www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2PŘIPOJENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII
ing. J. Popelka

(Přednáška v astrologické společnosti v Ostravě)


    Připojení nastalo 1.5.2004, čas jsem dal 00:00:01 SELČ (dal jsem 1 vteřinu, protože když dáte nulu, tak se naplňuje ještě předcházející hodina, ale hodina začíná až první vteřinou). Je to počítáno pro Prahu, i když správně by se to mělo počítat pro místo, kde se nacházíme, tedy my Ostraváci bychom to měli počítat pro Ostravu, ale já jsem to dal pro Prahu jako pro celou Českou republiku.

    Než se dostanu k vlastnímu horoskopu, tak musím předem říct pár úvodních poznámek, abyste mi rozuměli, protože astrologie není objektivní věda, to si musíme ujasnit.

    Astrologie je naprosto subjektivní záležitost a každý astrolog vlastně horoskop vykládá z pozice určité ideové roviny. A to je ten důvod, proč každý astrolog bude interpretovat horoskop jiným způsobem.

    U vědy je to jednoznačné, protože vědci vycházejí z jednotné roviny – vycházejí z hmoty. A tím, že všichni vědci vycházejí ze stejné roviny (z hmoty), tak se také všichni dostávají k jednoznačným a stejným závěrům. Kdežto každý astrolog interpretuje horoskop z jiné úrovně, tedy záleží, kam se ten astrolog dopracoval. Takže mnohdy se stává, že dva astrologové se neshodnou nad stejným horoskopem. Neočekávejte, že všichni astrologové, když budou mít stejné téma nebo stejný horoskop, že vám budou vykládat jedno a to samé. Vůbec ne. Takže i člověk, který jde za astrologem, by si měl volit takového astrologa, který je na stejné rovině, jako je ten dotyčný, který chce od astrologa nějaké informace. To si musíme uvědomit.

    Takže jestliže vám zde budu něco vykládat, tak vycházejte z toho, že vám to říkám ze své úrovně. Možná, že většině lidí se to líbit nebude, možná, že někomu ano.

    Na úvod bych řekl, že astrologie je určena pro lidi. To je důležité si uvědomit. A zde nastává první potíž, protože lidí je strašně málo. Naprosto vážně říkám, že pokud má nějaká živá bytost na sobě lidské tělo, tak to neznamená, že je člověkem. V dnešní době asi 80% tzv. lidí (a pokud víte, tak existuje 7 úrovní vědomí) a v dnešní době zatím málokdo dosáhl 5. úrovně vědomí, což je člověk. K tomu se velká většina dnešního lidstva musí teprve dopracovat. Těchto 80% je zatím na 4 úrovni vědomí, kterou jsem nazval – zvířecí člověk. Tito lidé samozřejmě nemohou zatím pochopit skutečnou podstatu astrologie a pokud začnou mít něco společného s astrologií, tak od ní chtějí, aby je pouze udržovala v jejich bludných názorech. To je taky důležité si uvědomit.

    Pokud byste si otevřeli Bibli, tak v Novém zákoně - Lukáš 16,13 nebo Matouš 6,24 je psáno:
„Žádný člověk nemůže sloužit dvěma pánům. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovati. Aneb jednoho přidružovati se bude a druhým pohrdne. Člověk nemůže sloužit Bohu a mamonu současně“.
Proč to říkám? Protože člověk jakožto bytost je vložena mezi dva póly. Jedním pólem je Duch a druhým pólem je hmota. Přičemž Duch je život, hmota je smrt, v Duchu je Pravda, ve hmotě je lež.
A nyní, samozřejmě, a v tom je právě ten problém i astrologů a astrologie jako takové: Každý člověk zvlášť nebo individuelně, někdo se přimyká zcela k hmotě (tzv. materialisti, kteří vůbec o astrologii nebudou mít zájem) a potom je další skupina lidí, kteří se třeba přimknou jenom k Duchu, ale samozřejmě většina lidí je někde mezi tím, někde převažuje trošičku hmota, někde převažuje Duch, takže jsou smíšené typy. A to je důvod, proč i astrologie (a astrologové) interpretují horoskopy svým způsobem. Je to opravdu dáno podle toho, jak kdo se tlačí k Duchu a jak kdo se tlačí ke hmotě. To je taky důležité si zde uvědomit.

    To znamená, že astrologie, která se přiklání k hmotě a tedy se snaží popisovat pouze hmotné skutečnosti, je naprosto lživá, klamná a přivádí člověka k jeho duchovní smrti.

    Pouze astrologie, která se přiklání k Duchu, se může dopracovat k Pravdě a k Životu.


Vstup do EU

    Nyní se dostávám k horoskopu, který je spočítán pro okamžik, kdy byla Česká republika připojena k Evropské unii (1.5.2004, 00:00:01 SELČ, Praha):

    A zde musím zase, abychom toto téma lépe pochopili, něco vysvětlit: Je naprosto nesmyslné vykládat horoskop pro situaci, kdy nějaký státní útvar byl připojen k nějakému většímu systému. Astrologie je určena pro lidi a je hlavně o lidech. Co je to – nějaký systém? Vznikl sám o sobě a funguje sám o sobě? Každý systém vytvořili lidé a proč tento systém vytvořili? Vytvořili ho proto, aby tímto systémem nutili lidi žít určitým způsobem, aby dodržovali určitá pravidla hry.

    Kdo stvořil vesmír? Kdo hýbe nebeskými tělesy? Evropská unie? Je to Život. A tento Život nám skrze astrologii ukazuje, jak máme žít. Pokud nás systém, který se jmenuje Evropská unie, bude nutit žít tak, jak nám doporučuje Život, tak všechno bude v pořádku.

    Ale pokud nás Evropská unie bude nutit žít v rozporu s tím, co nám doporučuje Život, tak budou problémy. A bude potom záležet na každém z nás, jestli uposlechne doporučení Života, anebo jestli uposlechne nucení, které na nás bude vyvíjeno ze strany Evropské unie.


    Berme na vědomí to, že nebeskými tělesy nehýbe Evropská unie, ale Život sám. A tento Život nám skrze horoskop, spočítaný pro okamžik připojení České republiky k EU dává doporučení, jak máme žít a ne, co nám toto připojení přinese. To je velmi důležité si uvědomit!

    Samozřejmě, že většina lidí vždycky bude od astrologie vyžadovat informace, co bude a jak to bude. Ale to jsou lidé, kteří si myslí, že o jejich životech rozhoduje a dokonce má rozhodovat někdo jiný. Ale to je lež, to si tito lidé jen namlouvají. Každý člověk má a rozhoduje si o svém životě naprosto sám. Takže po tomto krátkém úvodu, ale z mého pohledu naprosto nezbytném, konečně obrátíme pozornost na samotný horoskop:

    Základní téma každého horoskopu je – Ascendent:
Co nám symbolizuje Ascendent? Většinou se Ascendent vykládá tak, že nám dává základní rysy, základní podobu, základní povahu toho dotyčného, pro kterého je horoskop spočten. Já to ale opravuji:
Ascendent je téma – kým máme být.
Ne, že takoví jste, ale takoví teprve máte být a k tomu se máte dopracovat. A nyní je otázka, jestli vy, kteří zde sedíte, jestli vůbec astrologii věříte?

    Ascendent ve znamení Střelce: Kým máme být?
Co se pojí s kvalitou Střelce (dle astrologie)? Patří tam náboženství. Takže je vám jasné, že při připojení ČR k EU se máte začít modlit, že? Dále se s tím pojí filozofie, ideologie, smysl života, cizina. To jsou všechno výrazy, které se používají v astrologii pro znamení Střelce.
Ale já vám říkám, že Střelec je proces, pomocí kterého máme dosáhnout duchovní Moudrosti. Pokud někomu vadí slovo Duch, tak může použít jiné slovíčko, protože Duch = Život. Život a Duch, to jsou dvě slova pro jednu a tutéž skutečnost. Takže Střelec je proces, pomocí kterého máme dosáhnout životní Moudrost (duchovní Moudrost). Protože oheň je Duch a pohyblivá kvalita je Moudrost. Takže musíme napnout (to nám říká Ascendent ve Střelci) veškerou svou vůli k tomu, abychom se stali duchovně moudrými lidmi. A proč? Protože kdo se o to nebude snažit, bude o jeho individuelním životě rozhodovat nějaká ideologie, možná i cizina, anebo dokonce nějaké náboženské organizace. To je základní téma, co nám doporučuje Život pro situaci, kdy ČR se bude nacházet v EU.

    Další krok: Podíváme se, kde se nachází vládce Ascendentu – Jupiter: Vidíme, že se nachází ve znamení Panny a v osmém domě. Tak jak to budeme chápat? V astrologii v souvislosti s Pannou se tvrdí – podmínky v zaměstnání, spolupracovníci, nemoci, obecně životní krize a pomocí životní krize se má člověk začít nějak měnit a nějak jinak uvažovat.

    Ale já tvrdím, že Panna je proces, kdy Moudrost, kterou jsme dosáhli ve znamení Střelce, musíme projevit navenek, to znamená, že si máme na základě této Moudrosti uspořádat poměry ve svých hmotných záležitostech.

    To, co nám říká Ascendent, že je velice důležité, abychom pracovali na tom a napnuli svou vůli k tomu, abychom dosáhli duchovní nebo-li životní Moudrosti, takže vládce Ascendentu Jupiter je v Panně a říká nám: Na základě této dosažené životní Moudrosti si máme uspořádat moudře hmotné okolnosti svých životů. A pokud si své pozemské záležitosti moudře neuspořádáme, budeme přinuceni žít pouze pro práci (čili budete jenom makat), budete vystaveni častým životním krizím a bude se zhoršovat vaše fyzické zdraví.

EU    Musíte si uvědomit to, co vám říká klasická astrologie, že tam, kde se nachází Jupiter, tam je nadbytek. A jestliže Jupiter je v Panně, tak čeho budete mít nadbytek? Nadbytek práce, nemocí a pokud říkám, že Panna jsou obecně životní krize, tak budete mít nadbytek životních krizí. Ale to bude jenom důsledek toho, pokud se nestanete moudří, co se týče Života jako takového, a na základě této Moudrosti pokud si neuspořádáte své hmotné okolnosti, tak toto bude důsledek.

    Vládce Střelce (Jupiter) je současně v osmém domě. Co se pojí s osmým domem? Astrologie říká, že obecně tam patří sex, smrt, ale taky banky, obecně: peníze jiných lidí, ale také regenerace.

    V mém pojetí osmý dům je proces (stejně jako Štír), při kterém se máme naučit prociťovat, jak pracujeme s naší tvůrčí energií a rovněž se naučit prociťovat naši Lásku.

    A teď si to musíte dát do souvislostí, protože vládce Ascendentu Jupiter je v osmém domě a víme, že Jupiter a Střelec – to je dosažení duchovní Moudrosti, takže právě toto dosažení duchovní Moudrosti je úzce spojeno s tímto prociťováním, o kterém jsem nyní hovořil, čili s prociťováním naší tvůrčí energie a s prociťováním naší Lásky. Pokud se nenaučíme prociťovat naši tvořivost a naši Lásku, budou o našich životech (a mějte na paměti, že stále řešíme 1. dům a to je individuelní bytí, naše samotná existence) rozhodovat banky, peníze jiných lidí (peníze velkých společností), bude se neustále zvyšovat vliv a působení sexuality a člověk bude čím dál více konfrontován se smrtí.

    Další věc, kterou si musíme uvědomit v souvislosti s Ascendentem, je: Vládce Ascendentu Jupiter se nachází v Panně, tudíž dispozitorem Jupitera je Merkur. Musíme se tedy také podívat, kde je Merkur (dispozitor vládce Ascendentu) a tím pádem má také co říct k tomuto tématu. Takže tento dispozitor - Merkur je v Beranu a ve třetím domě. Takže zase – klasická astrologie pojí se znamením Berana takové termíny, jako je vůdcovství, odvaha, zbrklost, začátek, průbojnost.

    V mém pojetí Beran je proces, při kterém má člověk napnout sílu své vůle, aby se stal tím, čím opravdu je. Tedy aby se stal tím, k čemu byl Životem povolán v existenci. Beran je o tom, abychom se opravdu stali tím, čím opravdu jsme a ne tím, co si o sobě myslíme. To znamená, když si vezmeme, že je to Jupiter v Panně a Merkur nám říká doplňující informace k této situaci.

    Moudrost (Jupiter), na základě které si má člověk uspořádat svůj pozemský život (Panna), úzce souvisí s tím, aby člověk pochopil, kým vlastně je a snažil se silou vůle uskutečnit toto poznání.

    A pokud člověk nepochopí (Merkur – myšlení, rozum), kým ve své podstatě je (a můžu vám říct, že to neví skoro nikdo, 99% lidí to neví), budou o jeho životě rozhodovat různí političtí a ideoví vůdcové, lidé začnou ztrácet odvahu i energii k tomu, aby rozhodovali o svých životech a jejich životy budou poznamenány různými nerozvážnými a zbrklými činy. Současně Merkur je ve třetím domě a my víme, že třetí dům se v astrologii pojí s takovými věcmi, jako jsou školy, obecně – vzdělávání, masmédia, televize, noviny, tisk, knihy, sourozenci, krátké cesty, dopravní prostředky.

    Ale já (jednoduše) říkám: Třetí dům je proces, při kterém lidé mají vzájemně sdílet svoji Moudrost. A to, co bylo řečeno předtím, to už je jenom důsledek tohoto základního principu, že třetí dům a Blíženci obecně je o tom, aby lidé sdíleli svoji Moudrost.

    A protože je to třetí dům – Merkur – Beran a řekli jsem si, co to ten Beran je, to znamená, že se lidé mají vzájemně snažit předávat si poznání o tom, kým člověk doopravdy je (Beran). A pokud to tak lidé neučiní (a věřím tomu, že tak činit nebudou, protože kdo by to předával, když to skoro nikdo neví), budou jejich život ovlivňovat masmédia (televize, rozhlas, noviny, časopisy), lidé se budou snažit cestovat, ale i když projezdí celý svět, nebudou rozumět sami sobě a tím pádem svým životům.

    Další, co musíme brát v potaz je, že v poměrně přesné konjunkci s Ascendentem je Pluto. Pokud začneme zvažovat Pluto na Ascendentu, tak si musíme si říci (a zase – každý astrolog bude mít na to jiný názor), zda považujeme Pluta za vládce Berana nebo za vládce Štíra. Takže i když drtivá většina astrologů považuje Pluta za vládce Štíra, přesto si dovolím tvrdit, že Pluto je momentálně vládce Berana. A to z těchto důvodů: Už jsem to zde několikrát opakoval:

    1. důvod spočívá v tom, že když se kdysi ve středověku znalo pouze sedm planet, takže bylo 7 planet a dvanáct znamení, tak Mars vládl Štíru a Beranu. Jupiter vládl Střelci a Rybám a Saturn vládl Kozorohu a Vodnáři. Když se objevil Uran, tak byl přiřazen místo Saturna jako vládce Vodnáře. Když se později objevil Neptun, byl přiřazen jako vládce Ryb místo Jupitera. A když se objevil Pluto, tak je naprosto logické, že jak ty planety pokračují jedna za druhou, aby byl přiřazen k Beranu a ne se vracet zpět – do Štíra. To je jeden důvod, který mi připadá naprosto logický.

    2.důvod je ten, protože opravdu Beran, to je uvědomování si naší skutečné podstaty a tento proces probíhá v lidstvu velice pomalu, takže oběh, který má Pluto – 249 let, to znamená, že se pohybuje znameními velice pomalu (a některými znameními prochází až 30 let), tomu odpovídá mnohem lépe, než ty dva roky, které má k oběhnutí zodiakem Mars. Čili to uvědomění si pochopení sebe sama, to je to nejtěžší, co má člověk jako úkol v životě. A protože toto pochopení sebe sama je velice zdlouhavý proces, proto předpokládám, že i vládce Berana se bude pohybovat velice pomalu. Tak to je další důvod, proč uvažuji Pluto jako vládce Berana.

    Pluto na Ascendentu:
Jak už jsem dnes říkal, Ascendent nám říká, čím (kým) máme být. A právě Pluto přesně na Ascendentu nám říká (jakožto vládce Berana):
Člověče, máš být tím, kdo si uvědomuje svou pravou a tím pádem svou duchovní totožnost. A pokud tak neučiníš, tak tvůj život (protože je to 1.dům) a tvé životní přesvědčení (Střelec) bude manipulováno (protože to je negativní stránka Pluta) tvými rodinnými poměry a tím, co se bude odehrávat v tvé vlasti, protože Pluto jakožto vládce Berana a v Beranu je hrot čtvrtého domu a my víme, že klasická astrologie říká, že čtvrtý dům je rodina a naše vlast.

    Takže pokud někdo se nestane tím, aby si opravdu uvědomoval, kým ve své podstatě je, tak tato manipulace, která bude probíhat s našimi životy, bude mít své kořeny v naší rodině (rodinných příslušnících) a tím, co se bude odehrávat v naší domovině.

    Abyste to lépe chápali: Když budete některým lidem (samozřejmě ti, kteří mají zájem na svém duchovním rozvoji) říkat: Prosím tě, nemůžeš pořád jenom vidět tu práci, jen chodit odpoledne nakupovat do supermarketu, ale taky se trošičku věnuj rozvoji svého Ducha, a on řekne: Kde na tom mám vzít čas, já se musím starat o rodinu, musím živit své děti, prostě já opravdu na to nemám čas. Ale to je prostě jenom sprostá výmluva, nic jiného.

    Ale pokud někdo bere, že Pluto vládne Štíru, tak samozřejmě má na to právo, a vidíme že ve Štíru se nachází hrot jedenáctého domu, takže jedenáctý dům má na starosti přátele, politické strany a zájmové skupiny. Takže pokud někdo opravdu nepochopí, kým je a nezačne podle toho žít, tak ta manipulace jeho života bude probíhat skrze politické strany a různé zájmové skupiny, které si vás už vymodelují k obrazu svému.

    Další věc, které si musíme povšimnout, je to, že v prvním domě je sevřeno celé znamení Kozoroha, takže pokud hodnotíte záležitost 1.domu, čili kým máte být, a pozor na to, to nám Život doporučuje v souvislosti s tím, že naše republika byla připojena k EU.

    Samozřejmě, kým máte být, máte dáno také svým natálním horoskopem, ale tento horoskop je jenom specielně určen po dobu, co budeme v EU (možná, že tam budeme 100 let, já nevím, ale myslím si, že ne). Takže kromě toho, že máme být člověkem, který se má snažit o to, aby dosáhl určité duchovní (nebo-li životní) Moudrosti, další věc, kterou musíte být, je – že musíte být i Kozorohem. Tradiční astrologie hovoří, že Kozoroh je kariéra, povolání, společenské postavení a uznání, prestiž, politika, omezování, námaha, životní těžkosti.

EU    Ale já vám říkám, že Kozoroh je proces, při kterém se učíme, abychom uměli projevit navenek svou vůli. Jinými slovy: Abychom své hmotné okolnosti ovlivňovali svou vůlí a ne aby hmotné okolnosti svazovaly naši vůli. To je pravý význam Kozoroha. Takže pokud se nenaučíme svou vlastní vůlí ovlivňovat své fyzické prostředí kolem nás, ale naopak, že fyzické okolnosti nebo-li hmotné záležitosti našich životů nám začnou svazovat naši vůli, tak dojde k tomu (pokud se to nenaučíme), že se budeme v našich životech snažit dosáhnout pouze kariéry, budeme usilovat o společenské postavení a o dosažení něj. společenské prestiže (být něj. dobrým manažerem, ředitelem společnosti a pod.), o našich životech budou rozhodovat politici, naše životy nám budou připadat velice namáhavé a plné životních těžkostí.

    Samozřejmě, stejně jako u Střelce jsme se museli dívat, kde je vládce Ascendentu Jupiter, takže v tomto případě vládce znamení Kozoroha (které je sevřené v prvním domě) Saturn je spoluvládce Ascendentu.

    Takže vidíme, že Saturn se nachází v sedmém domě a ve znamení Raka. Takže proces, kdy máme svou vůlí ovládat hmotné okolnosti našich životů a ne, aby hmotné okolnosti ovládaly naši vlastní vůli, nemůžeme zvládnout, pokud se nenaučíme ovládat Raka a Rak je co? To jsou všechny síly, které jsou uloženy uvnitř nás. To nám říká, že nemůžeme toto zvládnout, pokud se nenaučíme ovládat své vnitřní síly, což je Rak, a dokud si neuvědomíme niterné úrovně naší vlastní bytosti. To je důležité si uvědomit. Také by se mi líbilo, abych si ve svém hmotném životě diktoval taky, co chci já, a ne aby hmotné okolnosti mého života mi určovaly, jak mám fungovat, čím mám být. Toto opravdu nemůžeme zvládnout (to nám říká Saturn v Raku), pokud nezačnete ovládat své vnitřní síly (vnitřní energie) a pokud si neuvědomíte vnitřní úrovně své vlastní bytosti. Zjednodušeně: Pokud se nenaučíte pracovat a neovládnete svoji emotivitu.

    Sedmý dům je oblast vztahů s jinými lidmi. V kontaktu s jinými lidmi musíme uplatňovat své vnitřní motivy a ne jiná hlediska. Čili s jinými lidmi musíme vstupovat do vztahu a tyto vztahy budovat na základě toho, co opravdu cítíme (protože Rak je cítění, prožívání) a ne na základě nějakých zištných a hmotných ohledů. Pokud tak neučiníme, budou naše partnerské vztahy problémové a plné mnohých emočních bolestí. To je Saturn v sedmém domě v Raku.

    Slunce:
Ještě bychom mohli říct něco o Sluníčku, protože Sluníčko v každém horoskopu je stejně tak důležité jako samotný Ascendent. Problém je v jedné věci; já, když dělám svoje semináře, tak zjišťuji, že je nutno přetlumočit významy mnohých astrologických prvků. Tak, jak jsem dneska pojímal osmý dům atd., tak jsem už dnes zaznačil, o čem to je.

    Vidíte, že Sluníčko se nachází ve znamení Býka ve čtvrtém domě a protože ve znamení Lva, kde Sluníčko vládne, je hrot osmého domu, takže pokud hodnotíte sluneční téma, tak musíme hodnotit to, že ve znamení Lva je hrot 8.domu a vládce Lva – Slunce se nachází v Býku a ve 4.domě.

    Začneme tím, co to vůbec Sluníčko je: Slunce, když si nakreslíte planetární systém (a vidíte, že ten planetární systém je nějaká jednotka), tak vidíte, že Slunce v planetárním systému představuje střed, jinými slovy: to nejniternější. Sluníčko představuje vždycky samotný střed (centrum) toho daného systému. Poslední planeta – to je „kůže“. Právě proto i Sluníčko v lidském horoskopu představuje váš střed, to nejniternější. To nejzevnější, co je ve vás, to je krev, maso, kosti. To nejniternější ve vás je váš Duch.

    Sluníčko v horoskopu představuje vaši duchovní jednotku – vaši duchovní identitu.

    Všechna ohnivá znamení vlastně souvisí s vaším Duchem, ale specielně Lev, to je ta složka, ta část vašeho Ducha, pomocí které cítíte Lásku. Dá se říct, že Sluníčko vám ukazuje v horoskopu cestu, abyste se stali laskavými bytostmi, nebo bytostmi, které neustále prožívají Lásku a můžu říct, že Láska = štěstí. To znamená, že Láska a štěstí jsou dvě slova pro tu samou skutečnost. Takže v horoskopu vždycky můžete říct, že Sluníčko vám ukazuje cestu k vašemu štěstí. Vidíme další věc, že osmý dům je ve Lvu. A osmý dům, jak jsem říkal, je proces, při kterém se máte naučit emočně prociťovat, jak jste tvůrčí a máte se naučit emočně prociťovat vaši Lásku. Víte, co je děsivé? Skoro všichni lidi fungují ve svých životech, nikdo nezažívá ani gram Lásky a tito lidé fungují, jako by se nic nedělo, jako že to je normální. To je děs!

    Toto téma vám říká, a pokud berete, že Lev souvisí se srdcem, a osmý dům stejně jako Štír znamená – naučit se pracovat se svými emocemi.

    Všechna pevná znamení jsou o práci. Štír je pevná voda a voda jsou emoce, to znamená, že základní téma Štíra a osmého domu je naučit se pracovat se svými emocemi. To znamená, že tato emoční práce v tomto případě souvisí se Lvem a Lev je srdce. Říkám vám to jednoduše: Naučte se prociťovat svoje srdce. A pokud se to lidi nenaučí (a bavím se v souvislosti s EU), takže opravdu nastane smrt, ale smrt vlastní tvořivosti. Ti lidé nebudou vůbec tvůrčí. A víte, jak lidi budou tu svoji tvořivost, o kterou přijdou (a kterou ztratí), nahrazovat? Lev jsou naše koníčky. Takže naším koníčkem se stane třeba sexualita. Lidi budou souložit na plné pecky a budou si myslet, jak jsou šťastní.

    Tady je výzva jednoznačná: Naučte se prociťovat svoje srdce. To téma je jasné, osmý dům – Lev – prociťovat srdce, ale musíte dostat doplňující informaci a tu vám dává vládce osmého domu, což je Sluníčko. Vy se nenaučíte prociťovat svoje srdce, svoji kreativitu, pokud nezohledníte a nezačnete dělat to, co vám to Slunce doporučuje.

    To znamená, že Slunce je v Býku a je ve 4.domě. Astrologie říká – Býk jsou peníze, majetek, zdroje, životní hodnoty. Všechna pevná znamení, jak jsem již říkal, hovoří o práci. To znamená, že Lev je duchovní práce, Štír – to je emoční práce, Vodnář – je sociální práce (umět pracovat s lidmi) a Býk je hmotná práce (umět pracovat ve hmotě, jinými slovy – navenek). Ale tady je důležitá jedna věc: Problém dnešního světa (ty průsery, které jsou v dnešním světě,) spočívají v tom, že totiž skoro nikdo nepracuje. To je ten problém. Většina lidí už je tak hloupých, že oni si myslí, že když dělají nějakou činnost, že hýbou rukama, nohama, že se jim točí mozkové závity, tak oni si myslí, že pracují. Ale to není žádná práce.

    Jestliže někdo dělá činnost proto, aby za to dostal peníze, tak to vůbec není práce, to je otroctví. Práce je o tom, že děláte tvůrčí činnost. A tvůrčí činnost spočívá v tom, že děláte to, co vás opravdu baví, že děláte činnost, která vás činí šťastnými. Takže vidíte, jak astrologové a tradiční astrologie je trošičku zavádějící, protože oni vám řeknou: Býk jsou peníze. Ale nejsou primárně peníze. Pomocí Býka se máme naučit být tvůrčí ve hmotě. Máme ve svých hmotných životech být navýsost tvůrčí bytosti. To po nás chce Býk.

    Astrologové říkají, že Býk jsou peníze a vy budete dřít, budete dělat, co vás nebaví, ale hlavně že za to dostanete nějakou tu tisícovku, a když potom tu tisícovku dostanete, tak ve Lvu máte koníčky, využití volného času, a tam teprve budete dělat to, co vás baví. Ne, tak to není.

    Ve Lvu objevíte svoji tvůrčí energii, ve Lvu objevíte, v čem je váš talent, v čem dokážete být dobří a v Býku to dáte navenek. Býkem to projevíte. Tak to je.

    To znamená, že Sluníčko vám říká, tím, že je v Býku: To, co jste objevili ve svém srdci, musíte nyní dávat navenek a musíte to projevit ve svém pozemském životě a specielně ve své činnosti, kterou tady děláte. To znamená: Naučte se dělat takovou činnost ve svém pozemském životě, která vás bude bavit, která bude tvůrčí, jinými slovy: Naučte se dávat najevo svoji Lásku.

    Pořád je to spojené téma: Musíte se tu Lásku naučit prociťovat, prociťujte své srdce, prociťujte svoji Lásku, protože emoce vám jasně dávají najevo, jestli jste tvůrčí nebo ne. Když jste tvůrčí, tak prožíváte fantastické, nádherné emoce. Pokud nejste tvůrčí, tak jste naprosto tupí, vyšťavení. Naučte se prožívat svoji kreativitu a s tím úzce souvisí to, že tu kreativitu musíte zviditelňovat. A pokud někdo toto nebude dělat, tak co se stane? Tím, že Lásku neprojevuje navenek, tak si bude myslet, že štěstí získá skrze peníze. A bude si myslet, že když ty peníze bude mít, když bude hrabat majetek, že ho to učiní šťastným. Ale neučiní ho to šťastným.

   
Nahrál A.Domašík v Domě techniky dne 8.5.2004
Za správnost přepisu odpovídá H.KupkováAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý