdila tak, že hvězdy na svém praporu má zbůhdarma a mohl by je nahradit jakýkoli dekorativní prvek. Saturn jako základ partnerství a vzájemnosti je totiž projevem astrologické negramotnosti (viz níže).

    Ponechme stranou zdlouhavou genezi EU, její dnešní podoba je dána Maastrichtskou smlouvou a ta platí od 1. 11. 1993. Týden předtím potřetí a naposledy vrcholil historický cyklus Uran-Neptun, který mění hranice světa na základě změn v myšlení. To je jistě dobré datum, ale nevěřím, že ho určil astrolog. To by se byl musel konat nějaký slavnostní akt ve vhodnou chvíli. Takhle v nula hodin vyšel stacionární Saturn do sedmého, partnerského domu. Proto ty průtahy. Zmíněná konjunkce je na hrotu šestého domu, odtud to utápění se v malichernostech. Saturn v sedmém domě je i v horoskopu našeho vstupu 1. 5. 2004. Proto to naše zdráhání. Horoskop ovšem není jednotný pro všech deset nových zemí, počítáme-li ho na jejich hlavní města. Je to dáno časovým posunem. Jupiter v osmém domě je stacionární, takže nám zase něco spadlo do klína. Stacionární Merkur je v trigonu s Plutonem přesně na ascendentu, což je dobré pro prosazení se. Ostatní nové země (jejich hlavní města leží na východ od Prahy) mají Plutona v domě dvanáctém a to je tak trochu vrhá do izolace. Hlavní osy ascendent a meridián jsou jen dva stupně od svých protějšků v horoskopu ČSR, takže ztráta národní identity nám opravdu nehrozí. Naopak jsme konečně zase tam, kam odjakživa patříme. Navíc s Pluťákem na ASC se staneme největšími kverulanty v Unii. A to je asi tak všechno podstatné.

    Je mi líto, ale skutečně se neděje nic převratného. Tam nahoře ve hvězdách, a tudíž ani dole na zemi. Leda bychom na prvního máje využili státotvorného trigonu Slunce-Jupiter, vyrukovali v gala na letenskou pláň a tam si konečně přiznali, že Střední Evropa je fikce a nic takového neexistuje, že je pouze Východ a Západ. Vyjdeme-li ze symboliky cyklu Uran-Neptun (a uvědomíme-li si, že při tom minulém se narodili Marx a Engels a pomatení slavjanofilové nás začali přichylovat k dubisku), hranice mezi Východem a Západem se nyní posunula v náš prospěch. Handrkovat se s Němci a Francouzi o Benešovy dekrety a zemědělské dotace je rozhodně lepší osud než odvádět výpalné na adresu psanou v azbuce. Ale o tom se opravdu nemusíme radit s hvězdami. Ani kdyby si eurokrati podali astrologii a vypracovali normy na jednotné eurověštby.

   
Vítězslav Čížek, neorganizovaný hvězdopravec
email: paralaxa.mail@centrum.cz
web: http://mujweb.cz/www/paralaxa/Paralaxa.html
    Článek jsem napsal v březnu 2004 (již po Kužvartově rezignaci) pro květnové číslo časopisu Xantypa, kde vyšel o něco kratší, protože tištěné stránky nejsou nafukovací. Toto je původní verze. Internetové stránky však nafukovací jsou, a tak pro astrology i další zájemce připojuji data, která se vážou k tématu. Některá jsou z Internationales Horoskopelexikon (IHL) s přesným časem, jiná pouze z historických přehledů. Přesné časy událostí zmiňovaných v předchozím textu jsem osobně zaznamenal v přímém televizním přenosu parlamentních jednání. Napadne-li někoho další důležité datum nebo u něčeho bude znát čas, ať nedělá tajnosti a pošle mi ho. Historický přehled najdete na oficiálních stránkách EU www.euroskop.cz

    Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata OSN 10.12.1948 ve 20:30 SEČ v Paříži.

    Na počátku bylo Evropské společenství uhlí a oceli, první praktický krok k poválečnému usmíření Francie a Německa. Deklarace šesti států byla podepsána 18.4.1951 v Paříži a vstoupila v platnost 27.7.1952.

    Komunisté si ovšem pospíšili a ve dnech 5. – 8. ledna 1949 založili v Moskvě Radu vzájemné hospodářské pomoci. Zakládajícím členem RVHP bylo i Československo.

    Další mezivládní jednání vyústilo ve dvě Římské smlouvy uzavřené 25.3.1957 v 18:37 SEČ, které úředně vstoupily v platnost 1.1.1958. Tím vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS).

    Do dlažby před katedrálou v Remeši je vsazena pamětní deska hlásající, že v neděli 8. července 1962 Charles DeGaulle a Konrad Adenauer v 11:02 SEČ oznámili remešskému arcibiskupovi konečné usmíření Francie a Německa. Byl to symbolický akt, protože nacistická armáda fakticky kapitulovala v Remeši 7.5.1945 v 02:41 tehdy platného letního času a podpis v Berlíně o dva dny později už byla jenom úřední záležitost. Oficiální konec druhé světové války nastal 8.5.1945 o půlnoci. Sověti se po celém světě řídili moskevským časem (což je pochopitelná vojenská logika), takže jejich kalendář od deseti večer ukazoval devátého, zatímco západní spojenci a Němci, když se na to scházeli, měli ještě osmého. Proto se to na Západě slavilo osmého, u nás devátého. Zajímavé je, že první světová válka skončila příměřím v Compiegne 11.11.1918 v 5:00 GMT (západoevropský čas). Toto město spojuje severními odvěsnami asi stokilometrovou přeponu mezi Paříží a Remeší.

    Slučovací smlouva vytvářející jednotné orgány pro všechna Evropská společenství byla podepsána 8.4.1965 a vstoupila v platnost 1.7.1967.

    První volby do Evropského parlamentu se konaly v červnu 1979.

    Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) vznikla 29.5.1990 v Paříži.

    Asociační dohody mezi Evropskými společenstvími a ČSFR, Polskem a Maďarskem byly podepsány 16.12.1991.

    Smlouva o Evropské unii byla navržena 11.12.1991 v 01:00 SEČ v Maastrichtu a podepsána tamtéž 7.2.1992 v 18:10. Platit začala 1.11.1993 00:00 a od té doby se to všechno jmenuje Evropská unie.

    Česká republika podala žádost o přijetí do EU 23.1.1996 v Bruselu.

    Euro existuje od 1.1.1999 jako zúčtovací jednotka, bankovky a mince jsou v oběhu od 1.1.2002.

    Voleb do Evropského parlamentu se letos zúčastníme poprvé. Volební urny se uzavřou v sobotu 12.6.2004 ve 14:00. Jděte volit, nebo nás tam budou zastupovat ještě větší pitomci, než byl náš skorokomisař „Monsieur Cougevarte„, a ti si to na rozdíl od něj na poslední chvíli nerozmyslí.

   Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý